Prekognisyon Öngörü Gelecekte Olacak Olayları Görme

Prekognisyon Öngörü Gelecekte Olacak Olayları Görme

Prekognisyon Öngörü Gelecekte Olacak Olayları Görme

Prekognisyon Öngörü yeteneği ile olacak bir olay henüz olmadan nasıl görülebilir? Öngörü yeteneği nasıl geliştirilebilir?

Prekognisyon (Öngörü) Nedir?, ruhsal yapısı gereği algıladığı görüntüleri bilinç düzeyinde görüntüleme, olacak olayları önceden görme yeteneğine verilen addır. ÖngörüDurubilir veya olacakları önceden bilme, görme olarak ta ifade edilebilir.

Prekognisyon özelliği ile görülenler kesin ve mutlak değildir. Ancak Premonisyonların hislerine göre doğruluk oranları daha yüksektir. Görülenler yer, zaman ve oluş olarak değişikliğe uğrayabilir veya hiç olmayabilir. Bu görenlerin yanlış gördükleri anlamına gelmez. Hiçbir görüntü olacak son görüntü değildir. Olacakların önceden görülmesi ve görülenlerin ortaya çıkması, kişinin ruhsal hassasiyetine göre değişkenlik gösterebilir. Kahin adı verilen Prekognisyonlar ve kehanet olarak ilettikleri bu duruma örnektir.

Olacak olaylar insanın madde seviyesine iki şekilde yansır.
Prekognisyon: Olacak olaylar net bir şekilde görüntülenir. Gelecekteki olayı önceden görme şeklinde nitelenir.
Premonisyon: Sezgi hakimdir. Birşeylerin olacağı sezilir ancak net bir şekilde ifade edilemez.

Bilimsel Açıdan Prekognisyon

Prekognisyon (öngörü) ile geleceğin görülmesi sayısız olayla net bir şekilde ortaya konulmuştur. Yalnız bu noktada parapsikologlar geleceğin önceden dizayn edilmiş olamayacağını belirtirler. Neo-Spiritüalistler ise gelecekte yaşanacakların geçmişte yapılanların sonuçları olarak kısmen belirlenmiş olduğunu iddia ederler. Oysa her iki grubunda atlamış oldukları bir nokta var ki inceleme olanağı mümkün olmadığı için bilimsel olarak izaha yatkın olmadığından değinilmemiş olabilir.

Ruh için zaman ve mekan kısıtlaması yoktur ve kendi evreninde hem geleceğe hem de geçmişe gidip gelebilir ve ruhsal bağ kurduğu her noktayı görebilir. Bu gidip gelmeler sırasında gördüklerini madde düzeyine aktarabilir veya bu özelliğe sahip insanlar bu durumu bilinç düzeyinde okuyup görebilirler. Aslında bunu hemen herkes yaşar. “Ben bu olayı daha önce yaşamıştım”. “Ben buraya daha önce gelmiştim”. “Ben seni daha önce görmüş gibiyim” tarzı sözler bu olayın bir yansımasıdır.

Olaylar Yaşanmadan Nasıl Görülür?

Prekognisyon (öngörü) olaylarında görüntülerin büyük kısmı rüyalar ile aktarılır iken bir kısmı da günün herhangi bir anında görüntü şeklinde alınabilir. Dalıp gitme halleri, derin düşüncelere dalma gibi trans halinin yaşandığı alfa ritminde veya yakın evrelerinde ruhsal katların açıldığı durumlarda ani görüntüler oluşabilir. Genelde görüntüler 2-3 gün içerisinde gerçekleşebilecek olaylarla ilgili olur.

Uzun vadeli görüntüler görenlerin sayısı azdır. Görülen görüntülerin büyük kısmı ruhen bağı olan kişilerle ilgilidir. (Ruhsal temas da denilebilir) Diğer görüntülerse kişiyi dolaylı yoldan etkileyecek görüntülerdir ki bu olaylarda duyulacak, görülecek veya bir şekilde bağ kurulacak (Öğrenildiğinde etki bırakacak) olaylardır. Çok sayıda insanı etkileyecek felaketler gibi.

Prekognisyon (öngörü) büyük oranda doğuştan gelir ancak yaşanan bir olay, ağır travmalar veya kazalar bu özelliğin ortaya çıkmasına neden olabilir. Ruhsal yönden hassas olan kişilerde, parapsikoloji ile ilgili konularla ilgilenenlerde, derin transa girilen meditasyon gibi uygulamaları yapan kişilerde de Prekognisyon olayları gözlemlenebilir. Buradaki önemli nokta kişinin ruhsal katları ile ne kadar irtibatta olduğudur. Kontrol dışı ortaya çıkan veya doğuştan gelen ve denetlenemeyen, ne olduğu bilinmeyen durumlarda korkutucu olabilir ancak ruhsal özellikler araştırılıp normal karşılanmalı ve gerekirse akademik yardım alınarak araştırılmalıdır.

Herşeyi  Hissetmek veya Görmek Mümkün mü?

Prekognisyon veya Premonisyon özelliğine sahip olanların büyük kısmı sadece “bu özellik bende var, herşeyi hissediyorum ve olacakları önceden görüyorum” noktasındadırlar. Yani sadece sonuç ve bilme kısmında. Öncesi yani kontrol aşamasında bir etkinlikleri yoktur. “Şu nasıl olabilir, görmek ve önceden bilmek istiyorum” bilinci ile hareket edenlerin, kabiliyetlerini geliştirmek için çaba gösterenlerin oranı çok azdır ve gene çok azı bilinç oluşturdukları konu ile bağlantılı bilgi alabilirler.

Tümüyle bütün ayrıntılara inemezler. Bunun en büyük nedeni yaşadığımız boyutla erişilmek istenen boyut arasındaki henüz tecrübe edilmemiş farklılıklardan kaynaklanır. Bir olayı henüz olmadan bilinçli bir şekilde hissetmek veya görmek için ruhsal boyutlarda daha büyük bir faaliyet gerektirir.

Madde planından bakacak olursak bir pervanenin dönüşünü normal görüş açımızla görmemiz mümkün değildir. Zamanda ön ve arka planın görüşü için, bir pervanenin dönüş hızını yakalayıp bir önceki hareketle bir sonraki hareketi arasında kıyas yapacak bir seviyeye gelinmesi gerekir. Bu noktaya gelebilmek ruhsal yönden ne kadar mümkünse herşeyi bilinçli ve kontrollü olarak görmek, hissetmek te o kadar mümkündür.

Geleceği Görmek ve Mutlak Sıfır Noktası

Yetenek olarak prekognisyon öngörü, gelecekte olacak olayları görme, doğal halinde bilinçsiz bir eylemdir ve mutlak gerçeklik içermeyebilir. Bilinç katıldığında, bilinci etkileyecek tüm geçmiş bilgi ve deneyimler görülecek tüm görüntüleri etkileyecek ve olasılıklar ortaya çıkacaktır. Tümüyle müdahelesiz bir görüş ancak mutlak sıfır noktasında olmayı yani ancak doğum öncesi, hiçbir maddesel bilginin henüz edinilmediği ana geri dönüp bakma zorunluluğunu da beraberinde getirir.

Genelde Neptün’ü 9. evde olanlarda bu özellik belirgin bir şekilde doğuştan gelen bir özellik olarak görülmektedir.

Prekognisyon Öngörü Yeteneği

Prekognisyon (Öngörü) Gelecekte Olacak Olayları Görme ve Neptün 9. Ev etkisi

Olacak şeyleri doğru olarak önceden hisseder. Çok rüya görülür ve rüyalar genelde çıkar. Rüyada yaşanacak şeyi görmek, yaşanacakların önceden rüyalarda görülmesi bu konumla ilgilidir. Olacaklar daha önceden rüyada görülebilir. Geleceği görebilme yeteneği vardır. Bu görüş geleceği bilme değildir. Ruhsal bir özelliktir. Ruh için zaman ve mekan kavramı 3 boyutlu yaşamla kısıtlı olmadığı için kısa veya uzun vadede görüşler yakalanabilmektedir. Görüntüler her zaman olayla birebir örtüşmeyebilir, sembolik görüşlerde olabilmektedir. Kahin adı verilen insanların anlatımları buna örnek verilebilir.

Medyumluk ve yüksek ölçüde ilham veren doğaya sahip olabilirler ve psişik olgular, din, psikoloji, felsefe, tinselcilik, yıldızlarla ilgili projeksiyon ve diğer derin konuları araştırmak için muhtemel olan potansiyeli sağlar. Sezgi gücü, altıncı hissi çok kuvvetlidir.

Prekognisyon Öngörü yeteneği geliştirilebilir mi?

Prekognisyon öngörü yeteneği nasıl geliştirilir?

Eğer doğuştan alınan etkilerde uygun konumlar bulunuyorsa geliştirmek daha kolay olabilir. Özellikle balık burcu, yengeç burcu ve akrep burcu gibi su elementine dahil olan burçlarda öngörü yeteneği daha yoğun görülebilir.

Bu grupta yer alan burçların ruhsal hassasiyetleri daha yoğun olduğu için bu grupta yer alanlar veya doğum haritasında uygun konum bulunanlar derin trans çalışması ile başlayarak mevcut yeteneklerinin açılmalarını sağlayabilirler. Ruhsal kabiliyetlerin geliştirilmesinde ruhsal derinlik önemli olduğu için Nasıl Transa Geçilir? Derin Transa Geçiş makalesinde belirtilen çalışmayı yapmanız varolan yeteneklerinizi kontrollü bir şekilde geliştirmenizde yardımcı olacaktır.

Ancak trans çalışması tek başına yeterli değildir. Bu sadece ruhsal derinlik kazanmak için atılacak ilk adımdır. Durugörü tekniklerinin öğrenilerek geliştirilmesi ve ruhsal gelişim için yapılması gerekenlerin öğrenilmesi gerekir. Bu konuda Ruhsal Gelişim kategorisi altında bulunan konulara bakabilirsiniz.

Ayrıntılı teknik ve uygulamalar için Prekognisyon Öngörü Yeteneği Nasıl Geliştirilir? linkine bakabilirsiniz.

Prekognisyon (Öngörü) Yeteneği ve Geleceği Görmek

Geleceği görmek gaybı bilmek midir?

Görülenlerin büyük kısmı kişisel ve belli zaman dilimleri içerisindeki mutlak olmayan görüntülerdir. Değişken, kesin olmayan kader dilimindedir. Henüz olmadan gerçekleşmiş olayların görülmesi de sadece ruhun zaman ve mekan ötesine geçebilme özelliği ile ilgilidir. Bu özelliğe sahip olanların büyük kısmında görüşler kontrol dışıdır ve istemsiz bir şekilde ortaya çıkarlar.

Bu özelliği ileride olabilecek olayların ruhsal bir şekilde algılanması şeklinde de değerlendirebiliriz. Ancak olayların gidişatı farklı sebeplerle değişebilme olasılığını da barındırdığı için mutlak bir bilgi olarak değerlendirilemez. Tüm evrende meydana gelen olayların seyrine göre yaşadığımız dünyada ortaya çıkan gelişmeler ihtimalleri daraltır. Olabilecek olanlar belli tarihlere kayabilir, isimler ve yerler değişebilir.

Ruhsal özellik olarak geleceği görmek, öngörü yeteneğine sahip olmak; gelecekle ilgili kesin ve mutlak öngörü sahibi olmak demek değildir. Mutlak gelecek bilgisine sahip olabilmek geçmiş ve gelecek arasında tüm zamanlara tek bir görüşe sahip olmayı gerektirir ki bu insanın ister maddesel ister ruhsal sınırlarını aşan bir durumdur. Prekognisyon yani öngörü yeteneğine sahip olanların büyük kısmı sadece belli zaman dilimleri hakkında öngörüye sahiptirler.

