Prekognisyon Öngörü Gelecekte Olacak Olayları Görme

Prekognisyon Öngörü Gelecekte Olacak Olayları Görme

Prekognisyon Öngörü Gelecekte Olacak Olayları Görme

Prekognisyon Öngörü yeteneği ile olacak bir olay henüz olmadan nasıl görülebilir? Öngörü yeteneği nasıl geliştirilebilir?

Prekognisyon (Öngörü) Nedir?, ruhsal yapısı gereği algıladığı görüntüleri bilinç düzeyinde görüntüleme, olacak olayları önceden görme yeteneğine verilen addır. ÖngörüDurubilir veya olacakları önceden bilme, görme olarak ta ifade edilebilir.

Prekognisyon özelliği ile görülenler kesin ve mutlak değildir. Ancak Premonisyonların hislerine göre doğruluk oranları daha yüksektir. Görülenler yer, zaman ve oluş olarak değişikliğe uğrayabilir veya hiç olmayabilir. Bu görenlerin yanlış gördükleri anlamına gelmez. Hiçbir görüntü olacak son görüntü değildir. Olacakların önceden görülmesi ve görülenlerin ortaya çıkması, kişinin ruhsal hassasiyetine göre değişkenlik gösterebilir. Kahin adı verilen Prekognisyonlar ve kehanet olarak ilettikleri bu duruma örnektir.

Olacak olaylar insanın madde seviyesine iki şekilde yansır.
Prekognisyon: Olacak olaylar net bir şekilde görüntülenir. Gelecekteki olayı önceden görme şeklinde nitelenir.
Premonisyon: Sezgi hakimdir. Birşeylerin olacağı sezilir ancak net bir şekilde ifade edilemez.

Bilimsel Açıdan Prekognisyon

Prekognisyon (öngörü) ile geleceğin görülmesi sayısız olayla net bir şekilde ortaya konulmuştur. Yalnız bu noktada parapsikologlar geleceğin önceden dizayn edilmiş olamayacağını belirtirler. Neo-Spiritüalistler ise gelecekte yaşanacakların geçmişte yapılanların sonuçları olarak kısmen belirlenmiş olduğunu iddia ederler. Oysa her iki grubunda atlamış oldukları bir nokta var ki inceleme olanağı mümkün olmadığı için bilimsel olarak izaha yatkın olmadığından değinilmemiş olabilir.

Ruh için zaman ve mekan kısıtlaması yoktur ve kendi evreninde hem geleceğe hem de geçmişe gidip gelebilir ve ruhsal bağ kurduğu her noktayı görebilir. Bu gidip gelmeler sırasında gördüklerini madde düzeyine aktarabilir veya bu özelliğe sahip insanlar bu durumu bilinç düzeyinde okuyup görebilirler. Aslında bunu hemen herkes yaşar. “Ben bu olayı daha önce yaşamıştım”. “Ben buraya daha önce gelmiştim”. “Ben seni daha önce görmüş gibiyim” tarzı sözler bu olayın bir yansımasıdır.

Olaylar Yaşanmadan Nasıl Görülür?

Prekognisyon (öngörü) olaylarında görüntülerin büyük kısmı rüyalar ile aktarılır iken bir kısmı da günün herhangi bir anında görüntü şeklinde alınabilir. Dalıp gitme halleri, derin düşüncelere dalma gibi trans halinin yaşandığı alfa ritminde veya yakın evrelerinde ruhsal katların açıldığı durumlarda ani görüntüler oluşabilir. Genelde görüntüler 2-3 gün içerisinde gerçekleşebilecek olaylarla ilgili olur.

Uzun vadeli görüntüler görenlerin sayısı azdır. Görülen görüntülerin büyük kısmı ruhen bağı olan kişilerle ilgilidir. (Ruhsal temas da denilebilir) Diğer görüntülerse kişiyi dolaylı yoldan etkileyecek görüntülerdir ki bu olaylarda duyulacak, görülecek veya bir şekilde bağ kurulacak (Öğrenildiğinde etki bırakacak) olaylardır. Çok sayıda insanı etkileyecek felaketler gibi.

