Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları, ruhsal doğum haritası

Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

Doğum haritası diğer adıyla horoskop bizlerin genel özelliklerini ortaya çıkaran bir harita gibidir. Karakterimizi, nasıl bir yapıya sahip olduğumuzu ve aldığımız etkileri bu haritaya bakarak görebiliriz. Doğum haritaları, hangi burç özelliklerine sahip olduğumuzu, gezegen ve ev konumları ile birlikte bizlere göstermektedir. Farklı hesaplama teknikleri ile ortaya çıkarılan doğum haritalarında, kişisel özelliklerimiz yanında hangi paranormal kabiliyetlere sahip olduğumuzu da, aldığımız etkilere bakarak görebiliriz. Bu yönüyle doğum haritalarını “psişik doğum haritaları” veya “ruhsal doğum haritaları” olarak ta adlandırabiliriz.

Eğer astrolojiyi sadece fal olarak niteleyenlerdenseniz büyük bir yanılgı içerisinde olduğunuzu belirtmek isterim. Bu konuda şüpheleri olanlardansanız öncelikle Astroloji ve doğum haritasının önemi üzerinde durduğumuz Parapsikoloji Astroloji ilişkisi adlı yazımızı okumanızı öneririm.

Burçlarda Genel Unsurlar

Doğum haritalarında doğrudan belirtilmese de burçlar özelliklerine göre farklı kategorilerde ele alınır. Zodyak olarak adlandırılan burçlar kuşağı 12 burçtan oluşur ve element adları ile Ateş, Hava, Su ve Toprak olmak üzere 4 ana guruba ayrılırlar. Ayrıca yapısal olarak Sabit, Değişken ve Öncü olarak ifade edilirler.

Hangi Burç Hangi Grupta Yer Alır?

Özellikleri itibari ile burçlar şu guruplarda yer alırlar.

Ateş Grubu Burçları: Koç – Aslan ve Yay Burçları (Sezgisel, Ani Hareket)
Hava Grubu Burçları: İkizler – Terazi ve Kova Burçları (Düşünsel, Hissel, Yüzeysel)
Su Grubu Burçları: Yengeç – Akrep ve Balık Burçları (Duygusal, Ruhsal)
Toprak Grubu Burçları: Boğa – Başak ve Oğlak Burçlarıdır. (Duyumsal, Dokunsal)

Doğum haritasında elementlerin yoğunluğu nasıl bulunur?

Ateş, Hava, Su ve Toprak elementlerinden hangisinin sizde daha yoğun olduğunu anlamak için, Doğum haritanızda evlerde bulunan burçları kontrol ederek yukarıda verdiğimiz dağılıma göre hangi elementin sizde daha yoğun olduğunu görebilirsiniz. Su gurubunun yoğunluğu (Akrep, Yengeç ve Balık Burcu) ruhsal kabiliyetler açısından büyük etkiye sahiptir.

Doğum Haritası, ücretsiz doğum haritası, doğum haritası nasıl çıkarılır

Sabit Burçlar: Akrep Burcu, Aslan Burcu, Boğa ve Kova Burçları (Sabit, Geleneksel)
Değişken Burçlar: Balık Burcu, Başak Burcu, İkizler ve Yay Burçları (Değişim, Uyum)
Öncü Burçlar: Koç Burcu, Oğlak Burcu, Terazi ve Yengeç Burcu (Lider, Öncü)

Doğum Haritasında Konumlar, Doğum Haritası, ücretsiz doğum haritası, doğum haritası nasıl çıkarılır

Bunların dışında haritada etken olarak 12 ev konumu ve gezegenler bulunmaktadır. Ana etken güneş burcu olmakla birlikte yükselen ve ay burçları ile birlikte diğer değişkenlerin fazlalığı aynı burçta bulunan insanların farklı özelliklere sahip olmasına da neden olabilmektedir. Her ev konumu farklı bir alanda etkiye sahiptir. Yani bir insanın güneş burcunun koç olması her alanda koç burcu özellikleri taşıyacağı anlamına gelmez. Her evin insanı etkileyen farklı yönleri vardır.

Ev Konumları ve Etki Alanları

1. Ev: Kişilik ve Karakter (Koç – Gezegeni Mars)
2. Ev: Para ve Değerler (Boğa – Gezegeni Venüs)
3. Ev: Sosyal Yaşam ve Eğitim (İkizler – Gezegeni Merkür)
4. Ev: Aile ve Toplum (Yengeç – Ay)
5. Ev: Aşk ve Şans (Aslan – Güneş)
6. Ev: Günlük Yaşam ve Sağlık (Başak – Gezegeni Merkür)
7. Ev: Evlilik ve Ortaklık (Terazi – Gezegeni Venüs)
8. Ev: Cinsellik, Ölüm ve Madde Ötesi (Akrep – Gezegenleri Plüto ve Mars)
9. Ev: Din, Yüksek Eğitim ve Yolculuklar (Yay – Gezeni Jüpiter)
10. Ev: Disiplin, Kariyer ve Meslek (Oğlak – Gezegeni Satürn)
11. Ev: Teknoloji, Akıl ve Arkadaşlık (Kova – Gezegenleri Uranüs ve Satürn)
12. Ev: Hayaller, İç Dünya ve Ruhsal Aktiviteler (Balık – Gezegenleri Neptün ve Jüpiter)

Doğum Haritasında Ev ve Gezegen Konumları, Doğum Haritası, ücretsiz doğum haritası, doğum haritası nasıl çıkarılır
Tüm bu özellikler eklediğim örnek resimlerde görüleceği gibi zaman, enlem ve boylam dereceleri dikkate alınarak gösterilir. Hesaplamalarda doğruluk oranı kişiye özel yapılan hesaplamalarda daha yüksek çıksa da programlardan elde verilerde genel hatları ile bize yeterli veriyi sağlamaktadır.

Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

Yaptığımız çalışmada ruhsal hassasiyetlerin yoğunluğunu iki ana başlıkta ele aldık. Burçlar ve Gezegen Konumları.

Ruhsal Hassasiyetin Yoğun Olduğu Burçlar

Parapsikolojiye ilgi ve paranormal kabiliyetlerin yoğunluğu bakımından özellikle Su Gurubu Burçları olan Akrep burcu, Yengeç burcu ve Balık burcu hem duygusal hem de ruhsal derinlikleri nedeni ile diğer burçlara göre daha yoğun etkinliğe sahipler. Bu yoğunluk bir ayrıcalık değildir. Her burç grubunun hayattaki yeri ve önemi farklıdır ve her biri yaşamda bir eksiği tamamlar.

Balık Burcu: Balık burcu etkisi altında bulunan veya belli ev konumlarında balık burcu etkisi alan insanlardaki ruhsal hassasiyet ve içsellik daha fazla olduğu için, paranormal kabiliyetlerin ortaya çıkma oranı daha yüksektir. Ancak bu derinliklerini kontrol altına alamamaları durumunda ruhsal sorun yaşama olasılıkları da yüksek yüksektir.

Yengeç Burcu: Balık burcuna göre madde seviyesine daha yakın ve sorun yaşama olasılıkları daha düşük seviyelerde ancak aldıkları etkilere göre balık burcunda bulunan yoğunluk bu burç etkisinde olanlarda da görülmektedir.

Akrep Burcu: Balık ve Yengeç Burçlarının birleşimi gibidir. Madde ve Ruhsal seviye arasında köprü konumundadır. Madde ve Madde ötesi arasında çift yönlü kontrole sahiptir. Balık ve Yengeç burcunda bulunan derinliğin madde boyutuna uzanan yansıması şeklinde tarif edilebilir.

