Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları, ruhsal doğum haritası

Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

Doğum haritasında ruhsal yetenek konumlarına bakarak doğuştan hangi psişik ve ruhsal yeteneklere sahip olduğumuzu kolayca belirleyebiliriz.

Doğum haritası diğer adıyla horoskop bizlerin genel özelliklerini ortaya çıkaran bir harita gibidir. Karakterimizi, nasıl bir yapıya sahip olduğumuzu ve aldığımız etkileri bu haritaya bakarak görebiliriz. Doğum haritaları, hangi burç özelliklerine sahip olduğumuzu, gezegen ve ev konumları ile birlikte bizlere göstermektedir. Farklı hesaplama teknikleri ile ortaya çıkarılan doğum haritalarında, kişisel özelliklerimiz yanında hangi paranormal kabiliyetlere sahip olduğumuzu da, aldığımız etkilere bakarak görebiliriz. Bu yönüyle doğum haritalarını “psişik doğum haritaları” veya “ruhsal doğum haritaları” olarak ta adlandırabiliriz.

Eğer astrolojiyi sadece fal olarak niteleyenlerdenseniz büyük bir yanılgı içerisinde olduğunuzu belirtmek isterim. Bu konuda şüpheleri olanlardansanız öncelikle Astroloji ve doğum haritasının önemi üzerinde durduğumuz Parapsikoloji Astroloji ilişkisi adlı yazımızı okumanızı öneririm.

Burçlarda Genel Unsurlar

Doğum haritalarında doğrudan belirtilmese de burçlar özelliklerine göre farklı kategorilerde ele alınır. Zodyak olarak adlandırılan burçlar kuşağı 12 burçtan oluşur ve element adları ile Ateş, Hava, Su ve Toprak olmak üzere 4 ana guruba ayrılırlar. Ayrıca yapısal olarak Sabit, Değişken ve Öncü olarak ifade edilirler.

Hangi Burç Hangi Grupta Yer Alır?

Özellikleri itibari ile burçlar şu guruplarda yer alırlar.

Ateş Grubu Burçları: Koç – Aslan ve Yay Burçları (Sezgisel, Ani Hareket)
Hava Grubu Burçları: İkizler – Terazi ve Kova Burçları (Düşünsel, Hissel, Yüzeysel)
Su Grubu Burçları: Yengeç – Akrep ve Balık Burçları (Duygusal, Ruhsal)
Toprak Grubu Burçları: Boğa – Başak ve Oğlak Burçlarıdır. (Duyumsal, Dokunsal)

Doğum haritasında elementlerin yoğunluğu nasıl bulunur?

Ateş, Hava, Su ve Toprak elementlerinden hangisinin sizde daha yoğun olduğunu anlamak için, Doğum haritanızda evlerde bulunan burçları kontrol ederek yukarıda verdiğimiz dağılıma göre hangi elementin sizde daha yoğun olduğunu görebilirsiniz. Su gurubunun yoğunluğu (Akrep, Yengeç ve Balık Burcu) ruhsal kabiliyetler açısından büyük etkiye sahiptir.

Doğum Haritası, ücretsiz doğum haritası, doğum haritası nasıl çıkarılır

Sabit Burçlar: Akrep Burcu, Aslan Burcu, Boğa ve Kova Burçları (Sabit, Geleneksel)
Değişken Burçlar: Balık Burcu, Başak Burcu, İkizler ve Yay Burçları (Değişim, Uyum)
Öncü Burçlar: Koç Burcu, Oğlak Burcu, Terazi ve Yengeç Burcu (Lider, Öncü)

Doğum Haritasında Konumlar, Doğum Haritası, ücretsiz doğum haritası, doğum haritası nasıl çıkarılır

Bunların dışında haritada etken olarak 12 ev konumu ve gezegenler bulunmaktadır. Ana etken güneş burcu olmakla birlikte yükselen ve ay burçları ile birlikte diğer değişkenlerin fazlalığı aynı burçta bulunan insanların farklı özelliklere sahip olmasına da neden olabilmektedir. Her ev konumu farklı bir alanda etkiye sahiptir. Yani bir insanın güneş burcunun koç olması her alanda koç burcu özellikleri taşıyacağı anlamına gelmez. Her evin insanı etkileyen farklı yönleri vardır.

Ev Konumları ve Etki Alanları

1. Ev: Kişilik ve Karakter (Koç – Gezegeni Mars)
2. Ev: Para ve Değerler (Boğa – Gezegeni Venüs)
3. Ev: Sosyal Yaşam ve Eğitim (İkizler – Gezegeni Merkür)
4. Ev: Aile ve Toplum (Yengeç – Ay)
5. Ev: Aşk ve Şans (Aslan – Güneş)
6. Ev: Günlük Yaşam ve Sağlık (Başak – Gezegeni Merkür)
7. Ev: Evlilik ve Ortaklık (Terazi – Gezegeni Venüs)
8. Ev: Cinsellik, Ölüm ve Madde Ötesi (Akrep – Gezegenleri Plüto ve Mars)
9. Ev: Din, Yüksek Eğitim ve Yolculuklar (Yay – Gezeni Jüpiter)
10. Ev: Disiplin, Kariyer ve Meslek (Oğlak – Gezegeni Satürn)
11. Ev: Teknoloji, Akıl ve Arkadaşlık (Kova – Gezegenleri Uranüs ve Satürn)
12. Ev: Hayaller, İç Dünya ve Ruhsal Aktiviteler (Balık – Gezegenleri Neptün ve Jüpiter)

Doğum Haritasında Ev ve Gezegen Konumları, Doğum Haritası, ücretsiz doğum haritası, doğum haritası nasıl çıkarılır
Tüm bu özellikler eklediğim örnek resimlerde görüleceği gibi zaman, enlem ve boylam dereceleri dikkate alınarak gösterilir. Hesaplamalarda doğruluk oranı kişiye özel yapılan hesaplamalarda daha yüksek çıksa da programlardan elde verilerde genel hatları ile bize yeterli veriyi sağlamaktadır.

Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

Yaptığımız çalışmada ruhsal hassasiyetlerin yoğunluğunu iki ana başlıkta ele aldık. Burçlar ve Gezegen Konumları.

Ruhsal Hassasiyetin Yoğun Olduğu Burçlar

Parapsikolojiye ilgi ve paranormal kabiliyetlerin yoğunluğu bakımından özellikle Su Gurubu Burçları olan Akrep burcu, Yengeç burcu ve Balık burcu hem duygusal hem de ruhsal derinlikleri nedeni ile diğer burçlara göre daha yoğun etkinliğe sahipler. Bu yoğunluk bir ayrıcalık değildir. Her burç grubunun hayattaki yeri ve önemi farklıdır ve her biri yaşamda bir eksiği tamamlar.

Balık Burcu: Balık burcu etkisi altında bulunan veya belli ev konumlarında balık burcu etkisi alan insanlardaki ruhsal hassasiyet ve içsellik daha fazla olduğu için, paranormal kabiliyetlerin ortaya çıkma oranı daha yüksektir. Ancak bu derinliklerini kontrol altına alamamaları durumunda ruhsal sorun yaşama olasılıkları da yüksek yüksektir.

Yengeç Burcu: Balık burcuna göre madde seviyesine daha yakın ve sorun yaşama olasılıkları daha düşük seviyelerde ancak aldıkları etkilere göre balık burcunda bulunan yoğunluk bu burç etkisinde olanlarda da görülmektedir.

Akrep Burcu: Balık ve Yengeç Burçlarının birleşimi gibidir. Madde ve Ruhsal seviye arasında köprü konumundadır. Madde ve Madde ötesi arasında çift yönlü kontrole sahiptir. Balık ve Yengeç burcunda bulunan derinliğin madde boyutuna uzanan yansıması şeklinde tarif edilebilir.

Ruhsal Yeteneklere Etki Eden Gezegenler ve Konumlar

Özellikle Mars, Jüpiter, Plüton (püluto) ve Neptün Gezegenleri ile 8. 11. ve 12. evler paranormal aktivitelerin arttığı konumlardır. Bu konumların haritadaki oranları ve ağırlıkları bir insanda hangi paranormal kabiliyetlerin ortaya çıktığını, çıkabileceğini veya geliştirilebileceğini büyük oranda göstermektedir.

Gezegenlerin bulunduğu konumların açıları ve aldıkları etkiler kabiliyetlerin bazı insanlarda doğuştan ortaya çıkmasını kolaylaştırabileceği gibi sonradan kazanımları da zorlaştırabilmektedir. Bu durumu, ışığın önüne konulan engellere benzetebiliriz. Bu durumda olanlar için kabiliyetlerin ortaya çıkarılması veya kontrol edilmesi için disiplinli ve yoğun bir çaba gerekebilmektedir. Burç etkileri birbirini çeken ve iten mıknatıs etkileri gibidir. Bir yeteneğin ortaya çıkarılabilmesi veya geliştirilebilmesi için bu etkilerin aşılması gerekir ki bu da uzun süren çaba ve sabra ihtiyaç duyar. (Bakınız Ruhsal Gelişim)

Paranormal Yetenekler Ev, Gezegen ve Burç Konumları

Paranormal Yetenekler Ev, Gezegen ve Burç Konumları

Ay ve Ruhsal Yetenek Konumları

Ay 12. Evde ve Yengeç Burcunda: Güçlü sezgiler, Yoğun ruhsal deneyimler, İnsanların iç dünyalarını görebilme ve Medyum Özellikleri
Ay 12. Evde ve Balık Burcunda: Medyum Özellikleri, Güçlü ruhsal algılama ve sezgiler, insanların ruhsal olarak neye ihtiyaçları olduğunu anlayabilirler. Alınan sert açılar ve yoğunluk kontrol edilmezse ruhsal sorun görülebilir.

Ay 1. ve 2 Evde: Güçlü Önseziler
Ay 3. Evde: Güçlü ve etkin önsezi, İmajinasyon, yoğun derinlik ve trans hali. Etkili rüyalar. Premonisyon, Prekognisyon ve ruhsal alıcı özelliği. Telepatik etkilere açıklık.
Ay 7. Evde: Güçlü önseziler ve Psişik etkiler.
Ay 8. Evde: Telepati yeteneği, ruhsal derinlik ve duyarlılık, madde ötesine ve bilinmeyene yoğun ilgi, Ruhsal analiz yeteneği.
Ay 9. Evde: Medyum özellikleri, güçlü ruhsal sezgiler ve premonisyon etkisi, net rüyalar ve güçlü 6. his.
Ay 11. Evde: Güçlü sezgiler.
Ay 12. Evde: Güçlü önsezi yeteneği ve öngörü yeteneği kazandıran bir konumdur. Ancak yetenekleri ile duygularını karıştırma ihtimalleri yüksektir. Aşırı hassas ve duygusal olabilirler. Bu konumda İkizler burcu ve Yengeç burcu mistik özellikler kazanırken Balık burcu Medyum özellikleri kazanabilir. Yoğun ruhsal hassasiyetlerin görüldüğü bir konumdur.

Ay Yengeç Burcunda: Premonisyon özelliği, Ruhsal hassasiyetler, Bilinçli rüya evreleri görülebilir. İmajinasyon yetenekleri gelişmiştir.
Ay Akrep Burcunda: Ruhsal derinlik, Ruhsal yetenekler ve Premonisyon özellikleri.
Ay Balık Burcunda: Medyum özelliği, Madde ötesine ve ruhsal konulara ilgi, Ruhsal alıcı hassasiyeti.
Ay Kova Burcunda: Doğa üstü konulara ve madde ötesine ilgi.

Şiron, Mars, Plüto, Satürn ve Ruhsal Yetenek Konumları

Şiron Akrep Burcunda: Güçlü önsezi yeteneğine sahiptir. Ruhsal yönden kendisini dönüşüme uğratabilecek mekanizmalara sahiptir.
Şiron Balık Burcunda: İçsel enerjilerini yönlendirerek başkalarının enerjilerini düzenleme yeteneği. Bioenerji ile tedavi konusunda yetenek.

Şiron 8. Evde: Önsezi yetenekleri güçlüdür. Diğer insanların duygularını ve iç dünyalarını algılayabilirler. Başkalarının enerjilerini düzenleme ve iyileştirme yetenekleri vardır.
Şiron 12. Evde: Medyumluk özelliği. Prekognisyon yani ileride olacak olayları büyük oranda rüyalarda görme. Duyu ötesi algılara ve Madde ötesine ilgi.

Mars Balık Burcunda: Güçlü Ruhsal algı ve sezgiler. Premonisyon etkisi. Güçlü imajinasyon etkisi. Mistik yetenekler.
Mars Akrep Burcunda: Madde ötesi konularda korku duvarının aşılması. Yüksek içsel enerjiler. Enerjisini duyguları ile yönlendirerek kontrol edebilir. Gözleri ile enerjiyi dışavurabilir. Telepatik etkiler kazandırır. Duygularını karşı tarafa telepati ile yansıtabilir.

Satürn Akrep Burcunda: Ruhsal yoğunluk. Psişik yetenekler ve Mistik derinlikler. Bilinmeyen konulara karşı yoğun ilgileri vardır. İçe dönük ve güçlü bir iradeye sahiptirler.
Satürn Balık Burcunda: Ruhsal ve psişik yetenekler kazandırır. İmajinasyon yetenekleri gelişmiştir. Başkalarına yardımcı olmak ve sanatla meşgul olmak iç güçlerini artırır.

Plüto Akrep Burcunda: Güçlü premonisyon yetenekleri vardır. Ruhsal yoğunlukları fazladır. Madde ötesi konulara ilgileri fazladır. Parapsikolojiye ilgi duyarlar. Bilinmeyen konulara korku çizgisini aşan eğilimleri vardır.
Plüto Yengeç Burcunda: Gizemli konulara ilgileri yoğundur. 6. hisleri güçlüdür. İnsanların iç yüzlerini görebilirler.
Plüto Balık Burcunda: Hisleri yoğun ve güçlüdür. Premonisyon (önsezi) özellikleri görülür. Mistik yönleri ağır basan insanlardır. Gizemli konuları araştırmayı severler.

Uranüs, Merkür, Satürn Ev ve Burç Konumlarında Ruhsal Yetenek Konumları

Uranüs Balık Burcunda: Psişik yeteneklerin ortaya çıkmasına etki edebilecek bir konumdur.
Uranüs 8. Evde: Madde ötesine ilgi. Madde ötesi konuların bilimsel çözüm çabası.
Uranüs 10. Evde: Madde ötesine ilgi ve güçlü sezgiler.
Uranüs 12. Evde: Güçlü sezgiler.

Merkür Yengeç Burcunda: Güçlü sezgiler, ruhsal derinlik ve ruhsal analiz yeteneği
Merkür Akrep Burcunda: Güçlü sezgiler ve Premonisyon yeteneği. Ruhsal konularda yüksek konsantrasyon. Ruhsal analiz yeteneği. Madde ötesi ve madde boyutunda kanal olma özelliği.
Merkür Balık Burcunda: Güçlü sezgiler. Ruhsal telepatik alıcı özelliği. Ruhsal derinlik ve psişik yetenekler.
Merkür 2. Evde: Güçlü sezgiler
Merkür 8. Evde: Doğa üstü olaylara, ruhsal konulara ve madde ötesine ilgi.
Merkür 11. Evde: Doğa üstü olaylara ve madde ötesine ilgi.
Merkür 12. Evde: Güçlü sezgiler, imajinasyon yeteneği, Parapsikolojiye ve madde ötesine ilgi. Psişik yetenekler.

Satürn 8. Evde: Madde ötesi ile derin bağlantılar kazandırır. Uyku ve uyanıklık arası alfa ve teta evresinde açık bilinçle rüyalar görülebilir. Çoğu zaman rüya ile gerçeklik birbirine karıştırılabilir. Bu evreler geliştirilebilirse kolayca astral seyahat çıkışları yaşanabilir.
Satürn 12. Evde: Prekognisyon (öngörü) ve Premonisyon (Önsezi) özellikleri. Ruhsal yönden hassasiyet kazandıran bir konumdur. Alınan etkilere göre olacak olayları önceden görebilir veya sezebilirler. Rüyaları net ve kontrollüdür. Yaşadıkları bir çok olayı önceden rüyalarında görürler (Veya rüyalarını bilinç seviyesine yakın olduğu için kolay hatırlayabilirler) Rüyalarını kontrol edebildikleri için rüyalarında yönlendirme yapabilirler.

Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

Neptün Burçlar ve Ruhsal Yetenek Konumları

Neptün Başak Burcunda: Gizemli ve bilinmeyen konulara ilgi duyarlar. Mistik eğilimleri vardır. Bu ilgileri onları parapsikoloji ile ilgili konulara yönlendirir. Neptünün illüzyon etkisi altındadırlar. Bu etki onları ekşfetmeye yönlendirir.
Neptün Akrep Burcunda: Neptünün yanılsamalara neden olan etkisi Akrep burcunun bilinmeyeni çözme merakı ile birleştiğinde ortaya ilginç ruhsal deneyimler çıkarır. Gizli konuları keşfetme eğilimleri yoğun görülür. Paranormal olayları ve bu olayların mekanizmalarını çözmeye, nasıl gerçekleştiğini bulmaya çalışır. İmajinasyon yetenekleri gelişmiş veya gelişime açıktır. Astral seyahatin farklı evrelerini deneyimleyebilirler. Meraklarını giderme çabaları, onların farklı Ruhsal yeteneklerini ortaya çıkarmalarına olanak tanır.

Neptün Yay Burcunda: 6. hisleri gelişmiştir. Bu yeteneklerini geliştirirlerse yaşamlarının her alanında kullanabilirler. 6. hisleri onları genelde yanıltmaz.
Neptün Balık Burcunda: Telepati yetenekleri gelişmiştir. Güvendikleri ve duygusal yakınlıkları bulunan insanlarla ruhsal iletişim kurabilirler. Madde ötesi algıları gelişmiştir. Madde ötesi varlıklarla iletişim kurabilecek ruhsal kabiliyetleri vardır. Rüyaları nettir. Mistik konulara yoğun ilgileri vardır. Paranormal yeteneklerin geliştirilmesine müsait bir konumdur.
Neptün Yengeç Burcuna: Mistik konulara ilgi duyarlar. Ruhsal ve duygusal hassasiyetleri Neptün’ün yanılmaları ile birleştiğinde gerçeklik duygularını yitirebilirler.

Neptün Evler Ruhsal Yetenek Konumları

Neptün 1. Evde: Ruhsal yoğunluk geliştirilmeye elverişli paranormal kabiliyetler sunar. 6. Hisleri açıktır. Prekognisyon ve İmajinasyon yetenekleri görülür.
Neptün 2. Evde: Hayal dünyaları oldukça gelişmiştir. Bu özellik imajinasyonla yani bilinçli hayal ile birleştiğinde ruhsal yetenekleri harekete geçiren içsel bir mekanizma gibi işlev görebilir. Premonisyon özellikleri vardır. Yani önsezileri güçlüdür.

Neptün 3. Evde: Paranormal yeteneklerin yoğun görüldüğü konumlar arasındadır. Telepati yeteneği gelişmiştir. Sezgileri güçlüdür. Durugörü yetenekleri vardır. Hayal güçleri geniştir. İmajinasyonları nettir. Psikolojik algılayış yetenekleri vardır. Madde ötesine ve Parapsikolojiye ilgi duyarlar. Algıları sıradışı bir işleyişle çalışır.
Neptün 8. Evde: Madde ötesi ruhsal konulara ilgi duyarlar. Madde ötesi güçleri elde etme eğilimleri görülür. Ruhsal algıları madde ötesi varlıklarla iletişime müsait olduğu için medyum özellikleri vardır. Ruhsal etkilere açıktırlar. Madde ötesi hissediş vardır. Ruhsal ve psişik konulara ilgileri yoğundur.

Neptün 9. Evde: 6. Hisleri güçlüdür. Prekognisyon (öngörü) özellikleri görülebilir. Yaşadıkları olayları önceden rüyalarında görebilirler. Medyum özellikleri vardır. Ruhsal hassasiyetleri yoğundur. Paranormal kabiliyetlerin yoğun görüldüğü konumlar arasındadır.
Neptün 10. Evde: Ruhsal farkındalıkları vardır ve bu farkındalığı herkesin yaşaması için çaba sarfederler. Başkalarına ruhsal yardımda bulunmaya çalışırlar. Madde ötesi konulara ilgileri vardır.
Neptün 12. Evde: Ruhsal yoğunluğun fazla olduğu konumlar arasındadır. Prekognisyon ve premonisyon özellikleri görülebilir. Medyumluk özelliği verir. Rüyalar büyük oranda gerçekleşir. Sezgileri güçlüdür. Derin trans halini kolayca yaşayabilirler. Madde ötesi konulara ilgileri yoğundur. Edinimlerini başkalarının ruh dünyasını çözümlemede kullanabilirler. Gizemli olaylara ilgi duyarlar.

Jüpiter Ruhsal Yetenek Konumları

Jüpiter Yengeç Burcunda: Güçlü imajinasyon etkisi, Mistik konulara ilgi.
Jüpiter Akrep Burcunda: Premonisyon ve Prekognisyon etkisi. Madde ötesine derin ve yoğun ilgi. His ve sezgiler o kadar yoğun olur ki enerji baskı oluşturabilir. Olumsuz ve zayıf düşüren etkiler alınmışsa bu baskı, ruhsal yönden sorun yaşatabilir. Korkunun üzerine cesaretle giden ve bundan keyif alan, sıradışı insanlar olarak bilinirler. Sıradışı ruhsal konuları araştırmaktan ve paylaşmaktan keyif alırlar.

Jüpiter Yay Burcunda: Güçlü ama net olmayan 6. his alanı. Geliştirilmesi için çalışılması gerekir. Geceleri gündüzlere tercih eden insanların konumu. Kendilerine has felsefik yapıları vardır.
Jüpiter Balık Burcunda: Telepati yeteneği, Güçlü 6. his. Paranormal yeteneklerin en yoğun olduğu konumlar arasındadır. Ruhsal enerjilerini diğer insanları iyileştirmek için yoğunlaştırabilir. Rüyaları belirgindir prekognisyon etkisi vardır. İmajinasyon yetenekleri güçlüdür. Telepati yeteneği gelişime açıktır. Mistik eğilimleri yoğundur.
Ancak güçlerini kontrol altına alamazlarsa ruhsal yönden sıkıntı yaşayabilirler.

Jüpiter 12. Evde: Astral seyahat yapabilme kabiliyeti, güçlü önsezileri ile premonisyon etkisi. Derin trans haline kolay ulaşma ve negatif enerjileri pozitife dönüştürebilme.
Jüpiter 8. Evde: Güçlü Telepati yeteneği. İnsanları doğal telepatik yetenekleri ile kolayca etki altında alabilirler. Madde ötesine, parapsikolojiye, gizemli konulara ve bilinmeye karşı ilgileri yoğundur.

Ev Konumları

1. 3. ve 8. Ev Ruhsal Yetenek Konumları

1. Evde Yengeç Burcu: Ruhsal hassasiyetler, Sezgilerde yoğunluk ve imajinasyon yeteneği.
1. Evde Akrep Burcu: Güçlü ruhsal yoğunluk. Güçlü ve yönlendirilebilir ruhsal enerji. Güçlü sezgiler.
1. Evde Balık Burcu: Ruhsal derinlik. Güçlü önseziler ve imajinasyon yeteneği.

8. Evde Akrep Burcu: Akrep burcu özellikleri ile bütünleşen bir konumdur. Madde ötesine karşı yoğun ilgi. Yüksek içsel enerjiler. Güçlü sezgiler ve önsezi (Premonisyon) yeteneği. İnsanları tanıması ve onlar hakkında bir yargıya varması için onları görmesi yeterlidir. Telepatik iletişim becerisi alınan bir konumdur. Bilinmeyenlere karşı büyük bir ilgi duyar. Mevcut imkanlarla elde edemediği veya çözemediği konular için madde ötesi ilimlere ve parapsikolojiye yönelir. Madde ötesi konular için yoğun enerji kaynağı olan konumlar arasındadır. (Mars enerji – Pluto dönüşüm) Ölüm ve ötesi konular korku ile değil merak ve heyecanla karşılanır.

8. Evde İkizler ve Kova Burcu: Herşeyi yüzeysel de olsa öğrenmeyi seven ikizler burcu bu konumda madde ötesine yoğun ilgi duyar. Hem ikizler ve hem de kova burcu Madde düzeyinde meraklarını gidermek amacıyla öğrenemedikleri konuları madde ötesine yönelerek araştırırlar. Psişik, madde ötesi boyut, medyumların sahip oldukları yetenekler doğal ilgi alanları haline gelir. ikizler burcu 8. evde bulunduğunda bilgi edinme ihtiyacı ölüm ve ötesi konular, ruhsal mekanizmalar ve enerji ile ilgili olacaktır.

Venüs Ruhsal Yetenek Konumları

8. Evde Venüs: Okült konuları araştırmayı severler. Büyü, Psişik yetenekler, Ölüm ve ötesine ilgi duyarlar. Madde ötesine ilgileri yoğundur. Bioenerji konusunda etkindirler. Rahatsızlıkları iyileştirme konusunda psişik yeteneklere başvurabilirler. Ruhsal yetenekleri geliştirmeye müsait bir konumdur.

Venüs Akrep Burcunda: Manyetik bir çekim alanları vardır. Bu konuma sahip ve kendisini geliştirmiş bir insanla karşılaşıldığında etrafa yaydığı manyetik akım hemen farkedilebilir. İstedikleri insanları kolayca etki altına alabilirler. Venüs’ün cezbedici Akrep Burcu’nun etkileyici enerjisi ile birleştiğinde hipnotik etkiler ortaya çıkar. Gözlerini ve sözleri çok iyi kullanarak insanları kolayca hipnoz edebilirler. Enerjilerini kontrol etmeyi öğrendiklerinde düşüncelerini telepatik yolla aktarabilirler.

Venüs Balık Burcunda: Ruhsal derinliğe sahiptirler. Öngörü, Önsezi ve İmajinasyon yeteneklerine sahip olabilirler. Mistik bir yönleri vardır. Gerçeklik olgusunu hem kendileri hem de aynı frekansta oldukları insanlar için değiştirebilecek yetenekleri vardır.

Pluto Ruhsal Yetenek Konumları

Pluto 3. Evde: Zihin kapasitesinin sınırlarının aşıldığı bir konumdur. Sıradışı konular, ölüm ve ötesi, duyu dışı olaylar ilgisini çeker ve bu konularla ilgili konuşmaktan büyük haz alır. Parapsikolojiye ilgi duyarlar. Öğrendiklerini çevresini etkilemek için ustalıkla kullanır. Balık ve akrep burcu etkisi altında iseler telepatik iletişimleri gelişecektir.

Pluto 4. Evde: Parapsikoloji ve duyu dışı olaylara ilgi duyarlar. Gizemli bir yapıları vardır. İç dünyasına inerek adım adım kendisini ve ruhsal yeteneklerini keşfetmeye çalışır.
Pluto 8. Evde: Güçlü sezgiler. Mistik eğilimler ve Madde ötesine yoğun ilgi. Prekognisyon (öngörü yeteneği) ve özellikle Premonisyon (önsezi yeteneği) özelliği görülebilir. Derin ruhsal analiz yetenekleri sayesinde psikolog olabilirler. Diğer insanlara karşı doğal bir manyetik çekim alanları vardır.
Pluto 12. Evde: Derin bir analiz yetenekleri vardır. İnsanın ölümsüz yanını, ruhsal mekanizmaları öğrenmeye çalışır. Zaman ve zamansızlık kavramı arasında bağlantı kurmanın yollarını arar.

10. – 11. ve 12. Ev Ruhsal Yetenek Konumları

10. Evde Yay Burcu: 10. ev kariyer ve meslek edinme ile ilgili olduğu için bu eve bakarak verilecek kararlarda çok dikkatli olunması gerekir. Yay etkisi, bireysel ve özgür hareket edebileceği bir iş alanına ihtiyaç duyar. 10. Evi Yay Burcunda olanlar Madde ve Madde ötesi konular ile madde beden ve ruhsal konularda bağlantı kurarak ayrıntılı bir değerlendirme yapabilirler. Buna soyutla somutu birleştirme kabiliyeti diyebiliriz. Konuların kavranması ve bilimsel açıdan ele alınabilmesi için son derece önemli bir konumdur. Konuların gerçeklik duygusu yitirilmeden madde bağlamında da ele alınabilmesi açısından önemli etkiler sağlar.

11. Evde Balık Burcu: Ruhsal sezgilerde artış görülür. Prekognisyon (olacak olayları önceden görme) ve premonisyon (Olacakları önceden sezme) özellikleri görülür. Ruhsal hassasiyetlerinin yoğun oluşu yıpratıcı olabilir.
11. Evde Yengeç Burcu: Rüyaları analiz edebilme yeteneği. Rüyalarda görülen görüntüleri, sembolleri yorumlayabilme yetenekleri vardır.

12. Evde Koç Burcu: Psişik yani ruhsal enerjilerini kullanabilme yeteneği ve rüyalar üzerinde etki. Rüyaları ve bilinçaltını analiz edip çözümleyebilmek yeteneği.
12. Evde Kova Burcu: Gizemli ve bilinmeyen konulara yoğun ilgi ve merak.

12. Evde Su Grubu

12. Evde Akrep Burcu: Paranormal yeteneklerin yoğun görüldüğü konumlar arasındadır. Madde ötesine yoğun bir ilgi duyarlar. Bioenerji kullanabilme yeteneği. Rüyaları kontrol ve analiz yetenekleri vardır. Madde ötesini keşfetmek için yoğun bir çaba içerisine girebilirler.
12. Evde Yengeç Burcu: Derin bir sezgisel güce sahiptirler. Karşılaştıkları insanların nasıl bir yapıya sahip olduklarını anında anlayabilirler. Bilinçaltı analizi ve rüyaların analiz edilmesinde doğuştan yeteneğe sahip olabilirler. Bu konum Psikolog olmak için ideal bir yetenek sunar.
12. Evde Balık Burcu: Ruhsal derinliğe ve güçlü sezgilere sahiptirler. İnsanların ruhsal yapılarından kolay etkilenebilirler. Gelişmiş hayal dünyaları vardır. Neptün etkisi de varsa imajinasyon yetenekleri gelişir. Ruhsal yoğunluğu deşarj edemediklerinde bu yoğunluğu ağlayarak deşarj ederler.

 

Meslek ve Kariyer konularında burcunuza göre meslek belirlemek için aşağıda linki bulunan konuya bakabilirsiniz.

Doğum Haritasına Göre Doğru Meslek Seçimi

Ruhsal Doğum Haritası ile İlgili Ek Açıklamalar

Giriş Konusu: Parapsikoloji Astroloji İlişkisi

Veri Çalışma Alanı: Astrolojide Evler

Değerlendirme ve Derleme Alanı: Astroloji

Premonisyon ve Prekognisyon: Prekognisyon ve Premonisyon

Sabit Burçlar ve Özellikleri

Değişken Burçlar ve Özellikleri

Öncü Burçlar ve Özellikleri

Ateş, Hava, Su ve Toprak Gurubu Burçları ve Özellikleri

Doğum Haritasında Evler

Doğum Haritasında Gezegenler

Konu içerisinde kullanılan Horoskop / Doğum haritası görselleri www.akrep-burcu.com sitesinde kullanılan Allen Edwall Scripti ile oluşturulmuştur.

Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları” başlığı altında yayınlanan içerikte eksik ve hatalar olabilir. Önemli gördüğünüz konularda astroloji uzmanlarına danışarak çözüm arayabilirsiniz. Konu uzmanlık değil araştırma ve birikime dayalı bir çalışmanın ürünüdür. İlk konuda ayrıntılı olarak değindiğim gibi değişkenlerin fazla olması net sonuçlar alınmasını etkileyebilir. Konu bütün olarak değerlendirilmelidir.

Ruhsal Yetenek Konumları ile ilgili bilgi ve Doğum haritası olmayanlar için, sadece konuda resimlerini paylaştığım konumları gösteren tabloların oluşturulmasında yardımcı olabilirim. Doğum haritalarını ücretsiz doğum haritası çıktısı veren sitelerden de temin edebilirsiniz. Lütfen doğum haritasını daha önce çıkaranlar veya ücretsiz doğum haritası veren sitelerden doğum haritası alanlar talepte bulunmasınlar. Aldığınız haritalardaki konumları sayfadaki konumlara bakarak sizlerde yorumlayabilirsiniz.

Ruhsal yetenek konumları ile ilgili bilgiler içeren doğum haritaları yorum bölümünde girmiş olduğunuz mail adresine gönderilmektedir. Lütfen mail adresinizi doğru yazdığınıza emin olunuz. Talep eden herkese gecikmeli de olsa bilgiler gönderilmektedir. Bazı mailler anlık sorunlar nedeniyle ulaşamayabilir. Eğer bilgiler size ulaşmazsa lütfen belirtin.

Doğum Haritası için Gerekli Bilgilerin Ulaştırılması

Doğum haritası nasıl çıkarılır? Bunun için hangi bilgiler gerekir?

Ruhsal Yetenek Konumları ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Talep edilen bilgileri lütfen aşağıdaki örneğe göre iletiniz.

Doğum Tarihiz: 1 Ekim 1990 gibi
Doğum Yeriniz: İl/ilçe
Doğum Saatiniz: 13:50 gibi
Tam doğum noktanızın Google Maps koordinatları: 41 N 30 – 28 E 50 gibi (Gerekli değil. Bu koordinatları göndermediğiniz taktirde belirttiğiniz il / ilçe koordinatları girilecektir. Koordinatlar sadece konum bilgilerinizin doğruluk oranını arttırmak isterseniz girilecektir.)

İl veya ilçe merkezine doğduğunuz yer (ev veya hastane) uzaksa ev, burç ve gezegen konumlarında farklılıklar ortaya çıkabilmektedir.

Doğduğunuz ev veya hastanenin koordinatlarını 41 N 30 – 28 E 50 şeklinde ek olarak Google maps veya belirttiğim şekilde yer tespiti için Google Earth üzerinden bularak gönderirseniz daha doğru bir hesaplama yapılabilecektir. Koordinatlarınızı nasıl bulabileceğinizi aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

Google Earth ile Yer Koordinatları Nasıl Belirlenir?

Bu çalışma için herhangi bir ücret talep edilmemekte ve doğum haritaları ile ilgili bilgiler zamanımız el verdiği sürece ücretsiz olarak sunulmaktadır. Amacımız konu içerisinde ve sitedeki diğer konularda belirttiğimiz gibi herkesin doğuştan gelen kabiliyetlerini keşfetmelerine yardımcı olarak bilinmeyen sebepleri anlamalarına yardımcı olmaktır. Zamanımız olmadığında geç cevap verilebilir, gecikme olduğunda anlayış göstermenizi rica ederim.

Size Gönderilen Doğum Haritası Konumlarından Nasıl Yararlanabilirsiniz

Mail adresinize 3. görsel olarak gönderilen tabloda, doğum haritanızdaki ev, burç ve gezegen konumları gösterilir. Görselde yer alan konumları bu sayfa içerisinde anlatılan konumlarla karşılaştırarak “ruhsal yetenek konumları” nızı bulabilirsiniz.

Ben örnek olarak gönderdiğim konumlar için öncelikle “Neptün” konumuna baktığım için sayfada CTRL+F ile Neptün’ün bulunduğu ev konumunu aratıyorum. Eğer cep telefonundan takip ediyorsanız, Öncelikle sayfada belirtilen konumları dikkatli bir şekilde okuyun veya not alın. İmkanınız varsa başka bir telefondan sayfayı açarak konumları, size gönderilen konumlarla sırasıyla karşılaştırınız.

Aşağıdaki örnekte “Neptün 2. Evde

doğum haritasındaki ev, gezegen ve burç konumları, neptün 2. evde

Bu konumu, sayfa içerisinde belirtilen konumlardan buluyoruz.

doğum haritası ev, burç, gezegen konumu bulma, neptün 2. evde

Farklı bir örnekte ise ev konumu belirtilmeyen sadece gezegen ve burç konumu belirtilen yeteneklerle ilgili.

Örneğimizde “Mars Balık Burcunda

doğum haritasında ruhsal yetenek konumları, mars balık burcunda

Konu içerisinde “ruhsal yetenek konumları” arasında buluyoruz.

mars balık burcunda, doğum haritasında ruhsal yetenekler, konum bulma

Özelikle bakmanız gereken konumlar konu içerisinde belirtilmiştir.

(Zamanım olmadığında konu yoruma kapalı olabilir. Müsait olduğumda tekrar açılacaktır. Ücretsiz doğum haritası çıkaran sitelerden doğum haritası çıkararak ta konu içerisindeki konumları karşılaştırabilirsiniz)

 

Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

www.parapsikoloji.net

25 Şubat 2018

E. Emre Sönmez
“İnsan ruhunu yitirmediği sürece yapamayacağı şeyler sınırlıdır AMA sınıra ulaşmak için vazgeçmesi gerekenleri terkedemeyecek kadar da bencil, tembel ve egoisttir”
YAZARA AİT TÜM YAZILAR
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1159 YORUM
 1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

  Merhaba. Genelde Balık burcunun olumsuz açılarında yoğun empati durumu ortaya çıkar ve yaşamı ciddi anlamda zora sokar. Sanırım yaptığınız çalışma iç dengenizi bozmuş ve enerji alanına girdiğiniz insanların enerjilerinden de etkilenmeye başlamışsınız.

  Eğer mümkünse konusunda ehil bir enerji uzmanı ile görüşün. Klasik psikoloji dışına çıkabilen bir psikologla da görüşmeniz hızlı yol almanızı kolaylaştıracaktır.

  O zamana kadar imkanınız varsa yalnız doğal bir ortamda kalın. Doğa ile başbaşa biraz insanlardan uzak bir yaşam sürün. Toprakla ve suyla temas edin. Yeşil bitkilere temas edin. Ağaçlara dokunun. Doğanın kokusunu almaya çalışın. Doğal beslenin. Kendinizi toparladığınızda yardım almaya çalışın.

 2. blank murat dedi ki:

  Merhaba, çok özel bir süreçten geçiyorum bu konuda bir bilirkişinin yorumuna ihtiyacım var. Aşırı empati sendromuna sahip bir insandım. Normal empati sürecinde insanları veya çevreyi auram üzerinde etkileşim ile hissediyor En azından empati sürecinden çıkmak için kendime odaklandığımda veya kendi başıma kaldığımda merkezime dönebiliyordum fakat bu konularada çok bilinçli değildim fakat zamanla ve bu süreçte bilinçli ve olayın aslını anlayabilmek için deneyimsiz fakat bilinçli olarak bir empati deneme çalışmasını deneyimledim. Maalasef bu süreç ile çok bilinçlendim fakat enerji dengem alt üst oldu normalde empatiyi dışımda hissederken artık gözümü kapattığımda hisler bedenimde dolaşıyor algımı bütünü ile ele geçirdi. Kendime odaklandığımda bedenimin içindeki insanları hissediyorum enerji kaynağım sanki empatimden beslenme gibi bir halin içerisindeyim. Bu halden çıkamıyorum içsel farkındalığımı içsel varlığımı kaybettim kalbim his bedenimin alt üst oldu hisler. Su altında kalarak kendimi soyutlama çalışması yapmayı yönelicem ancak ne yapıcam hiçbir fikrim yok düşünsem olmuyor, yapsam olmuyor tüm hislerimi sınırlarımı kaybettim.

 3. blank Onur Molla dedi ki:

  Merhabalar iyi günler eğer zahmet olmayacaksa doğum haritamı çıkartırsanız çok minnettar olurum şimdiden teşekkür ederim <3

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba iyi günler size de.

   Zahmet olmayan işin hayrı az olurmuş. Faydalı olmak güzel bir şeydir. Yalnız bir bütün olarak doğum haritası çıkarıp yorumlamıyoruz. Sadece konuda belirttiğim gibi haritayı çıkarıp belli noktaları belirtiyoruz.
   Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 4. blank Zeynep dedi ki:

  Merhaba. İyi akşamlar. Doğum Haritamı çıkarabilir misiniz. Teşekkür ederim.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba İyi akşamlar size de. Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 5. blank cihan dedi ki:

  merhaba doğum haritamı çıkartırmısınız rica etsem

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 6. blank tugba dedi ki:

  Merhaba, dogum haritasında ruhsal yetenek konusunda yardım alabilir miyim sizden?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 7. blank Nalan Oğuz dedi ki:

  Merhaba, doğum haritamı çıkarabilir misiniz. Şimdiden teşekkür ederim.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 8. blank Elif dedi ki:

  Merhaba doğum haritamı yorumlar mısınız?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Elif hanım. Doğum haritası yorumlamıyoruz. Sadece konuda belirttiğim gibi doğum haritasını çıkaramayanlara yardımcı olmak amacıyla doğum haritalarını çıkarıp ilgili konumları belirtiyoruz.

 9. blank Zeyneb dedi ki:

  Selamun aleykum. doğum haritamı yorumlayabilirmisiniz.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Aleyküm selam Zeynep hanım. Doğum haritası yorumlamıyoruz. Sadece doğum haritasını çıkaramayanlara yardımcı olmak amacıyla doğum haritalarını çıkarıp ilgili konumları belirtiyoruz.

 10. blank r y dedi ki:

  merhabalar.. önceki yorumumu yanlış konu başlığı altına yazmışım, kusura bakmayın lütfen.. doğum haritası analizi ve konum yorumlaması hakkında bilgi almak istediğimi belirtmiştim. yardımcı olabilirseniz çok sevinirim..

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Estafurullah sorun değil. Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 11. blank Başak dedi ki:

  Merhaba doğum haritamı yorumlar mısınız ? Görüşlerinizi merak ediyorum.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 12. blank M.E.S dedi ki:

  Merhaba, iyi günler sizin sayenizde bu konu hakkında daha çok bilgi sahibi oldum, emeğiniz için çok teşekkür ederim.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Rica ederim. Faydalı olmasını dilerim.

 13. blank Emine Akyol dedi ki:

  Merhabalar. Mümkünse bende yorumunuzu almak isterim. Teşekkür ederim 🙏

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Tabiki mümkün. Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 14. blank Yeliz dedi ki:

  Merhaba. Mümkünse bende öğrenebilir miyim ruhsal yeteneklerimi. Doğum haritasının nasıl yorumlanacağını bilmiyorum.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Tabiki elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 15. blank erva dedi ki:

  merhaba doğum haritama bakar mısınız

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 16. blank Bir kişi dedi ki:

  İyi akşamlar. Ben ailemin söylediği zaman aralığındaki kendime uygun yükselen burcuna karar verip zamanı iki saate kadar indirdim. Daha ayrıntıya inebilmem için neler yapabilirim, yardım eder misiniz? Şimdiden teşekkür ederim.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   İyi akşamlar size de.
   Biraz uğraştırır ama en iyi yöntem şudur bana göre. Online doğum haritası bakılan bir web sitesinden bahsettiğiniz 2 saatlik süre için 10’ar dakika ara ile 2 saat doluncaya kadar doğum haritası çıkartın. 20:10, 20:20, 20:30 gibi.. Daha sonra ev konumlarını inceleyin. 1. evde akrep burcu, 2. evde yengeç burcu gibi nette ararsanız özelliklerini bulabilirsiniz. Size uyan konumları belirleyin. Bu şekilde sınırları daraltarak doğru zaman dilimine ulaşabilirsiniz.

   1. blank Bir kişi dedi ki:

    hahahha kaç saattir bakıyorum bulamadım ve kafam karıştı. Hep iki seçenek var, ya ikisi de uymuyor ya da ikisi de kısmen uyuyor. Neyse deyip seçtim, birbiriyle çelişti sonuç çıkmadı. Özelliklere tekrar baktım bir sonuç çıkardım ama hiç içime sinmedi. Belki kendimi tanıyacak kadar yaşlanmadım? 😀 Dereceler yakın olunca sonrakinden de etkileniyor gibi bir şey okudum, bundan mı ki?

    1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

     Evet olabilir. Burç ve gezegenler arası açılarda konumların özelliklerini etkileyebilir. Kare açı, üçgen açı gibi. Sizi yakından tanıyanların yardımlarını da alabilirsiniz.

 17. blank Roxan dedi ki:

  Bu konularda özel olarak danışmanlık alabilir miyim sizden, lütfen geri dönüş yapar mısınz

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Mail adresinize yazdım.

   1. blank Orhan dedi ki:

    Merhabalar, doğum haritama baktırmak istiyorum. Yardım edebilir misiniz rica edersem.

    1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

     Merhaba, lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 18. blank GÜLŞAH ERİŞ dedi ki:

  Merhaba doğum haritama baktırmak istiyorum Lütfen

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 19. blank dogan dedi ki:

  merhaba doğum haritamı inceleyebilirmisiniz telepati için istiyorum uygunmu diye bakarmısınız ?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Bir süre vaktim olmadığı için bakamıyorum ne yazık ki. Müsait olduğumda tekrar bakmaya başlarım.

   Doğum Haritasında Telepati Yeteneği Konumları linkinden kolayca bulabilirsiniz. Bulamazsanız burayı tekrar yoruma açtığımda yazarsanız bakarım.

 20. blank yasin emre yılmaz dedi ki:

  doğum haritamı inceleyebilirmisiniz

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Bir süre vaktim olmadığı için bakamıyorum ne yazık ki. Müsait olduğumda tekrar bakmaya başlarım.

 21. blank Su Veyis dedi ki:

  Merhaba. Rica etsem benim de doğum haritamda ki ruhsal yetenek konumlarına bakabilir misiniz?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Bir süre vaktim olmadığı için bakamıyorum ne yazık ki. Müsait olduğumda tekrar bakmaya başlarım.

 22. blank Bahtiyar dedi ki:

  S.a hocam uzun zamandir uyku felci ve bol bol ruya sorunum var sizden ricam dogum haritama bakip benim neye meyilli oldugumu soylermisiniz

  Cevabinizi dort gozle bekliyorum ..

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Aleyküm selam. Lütfen kusuruma bakmayın. Bir süre vaktim olmadığı için bakamıyorum ne yazık ki. Müsait olduğumda tekrar bakmaya başlarım.

   Bu konuyla ilgili Karabasan Nedir? Nasıl Oluşur? Nasıl Gider? konusuna da bakabilirsiniz.

 23. blank ebru eren dedi ki:

  Emre Bey merhaba, benim de doğum haritama ruhsal yeteneklerim açısından bakabilirseniz çok sevinirim.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Ebru hanım. Bir süre vaktim olmadığı için bakamıyorum ne yazık ki. Müsait olduğumda tekrar bakmaya başlarım.

 24. blank Nazlıcan dedi ki:

  Merhaba doğum haritama bakabilir misiniz?Ruhsal yeteneklerimi çok merak ediyorum ancak tam olarak nerede yoğunlaşacağımı bilemiyorum

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Bir süre vaktim olmadığı için bakamıyorum ne yazık ki. Müsait olduğumda tekrar bakmaya başlarım.

 25. blank Ahsen dedi ki:

  Merhabalar, doğum haritamı inceleyip dikkatli olmam gereken konuları, potansiyelimi, ruhsal yeteneklerimi söyleyebilir misiniz?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 26. blank Semra Irmalı dedi ki:

  Merhaba doğum haritama bakar mısınız?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 27. blank Eren dedi ki:

  Merhaba, Çok ciddi şekilde uzun zamandır araştırma içerisindeyim ve uzun zamandır da bilmeden olağanüstü şeyler yapmaktayım. Doğum Haritamı nasil cıkartacagımı tam olarak anlamadım. Yardımcı olursanız sevinirim.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 28. blank Büşra dedi ki:

  Merhabalar
  Doğum haritamı yorumlamama yardımcı olabilir misiniz ? Kariyerimle ilgili büyük bir çıkmazdayım

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Lütfen gönderilen maili cevaplayınız. Doğum haritanızdaki ruhsal yeteneklerle ilgili konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz.

 29. blank Zeynep dedi ki:

  Merhaba benim de doğum haritamı inceleyebilmeniz mümkün mü?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 30. blank Sedanur dedi ki:

  Merhaba doğum haritama bakarmısınız?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 31. blank İrem dedi ki:

  Merhabalar rica etsem doğum haritamı yorumlar mısınız?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 32. blank Cemile pınar dedi ki:

  Merhaba, doğum haritamı incelemeniz mümkün mü? Özellikle ruhsal yeteneklerim üzerine meyillenmek istiyorum kontrol ettim hepsini okudum fakat nasıl ilerlemeliyiz haritamızda var mı bu ilerleyiş yorumlar mısınız?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Tabiki, Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

   1. blank Ilknur Ars dedi ki:

    Merhaba emre bey mailden ulaşabilirsiniz bana çok sevinirim

    1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

     Merhaba İlknur Hanım. Mail adresinize yazdım.

 33. blank Ayaz Esen dedi ki:

  Doğum haritama bakabilirmisiniz.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 34. blank Zeynep Arslaner dedi ki:

  Benim Doğum haritamada bakar mısınız lütfen😊

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 35. blank Ayça dedi ki:

  Merhaba doğum haritama bakar mısınız?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 36. blank Serhat Yavuz dedi ki:

  Merhaba doğum haritama bakar mısınız rica etsem?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Lütfen gönderilen mail adresini cevaplayınız.

 37. blank Ay dedi ki:

  Merhaba. Doğum haritasını yorumlar mısınız rica etsem.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Sadece ruhsal yetenek konumlarına tespit ediyoruz.

 38. blank Esra nur Yaman dedi ki:

  Doğum haritamı yorumlarmısınız rica etsem

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Doğum haritası yorumlamıyoruz sadece konuda belirtilen ruhsal yetenekleri belirliyoruz. Doğum haritası yorumlaması çok geniş bir konu.

 39. blank Hüseyin Eser dedi ki:

  Merhabalar, benim de doğum haritama bakabilir misiniz?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Gönderilen maili cevaplayın lütfen.

 40. blank Muhammet Emre Ünal dedi ki:

  İyi günler , doğum haritamı yorumlar mısınız rica etsem?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   İyi günler. Doğum haritası yorumlamıyoruz. Sadece konuda belirttiğim ruhsal yetenek konularını belirleyip gönderiyoruz.

 41. blank Sakura Sobieski dedi ki:

  Merhaba,
  Doğum haritamı yorumlayabilir misiniz?
  Teşekkür ederim.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 42. blank Sevilay dedi ki:

  Merhabalar dogum haritamı yorumlarmisiniz

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 43. blank Archangel dedi ki:

  merhaba bana ulaşabilir misiniz?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Buyrun. Buradan yazabilirsiniz.

 44. blank Serhat dedi ki:

  Merhabalar doğum haritama bakarmısınız

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Bir süre vaktim olmadığı için bakamıyorum ne yazık ki. Müsait olduğumda tekrar bakmaya başlarım.

 45. blank mübeccel eser dedi ki:

  Merhaba, benim de doğum haritamı yorumlar mısınız?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Bir süre vaktim olmadığı için bakamıyorum ne yazık ki. Müsait olduğumda tekrar bakmaya başlarım.

 46. blank Ziya dedi ki:

  Bakabilir misiniz bana da

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Bir süre vaktim olmadığı için bakamıyorum ne yazık ki. Müsait olduğumda tekrar bakmaya başlarım.

 47. blank Oğuz dedi ki:

  Merhaba, doğum haritamı yorumlar mısınız?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

   1. blank Esra nur Yaman dedi ki:

    Doğum haritamı yorumlarmısınız rica etsem

    1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

     Doğum haritası yorumlamıyoruz sadece konuda belirtilen ruhsal yetenekleri belirliyoruz. Doğum haritası yorumlaması çok geniş bir konu.

   2. blank Sema dedi ki:

    Selamlar vaktiniz var ise dogum haritam icin bilgilerimi paylasabilir miyim

    1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

     Selam. Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 48. blank zülal zahide dedi ki:

  Merhabalar doğum haritama bakarmısınız?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

   1. blank PATİKLİ dedi ki:

    Merhaba doğum haritama bakabilirmisiniz

    1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

     Merhaba. Bir süre vaktim olmadığı için bakamıyorum ne yazık ki. Müsait olduğumda tekrar bakmaya başlarım.

     1. blank Pınar dedi ki:

      Merhaba benim de doğum haritama bakabilirmisiniz?

     2. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

      Merhaba. Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

   2. blank Tuğçe dedi ki:

    Selam. Plüton akrepte ve 8. Ev’de

 49. blank Derya Nur dedi ki:

  Benim doğum haritama da bakar mısınız?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

   1. blank Serhat dedi ki:

    Merhaba doğum haritama bakabilir misiniz?

    1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

     Merhaba. Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

1 9 10 11
error: Korumalı İçerik!