Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

25.02.2018
1.284
A+
A-

Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek KonumlarıDoğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

Doğum haritası diğer adıyla horoskop bizlerin genel özelliklerini ortaya çıkaran bir harita gibidir. Karakterimizi, nasıl bir yapıya sahip olduğumuzu ve aldığımız etkileri bu haritaya bakarak görebiliriz. Doğum haritaları, hangi burç özelliklerine sahip olduğumuzu, gezegen ve ev konumları ile birlikte bizlere göstermektedir. Farklı hesaplama teknikleri ile ortaya çıkarılan doğum haritalarında, kişisel özelliklerimiz yanında hangi paranormal kabiliyetlere sahip olduğumuzu da, aldığımız etkilere bakarak görebiliriz. Bu yönüyle doğum haritalarını “psişik doğum haritaları” veya “ruhsal doğum haritaları” olarak ta adlandırabiliriz.

Burçlarda Genel Unsurlar

Doğum haritalarında doğrudan belirtilmese de burçlar özelliklerine göre farklı kategorilerde ele alınır. Zodyak olarak adlandırılan burçlar kuşağı 12 burçtan oluşur ve element adları ile Ateş, Hava, Su ve Toprak olmak üzere 4 ana guruba ayrılırlar. Ayrıca yapısal olarak, Sabit, Değişken ve Öncü olarak ifade edilirler.

Ateş Grubu Burçları: Koç – Aslan ve Yay Burçları (Sezgisel, Ani Hareket)
Hava Grubu Burçları: İkizler – Terazi ve Kova Burçları (Düşünsel, Hissel, Yüzeysel)
Su Grubu Burçları: Yengeç – Akrep ve Balık Burçları (Duygusal, Ruhsal)
Toprak Grubu Burçları: Boğa – Başak ve Oğlak Burçlarıdır. (Duyumsal, Dokunsal)

Doğum haritasında elementlerin yoğunluğu nasıl bulunur?

Ateş, Hava, Su ve Toprak elementlerinden hangisinin sizde daha yoğun olduğunu anlamak için, Doğum haritanızda evlerde bulunan burçları kontrol ederek yukarıda verdiğimiz dağılıma göre hangi elementin sizde daha yoğun olduğunu görebilirsiniz. Su gurubunun yoğunluğu ruhsal kabiliyetler açısından büyük etkiye sahiptir.

Doğum Haritası

Sabit Burçlar: Akrep Burcu, Aslan Burcu, Boğa ve Kova Burçları (Sabit, Geleneksel)
Değişken Burçlar: Balık Burcu, Başak Burcu, İkizler ve Yay Burçları (Değişim, Uyum)
Öncü Burçlar: Koç Burcu, Oğlak Burcu, Terazi ve Yengeç Burcu (Lider, Öncü)

Doğum Haritasında Konumlar

Bunların dışında haritada etken olarak 12 ev konumu ve gezegenler bulunmaktadır. Ana etken güneş burcu olmakla birlikte yükselen ve ay burçları ile birlikte diğer değişkenlerin fazlalığı aynı burçta bulunan insanların farklı özelliklere sahip olmasına da neden olabilmektedir. Her ev konu farklı bir alanda etkiye sahiptir.

Ev Konumları ve Etki Alanları

1. Ev: Kişilik ve Karakter (Koç – Gezegeni Mars)
2. Ev: Para ve Değerler (Boğa – Gezegeni Venüs)
3. Ev: Sosyal Yaşam ve Eğitim (İkizler – Gezegeni Merkür)
4. Ev: Aile ve Toplum (Yengeç – Ay)
5. Ev: Aşk ve Şans (Aslan – Güneş)
6. Ev: Günlük Yaşam ve Sağlık (Başak – Gezegeni Merkür)
7. Ev: Evlilik ve Ortaklık (Terazi – Gezegeni Venüs)
8. Ev: Cinsellik, Ölüm ve Madde Ötesi (Akrep – Gezegenleri Plüton ve Mars)
9. Ev: Din, Yüksek Eğitim ve Yolculuklar (Yay – Gezeni Jüpiter)
10. Ev: Disiplin, Kariyer ve Meslek (Oğlak – Gezegeni Satürn)
11. Ev: Teknoloji, Akıl ve Arkadaşlık (Kova – Gezegenleri Uranüs ve Satürn)
12. Ev: Hayaller, İç Dünya ve Ruhsal Aktiviteler (Balık – Gezegenleri Neptün ve Jüpiter)

Doğum Haritasında Ev ve Gezegen Konumları
Tüm bu özellikler eklediğim örnek resimlerde görüleceği gibi zaman, enlem ve boylam dereceleri dikkate alınarak gösterilir. Hesaplamalarda doğruluk oranı kişiye özel yapılan hesaplamalarda daha yüksek çıksa da programlardan elde verilerde genel hatları ile bize yeterli veriyi sağlamaktadır.

Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

Yaptığımız çalışmada ruhsal hassasiyetlerin yoğunluğunu iki ana başlıkta ele aldık. Burçlar ve Gezegen Konumları.

Ruhsal Hassasiyetin Yoğun Olduğu Burçlar

Parapsikolojiye ilgi ve paranormal kabiliyetlerin yoğunluğu bakımından özellikle Su Gurubu Burçları olan Akrep burcu, Yengeç burcu ve Balık burçları hem duygusal hem de ruhsal derinlikleri nedeni ile diğer burçlara göre daha yoğun etkinliğe sahipler.

Balık Burcu: Balık burcu etkisi altında bulunan veya belli ev konumlarında balık burcu etkisi alan insanlardaki ruhsal hassasiyet ve içsellik daha fazla olduğu için, paranormal kabiliyetlerin ortaya çıkma oranı daha yüksek. Ancak bu derinliklerini kontrol altına alamamaları durumunda ruhsal sorun yaşama olasılıkları da yüksek görülüyor.

Yengeç Burcu: Balık burcuna göre madde seviyesine daha yakın ve sorun yaşama olasılıkları daha düşük seviyelerde ancak aldıkları etkilere göre balık burcunda bulunan yoğunluk bu burç etkisinde olanlarda da görülebiliyor.

Akrep Burcu: Balık ve Yengeç Burçlarının birleşimi, hem madde hem de ruhsal seviyeyi kontrol edebiliyor. Madde ve Madde ötesi arasında çift yönlü kontrole sahip. Balık burcunda bulunan derinliğin madde boyutuna uzanan yansıması şeklinde tarif edilebilir.

Ruhsal Yeteneklere Etki Eden Gezegenler ve Konumlar

Özellikle Mars, Jüpiter, Plüton ve Neptün Gezegenleri ile 8. 11. ve 12. evler paranormal aktivitelerin arttığı konumlar. Bu konumların haritadaki oranları ve ağırlıkları bir insanda hangi paranormal kabiliyetlerin ortaya çıktığını, çıkabileceğini veya geliştirilebileceğini büyük oranda gösterebiliyor.

Gezegenlerin bulunduğu konumların açıları ve aldıkları etkiler kabiliyetlerin bazı insanlarda doğuştan ortaya çıkmasını kolaylaştırabileceği gibi sonradan kazanımları da zorlaştırabiliyor. Bu durumu ışığın önüne konulan engellere benzetebiliriz. Bu durumda olanlar için kabiliyetlerin ortaya çıkarılması veya kontrol edilmesi için disiplinli ve yoğun bir çaba gerekebilmekte.

Paranormal Yetenekler Ev, Gezegen ve Burç Konumları

Paranormal Yetenekler Ev, Gezegen ve Burç Konumları

Ay ve Ruhsal Yetenek Konumları

Ay 12. Evde ve Yengeç Burcunda: Güçlü sezgiler, Yoğun ruhsal deneyimler, İnsanların iç dünyalarını görebilme ve Medyum Özellikleri
Ay 12. Evde ve Balık Burcunda: Medyum Özellikleri, Güçlü ruhsal algılama ve sezgiler, insanların ruhsal olarak neye ihtiyaçları olduğunu anlayabilirler. Alınan sert açılar ve yoğunluk kontrol edilmezse ruhsal sorun görülebilir.
Ay 1. ve 2 Evde: Güçlü Önseziler
Ay 3. Evde: Güçlü ve etkin önsezi, İmajinasyon, yoğun derinlik ve trans hali. Etkili rüyalar. Premonisyon, Prekognisyon ve ruhsal alıcı özelliği. Telepatik etkilere açıklık.
Ay 7. Evde: Güçlü önseziler ve Psişik etkiler.
Ay 8. Evde: Telepati yeteneği, ruhsal derinlik ve duyarlılık, madde ötesine ve bilinmeyene yoğun ilgi, Ruhsal analiz yeteneği.
Ay 9. Evde: Medyum özellikleri, güçlü ruhsal sezgiler ve premonisyon etkisi, net rüyalar ve güçlü 6. his.
Ay 11. Evde: Güçlü sezgiler.
Ay 12. Evde: Güçlü önseziler ve yoğun ruhsal hassasiyetler.

Ay Yengeç Burcunda: Premonisyon özelliği, Ruhsal hassasiyetler, Bilinçli rüya evreleri görülebilir. İmajinasyon yetenekleri gelişmiştir.
Ay Akrep Burcunda: Ruhsal derinlik, Ruhsal yetenekler ve Premonisyon özellikleri.
Ay Balık Burcunda: Medyum özelliği, Madde ötesine ve ruhsal konulara ilgi, Ruhsal alıcı hassasiyeti.
Ay Kova Burcunda: Doğa üstü konulara ve madde ötesine ilgi.

Şiron, Mars, Plüton ve Ruhsal Yetenek Konumları

Şiron Balık Burcunda: İçsel enerjilerini yönlendirerek başkalarının enerjilerini düzenleme yeteneği. Bioenerji ile tedavi konusunda yetenek.
Şiron 12. Evde: Medyumluk özelliği. Prekognisyon yani ileride olacak olayları büyük oranda rüyalarda görme. Duyu ötesi algılara ve Madde ötesine ilgi.
Mars Balık Burcunda: Güçlü Ruhsal algı ve sezgiler. Premonisyon etkisi. Güçlü imajinasyon etkisi. Mistik yetenekler.
Satürn Akrep burcunda: Ruhsal yoğunluk. Psişik yetenekler ve Mistik derinlikler. Bilinmeyen konulara karşı yoğun ilgileri vardır.
Plüton Akrep Burcunda: Güçlü premonisyon yetenekleri vardır. Ruhsal yoğunlukları fazladır. Madde ötesi konulara ilgileri fazladır. Parapsikolojiye ilgi duyarlar. Bilinmeyen konulara korku çizgisini aşan eğilimleri vardır.
Plüton Yengeç Burcunda: Gizemli konulara ilgileri yoğundur. 6. hisleri güçlüdür. İnsanların iç yüzlerini görebilirler.
Plüton Balık Burcunda: Hisleri yoğun ve güçlüdür. Premonisyon özellikleri görülür. Mistik yönleri ağır basan insanlardır. Gizemli konuları araştırmayı severler.

Uranüs – Merkür Ev ve Burç Konumlarında Ruhsal Yetenek Konumları

Uranüs Balık Burcunda: Psişik yeteneklerin ortaya çıkmasına etki edebilecek bir konumdur.
Uranüs 8. Evde: Madde ötesine ilgi. Madde ötesi konuların bilimsel çözüm çabası.
Uranüs 10. Evde: Madde ötesine ilgi ve güçlü sezgiler.
Uranüs 12. Evde: Güçlü sezgiler.

Merkür Yengeç Burcunda: Güçlü sezgiler, ruhsal derinlik ve ruhsal analiz yeteneği
Merkür Akrep Burcunda: Güçlü sezgiler ve Premonisyon yeteneği. Ruhsal konularda yüksek konsantrasyon. Ruhsal analiz yeteneği. Madde ötesi ve madde boyutunda kanal olma özelliği.
Merkür Balık Burcunda: Güçlü sezgiler. Ruhsal telepatik alıcı özelliği. Ruhsal derinlik ve psişik yetenekler.
Merkür 2. Evde: Güçlü sezgiler
Merkür 8. Evde: Doğa üstü olaylara, ruhsal konulara ve madde ötesine ilgi.
Merkür 11. Evde: Doğa üstü olaylara ve madde ötesine ilgi.
Merkür 12. Evde: Güçlü sezgiler, imajinasyon yeteneği, Parapsikolojiye ve madde ötesine ilgi. Psişik yetenekler.

Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

Neptün Burçlar ve Ruhsal Yetenek Konumları

Neptün Başak Burcunda: Gizemli ve bilinmeyen konulara ilgi duyarlar. Mistik eğilimleri vardır. Bu ilgileri onları parapsikoloji ile ilgili konulara yönlendirir. Neptünün illüzyon etkisi altındadırlar. Bu etki onları ekşfetmeye yönlendirir.
Neptün Akrep Burcunda: Neptünün yanılsamalara neden olan etkisi Akrep burcunun bilinmeyeni çözme merakı ile birleştiğinde ortaya ilginç ruhsal deneyimler çıkarır. Gizli konuları keşfetme eğilimleri yoğun görülür. Paranormal olayları ve bu olayların mekanizmalarını çözmeye, nasıl gerçekleştiğini bulmaya çalışır. İmajinasyon yetenekleri gelişmiş veya gelişime açıktır. Astral seyahatin farklı evrelerini deneyimleyebilirler. Meraklarını giderme çabaları, onların farklı Ruhsal yeteneklerini ortaya çıkarmalarına olanak tanır.
Neptün Yay Burcunda: 6. hisleri gelişmiştir. Bu yeteneklerini geliştirirlerse yaşamlarının her alanında kullanabilirler. 6. hisleri onları genel yanıltmaz.
Neptün Balık Burcunda: Telepati yetenekleri gelişmiştir. Güvendikleri ve duygusal yakınlıkları bulunan insanlarla ruhsal iletişim kurabilirler. Madde ötesi algıları gelişmiştir. Madde ötesi varlıklarla iletişim kurabilecek ruhsal kabiliyetleri vardır. Rüyaları nettir. Mistik konulara yoğun ilgileri vardır. Paranormal yeteneklerin geliştirilmesine müsait bir konumdur.

Neptün Evler Ruhsal Yetenek Konumları

Neptün 1. Evde: Ruhsal yoğunluk geliştirilmeye elverişli paranormal kabiliyetler sunar. 6. Hisleri açıktır. Prekognisyon ve İmajinasyon yetenekleri görülür.
Neptün 2. Evde: Hayal dünyaları oldukça gelişmiştir. Bu özellik imajinasyonla yani bilinçli hayal ile birleştiğinde ruhsal yetenekleri harekete geçiren içsel bir mekanizma gibi işlev görebilir. Premonisyon özellikleri vardır. Yani önsezileri güçlüdür.

Neptün 3. Evde: Paranormal yeteneklerin yoğun görüldüğü konumlar arasındadır. Telepati yeteneği gelişmiştir. Sezgileri güçlüdür. Durugörü yetenekleri vardır. Hayal güçleri geniştir. İmajinasyonları nettir. Psikolojik algılayış yetenekleri vardır. Madde ötesine ve Parapsikolojiye ilgi duyarlar. Algıları sıradışı bir işleyişle çalışır.
Neptün 8. Evde: Madde ötesi ruhsal konulara ilgi duyarlar. Madde ötesi güçleri elde etme eğilimleri görülür. Ruhsal algıları madde ötesi varlıklarla iletişime müsait olduğu için medyum özellikleri vardır. Ruhsal etkilere açıktırlar. Madde ötesi hissediş vardır.

Neptün 9. Evde: 6. Hisleri güçlüdür. Prekognisyon özellikleri görülebilir. Yaşadıkları olayları önceden rüyalarında görebilirler. Medyum özellikleri vardır. Ruhsal hassasiyetleri yoğundur. Paranormal kabiliyetlerin yoğun görüldüğü konumlar arasındadır.
Neptün 10. Evde: Ruhsal farkındalıkları vardır ve bu farkındalığı herkesin yaşaması için çaba sarfederler. Başkalarına ruhsal yardımda bulunmaya çalışırlar. Madde ötesi konulara ilgileri vardır.
Neptün 12. Evde: Ruhsal yoğunluğun fazla olduğu konumlar arasındadır. Prekognisyon ve premonisyon özellikleri görülebilir. Medyumluk özelliği verir. Rüyalar büyük oranda gerçekleşir. Sezgileri güçlüdür. Derin trans halini kolayca yaşayabilirler. Madde ötesi konulara ilgileri yoğundur. Edinimlerini başkalarının ruh dünyasını çözümlemede kullanabilirler. Gizemli olaylara ilgi duyarlar.

Jüpiter Ruhsal Yetenek Konumları

Jüpiter Yengeç Burcunda: Güçlü imajinasyon etkisi, Mistik konulara ilgi.
Jüpiter Akrep Burcunda: Premonisyon ve Prekognisyon etkisi. Madde ötesine derin ve yoğun ilgi. His ve sezgiler o kadar yoğun olur ki enerji baskı oluşturabilir. Olumsuz ve zayıf düşüren etkiler alınmışsa bu baskı, ruhsal yönden sorun yaşatabilir. Korkunun üzerine cesaretle giden ve bundan keyif alan, sıradışı insanlar olarak bilinirler. Sıradışı ruhsal konuları araştırmaktan ve paylaşmaktan keyif alırlar.

Jüpiter Yay Burcunda: Güçlü ama net olmayan 6. his alanı. Geliştirilmesi için çalışılması gerekir. Geceleri gündüzlere tercih eden insanların konumu. Kendilerine has felsefik yapıları vardır.
Jüpiter Balık Burcunda: Telepati yeteneği, Güçlü 6. his. Paranormal yeteneklerin en yoğun olduğu konumlar arasındadır. Ruhsal enerjilerini diğer insanları iyileştirmek için yoğunlaştırabilir. Rüyaları belirgindir prekognisyon etkisi vardır. İmajinasyon yetenekleri güçlüdür. Telepati yeteneği gelişime açıktır. Mistik eğilimleri yoğundur.
Ancak güçlerini kontrol altına alamazlarsa ruhsal yönden sıkıntı yaşayabilirler.
Jüpiter 12. Evde: Astral seyahat yapabilme kabiliyeti, güçlü önsezileri ile premonisyon etkisi. Derin trans haline kolay ulaşma ve negatif enerjileri pozitife dönüştürebilme.
Jüpiter 8. Evde: Güçlü Telepati yeteneği. İnsanları doğal telepatik yetenekleri ile kolayca etki altında alabilirler. Madde ötesine, parapsikolojiye, gizemli konulara ve bilinmeye karşı ilgileri yoğundur.

Ev Konumları

1. ve 8. Ev Ruhsal Yetenek Konumları

1. Evde Yengeç Burcu: Ruhsal hassasiyetler, Sezgilerde yoğunluk ve imajinasyon yeteneği.
1. Evde Akrep Burcu: Güçlü ruhsal yoğunluk. Güçlü ve yönlendirilebilir ruhsal enerji. Güçlü sezgiler.
1. Evde Balık Burcu: Ruhsal derinlik. Güçlü önseziler ve İmajinasyon yeteneği.

8. Evde İkizler ve Kova Burcu: Herşeyi yüzeyselde olsa öğrenmeyi seven ikizler burcu bu konumda madde ötesi yoğun ilgi duyar. Hem ikizler ve hem de kova burcu Madde düzeyinde meraklarını gidermek amacıyla öğrenemedikleri konuları madde ötesine yönelerek araştırırlar.
8. Evde Plüton: Güçlü sezgiler. Mistik eğilimler ve Madde ötesine yoğun ilgi. Prekognisyon ve özellikle Premonisyon özelliği görülebilir. Derin ruhsal analiz yetenekleri sayesinde psikolog olabilirler. Diğer insanlara karşı doğal bir manyetik çekim alanları vardır.
8. Evde Venüs: Okült konuları araştırmayı severler. Madde ötesine ilgileri yoğundur. Bioenerji konusunda etkindirler. Ruhsal yetenekleri geliştirmeye müsait bir konumdur.

11. ve 12. Ev Ruhsal Yetenek Konumları

11. Evde Balık Burcu: Ruhsal sezgilerde artış görülür. Prekognisyon (olacak olayları önceden görme) ve premonisyon (Olacakları önceden sezme) özellikleri görülür. Ruhsal hassasiyetlerinin yoğun oluşu yıpratıcı olabilir.
11. Evde Yengeç Burcu: Rüyaları analiz edebilme yeteneği. Rüyalarda görülen görüntüleri, sembolleri yorumlayabilme yetenekleri vardır.
12. Evde Koç Burcu: Psişik yani ruhsal enerjilerini kullanabilme yeteneği ve rüyalar üzerinde etki. Rüyaları ve bilinçaltını analiz edip çözümleyebilmek yeteneği.
12. Evde Kova Burcu: Gizemli ve bilinmeyen konulara yoğun ilgi ve merak.

12. Evde Akrep Burcu: Paranormal yeteneklerin yoğun görüldüğü konumlar arasındadır. Madde ötesine yoğun bir ilgi duyarlar. Bioenerji kullanabilme yeteneği. Rüyaları kontrol ve analiz yetenekleri vardır. Madde ötesini keşfetmek için yoğun bir çaba içerisine girebilirler.
12. Evde Satürn: Prekognisyon ve Premonisyon özellikleri. Ruhsal yönden hassasiyet kazandıran bir konumdur. Alınan etkilere göre olacak olayları önceden görebilir veya sezebilirler. Rüyaları net ve kontrollüdür. Yaşadıkları bir çok olayı önceden rüyalarında görürler (Veya rüyalarını bilinç seviyesine yakın olduğu için kolay hatırlayabilirler) Rüyalarını kontrol edebildikleri için rüyalarında yönlendirme yapabilirler.

Giriş Konusu: Parapsikoloji Astroloji İlişkisi

Veri Çalışma Alanı: Astrolojide Evler

Değerlendirme ve Derleme Alanı: Astroloji

Premonisyon ve Prekognisyon: Prekognisyon ve Premonisyon

Sabit Burçlar ve Özellikleri

Değişken Burçlar ve Özellikleri

Öncü Burçlar ve Özellikleri

Ateş, Hava, Su ve Toprak Gurubu Burçları ve Özellikleri

 

Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları – www.parapsikoloji.net

25 Şubat 2018

Konu içerisinde kullanılan Horoskop / Doğum haritası görselleri www.akrep-burcu.com sitesinde kullanılan Allen Edwall Scripti ile oluşturulmuştur.

Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları” başlığı altında yayınlanan içerikte eksik ve hatalar olabilir. Önemli gördüğünüz konularda astroloji uzmanlarına danışarak çözüm arayabilirsiniz. Konu uzmanlık değil araştırma ve birikime dayalı bir çalışmanın ürünüdür. İlk konuda ayrıntılı olarak değindiğim gibi değişkenlerin fazla olması net sonuçlar alınmasını etkileyebilir. Konu bütün olarak değerlendirilmelidir.

Doğum haritası olmayanlar için, sadece konuda resimlerini paylaştığım konumların belirlenmesinde yardımcı olabilirim.

BİR YORUM YAZIN

Yorumunuzu veya Sorunuzu Yazın (Sayfa 5 dakikada bir yenileneceği için yazdıklarınız silinecektir lütfen kısa ve öz yazınız veya metin dosyasında yazdıktan sonra buraya yapıştırınız)

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 35 YORUM
 1. cansu dedi ki:

  Merhabalar, lütfen bana da doğum haritam hakkında yardımcı olur musunuz ?
  şimdiden teşekkürler…

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Canusu Hanım,
   Yorumda kullandığınız mail adresinize bir mail gönderildi. O maile cevap olarak, bilgilerinizi iletirseniz doğum haritanızla ilgili bilgiler gönderilecektir.

 2. deniz dedi ki:

  Merhaba doğum haritam hakkında yardımcı olursanız sevinirim 29.7.2000 istanbul doğumluyum yükselenim terazi. Mail atarsanız çok sevinirim

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Adresinize mail yazıldı.

   Mailde bilgilerinizi lütfen bilgilerinizi aşağıdakine uygun formatta yazınız.

   Doğum Tarihi: 1 Kasım 1996 gibi
   Doğum Yerini: İlçe/İl Şeklinde
   Doğum Saati: 11:55 gibi

   1. deniz dedi ki:

    29 Temmuz 2000
    İstanbul küçükçekmece
    Doğum saatim 11.30

    1. E. Emre Sönmez dedi ki:

     Bilgiler Mail adresinize gönderildi.

 3. Tembel İko dedi ki:

  Hep imaj ve gelecek görüleri, güçlü ama belirsiz 6.hisler ve telepati çıktı xD

 4. Nilay Can dedi ki:

  Merhaba Emre Bey. Bugün yaşadığım bir olay üzerine nette araştırma yapıyordum bu sayfaya denk geldim. Emre Bey ben rüyamda kötü bir varlık hissediyorum ama onu görmüyorum sadece yanımda olduğunu hissediyorum. Bu durumu hayatımda 3 kere yaşadım.İlkinde bacağımı sıktı uyandığımda bacağımı sıktığı yer de parmak izleri vardı. İkincisinde yine onu hissetim ısırdı beni uyandığımda ısırdığı yerde diş izleri vardı. 3.sünü bu sabah yaşadım bacağımı cimcirdi ve cimcirdiği yerde kızarıklık vardı. Eylemi yaptığı anda uyanıyorum zaten canım acıyor acısını hissediyorum. Bunun bir açıklaması var mı? Rüyalarım genelde çıkar ve çıkacak rüyaları hissederim hissiyatı çok farklı oluyor. Bir de ölümleri hissedebiliyorum kim olduğunu bilemiyorum sadece kişi ölüm anına girdiği zaman o kişi ruhunu teslim edene kadar nefes alamıyorum sanki göğsüme bir öküz oturuyor çok farklı bir ruh haline giriyorum öldükten sonra rahatlıyorum. Herkesin ölümünü de hissetmiyorum ama tanıdığım insanlar oluyor. Enerjim çok yüksek bunun farkındayım mesela bir kişiye masaj yaparak ağrıyan noktasını bulabiliyorum ama kendimi bu konuda geliştirmedim. Nasıl yönlendirilmem gerektiğini bilmiyorum. Açıkçası anlattığım kişiler deli gözüyle bakıyor bunlara inanmamam gerektiğini söylüyorlar. psikolağa gitmem gerektiğini söyleyen bile oldu. Yaşadığım ne benim bana bu konuda yardımcı olur musunuz? Bunu astroloji ile mi alakası var. **** doğumluyum ***** saat *** da dünyaya geldim.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Nilay Hanım,
   İlk bölümdeki sorunuza http://www.parapsikoloji.net/prekognisyon-gelecekte-olacak-olaylari-gorme/ linki altındaki sorunuzda cevap verdiğim için oradaki cevaba bakabilirsiniz.

   Onlara ek olarak sadece mekanizmanın nasıl işlediği hakkında bilgi sahibi olmak için Karabasan Nedir? Nasıl Oluşur? Konusuna bakabilirsiniz.

   Büyük ihtimalle Bioenerji yeteneğiniz olabilir. Bu konuda bioenerji semineri veren ve eğitim veren yerler bulunuyor. İnternette aratırsanız bulabilirsiniz. Bu eğitimlere katılarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Orada ayrıntılı bir şekilde neler yapmanız gerektiği size anlatılacaktır. O zamana kadar İmajinasyon Kategorisi altındaki konuları inceleyerek (özellikle telekinezi) enerjinin imajinasyonla nasıl yönlendirilebileceğini öğrenebilirsiniz.

   Sizin sahip olduğunuz özelliklere sahip olmayan ve bu konularda bilgisi bulunmayan insanların sizi anlamalarını beklemeyin ve lütfen sizi anlamayacak olan insanlara hiçbir şey anlatmayın. Üzülen her zaman siz olursunuz.

   Bu konuda Paranormal Kişilikler ve Sosyal Normlara Sığmayan Yaşamlar ve Parapsikolojik Hassasiyetler ve Yaşanan Sorunlar adlı makalelere bakabilirsiniz.

   Doğum haritanızla ilgili bilgileri mail adresinize gönderirim oradan kontrol edebilirsiniz. Büyük ihtimalle sahip olduğunuz yeteneklerle ilgili konumlar çıkacaktır.

   (İki konuma baktım örnek olması için onları size gönderiyorum. Neptün 3. Ev yoğun yetenek alanı ve Bioenerji yeteneğinin görüldüğü konumlardan Venüs 8. evinizde. Diğer konumlarınızı gönderdiğim örneklere göre bakarsınız.)

 5. Yağmur dedi ki:

  Merhaba ben doğum haritamı çıkaramadım anlamadım ne yapmam gerektiğini *** *** doğumluyum sabah *** doğum saatim acaba yardımcı olur musunuz ben de bazı şeyler yaşıyorum

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Yağmur Hanım,

   Verdiğiniz bilgiler doğrultusunda doğum haritanızı mail adresinize gönderdim. Gezegen, burç ve ev konumlarınıza ek olarak örnek resimde belirttiğim gibi Neptün ve Mars üzerinden etkileriniz var. Diğer konumları o örneğe göre inceleyebilirsiniz.

 6. İrem dedi ki:

  merhaba, emeğini ve çalışmanız için teşekkürler. Acaba harita inceliyor musunuz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba İrem Hanım, Teşekkürler.

   Uzmanlık gerektiren bir alan olduğu için ayrıntılı bilgi veremem ancak konuda da bahsettiğim gibi ruhsal kabiliyet alanlarının tespiti için yazılımsal olarak doğum haritası çıkarıp yardımcı olmaya çalışırım.

 7. İrem dönmez dedi ki:

  Merhabalar, ayim koç 1. Evde, jupiterim yay 8. Evde, plutonum akrep 8. Evde, Saturnum balik 12. Evde, Uranus ve neptun 10. Evimde. ve gunesim sadece neptunle karsit aci yapiyor. Yani neptunyenim. Bendeki etkisi sadece ruyalar kisminda olmus malesef. Ruyalarim cok mesaj iceriklidir ve sezgilerime cok guvenirim. Bazen girecegim sinavlardaki soru-konulari bile gordugum oldu. Ben daha cok aptala malum olurmus diyorum ama bu yonumu gelistirmek istiyorum. Yani sezgilerimi daha guclu hale getirmek istiyorum. Mesela tarot yorumu yapiyorum lakin duru goru veya kahve falindan hic anlamiyorum. Kendime ve cevremdekilere yardimci olmak istiyorum. Cunku insanlar uzerinde garip bi etkim var, insanlar benimle dertlesmeyi benden akil almayi cok sever. Bunu nasil aktif hale getirebilirim? Tesekkurler simdiden 🙂

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba İrem Hanım,

   Ortaya çıkmayan yetenekleriniz de olabilir. Kendinizi geliştirmek istediğinizde ve çalışmaya başladığınızda veya herhangi bir olay sonrasında ortaya çıkabilir. Neptün etkisi daha yoğun olduğu için diğerleri gölgelenmiş olabilir. Öncelikle Kognisyon kategorisi altındaki konuları inceleyin eminim size aşina gelen konular olacaktır.

   Temel olarak neler yapmanız gerektiği Ruhsal Güçleri Geliştirme Yöntem ve Teknikleri linki altında anlatılmakta. Orada da bahsedildiği gibi öncelikle ruhsal derinliğe inmeyi öğrenmeniz gerekiyor. O konu içerisinde imajinasyon konularına linkler de bulunuyor. Konuyu tam olarak kavrayabilirseniz sonraki adımları atmanız kolay olacaktır.

   Çalışmaya başladığınızda tüm ihtimalleri göz önünde bulundurmak amacıyla olası risklere karşın Psişik kategorisi altındaki psişik saldırılar konusunda bilmeniz gereken bazı detaylar bulunuyor.

   Ayrıntılarda takıldığınız konular olursa bilgimiz dahilinde yardımcı olmaya çalışırız.

 8. Zulya dedi ki:

  selam bilmem cevap yazarmisiniz ya yok /yazarsanizsa sevinirim .Oncelikle tum turkiyeye Azerbaycandan sevgiler benim dogum haritam tam bir karmawa 4 cu evimde yengec var merkur var 10 cu evimde oglak var ay burcum var birde neptun ve uranus retro halinde 10 cu evde.saturun gerilemede 10 cu evde saturun 11 ci evimde retroda .ve her kesin yukseleni 1 ci evden bawlarken benim ki 12 ci evin sonundan bawlar ne anlama gelir bilmem ama dogrusu cokda mantikla hareket eden insan deyilim desem yalan olur benim duwuncemle hayalperestlik ve realistlik ayni alanda bu yuzden bazen cok bikiyorum

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Selam hoş geldiniz. Kardeşlerimize bizden de kalbi selam ve sevgiler.

   Eğer doğum haritanızın doğru çıkarıldığına eminseniz astroloji konusunda uzman bir astrologla görüşmeniz daha sağlıklı bilgi almanızı sağlayacaktır.
   Güneş, Ay, Yükselen ve Merkür ile karakterimizi etkileyen konumların her biri farklı etkilere sahipse hem hayatımız boyunca hem de gün içerisinde farklı yapılara bürünmemiz normaldir. Astroloji ve doğum haritası kendimizi tanımamız için bir rehber gibidir. Sorunlu alanları aşmak imkansız değildir ancak uzun süren çabalar gerektirebilir.

 9. Meltem Kömürcü dedi ki:

  Gördüğüm rüyaların neredeyse birebir aynıları çıkıyor doğum tarihim 1 mayıs 1995 merkür boğa 9. Evde yükselenim başak, açıların da evler kadar etkisi yok mudur hatta belki da daha fazla gezenlerin yaptığı açılardan da pisişik yeteneklere örnek yazı yazabilir misiniz ?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Her ayrıntının bir etkisi mutlaka var. Bu özellik sizde bilinçli bir çaba ve çalışmanın ürünü değilse doğuştan alınan etkilerle ilgilidir. Açılar, ev ve gezegen konum hesaplarının doğruluğunu kontrol etmelisiniz. Hazır horoskop yazılımları her zaman doğru sonuç vermeyebilir.
   Ayrıntılı çıktı alabileceğiniz yazılımlardan açılarınızı kontrol edebilirsiniz. Yazıda bahsi geçen konumlarla ilgili olan her ayrıntı sizi aradığınız bilgilere ulaştıracaktır.

   Bahsettiğiniz özellik Prekogisyon özelliği ile ilgili http://www.parapsikoloji.net/prekognisyon-gelecekte-olacak-olaylari-gorme/

 10. Öncelikle çalışmanız çok mükemmel.Ama oğlak burcu hakkında 1 yada 2 cümlelik çokda olmyan şey var.Bunun nedeni nedir?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Rica ederim. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkürler.

   Bu konuyu sadece burç isimleri olarak ele almamalısınız. Her doğum haritasında 12 ayrı ev ve etki alanı mevcut. Her burç ve gezegen ayrı alanları ve kabiliyetleri temsil eder.
   Konumların etkileri devasa bir örümcek ağından hiçbir yere dokunmadan geçmek gibi. Muhteşem bir sistem. Her geçiş doğum anında alınan etkilerle birlikte yaşamınız boyunca alacağınız etkilerle de devam edecektir. Yani temel etki ve sonrasında üzerine iradenizle çıkılacak katlar şeklinde.. Bu binanın yapımı ise hayat devam ettiği sürece devam eder.

   Yaptığımız çalışma bu alanda bir örnek gibi bundan sonra çok daha ayrıntılarının yapılacağına eminim. Ancak o zamana kadar doğum haritanızı hesaplamak için kullandığınız verilerin doğruluğundan emin olmaya çalışın. Özellikle doğum saati ev ve gezegen konumları için çok önemli. Bazı konumlar için bir dakikalık farklar sonuçları değiştirebilmekte. Eğer verilerden eminseniz ve bazı kabiliyetlerin sizde var olduğuna inanıyorsanız “siz verilerden çok kendi hislerinize yönelin ve kendinizi inceleyin”

   Her burcun alanı, özelliği, etkileri farklı olduğu için her konuda tüm burçlar aynı yoğunlukta anılmayabilmektedir.

 11. Ertugrul dedi ki:

  Çalışmanız için teşekkürler ancak benim bir sorum olacaktı. Verdiğiniz ev ve burçların hiçbiri benim doğum haritamla uyuşmadı. Sadece ay 7. Evde. Ancak yinede yakınlarımın başına gelecek kaza yada hastalıkları birebir o an olarak yaşıyorum. o ortamdaki başka birinin gözünden izliyorum. Ve anlattığım kişi de o olayı yaşadıktan sonra benim anlattığım gibi yaşadığını söylüyor. birebir gelecek habercisi rüyaların başka bir nedeni olabilir mi? Birde son birkaç yıldır kişisel değil toplumsal felaketleri (tanımadığım kişilerim gözünden gitmediğim yerleri) görmeye başladım. Tsunami yada hortum gibi.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Rica ederim.

   Öncelikle doğum haritasının çok ayrıntılı hesaplandığından emin olmanız gerekir. Tam olarak doğduğunuz yerin koordinatları ve saatin doğru olması gerekiyor. Horoskop programları sadece belli yer merkezlerini esas alır, maps üzerinden tam koordinatları alarak hesaplayabilirsiniz.

   Sadece Ayın 7. evde olması da yeterli olmuş olabilir. “Güçlü önseziler ve psişik yetenekler” bu konumla ilgili. Doğum haritası yani insanın özellikler haritası mükemmel bir gen haritası gibi. Açıkça olmasa dahi belli kombinasyonların bir araya gelmesi, yaşadığınız olaylar, sizin olaylara bakış açınız ve diğer konumların etkileri ruhsal yetenekleri tetikleyebilir. Çok geniş bir alan. Bir kişinin enerjisi dahi bu etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilmekte.

   Ayrıca astrolojik etkiler sürekli değişim göstermekte, gezegen ve burç konumlarındaki değişimler bazı ruhsal özelliklerin artmasına veya azalmasına da neden olabilir.

   Bir şekilde Prekognisyon özelliğinizin artmasına neden olan bir etki olmuş olabilir. Bazı insanların ruhsal özellikleri geniş planda bir görüş kazanmalarına neden olabiliyor. Bu görüşlerin hangi açıdan veya yerden olduğu pek önemli değil.

   1. Aylin dedi ki:

    emre bey mail adresinizi alabilir miyim acaba

    1. E. Emre Sönmez dedi ki:

     Mail adresinize mesaj gönderdim Aylin Hanım

 12. Sena Sena dedi ki:

  Nasıl bakmam konusunda emin değilim. Yardımcı olur musunuz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Sena Hanım öncelikle bir doğum haritası çıkarmanız gerekiyor. Çıkartılan doğum haritasında ev ve gezegen konumları belirtilir. O konumlara bakarak konuda belirtilen kabiliyetleri belirleyebilirsiniz. Doğum haritası yani horoskop için doğum saati, yılı, günü ve ayı ile doğum yeri bilgileri tam olarak bilinmeli. En doğru konumların belirlenebilmesi için doğduğunuz yerin koordinatlarını belirlemeniz (Maps üzerinden) daha yararlı olacaktır. Web üzerinde hazır doğrum haritası çıkartılan sitelerde koordinat girişi yapılamamakta sadece il konumları bulunuyor. akrep-burcu.com adresinde özelden yazarsanız (Yönetici kullanıcı adı) yardımcı olabilirim.

 13. jülide dedi ki:

  Bu değerli çalışma için teşekkür ederim. ilk kez doğum haritamı ayrıntılı bir şekilde inceledim. özelliklerimin kaynağını ben daha çok aile bağları ile bağdaştırırdım.
  Sezgilerim çok güçlüdür. bu özelliğimin annemden bana geçtiğini düşünürdüm. ay, jüpiter ve balık konumlarının bende etkin olduğunu gördüğümde çok şaşırdım. ama bu özelliğimi her zaman kullanamıyorum. yanıldığım çok oldu. geliştirmek için neler yapabilirim?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Rica ederiz Jülide Hanım. Yararlı olması bizi de mutlu eder.
   Öncelikle sahip olduğunuz özelliğin görsel ağırlıklı mı sezgisel ağırlıklı mı olduğunu tam olarak belirlemeye çalışın.
   Prekognisyon iseniz görsel Premonisyon iseniz his ve sezgilerinize ağırlık vermelisiniz.

   Prekognisyon: http://www.parapsikoloji.net/prekognisyon-gelecekte-olacak-olaylari-gorme/
   Premonisyon: http://www.parapsikoloji.net/premonisyon-gelecekteki-olaylari-hissetme/

   1. deniz dedi ki:

    merhaba, Emre Bey herkeze ictenlikle yardimci oldugunuzu gordum herkez adina tesekkur ederim bende ayni sekilde hisleri ve sezgileri cok kuvvetli bir insanim telepati ustunde calisma yapmaya basladim sizden ricam vaktiniz olursa dogum haritami cikarabilirmiyiz 09. 01.1989 mersin dogumluyum yukselenim kova bir de mail adresinizi bende alabilirsem sevinirim danismak istedigim bir konu var iyi calismalar dilerim kolay gelsin

    1. E. Emre Sönmez dedi ki:

     Merhaba, Teşekkür ederim güzel düşünceleriniz için. Faydamız dokunuyorsa ne mutlu bizlere.
     Mail adresinize yazdım.

     1. deniz çelebi dedi ki:

      merhaba 19 07 1981 doğumluyum bendede böyle bir şeyin olduğunu farkettim fakat ne olduğuna anlam verememiştim sonra netleşti ve sizin yazınızda buldum kendimi mail adresinizi banada gönderirseniz görüşmek isterim

     2. E. Emre Sönmez dedi ki:

      Burada yorum için girdiğiniz mail adresine yazdım

     3. Büşra dedi ki:

      Bana da mail adresinizi verebilir misiniz?

     4. E. Emre Sönmez dedi ki:

      Mail adresinize yazıldı Büşra Hanım.

error: Korumalı İçerik!