Menu

Dünyada Parapsikoloji Eğitimi Veren Okullar ve Eğitim Kurumları

Dünyada Parapsikoloji Eğitimi Veren Okullar ve Eğitim KurumlarıDünyada Parapsikoloji Eğitimi Veren Okullar ve Eğitim Kurumları. İnsanın bilinmeyene karşı duyduğu merakı geçmişten günümüze her dönemde mevcut olmuştur. Normal yaşam standartlarına uymayan herşeyin nedenini öğrenmeye çalışmışız. Açıklanması zor ve gündelik yaşantımızda her zaman varolmayan olaylar, sebebi bilinemeyen yetenekler ve açıklanmayı bekleyen sorular, bazı insanları bilinmeyenin arkasında gizemli bir seyyah haline getirmiştir. Parapsikoloji eğitimi kavramı ortaya çıkmadan önce cevap bekleyen sorular bireysel olarak çözüme kavuşturulmaya çalışılmış Şaman, Medyum, büyücü, cinci gibi kavramlar bu sürecin bir yansıması olarak karşımıza çıkmıştır.

Bazıları doğrudan etki gücüne sahipken bazıları olayları açıklamakla yetinmişler ancak Parapsikoloji’nin bilimsel niteliğinin tartışılma sürecine kadar yapılan tüm açıklamalar kültürel ve dinsel öğretilerden öteye geçememiştir. Kültürel ve dinsel öğretiler kavramı ile bunların yanlış olduğunu iddia etmiyoruz, bilimsel bir açıklama tüm dinlerde ve kültürlerde de geçerli olduğu için bu ifadeyi kullanıyoruz. Bilimsel yaklaşım deneye ve gözleme dayalı olduğu için akıl yolu ile sorulara cevap bulmaya çalışır. Parapsikolojinin hala tam bir bilim dalı olarak kabul görememesinin nedenlerinden biri de budur. Modern bilimde akıl yalnız kaldığı ve duyu organları dışında hiçbir gerçeklik kabul edilmediği için Parapsikoloji gerçek bir bilim olarak kabul görememiştir.

Parapsikoloji’nin Akademik Olarak Ele Alınması

Mevcut dünya sisteminde yön verici rolü üstlenen Batı Dünyası Rönesans, Reform, Aydınlanma Çağı ve Sanayi inkılabı ile birlikte tümüyle maddeye yönelmiş ve bilinmeyen, merak edilen herşeyi akıl yoluyla çözmeye çalışmıştır. Bu süreç öncesinde yaşanılan olayların büyük kısmının açıklamaları kültürlerde ve kutsal kitaplarda mevcut iken aklı ile yalnız kalan insan duyu dışı olayları açıklamakta zorluk yaşamaya başlamıştır. Duyu dışı olaylara ilgisi olan bilim insanları bilimsel olarak açıklanması zor olan olayları açıklamaya çalışmış ve elde edilen sonuçların çok ilgi çekici olması nedeniyle devletlerde konuya dahil olmaya başlamışlardır. Özellikle 1950 ve 1970’li yıllarda soğuk savaş döneminde doğu ve batı arasındaki bilinmeyenleri çözme ve elde edilen sonuçları devletler arası rekabette kullanma düşüncesi Parapsikolojinin altın çağını yaşamasına neden olmuştur. Batı dünyasının bilindik bilimsel yöntemlerle yavaş ilerleyen çalışmalarına karşın doğu bloku ülkeleri yaptıkları deneylerle büyük mesafeler katetmişlerdir.

Bu rekabet Parapsikoloji alanında yapılan çalışmaların akademik düzeyde devlet desteği ile sürdürülmesini beraberinde getirmiş ve Parapsikoloji eğitimi veren kurumların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Her ne kadar günümüzde iki kutuplu rekabetin sona ermesi ile devlet desteği azalmış olsa da Parapsikoloji eğitimi veren kurumlar hem devlet hem de özel sektör aracılığı ile varlıklarını devam ettirmişlerdir. Malumunuz üzere ülkemizde Parapsikoloji eğitimi veren bir kurum mevcut değildir. Bunun en büyük sebebi halen birçok olayın kültürel ve dinsel öğretilerle pratik çözüme kavuşturuluyor olmasıdır. Batı dünyası bu iki kaynağı terkettiği için bilimsel yollara başvurma zorunluluğu hissederken bizde böyle bir ihtiyaç ortaya çıkmamıştır. Bununla birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de farklı adlar altında bu alana ilgi duyanlar için sertifika programları düzenleyen çok sayıda özel kurs ve program ortaya çıkmıştır.

