Beyin Dalgaları

Teta Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım Alanları

Teta Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım Alanları

Teta dalgaları yaşamımızın madde ötesi boyutunu temsil eden dalgalardır. 4-8 Hz aralığında yayınlanır. Teta dalgası madde boyutundan ruhsal boyuta geçişte Gama, Beta ve Alfa dalgasından sonra gelen dalgadır. Ruhsal derinlikte son nokta olarak kabul edilen Delta dalgasından hemen önce yayınlanan dalgalardır.

Teta dalgalarının ses olarak ayrımını yapabilmek amacıyla Alfa dalgalarında olduğu gibi 3 bölüme ayıralım.

Düşük Teta Dalgaları: 4-5 Hz
Orta Teta Dalgaları: 5-7 Hz
Yüksek Teta Dalgaları: 7-8 Hz

Teta Dalgası ve Teta Dalgalarının Özellikleri

Özellikleri itibari ile ruhsal yönden oldukça önemli dalgalardır.

 • Bilinçaltımız,
 • Geçmiş,
 • Hafıza,
 • Derin öğrenme,
 • Derin trans anı,
 • Derin hipnoz,
 • ileri seviye bilinçli rüyalar,
 • Dna ve yeniden programlanmayı temsil ederler.

Uyku anında yayınlanan dalgalardır. Alfa dalgaları ile başlayan uyku evresi Teta dalgası ile derinleşir ve Delta’da en derin evre yaşanır. Bilincin tümüyle kapalı olduğu Delta evresi öncesinde normal şartlarda bilincin ulaşabileceği son evredir.

Normal bir uyku düzeninde alfa ile madde boyutuna açılan kapılar kapanır, teta dalgası ile ruhsal evreye geçiş yapılır. Bilincimizin açık olduğu anlarda ise bu evreye Sezgilerimiz eşlik eder.

 • Geçmişte yaşadığımız olayları hatırlayıp zihnimizde canlandığında,
 • Duygusal anlar yaşandığında,
 • Orijinal fikirlerin ortaya çıktığı anlarda,
 • Kısa süreli uyuklama ile rüya görülen durumlarda ve
 • Bir an etrafa boş boş baktığımız trans hallerinde teta dalgaları yayınlanmaya başlanır.

Teta Dalgaları Hangi Durumlarda Ortaya Çıkar?

Teta dalgası normal uyku düzenimiz dışında bilinçli yapılan faaliyetlerde de görülebilir.

 • İçten yapılan ve tüm bedenin hissettiği dua anında,
 • Derin transa girildiğinde,
 • Meditayon yapıldığında,
 • Hipnoz anında,
 • Kendimizi bilinçli rüya evresine soktuğumuzda veya
 • Rüya gördüğümüzün farkına varıp rüyamızı yönlendirmeye başladığımız anda alfa dalgası ile birlikte farklı hızlarda teta dalgası da yayınlanmaktadır.

Düşük, Orta ve Yüksek Teta Dalgalarının Olumlu Özellikleri

Telkinle bilinçaltına etki edilebilen bir evre olduğu için bilinçaltı programla yapılabilir.
DNA ile bağlantılı olduğu için genetik yapıda değişiklikler mümkün olabilir (Biyokinezi)
Geçmişe gitmek, geçmişte yaşanmış bir olayın hatırlanması gerektiğinde bu evre kullanılabilir.
Ezberlenmesi veya kavranması zor konular bu evrede daha kolay kavranıp öğrenilebilir.
Yeni bir dil öğrenmek için teta evresi kullanılabilir. Uykuda veya bilinçli girilecek trans anında çalışma yapılabilir.
Bilinç açık iken girilecek teta evresinde bilinçli rüya çalışması yapılabilir.
Telepati çalışmalarından yüksek alınabilecek bir evredir.

Dikkat edilmesi gereken önemli konu bu çalışmalar sadece yapay beyin dalgaları ile yapılamaz. Daha önce doğal yöntemlerle (derin trans, meditasyon vb.) bu dalga boyunun deneyimlenmesi gerekir. Teta evresi birkaç kez deneyimlendikten sonra örnek teta dalga seslerini dinlediğinizde benzer frekansı kendi iç dünyanızda da yaşadığınızı göreceksiniz.