Ruhsal Yeteneklere Etki Eden Gezegenler ve Konumlar

Özellikle Mars, Jüpiter, Plüton (püluto) ve Neptün Gezegenleri ile 8. 11. ve 12. evler paranormal aktivitelerin arttığı konumlardır. Bu konumların haritadaki oranları ve ağırlıkları bir insanda hangi paranormal kabiliyetlerin ortaya çıktığını, çıkabileceğini veya geliştirilebileceğini büyük oranda göstermektedir.

Gezegenlerin bulunduğu konumların açıları ve aldıkları etkiler kabiliyetlerin bazı insanlarda doğuştan ortaya çıkmasını kolaylaştırabileceği gibi sonradan kazanımları da zorlaştırabilmektedir. Bu durumu, ışığın önüne konulan engellere benzetebiliriz. Bu durumda olanlar için kabiliyetlerin ortaya çıkarılması veya kontrol edilmesi için disiplinli ve yoğun bir çaba gerekebilmektedir. Burç etkileri birbirini çeken ve iten mıknatıs etkileri gibidir. Bir yeteneğin ortaya çıkarılabilmesi veya geliştirilebilmesi için bu etkilerin aşılması gerekir ki bu da uzun süren çaba ve sabra ihtiyaç duyar. (Bakınız Ruhsal Gelişim)

Paranormal Yetenekler Ev, Gezegen ve Burç Konumları

Paranormal Yetenekler Ev, Gezegen ve Burç Konumları

Ay ve Ruhsal Yetenek Konumları

Ay 12. Evde ve Yengeç Burcunda: Güçlü sezgiler, Yoğun ruhsal deneyimler, İnsanların iç dünyalarını görebilme ve Medyum Özellikleri
Ay 12. Evde ve Balık Burcunda: Medyum Özellikleri, Güçlü ruhsal algılama ve sezgiler, insanların ruhsal olarak neye ihtiyaçları olduğunu anlayabilirler. Alınan sert açılar ve yoğunluk kontrol edilmezse ruhsal sorun görülebilir.

Ay 1. ve 2 Evde: Güçlü Önseziler
Ay 3. Evde: Güçlü ve etkin önsezi, İmajinasyon, yoğun derinlik ve trans hali. Etkili rüyalar. Premonisyon, Prekognisyon ve ruhsal alıcı özelliği. Telepatik etkilere açıklık.
Ay 7. Evde: Güçlü önseziler ve Psişik etkiler.
Ay 8. Evde: Telepati yeteneği, ruhsal derinlik ve duyarlılık, madde ötesine ve bilinmeyene yoğun ilgi, Ruhsal analiz yeteneği.
Ay 9. Evde: Medyum özellikleri, güçlü ruhsal sezgiler ve premonisyon etkisi, net rüyalar ve güçlü 6. his.
Ay 11. Evde: Güçlü sezgiler.
Ay 12. Evde: Güçlü önseziler ve yoğun ruhsal hassasiyetler.

Ay Yengeç Burcunda: Premonisyon özelliği, Ruhsal hassasiyetler, Bilinçli rüya evreleri görülebilir. İmajinasyon yetenekleri gelişmiştir.
Ay Akrep Burcunda: Ruhsal derinlik, Ruhsal yetenekler ve Premonisyon özellikleri.
Ay Balık Burcunda: Medyum özelliği, Madde ötesine ve ruhsal konulara ilgi, Ruhsal alıcı hassasiyeti.
Ay Kova Burcunda: Doğa üstü konulara ve madde ötesine ilgi.

Şiron, Mars, Plüto, Satürn ve Ruhsal Yetenek Konumları

Şiron Balık Burcunda: İçsel enerjilerini yönlendirerek başkalarının enerjilerini düzenleme yeteneği. Bioenerji ile tedavi konusunda yetenek.
Şiron 12. Evde: Medyumluk özelliği. Prekognisyon yani ileride olacak olayları büyük oranda rüyalarda görme. Duyu ötesi algılara ve Madde ötesine ilgi.

