Menu

Kategori: Genel

Yüksek Bilinç Seviyeleri ve Beyin Dalgaları

Yüksek Bilinç Seviyeleri ve Beyin Dalgaları Beyin dalgalarımız ruh halimize göre değişkenlik gösterir. Sinirli olduğumuzda yayılan beyin dalgaları ile sakin olduğumuz veya birine karşı aşırı sevgi duyduğumuzda yayılan beyin dalgaları aynı değildir. Günümüzdeki adıyla parapsikoloji alanına ilgisi olanların hemen hepsinde madde ötesine geçip yüksek bir bilinç seviyesine ulaşma düşüncesi vardır. Ruhsal değişimlerle hangi frekanslar devreye girer, yüksek bilinç ve bu bilincin frekansları nelerdir? Sandra İngerman ve Hank Wesselman’ın Şamanların yüksek bilinç ve ruhsal yapıları üzerinde yaptıkları araştırma sonrası elde ettikleri beyin dalga boyları ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum.... Devamını Oku

Bukra Tarık Dora

Madde ötesinin kapılarını zorlayan kelimeler peşinde

Latest posts by Bukra Tarık Dora (see all)

Ses ve Titreşimlerin Etkileri

Ses ve Titreşimlerin Etkileri Ses ve titreşim günlük hayatımızın vazgeçilmez hâdiselerindendir. Bu hâdiseler birbiriyle oldukça bağlantılıdır. Ses, basınç dalgalarıyla oluşturulur. Basınç dalgaları da kulak zarı gibi yapıların titreşimine sebep olur. Bu yüzden ses, havadaki çok küçük basınç dalgalarındaki değişmelerin iletilmesi olarak da tarif edilir. Ses ve titreşim günlük hayatımızın vazgeçilmez hâdiselerindendir. Bu hâdiseler birbiriyle oldukça bağlantılıdır. Ses, basınç dalgalarıyla oluşturulur. Basınç dalgaları da kulak zarı gibi yapıların titreşimine sebep olur. Bu yüzden ses, havadaki çok küçük basınç dalgalarındaki değişmelerin iletilmesi olarak da tarif edilir. Titreşim ise, bir denge noktası etrafındaki mekanik salınımdır. Salınım hareketi, bir cismin fizikî özelliğinin periyodik olarak değişmesi neticesinde oluşur.... Devamını Oku

Bukra Tarık Dora

Madde ötesinin kapılarını zorlayan kelimeler peşinde

Latest posts by Bukra Tarık Dora (see all)

Derin Transa Geçiş ve Yararları

Derin Transa Geçiş ve Yararları. Önceki yazımızda transa nasıl geçileceğini, paranormal çalışmalardaki önemini kısa bir teknikle birlikte açıklamaya çalışmıştık. Bu yazımızda transa geçişin ne gibi yararları olduğundan bahsetmek istiyorum. İster meditasyonla ister farklı yöntemlerle transa geçiş çalışmalarına devam ettiğinizde yararlarını sizde görmeye başlayacaksınız. Sadece paranormal çalışmalar için değil hayatınızı daha sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde sürdürmek için de önemli bir çalışma olduğuna şahit olacaksınız.... Devamını Oku

E. Emre Sönmez

Yönetici, Editör, Yazar at http://www.parapsikoloji.net
Gri, serin ve bilinmeyene uzanan bir çabadır aslında tüm yolculuğumuz.

Latest posts by E. Emre Sönmez (see all)

Nasıl Transa Geçilir?

