Gama Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım Alanları

Gama Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım Alanları

Gama Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım Alanları

Gama Dalgaları ve Özellikleri

Gama dalgaları en yüksek hıza sahip dalgalardır. Beyin dalgalarının en düşük hızına sahip delta dalgaları ruhsal seviyenin en derin halini, gama dalgaları ise insanın madde seviyesine yansıyan en yüksek dalga boyunu temsil ederler. Yüksek beta dalgaları ile iç içe geçtiği 25 hz ile 140 hz ve üzerindeki dalgalardır.

Gama dalgaları günlük yaşamımızda kontrolsüz enerjinin dışa yansıdığı öfke, saldırganlık ve cinnet geçirme anları ile yüksek beyin fonksiyonlarını temsil eder. Bu evrede, enerji yüksek seviyelerde olduğu için kontrol edilmesi zordur. Kontrol edilebilir durumlarda beyin fonksiyonlarımızın, hafızamızın ve enerjimizin sınırları aşan oranda kullanımı mümkün olabilmektedir.

Gama dalgalarının aktif olduğu evreyi, Delta dalgalarından başlayarak sırası ile; delta evresinde dönmeye başlayan bir vantilatörün,

teta ile hareket hali,
alfa ile yavaş hız,
beta ile yüksek hız ve
gama dalgaları ile dönüş hızının görülemediği bir hızla tarif edebiliriz.

Gama ve Delta Dalgaları Kontrol

Delta ile Gama iki ayrı uçta kontrolü zor alanlardır. Delta dalgalarının yayıldığı evrede bilinç yok olurken, Gama dalgalarının yayıldığı evrede bilinç algılandığı halde kontrol edilemeyebilir.

Delta dalgalarında duyu organımızla normal ses seviyesinde algı 1 hz altında ortadan kalkarken bu seviye gama dalgalarında 150 hz sonrasında gerçekleşmektedir. Yani duygu organımızın normal seviyede algıladığı sesler delta ve gama frekanslarının uç noktalarını belirtmektedir.

Gama dalgalarında,

135-140 hz algılanabilen en yüksek seviye

150 hz sonrası algı eşiğinden çıkış

175 hz sonrası normal ses seviyesinde algılayamama olarak belirtilebilir. (Aralıklar kulaklıkla belirlenmiştir. Teknik donanıma ve ses seviyesine göre değişiklik gösterecektir)

Aşağıdaki 7 dakikalık örnekte 270 – (-1) 1 Hz aralığında Gama dalgasından sırası ile beta, alfa, teta ve delta dalgalarına geçişi inceleyebilirsiniz. Değişim grafiklerde açıkça görülmektedir.

Epilepsi hastaları ve benzer riskleri bulunanlar yapay olarak hazırlanmış beyin dalgaları, gama dalgası yayan müzikler ve gama dalga sesi dinlememelidirler.

Gama Dalgalarının Özellikleri ve Etkinlik Alanları

Yaşadığımız hayatta ruhsal ve maddesel planda yaptığımız her eylemin beyin dalgaları olarak bir karşılığı bulunur. Gama dalgaları madde seviyesinde yaptığımız eylemlerin en uç noktasını temsil ederler. Delta dalgalarının ruhsal seviyedeki “yok oluş” durumu gibi kontrol edilemediğinde Gama dalgaları da madde seviyesindeki bilincin devre dışı kalarak “çözülme, dağılma” durumunu temsil etmektedir.

Gama dalgaları, enerji seviyesinin en uç noktasını temsil ettiği için kontrollü ve bilinçli gama evresinde telekinezi gibi alanlarda maddeye etki etmek mümkün olabilmektedir. Ayrıca kısmi enerji seviyesinin yükselmesi ile ortaya çıkan ve nazar değmesi olarak tabir edilen durumlar, yüksek görüş elde edilebilen üçüncü göz aktivitesinin yükselmesi gibi faaliyetler de kontrollü bir şekilde kullanılabilir.

Günlük Yaşamımızda Gama Dalgaları

Gama dalgaları ve sıra dışı faaliyetler

Günlük yaşamımızda gama dalgaları doğal halinde zihinsel ve bedensel hareketlerimizin hızını belirler. Beta dalgalarının yayınlanmasına neden olan aktiviteler yetersiz geldiğinde gama evresine geçilir.