Bu öngörülerde bir şekilde kendileri ile bağlantılı olabilecek olaylarla ilgilidir. Geniş zaman dilimlerinde öngörüye sahip olanlarsa sadece sembolik ifadelerle ancak net olmayan kesinliklerle gördüklerini ifade edebilirler. Bu konu hakkında aşağıda linkini verdiğim filmi izleyerek (film gereği konu abartılmış olsa da) olasılıkların değişimi hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Prekognisyon Yeteneğimizi İstediğimiz Zaman Kullanabilir miyiz?

Bunun için sıkı bir disiplinle uzun süreli çalışma gerekebilir. Bu “sıkı disiplin” konusu içerisine doğuştan gelen kabiliyetlerimize göre; uzun süre yalnızlık, az yeme, insanlardan belli bir süre uzak kalma gibi konularda girebilir.

Eğer doğuştan gelen kabiliyetler arasında prekognisyon özelliği gelişime açıksa daha hızlı ilerleme olabilir. Ancak Derin Transa Geçme gibi konularda “gözlerinizi kapattığınızdateta, delta ve ötesi dalga boylarına hızla geçebilecek seviyeye gelinmesi gerekir.

Öngörü Yeteneğinin Güçlendirilmesi için Taş

aquamarin (aquamarine) taşı

Öngörü yeteneğimizi güçlendirmek için yapayacağımız çalışmalarda kahin taşı olarak ta bilinen aquamarine (aquamarin) taşı kullanılabilir. Psişik enerjilerin dengelenmesinde, farkındalığın artırılmasında ve ruhsal yolla alınan mesajların anlamlandırılmasında yararlıdır.

Rüyada Geleceği Görmek ve Yaşamak Ayrıcalık mıdır?

Rüyada geleceği görmek ve yaşamak ayrıcalık mıdır? Olacakları önceden görmek bizi önemli bir insan yapar mı? Rüyada gördüğünü gerçek hayatta yaşamak nasıl değerlendirilebilir?

Doğuştan öngörü yeteneğine sahip insanlar için en büyük sorunlardan biri yaşamı olduğu haliyle sade ve doğal bir şekilde yaşayamamalarıdır. Anlattıklarında “felaket tellalı”, anlatmadıklarında içlerinde büyüyen sıkıntı olur. Kendilerini önleyemedikleri her olayın sorumlusu hissedip çaresizlik yaşarlar. Hiçbir şey filmlerde görüldüğü, kitaplarda anlatıldığı gibi değildir. Öngörü ve önsezi yetenekleri kontrol altına alınıp, doğuştan gelen resim, müzik ve spor gibi doğal bir yetenek olarak kabul edilinceye kadar “akıp giden yaşama müdahale edememe“, “çaresizlik“, “yaşamı kontrol edememe” hissi hakim olabilir.

Güzel resim yapan bir insan ne kadar önemli ise gelecekte olacak olayları görenlerde o kadar önemlidirler. Ancak arada çok önemli bir fark bulunur. Ressam resimlerini gurur duyarak sergileyebilir ancak bir prekognisyon gördüklerini aynı rahatlıkla sergileyip herkese anlatamaz. Ancak kendisini anlayabilecek insanlarla paylaşabilir. Farklı açılardan konuya yaklaşabilirseniz bunu parlak bir fikir haline getirebilirsiniz. Geçmişte bir çoğunun yaptığı gibi roman yazıp gördüklerinizi size özgü şekilde resimleştirebilirsiniz.

Rüyada gördüğünü yaşamak gerçeklik hissinin yitirilmesine ve diğer insanlarla olan iletişimin bozulmasına neden olabilir. Bir gün sonra arkadaşınızın başına geleceklerden haberdar olup onunla eğlenebilir misiniz? Gördüğünüz rüyaların gerçekleşmesi ve rüyada gördüklerinizi yaşadığınızı farkedip bir kaç adım sonrasını bilmek çok keyifli olabilir mi?

Prekognisyon Önerilen Konular

Gelecekte olabilecek kesinleşmemiş olaylarla ilgili hisler ve önsezileri konu alan Premonisyon Gelecekteki Olayları Hissetme

Doğum haritanızda hangi konumlarda Prekognisyon ve Premonisyon yeteneğiniz olabileceğini öğrenebileceğiniz bir konu Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

Prekognisyon Konusu ile ilgili film önerisiNext – Doğuştan Öngörü Yeteneğine Sahip Bir Adamın Hikayesi

 

Prekognisyon Öngörü Gelecekte Olacak Olayları Görme

Bazı kavram ve terimlerin kullanımında wikipedia’dan yararlanılmıştır.

www.parapsikoloji.net

1 Şubat 2017

E. Emre Sönmez
“İnsan ruhunu yitirmediği sürece yapamayacağı şeyler sınırlıdır AMA sınıra ulaşmak için vazgeçmesi gerekenleri terkedemeyecek kadar da bencil, tembel ve egoisttir”
YAZARA AİT TÜM YAZILAR
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 207 YORUM
 1. blank İsmimi vermek istemiyorum dedi ki:

  2015 yılından itibaren gelecekteki olumsuz olacak olayları 3-4 ay önceden hissetmeye başladım.Önce psikolojik bozukluk sandım fakat 2 büyük olumsuz olaydan sonra anladım ki hissediyorum.Böyle olmak istemiyorum ama elimde değil keşke hissetmese idim bende normal insanlar gibi bilmese idim.Ne yapmalıyım onu da bilmiyorum.Çok korkuyorum.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Korkmanıza gerek yok. Bu sadece sizdeki ruhsal hassasiyetlerle birlikte ortaya çıkan bir yetenek. Duygu ve düşünce yoğunluğunuz o konu üzerinde olduğu sürece aktif olmaya devam edecektir. Bu durumun sizdeki öngörü yeteneği ile ilgili olduğunu bilin ve rahatlayın. Doğal karşılayın. Kaygı ve korkular tüm enerjinizi ve dikkatinizi o özelliğinize yönelteceği için istemediğiniz bir seyir izleyebilir.

   Bu durumu sizde çoğu insanda varolmayan farklı bir göz olarak düşünün. Gördüklerinizi düzenli olarak yazarak görüş açınızı da belirleyebilirsiniz. Ama hiçbir şekilde aktif olmasını istemiyorsanız. “İstemiyorum, bu özelliği istemiyorum” şeklinde zihnen sakin bir şekilde tekrar edin ve gördüklerinizle ilgili hiç kimseye bir şey söylemeyin. Deredeki su siz oraya baksanız da akar bakmasanız da. Bakmazsanız görmezsiniz. Dikkatinizi farklı alanlara yöneltin. Sosyal aktivitelere yönelin. Aklınıza gelse dahi. “Evet, hayır, olabilir, ilgilenmiyorum” şeklinde kısa kelimelerle geçiştirin.

 2. blank Nazlı Durgun dedi ki:

  11 yaşımdan beri görebiliyorum ama gördüğüm şeyler hep çok kısa ve gereksiz şeyler. Ayrıca bu aralar ayda bir kere görebiliyorum bazen o bile olmuyor. Eskiden hemen hemen haftada 3 kez görürdüm. Sebebi ne olabilir sizce? Ve gereksiz kesitlerdense işime yarayacak şeyleri görebilir miyim?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Görüntülerin belli zamanlarda yoğunlaşmasının bir çok nedeni olabilir.

   – Astorolojik etkiler
   – Beslenme alışkanlıkları (epifiz bezinin etkilenmesi)
   – Stres, kaygı, çevre etkileri

   Ne kadar ayrıntılı bir görüşe sahip olduğunuz doğum haritanızda aldığınız etkilerle de ilgilidir. Bu tür etkiler gelişime açıktır. Geliştirilebilir ancak belli bir dönem tüm zamanınızı bu konuya ayırmanız gerekir. Zihnen ve ruhen bu konuda odaklanmanız gelişimi hızlandırır.

   Prekognisyon Öngörü Yeteneği Nasıl Geliştirilir? konusunda kısa pratikler var onları uygulayabilirsiniz. Ruhsal yönden derinleşebilmek için Nasıl Transa Geçilir? Derin Transa Geçiş, Alfa Teta Evresi konusunda anlatılan uygulamayı yapabilrisiniz.

 3. blank Melike dedi ki:

  Merhaba, küçüklüğümden beri bazı garip olaylar yaşıyorum. Öncelikle çocukken sabah balkona çıkmıştım perde aralıkken içeri baktım ve ablam aynanın önünde eşarbını bağlıyorken yanında tıpatıp ablam olarak ayakta duran beyaz bir şey gördüm (başı eşarplı boş boş duvara bakıyordu) ve ardından balkonun perdesi kapandı geri açtığımda ise yoktu. Ancak içime hiçbir korku hissi gelmedi normalde biraz endişeli biri olmama rağmen. Onun dışında bazen rüyalarımda gün içinde karşıma çıkacak şeyler ile ilgili ipucu görüyorum. Örneğin annemlerle dışarda dönerciye gittiğimi görüyorum rüyamda, uyandığımda ise annemler dönerciye gitmiş ve banada getirmiş oluyor. Rüya haricinde de gün içinde senelerdir görüşmediğim bir arkadaşım aklıma geliyor ve dakikalar içinde bana mesaj atıyor. Veyahut şu kişiyi arayayım diye telefonu elime aldığımda o kişinin beni aramış olduğunu görüyorum bazen. Başka bir durum ise bazen bir şey seyrederken filmin devamında ne olacağını söylüyorum veya karakterlerin söyleyeceği sözleri. Daha önce izlediğimi zannediyor yanımdakiler ama izlememiş oluyorum. Bazı yakın arkadaşlarım genel olarak hislerimin kuvvetli olduğunu söylüyor. Size danışmak istediğim şey ise sizce hangi kategorideyim? Ayrıca ruhani varlıkların benimle uğraştığını hissediyorum. Çocukluğumdan beri yalnız kalmaktan korkuyorum. Geceleri herkes uyuyunca çok tedirgin oluyorum. Dualarımı arttırdım korunmak için ancak auramı güçlendirip benden uzak durmalarını nasıl sağlayabilirim?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Doğuştan ruhsal hassasiyetiniz yüksek olduğu için bu tür olaylar yaşamanız doğal. Sizin yaşadıklarınıza benzer şeyler yaşayan çok fazla insan var. Henüz olaylar gerçekleşmeden görmeniz Öngörü yeteneği. Hissetmeniz Önsezi yeteneği ve Telepatik iletişimle ilgili. Kendinizi keşfedip nedenlere odaklandıkça olağan karşılayacaksınız. Bunun için aşağıdaki konuları incelemenizi öneririm. Ek olarak bir sorunuz olursa yazarsınız.

   Doğum haritanızda doğuştan sahip olduğunuz ruhsal yetenekleri belirleyebilmek için Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

   Ruhsal yetenekleri olan insanları diğer varlıkların neden rahatsız ettikleri ile ilgili Psişikleri Diğer Varlıklar Neden ve Nasıl Kullanır?

   Auranızı güçlendirmek için bir teknik Aura Nedir? Nasıl Güçlendirilir?

