Ruhsal Güçler, Kaynağı ve Yaşanan Sorunlar

Ruhsal Güçler, Kaynağı ve Yaşanan Sorunlar

Ruhsal Güçler, Kaynağı ve Yaşanan Sorunlar

Hayatımızın ne kadarı tümüyle bizim kontrolümüz altında? İstediğiniz tüm ruhsal güçleri elde edebiliyor musunuz? İstediğiniz zaman Astral seyahat yapıp, telepati ile insanları etkileyebiliyor, telekinezi ile tüm cisimleri hareket ettirebiliyor musunuz? Olmuş ve olacak tüm olayları istediğiniz zaman görebiliyor musunuz? Ruhsal yönlerinizi istediğiniz şekilde geliştirip tümünü kontrol edebiliyor musunuz?

Bu ve benzeri soruların büyük kısmı “hayır” ile cevaplanır ve ne yazık ki ortaya çıkan ruhsal güçlerin çok azı sonradan edinilir ve kontrol altına alınabilir. Şu ana kadar mail yoluyla gelen mesajlarda veya konuların altına yazılan yorumlarda konuyla ilgili ortaya çıkan sonuçları şu şekilde değerlendirebiliriz,

Ruhsal güçler büyük oranda doğuştan veya yaşanılan ruhsal sıkıntılardan sonra ortaya çıkmakta. Çok azı kendisini geliştirerek bazı ruhsal güçler elde edebilmiş onların da büyük kısmı edindiği kabiliyetleri bir noktadan sonra kontrol edemediği için ne yapacağını bilememekte. Geriye kalanlarsa “bilen söylemez” sınıfında yer alıyor.

Şu an bir çok insanın edinmek için çaba sarfettiği durugörü, telepati, telekinezi, prekognisyon ve premonisyon gibi kabiliyetler; bir çok insan için hayatı zorlaştıran ve çekilmez hale getiren tanımlamalar.

Doğuştan Gelen Ruhsal Güçler

Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları konusunda bahsi geçen konumlar ve ruhsal güçler bizim kontrolümüz dışında doğrudan açığa çıkmış veya açığa çıkmaya müsait alanları gösterir. Bir çaba sarfetmeden, herhangi bir birikim olmadan elde edilen ruhsal güçler nasıl oluştuğu hakkında bir fikir sahibi olunmadığı için büyük oranda kontrolsüz ortaya çıkışı da beraberinde getirir. Bu alanlarla birlikte gelen ruhsal güçler bir insanın hiçbir bilgi sahibi olmadan uzaya çıkmasına benzer. Ne yapması gerektiği, nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda bir fikir sahibi olunamaz.

Daha kötüsü sahip olunan ruhsal güçlerle birlikte açık olan kapılar diğer insanlar ve varlıklar tarafından da bir kontrol mekanizması olarak değerlendirilebilmektedir. Normal yaşam sürenlerin yaşamlarını kapısı olmayan bir araçta yapılan seyahate benzetirsek, doğuştan ruhsal kabiliyetleri olanları kapısı açılabilen araçla yapılan seyahate benzetebiliriz. Ancak bu kategoride yer alanlar, kendileri kapıları kontrol etmeyi bilmedikleri için dış müdahale ile kapılar açıldığında araç kendi kontrollerinden çıkabilmektedir. Hem anormal bir yaşam hem de kontrol edilemeyen bir seyahat tüm hayat dengelerini bozmak için yeterli nedenleri ortaya çıkarır.

Sonradan Ortaya Çıkan Ruhsal Güçler

Bilgi edinme, edinilen bilgilerle birlikte farklı teknik ve öğretilerin uygulanması ile var olan veya olmayan kabiliyetler madde alemde hissedilir şekilde kullanılmaya başlanır. Bir çokları için sabredilemeyecek kadar uzun zaman gerektirir. Başlayanların büyük kısmı henüz yarı yola ulaşamadan bırakırlar. Kalanların önemli bir kısmı da edindiklerinin yaşamlarına önemli bir katkısı olmadığını görüp vazgeçer. Geri kalanların gene önemli bir kısmı herşeye rağmen ruhsal kabiliyetlerini geliştirebilmek için azimle ilerlemeye devam ederler.

Ancak büyük bölümü üst başlıkta verdiğim örnekte olduğu gibi güçlerin birbirlerini tetiklemesi veya kontrol edememe gibi nedenlerle bırakmak zorunda kalırlar. Hemen hemen %80’lik dilimi oluşturanlar başladıklarında yaşamlarının bir daha asla eskisi gibi olamayacağını bilmeden başlarlar. Hayatlarını bir daha asla eski çizgide sürdüremezler. Hem ilgi alanları hem de edindikleri deneyimler, madde ile madde ötesi çizgide ruhsal izler taşıdıkları için iki boyut arasında gidip gelmelerine sebep olur.

Ruhsal Güçler, Kaynağı ve Yaşanan Sorunlar

Doğuştan ve Sonradan Ortaya Çıkan Ruhsal Güçler Arasındaki Farklar

Doğuştan gelen ruhsal güçlerle sonradan edinilen ruhsal güçler arasındaki en belirgin fark; “bilinç” tir. Doğuştan gelen ruhsal kabiliyetler belirsizliği, sonradan edinilen kabiliyetlerse bilinci temsil eder.

İkisi arasında sonradan edinilen kabiliyetler her zaman daha verimli ve değerlidir. Çünkü sonradan edinilen ruhsal güçler,

 • Bilgi, deneyim ve birikimle birlikte gelir. Neyin nasıl meydana geldiği uzun bir süreç boyunca gözlemlenip yaşanarak öğrenilir.
 • İçsel mekanizmalar ve ruhsal kabiliyetler kontrollü bir şekilde elde edilebilir.
 • Hangi tetiklemelerin hangi mekanizmaları harekete geçirdiği, hangi mekanizmaların da hangi kabiliyetleri ortaya çıkardığı yaşanılarak öğrenilir.
 • Geliştirmek, daha fazlasını elde etmek veya yeterli görmek irade ve bilinçle mümkün olur.

Doğuştan gelen ruhsal güçler de geliştirilebilir ancak sadece mevcut olanın üzerine eklemeler yapılabilir. Öncesinin nasıl oluştuğu konusunda bir fikir sahibi olmak mümkün değildir. Bu durum balık olmakla suya girip yüzme öğrenmek arasındaki fark gibidir.

Doğuştan gelen ruhsal güçlerde hazır bir elektrik tesisatı vardır ve eksi ile artı kutba bağlı lambalar istem dışı yanıp sönerler. Sonradan edinilen ruhsal güçler de ise, tesisatın döşenmesi, nerede hangi malzemenin kullanılacağı, devreyi açacak anahtarın nereye konulacağı, devrenin nasıl açılacağı bir süreç sonunda öğrenilir ve kullanılır. Doğuştan ruhsal güçlere – kabiliyetlere sahip olanlar bu süreci ancak farklı benzer bir kabiliyete yönelip kendilerini geliştirerek öğrenebilirler ancak bu durumda bile çoğu hattı hazır olarak kullanacaklardır.

Ruhsal güçler ve kontrol mekanizması

Ruhsal güçler ve kontrol mekanizması

Pek çoğu telekinezi, telepati veya başka kulağa hoş gelen ruhsal kabiliyetleri elde etmek için acele ile edindiği, okuduğu, izlediği teknikleri uygulamaya başlar. Çünkü hiç kimsenin geniş kapsamlı bilgi edinmek için yeterli vakti yoktur! Telekinezi öğrenmek için uyguladığı teknikler bir süre sonra aktif olmayı bekleyen ruhsal güçleri tetikleyerek hiç istemediği ve kontrol edemediği ruhsal güçleri de ortaya çıkarır.

Yakın çevresinde bulunan veya kullandığı elektronik aletler bozulmaya başlar. Telepati öğrenmek için çıktığı yolda kendisini istemediği sesler duyarken veya içine dolan hislerle boğuşurken bulur. Durugörü yeteneğini geliştirmek için çalışır ancak kontrol edemediği şekilde istenmeyen görüntülere engel olmak için çaba harcamak zorunda kalır. Korku her durumda kaçınılmaz olur çünkü hiçbir şeyi kontrol edemez.

Ruhsal güçler kasların gelişimi gibidir. Kaslarınızı geliştirmek için koşarsanız sadece ayak kaslarınızı değil hareket eden tüm kaslarınızı geliştirirsiniz. Sadece ayaklarınız değil tüm bedeniniz, kan dolaşımını, sinir sisteminiz ve organlarınız da sağlıklı olur. Ruhsal güçler de birbirleri ile bağlantılıdır. Temel atılmadan binayı inşa etmeye çalışırsanız kaçıncı katta kontrolünüzden çıkacağını bilemezsiniz. Ruhsal güçleri kapalı bir kutu içerisinde duran fısıltı olarak düşünün. Kutuyu delip içine baktığınızda ne olacağını ve size neyi fısıldayacağını bilmiyorsanız o kutuya hiç dokunmamalısınız.

Bilgi en büyük hazinedir

Ne yapmak istediğinizden emin olun

Neyi ne için istediğinizi tam olarak bilmeden yola çıkmayın

Bir kitabın sadece önsözünü okumak o kitap hakkında fikir verir ama size asıl gerekli olanlar kitabın içerisindedir. Tümünü okumalısınız.

Harita üzerinde sadece yola çıkacağınız noktayı ve gitmek istediğiniz yeri bilmek size sağlıklı bir yolculuk getirmez. Tüm yolu öğrenmeniz gerekir.

İster doğuştan ister sonradan edinilen ruhsal güçler olsun, İrade ve bilinç sizde yeterli kontrolün sağlanabilmesi için harekete geçirmeniz gereken mekanizmaları kazanmanızda yardımcı olacaktır. Bu evrendeki en gelişmiş donanıma sahip olduğunuzu unutmayın. Kendinizi rüzgarda sürüklenen bir yelkenli haline dönüştürmeyin. Ya dümene geçin, ya gemiye hiç binmeyin ya da nasıl kullanılacağını öğrenin.

Ruhsal güçler sorun oluşturuyorsa ne yapmak gerekir?

Öncelikle durumunuzdan sizi anlayacağını düşündüğünüz insanlar dışında hiç kimseye bahsetmeyin. Bu tür durumlar akıl sağlığınızla ilgili değil ancak nerede ne konuştuğunuzu bilmezseniz bu durumdan şüphe duymaya başlayabilirsiniz.

Eğer herşey kontrolünüz dışında gelişmeye başlamış ve yaşamınızı sağlıklı bir şekilde sürdüremiyorsanız, durumu öncelikle ailenize anlayabilecekleri bir dille anlatın. Sonrasında gideceğiniz kişi parapsikolojiye veya madde ötesi ilimlere aşina olan biri olmalı.

Süreci tersine işletin. Uyguladığınız yöntem ve tekniklerle ortaya çıkan ruhsal güçler ve ilgili olan hiçbirşeyle bağ kurmayın.

Kendinizi sosyal faaliyetlerle meşgul edin. Yalnız kalmamaya çalışın. Hobiler edinin, spor yapın, kişisel becerilerinize odaklanın. Ortaya çıkma süreci veya fazlası kadar geri dönüşüm zamanı gerekebilir.

Sürece farklı varlıklarda dahil olmuşsa bu konuda işinin ehli olan, mümkünse bu işleri para karşılığı yapmayan insanlarla temas kurun. Veya bu konularda da bilgisi olan uzmanlarla görüşün.

Ruhsal ve Maddesel yaşantımız her zaman dengede olmalıdır. Denge kontrol dışı bir tarafa kaydığında ya ruh geri planda kalır veya madde boyutu geride kalır. Dengeyi sağlamak için gerekli yöne ağırlık vermelisiniz.

 

İlgili Başlıklar

Ruhsal Güçleri Geliştirme Yöntem ve Teknikleri

Paranormal Kişilikler ve Sosyal Normlara Uymayan Yaşamlar

Parapsikolojik Hassasiyetler ve Yaşanan Sorunlar

Ruhsal Güçler, Kaynağı ve Yaşanan Sorunlar

www.parapsikoloji.net

5 Mayıs 2018

Son Güncelleme 27 Kasım 2023 Emr

Bukra Tarık Dora
Uyanmak için dar bir dehlizden geçiyoruz. Biz yaşayan ölüler, ölülerin uyandıklarını anladığımızda dünyanın, gerçeğin sadece küçük bir parçası olduğunu anlarız. Anladığımızda uyanmış oluruz.
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 3 YORUM
 1. blank Elif dedi ki:

  Lütfen yardım edin. Dün gece kardeşimle oturuyorduk. Ben telefona bakıyordum o da ödev yapıyordu. Sonra bana seslenmek için kafasını kaldırdı. Bir anda dehşet dolu bir sesle abla abla dedi. Hemen kalktım nooldu falan dedim. Yüzümde bir sürü insan yüzü gördüğünü söyledi, korkunç yüzler. Ağzımın burnumun kaydığını söyledi. Sürekli değişiyor dedi. Sonra 5 dk o halde oturduk. Korktuğu için yüzüne bakamadı. Sonra bana bakmadan yattı. Sabah uyandığında bir sorun yoktu. Bu neden acaba? Lütfen yardım edin!!

  1. Benzer durumlar diğer varlıkların etkileri söz konusu olduğunda ortaya çıkar. Neleri izlediğini kontrol edin. İnternette ve Tv’de izledikleri de etkili olmuş olabilir. Sizi korkutmak içinde yapmış olabilir. Bir süre gözlemleyin, devam ederse sebeplerini bulmaya çalışın. Psişik Etkiler linki altındaki konulara bakabilirsiniz.

 2. blank İsmail dedi ki:

  Yukarıdaki bilgiler çok doğru, ben ruhsal anlamda yürüdüğüm dönemde paranormal kabiliyetleri hiç hedeflemediğim halde bir çoğu hatta burda hedeflenenlerden farklı şeyler ceryan etti, ancak engellenemez bir türbülansa girdim çünkü bilinçsizdim, yaklaşık 10 yıldır bu girdaptayım yani iki boyut arasında sıkıştım ne öyle oluyor ne böyle, ama çok şükür bırakmaya meyletsem de asla pes etmedim hedefim hep sabit kaldı bu doğrultuda 10 yıl öncekinden daha ilerisine, daha ilerisinin de daha ilerisine gitmeye kararlıyım ancak elbette daha bilinçli itidal ve sabırla inşallah, gaye baki olunca hedefler fani olmuyor, işbilenlerin dedikleri gibi bizim yolumuz dikenlidir ayaklarını seven gelmesin… Hayırla kalın
  Not: Aklı olan bu yola aklıyla çıkmaz, sonu ya pes yada hüsran…

error: Korumalı İçerik!

Parapsikoloji.Net sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et