Gama dalgalarının yayıldığı evreler genellikle aşırı ve sıra dışı efor sarfetmemiz gereken evrelerdir. Bu evrelere şu örnekleri verebiliriz,

Hızlı karar verilmesi gereken durumlar

Yoğun baskı ile beyin fonksiyonları en üst seviyede faaliyet göstermeye başlarlar. Bu durum çoğunlukla panik durumu yaşadığımız anları temsil eder. Algılarımız tek bir noktaya odaklanır. Beden ısımız artar ve etrafımızda olup biten herşeye kapalı hale geliriz. Beynimizdeki yoğun faaliyetin ve değişimin tek bir amacı vardır, bir an önce karar vermek veya çözüm üretip bitirmek.

Yüksek hız gerektiren matematiksel işlemler

Bazı durumlarda çözüm bulamadığımız sorunları daha hızlı çözebiliriz, diğer zamanlarda sonuca ulaşamadığımız matematiksel işlemleri kolayca sonuçlandırabiliriz. Bu anlar gama dalgalarının en ideal hz değerlerinde olduğu anlardır. Sayısal alanda sonuca hızla ulaşabilenlerin bu evreye çıkışları daha kolay ve hızlı olmaktadır. Düşünce ve hafıza boyutunda bu evrenin deneyimlenme sayısı arttıkça çıkışlar daha kolay olmaktadır. Ancak bu durum doğuştan gelen özelliklerle de ilgili olduğu için deneyimleme hızı herkeste farklı olacaktır.

Yüksek enerji gerektiren ve sınırların zorlandığı sportif faaliyetler

Yüksek enerji gerektiren sportif faaliyetlerde beynimiz, enerjinin bir kısmını hayati fonksiyonların normal seviyede devam edebilmesi için kullanıma açık hale getirmez. Bu noktaya gelindiğinde aşırı yorgunluk hissedilir ve aktivite terk edilir. Ancak yüksek motivasyonla birlikte ayrılan enerjinin bir kısmı da kullanılır hale gelir. Bu evre nefes nefese kalınan oksijenin yetersiz kaldığı ve görmekte zorluk çekmeye başladığımız evredir.

Olağandışı anlarda aşırı güç isteyen durumlar

Kaza yapan bir yakınımızı kurtarmak amacıyla aracı kaldırmaya çalışmak için normalin çok üzerinde bir güç sarfederiz. O an açığa çıkan enerjinin sıradan günlük yaşamımızda ortaya çıkması mümkün değildir. Sınırların sonuna kadar zorlandığı bu ve benzeri durumlarda gama dalgaları aktiftir ve tüm potansiyel kullanılmaya çalışılır.

Gama Dalgalarının Olumlu Özellikleri

Kontrolün sağlanabildiği hz oranlarında normalde yapamayacağımız bir çok şeyi yapmak için potansiyel ortaya çıkar.

 • Yorgunluktan bırakılan işler,
 • sıkıldığımız için çalışmaktan vazgeçilen dersler,
 • sıkıcı gelen bir işin yapılmaktan vazgeçilmesi ve
 • “yapamam” denilen bir çok durumda gama evresine girildiğinde

yüksek odaklanma ve motivasyonla yapılamayacak çok şeyin yapılabilir hale geldiği görülebilir.

Motivasyon ve Yüksek Odaklanmanın Önemi

Gama dalgasının yayıldığı evre sınırların zorlandığı, potansiyelimizin açığa çıkarıldığı evrelerdir. Bilinçli kullanılabilmesi için anahtar unsurlar motivasyon ve yüksek odaklanmanın sağlanmasıdır.

 Sınıfı geçebilmesi için yıl boyu çalışmadığı derse çalışmaya başlayan bir öğrencinin daha önce anlamadığı konuları o anda kavraması,

 Yarışın bitimine 100 metre kala alacağı ödülü düşünen koşucunun hızını artırması gibi..

Gama Dalgalarının Olumsuz Özellikleri

Kontrol edilememe hali Delta dalgaları için bayılma, Gama dalgaları için ise cinnet halini belirtmede kullanılabilir.

 Yüksek stres, depresyon ve baskı sonrası kontrolün kaybedildiği durumlarda kontrol edilemeyen gama evresine girilir ortaya çıkan yüksek enerji yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Cinnet ve sinir krizleri sonrası enerji akışında yaşanan yüksek değerler sonrası bitlik ve bayılma gözlemlenebilir.

 Kontrolsüz gama evreleri ve bir noktaya odaklanan enerji duygusal yoğunluk, hırs, kıskançlık ve ifadede zorlanılan duygusal yoğunluk gibi durumlarda da ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda enerjinin odaklandığı madde veya insanlar zarar görebilir. (bakınız nazar konusu)

 Üçüncü göz aktivitesinin yoğun olduğu ve madde ötesi görüşlerin kontrolsüz bir şekilde arttığı durumlarda ise madde engeli ortadan kalktığı için yaşam çekilmez hale gelebilir.

Ruhsal Gelişimde Gama Dalgaları

Gama Dalgaları Hangi Alanlarda Kullanılabilir

Gama dalgaları yüksek bedensel ve ruhsal enerjinin gerekli olduğu durumları temsil ettiği için gama evresi bilincin aktif olduğu durumlarda aşağıdaki alanlarda kullanılabilir.

 • Telekinezi
 • Durugörü
 • Üçüncü göz çalışmaları
 • Bioenerji çalışmaları
 • Durugörü ile birlikte uzaktan tedavi çalışmalarında
 • Nazar etkisinin ortadan kaldırılmasında
 • Yüksek güç ve odaklanma gerektiren durumlarda
 • Matematiksel becerilerin geliştirilmesinde
 • Hızlı karar verilmesi gereken işlerde ve durumlarda
 • Düşünce ve sözel ifade hızının artırılması gereken durumlarda vb.

Gama Dalgaları Nasıl Artırılabilir?

Gama dalgaları nasıl arttırılır ve kontrollü bir şekilde nasıl kullanılabilir?

Kontrollü doğal gama dalga artışı sağlıklı bir yaşam ve sistemli bir çalışma ile mümkün olabilir. Bunun için,

 Düzenli bir yaşam
 Sağlıklı ve doğal beslenme
 Stres ve baskıdan uzaklaşma
 Enerjinin kontrol edilebilmesi için egzersizler yapılması (Telekinezi, bioenerji)
 Normalde yapmakta zorlandığımız şeyleri yapmaya çalışmak ve bunun için bir program hazırlayarak zorluk derecesini kademeli olarak artırmak
 Spor yapmak
 Uyku düzenine dikkat edilmesi
 Düzenli yapılacak ibadetler, oto hipnoz çalışmaları, ruhsal derinleşme için derin trans çalışmaları ve meditasyon
 Zihinsel bütünlüğümüzü bozacak ortamlardan ve insanlardan uzak durmak

gibi çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmalar sonrası enerjinin zaman zaman arttığı hissedilirse soğuk ve ılık su ile banyo yapılabilir. Bedenimiz toprakla temas ettirilerek enerjimiz dengelenebilir.

Yapay Beyin Dalgaları, Gama Dalgası ve Kullanımı

Hiçbir yapay beyin dalgası doğal dalga evrelerinin oluşumunu tam olarak sağlayamaz. Bu tıpkı doğal bir aromanın doğala özdeş şekilde üretilmesi gibidir. Yanılsama sağlanır ancak doğal evreye gelinebilmesi için gerekli evrelerden geçilmediği için kalıcılık sağlanamaz. Epilepsi ve benzer rahatsızlıklarda ortaya çıkan sakıncalar farklı şekillerde ortaya çıkabilir.

Ancak doğal yaşamla ve gerçek tecrübelerle desteklenebilirse kısa süreli basamak çıkışlarını kolaylaştırmak için doğal evrelerde ortaya çıkan dalgalar taklit edilerek doğal süreç işletilebilir. Bu durumda yapılması gereken en azından derin trans çalışması gibi içsel kontrollerin artırılabildiği çalışmalarla birlikte yapay beyin dalgaları belirli bir sıra takip edilerek istenilen evreye ulaşılmaya çalışılmalıdır.

Bilincimiz açık olduğunda gama evresinde yapılması gereken çalışmalar için, yüksek alfa veya düşük betadan başlanarak en düşük gama değeri olan 25 hz değerine ulaşılmalıdır. Değerler, yapılmak istenen çalışmanın gerektirdiği değerlere kadar çıkartılarak çalışma sonunda ters yönde dinlenmelidir.

Telekinezi gibi enerjinin bir anda serbest bırakılması gereken çalışmalarda değerler 25 hz’den sonra belirlenen değerlere hızla çıkarılarak tekrar düşürülebilir. Bu durum daha çok enerjisini hissederek yönlendirebilenler için etkili bir şekilde kullanılabilir.

Gama dalgaları yüksek değerlerde ve uzun süre dinlenmemelidir.

Örnek gama frekanslarını aşağıda inceleyebilirsiniz.

Gama Dalgası Ses Örnekleri

 Gama Dalgası 25 – 145 Hz Ses Örneği

Epilepsi hastaları ve benzer riskleri bulunanlar yapay olarak hazırlanmış beyin dalgaları, gama dalgası yayan müzikler ve gama dalga sesi dinlememelidirler.

 Gama Dalgası 0.5 – 200 Hz Ses Örneği

Epilepsi hastaları ve benzer riskleri bulunanlar yapay olarak hazırlanmış beyin dalgaları, gama dalgası yayan müzikler ve gama dalga sesi dinlememelidirler.

 Gama Dalgası 25 – 270 Hz Ses Örneği

Epilepsi hastaları ve benzer riskleri bulunanlar yapay olarak hazırlanmış beyin dalgaları, gama dalgası yayan müzikler ve gama dalga sesi dinlememelidirler.

 

İlgili Konular

Doğal Delta Deneyimi Yaşamak İçin: Nasıl Transa Geçilir? Derin Transa Geçiş, Alfa Teta Evresi

Telkin Nasıl Hazırlanır, Nasıl Yazılır, Subliminal Telkin Nasıl Oluşturulur? Telkin ve Subliminal Telkin Oluşturma

Beyin Dalgaları; Gama, Beta, Alfa, Teta, Delta işlev ve Kullanımları

Beta Beyin Dalgaları, özellikleri, Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Alfa Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım Alanları

Teta Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım Alanları

Delta Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım Alanları

 

Gama Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım Alanları

www.parapsikoloji.net

23 Şubat 2019

Son Güncelleme 26 Şubat 2023 Emr

Emr
“İnsan ruhunu yitirmediği sürece yapamayacağı şeyler sınırlıdır AMA sınıra ulaşmak için vazgeçmesi gerekenleri terkedemeyecek kadar da bencil, tembel ve egoisttir”
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 25 YORUM
 1. blank ONUR KORKMAZ dedi ki:

  Merhaba, öncelikle kolay gelsin Emre Bey. Kulaklık tavsiyesinde bulunabilir misiniz? (Marka/Model) Ya da frekans etkisini hissetmek için kulaklık dirençi kaç ohm olmalıdır?

  1. blank EMR dedi ki:

   Merhaba teşekkür ederim.

   32 ohm
   5Hz – 25.000 Hz
   103-104 dB

   aralıklarında olabilir. Ancak her kulağın hassasiyeti farklı olduğu için mümkünse test ederek almaya özen gösterin.

 2. blank Merve dedi ki:

  Merhaba emre bey ben gama dalgalarinin en yuksek frekansini ariyorum.internette baska yerde yok. yalnizca sizin sayfanizda mevcut ancak oda gecis olarak.rica etsem bana yardimci olabilir misiniz.en yuksegi 270 hertz olan frekansin biraz uzun versiyonunu benimle paylasabilir misiniz

  1. blank EMR dedi ki:

   Merhaba Merve Hanım. Youtube’a uzun versiyonların tamamını yüklemeyi düşünüyoruz. Alfa dalgaları tamamlandı. Biraz gecikebilir ama tamamını yükleyip buradaki sayfalara da ekleriz.

 3. blank Muratpaşa gökçe dedi ki:

  Beynimin içinde sürekli 7000 ila 8.500 Hz arası bir ses var. Kafamın sağ arkası yoğun. Gitmiyor geçmiyor. Ne yapmalıyım

  1. blank EMR dedi ki:

   EEG veya Beyin Haritalaması (QEEG) çıkartılıp uzmanlar tarafından incelenirse daha doğru tanı konulacaktır. Nöroloji bölümü ile görüşebilirsiniz.

 4. blank Burcu dedi ki:

  Qeeg testi yaptırdım gama ve beta2 her lobta en yüksek düzeyde çıktı ,bu dalgari düşürmem gerekir mi ?

  1. blank EMR dedi ki:

   Buna siz ve doktorunuz karar vermelisiniz Burcu hanım. Yaşamınız olumsuz etkileniyorsa, değerler mevcut meslek ve günlük yaşamınıza uymuyorsa, yüksek seviyeler sürekli ise düşürülmesi gerekir.

   1. blank Burcu dedi ki:

    Öncelikle cevabınız için çok teşekkür ediyorum.Bir sorum daha olucak bu dalgaların yüksek olmasinin bana bir avantajı olur mu ?

    1. blank EMR dedi ki:

     Rica ederim.
     Gama Dalgalarının Olumlu Özellikleri” başlığı altına bakabilirsiniz. Bir bilgisayarın işlem gücü olarak ta düşünebilirsiniz. Ancak mevcut donanıma uygun bir faaliyet yapılmıyorsa kasa da aşırı ısınma meydana gelir. İşlem gücü ne kadar yüksek olursa olsun istenilen fayda sağlanamaz.

  2. blank Okan hattab dedi ki:

   Mrb.. play storeden indireceğiniz bir frekans programı ile frekans ayarlayıp bunu çalışmalarımızda tetikleyici olarak kullanmamız işe yarar mı. Beyin bu frekans ile senkronize olur mu… Cevap verirseniz sevinirim. Çok teşekkür ederim.. sayfanız mükemmel bu arada..

   1. blank EMR dedi ki:

    Doğru değerleri veriyorsa kullanılabilir tabiki. Senkronizasyon konusu sizin ne kadar uyumlu bir çalışma yaptığınıza bağlı. Yani isteklerinizle frekansların uyumlu olması gerekir. Veya yapılan faaliyetle uyumlu olmalı. (Ben teşekkür ederim)

 5. blank Zeynep dedi ki:

  Merhaba bu teta yada diger dalga boylarina gectigimizi hissettigimizde ve gectigimizde kendi yararimiza neler yapmaliyiz

  1. blank EMR dedi ki:

   Merhaba. Konuda “Günlük Yaşamımızda Gama Dalgaları” başlığı altında yazılanları kendinize göre düşünebilirsiniz.

 6. blank Neva dedi ki:

  merhaba, belki tam olarak alanınız değil ama bir şey soracaktım. Ben epilepsi hastasıyım ilaç kullanıyorum ve trans çalışmaları yapıyorum. Trans yaparken gördüm ki bu trans denen olayı ben zaten bilinçsizce de yapıyormuşum. Hatta sanırım eğlenmek için yaptığım da olmuş hastalığı bilmeden önce. Kendi kendime başımı döndürüyordum, küçükken bu bana eğlenceli gelirdi. Ama su an ilaç kullanmaya başladım hastalığı öğrenince ve transa geçmeye çalışırken basım dönüyor, bazen beni korkutuyor bu enerji kriz geçirebilir miyim o an yine diye korkuyorum. Sizce epilepsi hastasi biri için trans gibi şeyler tehlikeli midir?

  1. blank EMR dedi ki:

   Merhaba. Bu konuyu doktorunuzla konuşmanız daha doğru olur aslında. Hangi aşama sizin için yararlı hangi aşama zararlı onların belirlenmesi gerekir. Kontrol sağlanıp rahatsızlığınız denetim altına alınabilir mi? Bu konu üzerine yoğunlaşmak lazım aslında. Çünkü trans haline geçişte de kriz anında da bilincin kapanıp kontrolün kaybedildiği ince bir hat var. Bilinçli rüya deneyimi yaşamak isteyenlerin üzerine yoğunlaştıkları nokta orası. Kontrol kaybı olacağı anlaşıldığında trans çalışması ile elde edilmiş deneyimler fayda sağlayabilir mi? Bir kontrol mekanizması oluşturulabilir mi? (Bu konuda fayda gördüğüm için özellikle belirttim, çünkü insan bilincin kapanma noktasını daha önce deneyimlediği için o anın yaklaştığını daha net öngörebiliyor)

   Kaygı uyandırıcı bir durum olduğu için kafa tasına basınç uygulayacak şekilde çalışma yapmayın. Trans çalışmasını kendinize uyarlayın. Mesela nefesinizi normalde 5 saniye tutmanız gerekiyorsa 2 saniye veya 1 saniye tutun hatta hiç tutmayın. Kaslarınızı sıkarken beyninize doğru basınç oluşmamasına özen gösterin. Kaslarınızı hafifçe sıkın.

   Şahsi görüşüm hem meditasyon, hem derin trans çalışmaları bilincimizi kontrol etmemizde çok etkili olduğu için epilepsi konusunda farklı yönleri ile ele alınabilir. Ancak her ihtimale karşı benzer konularda birikimleri daha fazla olduğu için doktorunuzla görüşmeniz ve onun görüşünü de alarak hareket etmeniz daha sağlıklı olacaktır.

 7. blank Emine dedi ki:

  Mrb an da yaşıyorum yükse öğrenme algısı açık herşey elimin altına geliveriyor dünyadan uzaklaştım enerji koptu resmen napmaliyim napicam ben fikir bilgi enerji şimşek gibiyim nasıl durulurum gama damiyim bioenerji alsam yada gizli bilgi bildirilse yukardan bişey gormeden nasıl olur pls durduramiyorum sağlığım nasıl napiyim.

  Enerji patlaması yaşıyorum sağolun yeni keşfettim süper bı site bu arada teşekkürler yön verirseniz çok sevinirim..

  1. blank EMR dedi ki:

   Merhaba, anlık yaşanan enerji artışları alınan besinler veya astrolojik etkilerle ilgili olabilir. Mesajı yazdığınızda Terazi burcunda dolunay vardır. Ay konumunuzla ilgili olabilir.
   Bu konuda altına yazdığınız için benzer durumlarda sırasıyla yapay beta, alfa ve teta dinlenebilir. Doğal olarak spor yapmak en sağlıklı olandır. Ek olarak ılık su ile banyo yapmak, dışarı çıktığınızda çıplak ayakla toprağa basmak, ayakları denize sokmak, evde Nasıl Transa Geçilir? Derin Transa Geçiş, Alfa Teta Evresi konusunda anlatılan çalışmayı yapmak faydalı olabilir.

   Bu durumu sürekli yaşıyorsanız bir bioenerji uzmanı ile de görüşebilirsiniz faydalı olacaktır.

 8. blank Ceren dedi ki:

  Gama dalgalarını bilinçli olarak nasıl geçeriz,gama dalgalarına bilinçli olarak geçemek için meditasyon yeterlimidir,nasıl bir imajinasyon ve telkin uygulamalıyız.Sorularıma cevap verirseniz çok teşekkür ederim.

  1. blank EMR dedi ki:

   Nasıl Transa Geçilir? Derin Transa Geçiş, Alfa Teta Evresi konusundaki çalışmayı veya meditasyonu kullanabilirsiniz.
   İmajinasyon örnekleri için İmajinasyon kategorisine bakabilirsiniz. İmajinasyonun sınırları sizin hayal gücünüze bağlıdır.

   Çalışmada telkin kullanmak isterseniz Telkin kategorisindeki konulara bakabilirsiniz. Telkinleri nasıl hazırlamanız ve nelere dikkat etmeniz gerektiğine bakabilirsiniz.

 9. blank Bb dedi ki:

  Mesela bir sarkıyı gama dalgasına kodlarsak
  O sarkıyı soylemeye basladığımız zaman gama dalgasının yayılmasını sağlayabilir miyiz

  1. blank EMR dedi ki:

   Bir şarkı ile gama dalgaları birleştirilirse dalgalar yapay olduğu için birebir etki yapmaz ancak ruh hali, hedefler ve amaçlar uygunsa tetikleyici etki gösterir. Mesela bir hedefe odaklanmış kalabalık bir gruba dinletildiğinde veya uzun mesafe koşu yapan bir insan koşarken dinlerse etkisini görecektir.

   Şarkının ve amaçların gama dalgasına uygun olması gerekir.

   1. blank Bb dedi ki:

    Ben matematik konusunda kullanmak istiyorum gama dalgalarını
    Birleştirme olayını nasıl yapabilirim

    1. blank EMR dedi ki:

     Subliminal Mesaj Hazırlamada Kullanılan Programlar konusunda hangi programların nasıl kullanılacağı anlatılmakta.

 10. blank Telepati dedi ki:

  İlk örnekteki etki müthişti

error: Korumalı İçerik!

Parapsikoloji.Net sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin