Prekognisyon Öngörü Gelecekte Olacak Olayları Görme

Prekognisyon Öngörü Gelecekte Olacak Olayları Görme

Prekognisyon Öngörü Gelecekte Olacak Olayları Görme

Prekognisyon Öngörü yeteneği ile olacak bir olay henüz olmadan nasıl görülebilir? Öngörü yeteneği nasıl geliştirilebilir?

Prekognisyon (Öngörü) Nedir?, ruhsal yapısı gereği algıladığı görüntüleri bilinç düzeyinde görüntüleme, olacak olayları önceden görme yeteneğine verilen addır. ÖngörüDurubilir veya olacakları önceden bilme, görme olarak ta ifade edilebilir.

Prekognisyon özelliği ile görülenler kesin ve mutlak değildir. Ancak Premonisyonların hislerine göre doğruluk oranları daha yüksektir. Görülenler yer, zaman ve oluş olarak değişikliğe uğrayabilir veya hiç olmayabilir. Bu görenlerin yanlış gördükleri anlamına gelmez. Hiçbir görüntü olacak son görüntü değildir. Olacakların önceden görülmesi ve görülenlerin ortaya çıkması, kişinin ruhsal hassasiyetine göre değişkenlik gösterebilir. Kahin adı verilen Prekognisyonlar ve kehanet olarak ilettikleri bu duruma örnektir.

Olacak olaylar insanın madde seviyesine iki şekilde yansır.
Prekognisyon: Olacak olaylar net bir şekilde görüntülenir. Gelecekteki olayı önceden görme şeklinde nitelenir.
Premonisyon: Sezgi hakimdir. Birşeylerin olacağı sezilir ancak net bir şekilde ifade edilemez.

Bilimsel Açıdan Prekognisyon

Prekognisyon (öngörü) ile geleceğin görülmesi sayısız olayla net bir şekilde ortaya konulmuştur. Yalnız bu noktada parapsikologlar geleceğin önceden dizayn edilmiş olamayacağını belirtirler. Neo-Spiritüalistler ise gelecekte yaşanacakların geçmişte yapılanların sonuçları olarak kısmen belirlenmiş olduğunu iddia ederler. Oysa her iki grubunda atlamış oldukları bir nokta var ki inceleme olanağı mümkün olmadığı için bilimsel olarak izaha yatkın olmadığından değinilmemiş olabilir.

Ruh için zaman ve mekan kısıtlaması yoktur ve kendi evreninde hem geleceğe hem de geçmişe gidip gelebilir ve ruhsal bağ kurduğu her noktayı görebilir. Bu gidip gelmeler sırasında gördüklerini madde düzeyine aktarabilir veya bu özelliğe sahip insanlar bu durumu bilinç düzeyinde okuyup görebilirler. Aslında bunu hemen herkes yaşar. “Ben bu olayı daha önce yaşamıştım”. “Ben buraya daha önce gelmiştim”. “Ben seni daha önce görmüş gibiyim” tarzı sözler bu olayın bir yansımasıdır.

Olaylar Yaşanmadan Nasıl Görülür?

Prekognisyon (öngörü) olaylarında görüntülerin büyük kısmı rüyalar ile aktarılır iken bir kısmı da günün herhangi bir anında görüntü şeklinde alınabilir. Dalıp gitme halleri, derin düşüncelere dalma gibi trans halinin yaşandığı alfa ritminde veya yakın evrelerinde ruhsal katların açıldığı durumlarda ani görüntüler oluşabilir. Genelde görüntüler 2-3 gün içerisinde gerçekleşebilecek olaylarla ilgili olur.

Uzun vadeli görüntüler görenlerin sayısı azdır. Görülen görüntülerin büyük kısmı ruhen bağı olan kişilerle ilgilidir. (Ruhsal temas da denilebilir) Diğer görüntülerse kişiyi dolaylı yoldan etkileyecek görüntülerdir ki bu olaylarda duyulacak, görülecek veya bir şekilde bağ kurulacak (Öğrenildiğinde etki bırakacak) olaylardır. Çok sayıda insanı etkileyecek felaketler gibi.

Prekognisyon (öngörü) büyük oranda doğuştan gelir ancak yaşanan bir olay, ağır travmalar veya kazalar bu özelliğin ortaya çıkmasına neden olabilir. Ruhsal yönden hassas olan kişilerde, parapsikoloji ile ilgili konularla ilgilenenlerde, derin transa girilen meditasyon gibi uygulamaları yapan kişilerde de Prekognisyon olayları gözlemlenebilir. Buradaki önemli nokta kişinin ruhsal katları ile ne kadar irtibatta olduğudur. Kontrol dışı ortaya çıkan veya doğuştan gelen ve denetlenemeyen, ne olduğu bilinmeyen durumlarda korkutucu olabilir ancak ruhsal özellikler araştırılıp normal karşılanmalı ve gerekirse akademik yardım alınarak araştırılmalıdır.

Herşeyi  Hissetmek veya Görmek Mümkün mü?

Prekognisyon veya Premonisyon özelliğine sahip olanların büyük kısmı sadece “bu özellik bende var, herşeyi hissediyorum ve olacakları önceden görüyorum” noktasındadırlar. Yani sadece sonuç ve bilme kısmında. Öncesi yani kontrol aşamasında bir etkinlikleri yoktur. “Şu nasıl olabilir, görmek ve önceden bilmek istiyorum” bilinci ile hareket edenlerin, kabiliyetlerini geliştirmek için çaba gösterenlerin oranı çok azdır ve gene çok azı bilinç oluşturdukları konu ile bağlantılı bilgi alabilirler.

Tümüyle bütün ayrıntılara inemezler. Bunun en büyük nedeni yaşadığımız boyutla erişilmek istenen boyut arasındaki henüz tecrübe edilmemiş farklılıklardan kaynaklanır. Bir olayı henüz olmadan bilinçli bir şekilde hissetmek veya görmek için ruhsal boyutlarda daha büyük bir faaliyet gerektirir.

Madde planından bakacak olursak bir pervanenin dönüşünü normal görüş açımızla görmemiz mümkün değildir. Zamanda ön ve arka planın görüşü için, bir pervanenin dönüş hızını yakalayıp bir önceki hareketle bir sonraki hareketi arasında kıyas yapacak bir seviyeye gelinmesi gerekir. Bu noktaya gelebilmek ruhsal yönden ne kadar mümkünse herşeyi bilinçli ve kontrollü olarak görmek, hissetmek te o kadar mümkündür.

Geleceği Görmek ve Mutlak Sıfır Noktası

Yetenek olarak prekognisyon öngörü, gelecekte olacak olayları görme, doğal halinde bilinçsiz bir eylemdir ve mutlak gerçeklik içermeyebilir. Bilinç katıldığında, bilinci etkileyecek tüm geçmiş bilgi ve deneyimler görülecek tüm görüntüleri etkileyecek ve olasılıklar ortaya çıkacaktır. Tümüyle müdahelesiz bir görüş ancak mutlak sıfır noktasında olmayı yani ancak doğum öncesi, hiçbir maddesel bilginin henüz edinilmediği ana geri dönüp bakma zorunluluğunu da beraberinde getirir.

Genelde Neptün’ü 9. evde olanlarda bu özellik belirgin bir şekilde doğuştan gelen bir özellik olarak görülmektedir.

Prekognisyon (Öngörü) Gelecekte Olacak Olayları Görme ve Neptün 9. Ev etkisi

Olacak şeyleri doğru olarak önceden hisseder. Çok rüya görülür ve rüyalar genelde çıkar. Rüyada yaşanacak şeyi görmek, yaşanacakların önceden rüyalarda görülmesi bu konumla ilgilidir. Olacaklar daha önceden rüyada görülebilir. Geleceği görebilme yeteneği vardır. Bu görüş geleceği bilme değildir. Ruhsal bir özelliktir. Ruh için zaman ve mekan kavramı 3 boyutlu yaşamla kısıtlı olmadığı için kısa veya uzun vadede görüşler yakalanabilmektedir. Görüntüler her zaman olayla birebir örtüşmeyebilir, sembolik görüşlerde olabilmektedir. Kahin adı verilen insanların anlatımları buna örnek verilebilir.

Medyumluk ve yüksek ölçüde ilham veren doğaya sahip olabilirler ve psişik olgular, din, psikoloji, felsefe, tinselcilik, yıldızlarla ilgili projeksiyon ve diğer derin konuları araştırmak için muhtemel olan potansiyeli sağlar. Sezgi gücü, altıncı hissi çok kuvvetlidir.

Prekognisyon Öngörü yeteneği geliştirilebilir mi?

Prekognisyon öngörü yeteneği nasıl geliştirilir?

Eğer doğuştan alınan etkilerde uygun konumlar bulunuyorsa geliştirmek daha kolay olabilir. Özellikle balık burcu, yengeç burcu ve akrep burcu gibi su elementine dahil olan burçlarda öngörü yeteneği daha yoğun görülebilir.

Bu grupta yer alan burçların ruhsal hassasiyetleri daha yoğun olduğu için bu grupta yer alanlar veya doğum haritasında uygun konum bulunanlar derin trans çalışması ile başlayarak mevcut yeteneklerinin açılmalarını sağlayabilirler. Ruhsal kabiliyetlerin geliştirilmesinde ruhsal derinlik önemli olduğu için Nasıl Transa Geçilir? Derin Transa Geçiş makalesinde belirtilen çalışmayı yapmanız varolan yeteneklerinizi kontrollü bir şekilde geliştirmenizde yardımcı olacaktır.

Ancak trans çalışması tek başına yeterli değildir. Bu sadece ruhsal derinlik kazanmak için atılacak ilk adımdır. Durugörü tekniklerinin öğrenilerek geliştirilmesi ve ruhsal gelişim için yapılması gerekenlerin öğrenilmesi gerekir. Bu konuda Ruhsal Gelişim kategorisi altında bulunan konulara bakabilirsiniz.

Ayrıntılı teknik ve uygulamalar için Prekognisyon Öngörü Yeteneği Nasıl Geliştirilir? linkine bakabilirsiniz.

Prekognisyon (Öngörü) Yeteneği ve Geleceği Görmek

Geleceği görmek gaybı bilmek midir?

Görülenlerin büyük kısmı kişisel ve belli zaman dilimleri içerisindeki mutlak olmayan görüntülerdir. Değişken, kesin olmayan kader dilimindedir. Henüz olmadan gerçekleşmiş olayların görülmesi de sadece ruhun zaman ve mekan ötesine geçebilme özelliği ile ilgilidir. Bu özelliğe sahip olanların büyük kısmında görüşler kontrol dışıdır ve istemsiz bir şekilde ortaya çıkarlar.

Bu özelliği ileride olabilecek olayların ruhsal bir şekilde algılanması şeklinde de değerlendirebiliriz. Ancak olayların gidişatı farklı sebeplerle değişebilme olasılığını da barındırdığı için mutlak bir bilgi olarak değerlendirilemez. Tüm evrende meydana gelen olayların seyrine göre yaşadığımız dünyada ortaya çıkan gelişmeler ihtimalleri daraltır. Olabilecek olanlar belli tarihlere kayabilir, isimler ve yerler değişebilir.

Ruhsal özellik olarak geleceği görmek, öngörü yeteneğine sahip olmak; gelecekle ilgili kesin ve mutlak öngörü sahibi olmak demek değildir. Mutlak gelecek bilgisine sahip olabilmek geçmiş ve gelecek arasında tüm zamanlara tek bir görüşe sahip olmayı gerektirir ki bu insanın ister maddesel ister ruhsal sınırlarını aşan bir durumdur. Prekognisyon yani öngörü yeteneğine sahip olanların büyük kısmı sadece belli zaman dilimleri hakkında öngörüye sahiptirler.

Bu öngörülerde bir şekilde kendileri ile bağlantılı olabilecek olaylarla ilgilidir. Geniş zaman dilimlerinde öngörüye sahip olanlarsa sadece sembolik ifadelerle ancak net olmayan kesinliklerle gördüklerini ifade edebilirler. Bu konu hakkında aşağıda linkini verdiğim filmi izleyerek (film gereği konu abartılmış olsa da) olasılıkların değişimi hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Prekognisyon Yeteneğimizi İstediğimiz Zaman Kullanabilir miyiz?

Bunun için sıkı bir disiplinle uzun süreli çalışma gerekebilir. Bu “sıkı disiplin” konusu içerisine doğuştan gelen kabiliyetlerimize göre; uzun süre yalnızlık, az yeme, insanlardan belli bir süre uzak kalma gibi konularda girebilir.

Eğer doğuştan gelen kabiliyetler arasında prekognisyon özelliği gelişime açıksa daha hızlı ilerleme olabilir. Ancak Derin Transa Geçme gibi konularda “gözlerinizi kapattığınızdateta, delta ve ötesi dalga boylarına hızla geçebilecek seviyeye gelinmesi gerekir.

Öngörü Yeteneğinin Güçlendirilmesi için Taş

aquamarin (aquamarine) taşı

Öngörü yeteneğimizi güçlendirmek için yapayacağımız çalışmalarda kahin taşı olarak ta bilinen aquamarine (aquamarin) taşı kullanılabilir. Psişik enerjilerin dengelenmesinde, farkındalığın artırılmasında ve ruhsal yolla alınan mesajların anlamlandırılmasında yararlıdır.

Prekognisyon Önerilen Konular

Gelecekte olabilecek kesinleşmemiş olaylarla ilgili hisler ve önsezileri konu alan Premonisyon Gelecekteki Olayları Hissetme

Doğum haritanızda hangi konumlarda Prekognisyon ve Premonisyon yeteneğiniz olabileceğini öğrenebileceğiniz bir konu Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

Prekognisyon Konusu ile ilgili film önerisiNext – Doğuştan Öngörü Yeteneğine Sahip Bir Adamın Hikayesi

 

Prekognisyon Öngörü Gelecekte Olacak Olayları Görme

Bazı kavram ve terimlerin kullanımında wikipedia’dan yararlanılmıştır.

www.parapsikoloji.net

1 Şubat 2017

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 127 YORUM
 1. Berre dedi ki:

  Merhaba, 17 yaşında bir genç kızım. Her uyuduğumda rüya görüyorum ve rüyalarım çok yoğun oluyor sanki gerçekmiş gibi veya bazen rüyada olduğumu hissedip yönetebiliyorum. Genellikle gece saat 3’e kadar sağa dönerim sola dönerim uyuyamam ama nedense o saatten sonra dediğim gibi yoğun rüyalar görürüm. Bu yaşıma kadar gördüğüm rüyaların %70-%80’ini hatırlıyorum ve yaklaşık 6 senedir rüyalarım genellikle gerçekleşiyor ama hiç neden çıkıyor falan diye araştırmadım. Son bir yıldır çoğu rüyam çıktı en son merak ettim etrafımdakilere sordum kimsenin rüyası çıkmamış şu ana kadar bende araştırayım neden böyle oluyor dedim araştırmaya başladım yeni yeni. Rüyalarım dışında tahminlerim tutuyor en basit örnek testlerde, birini şurada görücem diyorum gidiyorum ve görüyorum, şu kişi şu an kesin bunu yapıyordur diyorum gerçekten öyle yapıyor. Anlamlandıramıyorum bunlar tesadüf mü yoksa gerçekten psişik yeteneklerim mi var? Buraya yalan konuşmaya gelmedim gerçekten dediğim gibi oluyor. Bu arada doğum haritamı merak ediyorum bakmanız mümkün mü?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Yaşadıklarınız tabiki tesadüf değil. Gerçekleri arayanlar, aradıklarını mutlaka bulurlar. Eğer daha önce bakmamışsanız Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları konusunda hangi konumların sahip olduğunuz özelliklerin ortaya çıkmasına neden olduğunu görebilirsiniz.

   Zamanım olmadığı için doğum haritası çıkaramıyorum. İleride tekrar isteyenlere yardımcı olmaya devam ederim. O zamana kadar ücretsiz doğum haritası çıkarılan sitelerden alacağınız tabloları kullanabilirsiniz.

 2. Bb dedi ki:

  Hocam ametist prekognisyonu güçlendirir mi

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Ametist negatif enerjiyi çekip sakinleştirir.

   Öngörü yeteneğini güçlendirmek için Aquamarine (Aquamarin) taşı kullanılabilir. Kahin taşı olarak ta bilinir. (Konuya ekledim)

   Öngörü Yeteneği için aquamarine taşı

 3. Bb dedi ki:

  Ben daha çocukken cok ruya gorurdum suan bu azaldı o zaman gordugum ruyalar su bir iki sene de gerceklesmeye basladı cogunlukla bu azalmanın sebebi ne olabilir sizce
  Not: yaklaşık bir ay once ruyamda gordugum cikolatayı bulunduğu raflarda birlikte bugun gordum markette

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Doğuştan varolan yetenekler astrolojik etkilerle ilgili ise bu etkiler zamanla değişebilmektedir. Ayrıca doğuştan gelen ruhsal yetenekler geliştirilmediğinde ve üzerinde durulmadığında pasifleşmeye başlayabilir. Uğraşlar, ilginin odaklandığı konular, sosyal aktivitelerin etkisi, bakış açısındaki değişimler vs. etki edecektir. Önemli bir noktada insan büyüdükçe çocukluğundaki saf ve temiz halinden uzaklaşmaya başlar. Çocuklukta herşey doğal olarak gerçekleşirken büyüdükçe farklı etkiler devreye girer.

 4. Berfin Kaya dedi ki:

  Ben rüya olarak fazla görmüyorum genellikle ve çoğunlukla bi anda beliriyor görüntü, kelime yada onda olacak bir eşya , kisi ye odaklanma gibi şeyler ne yapmam lazım

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Etki ve sonuçlar herkeste farklıdır. Eksik gördüğünüz yönleri çalışarak geliştirebilirsiniz. Prekognisyon Öngörü Yeteneği Nasıl Geliştirilir? konusundaki tekniği istediğiniz şekilde değiştirerek uygulayabilirsiniz. Rüyanızda görmek istiyorsanız bu tekniği aşağıdaki iki konu ile birleştirerek uygulayabilirsiniz.
   Astral Seyahatin ilk Evresi Bilinçli Lucid Rüyalar
   Astral Seyahat Yapmak için Kolay ve Etkili Teknik

 5. Tomris dedi ki:

  Merhabalar Emre Bey,
  Çocukluğumdan beri çoğunlukla rüyalarımla somutlaşmış bir öngörü yeteneğim vardı. Geneli olumsuz şeyler olmakla birlikte beni, yakın çevremi ve ülke genelini etkileyecek şeyleri veya olmuş-bitmiş ancak benim sonradan öğreneceğim şeyleri görüyordum. Rüyalarım kadar yoğun olmamakla birlikte günlük yaşantımda da anlık hislerim gerçek olurdu. 2013 yılında rüyalarımı yazmaya karar verdim gördüğüm sembolleri daha iyi anlamak için. Deftere yalnızca 3 rüya yazabildim ve üst üste hepsi gerçekleşti. Hepsi de kötü ve beni ruhsal olarak derinden sarsan olaylardı. O deftere yazmaktan vazgeçtim ve defteri yaktım daha sonra. Ve sanıyorum ki kötü şeyler görmekten korktuğum için bu olaydan sonra kendimi kapattım. 6 senedir önceden olacak hiçbir şeyi görmüyorum.
  Geçtiğimiz günlerde doğum haritama baktırma şansım oldu. 12. evde yengeç burcunun Merkür’de olması, 8. evde balık burcu, 4. evde akrep yoğunluğu gibi bu yetenekleri etkileyecek konumlar olduğunu öğrendim. Eğer buna doğuştan yeteneğim varsa korkularımı aşmak ve bu yeteneğimi geliştirmek istiyorum. Ancak 6 senedir de kendimi kapattığım için hiçbir etkileşim alamadım, sanırım sıfırdan başlayarak önce kendimi açmam gerekiyor. Ne yapmam gerekli, yardımcı olabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Tomris Hanım.
   Doğuştan gelen yetenekler garaja parkedilmiş araçlar gibidirler. Eğer garajın kapası paslanmamışsa kolayca tekrar kazanılıp geliştirilebilirler. Ancak sahip olduğunuz yetenekler astrolojik etkilerle ilgili ise ve bu etkiler zayıflamışsa geliştirmek zaman alabilir.