Deneyimlenen her ruhsal deneyimin tekrarının daha kolay olduğunu unutmayın. Bu notadan sonra istenirse yapay beyin dalgaları sadece derinleşmeyi hızlandırmak için kullanılabilir. Bazı insanlar bu duruma doğal olarak yatkın oldukları için (özellikle kolay hipnoz olanlar) yapay dalgalarla da hızlı derinleşme yaşayabilirler ancak kendilerini kontrol etmeleri zor olacaktır.

Düşük, Orta ve Yüksek Teta Dalgalarının Olumsuz Özellikleri

Diğer beyin dalgalarında olduğu gibi teta dalgalarında da beyin fonksiyonlarına bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar görülebilir. Teta dalgaları uyku sırasında normal seyreden dalgalardır ancak gündelik yaşamımızda, uyanık olduğumuz durumlarda doğal kabul edilmeyen dalgalardır.

Farkındasızlık ve madde seviyesinde bağlantı kuramama
Gözler açık olduğu halde etrafa boş boş bakma, gerçeklik algısının oluşturulamaması
Normal olmayan davranışlar sergileme
Uyanıkken görülen hayaller, gerçek dünyada olmayan başkaları ile konuşma
Dalgınlık ve beta seviyesinde olması gereken odaklanmanın sağlanamaması

Dinlemek İsteyenler için Teta Dalgası Ses Örnekleri

Sabit Teta Dalgası 4 Hz Ses Örneği

Epilepsi hastaları ve benzer riskleri bulunanlar yapay olarak hazırlanmış beyin dalgaları, teta dalgası yayan müzikler ve teta dalga sesi dinlememelidirler.

Düşük Teta Dalgası Ses Örneği

Epilepsi hastaları ve benzer riskleri bulunanlar yapay olarak hazırlanmış beyin dalgaları, teta dalgası yayan müzikler ve teta dalga sesi dinlememelidirler.

Orta Teta Dalgası Ses Örneği

Epilepsi hastaları ve benzer riskleri bulunanlar yapay olarak hazırlanmış beyin dalgaları, teta dalgası yayan müzikler ve teta dalga sesi dinlememelidirler.

Yüksek Teta Dalgası Ses Örneği

Epilepsi hastaları ve benzer riskleri bulunanlar yapay olarak hazırlanmış beyin dalgaları, teta dalgası yayan müzikler ve teta dalga sesi dinlememelidirler.

Yüksek Teta Dalgasından Düşük Teta Dalgasına Ses Örneği

Epilepsi hastaları ve benzer riskleri bulunanlar yapay olarak hazırlanmış beyin dalgaları, teta dalgası yayan müzikler ve teta dalga sesi dinlememelidirler.

Madde Ötesine Geçiş ve Dönüşte Teta Dalgaları

Alfa dalgalarında olduğu gibi teta dalgalarında da yakaza adı verilen uyku ile uyanıklık arası bazı durumlar yaşanabilir. Teta alfaya göre daha yoğun bir evre olduğu için bu evrede yaşananlar rüyalarla bütünleşik bir halde gerçekleşebilir. Dalgalar arası geçişler hızlı olursa mesela hızla teta ve alfadan betaya geçilirse alfa evresinde yaşananlar bu evrede de görülebilir.

Teta dalgası, alfa dalgasından sonra ve delta dalgasından önce yayınlanır. Bizim madde seviyesine yakın olabildiğimiz ve bilinçli olarak kolay erişebileceğimiz son seviyeleri temsil eder. Alfa dalgalarını hafif sislenme, teta dalgalarını koyu bir sis bulutu, delta dalgalarını ise tümüyle karanlık bir evre olarak görebiliriz (bilinçli evreler hariç).

Ruhsal Gelişimde Teta Dalgaları

Teta Dalgaları Hangi Alanlarda Kullanılabilir?

Ruhsal boyutta yayınlanan dalgalar olduğu için ruhsal gelişim ve kabiliyetlerin geliştirilmesi açısından bilinçli olarak deneyimlenmesi gereken son derece önemli bir dalga boyudurAstral Seyahat Yapmak için Kolay ve Etkili Teknik ve Astral Seyahatin ilk Evresi Bilinçli Lucid Rüyalar konularında bu evreye hızla nasıl geçilebileceğine bakabilirsiniz. Sırası ile düşük betadan itibaren alfa, teta ve delta dalga boylarını doğal olarak deneyimlemek için Nasıl Transa Geçilir? konusunda anlatılan çalışmayı mutlaka yapmanızı öneririm. Normal geçiş sürecinde bilincin korunması derin trans çalışması ve meditasyon gibi nefes egzersizleri ile mümkün olabilmektedir.