Ülkemizde Parapsikoloji alanında akademik bir eğitim kurumu bulunmamasına karşın çok sayıda Parapsikolog bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan Parapsikologların tamamı Parapsikoloji eğitimi almak için yurtdışındaki Parapsikoloji ile ilgili eğitim veren kurumlarda bu ünvanı almışlardır. Hala merak edenler için tekrar belirteyim ülkemizde resmi düzeyde Parapsikoloji ve alt dallarında eğitim veren bir eğitim kurumu mevcut değildir. Bu alanda diploma sahibi olmak için yurtdışında eğitim almanız gerekmektedir. Aşağıda bu alanda faaliyet gösteren belli başlı eğitim kurumlarını bulabilirsiniz. Aşağıya yazacaklarım haricinde bildiğiniz ülke ve kurumlar varsa ekleme yapabilirsiniz. Okul adlarını bulamadığım için bazı ülkeleri eklemedim.

Dünyada Parapsikoloji Eğitimi Veren Okullar ve Eğitim Kurumları

Rusya:

* Moskova Üniversitesi

ABD:

* Virginia Üniversitesi, Psikiyatrik Tıp Bölümü, Algı Etüdleri Dalı/Kürsüsü: Bedensel ölümden sonra şuurlu yaşam olasılığı üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

* Arizona Üniversitesi, Veritas Laboratuvarı: Medyumları laboratuvar koşulları içinde incelemektedir.

İngiltere:

* Northampton Üniversitesi, Parapsikoloji Bölümü

* Herfortshire Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Perrott-Warrick Ünitesi

* London Üniversitesi, Goldsmith, Normal-dışı Psikoloji Araştırma Ünitesi

* Liverpool Hope Üniversitesi, Parapsikoloji Araştırma Grubu

* Liverpool John Moores Üniversitesi, Şuur ve Transpersonal Psikoloji Araştırma Ünitesi

İngiltere’de Parapsikoloji ile ilgili faaliyet gösteren 13 üniversite bulunuyor. Bir kısmı Psikoloji bölümü ile bağlantılı araştırma çalışmaları yapıyor.

Hollanda:

* Utrecht Üniversitesi, Parapsikoloji Kürsüsü

Ek: 6 Ocak 2017

Gönderdiğim maile cevaben Utrecht Üniversitesi Parapsikoloji eğitimi vermediğini iletti. Bölüm kapanmış olabilir.

* University Of Amsterdam, Anomalous Cognition Section

İsveç:

* Lund Üniversitesi, Parapsikoloji Bölümü

Ek 5 Ocak  2017: Lund üniversitesinin göndermiş olduğu link http://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-PSYE21 

İskoçya:

* Edinburgh Üniversitesi, Koestler Parapsikoloji Ünitesi (KPU)

Avustralya:

* University Of Adelaide, Anomalistic Psychology Research Unit

Bu okullar dışında ABD, İngiltere ve Avustralya başta olmak üzere çok sayıda ülkede Medyum Okulları ve Spiritüel Okullar adı altında kolejler ve özel eğitim kurumları da bulunmaktadır.

 Yukarıdaki listede İngiltere’de bulunan okul sayısının çokluğu sanırım dikkatinizi çekmiştir. Konuya aşina olanlar nedenini biliyorlardır bilmeyenler için ayrı bir yazı konusu yapmaya değer bir nitelikte.

 

Dünyada Parapsikoloji Eğitimi Veren Okullar ve Eğitim Kurumları Kaynakça: Makalenin bazı bölümlerinde Wikipedia’dan yararlanılmıştır. Bazı eğitim kurumları hakkında iletişim kurularak bilgi edinilmiştir.

İlgili Konular: Parapsikoloji Eğitimi

Dünyada Parapsikoloji Eğitimi Veren Okullar ve Eğitim Kurumları – www.parapsikoloji.net – 25 Aralık 2016

Ek Bilgi:

5 Ocak 2017 Tarihinde yukarıda adları yazılı üniversitelere ayrıntılı bilgi almak amacıyla mail gönderdim. Bir kaçından cevap geldi. Noel tatili dolayısı ile cevaplanmaları uzun sürebilir. Tüm cevaplar geldiğinde ayrıntılı olarak yayınlarım.

Bu arada çok hızlı geri dönüş yaparak konuyu ilgili yerlere yönlendiren İsveç Lund Üniversitesinden Bayan İsabelle’ye teşekkürler. Göndermiş olduğu linki mesajda Lund Üniversitesine ekledim.

E. Emre Sönmez

Yönetici, Editör, Yazar at http://www.parapsikoloji.net
Gri, serin ve bilinmeyene uzanan bir çabadır aslında tüm yolculuğumuz.

Latest posts by E. Emre Sönmez (see all)

Advertisements

Yorumunuzu veya Sorunuzu Yazın

İzinsiz ve link ile kaynak gösterilmeden yapılmış alıntılar veya kelimeler değiştirilerek yapılan yayınlar tespit edildiğinde yasal yollara başvurma hakkımızı saklı tutuyoruz.

error: Korumalı İçerik!
Araç çubuğuna atla