Psişikleri Diğer Varlıklar Neden ve Nasıl Kullanır?

09.02.2019

Psişikleri Diğer Varlıklar Neden ve Nasıl Kullanır?

Psişikleri Diğer Varlıklar Neden ve Nasıl Kullanır?

Psişikleri diğer varlıklar neden ve nasıl kullanır? Psişik özelliklere sahip insanların ruhsal hassasiyetleri ne gibi sıkıntılara neden olur?

Ruhsal yeteneği olan insanlar yaşamı sadece duyu organları ile algılamazlar. Sahip oldukları yeteneklerle zamanı ve yaşamı algılayış biçimleri farklıdır. Diğer insanların hissettiklerini, olacak olayları, insanlarda bulunan rahatsızlıkları, insanların düşüncelerini ve daha bir çok şeyi duyu organlarının algı sınırını aşarak algılayabilirler.

Ruhsal yetenekleri olan psişik insanların yaşamları daha içe dönüktür ve hassas bir yapıya sahiptirler. Algılarındaki hassasiyet onları insanlardan uzak bir yaşama itebilir. İçe döndükçe algılarındaki hassasiyet artar ve yalnızlaşırlar. Yalnızlık onların duyu dışı algılarının artmasına neden olur. Ruhsal algıları bu süreçte artarak yoğunlaşır. Bilinçli yapılan gelişim onlar için doğal bir süreçte meydana gelir.

Psişikleri Diğer İnsanlardan Uzaklaştıran Nedir?

İnsanların ne düşündüklerini ve gerçek niyetlerini algılayabildikleri için insanlara karşı güvensizlik yaşarlar. Uğradıkları hayal kırıklıklarını tekrar yaşamamak için insanlardan uzaklaşmayı tercih ederler. Bulundukları ortamdaki  insanların olumsuz enerjilerinden etkilenmeleri psişikleri rahat eder. Bulunmamaları gereken ortamlarda bulunmaları kısa sürede enerjilerinin tükenmesine neden olur.

Çevrelerinde kendilerini anlayabilecek insanlar çoğunlukla bulunmaz. Sorunlu olarak tanımlanmaları ve buna kendilerinin de inanmaları iletişim yönünden kompleksli bir hayat yaşamalarına neden olur. Sorunun ana kaynağı kendileri ve sahip oldukları özellikler değildir. Sorunun kaynağının anlaşılamaması, buna yönelik bir eğitim almamaları ve kendi kabiliyetlerine yönelik alanlara yönelememeleri ruhsal hassasiyete sahip insanları kendi içlerinde hapsolmaya iter.

Diğer Varlıkların İlk İrtibatları

Diğer insanlarla olan sorunlu iletişimleri nedeniyle dış dünyaya kapanmaları, sahip oldukları duyu dışı becerilerinin istem dışı güçlenmesine ve boyut ötesine açılmalarına neden olur.

Duyulan fısıltı sesleri, tıkırtılar, rüyalarda gelen ziyaretçiler, görülen gölgeler, kendilerine dokunulduğu hissi yaşadıkları ilk belirtiler olur.

Korku, Panik ve Kontrolün Kaybedilmesi

Tanımlanması zor olaylar insanı içinden çıkılması güç bir girdabın içerisine sokar. Çözüm arayışları sorunları pekiştirir ve aklın sınırları zorlanmaya başlanır. Bu evrede insanların madde boyutuna çekilerek sosyal ilişkilerin geliştirilmesi gerekirken çoğu zaman tam tersi olur.

Rüyalarda ve yalnız kalındığı anlarda kendisi ile tanımlayamadığı birilerinin konuştuğunu farkeder. Korku ve panik tüm kontrolün kaybedilmesine neden olur. Senaryonun kalan bölümü pek iç açıcı bir şekilde devam etmez.

Diğer Varlıklar Psişikleri Neden Tercih Eder?

İnsanların sahip oldukları ruhsal özellikler kullanılabildiğinde hem madde boyutunda hem de diğer boyutlarda zaman kavramını da aşabilecek niteliktedir. Cinlerin madde boyutunda ve diğer boyutlarda etkinliklerini artırabilmeleri için insanların yeteneklerine ihtiyaçları vardır.

Rüyalar izlenir, öngörü ve önsezi yetenekleri kullanılır; telepatik yetenekler, yüksek enerjiler değerlendirilir. Fal ve büyüde doğrudan etkinlikleri vardır. Etkiledikleri insanları farklı sebeplerle bu yollara yönlendirirler. Böylece etki altına aldıkları insanların sayısı artar. Yapılan faaliyetlerin enerji yoğunluğu erişilen insanların çokluğu ile orantılıdır. Aktivite artışı istedikleri enerji yoğunluğunun artışını da sağlar.

Madde boyutuna ve diğer insanlara erişmeleri için kendilerine ruhsal yeteneği olduğu halde bunun farkında olmayan insanları seçerler. Çünkü bunu kendilerinin verdiği bir hediye gibi algılamaları gerekir. Bazılarına yeteneklerini geliştirmelerinde yardımcı olurlar, duyu dışı algılarını kullanmalarını sağlarlar. Gördükleri halüsünasyonlar, duydukları sesler, aldıkları bilgiler bunların sonucudur.

İradelerin Devre Dışı Bırakılması

Ruhsal yeteneği olan insanların yeteneklerinden yararlanabilmeleri için iradelerinin kontrol altına alınması gerekir. Korku en büyük silahtır ve farklı şekillerde oluşturdukları korku ile bilinçleri kontol ederler.

Yetenekleri ruhsal mekanizmaları harekete geçirerek kullanırlar. Görüntüler, sesler ve hissedilenler onların akli dengelerinin bozulduğu izlenimini verir. Normal düşünemez ve artık yaşama adapte olamazlar. Kontrolü altına girdikleri varlıklar tarafından kendi istekleri doğrultusunda kullanılırlar.

Madde seviyesine her zaman doğrudan müdahale edemezler ancak etkileri altına aldıkları insanlarla bunu çok kolay bir şekilde yapabilirler. Telepati yeteneği olan bir insan aracılığı ile diğer insanları etkilemek, öngörü ve önsezi yeteneği olanlar aracılığı ile henüz olmamış olaylar hakkında bilgi vermek gibi..

Çözüm

Çözüm aslında oldukça basittir. İnsanın kendisini ve ruhsal yeteneklerini tanıması sorunların ortaya çıkmadan önlenmesinde etkilidir. İnsanın kendisini tanıması tüm yeteneklerini geliştirip kullanmasını gerektirmez. “Bilmekfarkındalığı ve bilinci ortaya çıkarır. İnsanın bilinç sınırlarının genişlemesi, hassas ve zayıf noktalarını bilerek güçlendirmesi, tüm iradesinin çözülmesine neden olacak “Korku” ‘yu etkisiz kılacaktır.

 

İlgili Konular

Psişik İnsanların Özellikleri ve Ruh Halleri

Psişik Saldırı Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Etkiler?

Psişik Saldırı Türleri ve Etkileri

Psişik Saldırılardan Korunma Yolları

 

Psişikleri Diğer Varlıklar Neden ve Nasıl Kullanır?

www.parapsikoloji.net

9 Şubat 2019

“Psişikleri Diğer Varlıklar Neden ve Nasıl Kullanır?” Konusu içerisinde geçen tanımlamalar, Kendi tanımlamalarımı ifade eder. Genel geçer olarak kabul edilmeyebilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

error: Korumalı İçerik!