Çakra Açma ve Meditasyonun Olumsuz Etkileri

Çakra Açmanın ve Meditasyon Yapmanın Olumsuz Etkileri

Çakra Açma ve Meditasyonun Olumsuz Etkileri

Çakra açma ve meditasyonun olumsuz etkileri nelerdir? Meditasyon yapmanın zararları var mıdır? Bir çoğunun hevesle başladığı Çakra Açmak ve Meditasyon Yapmak Zararlı mı? Çakraların açılması insana zarar verir mi? Meditasyon Yapmak ve Çakra açmanın olumsuz yönleri nelerdir? Zikir ve Esmaların okunması ile ortaya çıkan olumsuz durumlar nelerdir?

Konuda yapılan anlatımların yanlış anlaşılmaması için öncelikle Çakra Nedir? Çakralar Nasıl Açılır? Yöntem ve Faydaları konusuna bakınız.

Yöntem, inanç ve hangi teknik kullanılırsa kullanılsın “Çakra açma” tabiri çoğu zaman yanlış anlaşıldığı için yarardan çok zarar görülür.

Çakra açma ifadesi üzeri kapalı olan bir sandığın açılması olarak değerlendirilmemelidir. Çakra açma enerji kanallarının daha etkin bir şekilde kullanımını ifade eder. Çakralarımız kapalı değildir, olması gerektiği gibidir. Çakra açma tabiri bu açıdan değerlendirilirse yanlış anlaşılmaların da önüne geçilmiş olur.

Çakralar ihtiyacımız olan enerjiyi gerektiğinde ve gerektiği kadar sağlamaktadır. Çakraların bilinçsizce açılması ve bir süre üzerlerinde çalışılıp bırakılması yarardan çok zarar getirmektedir. “Çakra açmak için yapılan çalışmalar, enerji santrallerimiz üzerinde oynamak demektir” Çakra açma ifadesini bir enerji merkezinin sürekli en yüksek seviyede aktif olması olarak algılıyorsanız aslında istediğiniz şey; Aracınızı parkettiğiniz yerde tekerlerini yukarı kaldırtarak yüksek hızda çalışmaya bırakmak gibidir. Buna gerek var mı? Araçta bir sorun yaşandığında müdahale etmek için sürekli aracınızın başında kalabilecek misiniz?

Çakralar Hangi Durumlarda Açılmamalıdır

 • Belli bir amaca yönelik kullanılmayacaklarsa
 • Bu çalışmalar yaşamın bir parçası haline getirilmeyecekse
 • Düzenli ve tutarlı bir çalışma yapılmayacaksa
 • Neyi, ne için ve hangi amaçla yaptığımız tam olarak bilinmiyorsa,

Çakralar açılmamalıdır. Aktiviteleri üzerinde oynanmamalıdır. Düzensiz ve belli bir amaca hizmet etmeyen çakra açma çalışmalarının sonuçlarını ve zararlarını şu şekilde sıralayabiliriz,

Bilinçsiz Çakra Açma Olumsuz Etkileri ve Zararları

Enerji dengesinin bozulması

Davranışlarda ve düşüncelerde bozulmalar

Madde ötesi iletişim açıldığında istenmeyen sorunlarla karşılaşılması

Madde ötesi varlıkların etkisi altına girilmesi

Enerjinin dengelenememesinden dolayı sebepsiz öfke nöbetleri, aşırı sinirlilik hali

Enerji artışı nedeni ile uyuyamama ve uzun süren uykusuzluklar

Maddesel istekler, cinsel isteklerde azalma veya artışlar, aşırılıklar ve bu konuda dengenin sağlanamaması

Ani duygusal değişimler. Anlık mutluluk ve mutsuzluk durumlarının yaşanması

Kontrol edilemeyen madde ötesi görüşler (Bakınız Üçüncü Göz Nedir? Üçüncü Göz Çakrası)

Belirsiz ve insanı rahatsız eden yoğun hisler

Nereden geldiği bilinmeyen, kaynağı belirsiz seslerin ve fısıltıların duyulması (Bakınız Telepatide Fısıltı Derinliği ve Fısıltı Etkisi)

Gözlenme ve takip edilme hissi

Korkuya neden olabilecek parlak ve yüksek ışıkların görülmesi

Kendimizi kontrol edememe, herşeye sahip olma hissi ve doyumsuzluk

Yalnız kalmaktan korkmak

İnsanlardan uzaklaşmak

Bu maddelere farklı maddelerde eklenebilir.

Meditasyon ve Beraberinde Ortaya Çıkabilecek Olumsuz Durumlar

Neden meditasyon yapıldığında istenmeyen olaylar yaşanır? Bilinçsiz, belli bir amaca hizmet etmeyen, hayatın parçası haline getirilmeyen meditasyonun ne gibi zararları vardır?

Hangi Varlıklar Enerji ile Beslenirler?

Meditasyon usulüne uygun yapılırsa insandaki ruhsal derinliği ve ruhsal hazları artırır. Ancak herkeste farklı sonuçlar ortaya çıkar. Meditasyon zararlı mıdır? Zararlı kelimesini kullanmak yanlış olur. Derin trans çalışmaları, meditasyon ve diğer tüm benzer çalışmaların tümünde sonuçlar kişiye göre değişir. Bakış açımız, düşüncelerimiz, çevremiz, algılarımız, beklentilerimiz ve elde ettiklerimiz değiştir.

Siz hangi sebeple olursa olsun meditasyon yaptığınızda ruhsal yönden derinleşirsiniz ancak tam olarak neler olduğu ve olacağı hakkında bir bilginiz yoksa ve meditasyon yapmanız konusunda yönlendirenler size söylememişse şu şekilde özetlemeye çalışayım.

Meditasyon ve diğer ruhsal derinleşme çalışmaları ile birlikte çakralar açıldığında enerji seviyemiz yükselir ve etrafa muhteşem bir enerji yaymaya başlarız. Hangi varlıklar enerji ile beslenirler? Bu sorunun cevabını bilmiyorsanız sorun yaşamanız doğaldır. Genellikle madde ötesi varlıklar veya enerji bedene sahip varlıklar olarak ifade edilen, Cinler enerji ile beslenirler. Sonuç inanılsın veya inanılmasın değiştirmeyecektir. Bir süre sonra kendinizi enerjinizden beslenen bu varlıkların baskısından kurtaramaz hale gelirsiniz. Enerjiniz onlara yeterli gelmediği gibi bir süre sonra sizde sorunlar yaşamaya başlarsınız.

Enerji kanallarının açılması ve bazı yeteneklerin ortaya çıkması ile birlikte daha önce algılamadığınız bazı durumları algılamaya başlarsınız.

Daha çok duyar, daha fazla görür ve daha derin hissedersiniz. Bu algılar bedensel algılar değil ruhsal algılar olarak karşınıza çıkar.

Enerji akışının devamı için desteklenebilirsiniz, yardımda görebilirsiniz ancak bu enerji alışverişi ile birlikte daha önce duymadığınız sesleri duymanız, fısıltılar işitmeniz, birinin size dokunduğunu hissetmeniz, evde birilerinin dolaştığını hisetmeniz ve birinin sizinle telepatik yolla konuştuğunu algılamanız, doğal karşılamanız gereken olaylar olmalıdır.

Sonuç olarak iyi niyet ve güzel duygularla başladığınız yolculuğun kabusa dönüşmesi kaçınılmaz bir hal alabilir.

Meditasyon ve Diğer Uygulamalarda Herkes Sorun Yaşar mı?

Herkes benzer sorunları yaşamaz ve sonuçlar herkeste aynı olmaz. Eğer su grubunda yer alan balık ve yengeç burcu etkisi sizde yoğunsa yaşadıklarınıza derin hisler, telepatik etkiler, korku ve panik eşlik edecektir. Akrep etkisi korkuyu merakla karışık heyecana dönüştürebilir. Jüpiter ve merkür etkileri sizi destekleyebilir, neptün etkisi rüyalarınızı, gerçeklik etkisini ve hayal aleminizi etkileyerek normalde görmeyeceğiniz şeyleri görmenize neden olabilir. (Bakınız Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları)

Eğer su grubu etkisi altında değilseniz ruhsal alemle ilgili algılarınız yoğun olmayabilir ancak enerji seviyenizdeki değişimleri ve dalgalanmaları algılayabilirsiniz.

Dini Uygulamaların Etkisi

Usulüne uygun yapılmayan zikir ve esma okumaları zararlı mıdır?

