Parapsikoloji Türkiye

Menu

Paranormal Activity

Durugörü Nedir? Nasıl Gerçekleşir?

Durugörü Nedir?Durugörü Nedir? – İngilizce “Clairvoyance” kelimesinden dilimize çevrilmiştir. Durugörü’yü, “duyu ötesi algı“, “algının duyu organları yardımı olmadan gerçekleşmesi” şeklinde tanımlayabiliriz. Algının gerçekleşmesinde madde boyutunda etki eden faktörler devre dışı kalır. Mesafeler, maddeler ve zaman bu algıya engel teşkil etmez. Geniş planda “madde ötesi algılama” şeklinde de tanım yapılabilir. Durugörü yeteneği doğuştan gelebileceği gibi sonradan da geliştirilebilir yetenekler arasındadır.... Devamını Oku

Psişik Saldırılardan Korunma Yolları

Psişik Saldırılardan Korunma YollarıPsişik Saldırılardan Korunma Yolları – Psişik saldırılar hayatımızın bir parçası. Yaşadığımız sürece nasıl bir insan olduğumuz farketmeksizin bu saldırılara maruz kalmaya devam edeceğiz. Yaşam kalitemizi, bu saldırılara karşı oluşturacağımız bilinç ve eylemler belirleyecektir. Yağmurun yağışını durduramayız ama bir şemsiye açmak elimizde. Aldığımız pozitif ve negatif etkiler karşısında oluşturacağımız bilinç, yaşam kalitemizi büyük ölçüde etkileyecektir.... Devamını Oku

Psişik Saldırı Türleri ve Etkileri

Psişik Saldırı Türleri ve EtkileriPsişik Saldırı Türleri – Bu konuyu kapsamı daraltmak amacıyla madde ötesi psişik saldırılar ve madde planındaki pisişik saldırılar olarak ele almak istiyorum. Bilinen ve varsayılana karşı alıcının verdiği tepki ile bilinmeyene karşı verilen tepki farklıdır. Sesin nereden geldiğini bilirseniz hareketlerinizde bir bilinç oluşur. Kaynağı belirsiz sese karşı oluşan eylemler ise kaynağı bulmaya/aramaya yöneliktir. Bu yönelişte ne yazık ki belirsizlik hakimdir. Psişik saldırı olarak tanımlanan eylemlerin asıl sorun oluşturan noktası da, kaynak belirsizliğine neden olan türlerdir.... Devamını Oku

Psişik Saldırı Nedir

Psişik Saldırı NedirPsişik Saldırı Nedir – Daha önce “Psişik” kavramını Psişik Nedir konusunda açıklamıştım. Psişik kelimesini, ruhla ilgili enerjilerin yansıması olarak ele alacak olursak Psişik Saldırı da “Ruhsal enerjilerin yıkıcı bir şekilde, bilinçli veya bilinçsiz, bir noktaya yönlendirilmesi” şeklinde tarif edilebilir. Burada özellikle “yıkıcı” ifadesini kullandım çünkü “saldırı” ifadesi negatif unsur içermektedir. Karşı yapıyı (canlı – cansız) yıkmak ve bozmak üzerine temellendirilmiş bir enerji söz konusudur.... Devamını Oku

Psişik Nedir

Psişik NedirPsişik Nedir – Parapsikoloji ile ilgili konularda sıkça karşılaşılan “Psişik” kelimesi “Parapsikoloji” ile ilgili konuları nitelemek veya öznelleştirmek, kişiselleştirmek amacıyla kullanılır. Parapsikoloji “Ruh Bilim, Madde Ötesi Bilim” olarak tanımlanırken Psişik “Ruhla ilgili, ruhsal yetenekler, yönlendirilmiş ruhsal enerjiler, ruhun dışa yansıyan yönleri, kişinin ruhsal kabiliyetlerinin dışa yansıması” olarak tanımlanır. Kısaca Parapsikoloji, geneli Pisişik, özeli temsil için kullanılır.... Devamını Oku

Kaydedilebilir Ruhsal Farkındalıklar

Kaydedilebilir Ruhsal FarkındalıklarKaydedilebilir Ruhsal Farkındalıklar – 3 boyutlu yaşantımızı duyu organlarımızla algılayıp beynimize kaydediyoruz. Tekrar edilen her bilgi öğrenilmiş ve çok kolay tekrar edilebilir hale geliyor. Hisler, duygular ve paranormal olaylar ise ancak ruhsal boyutlarda algılanabildiği için ruhsal farkındalık olarak kaydedilebiliyor.... Devamını Oku

Telepatide Alıcı Özellikleri

Telepatide Alıcı ÖzellikleriTelepatide Alıcı Özellikleri – Telepati tek taraflı bir ruhsal iletişim değildir. İletilerin ulaştırılacağı alıcının özellikleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Telepatide alıcı verici ilişkisi elektronik aletlerdeki alıcı ve vericilerin frekans uyumuna benzetilebilir. Yayın yapılan bant, sinyal gücü ve frekans aralıkları elektronik aletlerde ne kadar önemli ise telepatide de göz önünde bulundurulması gereken noktalar vardır.... Devamını Oku

Telepathic Whisper and Telepathic Development

Telepathic Whisper and Telepathic DevelopmentTelepathic Whisper and Telepathic Development – In our article “Telepathic Whisper Depth” we talked about what you should do in the section until the evaluation stage. In this article, we will show you what you will do after the study, together with the evaluation, and pay attention to what you need to do. What points should we pay attention to improve ourselves on the telepath?... Devamını Oku

Telepathic Whisper Depth

Telepathic Whisper DepthTelepathic Whisper Depth – Is it a loud conversation in a crowded environment that draws your attention more, a sentence whispered with a few words full of mystery, carefully selected and loaded with emotion? When you give your attention do you feel the spiritual attraction and intensity? Have you ever tried to whisper a little boy’s name?... Devamını Oku

Effects on DMT and Time Perception

Effects on DMT and Time PerceptionEffects on DMT and Time Perception – In our previous discussions, we have mentioned that the DMT molecule builds a kind of bridging link between matter and matter beyond matter. There is another very important effect of the DMT molecule. It also changes the way we perceive the time. For a very short time, the DMT secreted by the epiphysis has the effect that can live for hundreds of years. The concept of time begins to operate much differently from the material aspect.... Devamını Oku

İzinsiz ve link ile kaynak gösterilmeden yapılmış alıntılar veya kelimeler değiştirilerek yapılan yayınlar tespit edildiğinde yasal yollara başvurma hakkımızı saklı tutuyoruz.

error: Korumalı İçerik!
Araç çubuğuna atla