Prekognisyon (öngörü) büyük oranda doğuştan gelir ancak yaşanan bir olay, ağır travmalar veya kazalar bu özelliğin ortaya çıkmasına neden olabilir. Ruhsal yönden hassas olan kişilerde, parapsikoloji ile ilgili konularla ilgilenenlerde, derin transa girilen meditasyon gibi uygulamaları yapan kişilerde de Prekognisyon olayları gözlemlenebilir. Buradaki önemli nokta kişinin ruhsal katları ile ne kadar irtibatta olduğudur. Kontrol dışı ortaya çıkan veya doğuştan gelen ve denetlenemeyen, ne olduğu bilinmeyen durumlarda korkutucu olabilir ancak ruhsal özellikler araştırılıp normal karşılanmalı ve gerekirse akademik yardım alınarak araştırılmalıdır.

Herşeyi  Hissetmek veya Görmek Mümkün mü?

Prekognisyon veya Premonisyon özelliğine sahip olanların büyük kısmı sadece “bu özellik bende var, herşeyi hissediyorum ve olacakları önceden görüyorum” noktasındadırlar. Yani sadece sonuç ve bilme kısmında. Öncesi yani kontrol aşamasında bir etkinlikleri yoktur. “Şu nasıl olabilir, görmek ve önceden bilmek istiyorum” bilinci ile hareket edenlerin, kabiliyetlerini geliştirmek için çaba gösterenlerin oranı çok azdır ve gene çok azı bilinç oluşturdukları konu ile bağlantılı bilgi alabilirler.

Tümüyle bütün ayrıntılara inemezler. Bunun en büyük nedeni yaşadığımız boyutla erişilmek istenen boyut arasındaki henüz tecrübe edilmemiş farklılıklardan kaynaklanır. Bir olayı henüz olmadan bilinçli bir şekilde hissetmek veya görmek için ruhsal boyutlarda daha büyük bir faaliyet gerektirir.

Madde planından bakacak olursak bir pervanenin dönüşünü normal görüş açımızla görmemiz mümkün değildir. Zamanda ön ve arka planın görüşü için, bir pervanenin dönüş hızını yakalayıp bir önceki hareketle bir sonraki hareketi arasında kıyas yapacak bir seviyeye gelinmesi gerekir. Bu noktaya gelebilmek ruhsal yönden ne kadar mümkünse herşeyi bilinçli ve kontrollü olarak görmek, hissetmek te o kadar mümkündür.

Geleceği Görmek ve Mutlak Sıfır Noktası

Yetenek olarak prekognisyon öngörü, gelecekte olacak olayları görme, doğal halinde bilinçsiz bir eylemdir ve mutlak gerçeklik içermeyebilir. Bilinç katıldığında, bilinci etkileyecek tüm geçmiş bilgi ve deneyimler görülecek tüm görüntüleri etkileyecek ve olasılıklar ortaya çıkacaktır. Tümüyle müdahelesiz bir görüş ancak mutlak sıfır noktasında olmayı yani ancak doğum öncesi, hiçbir maddesel bilginin henüz edinilmediği ana geri dönüp bakma zorunluluğunu da beraberinde getirir.

Genelde Neptün’ü 9. evde olanlarda bu özellik belirgin bir şekilde doğuştan gelen bir özellik olarak görülmektedir.

Prekognisyon Öngörü Yeteneği

Prekognisyon (Öngörü) Gelecekte Olacak Olayları Görme ve Neptün 9. Ev etkisi

Olacak şeyleri doğru olarak önceden hisseder. Çok rüya görülür ve rüyalar genelde çıkar. Rüyada yaşanacak şeyi görmek, yaşanacakların önceden rüyalarda görülmesi bu konumla ilgilidir. Olacaklar daha önceden rüyada görülebilir. Geleceği görebilme yeteneği vardır. Bu görüş geleceği bilme değildir. Ruhsal bir özelliktir. Ruh için zaman ve mekan kavramı 3 boyutlu yaşamla kısıtlı olmadığı için kısa veya uzun vadede görüşler yakalanabilmektedir. Görüntüler her zaman olayla birebir örtüşmeyebilir, sembolik görüşlerde olabilmektedir. Kahin adı verilen insanların anlatımları buna örnek verilebilir.

Medyumluk ve yüksek ölçüde ilham veren doğaya sahip olabilirler ve psişik olgular, din, psikoloji, felsefe, tinselcilik, yıldızlarla ilgili projeksiyon ve diğer derin konuları araştırmak için muhtemel olan potansiyeli sağlar. Sezgi gücü, altıncı hissi çok kuvvetlidir.

Prekognisyon Öngörü yeteneği geliştirilebilir mi?

Prekognisyon öngörü yeteneği nasıl geliştirilir?

Eğer doğuştan alınan etkilerde uygun konumlar bulunuyorsa geliştirmek daha kolay olabilir. Özellikle balık burcu, yengeç burcu ve akrep burcu gibi su elementine dahil olan burçlarda öngörü yeteneği daha yoğun görülebilir.

Bu grupta yer alan burçların ruhsal hassasiyetleri daha yoğun olduğu için bu grupta yer alanlar veya doğum haritasında uygun konum bulunanlar derin trans çalışması ile başlayarak mevcut yeteneklerinin açılmalarını sağlayabilirler. Ruhsal kabiliyetlerin geliştirilmesinde ruhsal derinlik önemli olduğu için Nasıl Transa Geçilir? Derin Transa Geçiş makalesinde belirtilen çalışmayı yapmanız varolan yeteneklerinizi kontrollü bir şekilde geliştirmenizde yardımcı olacaktır.

Ancak trans çalışması tek başına yeterli değildir. Bu sadece ruhsal derinlik kazanmak için atılacak ilk adımdır. Durugörü tekniklerinin öğrenilerek geliştirilmesi ve ruhsal gelişim için yapılması gerekenlerin öğrenilmesi gerekir. Bu konuda Ruhsal Gelişim kategorisi altında bulunan konulara bakabilirsiniz.

Ayrıntılı teknik ve uygulamalar için Prekognisyon Öngörü Yeteneği Nasıl Geliştirilir? linkine bakabilirsiniz.

Prekognisyon (Öngörü) Yeteneği ve Geleceği Görmek

Geleceği görmek gaybı bilmek midir?

Görülenlerin büyük kısmı kişisel ve belli zaman dilimleri içerisindeki mutlak olmayan görüntülerdir. Değişken, kesin olmayan kader dilimindedir. Henüz olmadan gerçekleşmiş olayların görülmesi de sadece ruhun zaman ve mekan ötesine geçebilme özelliği ile ilgilidir. Bu özelliğe sahip olanların büyük kısmında görüşler kontrol dışıdır ve istemsiz bir şekilde ortaya çıkarlar.

Bu özelliği ileride olabilecek olayların ruhsal bir şekilde algılanması şeklinde de değerlendirebiliriz. Ancak olayların gidişatı farklı sebeplerle değişebilme olasılığını da barındırdığı için mutlak bir bilgi olarak değerlendirilemez. Tüm evrende meydana gelen olayların seyrine göre yaşadığımız dünyada ortaya çıkan gelişmeler ihtimalleri daraltır. Olabilecek olanlar belli tarihlere kayabilir, isimler ve yerler değişebilir.

Ruhsal özellik olarak geleceği görmek, öngörü yeteneğine sahip olmak; gelecekle ilgili kesin ve mutlak öngörü sahibi olmak demek değildir. Mutlak gelecek bilgisine sahip olabilmek geçmiş ve gelecek arasında tüm zamanlara tek bir görüşe sahip olmayı gerektirir ki bu insanın ister maddesel ister ruhsal sınırlarını aşan bir durumdur. Prekognisyon yani öngörü yeteneğine sahip olanların büyük kısmı sadece belli zaman dilimleri hakkında öngörüye sahiptirler.

Bu öngörülerde bir şekilde kendileri ile bağlantılı olabilecek olaylarla ilgilidir. Geniş zaman dilimlerinde öngörüye sahip olanlarsa sadece sembolik ifadelerle ancak net olmayan kesinliklerle gördüklerini ifade edebilirler. Bu konu hakkında aşağıda linkini verdiğim filmi izleyerek (film gereği konu abartılmış olsa da) olasılıkların değişimi hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Prekognisyon Yeteneğimizi İstediğimiz Zaman Kullanabilir miyiz?

Bunun için sıkı bir disiplinle uzun süreli çalışma gerekebilir. Bu “sıkı disiplin” konusu içerisine doğuştan gelen kabiliyetlerimize göre; uzun süre yalnızlık, az yeme, insanlardan belli bir süre uzak kalma gibi konularda girebilir.

Eğer doğuştan gelen kabiliyetler arasında prekognisyon özelliği gelişime açıksa daha hızlı ilerleme olabilir. Ancak Derin Transa Geçme gibi konularda “gözlerinizi kapattığınızdateta, delta ve ötesi dalga boylarına hızla geçebilecek seviyeye gelinmesi gerekir.

Öngörü Yeteneğinin Güçlendirilmesi için Taş

aquamarin (aquamarine) taşı

Öngörü yeteneğimizi güçlendirmek için yapayacağımız çalışmalarda kahin taşı olarak ta bilinen aquamarine (aquamarin) taşı kullanılabilir. Psişik enerjilerin dengelenmesinde, farkındalığın artırılmasında ve ruhsal yolla alınan mesajların anlamlandırılmasında yararlıdır.

Rüyada Geleceği Görmek ve Yaşamak Ayrıcalık mıdır?

Rüyada geleceği görmek ve yaşamak ayrıcalık mıdır? Olacakları önceden görmek bizi önemli bir insan yapar mı? Rüyada gördüğünü gerçek hayatta yaşamak nasıl değerlendirilebilir?

Doğuştan öngörü yeteneğine sahip insanlar için en büyük sorunlardan biri yaşamı olduğu haliyle sade ve doğal bir şekilde yaşayamamalarıdır. Anlattıklarında “felaket tellalı”, anlatmadıklarında içlerinde büyüyen sıkıntı olur. Kendilerini önleyemedikleri her olayın sorumlusu hissedip çaresizlik yaşarlar. Hiçbir şey filmlerde görüldüğü, kitaplarda anlatıldığı gibi değildir. Öngörü ve önsezi yetenekleri kontrol altına alınıp, doğuştan gelen resim, müzik ve spor gibi doğal bir yetenek olarak kabul edilinceye kadar “akıp giden yaşama müdahale edememe“, “çaresizlik“, “yaşamı kontrol edememe” hissi hakim olabilir.

Güzel resim yapan bir insan ne kadar önemli ise gelecekte olacak olayları görenlerde o kadar önemlidirler. Ancak arada çok önemli bir fark bulunur. Ressam resimlerini gurur duyarak sergileyebilir ancak bir prekognisyon gördüklerini aynı rahatlıkla sergileyip herkese anlatamaz. Ancak kendisini anlayabilecek insanlarla paylaşabilir. Farklı açılardan konuya yaklaşabilirseniz bunu parlak bir fikir haline getirebilirsiniz. Geçmişte bir çoğunun yaptığı gibi roman yazıp gördüklerinizi size özgü şekilde resimleştirebilirsiniz.

Rüyada gördüğünü yaşamak gerçeklik hissinin yitirilmesine ve diğer insanlarla olan iletişimin bozulmasına neden olabilir. Bir gün sonra arkadaşınızın başına geleceklerden haberdar olup onunla eğlenebilir misiniz? Gördüğünüz rüyaların gerçekleşmesi ve rüyada gördüklerinizi yaşadığınızı farkedip bir kaç adım sonrasını bilmek çok keyifli olabilir mi?

Prekognisyon Önerilen Konular

Gelecekte olabilecek kesinleşmemiş olaylarla ilgili hisler ve önsezileri konu alan Premonisyon Gelecekteki Olayları Hissetme

Doğum haritanızda hangi konumlarda Prekognisyon ve Premonisyon yeteneğiniz olabileceğini öğrenebileceğiniz bir konu Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

Prekognisyon Konusu ile ilgili film önerisiNext – Doğuştan Öngörü Yeteneğine Sahip Bir Adamın Hikayesi

 

Prekognisyon Öngörü Gelecekte Olacak Olayları Görme

Bazı kavram ve terimlerin kullanımında wikipedia’dan yararlanılmıştır.

www.parapsikoloji.net

1 Şubat 2017

Son Güncelleme 20 Ekim 2020 Emr

Emr
“İnsan ruhunu yitirmediği sürece yapamayacağı şeyler sınırlıdır AMA sınıra ulaşmak için vazgeçmesi gerekenleri terkedemeyecek kadar da bencil, tembel ve egoisttir”
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 222 YORUM
 1. blank biri işte dedi ki:

  selam yine ben.Bu günkü sorunum prekognisyonla ilgilii değil. Dün gece rüyamda kendi çocukluğumu izliyordum. Kendimin çocuk halini sanki bir video sayesinde izliyordum. Yanımda biri varmış gibi ona videoda ki çocuk beninn ne yapmak istediği anlatmaya çalışıyordum. Rüya biraz garipti ama takılmadım. Bu gün öğlen uyuyup kalmışım. Rüyamda bu kezde birine çocukluk resimlerimi gösteriyordum. Her şey çok netti. Ama yanımda kim vardı kime resimlerimi gösteriyordum bilmiyorum. Bu arada gördüyüm hallerim çok küçük yaşlarımdı. 7-8 ve 2-3 hallerimi görüyordum. Sizce sebeb ne ? Bu aralar öğle çocukluğumlada ilgili bir şey olmadı ki bilinç altımın bana oyunu olsun. Ben araştırdım bulamadım. Lütfen açıklar mısınız ?

  1. blank Emr dedi ki:

   Çocukluk dönemi, kişisel kimliğin ve temel değerlerin oluştuğu bir dönemdir. Rüyada çocukluk hallerinizi görmek, kendinizi daha iyi anlamak, kim olduğunuzu ve nasıl bir birey haline geldiğinizi keşfetmek isteğinizle ilgili olabilir. Her ne kadar çocukluğunuzla ilgili doğrudan bir olay yaşamamış olsanız da, gün içerisinde izlediğiniz bir film, okuduğunuz bir kitap veya bir konuşma, bilinçaltınızı etkileyerek bu tür rüyaların ortaya çıkmasına neden olabilir.

   Rüya analizi konusunda uzman birine yazılması daha uygun olur. Bilinçaltı ile de bağlantılı olabilir. Astrolojik olarak 4. ev veya ay ile bağlantılı bir tetikleme de olabilir.

 2. blank Zeyneb dedi ki:

  Merhaba hocam.Tarih yükseklisans öğrencisiyim ve tarihi yaşanmış bölgeler ve olaylar hakkında inceleme yaparken, yani tamamen gecmiş zaman örgüsünde olan bir takım olayları gittiğim yerde tekrar yaşıyorum. Herşeyi izliyorum. İnsanlar hayvanlar bir çok şey görebiliyorum fakat onlar beni görmüyor ve yokmuşum gibi davranıyorlar adeta. Tamamen gecmiş medeniyetlerin yaşamı. Bunun için ne söyleyebilirsiniz.

  1. blank EMR dedi ki:

   Merhaba. Postkognisyon Geçmişe Gitmek konusuyla bağlantılı olabilir. Konuda ayrıntılı açıklama bulabilirsiniz. Eğer gördükleriniz bilinçaltı ile ilgili değilse değerli bir özelliktir.

 3. blank Semih içek dedi ki:

  Bnde görüyodm rüyamda hatta arkadaşlarıma cenaze gördüğümü söyledm siz tabut taşıyosunuz dedim birinin babası birinin de annesi öldü 2 gün snra cenaze tabut taşıma şekli kalabalık olması hep dediğim gibi oldu. Arkadaşlarıma izmirde deprem olacak dedim havaya bakıp kalmştm noldu diye sorduklarında deprem olacak izmirde dedm ertesi gün deprem oldu hepsi beni aradı lakabım müneccin oldu 🙂 herkese anlattm ölecek akrabalarımı da gördm rüyamda hep herkese anlattm biraz da hava olsun diye şimdi fal bakıyorm her şey çıkıyor ama yeteneğim gitti arttk göremiyorm hiç bi şey

  1. blank EMR dedi ki:

   Psişikleri Diğer Varlıklar Neden ve Nasıl Kullanır?

   Her şeyin bir sonu var. Bu özelliklerin sizden uzaklaşmasını istiyorsanız anlatmalı ve bu özelliğinizle övünmelisiniz. Faldan uzak durmanızı öneririm.
   Fal yerine durugörü veya öngörü yeteneğine yönelebilirsiniz. Ancak bu alanı egonuz için değil de ihtiyacı olanlara yardım amacıyla kullanırsanız fayda görür ve faydalandırabilirsiniz.

 4. blank Selma dedi ki:

  Bir örnek olarak, 2005 yılında New Orleans’ta gerçekleşen Katrina kasırgası sırasında, birçok insanın önceden kasırganın olabileceğine dair hissettikleri veya rüyaları olduğu rapor edilmiştir. Örneğin, birçok insan kasırga ile ilgili rüyalarını veya endişelerini önceden paylaşmış veya bu olayın gerçekleşeceği hakkında notlar almıştır.

 5. blank Jesus dedi ki:

  Prekognisyon, gelecekteki olayları, durumları veya bilgileri önceden bilme yeteneği olarak tanımlanır. Bu kavram parapsikoloji alanında incelenir ve genellikle psi kuvvetleri veya paranormal aktivitelerle ilişkilendirilir. Prekognisyon araştırmaları, kişinin gelecekteki olayları, durumları veya bilgileri önceden bilme yeteneği olduğunu kanıtlamaya çalışır. Ancak, prekognisyonun gerçek bir fenomen olup olmadığı konusunda bilim adamları arasında tartışmalar vardır. Çok az sayıda bilimsel çalışma prekognisyonun gerçekliğini desteklemektedir ve birçok bilim adamı prekognisyonun gerçek bir fenomen olmadığını iddia etmektedir.

  Doğal olarak günümüzdeki bilimsel gerçekliğin Prekognisyon gibi ruhsal aktiviteleri “gerçek” olarak kabul etmemesi gerekir. Çünkü bilimsel gerçeklik maddesel olarak ispatlanabilen durumları ispat edebilir. Ancak gerektiğinde ve zor durumda kalındığında medyumlar kullanılır. Böylede enteresan bir durum vardır. Bilimsel olarak durugörüyü kabul etmeyen bir bilim insanı çaresiz kaldığında kaybolan çocuğunun bulunması için bir durugörü uzmanından yardım almaz mı sizce?

  İnsanın inançları ve gerçekliği çaresizliğin kapısına dayanıldığında kökünden sarsılır.

 6. blank Seçil dedi ki:

  Keyif alarak okudum çok güzel bir anlatım olmuş teşekkür ederim. Dediğiniz gibi bu yeteneğe sahip olmak büyük bir sorumluluk. Anlatsanız anlamazlar. Anlatamadığınız içinizde büyür.

 7. blank Eda dedi ki:

  Merhaba. Pragnitik ruyalar goruyordum ve cevreme anlatinca bu ozelligim kayboldu yaklasik 2 ay gordum ve anlattiktan sonra daha gormedim ve üzerinden 1 ay dan fazla gecti. Bu özellik gercekten bende varsa bana geri gelir mi? Ne zaman gelir? Gelmesi icin bir sey yapmali miyim?

  1. blank EMR dedi ki:

   Merhaba.
   Eğer bu yeteneği kendinize malederek anlatmış veya egonuzu beslemeye çalışmışsanız bu tür durumlar yaşanır.
   Tekrar düzelir mi? Amacınıza bağlı. Eğer bu özellik doğum haritanızda varsa her zaman uyanmayı ve canlandırılmayı bekleyecektir. Ama bir çalışma sonrası veya düzenli ibadetler sonrası olmuşsa o durum farklı. Sanırım bir makama özür borçlusunuz.

   Yaptığınız hataları tekrarlamayacağınızı dile getirin ama hepsinden önemlisi neden bu özelliğin tekrar gelmesini istediğini net bir şekilde belirtin. Neden istiyorsunuz? İnsanların yararına mı kullanıyordunuz? Yoksa kendi egonuz için mi? Ortaya nasıl bir fayda çıkmasını umuyorsunuz?

 8. blank tülün dedi ki:

  slm kısa yazmak istiyorum .hislerim çok kuvvetli.rüyalarımın bazıları gerçek oluyor ve artık uymaktan korkuyorum birileriyle tanışmaktan korkuyorum. en son geçen olay rüyamda arkadaşımı ölmüş gördüm ona ağlayarak anlattım bir ay sonra olay gerçek oldu ve kahredici acı yaşıyorum

 9. blank Necla dedi ki:

  Merhaba ben rüyamda hep orman üzerinde uçtum bu rüyayı çok gördüm ve bazen iyi yada kötü olacak bir olay i hissediyorum yada görüyorum bulanikta olsa yarın yamalak hatırlıyorum ve ben bunları geliştirmek istiyorum kimden yardım almam lazım çok şeyleri hissediyorum iyi aksamlar

   1. blank Kemal dedi ki:

    Merhaba bende gün içinde 2 3 defa geleceğe dair birşeyler görüyor gibiyim

error: Korumalı İçerik!

Parapsikoloji.Net sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin