Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları, ruhsal doğum haritası

Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

Doğum haritası diğer adıyla horoskop bizlerin genel özelliklerini ortaya çıkaran bir harita gibidir. Karakterimizi, nasıl bir yapıya sahip olduğumuzu ve aldığımız etkileri bu haritaya bakarak görebiliriz. Doğum haritaları, hangi burç özelliklerine sahip olduğumuzu, gezegen ve ev konumları ile birlikte bizlere göstermektedir. Farklı hesaplama teknikleri ile ortaya çıkarılan doğum haritalarında, kişisel özelliklerimiz yanında hangi paranormal kabiliyetlere sahip olduğumuzu da, aldığımız etkilere bakarak görebiliriz. Bu yönüyle doğum haritalarını “psişik doğum haritaları” veya “ruhsal doğum haritaları” olarak ta adlandırabiliriz.

Eğer astrolojiyi sadece fal olarak niteleyenlerdenseniz büyük bir yanılgı içerisinde olduğunuzu belirtmek isterim. Bu konuda şüpheleri olanlardansanız öncelikle Astroloji ve doğum haritasının önemi üzerinde durduğumuz Parapsikoloji Astroloji ilişkisi adlı yazımızı okumanızı öneririm.

Burçlarda Genel Unsurlar

Doğum haritalarında doğrudan belirtilmese de burçlar özelliklerine göre farklı kategorilerde ele alınır. Zodyak olarak adlandırılan burçlar kuşağı 12 burçtan oluşur ve element adları ile Ateş, Hava, Su ve Toprak olmak üzere 4 ana guruba ayrılırlar. Ayrıca yapısal olarak Sabit, Değişken ve Öncü olarak ifade edilirler.

Hangi Burç Hangi Grupta Yer Alır?

Özellikleri itibari ile burçlar şu guruplarda yer alırlar.

Ateş Grubu Burçları: Koç – Aslan ve Yay Burçları (Sezgisel, Ani Hareket)
Hava Grubu Burçları: İkizler – Terazi ve Kova Burçları (Düşünsel, Hissel, Yüzeysel)
Su Grubu Burçları: Yengeç – Akrep ve Balık Burçları (Duygusal, Ruhsal)
Toprak Grubu Burçları: Boğa – Başak ve Oğlak Burçlarıdır. (Duyumsal, Dokunsal)

Doğum haritasında elementlerin yoğunluğu nasıl bulunur?

Ateş, Hava, Su ve Toprak elementlerinden hangisinin sizde daha yoğun olduğunu anlamak için, Doğum haritanızda evlerde bulunan burçları kontrol ederek yukarıda verdiğimiz dağılıma göre hangi elementin sizde daha yoğun olduğunu görebilirsiniz. Su gurubunun yoğunluğu (Akrep, Yengeç ve Balık Burcu) ruhsal kabiliyetler açısından büyük etkiye sahiptir.

Doğum Haritası, ücretsiz doğum haritası, doğum haritası nasıl çıkarılır

Sabit Burçlar: Akrep Burcu, Aslan Burcu, Boğa ve Kova Burçları (Sabit, Geleneksel)
Değişken Burçlar: Balık Burcu, Başak Burcu, İkizler ve Yay Burçları (Değişim, Uyum)
Öncü Burçlar: Koç Burcu, Oğlak Burcu, Terazi ve Yengeç Burcu (Lider, Öncü)

Doğum Haritasında Konumlar, Doğum Haritası, ücretsiz doğum haritası, doğum haritası nasıl çıkarılır

Bunların dışında haritada etken olarak 12 ev konumu ve gezegenler bulunmaktadır. Ana etken güneş burcu olmakla birlikte yükselen ve ay burçları ile birlikte diğer değişkenlerin fazlalığı aynı burçta bulunan insanların farklı özelliklere sahip olmasına da neden olabilmektedir. Her ev konumu farklı bir alanda etkiye sahiptir. Yani bir insanın güneş burcunun koç olması her alanda koç burcu özellikleri taşıyacağı anlamına gelmez. Her evin insanı etkileyen farklı yönleri vardır.

Ev Konumları ve Etki Alanları

1. Ev: Kişilik ve Karakter (Koç – Gezegeni Mars)
2. Ev: Para ve Değerler (Boğa – Gezegeni Venüs)
3. Ev: Sosyal Yaşam ve Eğitim (İkizler – Gezegeni Merkür)
4. Ev: Aile ve Toplum (Yengeç – Ay)
5. Ev: Aşk ve Şans (Aslan – Güneş)
6. Ev: Günlük Yaşam ve Sağlık (Başak – Gezegeni Merkür)
7. Ev: Evlilik ve Ortaklık (Terazi – Gezegeni Venüs)
8. Ev: Cinsellik, Ölüm ve Madde Ötesi (Akrep – Gezegenleri Plüto ve Mars)
9. Ev: Din, Yüksek Eğitim ve Yolculuklar (Yay – Gezeni Jüpiter)
10. Ev: Disiplin, Kariyer ve Meslek (Oğlak – Gezegeni Satürn)
11. Ev: Teknoloji, Akıl ve Arkadaşlık (Kova – Gezegenleri Uranüs ve Satürn)
12. Ev: Hayaller, İç Dünya ve Ruhsal Aktiviteler (Balık – Gezegenleri Neptün ve Jüpiter)

Doğum Haritasında Ev ve Gezegen Konumları, Doğum Haritası, ücretsiz doğum haritası, doğum haritası nasıl çıkarılır
Tüm bu özellikler eklediğim örnek resimlerde görüleceği gibi zaman, enlem ve boylam dereceleri dikkate alınarak gösterilir. Hesaplamalarda doğruluk oranı kişiye özel yapılan hesaplamalarda daha yüksek çıksa da programlardan elde verilerde genel hatları ile bize yeterli veriyi sağlamaktadır.

Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

Yaptığımız çalışmada ruhsal hassasiyetlerin yoğunluğunu iki ana başlıkta ele aldık. Burçlar ve Gezegen Konumları.

Ruhsal Hassasiyetin Yoğun Olduğu Burçlar

Parapsikolojiye ilgi ve paranormal kabiliyetlerin yoğunluğu bakımından özellikle Su Gurubu Burçları olan Akrep burcu, Yengeç burcu ve Balık burcu hem duygusal hem de ruhsal derinlikleri nedeni ile diğer burçlara göre daha yoğun etkinliğe sahipler. Bu yoğunluk bir ayrıcalık değildir. Her burç grubunun hayattaki yeri ve önemi farklıdır ve her biri yaşamda bir eksiği tamamlar.

Balık Burcu: Balık burcu etkisi altında bulunan veya belli ev konumlarında balık burcu etkisi alan insanlardaki ruhsal hassasiyet ve içsellik daha fazla olduğu için, paranormal kabiliyetlerin ortaya çıkma oranı daha yüksektir. Ancak bu derinliklerini kontrol altına alamamaları durumunda ruhsal sorun yaşama olasılıkları da yüksek yüksektir.

Yengeç Burcu: Balık burcuna göre madde seviyesine daha yakın ve sorun yaşama olasılıkları daha düşük seviyelerde ancak aldıkları etkilere göre balık burcunda bulunan yoğunluk bu burç etkisinde olanlarda da görülmektedir.

Akrep Burcu: Balık ve Yengeç Burçlarının birleşimi gibidir. Madde ve Ruhsal seviye arasında köprü konumundadır. Madde ve Madde ötesi arasında çift yönlü kontrole sahiptir. Balık ve Yengeç burcunda bulunan derinliğin madde boyutuna uzanan yansıması şeklinde tarif edilebilir.

Ruhsal Yeteneklere Etki Eden Gezegenler ve Konumlar

Özellikle Mars, Jüpiter, Plüton (püluto) ve Neptün Gezegenleri ile 8. 11. ve 12. evler paranormal aktivitelerin arttığı konumlardır. Bu konumların haritadaki oranları ve ağırlıkları bir insanda hangi paranormal kabiliyetlerin ortaya çıktığını, çıkabileceğini veya geliştirilebileceğini büyük oranda göstermektedir.

Gezegenlerin bulunduğu konumların açıları ve aldıkları etkiler kabiliyetlerin bazı insanlarda doğuştan ortaya çıkmasını kolaylaştırabileceği gibi sonradan kazanımları da zorlaştırabilmektedir. Bu durumu, ışığın önüne konulan engellere benzetebiliriz. Bu durumda olanlar için kabiliyetlerin ortaya çıkarılması veya kontrol edilmesi için disiplinli ve yoğun bir çaba gerekebilmektedir. Burç etkileri birbirini çeken ve iten mıknatıs etkileri gibidir. Bir yeteneğin ortaya çıkarılabilmesi veya geliştirilebilmesi için bu etkilerin aşılması gerekir ki bu da uzun süren çaba ve sabra ihtiyaç duyar. (Bakınız Ruhsal Gelişim)

Paranormal Yetenekler Ev, Gezegen ve Burç Konumları

Paranormal Yetenekler Ev, Gezegen ve Burç Konumları

Ay ve Ruhsal Yetenek Konumları

Ay 12. Evde ve Yengeç Burcunda: Güçlü sezgiler, Yoğun ruhsal deneyimler, İnsanların iç dünyalarını görebilme ve Medyum Özellikleri
Ay 12. Evde ve Balık Burcunda: Medyum Özellikleri, Güçlü ruhsal algılama ve sezgiler, insanların ruhsal olarak neye ihtiyaçları olduğunu anlayabilirler. Alınan sert açılar ve yoğunluk kontrol edilmezse ruhsal sorun görülebilir.

Ay 1. ve 2 Evde: Güçlü Önseziler
Ay 3. Evde: Güçlü ve etkin önsezi, İmajinasyon, yoğun derinlik ve trans hali. Etkili rüyalar. Premonisyon, Prekognisyon ve ruhsal alıcı özelliği. Telepatik etkilere açıklık.
Ay 7. Evde: Güçlü önseziler ve Psişik etkiler.
Ay 8. Evde: Telepati yeteneği, ruhsal derinlik ve duyarlılık, madde ötesine ve bilinmeyene yoğun ilgi, Ruhsal analiz yeteneği.
Ay 9. Evde: Medyum özellikleri, güçlü ruhsal sezgiler ve premonisyon etkisi, net rüyalar ve güçlü 6. his.
Ay 11. Evde: Güçlü sezgiler.
Ay 12. Evde: Güçlü önseziler ve yoğun ruhsal hassasiyetler.

Ay Yengeç Burcunda: Premonisyon özelliği, Ruhsal hassasiyetler, Bilinçli rüya evreleri görülebilir. İmajinasyon yetenekleri gelişmiştir.
Ay Akrep Burcunda: Ruhsal derinlik, Ruhsal yetenekler ve Premonisyon özellikleri.
Ay Balık Burcunda: Medyum özelliği, Madde ötesine ve ruhsal konulara ilgi, Ruhsal alıcı hassasiyeti.
Ay Kova Burcunda: Doğa üstü konulara ve madde ötesine ilgi.

Şiron, Mars, Plüto, Satürn ve Ruhsal Yetenek Konumları

Şiron Balık Burcunda: İçsel enerjilerini yönlendirerek başkalarının enerjilerini düzenleme yeteneği. Bioenerji ile tedavi konusunda yetenek.
Şiron 12. Evde: Medyumluk özelliği. Prekognisyon yani ileride olacak olayları büyük oranda rüyalarda görme. Duyu ötesi algılara ve Madde ötesine ilgi.

Mars Balık Burcunda: Güçlü Ruhsal algı ve sezgiler. Premonisyon etkisi. Güçlü imajinasyon etkisi. Mistik yetenekler.
Mars Akrep Burcunda: Madde ötesi konularda korku duvarının aşılması. Yüksek içsel enerjiler. Enerjisini duyguları ile yönlendirerek kontrol edebilir. Gözleri ile enerjiyi dışavurabilir. Telepatik etkiler kazandırır. Duygularını karşı tarafa telepati ile yansıtabilir.

Satürn Akrep burcunda: Ruhsal yoğunluk. Psişik yetenekler ve Mistik derinlikler. Bilinmeyen konulara karşı yoğun ilgileri vardır.

Plüto Akrep Burcunda: Güçlü premonisyon yetenekleri vardır. Ruhsal yoğunlukları fazladır. Madde ötesi konulara ilgileri fazladır. Parapsikolojiye ilgi duyarlar. Bilinmeyen konulara korku çizgisini aşan eğilimleri vardır.
Plüto Yengeç Burcunda: Gizemli konulara ilgileri yoğundur. 6. hisleri güçlüdür. İnsanların iç yüzlerini görebilirler.
Plüto Balık Burcunda: Hisleri yoğun ve güçlüdür. Premonisyon özellikleri görülür. Mistik yönleri ağır basan insanlardır. Gizemli konuları araştırmayı severler.

Uranüs, Merkür, Satürn Ev ve Burç Konumlarında Ruhsal Yetenek Konumları

Uranüs Balık Burcunda: Psişik yeteneklerin ortaya çıkmasına etki edebilecek bir konumdur.
Uranüs 8. Evde: Madde ötesine ilgi. Madde ötesi konuların bilimsel çözüm çabası.
Uranüs 10. Evde: Madde ötesine ilgi ve güçlü sezgiler.
Uranüs 12. Evde: Güçlü sezgiler.

Merkür Yengeç Burcunda: Güçlü sezgiler, ruhsal derinlik ve ruhsal analiz yeteneği
Merkür Akrep Burcunda: Güçlü sezgiler ve Premonisyon yeteneği. Ruhsal konularda yüksek konsantrasyon. Ruhsal analiz yeteneği. Madde ötesi ve madde boyutunda kanal olma özelliği.
Merkür Balık Burcunda: Güçlü sezgiler. Ruhsal telepatik alıcı özelliği. Ruhsal derinlik ve psişik yetenekler.
Merkür 2. Evde: Güçlü sezgiler
Merkür 8. Evde: Doğa üstü olaylara, ruhsal konulara ve madde ötesine ilgi.
Merkür 11. Evde: Doğa üstü olaylara ve madde ötesine ilgi.
Merkür 12. Evde: Güçlü sezgiler, imajinasyon yeteneği, Parapsikolojiye ve madde ötesine ilgi. Psişik yetenekler.

Satürn 12. Evde: Prekognisyon ve Premonisyon özellikleri. Ruhsal yönden hassasiyet kazandıran bir konumdur. Alınan etkilere göre olacak olayları önceden görebilir veya sezebilirler. Rüyaları net ve kontrollüdür. Yaşadıkları bir çok olayı önceden rüyalarında görürler (Veya rüyalarını bilinç seviyesine yakın olduğu için kolay hatırlayabilirler) Rüyalarını kontrol edebildikleri için rüyalarında yönlendirme yapabilirler.

Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

Neptün Burçlar ve Ruhsal Yetenek Konumları

Neptün Başak Burcunda: Gizemli ve bilinmeyen konulara ilgi duyarlar. Mistik eğilimleri vardır. Bu ilgileri onları parapsikoloji ile ilgili konulara yönlendirir. Neptünün illüzyon etkisi altındadırlar. Bu etki onları ekşfetmeye yönlendirir.
Neptün Akrep Burcunda: Neptünün yanılsamalara neden olan etkisi Akrep burcunun bilinmeyeni çözme merakı ile birleştiğinde ortaya ilginç ruhsal deneyimler çıkarır. Gizli konuları keşfetme eğilimleri yoğun görülür. Paranormal olayları ve bu olayların mekanizmalarını çözmeye, nasıl gerçekleştiğini bulmaya çalışır. İmajinasyon yetenekleri gelişmiş veya gelişime açıktır. Astral seyahatin farklı evrelerini deneyimleyebilirler. Meraklarını giderme çabaları, onların farklı Ruhsal yeteneklerini ortaya çıkarmalarına olanak tanır.
Neptün Yay Burcunda: 6. hisleri gelişmiştir. Bu yeteneklerini geliştirirlerse yaşamlarının her alanında kullanabilirler. 6. hisleri onları genelde yanıltmaz.
Neptün Balık Burcunda: Telepati yetenekleri gelişmiştir. Güvendikleri ve duygusal yakınlıkları bulunan insanlarla ruhsal iletişim kurabilirler. Madde ötesi algıları gelişmiştir. Madde ötesi varlıklarla iletişim kurabilecek ruhsal kabiliyetleri vardır. Rüyaları nettir. Mistik konulara yoğun ilgileri vardır. Paranormal yeteneklerin geliştirilmesine müsait bir konumdur.

Neptün Evler Ruhsal Yetenek Konumları

Neptün 1. Evde: Ruhsal yoğunluk geliştirilmeye elverişli paranormal kabiliyetler sunar. 6. Hisleri açıktır. Prekognisyon ve İmajinasyon yetenekleri görülür.
Neptün 2. Evde: Hayal dünyaları oldukça gelişmiştir. Bu özellik imajinasyonla yani bilinçli hayal ile birleştiğinde ruhsal yetenekleri harekete geçiren içsel bir mekanizma gibi işlev görebilir. Premonisyon özellikleri vardır. Yani önsezileri güçlüdür.

Neptün 3. Evde: Paranormal yeteneklerin yoğun görüldüğü konumlar arasındadır. Telepati yeteneği gelişmiştir. Sezgileri güçlüdür. Durugörü yetenekleri vardır. Hayal güçleri geniştir. İmajinasyonları nettir. Psikolojik algılayış yetenekleri vardır. Madde ötesine ve Parapsikolojiye ilgi duyarlar. Algıları sıradışı bir işleyişle çalışır.
Neptün 8. Evde: Madde ötesi ruhsal konulara ilgi duyarlar. Madde ötesi güçleri elde etme eğilimleri görülür. Ruhsal algıları madde ötesi varlıklarla iletişime müsait olduğu için medyum özellikleri vardır. Ruhsal etkilere açıktırlar. Madde ötesi hissediş vardır.

Neptün 9. Evde: 6. Hisleri güçlüdür. Prekognisyon özellikleri görülebilir. Yaşadıkları olayları önceden rüyalarında görebilirler. Medyum özellikleri vardır. Ruhsal hassasiyetleri yoğundur. Paranormal kabiliyetlerin yoğun görüldüğü konumlar arasındadır.
Neptün 10. Evde: Ruhsal farkındalıkları vardır ve bu farkındalığı herkesin yaşaması için çaba sarfederler. Başkalarına ruhsal yardımda bulunmaya çalışırlar. Madde ötesi konulara ilgileri vardır.
Neptün 12. Evde: Ruhsal yoğunluğun fazla olduğu konumlar arasındadır. Prekognisyon ve premonisyon özellikleri görülebilir. Medyumluk özelliği verir. Rüyalar büyük oranda gerçekleşir. Sezgileri güçlüdür. Derin trans halini kolayca yaşayabilirler. Madde ötesi konulara ilgileri yoğundur. Edinimlerini başkalarının ruh dünyasını çözümlemede kullanabilirler. Gizemli olaylara ilgi duyarlar.

Jüpiter Ruhsal Yetenek Konumları

Jüpiter Yengeç Burcunda: Güçlü imajinasyon etkisi, Mistik konulara ilgi.
Jüpiter Akrep Burcunda: Premonisyon ve Prekognisyon etkisi. Madde ötesine derin ve yoğun ilgi. His ve sezgiler o kadar yoğun olur ki enerji baskı oluşturabilir. Olumsuz ve zayıf düşüren etkiler alınmışsa bu baskı, ruhsal yönden sorun yaşatabilir. Korkunun üzerine cesaretle giden ve bundan keyif alan, sıradışı insanlar olarak bilinirler. Sıradışı ruhsal konuları araştırmaktan ve paylaşmaktan keyif alırlar.

Jüpiter Yay Burcunda: Güçlü ama net olmayan 6. his alanı. Geliştirilmesi için çalışılması gerekir. Geceleri gündüzlere tercih eden insanların konumu. Kendilerine has felsefik yapıları vardır.
Jüpiter Balık Burcunda: Telepati yeteneği, Güçlü 6. his. Paranormal yeteneklerin en yoğun olduğu konumlar arasındadır. Ruhsal enerjilerini diğer insanları iyileştirmek için yoğunlaştırabilir. Rüyaları belirgindir prekognisyon etkisi vardır. İmajinasyon yetenekleri güçlüdür. Telepati yeteneği gelişime açıktır. Mistik eğilimleri yoğundur.
Ancak güçlerini kontrol altına alamazlarsa ruhsal yönden sıkıntı yaşayabilirler.

Jüpiter 12. Evde: Astral seyahat yapabilme kabiliyeti, güçlü önsezileri ile premonisyon etkisi. Derin trans haline kolay ulaşma ve negatif enerjileri pozitife dönüştürebilme.
Jüpiter 8. Evde: Güçlü Telepati yeteneği. İnsanları doğal telepatik yetenekleri ile kolayca etki altında alabilirler. Madde ötesine, parapsikolojiye, gizemli konulara ve bilinmeye karşı ilgileri yoğundur.

Ev Konumları

1. ve 8. Ev Ruhsal Yetenek Konumları

1. Evde Yengeç Burcu: Ruhsal hassasiyetler, Sezgilerde yoğunluk ve imajinasyon yeteneği.
1. Evde Akrep Burcu: Güçlü ruhsal yoğunluk. Güçlü ve yönlendirilebilir ruhsal enerji. Güçlü sezgiler.
1. Evde Balık Burcu: Ruhsal derinlik. Güçlü önseziler ve imajinasyon yeteneği.

8. Evde Akrep Burcu: Akrep burcu özellikleri ile bütünleşen bir konumdur. Madde ötesine karşı yoğun ilgi. Yüksek içsel enerjiler. Güçlü sezgiler ve önsezi (Premonisyon) yeteneği. İnsanları tanıması ve onlar hakkında bir yargıya varması için onları görmesi yeterlidir. Telepatik iletişim becerisi alınan bir konumdur. Bilinmeyenlere karşı büyük bir ilgi duyar. Mevcut imkanlarla elde edemediği veya çözemediği konular için madde ötesi ilimlere ve parapsikolojiye yönelir. Madde ötesi konular için yoğun enerji kaynağı olan konumlar arasındadır. (Mars enerji – Pluto dönüşüm) Ölüm ve ötesi konular korku ile değil merak ve heyecanla karşılanır.

8. Evde İkizler ve Kova Burcu: Herşeyi yüzeyselde olsa öğrenmeyi seven ikizler burcu bu konumda madde ötesi yoğun ilgi duyar. Hem ikizler ve hem de kova burcu Madde düzeyinde meraklarını gidermek amacıyla öğrenemedikleri konuları madde ötesine yönelerek araştırırlar.
8. Evde Plüto: Güçlü sezgiler. Mistik eğilimler ve Madde ötesine yoğun ilgi. Prekognisyon ve özellikle Premonisyon özelliği görülebilir. Derin ruhsal analiz yetenekleri sayesinde psikolog olabilirler. Diğer insanlara karşı doğal bir manyetik çekim alanları vardır.
8. Evde Venüs: Okült konuları araştırmayı severler. Madde ötesine ilgileri yoğundur. Bioenerji konusunda etkindirler. Ruhsal yetenekleri geliştirmeye müsait bir konumdur.

10. – 11. ve 12. Ev Ruhsal Yetenek Konumları

10. Evde Yay Burcu: 10. ev kariyer ve meslek edinme ile ilgili olduğu için bu eve bakarak verilecek kararlarda çok dikkatli olunması gerekir. Yay etkisi, bireysel ve özgür hareket edebileceği bir iş alanına ihtiyaç duyar. 10. Evi Yay Burcunda olanlar Madde ve Madde ötesi konular ile madde beden ve ruhsal konularda bağlantı kurarak ayrıntılı bir değerlendirme yapabilirler. Buna soyutla somutu birleştirme kabiliyeti diyebiliriz. Konuların kavranması ve bilimsel açıdan ele alınabilmesi için son derece önemli bir konumdur. Konuların gerçeklik duygusu yitirilmeden madde bağlamında da ele alınabilmesi açısından önemli etkiler sağlar.

11. Evde Balık Burcu: Ruhsal sezgilerde artış görülür. Prekognisyon (olacak olayları önceden görme) ve premonisyon (Olacakları önceden sezme) özellikleri görülür. Ruhsal hassasiyetlerinin yoğun oluşu yıpratıcı olabilir.
11. Evde Yengeç Burcu: Rüyaları analiz edebilme yeteneği. Rüyalarda görülen görüntüleri, sembolleri yorumlayabilme yetenekleri vardır.

12. Evde Koç Burcu: Psişik yani ruhsal enerjilerini kullanabilme yeteneği ve rüyalar üzerinde etki. Rüyaları ve bilinçaltını analiz edip çözümleyebilmek yeteneği.
12. Evde Kova Burcu: Gizemli ve bilinmeyen konulara yoğun ilgi ve merak.

12. Evde Su Grubu

12. Evde Akrep Burcu: Paranormal yeteneklerin yoğun görüldüğü konumlar arasındadır. Madde ötesine yoğun bir ilgi duyarlar. Bioenerji kullanabilme yeteneği. Rüyaları kontrol ve analiz yetenekleri vardır. Madde ötesini keşfetmek için yoğun bir çaba içerisine girebilirler.
12. Evde Yengeç Burcu: Derin bir sezgisel güce sahiptirler. Karşılaştıkları insanların nasıl bir yapıya sahip olduklarını anında anlayabilirler. Bilinçaltı analizi ve rüyaların analiz edilmesinde doğuştan yeteneğe sahip olabilirler. Bu konum Psikolog olmak için ideal bir yetenek sunar.
12. Evde Balık Burcu: Ruhsal derinliğe ve güçlü sezgilere sahiptirler. İnsanların ruhsal yapılarından kolay etkilenebilirler. Gelişmiş hayal dünyaları vardır. Neptün etkisi de varsa imajinasyon yetenekleri gelişir. Ruhsal yoğunluğu deşarj edemediklerinde bu yoğunluğu ağlayarak deşarj ederler.

 

Meslek ve Kariyer konularında burcunuza göre meslek belirlemek için aşağıda linki bulunan konuya bakabilirsiniz.

Doğum Haritasına Göre Doğru Meslek Seçimi

Ruhsal Doğum Haritası ile İlgili Ek Açıklamalar

Giriş Konusu: Parapsikoloji Astroloji İlişkisi

Veri Çalışma Alanı: Astrolojide Evler

Değerlendirme ve Derleme Alanı: Astroloji

Premonisyon ve Prekognisyon: Prekognisyon ve Premonisyon

Sabit Burçlar ve Özellikleri

Değişken Burçlar ve Özellikleri

Öncü Burçlar ve Özellikleri

Ateş, Hava, Su ve Toprak Gurubu Burçları ve Özellikleri

Konu içerisinde kullanılan Horoskop / Doğum haritası görselleri www.akrep-burcu.com sitesinde kullanılan Allen Edwall Scripti ile oluşturulmuştur.

Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları” başlığı altında yayınlanan içerikte eksik ve hatalar olabilir. Önemli gördüğünüz konularda astroloji uzmanlarına danışarak çözüm arayabilirsiniz. Konu uzmanlık değil araştırma ve birikime dayalı bir çalışmanın ürünüdür. İlk konuda ayrıntılı olarak değindiğim gibi değişkenlerin fazla olması net sonuçlar alınmasını etkileyebilir. Konu bütün olarak değerlendirilmelidir.

Ruhsal Yetenek Konumları ile ilgili bilgi ve Doğum haritası olmayanlar için, sadece konuda resimlerini paylaştığım konumları gösteren tabloların oluşturulmasında yardımcı olabilirim.

Ruhsal yetenek konumları ile ilgili bilgiler içeren doğum haritaları yorum bölümünde girmiş olduğunuz mail adresine gönderilmektedir. Lütfen mail adresinizi doğru yazdığınıza emin olunuz. Talep eden herkese gecikmeli de olsa bilgiler gönderilmektedir. Bazı mailler anlık sorunlar nedeniyle ulaşamayabilir. Eğer bilgiler size ulaşmazsa lütfen belirtin.

Doğum Haritası için Gerekli Bilgilerin Ulaştırılması

Doğum haritası nasıl çıkarılır? Bunun için hangi bilgiler gerekir?

Ruhsal Yetenek Konumları ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Talep edilen bilgileri lütfen aşağıdaki örneğe göre iletiniz.

Doğum Tarihiz: 1 Ekim 1990 gibi
Doğum Yeriniz: İl/ilçe
Doğum Saatiniz: 13:50 gibi
Tam doğum noktanızın Google Maps koordinatları: 41 N 30 – 28 E 50 gibi (Gerekli değil. Bu koordinatları göndermediğiniz taktirde belirttiğiniz il / ilçe koordinatları girilecektir. Koordinatlar sadece konum bilgilerinizin doğruluk oranını arttırmak isterseniz girilecektir.)

İl veya ilçe merkezine doğduğunuz yer (ev veya hastane) uzaksa ev, burç ve gezegen konumlarında farklılıklar ortaya çıkabilmektedir.

Doğduğunuz ev veya hastanenin koordinatlarını 41 N 30 – 28 E 50 şeklinde ek olarak Google maps veya belirttiğim şekilde yer tespiti için Google Earth üzerinden bularak gönderirseniz daha doğru bir hesaplama yapılabilecektir. Koordinatlarınızı nasıl bulabileceğinizi aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

Google Earth ile Yer Koordinatları Nasıl Belirlenir?

Bu çalışma için herhangi bir ücret talep edilmemekte ve doğum haritaları ile ilgili bilgiler zamanımız el verdiği sürece ücretsiz olarak sunulmaktadır. Amacımız konu içerisinde ve sitedeki diğer konularda belirttiğimiz gibi herkesin doğuştan gelen kabiliyetlerini keşfetmelerine yardımcı olarak bilinmeyen sebepleri anlamalarına yardımcı olmaktır. Zamanımız olmadığında geç cevap verilebilir, gecikme olduğunda anlayış göstermenizi rica ederim.

Size Gönderilen Doğum Haritası Konumlarından Nasıl Yararlanabilirsiniz

Mail adresinize 3. görsel olarak gönderilen tabloda, doğum haritanızdaki ev, burç ve gezegen konumları gösterilir. Görselde yer alan konumları bu sayfa içerisinde anlatılan konumlarla karşılaştırarak “ruhsal yetenek konumları” nızı bulabilirsiniz.

Ben örnek olarak gönderdiğim konumlar için öncelikle “Neptün” konumuna baktığım için sayfada CTRL+F ile Neptün’ün bulunduğu ev konumunu aratıyorum. Eğer cep telefonundan takip ediyorsanız, Öncelikle sayfada belirtilen konumları dikkatli bir şekilde okuyun veya not alın. İmkanınız varsa başka bir telefondan sayfayı açarak konumları, size gönderilen konumlarla sırasıyla karşılaştırınız.

Aşağıdaki örnekte “Neptün 2. Evde

doğum haritasındaki ev, gezegen ve burç konumları, neptün 2. evde

Bu konumu, sayfa içerisinde belirtilen konumlardan buluyoruz.

doğum haritası ev, burç, gezegen konumu bulma, neptün 2. evde

Farklı bir örnekte ise ev konumu belirtilmeyen sadece gezegen ve burç konumu belirtilen yeteneklerle ilgili.

Örneğimizde “Mars Balık Burcunda

doğum haritasında ruhsal yetenek konumları, mars balık burcunda

Konu içerisinde “ruhsal yetenek konumları” arasında buluyoruz.

mars balık burcunda, doğum haritasında ruhsal yetenekler, konum bulma

Özelikle bakmanız gereken konumlar konu içerisinde belirtilmiştir.

(Zamanım olmadığında konu yoruma kapalı olabilir. Müsait olduğumda tekrar açılacaktır.)

Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

www.parapsikoloji.net

25 Şubat 2018

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 808 YORUM
 1. Mikail dedi ki:

  Merhaba doğum haritama bakabilir misiniz ?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 2. Havva dedi ki:

  Merhaba. Lutfen dogum haritama bakar misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 3. Kama dedi ki:

  Nasıl yardım edersiniz Azerbaycan Baku

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, “ru” uzantılı hesaplara mail gitmemektedir. Lütfen farklı bir mail adresi ile yazınız.

 4. Özgür dedi ki:

  Merhaba doğum haritama bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 5. Pelin dedi ki:

  Merhaba benim doğum haritamada bakabilir misiniz?? Şimdiden teşekkür ederim

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, Lütfen gönderilen maili cevaplayınız. Rica ederim.

 6. Nisan İnci Kaya dedi ki:

  İyi günler,doğum haritama bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   İyi günler. Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

   1. Kadir dedi ki:

    Merhaba ,lütfen doğum haritama bakabilir misiniz şimdiden teşekkür ederim.

    1. E. Emre Sönmez dedi ki:

     Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 7. Yelz dedi ki:

  Merhaba, doğum haritası bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 8. Elif dedi ki:

  Merhaba, benim de doğum haritama bakabilir misiniz? Teşekkürler

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız. Rica ederim.

 9. Emir dedi ki:

  merhaba, lütfen doğum haritama ve konumlarıma bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 10. Sevgi dedi ki:

  Merhaba, dogum haritama bakabilir misiniz lutfen:)

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 11. Anonim dedi ki:

  Merhaba doğum haritama bakar mısınız lütfen teşekkür ederim.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız. Rica ederim.

 12. FIRAT KESER dedi ki:

  Merhaba. Doğum haritama bakar mısınız?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 13. Eren Ertay dedi ki:

  Mailinizi bekliyorum.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Ruhsal yetenek konumları içinse mail adresinize bir mail gönderdim.

 14. Melis dedi ki:

  Merhaba konumlarima bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 15. Begüm Sezgin dedi ki:

  Merhaba, lütfen doğum haritama bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 16. Ed dedi ki:

  Ruhsal konumlarım için haritamı yorumlar mısınız

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 17. Oğuz dedi ki:

  Hocam selam, mümkünse doğum haritama bakar mısınız?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 18. Mevsim dedi ki:

  Merhaba doğum haritama bakabilir misiniz?
  Sevgiler

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 19. Fatoş dedi ki:

  Merhaba doğum haritama bakarak yorumlayabilir misiniz rica etsem

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece yazıda belirttiğim ruhsal yetenek konumları hakkında)

 20. sel dedi ki:

  merhaba rica etsem benimde doğum harıtama bakabilirmisiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece ruhsal yetenek konumları ile ilgili)

 21. Yıldız dedi ki:

  Merhabalar lütfen haritama bakabilir misiniz .

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece ruhsal yetenek konumları ile ilgili)

 22. beyza dedi ki:

  İyi günler, doğum haritama bakabilir misiniz

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   İyi günler. Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 23. Nur dedi ki:

  Merhaba sonunda denk geldim :)) dogum haritama bakmanızı rica ediyorum .cok tesekkur ederım

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, gecikme için özür dilerim.

   Mail adresinize bir mail gönderdim lütfen bilgileri orada istendiği şekilde iletiniz. Göndereceğim bilgilerin sadece konuda bahsettiğim ruhsal yetenek konumları ile ilgili olduğunu lütfen unutmayın.
   Ayrıca belirtmek istediğiniz noktalar olursa maile not düşersiniz.

 24. kemal dedi ki:

  lütfen haritama bakabilirmisiniz…

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 25. İris Cedden dedi ki:

  Merhabalar, lütfen doğum haritama bakabilir misiniz? Teşekkürler

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

  2. ALEV BEYAZOĞLU dedi ki:

   Merhabalar, ruh noktası denilen şeyi merak ediyorum ve doğum haritamı da ayrıca. Rica etsem bakıp yorumlayabilir mısınız? Sevgiler..

   1. E. Emre Sönmez dedi ki:

    Merhaba, Sadece yazıda belirttiğim konuda yardımcı oluyor (Ruhsal yetenek konumları)

 26. Hüseyin Buğra dedi ki:

  Merhaba benim de haritama bakabilir misiniz

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 27. Özge dedi ki:

  merhabalar. Rica etsem benim doğum haritama bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, tabiki. Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 28. Özlem dedi ki:

  Telepati yeteneğimi geliştirmek istiyorum. Doğum haritama bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 29. Simge İyigün dedi ki:

  Merhaba, haritama bakabilirseniz çok sevinirim…

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 30. Pervin dedi ki:

  Merhaba, benim doğum haritama bakabilir misiniz lütfen?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 31. Meryem birtek dedi ki:

  Benimde doğum haritama bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 32. Pınar dedi ki:

  Merhaba, doğum haritama bakabilmenizi rica ediyorum.
  Doğum haritası konusunda bana yardımcı olursanız sevinirim.Meditasyon ve yoga ile kendimi rahatlamış ve bedenime dönmüş hissediyorum,ruhsal olarak yatkınlığım olduğunu düşünüyorum ve kendimi geliştirmek istiyorum.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız

 33. salih çavuşoğlu dedi ki:

  Merhaba

  Haritama bakabilirseniz sevinirim

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 34. Buket dedi ki:

  Merhaba doğum haritam ve ruhsal yeteneğim konusunda beni yönlendirebilirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 35. Serhan dedi ki:

  Doğum haritama bakarmısınız

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 36. irem dedi ki:

  merhaba,benim doğum haritama bakabilir misiniz

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 37. Mertka dedi ki:

  Merhaba doğum haritama bakar mısınız

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 38. Dilan dedi ki:

  Doğum haritada bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 39. Zeynep dedi ki:

  Merhaba, öncelikle bu kadar yoğunluğun içinde bize yardımcı olmaya çalıştığınız için teşekkürler. Bana da ruhsal yetenek konumlarıyla ilgili yardımcı olabilir misiniz? Ayrıca sormak istediğim iki konu var. Birincisi, herhangi birisi ağlayınca ya da sinirlenince onu sakinleştirmek için elini tutunca onu tutan elim ve kolum kopacakmış gibi ağrımaya başlıyor. Bende ayrıca temas ile ilgili psikolojik bir rahatsızlık var. Bunun sebebini rahatsızlığıma bağlayabilirdim ama sorun şurada ki onlar ağlamıyor ya da sinirli olmuyorken ve ben onlara dokunuyorken bu olmuyor. Acaba çevremdeki insanlar çok mu negatif ya da ben mi ruhsal olarak fazla zayıfım? İkincisi, bende sürekli olarak yorgunluk var. Doktor kanımda demir eksikliği olduğu görüşündeydi fakat tahlil sonuçları bunu kanıtlar nitelikte değildi. Kardeşimde demir eksikliği olmasına rağmen benden daha iyi durumda. Okul olmadığı dönemde günde 15 – 18 saat uyuyordum. Uyandığımda ise sersem gibi yemek yiyor yine uyuyordum. Okul dönemindeyse uyuyamadığım için daha beter durumdayım. Evdekiler bana uyumam konusunda çok yükleniyor. Ayrıca bu bende geçen sene okulu bitirmeye yakın başladı. Her şeyi nazara bağlayanlardan olmak istemiyorum ama babamın benim için suya okurken çok fazla esnemesi bunun nazardan dolayı olduğuna inanmama sebep oluyor. Yardımcı olursanız çok sevinirim.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba rica ederim. Birilerine faydası oluyorsa ne mutlu.
   Bir mail gönderdim. Sorularınızın cevabı büyük ihtimalle doğrum haritanızdaki konumlar ortaya çıkacaktır. Çoğunlukla bu durum ruhsal hassasiyetin yoğunluğu ile ilgilidir.

   Nazar konusunda aşağıdaki linklere de bakabilirsiniz.

   Nazar Nedir? Nasıl Oluşur?
   Nazara Karşı Yapılması Gerekenler

 40. Yakup Duman dedi ki:

  Benimde doğum haritama bakabilir misiniz

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece konuda belirtilen ruhsal yetenek konumlarının belirlenmesi ile ilgili)

 41. Cansu dedi ki:

  Merhabalar ben de doğum haritamı öğrenebilir miyim ?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece konuda belirtilen ruhsal yetenek konumlarının belirlenmesi ile ilgili)

 42. Berk dedi ki:

  Benim de doğum haritama bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 43. Htc dedi ki:

  Merhaba dogum haritama bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 44. salih kol dedi ki:

  Doğum haritam hakkında yardımcı olurmusunuz.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

1 6 7 8
error: Korumalı İçerik!