   Koruma alanı oluşturmak için dualar ve diğer yapılabilecekler için (Konu içerisinde mevcut) Güvenli Telepati ve Koruma Kalkanı Oluşturma

 4. blank çiçek dedi ki:

  inanmıyorum ben de aynısını yaşıyorym anlatmakta güçlük çekmiştim

 5. blank Gök dedi ki:

  Merhaba, gelecekle ilgili ilk öngörüm ortaokuldayken anneannemin öleceğini hissetmemdi. Gerçekleştiğinde bu tür bir yeteceğim varsa kaybolmasını dilemiştim.
  Zaman içinde nadir de olsa gelecekle ilgili rüyalar da gördüm. Ama bazıları çok uzak , bazıları nispeten daha yakın gelecek. Bu konuda yeteneğim olup olmadığını nasıl anlarım?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Doğum haritanızı çıkarıp Doğum Haritasında Öngörü Yeteneği Kazandıran Konumlar konusunu inceleyerek doğuştan yeteneğiniz olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

 6. blank Yfari dedi ki:

  Bu özelliği sadece istediğimiz zaman ve istediğimiz konularda kullanabilmek çok iyi olurdu

 7. blank Deha dedi ki:

  Öncelikle merhaba ilk gordugum ruya 15 yaşımda 2. Dönemde sınıfıma yeni gelen ogrenciyi adı soyadıyla görmemle başladı hissettiğim tek his korkuydu
  Şuan 21 yaşındayım ve hayattan bir zevk alamıyorum cunku yasancak herseyi an ve an gormek beni cok yipratti korkamiyorum uzulemiyorum sevinemiyorum bundan nasıl kurtulurum durduramıyorum

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Güzel yönlerini görmeye çalışın. Kimseye anlatma. Gördüğünüz herşeyi not al ve ne kadar müdahale edebildiğine bak.
   Bilinçli öngörüler alabiliyor musun? Evetse bir konuya odaklan ve süreyi belirlemeye çalış. Ne kadar zaman aralığında öngörüler alabiliyorsun, ne kadar uzak ve yakın zaman dilimlerine gidebiliyorsun ve ne kadar müdahale edebiliyorsun onları belirlemeye çalış.

   Veya hiç müdahale etme. Sıradan karşıla. Görmezden geldiğin herşey zamanla zayıflar.

 8. blank Sue Smith dedi ki:

  Merhaba 16 yaşındayım. Yaklaşık 11 yaşımdan beri haberci rüyalar görürüm. Fakat bu yıl bazı gölgeler görmeye başladım ve son bir aydır gördüğüm rüyaları hatırlayamıyorum (normalde en az iki rüyamı hatırlayan biriyim) bundan iki sene önce fötr şapka takan bi adamın gölgesinin olduğu iki farklı kâbus görmüştüm ve bu adamı tanıdığım bir başka öngörü yeteneği olan arkadaşım da görmüştü. Bu konuda bi fikriniz var mıdır acaba ?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. İspatlamak mümkün değil ancak rüyaları izleyenlerden bahsedilir. Şu konu farklı bir bakış açısı sunabilir belki. Psişikleri Diğer Varlıklar Neden ve Nasıl Kullanır?

   Bazı değişiklikler astrolojiktir. Yani sizin bu yeteneğiniz doğuştan geliyor ve herhangi bir çalışma ile elde edilmemişse doğum haritanızdaki konumlarla ilgilidir. Gezegen hareketleri ve etkileşimler zaman zaman bazı yeteneklerimizin azalmasına veya artmasına neden olabilir.

 9. blank Aleyna dedi ki:

  Merhaba.
  Ben oldukça uzun süredir iyi ve kötü varlıkların etkisi altında kalmış birisiyim diyebilirim.
  Bu psikolojik sorun seviyesinde değil çok şükür ki daha doğrusu psikolojik bir sorunum olmadığını ve kendimi erken fark etmenin etkisi diyebiliriz.
  Uzun bir süre korku yaşadıktan sonra kurtuldum. Ama olacak şeyleri önceden görmek… Yani genelde insanlar önceden yaşadığı şeyleri rüyalarında görürler ki bu durum bende biraz daha farklı bunları anlatmaya çalışmak ve konuşmak gerçekten çok zor aslında.
  Bu rüyaya dalmadan önce ki uyanık olduğum evrede gözüm kapalıyken birininle benimle konuşması şeklinde,
  aynı şekilde yine uyanık olma evresinde gözüm kapalıyken konuşmalar şeklinde,
  veya rüyada birinin benimle konuşması, sadece ses duyma veya yaşanacak şeyi aynı şekilde görmek gibi de olabiliyor.
  Korkum yok, psikolojik bir rahatsızlığım da yok. Bunu kötü bir şey olarak görmüyorum artık.
  Sadece bunu nasıl geliştirebilirim? geliştirmek doğru kelime mi onuda bilmiyorum.
  Sanki yabancı birisi türkiyeye gelmiş ama kimse onun dilini bilmiyormuş gibi. Anlamam,öğrenmem ve bir yolunu bulmam gerekiyormuş gibi hissediyorum.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba.

   En değerli keşif, insanın kendi iç dünyasındaki keşiftir. Bu yeteneklerinizi kullanmasanız dahi kendinizi keşfetmeniz yaşam kalitenizi artıracaktır.

   Gelecekte olacak olayları algılama

   – Hissetme
   – İşitme
   – Görme

   şeklinde olabilir. Bunların sadece biri veya birden fazlası da olabilir.

   Bu konuda öncelikle aşağıdaki linkte yazılanlardan başlamanızı rica ediyorum. Genel olarak ne yapmanız gerektiği konusunda size bir fikir verecektir.

   Ruhsal Güçleri Geliştirme Yöntem ve Teknikleri

   Konu içerisinde bilmeniz gereken konulara ek linkler mevcut.

   Prekognisyon Öngörü Yeteneği Nasıl Geliştirilir? konusunda anlattığım tekniği kendinize uyarlayarak geliştirebilirsiniz.

 10. blank Süleyman dedi ki:

  Yardım edebilirseniz sevinirim. Açıkçası ne yapacağımı bilmiyorum. Uzun uzadıya yazıyorum. Bu ikinci yazışım belki üçüncü. Tüm hikayeyi yazmalı mıyım bilmiyorum? Sanırım yazmamam gerektiğini söylemiştiniz. Bu yüzden tamam.

  Diyeceğim ilk şey sizinle daha önce tanıştık. Sanırım otobüste. Benim sorunum şu ölemiyorum. Ufak bir örnek vermem gerekirse. 8. sınıfta lise bittiğinde intihar ettim. Çünkü gelecekten korkuyordum. Bunu defalarca kez yaşadım. Bir süre sonra bana aşık olan kızın beni cesaretlendirmesiyle geçtim. Sorun lisede devam ediyor. Onlarca kez yeniden başladım. İşin aslı ne yapacağımı bilmiyorum. Kafam karmakarışık. İnsanlara gelecekteki olayları anlatınca inanamaması ve gerçekleşmesine rağmen inanmaması beni çıldırtıyor. Sizde benim gibi sorunu yaşıyor musunuz? Neden bilmiyorum ama içten içe size hayranlık duyuyorum. Belki de aptal olduğum içindir. Yanlış bilmiyorsam benimle sadece bir kaç dakikalığına konuşmuştunuz. Yine de benim gibi birileri olduğu için kendimi biraz daha iyi hissediyorum.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Yazının bir kısmını silmek zorunda kaldım o yüzden kusura bakma. Sen yazsan da tümünü yayınlayamam. Ama ben okur ona göre cevap yazarım.

   Ruhsal yetenekleri açığa çıkan insanların sıradan bir yaşam sürmeleri çok ta kolay olmuyor. Topluma adaptasyon sorunu, anlaşılamama, arkadaş bulmada sorun ve daha niceleri…

   Yapılması gereken ilk ve önemli şey kendimizi tanımaya çalışmak. Kendimizi tanıdıkça soru işaretleri dağılır ve varolan gizemler açığa çıkar. O nedenle sitede mümkün olduğunca buna yönelik yazılar yayınlamaya çalıştık. Yapman gereken ilk ve en önemli şey kendini tanımak olmalı. Bu konuyla ilgili Ruhsal Güçleri Geliştirme Yöntem ve Teknikleri konusuna bakabilirsin. Adım adım orada neler yapabileceğini veya yapman gerekenleri; hangi konularda karar vermen gerektiğini bulabilirsin.

   Ve lütfen herşeyi herkese anlatma. Seni anlayacağından emin olmadığın insanlarla herşeyi paylaşma. İnsanların yaşamadıkları ve deneyimlemedikleri bir şeye inanmalarını bekleyemezsin.

   Bu yaşadıklarının sende ileride olumsuz izler bırakmaması için bir psikologla da görüşmeni öneririm. Bunu bir sohbet olarak düşün ve yaşadığın olumsuzlukları anlat ona.

 11. blank selim dedi ki:

  Merhaba 15 yaşımdan beri evren ile alakalı cok derin konularla ilgili araştırma yaptım merakım ilgim ve inançlarım konusunda derin hislerim vardı bu arayış içinde astral seyahat , rüya kontrolü farkındalık yaşama gibi deneyimlerim oldu 10 sene sorasında(günümüz) artık bunları istedigim gibi kolay ve yapar hale geldim yetişkin olarak bakış açım değiştiği zamanda son 1.5 senedir farklı durumlar gelişmeye başladı rüyada ne görürsem gerçek hayatta olmaya başladı ilk başta yakın çevremle ilgili öngörüler başladı onların hayatıyla ilgili yaşayacakları şeyleri ve kendi hayatımlada ilgili şeyler görüyordum ve onlara söylüyordum gerçekleştigindede tepkileri hoşuma gitmiyordu bende artık sadece beni anlayan bir kişiyle paylaşmaya başladım bunu geliştirmek istedim daha çok üzerine gittim fakat şarşırtıcı bi durum dünyada olan biteni görmeye başladım tır kazası uçak kazaları doğal felaketler örneğin günümüz haberi izmirde sele kapılan kadını kurtaran bekçiyi gördüm birde endonezyada düşen yolcu uçağıda dahil bunlar sadece günümüz geçmişde fazlası var 1 gün en geç 3 sonra haberlerde görüyorum iş yerime giren hırsızı bile önceden görüyorum size sormak istedigim suan yaşadığım şeyin anlamını araştırıyorum neden diyorum matrix filmi gibi sadece seçilmişlermi bu becerilere sahip bu bir yetenekmidir bunla sevinmelimiyiz bilemiyorum.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Hayır seçilmişlik olarak algılamak doğru değil. Bu düşünce insanı farklı noktalara götürür. Madde planında bir müzisyenin, ressamın, sporcunun, analistin, marangozun kabiliyeti ne ise madde ötesinde de öngörü, önsezi, durugörü veya diğerleri de odur. Herkeste bir konuda yetenek bulunur. Önemli olan bunları ortaya çıkarıp kullanabilmektir. Yeteneklerin kökenini anlamak için doğum anında aldığımız etkilere bakmamız gerekir. Doğum haritanızı çıkarın ve Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları konusunu inceleyin. Yaşadıklarınızın sebebini orada bulacaksınız. Mümkün olduğunca yeteneğinizin ruhsal mekanizmalarını çözmeye çalışın çünkü aldığınız etkiler uzun süreli değilse veya aldığınız etkiler değişecek olursa bu yeteneğiniz ortadan kalkabilir. İşte o zaman kendi iradenizle edindiklerinizi mekanizmayı tekrar çalıştırmak için kullanabilirsiniz.

   Herkese anlatmamakla doğru yapıyorsunuz. Sadece yaşadıklarınızın ne olduğunu bilen ve sizi kutsamayacak, kıskanmayacak, büyücü ilan etmeyecek ve felaket tellalı ilan etmeyecek insanlarla paylaşın. Bilinçli Rüya kategorisindeki konuları inceleyin, rüyalarınızdaki bilinç arttıkça daha fazlasını göreceksiniz. Gördüklerinizi not alın, ileride gördüklerinizi yaşadığınızı deneyimleyeceksiniz.

   1. blank Selim dedi ki:

    Cevapladiğıniz icin tesekkur ederim doğum haritasını araştırdım ve konuyla alakalı aydınlanmis oldum tesekkürler.

 12. blank Serap dedi ki:

  Merhaba benim hala sevdiğim eski sevgilimin konuştuğu bir kız var rüyamda sevgilimin arkadaşlarıylayız bana biraz soğuk davranıyor telefonunu alıp bakıyorum mesajların duruyor mu kızla diye soruyorum sildin dimi diyorum cevap vermiyor yüzü asık oturuyor onu seviyor musun diye soruyorum arkadaşı birbirlerini seviyorlar belli diyor diğer arkadaşına dönüp sana onu anlatıyor mu diyorum oda biraz ama merak etme deyip benimle ilgili iyi bir şey söylüyor ama ben gerek kalmamış gibi hissediyorum gözlerim dolu dolu uyandım neden böyle bir şey gördüm cevap verirseniz çok sevinirim.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. İçinizde bu konuda kaygılar varsa bilinçaltı etkisi ile görmüş olabilirsiniz. Dikkatinizi bu rüyaya vermeden yaşamınızı gözlemleyin benzer bir olay yaşarsanız konuda anlatılan yetenekle ilgili olabilir.

 13. blank zeynep dedi ki:

  çok teşekkür ederim yanıtınız için. mutlaka yazacağım birde rüyalar hakkında bilgi alabileceğim bir kaynak var mı merak ediyorum. bir aralar rüyamda sürekli gittiğim bir yer vardı ve oradayken rüyamı kontrol edebiliyordum. uzun süredir görmedim nedenini ve nasıl yaptığımı merak ediyorum.orada gördüğüm insanlar fazlasıyla gerçeklerdi.ilginiz için şimdiden teşekkür ederim.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Rica ederim.
   Rüyalar konusunda bildiğim bir kaynak yok ne yazık ki. Rüyalarınızı yönlendirme konusunda “Bilinçli Rüya” konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz. Farklı ortamlara veya boyutlara girebiliyorsanız daha uzun süre o ortamlarda kalabilirsiniz. Bilinçli Rüya Konuları bölümüne bakabilirsiniz.

 14. blank zeynep dedi ki:

  merhaba ben 17 yaşındayım.bir gün gelip burda bunları yazacağımı tahmin etmezdim. ama son 2 senem oldukça tuhaf geçiyor. aslında kendimi bildim bileli tuhaf hissediyorum. rüyalarımın oldukça gerçekçi olması sonrasında gördüğüm şeyin gerçekleşmese bile hayatımın bir yerinde o rüyanın beni etkilediğini anlıyorum. bunu nasıl anlatacağımı bile bilmiyorum. kimseye de anlatamadım.ama bir şekilde insanlar üzerinde bir etki bıraktığımı biliyorum.küçüklüğümden beri odaklanıp hayal ettiğim çoğu şey er ya da geç gerçekleşti. mekan zaman değişse bile aynı insanlarla aynı olayları yaşadım.şaman ve parapsikolojiyle ilgilenen insanlarla çoğu kez tesadüfen karşılaştım. ve hep bana enerjimin çok yoğun olduğunu söylediler. o zamanlar söylediklerini kafamda tutmadım bile zaten küçüktüm.ama belkide bana bir işaretti. son zamanlarda hergün rüya görmem hayatımı olumsuz anlamda etkiliyor. mesajlarla dolu rüyalar olduğunu anlıyorum. ama nasıl kontrol edebilirim bilmiyorum. ne yaşadığımı bilmiyorum belki parapsikolojiyle alakası yoktur. ama sezgierimin ve hissettiğim şeylerin normal olmadığını içten içe biliyorum.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Yaşadığımız hayatta kurulan sistem ne yazık ki ruhsal yeteneklerin öğrenilmesine ve geliştirilmesine yönelik değil. Madde temel alındığı için öğrenmek ve gelişmek bireysel çabalara kalıyor. Öncelikle siz ev sizin gibi çok sayıda insan olduğunu bilin lütfen. Tüm bunlar tıpkı resim, müzik, spor gibi yetenekler ne ise farklı boyutuyla benzerleridir. Tam olarak ne yapmak istediğinize karar vermek için Ruhsal Güçleri Geliştirme Yöntem ve Teknikleri konusuna bakabilirsiniz.

   Mümkün olduğunca rüyalarınızı yazmaya çalışın. Hem kısa vadede hem de uzun vadede hayata, yaşamınıza ve geleceğinize dair çok önemli ipuçları ile karşılaşacaksınız.

 15. blank Alper talas dedi ki:

  Gelecekte ki olacak bazi durumları önceden seziyorum ve hatta yaşadığım bir olayi daha öncelerde görmüş gibi hissediyorum mesela diyelim biriyle bir kavga ediyorum o an bir an duraksıyorum ve ben bunu daha önce yaşamıştım diyorum ve gerçekten de yasadığim durumu daha önceden görüyorum doğum haritası ve evleri biraz inceledim ama inanın ki hiçbir sey anliyamadim bana yardimci olabilir misiniz ?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Müsait olduğumda yardımcı olmaya çalışırım

 16. blank belinay sevimli dedi ki:

  3 senedir araştırıyorum ve yaşadığım bazı şeyler bu konuyu araştırmamı tetikledi. Yaşadığım bazı şeylerden bahsedicek olursam. Mesela arkadaşımla konuşuyorum ama gözlerimin önüne bazı kareler geliyor karelerden kastım bazı görüntüler belli belirsiz bi şekilde ve bu kareleri günler veya haftalar içinde gerçek hayatta gerçeklerini görüyorum. Onu dışında rüyalarımda bi garip ve hani yakın zamanda rüyayla ilgili bi olay yaşadım bundan bi kaç ay önce rüyamda en yakın arkadaşımla kavga ediyoduk ve konuşmuyoduk. Sonuç olarak 3 gün önce büyük bi kavga ettik. Daha bir sürü buna benzer olay yaşadım diyebilirim. Bir başka mesele de 6.hissimde kuvvetli mesela bi sabah uyanıyorum kalbim sıkışırcasına kötü bi his oluyo nefesim daralıyosa falan muhakkak kötü bi olay yaşanıyor

  Ve tüm bunlar bilinçsiz oluyor asla istediğimde yapamıyorum.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Doğum haritanızı çıkartarak Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları konusunu inceleyin. Yaşadıklarınızın doğuştan gelen ruhsal yeteneklerinizle ilgili olduğunu göreceksiniz. Normal karşılayın, sadece izleyin ve gözlemleyin.

 17. blank Dilan dedi ki:

  Merhaba. Ben insanların yaşadığı sıkıntıları belli etmediklerinde bile anlıyorum. Suratına bakmam yeterli oluyor hatta bazen ne sorunlar yaşadığını bile söylüyorum bazen bi konu hakkında ne yaşayacağını söylüyorum genellikle bunlar çıkıyor ama bunun için bi trans halinde olmuyorum sadece bir kere rüyamda bir arkadaşımın trafik kazası yaptığı görmüştüm ve uyandığımda hastanede olduğunu öğrendim. Araştırmaya çalışıyorum ama bu durum hangi dala giriyor anlayamıyorum kendim hakkımda hiç bir ön görüye sahip değilken insanlar hakkında bu kadar şey görüp düşünüp söylemem nasıl bir durum? Yani kısaca who am i? 😂

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba.
   Premonisyon Önsezi Gelecekteki Olayları Hissetme konusu size daha yakın.

   Su grubu burçlarının sezgileri daha güçlüdür. Balık, yengeç veya akrep burcu iseniz veya belli konumlarınızda bu burçlar ve yönetici gezegenleri varsa diğer insanların yaydığı tüm enerjileri alabilir ve yorumlayabilirsiniz. Henüz seçmemişseniz iyi bir psikolog olabilirsiniz.

   Olumsuz yanı negatif enerjilerin etkisi sizi yorgun düşürebilir.

 18. blank Esra dedi ki:

  Slm ben olacak herşeyi rüyamda görüyorum kimi gördüysem öldü kimle ilgili ne görsem gerçekleşti şimdi bunuda aştım olacakları uyumadanda görüyorum ve hissedebiliyorum bazen bi anda başka yerlere gidiyo beynim bisürü gerçek olayları görüyorum kendime zor geliyorum bununla ilgili bilgi verebilirmisiniz?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Selam. Konu sorduğunuz soru ile ilgili. Okumamışsanız okuyarak bilgi alabilirsiniz.

 19. blank Sevcil dedi ki:

  Teşekkürler çok güzel bir yazı olmuş. Yaşadığım bazı olayları anlamlandırmakta zorluk yaşıyordum içimde beni rahatlatan bir pencere açıldı sanki.

  Bu yönümüzü geliştirmek yaşamımızı olumsuz etkiler mi acaba?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Rica ederim. Dilerim sizin için yararlı olur.

   Bu konuda hem kendinizin hem de diğer insanların yaşamlarında yararlı olacağınıza inanıyorsanız olumsuz değil olumlu da etki edebilir. Ancak her gelişim beraberinde bazı sıkıntılarda getirir. Karar vermeden önce iyi düşünmenizi öneririm.
   Aşağıdaki konulara bakabilirsiniz.

   Ruhsal Güçleri Geliştirme Yöntem ve Teknikleri
   Prekognisyon Öngörü Yeteneği Nasıl Geliştirilir?
   Doğum Haritasında Öngörü Yeteneği Kazandıran Konumlar

 20. blank güneş dedi ki:

  Merhaba. Tam olarak anlamlandıramadığım şeyler olduğu için araştırmaya başladım. Rüyamda tarih görebiliyorum ve anlamlı, mesaj içerikli yazılar okuyabiliyorum. Ya da gelecekte olabilecek şeyleri rüyamda tam aynısı olmasa da kesit kesit görüyorum. Bu rüyaların normal rüyalardan farklı olduğunu anlayabiliyorum, gerçekçi olmasından ve asla unutmamamdan dolayı. Ama bu rüyaları istemsizce görüyorum, geliştirmek istiyorum,istediğim zaman görebilmek istiyorum. Aynı zamanda bazen birdenbire iç sesim dile gelircesine sesli düşünür gibi konuşuyorum ve olabilecek bir şeyi söylüyorum, kendi kendime konuşur gibi( ” sanki şöyle olacak “vs. stresli bir zamanda değilsem genelde gerçekleşir.) Nelere yönelmem gerektiğini söyleyebilir misiniz? Bu bahsettiklerim nedir?

 21. blank Betty dedi ki:

  Merhaba. Bu yazıdan sonra anladığım kadarıyla bende premonisyon var. Aniden gelen hisle kime ne olacağını ya da hangi olayların yaşanacağını net bir şekilde anlayabiliyorum. Ancak şöyle bir durum var; eğer hissettiğim şeyi sesli olarak dile getirirsem olmuyor fakat kimseye söylemez içimde tutarsam gerçekleşiyor. Bunu birçok kez test ettim ve bazen hoş olmayan sonuçlar oldu. Sizce bu ne olabilir?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Şu konuda ayrıntılı yazılmıştı, sorduğunuz sorunun cevabı da olması gerekir Düşünce ve Sözler Oluşları ve Geleceği Nasıl Etkiler?

   1. blank Betty dedi ki:

    İlginiz için çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar.

    1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

     Rica ederim. Teşekkürler.

 22. blank Dicle dedi ki:

  Merhaba 1 ay önce falan rüya gördüm arkadaşım ve eski sevgilisi uzun ince bir sokakta karşilaşiyorlardi bunu arkadaşima anlattim ve bir kaç gün sonra ayni şekilde karşilaştilar tam rüyamda anlattiğim sokak ile ayni şekil bunun anlamı nedir? Bir anlamı var mı?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba.

   Anlamı konuda anlatılan yeteneğe sahipsiniz. Rüyanın anlatılması da olayları etkiler. Düşünce ve Sözler Oluşları ve Geleceği Nasıl Etkiler?

   Farklı bir anlamda ama rüyaların gerçekleşmesi ile ilgili Kötü Rüyalar Neden Anlatılmaz ve Anlatılmamalı?

 23. blank neva dedi ki:

  merhabalar ben 15 yaşındayım ve son 3 yıldır bazı rüyalarımın gerçekleştiğini fark etmeye başladım tabii ki her rüyam değil. artık o rüyalarımı ayırt edebiliyorum rüyayı gördükten sonra gidip arkadaşlarıma anlatıyorum ve 1 hafta ile 3 ay arasında gerçekleşmesini beraber izliyoruz. ayrıca forumda okuduğum kadarıyla psişik özellikleri taşıyorum ve doğum haritama göre ayım 3. evde bu yeteneklerimi ilerletmek istiyorum yardımcı olur musunuz (daha önce derslerim için telkin dosyası yardımıyla meditasyon yapıyordum)

 24. blank Eren dedi ki:

  Merhaba rüyalar konusunda çok araştırma yaptım rüyalarım belli aralıklarala gerçekleşiyor akrabamın araba kazasında öldüğünü gördüm rüyayı gördükten iki ay sonra kaybettik ben bu rüyamı 15 yaşımda gördüm
  Örnek2-
  Babam ile araba kazası geçirdiğimi gördüm Aradan dört ay sonra yazın babam ile araba kazası geçirdik
  Size sorum şu-
  Rüyalar gerçekleşmesi nasıl mümkün olabiliyor
  Rica ediyorum bana yanıt verin/Şuan 17 yaşındayım

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba.
   Konuda bahsedilen aslında sizin “gerçekleşen rüya” olarak tabir ettiğiniz konu öngörü yeteneği ile ilgilidir. Konuyu tekrar okursanız mekanizmanın nasıl işlediği hakkında ayrıntılar bulacaksınız.

  2. blank neva dedi ki:

   doğum haritanı çıkardın mı?

 25. blank ece dedi ki:

  merhaba
  her yoruma detaylica cevap verdiginiz icin tesekkur ederim
  ismim ece 21 yasindayim tıp fakultesi ogrencisiyim ve ruh sagligim yerinde paranormal olaylara hali hazirda ozel bir ilgim yok yalnizca astrolojiyle ilgiliyim ve arastirma yaparken sitenize rastaladim astrolojiye ilgim oldugu icin de doğum haritamızla ilişkilendirilebilecek bu tür özellikleri kendi haritamda istemedigim bir sekilde birden fazla olarak gordum
  Ay 3. ev
  jüpiter balık burcu
  şiron akrep
  uranüs ve neptün 12. ev
  bu yasima kadar yakinlarimla ilgli ruyadan sonraki herhalde en gec bir hafta icinde beklenmedik bir sekilde gercekleşmiş birkac dogum ve ölüm olayi disinda bagdastirma kuracagim bir ruya gormedim gorduysem bile dikkate almadigim icin hatirlamiyorum ,bu tur konularda ozellikle ruya konularinda gordugumuz seyin muhtemelen kafaya taktigimiz surekli dusundugumuz seylerle alakali olacagini bildigim icin ruyalarim benim icin ciddiye almadigim sadece kendimce psikolojik durumumu tahlil ettigim olaylar o kadar

  bu yonumu gelistirmek istemiyorum , tek merak ettigim bu durumdan zarar gormemek icin ne yapabiliriz ben metafizik olaylarla uzaktan yakindan iliskili olmak istemeyen bir insanim gormedigim varliklarla ugrasmak istemem akil sagligim benim icin cok onemli

  cevabiniz icin simdiden tesekkur ederim

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Ece hanım.
   Astrolojik etkiler bize yol gösterir ancak gitme veya gitmeme iradesi bize aittir. Bir insana sürekli bakarsanız bu dikkatini çeker ve dönüp oda size bakar. Yeteneklerimizde buna benzer. Bilinç hangi noktaya yoğunlaşırsa orası gelişir. İsteğiniz dışında olaylar yaşansa dahi bunun nedenini biliyorsunuz. Bilgi korkunun önündeki ilk settir. Sonrasında dikkatinizi olanlara değil normal yaşamınızda yapmanız gerekenlere verin. Engel olmaya çalışmak, istememek, kaçmak vs. bunlarda bilincimizi bir noktaya yoğunlaştırır. Farzedin ki sizin yaşamınızda farklı olarak 2-3 yol daha var ve o yoldan zaman zaman araçlar gelip geçecekler. “Geçmemeli” diyemezsiniz. Ama bu durumu normal karşılarsanız gelip geçtiklerini bir süre sonra farketmeyeceksiniz.

 26. blank Sevil dedi ki:

  Merhaba 1 er sene arayla yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum yataktan hızlıca yükselip (yatar pozisyonda) yukseldigim noktada dönmeye başladım kulagkulağımda sesler benim o çaresiz halimden zevk alıyor gibi kahkahalar atıyordu bende gözlerimi açmaktan korktum çünkü ve sıkıca yumdum o anın geçmesini bekledim. Bununla ilgili yorum yaparsanız çok sevinirim

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Konuyla ilgili aşağıdaki linklere bakabilirsiniz. Yaşadığınız bilinçsiz astral seyahatle ilgili.

   Astral Seyahat Nedir?
   Astral Seyahat Sonrası Riskler ve Önlemleri

 27. blank Ece dedi ki:

  Merhaba prekognisyonla ilgili bildiğiniz bir kitap var mı internette aradım çok fazla bulamıyorum lütfen yardımcı olun.Yeteneğimi geliştirmek ve kontrol edebilmek istiyorum.Çünkü bazen gerçekten acı verici olabiliyor hiçolmadık bir anda bir şeyi görmek.Ben kendimi bildim bileli bir şeyler görüyorum.Ama tam olarak ne olduğunu anlamıyordum sonra içime kulak verdim ve onları fark etmeye başladım.Sadece hala nasıl geliştireceğimi ve kontrol edeceğimi bilmiyorum.Ve en az 5 ay sonra olacak şeyleri görebiliyorum.Tabii ki her gördüğüm çıkmıyor çünkü bir olayı bir kişinin seçimi değiştirebiliyor diye düşünüyorum .Görülerimden çıkan çok fazla şey var.Genellikle çok yakın bağ kurduğum kişilerle ilgili şeyleri daha net görebiliyorum.Hocam tam olarak bu yetenek nereden geliyor kahinlikle ilgili şeyler söylemişsiniz.Böyle bir şey olabilir mi atalarımdan

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba.
   Bu konuda yazılmış ayrıntılı bir kitap olduğunu sanmıyorum. Çoğu zaman ruhsal gelişim kitaplarından bir bölüm olarak yer alır. Yabancı yayınlar arasında var mı bilmiyorum. Sitede işlediğimiz konuları bir araya getirdiğinizde kendinizi geliştirmek için yeterli donanıma sahip olabilirsiniz. Takıldığınız konularda konu altlarına yazarsanız yardımcı oluruz.

   Aşağıda linki verdiğim konulardan başlayabilirsiniz. Öncelik “tam olarak ne yapmak istediğiniz konusunda emin olmak” olmalı.

   Neler yapmanız gerektiği ve altyapı oluşturmak adına öncelikle
   Ruhsal Güçleri Geliştirme Yöntem ve Teknikleri

   Yeteneğinizi test etmek ve geliştirmek adına ilk adım teknikleri
   Prekognisyon Öngörü Yeteneği Nasıl Geliştirilir?

   1. blank Atakan dedi ki:

    Sizdwki kesinlikle baska birsey hayal vs dir ben 5 yasindan beridir olacaklari onceden goruyorum ve 37 senedir en ufak birseyi bile degistiremedim ve bazen 3 gun sonra olacak birseyi bazen 1 ay bazen 10 15 sene sonra olacak bi olayibgirebiliyorum ve hic elimxe olmadigi bir anda goruyorum ve olacaklaein degismesi icin bile simdiye kadar benim kadar kimse caba harcamamistir ki asla ama asla dwgismiyor. Dusunuyorum egee o yanimda kalsaydi yada su yanimda kalsaydi yanliz gitmeseydim ol. Ayacak biliyorum ama o vakit geldigini bildigim halde okadar xok caba sarf esiyorumki o gun oraya yanliz gitmeyeyim ama sin saniye bi bakiyorum yine yanlizim ve olay gerceklesiyor. Iyi seyleri olacaklari soylesivinizde ve gerceklestiginde herkes memnun ama kotulerde ise ne siz ne bi baskasi memnun oluyor bu yetenegi gelistirmek istemeniz ise cok mantiksiz eger boyle bi yeteneginiz olsaysi bu yeteneginizden kurrulmak icin cabalar ne Apabilirim dersiniz. Ben ce sizdeki ic gudu hayal vs gibi birseydir fazla kurcalamayin. Gelecekte neler olacagini gormek cok pis bise dusunuyorum kumarbaz olsaydim spor iddia falana ilgi duysaydim kesin simdi milyonerdim. Kim hangi maxi nasil kazanacak bilirdim. Ilgi alanim olanbtek program b en bilmem esim bilir ve daha yarisma baslamadan hangi cift arabayi alacak simdiye kadar hep bildim cok komik ama gercek

 28. blank Sude dedi ki:

  Rüyalarımda bir sonraki gün gerçekleşen basit ve çoğunlukla gereksiz olayları görüyorum 15 yaşındayım fakat 3-4 ay önce çok sıkken şu an neredeyse hiçbir olay göremiyorum bu bir yetenekse eğer nasıl geliştirebilirim lütfen yardımcı olun (meditasyonlar çoğunlukla işe yaramıyor)

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Tam olarak ne yapmak istediğinizi biliyorsanız Prekognisyon Öngörü Yeteneği Nasıl Geliştirilir? konusunda örnek uygulama mevcut oradaki çalışmaları yapabilirsiniz.
   Ama öncelikle atacağınız adımlardan emin olmak adına Ruhsal Güçleri Geliştirme Yöntem ve Teknikleri konusuna bakmanızı öneririm.

   1. blank marceline dedi ki:

    Merhaba ben 16 yaşındayım burcum ikizler bundan bir kaç yıl önce rüyamda geleceğe dair olaylaylar görüyordum ve bir kaç gün sonra rüyamda gördüğüm şeyler gerçekleşiyordu fakat bunu bir kaç kişiye anlattıktan sonra kayboldu o zamanlar parapsikolojiye ilgim yoktu şuan ise kendimi bu konuda geliştirmek istiyorum yardımcı olur musunuz?

    1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

     Merhaba. Ruhsal Güçleri Geliştirme Yöntem ve Teknikleri konusundan başlayabilirsiniz. Neler yapmanız ve nelere dikkat etmeniz gerektiği anlatılmakta. İhtiyacınız olan bilgileri bulabileceğiniz konulara linkler bulunmakta.