Hemen belirteyim zararlı olan “zikir” değil, yapılan zikirlerle birlikte ortaya çıkan değişimlerin bilinmemesinden ve doğru yorumlanamamasından kaynaklanan etkilerdir. Çakralar tasavvufta mana alemi ve ilahi katlarla bağlantı noktaları “letaifler” olarak isimlendirilir ve 5 bölümde ele alınır. Bunlar Kalp, Hafi, Ahfa, Sır ve Ruh‘tur. Bu kanallar zikir ve esmalarla, ibadetler ve dualarla açılarak insanı, mana aleminden gelecek ilhamlara açık hale getirirler.

Bu kanalların açılması da çakra açılmalarında olduğu gibi yüksek enerjinin açığa çıkmasına neden olur ve “nurların görülmesi” şeklinde ifade edilir. Olumlu ve olumsuz yönleri çakra açılmaları ile benzerlik gösterir. Usulüne uygun yapılmayan çalışmalar beraberinde sorunların yaşanmasına neden olur.

Usulüne Uygun Yapılmayan Zikirlerin Etkileri

Dini usulle enerji kanallarının açılması kişiye bir ayrıcalık sağlamaz. Bir süre sonra yoğun vesvese (fısıltılar), baskı ve enerji düşüklüğü yaşanmaya başlanır.

Ortaya çıkan enerji uygun şekilde deşarj edilemediği için

Sinirlilik, öfkelenme ve asabiyet görülebilir

Neyin neden ve nasıl meydana geldiği, hangi mekanizmaların nasıl çalıştığı öğrenilmemişse ruh dengesi bozulacağı için düşünceler ve davranışlarda bozulmalar olabilir.

Doğuştan hassasiyeti bulunan ve ruhsal kabiliyetleri ortaya çıkanlar yaşayacaklarını anlamlandıramayacakları için sorun yaşayabilirler.

Etrafa yaydıkları enerjiden dolayı bu enerjiden yararlanmak isteyen varlıkların etkisi altına girebilirler.

Vesveseler ve baskılar sonrası ibadetler aksar ve yapılan zikirler terkedilir.

Nefis kalbe hakim olur ve doyumsuz bir hale gelir.

Zikirle baskı altına alınan ve dar bir alana hapsedilen nefis zikrin terkedilmesiyle bir anda serbest kalır. İsteklerinde ve doyumda sınır tanımaz. Cinsel arzular dizginlenemeyebilir. Maddi imkanlara karşı istekler artar. Sahip olamadığı herşey karşısında öfke, haset ve kıskançlık duyguları yükselir.

Kendilerini koruyan manevi kalkan kalkacağı için saldırılara daha açık hale gelirler.

Sonuç: Kişi daha önce sürdürdüğü dini yaşantısını da terk ederek manevi bozulma yaşar veya uzun süre arafta kalır.

Yapılması Gerekenler

Herkesin özelliği ve ruhsal yetenekleri farklıdır. Bu yeteneklere uygun hareket edilmediğinde, doğru analiz ve yönlendirme yapılmadığında, gerekli bilgi edinilmeden yapılan tüm çalışmalar kişiye zarar olarak geri döner.

Herkesin belli bir sınırı ve kabiliyeti vardır. Bu sınırlar ve kabiliyetler gözetilmeden yapılan tüm çalışmalar sorunlu bitecektir.

Dini yönüyle insanlardan farz olarak yapmaları istenilenler ve farzların tamamlanması için ortaya konulan sünnetler bellidir. Fazlası için sadece bu yönde kabiliyeti ve yeteneği olanlar yönlendirilebilirler.

Kavak ağacı ile ceviz ağacından aynı kalitede mobilyanın çıkması beklenmemelidir. Her varlığın yeri ve değeri farklıdır ve bu değerler yerine göre değerlendirildiğinde kavak, cevizden daha değerli hale gelecektir.

Her insanın içinde sakladığı cevher ayrı bir değere sahiptir. Bu değerler ancak yerinde ve gerektiği şekilde kullanıldığında insan gerçek huzuru ve değeri bulabilir.

 

Önceki Konumuz: Çakra Nedir? Çakralar Nasıl Açılır? Yöntem ve Faydaları

 

İlgili Konular

Aura Nedir? Nasıl Güçlendirilir? Güçlendirme Tekniği

Nasıl Transa Geçilir? Derin Transa Geçiş, Alfa Teta Evresi

Ruhsal Güçler, Kaynağı ve Yaşanan Sorunlar

Ruhsal Gelişimde Sıkıntı, Her Yükselişin Bedeli Vardır

Üçüngü Göz ile ilgili Konular

Çakra Açma ve Meditasyonun Olumsuz Etkileri

www.parapsikoloji.net

30 Kasım 2018

Bukra Tarık Dora
Bukra Tarık Dora
Uyanmak için dar bir dehlizden geçiyoruz. Biz yaşayan ölüler, ölülerin uyandıklarını anladığımızda dünyanın, gerçeğin sadece küçük bir parçası olduğunu anlarız. Anladığımızda ise bizde uyanmış oluruz.
YAZARA AİT TÜM YAZILAR
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 21 YORUM
 1. blank rumeysa dedi ki:

  şimdilerde shifting diye bir şey çıktı ve uyuyarak yada uyumadan daha önceden yazdığınız bir senaryo ile metod deneyerek istedğiniz gerçekliğe hayal ettiğiniz gerçekliğe gidebiliyomuşşsunuz ve buna yardımcı olması için meditasyon yapın falan diyorar ve methodlarda gideceğimiz evreni hayal edip kıpırdamadan 100 e kadar falan sayıp gözlerimizi açtığımızda orda oluyor muşuz yani bu shifting kötü bir şey midir dengemi bozar mı ben korkuyorum da birazcık böyle şeylerden, ben shifting denereken falan enerjimi arttır veya düşürür müyüm ve ben denemştim bir metod onu 50 boyunca yapmışım ve onu yapmayı bıraktığımda kendimi çok güçsüz ve yorun hissettim ve yaparken kolarım bacaklarım uyuştu bunlara shifing belirtileri denliyor ama biraz kokutucu açıkcası

  1. Shifting, Hayal ettiğin yere gitmek, o anı yaşamak, duyumsamak, deneyimlemek. İmajinasyon başlığı altında anlatılan uygulamaların bilinç seviyesinde yoğunlaştırılmış hali. Bunu herkes başaramaz. Hayal ettilerinizi gerçek gibi algılamak ancak derin trans halinde bilincine hakim bilinci açık biri tarafından veya hipnoz altında yapılabilir. Suyun altında olduğunuzu hayal edip nefes almaya çalıştığınızda ciğerlerinize dolan suyu hissetmek… Bu kurguyu zihnen ve bedenen gerçek kılabilmek için alfa ve teta evrelerinde bilinciniz açık bir şekilde kalabilmeniz gerekir.

   Sorun olur mu? Eğer hassas bir yapınız varsa rüyalarınız etkilenir ve gerçeklik algısında sorunlar yaşayabilirsiniz. Alt yapınız varsa tabiki farklı ve güzel bir deneyim olacaktır. Herşeye korku ile yaklaşmanıza gerek yok. Hayal dünyanızı kontrol edebildiğiniz, vesveselere (telepatik dış etkilere açıklık) açık olup yönlendirilmiyorsanız keşfetmek güzeldir. Kaygı yoğunluğunuz baskınsa farklı alanlar sizin için daha uygun olabilir.

 2. blank Gonca dedi ki:

  Merhabalar,konu acilali çok olmuş,ama merak ediyorum,araştırdım ancak net bir bilgi edinemedim.Sizin yazdığınız bilgiler çok dolu ,doyurucu,açık geldi bana, Sorum şu ki esmalarin da tekrarlandığı ( bazen yanlizca birkac gün) dualar var,olmasını istediğiniz şeyler için,kimisi maddi kimisi manevi isteklerc için.Allahin isimlerini yanlizca birkac gün tekrarlayarak, yani tam zikir denemez,yapacağımız çalışmalar ve dualarda da manevi alem görünür mü,nurlar görünür mü,yani böyle bir tehlike var mı? Bu da bir enerji açığa çıkarıyorum! Yani benim için bu bir tehlike,fısıltı ya da görüntü. Sonuçta bu yanlizca bir çeşit dua kısa süreli ama böyle şeyler istemiyorum hayatımda,lütfen çok rica ediyorum sorumu cevaplarmisiniz,iyi günler.

  1. Merhaba, ne okunduğuna ve okuyana göre değişir. Ancak genel anlamda kısa süreli esma okumalarında olumsuz etkiler ortaya çıkmaz. Etkiler genelde 2 hafta ile 1 ay arasında ortaya çıkar. Enerji yoğunluğu arttığında sebep ve sonuçlar bilinmediğinde sorun yaşanabilir. Ruhsal hassasiyeti çok yüksek olanlarda durumu ayrı değerlendirmek lazım ama Allah’a sığınarak ve ondan yardım dileyerek okuyun. Olumsuz etki farkederseniz ara verir veya bırakırsınız.

