X

Telepatik Mesajların Güçlendirilmesi ve ileri Seviye Teknikler

Telepatik Mesajların Güçlendirilmesi ve ileri Seviye Teknikler Telepati ile bir başkasını etkilemek isteyen veya sevdiği ile telepatik bir bağ kurmak isteyenler büyük oranda başarısız olurlar. Sonunda da "Bende telepatik bir yetenek yok" deyip vazgeçerler. Oysa sorun kendilerinde telepatik bir yetenek olmaması değildir,

Telepatik Mesajların Güçlendirilmesi ve ileri Seviye Teknikler Telepati ile bir başkasını etkilemek isteyen veya sevdiği ile telepatik bir bağ kurmak isteyenler büyük oranda başarısız olurlar. Sonunda da “Bende telepatik bir yetenek yok” deyip vazgeçerler. Oysa sorun kendilerinde telepatik bir yetenek olmaması değildir, bu yetenek ruhu, canlılığı olan herkeste/varlıkta vardır, sorun gerekli şartların sağlanamamasıdır. İnternette ve kitaplarda telepati ile ilgili çok sayıda teknik mevcut ancak gerekli katalizörler ya bilinçli olarak ya da bilmedikleri için verilmez. Size bu katalizörlerden birini bir kaç ön bilgi ardından aktarmak istiyorum.

Telepati için gerekli şartlar

Telepati ile iletişim gerçekleştirmek için belli şartları da yerine getirmeniz gerekir.

  • Telepatik iletişim kuracağınız kişi ile duygusal bir bağ
  • Eğer duygusal bir bağınız yoksa aynı frekansı yakalamak
  • Telepatik bağ kuracağınız kişi ile frekans yakınlığı
  • Telepatik mesajların güçlendirilmesi

Telepati ile ilgili daha önceki mesajlarımızda telepatinin nasıl mümkün olabileceği üzerinde durmuştuk. Zihnimizde meydana gelen her düşünce tıpkı bir radyo dalgası gibi yayılmaktadır ve bu dalgalar serbest bir şekilde yayılır. Yani herhangi bir yönlendirme yapılmadan dağılırlar. Bu dalgalar birisine ulaştığında alınır ve işlenir bu işlenme biz normal yaşantımıza devam ederken meydana gelir ve belirli süzgeçlerden geçirilirler. İşleme sırasında eğer tanıdık, işe yarar veriler yakalanırsa bilinç yüzeyine çıkartılırlar. “Sokakta yürürken bir anda arkadaşınızı hatırlarsınız ve bir süre sonra onunla karşılaşırsınız”, “Bir anda aklınıza bir cümle takılır ve bu cümleyi biri seslendirir”, “Canınız sevdiğiniz bir yemek çekmiştir ve anneniz o yemeği yaptığını söyler”, “Karşılıklı birisi ile konuşurken sizin söyleyeceğiniz cümle sizden önce onun tarafından söylenir” örnekler çoğaltılabilir. İşte bu durum hedeflenmemiş düşüncelerin bilince yansımasıdır.

Peki bu düşünceler bilinçli bir şekilde odaklanırsa neler olur? Eğer doğru bir odaklama yapmışsanız karşı taraf tarafından değerlendirilir içeriğe, mesajın gücüne ve şiddetine göre karşılık bulur. Ancak çoğunlukla istediğiniz sonuç alınamaz (Ayrıntılar için bkz Telepati Nasıl Yapılır?) Alınmaması da gerekir doğal olan budur. Madde boyutunda hayatın ahenginin bozulmaması için sadece aralarında güçlü duygusal bağları olanlar bilinçli veya bilinçsiz olarak bu iletişimi kullanmalıdırlar. (Telepati acil durum çağrısıdır. Sevginin en saf haliyle diğer kalbe iletilmesidir. Düşünce çalma, düşünce empoze etme değildir)

Telepatik İletişimi Güçlendirmek İçin Yapılması Gerekenler

Tüm ayrıntıları vermemek kaydıyla telepati yeteneğini geliştirmek isteyenler için bazı ayrıntılara değinmek istiyorum. Telepatik mesaj iletimi yapılırken kullanılan teknikler maddesel boyuta hitap eder ve yeterli derinlikten yoksundur. Burada önemli olan nokta Derinliğin alıcı veya verici tarafından güçlendirilmesi gerekliliğidir. Bunun için de taraflardan en azından birinin mesajı yeterli derinlikten iletmesi gerekir. (İdeal olanı her ikisinin de aynı derinlikte olmasıdır) Biz verici taraflı güçlendirme üzerinde duralım

Yapılması Gerekenler
  • Mesajın yeterince güçlü bir şekilde iletilebilmesi için vericinin trans halinde olması gerekir böylece imajinasyon ile birlikte güçlü bir iletim gerçekleştirilebilir.
  • Daha ileri seviyeler için uyku-uyanıklık evresi seçilmelidir.
  • Eğer telepatik mesajlarınızın madde ötesi iletişiminin güçlenmesini istiyorsanız bilinçli lucid rüya evresinde bunu yapmalısınız. Parapsikoloji ile ilgili konular birbiri ile bağlantılıdır. Yani bu konuda ileri seviyelere ulaşmak istiyorsanız önce kendinizi bilinçli rüya konusunda eğitmeniz gerekir. (bkz Astral Seyahatte Bilinçli Rüya ve Basit Bir Bilinçli Lucid Rüya Tekniği)

Neden Bilinçli Rüya Evresi?

Çünkü güçlü bir mesaj iletimi için tüm dış uyaranlar ve iletimi zorlaştıracak parazitler devre dışı kalır ve ruhsal bir iletim meydana gelir. Telepatik mesaj iletiminde imajinasyon yani bilinçli hayal, madde boyutunda çizilen resmin gerçekleşmeden önceki ilk adımdır. Bu durumu şuna benzetebilirsiniz. Normal yaşamda telepatik iletişim kurmak istediğinizde demir bir tel üzerinden elektrik aktarırsınız, akımın hedefe ulaşması için gücün çok fazla olması gerekir veya akımı alan tarafın çok az bir akıma ihtiyaç duyması gerekir. Oysa bilinçli rüya evresinde veya trans halinde iken iletim bakır kablolar aracılığı ile gerçekleşir. Bu durumda alıcının ne kadar akıma ihtiyaç duyacağı da önemini yitirir. Böylece alıcının mesajları alımı daha hızlı bir şekilde gerçekleşir ve alınan mesajlar hızla bilinç düzeyine çıkartılır.

Ayrıca buna ek olarak hipnoz ve oto hipnoz ile de telepatik iletimdeki derinlik artırılabilmektedir ki bilinçli rüya evresine yakın frekanslar hipnoz altında da yakalanabilmektedir. Şu ana kadar yaptığım çalışmalarda sağlıklı telepatik iletişim kuranların, hem alıcı ve hem de verici düzeyinde hipnoza en yatkın olan kişiler arasından çıktığını gördüm. Bu yatkınlığın sebebi trans evresine yakın olmaları ve birbirlerine yakın frekans aralıklarında bulunmalarıdır.

Konu karmaşık gelmiş olabilir, tüm detayları açık ve net bir şekilde yazmadım ancak konuya müdahil olanların ayrıntıları çözeceğine eminim. Takıldığınız ayrıntılar olmuşsa sorabilirsiniz. Sonraki yazılarımızda farklı teknik ve detaylarla telepatik iletişim konusuna devam edilecektir.

Telepatik Mesajların Güçlendirilmesi ve ileri Seviye Teknikler konusu haricinde telepati hakkında daha fazla bilgi almak için Forum Sayfalarımız ve Diğer Makalelere de bakabilirsiniz.

Telepatik Mesajların Güçlendirilmesi ve ileri Seviye Teknikler – www.parapsikoloji.net

10 Nisan 2017 “Telepatik Mesajların Güçlendirilmesi ve ileri Seviye Teknikler”

Kategoriler: Telepati
E. Emre Sönmez :Gri, serin ve bilinmeyene uzanan bir çabadır aslında tüm yolculuğumuz.

Yorumları Göster (0)