 29. blank ff dedi ki:

  yaklaşık 1.5 ay önce çok kötü bir karabasan olayı yaşadım. ve ondan sonra özellikle sabaha karşı gördüğüm şeylerde rüyayla gerçeği karıştırmaya başladım ve daha önemlisi son 3 haftadır rüyamda gördüğüm her şey ertesi gün çıkıyor veya birden aklımdan bir şey geçiyor böyle böyle olacak diye ve oluyor. psikoloğa gittim şu an 2 tane ilaç kullanıyorum sizce bu ilaç kullanmamı gerektirecek bir şeu mi

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Bu konuda karar vermesi gereken sizsiniz. Psikiyatri ilaçla tedavi yolunu izler. Psikoloji dinlediklerinden yola çıkarak yaptığı çıkarımlarla önerilerde bulunur. Her ikisi de mevcut bilimin sunduğu bilgilere göre hareket eder. Parapsikoloji bilim tanımı dışında kaldığı için ya bir parapsikolog ile görüşmeniz gerekir veya inisiyatif alıp kendiniz karar vermelisiniz.

   Doğuştan aldığınız etkiler varsa öngörü yeteneğiniz bir şekilde tetiklenerek ortaya çıkmış olabilir. Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları konusunda yer alan bilgileri doğum haritanızla karşılaştırarak bu konuda doğuştan aldığınız bir etki olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

   Konuyla ilgili aşağıdaki linklerden de bilgi alabilirsiniz.

   Düşünce ve Sözler Oluşları ve Geleceği Nasıl Etkiler?
   Karabasan Nedir? Nasıl Oluşur? Nasıl Gider?

 30. blank xProfy53 dedi ki:

  abartmıyorum ama yemin ediyorum ki 2020 yi defalarca gördüm ne yaptığımı ve hangi sınıfa dahıtılcahımıza kadar herşeyi 2019 ve 2018’de gerçekleşti corona virüsü ilgili vidolar izlerken gördüm ve 2020 de aynı yerde ve aynı kişileri izlerken kendimi buldum ve bunu hiç bir şekilde değiştiremedim hep başka birşeyler yapmayı denedim ama 1 gün içinde önceden gördühüm şeyleri yaşadım piskolojim darmadahım oldu ve çok kötü günlerden geçtim ve biraz bozuk piskolojim var

  1. blank xProfy53 dedi ki:

   ve az önce bile bunu yazarken kendimi bunu yazarken hatırladım 🙁 eskiden aşırı azdı bıktım

 31. blank Nage dedi ki:

  Rüyada gördüklerizin çıkması bu yeteneğe sahip olduğumuz anlamına gelir mi?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Evet. Özellikle Neptün etkisinde bariz görülür.

 32. blank Eren ak dedi ki:

  Merhaba size 1 sorum olacak ben sadece rüyalarımda geleceği görüyordum 2 saat sonrada oluyordu 3 yıl sonrada şuan nerdeyse hiç olmuyor nedeni nedir ( akrep burcuyum yaşım 14 )

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Yaş ilerledikçe saflığımızdan da uzaklaşırız. Dünyaya geliş yaşımıza doğru yoğunluk fazla, doğum anından uzaklaştıkça da yoğunluk azalır. Bunun yanında astrolojik etkiler, uğraşlar, çevre etkisi, varsa daha önce yapılan çalışmalar bunların bırakılarak etkisinin azalması gösterilebilir.

   1. blank Damla dedi ki:

    Merhabalar ben 17 yaşımdayım. Yaklaşık 7 senedir rüyamda gördüklerim ve tahmin ettiklerim çıkıyor. Sık sık dilediğim şeyler, olur dediğim şeyler oluyor. Buna bizzat arkadaşlarım ve ailem de tanık oldu. Çoğu kez rüyamda gördüğüm kişileri kaybettim. Normalde bunu umursamıyordum şans eseri olduğunu zannettim ama son 1-2 senedir bu çok arttı ve beni korkutuyor. Bu çoğalmaların nedeni hakkında bir fikriniz olabilir mi? Ayrıca bu artış normal mi? Bu durum hakkında kime danışmam lazım bilmiyorum. Bir doktora mı, hocaya mı? Kim ilgilenir bu konularla bilmiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.

    1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

     Merhaba, Ruhsal yeteneklerin azalması da artması da normal denilebilir. Bir çok örnekte sende görülenin tersi olur. Artışların çok sayıda sebebi olabilir. Ancak temelde doğuştan gelen ve ek bir çalışma yapılmadan ortaya çıkan yetenekler astrolojik etkilerle ilgili olabilir. Doğuştan alınan astrolojik etkilerde artış olmuşsa yeteneklerde de artış olabilir. Çoğu zaman sebepler bilinerek doğal karşılandığında astrolojik etkilerle birlikte artışta da azalmalar olur.
     Ruhsal Güçler, Kaynağı ve Yaşanan Sorunlar konusunda ayrıntılı bilgi alabilirsin.

 33. blank Ercn dedi ki:

  Merhaba ben genelde kendi gelecegimle ilgili rüyalar görüyorum ve net bir görüntü olarak görüyorum ve o gördüğümü birebir yaşıyorum zaman olarak 1 yıl 3 yıl ve 5 yıl gibi sürelerde gerçekleşiyor bazen hatırlamakta zorlaniyorum ama çoğu zaman rüyamda gördüğümü hatırlıyorum… Kadere pek inanmam ama gelecegimde yaşayacağım bir anı ve olayıda önceden görebiliyorum bunu nasıl açıklayabiliriz?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Konuda açıklama çalıştım.

 34. blank Farah dedi ki:

  Öncelikle merhaba. Ben 31 ekimde meditasyon yaptım. Merak ettiğim bir soru sordum ve zor zamanlar geçirmiştim rehberlik isteğimi söyledim. O gece rüya gördüm, rüyamda bi arkadaşıma ben kendimin öğretmeniyim diyordum ve bu cümle sorduğum soruya dolaylı yoldan cevap olmakla birlikte rehberin kendim olduğunu öğütlüyor. Sonra birkaç gün geçti başka bi rüya daha gördüm rüyada en yakın arkadaşımın babası ölüyordu. Arkadaşım çok ağlıyordu bundan altı gün sonra tanıdığım ama konuşmadığım bir kızın babasının ölüm haberini duydum. Rüyalarda fiilleri mesela ölmek gibi doğru görüyorum çıkıyorlar, ama kişileri yanlış görüyorum. Sanki bu evrenin sana olacakları gösteririz ama kadere engel olmana izin vermeyiz demesi gibi değil mi kişileri doğru göremedikçe olacakları engellemem mümkün olmayacak. Rüyalarımın gerçek çıkması gibi deneyimleri yaşadım ama o geceden sonra sıklaşmaya başladı. Sizce başıma gelen şey nedir nasıl bi izahı vardır

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Bir konuda oluşturulan bilinç mekanizmaların harekete geçmesini sağlayabilir. Sonuçlar herkeste aynı olmayabilir. Doğuştan alınan etkilere göre farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Yansıyan ışık herkesin elinde tuttuğu aynanın açısına göre yansıyacak ve görüntü verecektir.
   Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları konusunda doğuştan aldığınız etkilere bakabilirsiniz. Sonuçlar bu etkilerle de ilgilidir.

 35. blank Berre dedi ki:

  Merhaba, 17 yaşında bir genç kızım. Her uyuduğumda rüya görüyorum ve rüyalarım çok yoğun oluyor sanki gerçekmiş gibi veya bazen rüyada olduğumu hissedip yönetebiliyorum. Genellikle gece saat 3’e kadar sağa dönerim sola dönerim uyuyamam ama nedense o saatten sonra dediğim gibi yoğun rüyalar görürüm. Bu yaşıma kadar gördüğüm rüyaların %70-%80’ini hatırlıyorum ve yaklaşık 6 senedir rüyalarım genellikle gerçekleşiyor ama hiç neden çıkıyor falan diye araştırmadım. Son bir yıldır çoğu rüyam çıktı en son merak ettim etrafımdakilere sordum kimsenin rüyası çıkmamış şu ana kadar bende araştırayım neden böyle oluyor dedim araştırmaya başladım yeni yeni. Rüyalarım dışında tahminlerim tutuyor en basit örnek testlerde, birini şurada görücem diyorum gidiyorum ve görüyorum, şu kişi şu an kesin bunu yapıyordur diyorum gerçekten öyle yapıyor. Anlamlandıramıyorum bunlar tesadüf mü yoksa gerçekten psişik yeteneklerim mi var? Buraya yalan konuşmaya gelmedim gerçekten dediğim gibi oluyor. Bu arada doğum haritamı merak ediyorum bakmanız mümkün mü?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Yaşadıklarınız tabiki tesadüf değil. Gerçekleri arayanlar, aradıklarını mutlaka bulurlar. Eğer daha önce bakmamışsanız Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları konusunda hangi konumların sahip olduğunuz özelliklerin ortaya çıkmasına neden olduğunu görebilirsiniz.

   Zamanım olmadığı için doğum haritası çıkaramıyorum. İleride tekrar isteyenlere yardımcı olmaya devam ederim. O zamana kadar ücretsiz doğum haritası çıkarılan sitelerden alacağınız tabloları kullanabilirsiniz.

  2. blank Gece dedi ki:

   Tam kavrayamıyorum 10-11 yaşlarımda falan başlamıştı hissettiklerimin çıkması şöyle örnek veriyim arkadaşlarım kursu asmıştı ve bir anda içimden müdür geliyor diye bir his oluşmuştu ve o sırada müdür geçmişti oradan,bir gün ise bir anda başım dönmüştü gözlerimi falan kapatınca gözümün önünden arkadaşıma bir şey olduğu geçmişti dikkat et dediğimin gününde başına bir şeyler gelmişti,arkadaşımı rüyamda görünce sabahında ona yazdığımda rüyamın aynısının başına geldiğini öğrenmiştim veya 15 yaşımdan sonra daha da yoğun hissettim ne biliyim şakasına olsun diye arkadaşlarla aramızda fal falan bakıyorduk bir gün arkadaşıma tarih verdim ve o çıktı sonra devamlı tarih verdim ve çıkmaya devam ediyor ve cidden bazen korkutuyor nerden geldiğini öğrenmek istiyorum

   1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

    Doğum haritanızı inceleyerek öngörü ve önsezi yeteneğiniz olup olmadığını Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları konusundan öğrenebilirsiniz.

    Ek olarak Düşünce ve Sözler Oluşları ve Geleceği Nasıl Etkiler? konusunda benzer durumlar işlenmekte.

    Doğuştan gelen yetenekler korkulacak şeyler değildir. Sadece öğrenilmesi ve sebeplerin ortaya çıkarılması gerekir.

  3. blank Leyla dedi ki:

   Merhaba. Bu gün başımdan geçen bir olayi size anlatmak istiyorum. Bu gün sevgilimle yazişiyodum son iki gündürde teyzem bizde misafirdi bu gün gitmişdi. Sevgilim bana teyzemin hasta olduğunu sordu bende hayir dedim teyzem durduk yere neden hastalansin ki dedim. Sonra bana yazdiki hasta demiyorum teyzenin evine gidip gitmediyini sordum Sevgilim hasta olan benim dedi bu gün çok kötü qirip olduğunu söyledi. Ama ben oysa mesaji düzgün okuduğuma emindim çünkü cevap yazmadan önce defalarca okudum mesaji. Ben deliriyomuyum acaba? Çünkü öyle düşünüyorum sevgilimin “teyzen hastami” yazdiği mesaji defakarca okumuşdum çünkü

   1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

    Bunun delirmekle bir ilgisi yok. Hepimizin zaman zaman yaşadığı veya yaşayabileceği olağan şeyler.

 36. blank Bb dedi ki:

  Hocam ametist prekognisyonu güçlendirir mi

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Ametist negatif enerjiyi çekip sakinleştirir.