Bunun dışında rüya gördüğümüz anı belirleyerek kendimizi o anda uyandırmak ta hızla teta evresine girmemizi sağlayabilir. Ancak hızlı olan tüm geçişlerin sarsıcı olabileceği de unutulmamalıdır.

Teta Dalgası ve Kullanılabilecek Alanlar

◊ Telepatik algıların geliştirilmesi ve ileri seviye telepati çalışmaları
◊ İleri seviye imajinasyon çalışmaları
◊ Bilinçli Rüya
◊ Bilinçaltı programlama
◊ DNA ve genetik yapı etkileşimleri
◊ Biyokinezi ile göz ve saç renginde değişimlere yönelik çalışmalar
◊ Telkin çalışmaları
◊ Hızlı öğrenme
◊ Bilinçli rüyadan Astral seyahat ve ileri evrelerine geçiş
◊ Geçmişin hatırlanması
◊ Olacak olaylarla ilgili premonisyon (önsezi) çalışmaları
◊ Olacak olaylarla ilgili prekognisyon (öngörü) çalışmaları ve geliştirmeleri
◊ Yeni bir dil öğrenme

Ve benzer çoğu alanda teta dalgaları ve teta evresi kullanılabilir.

Teta Dalgaları, Telkinler ve Bilinçaltı Programlama

Eğer Telkin ve Subliminal Mesaj Nasıl Hazırlanır? linki altında bahsettiğim telkin oluşturma ve dinleme konuları ile ilgili iseniz hazırlamış olduğunuz telkinleri teta dalgalarının yoğun yayınlandığı evrede bu telkinleri dinlemelisiniz. Teta evresine oto hipnoz, meditasyon veya trans yoluyla ulaşmadan dinleleyeceğiniz telkinler bilinçaltına doğrudan etki yapamayacaktır.

Bu sorunu aşmak için telkinler subliminal olarak yani telkin sözleri müziklerin altına gizlenerek hazırlanır. Bu bir noktaya kadar sorunun aşılmasını sağlar ancak yüksek verim almak için teta deneyimini mutlaka yaşamış olmanız gerekir. Aradaki farkı gözlemlemek için 2 hafta boyunca telkinlerinizi Nasıl Transa Geçilir? konusu altındaki çalışmayı yaparak dinleyin veya tekrar edin. Etkinin çok daha yüksek olduğunu göreceksiniz.

Teta Dalgası ve Biyokinezide Kullanımı

Boy uzatma, biyokinezi ile göz ve saç rengi değiştirme gibi genetik yapıyı ilgilendiren konular ancak teta evresinde yapılabilecek programlamalarla mümkün olabilir. Ancak biyokinezi konusundaki gelişmenin hızlı olması için teta dalgalarının doğal olarak deneyimlenmesi gerekmektedir. Yapay beyin dalgaları özellikle içerisinde telkin bulunmayan müzikler bu sorunu aşmada etkisiz kalacaktır. En azından bu tür sesler dinlenirken içselleştirilmiş ve belirli aralıklarla geliştirilen telkinler zihnen tekrar edilerek imajinasyonlarla pekiştirilmelidirler.

Teta Dalgaları Nasıl Artırılabilir?

Teta dalgaları tıpkı Alfa dalgalarında olduğu gibi yapay ve doğal yollarla artırılabilir ancak sağlıklı olan her zaman öncelikle doğal yolla teta dalgalarının deneyimlenmesidir.

Bunun için derin trans çalışmasında, anlatılan yöntemleri uygulamanız yeterlidir. Bununla birlikte

Meditasyon yapanlar,
Tefekkür halinde bulunanlar,
Gece saat 2-3 arasında kalkıp dua çalışması yapanlar
veya bu saatlerde transa geçenler teta dalgalarını kolayca deneyimleyebilirler.

Teta deneyimini yaşamak teta dalgalarını bilinçli olarak artırmanın ve kullanmanın ilk yoludur. Bu aşamadan sona yapay beyin dalgaları ile teta dalgaları kolay bir şekilde yoğunlaştırılarak artırılabilir. Dalgalar arası geçişin bilinçli bir şekilde yapılması son derece önemlidir. Bir kez yaşanan ruhsal deneyimler sonraki aşamalarda sadece düşünce yolu ile de harekete geçirilebilir hale gelecektir.

İlgili Konular

Doğal Teta Deneyimi Yaşamak İçin: Nasıl Transa Geçilir? Derin Transa Geçiş, Alfa Teta Evresi

Beyin Dalgaları; Gama, Beta, Alfa, Teta, Delta işlev ve Kullanımları

Gama Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım Alanları

Beta Dalgaları, Özellikleri, Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Alfa Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım Alanları

Delta Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım Alanları

 

Teta Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım Alanları

www.parapsikoloji.net 12 Aralık 2018

Bu yayın en son güncelleştirildi 20 Ekim 2020 12:26

E. Emre Sönmez

“İnsan ruhunu yitirmediği sürece yapamayacağı şeyler sınırlıdır AMA sınıra ulaşmak için vazgeçmesi gerekenleri terkedemeyecek kadar da bencil, tembel ve egoisttir”

Yorumları Göster

  • Merhaba. Tetaya yakın alfa ve teta evrelerinde yaşanan derinlik tefekkür için uygun ruhsal derinliği sağlayacaktır.

 • Emre Bey iyi günler, teta dalgalarını etkin kullanabilmek için verilen eğitimler var mı acaba?

  • İyi günler. Eğitimden kastınız? Bu evreye girişi kolaylaştıran eğitimler mi?

 • Yeni bir dil öğrenirken teta dalgasını nasıl kullanacağız bunu anlayamadım izlememiz gereken yol haritası nedir yenir bir dil öğrenmede frekanslar nasıl yardımcı olacak bize

  • Dili öğeten fekanslar değildir. Teta evresinde öğrenme seviyesi yüksek olduğu için öğrenme daha hızlı ve kalıcı hale gelir.
   Derin transa girerek teta evresinde daha önce kaydettiğiniz kayıtları dinleyebilirsiniz. Bu şekilde hipnoz altında verilen telkinler kadar etkili bir kalıcılık sağlanabilir.

 • Merhabalar beyin dalgalarını teta seviyesine getiremiyorum sanırım odaklanma sorunu var bunu nasıl yapacağım konusunda detaylı bir video varmı çok uğraşıyorum odaklanmayı nasıl yapacağım yardımcı olurmusunuz

 • Çok bilgilendirici bir yazı olmuş teşekkürler. Dil öğrenirken bu dalgaları mı dinlememiz gerekir? Nasıl kullanabiliriz?

 • Oluşturduğumuz ses dalgasının hangi notada olduğu da fark eder mi, bence mutlaka fark ediyordur. Mesela 161hz ile 169hz sesleri 8hz oluyor aynı anda çalınca ayrıca Mi notasına denk geliyorlar.

  • Mutlaka fark olacaktır. Notaların hz değerleri konusunda bilgim olmadığı için bilenden ayrıntılı öğrenmek daha doğru olur.

Son Konular

Telepati ile Bir Başkası Etkilenebilir mi?

Telepati ile Bir Başkası Etkilenebilir mi? Telepati ile bir başkası etkilenebilir mi? Telepati, diğer insanları…

24 Eylül 2021

Bir Başkasının Bize Telepati Yaptığını Nasıl Anlayabilirsiniz?

Bir Başkasının Bize Telepati Yaptığını Nasıl Anlayabilirsiniz? Bir başkasının bize telepati yaptığını nasıl anlayabiliriz? Bizim…

14 Eylül 2021

Güvenli Telepati ve Koruma Kalkanı Oluşturma

Güvenli Telepati ve Koruma Kalkanı Oluşturma Güvenli bir telepati nasıl yapılır? Telepati verilerini dış etkenlerden…

29 Ağustos 2021

Cinler Telepatik İletişimi Nasıl Etkiler?

Cinler Telepatik İletişimi Nasıl Etkiler? Cinler telepatik iletişimi etkileyebilir mi? Cinler telepatik iletişime nasıl müdahale…

10 Aralık 2020

Okült Astroloji Hakkında Nazan Gönültaş ile Röportaj (3. Bölüm)

Okült Astroloji Hakkında Nazan Gönültaş ile Röportaj (3. Bölüm) Sayın Nazan Gönültaş ile Okült Astroloji…

28 Kasım 2020

Okült Astroloji Hakkında Nazan Gönültaş ile Röportaj (2. Bölüm)

Okült Astroloji Hakkında Nazan Gönültaş ile Röportaj (2. Bölüm) Sayın Nazan Gönültaş ile Okült Astroloji…

23 Kasım 2020

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.

Devamını Oku