   Sıfırdan başlamak için aşağıdaki konuda yazılanları takip edebilirsiniz. Konu içerisinde yapmanız gerekenlere linkler olacaktır.

   Ruhsal Güçleri Geliştirme Yöntem ve Teknikleri

   1. Leyla dedi ki:

    Ben bu yeteneğimi istediyim zaman kullana biliyorum uyumadan önce görmek istediyim şeyi düşünüyorum ve rüya görüyorum gördüklerimde bir kaç gün içersinde gerçekleşiyor. Yinede bu yeteneğimi geliştirmelimiyim?

 6. Hazel Aydın dedi ki:

  Ben yoruldum artık. Her gün rüya görmüyorum ama her hafa düzenli bir şekilde birkaç kez görüyorum. Ve gördüğüm her şey oluyor. 14 yaşımdan beri bu durum bende var. Şuan 19 yaşımdayım. İlk zamanlar çok az oluyordu ama sonradan çoğaldı çoğalarak arttı. Artık bununla yaşamak istemiyorum. Çünkü bana inanmıyorlar. Engel olmak istiyorum bağzı şeylere ama bana inanmazlarken bu çok zor. Rüyamda gördüğüm şey bir kaza oluyor ve ben bunu engelleyebilecekken yapmıyorum. Yapamıyorum. Suçlu hissediyorum. Bana yardım edebilir misiniz bundan kurtulmak istiyorum eğer bundan kurtulamazsam çok fazla bununla yaşayabileceğimi sanmıyorum. Ya bundan kurtulurum yada kendimden

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Hazel Hanım, siz özel bir insansınız. Eğer kendinizi kontrol edebilirseniz başkalarına yardımcı da olabilirsiniz. Sizi anlamayacak hiç kimseye sahip olduğunuz özelliklerle ilgili bir şey anlatmayın. İnandıramazsınız kırılır ve incinirsiniz. Bazıları inansa bile sizi kıskanacağı için canınızı yakacaktır. Olacak kötü olayları anlattığınızda herkes bunun doğru olduğunu gördüğünde de siz kötü insan olursunuz, sizi suçlarlar.

   Öncelikle kendinizi keşfetmeye ve tanımaya çalışın. Madde seviyesinin yetenekleri ressamlar, müzisyenler, sanatçılar, sporcular ve diğer alanlarda kendilerini gösteren insanlardır. Siz ve sizin gibi insanlar ise ruhsal boyutun yetenek sahiplerisiniz.

   Ruhsal Güçleri Geliştirme Yöntem ve Teknikleri konusunu okuyun. Oradan ilk adım olarak neler yapmanız gerektiği anlatılmaktadır. Bize her zaman yazabilirsiniz, yalnız olmadığınızı bilmenizi isteriz.

 7. Leyla dedi ki:

  Merhaba. Emre bey bendede bu özellikden var eskiden istediyim şeyi rüyamda göre biliyordum ve bir kaç gün içersinde, gördülerim gerçekleşiyordu. Ama şimdi son 1 aydir hiçbişey göremiyorum 😱😒😥 sizce bunun sebebi ne ola bilir? Lütfen bana yardim edin 😟

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Leyla Hanım. Olası nedenleri aşağıya sıralayım siz onları gözden geçirin lütfen.

   1- Astrolojik etkiler (Ay tutulmaları, gezegenlerin konumlarındaki değişimler vs.)
   2- Beslenme alışkanlıklarınızdaki değişimler. Yediklerinizin etkisi
   3- Sizi olumsuz etkileyen bir insanla görüşmeniz
   4- Aşırı stres, kaygı veya depresyon sorunlarının yaşanması.
   5- Ruhsal enerjinizi olumsuz etkileyebilecek ortamlarda bulunmanız.
   6- Nazar etkisi

 8. Alperen dedi ki:

  Merhaba ben çok sık rüya görüyorum ama rüyalarım normal hayatta sanki yaşadıklarımın devamı gibi örnek : watsapp i silmeyi düşünüyordum sonra rüyamda sildiğimi görüyorum işte arkadaşlarıma bana şuradan ulaşın fln diorum yada bu ödevi yaptım ben diorum hatirliorum sonra gerçek hayatta kitaba bakınca yapmadığımi görüyorum ve rüyayla gerçek hayatı bazenleri karıştırmaya başladım. Rüyamda mi olmuştu yoksa gerçektemi oldu die kendime bazenleri soruyorum. Bu neden olur bana cevap yazarsanız sevinirim.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Bu tür durumlar astrolojik etkiler, ruhsal durumlar ve stres ile ilgili olabilir. Çoğunlukla geçici olur. Bu durumu fırsata çevirmek için gördüğünüz rüyaları her gün not alın. Bir süre sonra oluşacak bilinç sizi olumlu yönde yönlendirecektir. Bu durumu “sorun” olarak görürseniz yaşamınız çekilmez bir hale gelebilir. Zihninizde fazla yer etmesine izin vermeyin. Eğlenceli yanlarını görmeye çalışın.

   Görülen rüyaların önemli bir kısmı bilinçaltımızla da ilgilidir. Gerçek hayatta! tamamlanmasını istediğimiz şeyleri rüyamızda tamamlayabiliriz. Rüyalar bizim için rahatlama ve ruhsal anlamda kendimizi nötrleme alanı gibidir. İsteriz olmaz, oluşan baskı rüyalarda ortadan kaldırılır.

 9. Ayşegül dedi ki:

  Merhaba Emre bey bu konuların benzerlerini önceden bende yaşıyordum. Ancak şimdi algılarım o kadar kuvvetli değil… yakın zaman da Canımdan çok sevdiğim insanı kaybettim… bu kayıp beni çok üzüyor onu her gün her an düşünüyorum onsuz bir dünya bana çok yorucu geliyor… onu çok özlüyorum ve onu görmek istiyorum. Geçmişe gidilebilir mi? bunu merak ediyorum. Sırf sevdiğim bu insanla iletişime geçmek için tüm bu yetenekleri öğrenmek istiyorum bunu yapabilirmiyim tüm bunlar mümkün mü? Yardımcı olursanız sevinirim.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Ayşegül Hanım.

   Zaman içerisinde madde seviyesinde görülen yeteneklerde olduğu gibi ruhsal yeteneklerde de gerilemeler olabilir. Bunda astrolojik etkiler, sizin yetenekleri ne kadar kullandığınız, ne kadar önemsediğiniz, yaşadığınız çevre, çalışma saatleriniz, beslenme alışkanlıklarınız gibi çok farklı faktörler etkili olabilir. Ancak daha önce bilinçli olarak bir kaç kez bu yeteneklerinizi kullanmış veya mekanizmalarını çözmüşseniz tekrar yapabilmeniz daha kolay olacaktır. Yıllar önce bisiklet kullanan birinin yaşlandığında da bisiklete bindiğinde kolayca kullanabilmesi gibi. Ancak yeteneklerin kaynağı (Ruhsal Güçler, Kaynağı ve Yaşanan Sorunlar) bu süreci doğrudan etkileyecektir. Sizin hiçbir çabanız olmadan kendiliğinden ortaya çıkan bir durum varsa uzun süre çaba göstermeniz de gerekebilir.

   Geçmişe gitme ile ilgili Postkognisyon Geçmişe Gitmek konusuna bakabilirsiniz.

   Eğer istediğiniz hafızanızdaki yaşanmışları tekrarlamaksa daha kısa bir yolu var. Bu konuda bir hipnotizörden yardım alarak oto hipnoz yoluyla istediğiniz zaman daha önce yaşadıklarınızı tekrarlayabilirsiniz.

   Ancak insanın yaşamını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için varolan “unutma” kavramını siz devre dışı bıraktığınızda sizi sürekli üzecek bir kısırdöngü içerisine gireceksiniz. Günlük yaşamınızdan soyutlanacaksınız. Üzüntünüzü yaşayın, hatıralarla güzel günleri yad’edin ancak lütfen belli dönemlere takılıp kalmayın. Eğer çevrenizde konuşacak ve dertleşecek kimse yoksa bize yazabilirsiniz.

 10. sude dedi ki:

  Bilmiyorum rüyamda görüyorum ve gerçekleşiyo hissediyorum ve yanılmıyorum bir dilek gibi ağzımdan bilinçsiz çıkan çoğu şey garip bir şekilde bi seneryoymuş gibi anında oluyor buraya boş yorum yapmaya veya birilerine yalan söylemeye gelmedim tek istediğim bir cevap. Bunlar Tesadüf mü !?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Sude hanım, tesadüf diye bir şey yoktur. Yaşadıklarınızın ne anlama geldiğini anlamak için gördüğünüz tüm rüyaları her gün not alın. Bir süre sonra şu ikilemi yaşayacaksınız “Gördüklerinizi mi yaşıyorsunuz, yaşayacaklarınızı mı görüyorsunuz”

   Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları Konusunu inceleyin lütfen. Doğum saatinizi tam olarak biliyorsanız, Doğuştan prekognisyon adı verilen öngörü yeteneğine sahip olduğunuzu göreceksiniz.

 11. Sude dedi ki:

  Merhaba , bir kaç hafta önce olan bir olaydan sonra bu durumu kurcalamaya başladım.İş arkadaşımın eski sevgilisinin evlendiği kız araba alıyor ve ruhsatı fiyat almak için göndermiş bende ruhsata bakıp diyorum çocuk evlenmiş bunu arkadasıma söylemeyim ama kızın ne adını biliyorum sadece soyadından bunu anlıyorum.Daha sonra 2 3 gün içinde arkadasıma ruhsat geliyor ve diyor ki su an kimin ruhsatı var inanamıcaksınız ben direk biliyorum dedim.Çünkü ruhsat bana gelmişti emindim ama o anda fark ettim ki ruhsat gelmemişti bana ben daha önceden görmüştüm tüm gün aradım ruhsatı ama yoktu normalde gelen ruhsatları kayıt ediyorum o da yoktu kime anlatsam sasırdı korktu bende anlatmadım ama sorgulamaya devam ediyorum

 12. Zeynep dedi ki:

  Merhabalar ..
  Yorumları okudukça kendimden birer parça görüyormuş gibi hissediyorum. Bende burda ki Arkadaşlar gibi geleceği görebiliyorum. Doğuştan gelen yetenek. Çok erken yaşta tanıştım. Korkulu dönemlerim kabus gibiydiler Büyüdükçe alıştım. Mesela buradaki yazanların hepsi ve daha fazlasının olduğunu hissediyorum ve bunun hakkında gerçekten birşeyler yapmak istiyorum Yeteneğim var ve geliştirmem gerekiyor.. Ölüm haberi Doğum haberi kaza vb. Şeyleri görüyorum. Yada aklımdan geçen direk başıma geliyor olgusunu da yaşıyorum ama daha fazla bir duygu içerisindeyim ve bunu burdan yazmam ne kadar doğru olur bilmiyorum muhtemelen delilik kısmı manasına gelir.. Hayattan göçmüş insanların varlıklarını hissedebiliyorum nefes seslerini alabiliyorum garip manasız belki de yaşadıklarımdan etkilendiğim için böyle oluyor diyecem ama İnan’ın bilmiyorum. Vefat etmiş Kişilerin varlığını uyanıkken hissedebiliyorum bilimsel araştırmalar yapmak istiyorum.. ama ülkemizde malesef böyle araştırma yapan akademik bilimciler yok güzel doğa üstü yeteneklerimi kullanmak istiyorum

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Zeynep Hanım.

   Sizin yaşadıklarınız ve daha fazlasını yaşayan, kendisini geliştirmek isteyen çok insan var. Bilimsel bir alan değil ancak bilimsel bir yol izlemek bu alanda çok önemli. Maalesef akademik eğitim eksikliği ortak bir sorun.

   Şu aşamada bireysel çaba göstererek, analiz yaparak ruhsal mekanizmaları çözmeye çalışmak çok önemli. İleride bu alanda ülkemizde de akademik seviyede eğitim bölümleri mutlaka açılacaktır.

   Eğer daha önce okumamışsanız aşağıdaki iki konuyu inceleyin lütfen.

   Ruhsal kabiliyetlerinizi keşfetmek için Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları
   Yapılması gerekenler için yöntemler ve atılması gereken adımlar Ruhsal Güçleri Geliştirme Yöntem ve Teknikleri

 13. Sinan demir dedi ki:

  Iyi günler emre bey sanirim ben kafayi yedim yada olağanüstü yeteneklerim var ama bu yetenek beni çok korkutuyor ne yapmalıyım lutfen yardimci olun.Yetenekmi naletmi bilmiyorum ama ben bazen 10 15 dakkalik olayi onceden biliyorum ve bu olay sırayla gerceklesiyor örnek olarak universite en arka siraya gecip oturdum yanima 1 arkadasim geldi ve bu cocuk fazla derse gelmeyen bi tip sonra onumuze 3 kisi oturdu 2 erkek 1 kiz kizin kalemi düştü eger ben o kaleme egilseydim tavandan düşen parca kafama düşecekti ben bunu bildigim icin sabit durdum ve tavandaki parca tam önüme düştü ve ben bu olaylarin hepsini önceden biliyordum o arka siraya oturacagimi o arkadasin gelecegini ve gerisini önceden görmüyorum o an biliyorum onlarin olacagina ne olur kafayi yiyecem ne yapmam lazim bunun gibi bir suru olay yasiyorum 🙁

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   İyi günler Sinan Bey.
   Hayır kafayı yemiyorsunuz. Durumunuz formülünü bilmediğiniz bir problemle karşı karşıya kalmak gibi sadece. Sahip olduğunuz özelliği madde düzeyindeki yeteneklerle kıyaslayacak olursa, iyi bir ressamın “nasıl bu kadar iyi resim yapabiliyorum”, iyi bir sporcunun “nasıl bu kadar başarılı olabiliyorum”, iyi bir bestecinin de “ben nasıl bu kadar iyi besteler yapayabiliyorum” demeleri gerekirdi. Aradaki fark, ruhsal kabiliyetlerin bilinmemesi ve bu konuda yeterli bilginin bulunmamasıdır.

   Ruhsal yeteneklerde tıpkı diğer yetenekler gibidir. Doğal karşılayın ve bilgi edinmeye çalışın. Öncelikle Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları linkinde yer alan konuyu dikkatlice inceleyin. Yaşadıklarınız doğuştan aldığınız etkilerle ilgilidir. Doğum haritanızda prokognisyon (öngörü) özelliğinin olduğunu göreceksiniz.

   Parapsikoloji Eğitimi
   Ruhsal Gelişim
   ve
   Psişik

   Kategorileri altındaki konuları inceleyin.

   Dilerseniz Prekognisyon Öngörü Yeteneği Nasıl Geliştirilir? konusunda yeteneğinizi geliştirmek için bazı örnek uygulamalar var. Onları deneyebilirsiniz. Bu çalışmalar aynı zamanda yeteneğinizi kontrol altına almanız için de faydalı olacaktır.

 14. Simge dedi ki:

  Merhaba, ben yıllardır kendimde önsezilerimin kuvvetli olduğunu düşünürüm. Gerek rüyamda gördüklerim gerekse hissettiklerim olsun bir çok şey gerçekleşti çevremdekilerde. Bayadır yoktu bende bu etkiler yeni yeni kabuslar görmeye başladım ve farklı uykularda rüyanın devamını getiriyordum elimde olmayarak. Mesela yaşantımdaki en ufak örnek, önemli bir vizeye çalışıyorum hesap makinesi şart olan bir sınav. Gece aklımdan “Sınavda hesap makinesi bozulur mu acaba” diye geçirmemle beraber ertesi gün sınava girmemle 5 dk sonrasında çalışan hesap makinemi kullanamadım. Bir başka son zamanlardaki örnekse, erkek arkadaşımla Evde oturuyorduk yiyecek şeyler hazırlıyordum odaya girdim ablasının akşam geleceğini söyledi ama ben şarjını almadığını görünce dedim ki, bence ablan birazdan gelecek biliyorsun ona belli olmuyor dedim, normalde haber verip gelen hani bir şey lazım mı diye soran kız hiçbir şey demeden eve geldi ve erkek arkadaşım bana korkarak baktı sen biliyormuydun bakışlarıydı. Bunlar ufak şeyler ama sezgilerim aşırı kuvvetli başkasına anlattığımda ne yazık ki anlamıyorlar. Ben bunu yetenekse eğ
  er geliştirmek istiyorum.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, Aşağıdaki konularda neler yapmanız gerektiği ile ilgili ayrıntıları bulabilirsiniz.

   Ruhsal Güçleri Geliştirme Yöntem ve Teknikleri
   Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları
   Prekognisyon Öngörü Yeteneği Nasıl Geliştirilir?

   Yeterli bilgi edindiğinize emin olmadan çalışmalara başlamayın lütfen. Konular içerisinde ilgili bölümlere ek linklerden ulaşabilirsiniz.

 15. Batu dedi ki:

  aMerhaba bu aralar kafama takilan birkac olaydan bahsedicem sonuc olarak kendimi burda buldum ama ne kadar gercekci bilemem.
  Böyle bir olayla karsilasmam daha once araliklarla oluyordu ama fazla takmiyordum aklima bile gelmiyordu ama son 2 3 haftada iyice kafama takildi.
  Bir ortamda hakkında konustugumuz bir kişi veya kişiler 2 3 saat sonra karsima cikiyor.
  Gecem ruyamda bir sey gordum uyandigim gunun aksamina beni o gordugum seyin çekilişine instagramdan hic tanimadigim takiplesmedigim biri etiketlemis.
  Bugunde otobus beklerken yaklasık 2012 de olan bi reklam repligi aklima geldi oyle soyluyodum bi arkadasimin yaninda sonra okula gittim ve ayni repligi baska bi arkadasim soyledi.
  Aynı gunde biz idda uzerine konusuyoduk ve o gun o konularla alakasiz olam ailemdem biri sen biliyor musun diye bana sordu.
  Ve o gun arkadasimin yaptigi mac kuponundan 10 mactan garanti görünen tekine “birde bu mactan yatiyormussun” deyip güldüm ve o mactan yatti.
  Acaba ön görüm mü yüksek kafam karisti internetre nasil arastircagimida bulamadim.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Premonisyon yani önsezi ile birlikte prekognisyon yani öngörü var gibi. Anlattıklarından yola çıkarak önsezi daha yoğun gibi. Premonisyon Gelecekteki Olayları Hissetme

   Doğum haritana bakarak aşağıdaki linkten hangi ruhsal kabiliyetlere sahip olduğunu veya hangilerinin daha yoğun olduğunu öğrenebilirsin.

   Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

 16. tuna444 dedi ki:

  Merhaba, ben lise yıllarımda bir olay yaşadım. Okul kantininde yalnız oturuyordum. Bana o zaman aşık olan bir çocuk yanıma geldi. Ve el falıma baktı. O zaman tabi hiç inanmamiştim. Ama söyledikleri yıllar sonra bir bir gerçekleşti. Sonradan bu durumu ona sorduğumda inkar etti. Ve yıllar sonra onunla görüştüm bu olayı hiç hatırlamadığını söyledi. Bu konu hala esrarını koruyor. Siz bir açıklama yapabilirmisiniz.

error: Korumalı İçerik!