   Öngörü yeteneğini güçlendirmek için Aquamarine (Aquamarin) taşı kullanılabilir. Kahin taşı olarak ta bilinir. (Konuya ekledim)

   Öngörü Yeteneği için aquamarine taşı

 37. blank Bb dedi ki:

  Ben daha çocukken cok ruya gorurdum suan bu azaldı o zaman gordugum ruyalar su bir iki sene de gerceklesmeye basladı cogunlukla bu azalmanın sebebi ne olabilir sizce
  Not: yaklaşık bir ay once ruyamda gordugum cikolatayı bulunduğu raflarda birlikte bugun gordum markette

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Doğuştan varolan yetenekler astrolojik etkilerle ilgili ise bu etkiler zamanla değişebilmektedir. Ayrıca doğuştan gelen ruhsal yetenekler geliştirilmediğinde ve üzerinde durulmadığında pasifleşmeye başlayabilir. Uğraşlar, ilginin odaklandığı konular, sosyal aktivitelerin etkisi, bakış açısındaki değişimler vs. etki edecektir. Önemli bir noktada insan büyüdükçe çocukluğundaki saf ve temiz halinden uzaklaşmaya başlar. Çocuklukta herşey doğal olarak gerçekleşirken büyüdükçe farklı etkiler devreye girer.

 38. blank Berfin Kaya dedi ki:

  Ben rüya olarak fazla görmüyorum genellikle ve çoğunlukla bi anda beliriyor görüntü, kelime yada onda olacak bir eşya , kisi ye odaklanma gibi şeyler ne yapmam lazım

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Etki ve sonuçlar herkeste farklıdır. Eksik gördüğünüz yönleri çalışarak geliştirebilirsiniz. Prekognisyon Öngörü Yeteneği Nasıl Geliştirilir? konusundaki tekniği istediğiniz şekilde değiştirerek uygulayabilirsiniz. Rüyanızda görmek istiyorsanız bu tekniği aşağıdaki iki konu ile birleştirerek uygulayabilirsiniz.
   Astral Seyahatin ilk Evresi Bilinçli Lucid Rüyalar
   Astral Seyahat Yapmak için Kolay ve Etkili Teknik

 39. blank Tomris dedi ki:

  Merhabalar Emre Bey,
  Çocukluğumdan beri çoğunlukla rüyalarımla somutlaşmış bir öngörü yeteneğim vardı. Geneli olumsuz şeyler olmakla birlikte beni, yakın çevremi ve ülke genelini etkileyecek şeyleri veya olmuş-bitmiş ancak benim sonradan öğreneceğim şeyleri görüyordum. Rüyalarım kadar yoğun olmamakla birlikte günlük yaşantımda da anlık hislerim gerçek olurdu. 2013 yılında rüyalarımı yazmaya karar verdim gördüğüm sembolleri daha iyi anlamak için. Deftere yalnızca 3 rüya yazabildim ve üst üste hepsi gerçekleşti. Hepsi de kötü ve beni ruhsal olarak derinden sarsan olaylardı. O deftere yazmaktan vazgeçtim ve defteri yaktım daha sonra. Ve sanıyorum ki kötü şeyler görmekten korktuğum için bu olaydan sonra kendimi kapattım. 6 senedir önceden olacak hiçbir şeyi görmüyorum.
  Geçtiğimiz günlerde doğum haritama baktırma şansım oldu. 12. evde yengeç burcunun Merkür’de olması, 8. evde balık burcu, 4. evde akrep yoğunluğu gibi bu yetenekleri etkileyecek konumlar olduğunu öğrendim. Eğer buna doğuştan yeteneğim varsa korkularımı aşmak ve bu yeteneğimi geliştirmek istiyorum. Ancak 6 senedir de kendimi kapattığım için hiçbir etkileşim alamadım, sanırım sıfırdan başlayarak önce kendimi açmam gerekiyor. Ne yapmam gerekli, yardımcı olabilir misiniz?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Tomris Hanım.
   Doğuştan gelen yetenekler garaja parkedilmiş araçlar gibidirler. Eğer garajın kapası paslanmamışsa kolayca tekrar kazanılıp geliştirilebilirler. Ancak sahip olduğunuz yetenekler astrolojik etkilerle ilgili ise ve bu etkiler zayıflamışsa geliştirmek zaman alabilir.

   Sıfırdan başlamak için aşağıdaki konuda yazılanları takip edebilirsiniz. Konu içerisinde yapmanız gerekenlere linkler olacaktır.

   Ruhsal Güçleri Geliştirme Yöntem ve Teknikleri

   1. blank Leyla dedi ki:

    Ben bu yeteneğimi istediyim zaman kullana biliyorum uyumadan önce görmek istediyim şeyi düşünüyorum ve rüya görüyorum gördüklerimde bir kaç gün içersinde gerçekleşiyor. Yinede bu yeteneğimi geliştirmelimiyim?

 40. blank Hazel Aydın dedi ki:

  Ben yoruldum artık. Her gün rüya görmüyorum ama her hafa düzenli bir şekilde birkaç kez görüyorum. Ve gördüğüm her şey oluyor. 14 yaşımdan beri bu durum bende var. Şuan 19 yaşımdayım. İlk zamanlar çok az oluyordu ama sonradan çoğaldı çoğalarak arttı. Artık bununla yaşamak istemiyorum. Çünkü bana inanmıyorlar. Engel olmak istiyorum bağzı şeylere ama bana inanmazlarken bu çok zor. Rüyamda gördüğüm şey bir kaza oluyor ve ben bunu engelleyebilecekken yapmıyorum. Yapamıyorum. Suçlu hissediyorum. Bana yardım edebilir misiniz bundan kurtulmak istiyorum eğer bundan kurtulamazsam çok fazla bununla yaşayabileceğimi sanmıyorum. Ya bundan kurtulurum yada kendimden

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Hazel Hanım, siz özel bir insansınız. Eğer kendinizi kontrol edebilirseniz başkalarına yardımcı da olabilirsiniz. Sizi anlamayacak hiç kimseye sahip olduğunuz özelliklerle ilgili bir şey anlatmayın. İnandıramazsınız kırılır ve incinirsiniz. Bazıları inansa bile sizi kıskanacağı için canınızı yakacaktır. Olacak kötü olayları anlattığınızda herkes bunun doğru olduğunu gördüğünde de siz kötü insan olursunuz, sizi suçlarlar.

   Öncelikle kendinizi keşfetmeye ve tanımaya çalışın. Madde seviyesinin yetenekleri ressamlar, müzisyenler, sanatçılar, sporcular ve diğer alanlarda kendilerini gösteren insanlardır. Siz ve sizin gibi insanlar ise ruhsal boyutun yetenek sahiplerisiniz.

   Ruhsal Güçleri Geliştirme Yöntem ve Teknikleri konusunu okuyun. Oradan ilk adım olarak neler yapmanız gerektiği anlatılmaktadır. Bize her zaman yazabilirsiniz, yalnız olmadığınızı bilmenizi isteriz.

 41. blank Leyla dedi ki:

  Merhaba. Emre bey bendede bu özellikden var eskiden istediyim şeyi rüyamda göre biliyordum ve bir kaç gün içersinde, gördülerim gerçekleşiyordu. Ama şimdi son 1 aydir hiçbişey göremiyorum 😱😒😥 sizce bunun sebebi ne ola bilir? Lütfen bana yardim edin 😟

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Leyla Hanım. Olası nedenleri aşağıya sıralayım siz onları gözden geçirin lütfen.

   1- Astrolojik etkiler (Ay tutulmaları, gezegenlerin konumlarındaki değişimler vs.)
   2- Beslenme alışkanlıklarınızdaki değişimler. Yediklerinizin etkisi
   3- Sizi olumsuz etkileyen bir insanla görüşmeniz
   4- Aşırı stres, kaygı veya depresyon sorunlarının yaşanması.
   5- Ruhsal enerjinizi olumsuz etkileyebilecek ortamlarda bulunmanız.
   6- Nazar etkisi

 42. blank Alperen dedi ki:

  Merhaba ben çok sık rüya görüyorum ama rüyalarım normal hayatta sanki yaşadıklarımın devamı gibi örnek : watsapp i silmeyi düşünüyordum sonra rüyamda sildiğimi görüyorum işte arkadaşlarıma bana şuradan ulaşın fln diorum yada bu ödevi yaptım ben diorum hatirliorum sonra gerçek hayatta kitaba bakınca yapmadığımi görüyorum ve rüyayla gerçek hayatı bazenleri karıştırmaya başladım. Rüyamda mi olmuştu yoksa gerçektemi oldu die kendime bazenleri soruyorum. Bu neden olur bana cevap yazarsanız sevinirim.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Bu tür durumlar astrolojik etkiler, ruhsal durumlar ve stres ile ilgili olabilir. Çoğunlukla geçici olur. Bu durumu fırsata çevirmek için gördüğünüz rüyaları her gün not alın. Bir süre sonra oluşacak bilinç sizi olumlu yönde yönlendirecektir. Bu durumu “sorun” olarak görürseniz yaşamınız çekilmez bir hale gelebilir. Zihninizde fazla yer etmesine izin vermeyin. Eğlenceli yanlarını görmeye çalışın.

   Görülen rüyaların önemli bir kısmı bilinçaltımızla da ilgilidir. Gerçek hayatta! tamamlanmasını istediğimiz şeyleri rüyamızda tamamlayabiliriz. Rüyalar bizim için rahatlama ve ruhsal anlamda kendimizi nötrleme alanı gibidir. İsteriz olmaz, oluşan baskı rüyalarda ortadan kaldırılır.

 43. blank Ayşegül dedi ki:

  Merhaba Emre bey bu konuların benzerlerini önceden bende yaşıyordum. Ancak şimdi algılarım o kadar kuvvetli değil… yakın zaman da Canımdan çok sevdiğim insanı kaybettim… bu kayıp beni çok üzüyor onu her gün her an düşünüyorum onsuz bir dünya bana çok yorucu geliyor… onu çok özlüyorum ve onu görmek istiyorum. Geçmişe gidilebilir mi? bunu merak ediyorum. Sırf sevdiğim bu insanla iletişime geçmek için tüm bu yetenekleri öğrenmek istiyorum bunu yapabilirmiyim tüm bunlar mümkün mü? Yardımcı olursanız sevinirim.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Ayşegül Hanım.

   Zaman içerisinde madde seviyesinde görülen yeteneklerde olduğu gibi ruhsal yeteneklerde de gerilemeler olabilir. Bunda astrolojik etkiler, sizin yetenekleri ne kadar kullandığınız, ne kadar önemsediğiniz, yaşadığınız çevre, çalışma saatleriniz, beslenme alışkanlıklarınız gibi çok farklı faktörler etkili olabilir. Ancak daha önce bilinçli olarak bir kaç kez bu yeteneklerinizi kullanmış veya mekanizmalarını çözmüşseniz tekrar yapabilmeniz daha kolay olacaktır. Yıllar önce bisiklet kullanan birinin yaşlandığında da bisiklete bindiğinde kolayca kullanabilmesi gibi. Ancak yeteneklerin kaynağı (Ruhsal Güçler, Kaynağı ve Yaşanan Sorunlar) bu süreci doğrudan etkileyecektir. Sizin hiçbir çabanız olmadan kendiliğinden ortaya çıkan bir durum varsa uzun süre çaba göstermeniz de gerekebilir.

   Geçmişe gitme ile ilgili Postkognisyon Geçmişe Gitmek konusuna bakabilirsiniz.

   Eğer istediğiniz hafızanızdaki yaşanmışları tekrarlamaksa daha kısa bir yolu var. Bu konuda bir hipnotizörden yardım alarak oto hipnoz yoluyla istediğiniz zaman daha önce yaşadıklarınızı tekrarlayabilirsiniz.