   Ancak duanın içeriğini bilmediğim için söylediklerimi kesin hüküm olarak kabul etmeyin. Bazı dualar veya havas ile ilgili içerikler ayrıdır. Bunların içerisinde görevli isimleri geçtiği için ilk okumada da sorun yaşanabilir.

 3. blank sıla çıray dedi ki:

  bu sayfayı Allah çıkardı karşıma bir ara o kadar düştüm ki çakra açma işine sonra birden bıraktım ruhsal olarak berbat durumdayım peki bu durumu düzeltmenin bir yolu var mıdır

  1. Bir süredir yaptığınız şeyleri bırakın. Sabah gün doğmadan üşütmemeye dikkat ederek camları açın veya balkona çıkın. Hatta güneşin doğuşunu takip edebilirsiniz. Size pozitif enerji veren arkadaşlarınızla konuşun. Yıllardır yapmadığınız sizi mutlu eden şeyler yapın.

   İnsan olumsuz bir girdaba kapıldığında oradan çıkmak zaman alabilir. En hızlı yolu o süreçte yaptığınız şeyleri bırakmak ve yeni bir şeyler yapmaktır. Bu hayat size ait. Güzel yaşamak varken kötü bir şekilde yaşamayın. Günlerinizi güzel geçirin, yapabilirseniz süreci hızlandırmak için birilerini mutlu edin.

 4. blank milan baros dedi ki:

  Sitede aura guclendirme teknikleri makalesindekileri uyguluyordum.Anladigim kadariyla auramiz guclendiginde de etrafimiza fazla enerji yayiyoruz ama makalede aira gucsuz olursa madde otesi varliklarin etkisine girebilecegimiz yaziyordu.Burda bir celiski mi var,aydinlatirsaniz sevinirim.

  1. Cümlenizi biraz açın. Cümlenizdeki çelişki nerede?

   1. blank milan baros dedi ki:

    O makalede aurayi guclendirdigimizde fazla enerji yaydigimiz soyleniyordu.Siz de makalenizde fazla enerji yaydigimizda madde otesi varliklarin etkisine girebilecegimizi belirttiniz ama yine o diger makalede aura zayifladiginda madde otesi varliklarin kontrolune girme ihtimalinin arttigi belirtiliyordu.Size hatali bilgi verdiniz demedim,sadece zihnimde celiski yaratti bu 2 durum.Madde otesi varliklarin etkisine girmemek icin aurayi guclendirmeli miyiz,guclendirmemeli miyiz?Bu sorunun cevabina gore aura guclendirmeye devam edecegim.Bir de telepati yapmak da bu makaledeki olumsuz durumlari yaratabilir mi tesekkurler.

    1. Konu çok boyutlu olduğu için tam olarak ne kastettiğinizi anlamak istedim. Çelişki olarak algılanmasına neden olan durum sonuçların kişisel bazda farklılıklar göstermesinden kaynaklanmakta. Enerji yükseldiğinde diğer varlıklar bu enerjiden yararlanmak isterler. Enerji düştüğünde de kontrol altına almaları kolay olur. Bu noktada kişinin kendisini tanıması ve gerçekten enerjisini yükseltmeye ihtiyacı olup olmadığına karar vermesi gerekir. Önemli olan nokta enerjinin yükselmesi için amacın doğru seçilmesidir. Merak için veya denemek için enerji yükseltilmez. Psikolojik sorunlardan dolayı veya rahatsızlıklardan dolayı enerji dengesi bozulmuştur enerji dengelenir. Bioenerji seansı veya şifaya kanal olmak için yüksek enerjiye ihtiyaç vardır yükseltilir. Her iki durumda da enerjinin bir amacı vardır ve bu amaç doğrultusunda kullanılır. Bu türden yükseltmelerde muhatap zaten neden ve sonuçlarını bildiği için buna göre harekete eder.