Nasıl Transa Geçilir?Nasıl Transa Geçilir? Parapsikoloji ile ilgili çalışmalara aşina olanlar “transa geçmek” ifadesini sıklıkla duymuşlardır. Dış uyaranlardan izole olarak, derin bir huzur ve hafiflik hissi ile birlikte ortaya çıkan trans hali, duyu ötesi algılarımızı geliştirmek, güçlendirmek ve bu algılarımızı en iyi şekilde kullanmak için kolayca ulaşabilmemiz gereken bir noktadır.  Kelime anlamı olarak ruh ile irtibat kurulan evre, kendinden geçme, içe çekilme, bilinçli veya bilinçsiz duyu organlarıyla algılanan dünya ile irtibatın kesilmesi anlamlarına gelir.... Devamını Oku

E. Emre Sönmez

Yönetici, Editör, Yazar at http://www.parapsikoloji.net
Gri, serin ve bilinmeyene uzanan bir çabadır aslında tüm yolculuğumuz.

Latest posts by E. Emre Sönmez (see all)

ispiritizma Nedir?

ispiritizma Nedir? Kısaca Ruhun bir bedene girmeden önceki halini ve sonrasını; ölmüş insanların ruhlarının canlılara nasıl göründüğünü ve onlarla nasıl bağlantı kurduğunu inceleyen bir alandır. Ruhun asla ölmeyeceğini, istenildiğinde ölü insanların ruhları ile bağlantı kurulabileceğini öne sürer. İspiritizmacılara göre ruhun mükemmelleşmesi için belli aşamalardan geçmesi gerekir. “Perisprit” adı verilen ve tüm evrenle bağlantısı olduğu iddia edilen alan içerisinde ruh önce bir tene bürünür, tenle birlikte gelişme gösterdikten sonra tenden kurtularak aşamasını tamamlar. Tenleşme ifadesi insanın yeryüzüne fiziki bir bedenle dönmesini ifade eder.... Devamını Oku

Elif Sude

Elif Sude

Elif Sude Naz'ın Kaleminden at http://www.parapsikoloji.net
Paranormal pencereden gerçekleri zorlayan, aykırı yazılar
Elif Sude

Latest posts by Elif Sude (see all)

Apor – Aspor Materyalizasyon ve Demateryalizasyon

Apor – Aspor Materyalizasyon ve Demateryalizasyon 
Materyalizasyon: Maddesel veya madde ötesi varlıkların bedenli varlıklara ait maddeleri madde özelliklerini bozarak başka bir ortamda farklı bir biçimde ortaya çıkarmasıdır. Kelime anlamı olarak maddeleşmeyi ifade eder. Normal şartlarda bir maddenin madde özelliğini yitirip başka bir yerde tekrar aynı veya farklı bir şekilde ortaya çıkması mümkün değildir ancak yapılan ruhsal müdahale ile maddenin özelliğini korumasını sağlayan itme-çekme dengesi bozularak bu değişim yaşanmaktadır.... Devamını Oku

E. Emre Sönmez

Yönetici, Editör, Yazar at http://www.parapsikoloji.net
Gri, serin ve bilinmeyene uzanan bir çabadır aslında tüm yolculuğumuz.

Latest posts by E. Emre Sönmez (see all)

Ruh Fotoğrafları Ektoplazma – Ectoplasm Nedir?

Ruh Fotoğrafları Ektoplazma – Ectoplasm Nedir? Bize efsane veya masal gibi gelen bir çok konunun aslında bir kökeni var. Filmlerde beyaz bir örtü ile hayaleti anımsatan görüntülerin kökeninde de Ektoplazma adı verilen olgu yatıyor. Resimlerde görülen siluetler, belli belirsiz ortaya çıkan görüntüler aslında madde ötesi varlıkların farklı maddelerle oluşturdukları görüntülerden ibaret.... Devamını Oku

E. Emre Sönmez

Yönetici, Editör, Yazar at http://www.parapsikoloji.net
Gri, serin ve bilinmeyene uzanan bir çabadır aslında tüm yolculuğumuz.

Latest posts by E. Emre Sönmez (see all)

Muhyiddin-i Arabi ve Marstaki Yazılar

Muhyiddin-i Arabi ve Marstaki YazılarMuhyiddin-i Arabi ve Marstaki Yazılar. Muhyiddin-i İbn Arabi, Miladi 1165’te Endülüs’te yani günümüzdeki İspanya’da dünyaya geldi ve 1245 (1239) yılında da Şam’da vefat etti. Şeyhül Ekber yani “En Büyük Şeyh” ünvanı ile anıldı. Ledün ilmine vakıf, tayy-i mekan¹ yapabilen büyük evliyalardandır. Çok sayıda eser bırakmış bir çoğu batı dillerine de çevrilmiş, Tasavvuf ehli büyüklerindendir.... Devamını Oku

E. Emre Sönmez

Yönetici, Editör, Yazar at http://www.parapsikoloji.net
Gri, serin ve bilinmeyene uzanan bir çabadır aslında tüm yolculuğumuz.

Latest posts by E. Emre Sönmez (see all)

Ölülerle irtibat Kurmak Mümkün mü?

Ölülerle irtibat Kurmak Mümkün mü?Ölülerle irtibat kurmak mümkün mü? Bir çoğunuzun aklına eminim “ruh çağırma seansları” gelmiştir. Tabi ki bir çoğumuzun bildiği fincan ve harflerden oluşan seanslarla irtibat kurmak mümkün değil. Bir insan öldüğünde yani madde bedeni ile ayrıldığında siz ömür boyu yaşayacağınız evde kalırsınız o ise evin dışında. Aradaki duvarlar ve engeller nedeni ile maddeyi aşıp görmemiz mümkün değildir. Bunun nedeni tek taraflı değildir. Birinci boyutunda görmek isteyen, diğer boyutunda ise görülmek istenen kişinin durumu önemlidir. Ancak imkansız da değildir. Konuyu farklı yönleri ile ele alalım.... Devamını Oku

E. Emre Sönmez

Yönetici, Editör, Yazar at http://www.parapsikoloji.net
Gri, serin ve bilinmeyene uzanan bir çabadır aslında tüm yolculuğumuz.

Latest posts by E. Emre Sönmez (see all)

Parapsikoloji Nedir? Ve Neden Bilim Dalı Olarak Kabul Edilmez?

Parapsikoloji Nedir? Ve Neden Bilim Dalı Olarak Kabul Edilmez?
Parapsikoloji Nedir? Dilimize Türk Dil Kurumu tarafından “Ruh Bilimi” olarak çevrilen ve Fransızca bir kelime olan orijinal yazılışı ile parapsychologie iki kelimeden meydana gelmiştir. Yunanca bir kelime olan “Para” kelimesi “bilinenin ötesinde, bilinmeyenler, ötesinde” anlamlarını taşır. Bu kelimeye “psikoloji” kelimesinin eklenmesi ile bir çoğunun parasal bir olguyla karıştırdığı “Parapsikoloji” kelimesi ortaya çıkmıştır. Para kelimesinin psikoloji ile bir araya getirilmesi ne kadar mantıklıdır bilinmez, Parapsikoloji nedir? diye sorulduğunda benim zihnimde; “Psikoloji’nin ilgilenemeyeceği, mevcut kapasitesi ve terminolojisi ile tanımlamakta zorlanacağı bir alan, Psikolojinin bittiği yerde başlayan olağanüstü, sıradışı, gizemli, farklı ve sıradanlığa mahkum olmak istemeyen sıradışı insanların bilim dalı” şeklinde bir tanım ortaya çıkıyor.... Devamını Oku

E. Emre Sönmez

Yönetici, Editör, Yazar at http://www.parapsikoloji.net
Gri, serin ve bilinmeyene uzanan bir çabadır aslında tüm yolculuğumuz.

Latest posts by E. Emre Sönmez (see all)

İzinsiz ve link ile kaynak gösterilmeden yapılmış alıntılar veya kelimeler değiştirilerek yapılan yayınlar tespit edildiğinde yasal yollara başvurma hakkımızı saklı tutuyoruz.

error: Korumalı İçerik!
Araç çubuğuna atla