   Ancak insanın yaşamını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için varolan “unutma” kavramını siz devre dışı bıraktığınızda sizi sürekli üzecek bir kısırdöngü içerisine gireceksiniz. Günlük yaşamınızdan soyutlanacaksınız. Üzüntünüzü yaşayın, hatıralarla güzel günleri yad’edin ancak lütfen belli dönemlere takılıp kalmayın. Eğer çevrenizde konuşacak ve dertleşecek kimse yoksa bize yazabilirsiniz.

 44. blank sude dedi ki:

  Bilmiyorum rüyamda görüyorum ve gerçekleşiyo hissediyorum ve yanılmıyorum bir dilek gibi ağzımdan bilinçsiz çıkan çoğu şey garip bir şekilde bi seneryoymuş gibi anında oluyor buraya boş yorum yapmaya veya birilerine yalan söylemeye gelmedim tek istediğim bir cevap. Bunlar Tesadüf mü !?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Sude hanım, tesadüf diye bir şey yoktur. Yaşadıklarınızın ne anlama geldiğini anlamak için gördüğünüz tüm rüyaları her gün not alın. Bir süre sonra şu ikilemi yaşayacaksınız “Gördüklerinizi mi yaşıyorsunuz, yaşayacaklarınızı mı görüyorsunuz”

   Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları Konusunu inceleyin lütfen. Doğum saatinizi tam olarak biliyorsanız, Doğuştan prekognisyon adı verilen öngörü yeteneğine sahip olduğunuzu göreceksiniz.

 45. blank Sude dedi ki:

  Merhaba , bir kaç hafta önce olan bir olaydan sonra bu durumu kurcalamaya başladım.İş arkadaşımın eski sevgilisinin evlendiği kız araba alıyor ve ruhsatı fiyat almak için göndermiş bende ruhsata bakıp diyorum çocuk evlenmiş bunu arkadasıma söylemeyim ama kızın ne adını biliyorum sadece soyadından bunu anlıyorum.Daha sonra 2 3 gün içinde arkadasıma ruhsat geliyor ve diyor ki su an kimin ruhsatı var inanamıcaksınız ben direk biliyorum dedim.Çünkü ruhsat bana gelmişti emindim ama o anda fark ettim ki ruhsat gelmemişti bana ben daha önceden görmüştüm tüm gün aradım ruhsatı ama yoktu normalde gelen ruhsatları kayıt ediyorum o da yoktu kime anlatsam sasırdı korktu bende anlatmadım ama sorgulamaya devam ediyorum

 46. blank Zeynep dedi ki:

  Merhabalar ..
  Yorumları okudukça kendimden birer parça görüyormuş gibi hissediyorum. Bende burda ki Arkadaşlar gibi geleceği görebiliyorum. Doğuştan gelen yetenek. Çok erken yaşta tanıştım. Korkulu dönemlerim kabus gibiydiler Büyüdükçe alıştım. Mesela buradaki yazanların hepsi ve daha fazlasının olduğunu hissediyorum ve bunun hakkında gerçekten birşeyler yapmak istiyorum Yeteneğim var ve geliştirmem gerekiyor.. Ölüm haberi Doğum haberi kaza vb. Şeyleri görüyorum. Yada aklımdan geçen direk başıma geliyor olgusunu da yaşıyorum ama daha fazla bir duygu içerisindeyim ve bunu burdan yazmam ne kadar doğru olur bilmiyorum muhtemelen delilik kısmı manasına gelir.. Hayattan göçmüş insanların varlıklarını hissedebiliyorum nefes seslerini alabiliyorum garip manasız belki de yaşadıklarımdan etkilendiğim için böyle oluyor diyecem ama İnan’ın bilmiyorum. Vefat etmiş Kişilerin varlığını uyanıkken hissedebiliyorum bilimsel araştırmalar yapmak istiyorum.. ama ülkemizde malesef böyle araştırma yapan akademik bilimciler yok güzel doğa üstü yeteneklerimi kullanmak istiyorum

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Zeynep Hanım.

   Sizin yaşadıklarınız ve daha fazlasını yaşayan, kendisini geliştirmek isteyen çok insan var. Bilimsel bir alan değil ancak bilimsel bir yol izlemek bu alanda çok önemli. Maalesef akademik eğitim eksikliği ortak bir sorun.

   Şu aşamada bireysel çaba göstererek, analiz yaparak ruhsal mekanizmaları çözmeye çalışmak çok önemli. İleride bu alanda ülkemizde de akademik seviyede eğitim bölümleri mutlaka açılacaktır.

   Eğer daha önce okumamışsanız aşağıdaki iki konuyu inceleyin lütfen.

   Ruhsal kabiliyetlerinizi keşfetmek için Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları
   Yapılması gerekenler için yöntemler ve atılması gereken adımlar Ruhsal Güçleri Geliştirme Yöntem ve Teknikleri

 47. blank Sinan demir dedi ki:

  Iyi günler emre bey sanirim ben kafayi yedim yada olağanüstü yeteneklerim var ama bu yetenek beni çok korkutuyor ne yapmalıyım lutfen yardimci olun.Yetenekmi naletmi bilmiyorum ama ben bazen 10 15 dakkalik olayi onceden biliyorum ve bu olay sırayla gerceklesiyor örnek olarak universite en arka siraya gecip oturdum yanima 1 arkadasim geldi ve bu cocuk fazla derse gelmeyen bi tip sonra onumuze 3 kisi oturdu 2 erkek 1 kiz kizin kalemi düştü eger ben o kaleme egilseydim tavandan düşen parca kafama düşecekti ben bunu bildigim icin sabit durdum ve tavandaki parca tam önüme düştü ve ben bu olaylarin hepsini önceden biliyordum o arka siraya oturacagimi o arkadasin gelecegini ve gerisini önceden görmüyorum o an biliyorum onlarin olacagina ne olur kafayi yiyecem ne yapmam lazim bunun gibi bir suru olay yasiyorum 🙁

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   İyi günler Sinan Bey.
   Hayır kafayı yemiyorsunuz. Durumunuz formülünü bilmediğiniz bir problemle karşı karşıya kalmak gibi sadece. Sahip olduğunuz özelliği madde düzeyindeki yeteneklerle kıyaslayacak olursa, iyi bir ressamın “nasıl bu kadar iyi resim yapabiliyorum”, iyi bir sporcunun “nasıl bu kadar başarılı olabiliyorum”, iyi bir bestecinin de “ben nasıl bu kadar iyi besteler yapayabiliyorum” demeleri gerekirdi. Aradaki fark, ruhsal kabiliyetlerin bilinmemesi ve bu konuda yeterli bilginin bulunmamasıdır.

   Ruhsal yeteneklerde tıpkı diğer yetenekler gibidir. Doğal karşılayın ve bilgi edinmeye çalışın. Öncelikle Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları linkinde yer alan konuyu dikkatlice inceleyin. Yaşadıklarınız doğuştan aldığınız etkilerle ilgilidir. Doğum haritanızda prokognisyon (öngörü) özelliğinin olduğunu göreceksiniz.

   Parapsikoloji Eğitimi
   Ruhsal Gelişim
   ve
   Psişik

   Kategorileri altındaki konuları inceleyin.

   Dilerseniz Prekognisyon Öngörü Yeteneği Nasıl Geliştirilir? konusunda yeteneğinizi geliştirmek için bazı örnek uygulamalar var. Onları deneyebilirsiniz. Bu çalışmalar aynı zamanda yeteneğinizi kontrol altına almanız için de faydalı olacaktır.

 48. blank Simge dedi ki:

  Merhaba, ben yıllardır kendimde önsezilerimin kuvvetli olduğunu düşünürüm. Gerek rüyamda gördüklerim gerekse hissettiklerim olsun bir çok şey gerçekleşti çevremdekilerde. Bayadır yoktu bende bu etkiler yeni yeni kabuslar görmeye başladım ve farklı uykularda rüyanın devamını getiriyordum elimde olmayarak. Mesela yaşantımdaki en ufak örnek, önemli bir vizeye çalışıyorum hesap makinesi şart olan bir sınav. Gece aklımdan “Sınavda hesap makinesi bozulur mu acaba” diye geçirmemle beraber ertesi gün sınava girmemle 5 dk sonrasında çalışan hesap makinemi kullanamadım. Bir başka son zamanlardaki örnekse, erkek arkadaşımla Evde oturuyorduk yiyecek şeyler hazırlıyordum odaya girdim ablasının akşam geleceğini söyledi ama ben şarjını almadığını görünce dedim ki, bence ablan birazdan gelecek biliyorsun ona belli olmuyor dedim, normalde haber verip gelen hani bir şey lazım mı diye soran kız hiçbir şey demeden eve geldi ve erkek arkadaşım bana korkarak baktı sen biliyormuydun bakışlarıydı. Bunlar ufak şeyler ama sezgilerim aşırı kuvvetli başkasına anlattığımda ne yazık ki anlamıyorlar. Ben bunu yetenekse eğ
  er geliştirmek istiyorum.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, Aşağıdaki konularda neler yapmanız gerektiği ile ilgili ayrıntıları bulabilirsiniz.

   Ruhsal Güçleri Geliştirme Yöntem ve Teknikleri
   Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları
   Prekognisyon Öngörü Yeteneği Nasıl Geliştirilir?

   Yeterli bilgi edindiğinize emin olmadan çalışmalara başlamayın lütfen. Konular içerisinde ilgili bölümlere ek linklerden ulaşabilirsiniz.

 49. blank Batu dedi ki:

  aMerhaba bu aralar kafama takilan birkac olaydan bahsedicem sonuc olarak kendimi burda buldum ama ne kadar gercekci bilemem.
  Böyle bir olayla karsilasmam daha once araliklarla oluyordu ama fazla takmiyordum aklima bile gelmiyordu ama son 2 3 haftada iyice kafama takildi.
  Bir ortamda hakkında konustugumuz bir kişi veya kişiler 2 3 saat sonra karsima cikiyor.
  Gecem ruyamda bir sey gordum uyandigim gunun aksamina beni o gordugum seyin çekilişine instagramdan hic tanimadigim takiplesmedigim biri etiketlemis.
  Bugunde otobus beklerken yaklasık 2012 de olan bi reklam repligi aklima geldi oyle soyluyodum bi arkadasimin yaninda sonra okula gittim ve ayni repligi baska bi arkadasim soyledi.
  Aynı gunde biz idda uzerine konusuyoduk ve o gun o konularla alakasiz olam ailemdem biri sen biliyor musun diye bana sordu.
  Ve o gun arkadasimin yaptigi mac kuponundan 10 mactan garanti görünen tekine “birde bu mactan yatiyormussun” deyip güldüm ve o mactan yatti.
  Acaba ön görüm mü yüksek kafam karisti internetre nasil arastircagimida bulamadim.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Premonisyon yani önsezi ile birlikte prekognisyon yani öngörü var gibi. Anlattıklarından yola çıkarak önsezi daha yoğun gibi. Premonisyon Gelecekteki Olayları Hissetme

   Doğum haritana bakarak aşağıdaki linkten hangi ruhsal kabiliyetlere sahip olduğunu veya hangilerinin daha yoğun olduğunu öğrenebilirsin.

   Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

 50. blank tuna444 dedi ki:

  Merhaba, ben lise yıllarımda bir olay yaşadım. Okul kantininde yalnız oturuyordum. Bana o zaman aşık olan bir çocuk yanıma geldi. Ve el falıma baktı. O zaman tabi hiç inanmamiştim. Ama söyledikleri yıllar sonra bir bir gerçekleşti. Sonradan bu durumu ona sorduğumda inkar etti. Ve yıllar sonra onunla görüştüm bu olayı hiç hatırlamadığını söyledi. Bu konu hala esrarını koruyor. Siz bir açıklama yapabilirmisiniz.

error: Korumalı İçerik!