     Asıl önemli nokta ise bazı insanlar doğuştan negatif unsurları kendisine çekmeye müsaittir. Enerji yükseldiğinde sonuçların herkeste aynı olmamasının en önemli nedeni de budur. Doğum haritasının incelenerek karar verilmesi gerekir. Eğer varlıkları kendisine çeken etkiler almışsa ve kendisini koruyabilecek bir düzeyde değilse veya yeterli bilgi ve donanıma sahip değilse enerjinin dengelenmesi yeterlidir.

     Her durumda auranın güçlü tutulması gerekir. Çünkü bizi çevreleyen manyetik bir kalkan görevini gören aura zayıf olduğunda diğer varlıkların etki yapmaları daha kolay olmaktadır. Auranın güçlü olması ile enerjinin yükseltilmesini ayrı ayrı ele almanız gerekir.

     Kısaca özetleyecek olursak Enerji yükseldiğinde bu enerjiden yararlanmak isterler, Enerji kontrol edilemiyor ve bir amaca yönelik bilinç yoksa, enerji oranında korunma yapılmıyorsa bir şekilde enerjiden yararlanırlar. Aura zayıfsa etki yapmaları daha kolay olur. Herşeyin dengede olması daha sağlıklıdır. Artış olacaksa da bilinçli olmalı ve bir amaca yönelik olmalı, kontrol edilebilmeli ve buna göre tedbir alınmalı.

     Enerji yükseldiğinde karşılaşılanları şu şekilde düşünün. 100 metrelik ağaca tırmanmaya başlıyorsunuz, ilk metrelerde fazla sorun yaşanmaz ancak çıkıldıkça riskler artar. Rüzgarı alt dallarda hissetmezsiniz ama üst dallarda rüzgarın sizi nasıl etkileyeceğini hangi tarafa savuracağını bilemezsiniz. Aurayı da sizi rüzgardan koruyan kıyafetler olarak düşünebilirsiniz.

     Telepati gibi madde ötesi algıları geliştirmekte kişisel bazda değerlendirilmelidir. Madde ötesine uzandığınızda hangi alan olursa olsun risk oluşur. Gelişme ile birlikte buna paralel kendinizi de güçlendirmelisiniz. Yapmanız gereken ilk şey doğum haritanızdan kendinizi en iyi şekilde tanımak olmalıdır.

 5. blank caner dedi ki:

  Çakra açmak gibi şeylerle ilgilendim 1-2 sene.. yukarıdaki olumsuz etkilerin hemen hemen hepsini yaşadım. Fakat kendimi topraklayarak ve çok yiyerek çakraları kapattımda çok şükür kurtuldum. Birde anti depresana başladım. Oda çakraları kapatıyor. Şimdi sadece kabala çalışıyorum. Kabala çalışmasındada meditasyon, çakra açmak ve zikir yapmak gibi şeyler olmadığı için rahatım. Sadece bir gurupla bir araya gelerek kabala kaynakları çalışılıyor hepsi o. Bu çakra açmak, meditasyon, kozmik enerji gibi şeyler şeytan(alma arzusu-hayvani nefs)’ın kişi üzerindeki etkisini arttırmaktadır. Emin olun gerçek maneviyat, yaradan, ihsan etmek ve nurlarla hiç bir alakası yoktur. kişi bu çalışmalarla sadece negatif kutbun etkisine giriyor. Psişik hassas olmasanız bile bulaşmayın derim bu işlere.

 6. blank Peri dedi ki:

  Bir süredir meditasyon sonrası kabus görüyorum bunun nedeni nedir? Yanlış bir şey mi yapıyorum acaba?

  1. Meditasyon yaptığınız süreye göre madde ötesi algılarınızı artıracaktır. Herkeste aynı durumlar görülmez, ruhsal hassasiyeti fazla olan insanlar normalde algılamadıkları şeyleri algılamaya başlayabilirler. Bu durum rüyalara da yansıyabilir. Ruhsal hassasiyetiniz ve doğuştan aldığınız etkiler üstesinden gelemeyeceğiniz sorunlar yaşamanıza neden oluyorsa öncelikle kendi açıklarınızı öğrenmeye çalışın. Bunun en kolay yolu da doğum haritanızı incelemektir. Konuyu meditasyon öğrendiğiniz rehberinizle görüşmeniz daha sağlıklı olacaktır.

 7. blank Anonim okuyucu dedi ki:

  Ben çakra açma meditasyonunuzu denedim fakat bıraktım. Gerçekten enerjim çekiliyor gibi hissediyorum gereksiz yorgun, bitkinim. Bu olumsuz sonuçları nasıl eskiye döndürebilirim?

  1. Sağlık sorunu nedeni ile olmadığına eminseniz çalışma yaptığınız süre kadar çalışma yapmayın veya farklı yöntemler deneyin. Alfa, teta ve delta boyutunda dış müdahale ile enerji çekilmesi de söz konusu olabilir.

   1. blank osman durmus dedi ki:

    Telepatiye baslarken de derin trans haline gecmemiz gerekiyor.Oyleyse telepatide de madde otesi varliklarin etkisine girme ihtimali vardir diyebilir miyiz?

    1. Bu ihtimalle her zaman var. Madde ötesi algılar geliştiğinde etki altına girme olasılığı da artar. Bunu daha önce bilmediğiniz bir ormana girmeye benzetebilirsiniz. Kendinizi korumak için gerekli donanımınız yoksa, ormanı tanıyıncaya kadar her türlü olasılık vardır. Telepati için ruhsal algıları, kapalı olan pencereleri açmaya benzetin.

 8. blank Ay ışığı dedi ki:

  Merhaba ben uzun süredir araştırmalarım sonucu boğaz ve kök cakramda problem olduğunu anladım . Fakat bu yazilanlar çok korkutucu . Yani ne yapacağımı şaşırdım .
  Örneğin boğaz cakrasi için turkuaz taşı takip mavi şal bağlayıp olumlama yapmayı düşünüyordum tütsüler ile . Hatta dengelemek için özel 741hz. Müzik dinlemek gibi planlarım vardı 21 gün. Çünkü gerçekten boğaz cakrasi kapalı olan bir insanın yaşadığı tüm olumsuzluklar var hayatımda. Bunları düzeltmek istiyorum.
  Fakat bunları yaparken zarar göreceğim ya da uygulamalari devam ettirmez isem kötü sonuçlar alacağım beni çok korkutuyor.
  Lütfen bana bir tavsiyede bulunur musunuz?

  1. Merhaba. “Çakralar Hangi Durumlarda Açılmamalıdır” başlığı altına tekrar bakar mısınız!
   Bilerek ve bilinçli yapılan çalışmalarla “o yapmış bende yapayım” bakış açısıyla yapılan çalışmalar aynı sonucu vermez. Bir hedefe yönelik bilinç oluşturulduğunda tüm sistemimiz o yönde harekete geçer. Konuyu nelerle karşılacağınızı bilmediğiniz bir yolculukla planlı ve programlı, gidilecek yerlerin önceden tespit edilip araştırıldığı, olası riskler için tedbirlerin alındığı bir yolculuk arasındaki farklara benzetebilirsiniz.

 9. blank hasan dedi ki:

  merhaba ben 3. gözümü bir süre açmakla uğraştım sürekli oraya baskı kurdum ondan sonra bir süre bıraktım ve bıraktığımda yukarıda yazdıklarınız olumsuzluklar görünmeye başladı; bir şeye sinirlendiğimde sinirim çok oluyordu duygularımı kontrol edemiyordum vb. şeyler oluyordu madde ötesi varlıkları hissedebiliyor hatta bazen onları görüyordum ama genellikle hissediyordum ve benim çakraklar üzerindeki dengemin bozulması madde ötesi varlıklarla iletişimim nasıl ya da onların kontrolüne nasıl girebilirim( bunu duyunca biraz ürkmüştüm) bu denge sağlayabilir miyim?

  1. Merhaba Hasan Bey. Çakra Nedir? Çakralar Nasıl Açılır? Yöntem ve Faydaları konusunda çakra dengeleme ile ilgili bilgi vermiştim.
   Bir çakranın (enerji kanalının) aktivitesini artırdığınızda o çakra ile ilgili hassasiyetler artar. Siz çalışmayı durdurduğunuzda çalışma yaptığınız süre boyunca bu aktivite devam eder. Ancak aktivitenin normal seyrine dönmesi sizin vereceğiniz tepkilerle de ilgilidir.
   Yaşadıklarınızın yaptığınız çalışma ile ilgili olduğunu bilmek, yaşantınızı normal bir şekilde sürdürmek, bozulan madde ve madde ötesi dengenin sağlanması için madde boyutundaki aktivitelerinizi artırmak, aktivitenin normale dönmesi yönünde oluşturacağınız bilinç süreci olumlu yönde etkileyecektir.

error: Korumalı İçerik!