Mars Balık Burcunda: Güçlü Ruhsal algı ve sezgiler. Premonisyon etkisi. Güçlü imajinasyon etkisi. Mistik yetenekler.
Mars Akrep Burcunda: Madde ötesi konularda korku duvarının aşılması. Yüksek içsel enerjiler. Enerjisini duyguları ile yönlendirerek kontrol edebilir. Gözleri ile enerjiyi dışavurabilir. Telepatik etkiler kazandırır. Duygularını karşı tarafa telepati ile yansıtabilir.

Satürn Akrep burcunda: Ruhsal yoğunluk. Psişik yetenekler ve Mistik derinlikler. Bilinmeyen konulara karşı yoğun ilgileri vardır.

Plüto Akrep Burcunda: Güçlü premonisyon yetenekleri vardır. Ruhsal yoğunlukları fazladır. Madde ötesi konulara ilgileri fazladır. Parapsikolojiye ilgi duyarlar. Bilinmeyen konulara korku çizgisini aşan eğilimleri vardır.
Plüto Yengeç Burcunda: Gizemli konulara ilgileri yoğundur. 6. hisleri güçlüdür. İnsanların iç yüzlerini görebilirler.
Plüto Balık Burcunda: Hisleri yoğun ve güçlüdür. Premonisyon özellikleri görülür. Mistik yönleri ağır basan insanlardır. Gizemli konuları araştırmayı severler.

Uranüs, Merkür, Satürn Ev ve Burç Konumlarında Ruhsal Yetenek Konumları

Uranüs Balık Burcunda: Psişik yeteneklerin ortaya çıkmasına etki edebilecek bir konumdur.
Uranüs 8. Evde: Madde ötesine ilgi. Madde ötesi konuların bilimsel çözüm çabası.
Uranüs 10. Evde: Madde ötesine ilgi ve güçlü sezgiler.
Uranüs 12. Evde: Güçlü sezgiler.

Merkür Yengeç Burcunda: Güçlü sezgiler, ruhsal derinlik ve ruhsal analiz yeteneği
Merkür Akrep Burcunda: Güçlü sezgiler ve Premonisyon yeteneği. Ruhsal konularda yüksek konsantrasyon. Ruhsal analiz yeteneği. Madde ötesi ve madde boyutunda kanal olma özelliği.
Merkür Balık Burcunda: Güçlü sezgiler. Ruhsal telepatik alıcı özelliği. Ruhsal derinlik ve psişik yetenekler.
Merkür 2. Evde: Güçlü sezgiler
Merkür 8. Evde: Doğa üstü olaylara, ruhsal konulara ve madde ötesine ilgi.
Merkür 11. Evde: Doğa üstü olaylara ve madde ötesine ilgi.
Merkür 12. Evde: Güçlü sezgiler, imajinasyon yeteneği, Parapsikolojiye ve madde ötesine ilgi. Psişik yetenekler.

Satürn 12. Evde: Prekognisyon ve Premonisyon özellikleri. Ruhsal yönden hassasiyet kazandıran bir konumdur. Alınan etkilere göre olacak olayları önceden görebilir veya sezebilirler. Rüyaları net ve kontrollüdür. Yaşadıkları bir çok olayı önceden rüyalarında görürler (Veya rüyalarını bilinç seviyesine yakın olduğu için kolay hatırlayabilirler) Rüyalarını kontrol edebildikleri için rüyalarında yönlendirme yapabilirler.

Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

Neptün Burçlar ve Ruhsal Yetenek Konumları

Neptün Başak Burcunda: Gizemli ve bilinmeyen konulara ilgi duyarlar. Mistik eğilimleri vardır. Bu ilgileri onları parapsikoloji ile ilgili konulara yönlendirir. Neptünün illüzyon etkisi altındadırlar. Bu etki onları ekşfetmeye yönlendirir.
Neptün Akrep Burcunda: Neptünün yanılsamalara neden olan etkisi Akrep burcunun bilinmeyeni çözme merakı ile birleştiğinde ortaya ilginç ruhsal deneyimler çıkarır. Gizli konuları keşfetme eğilimleri yoğun görülür. Paranormal olayları ve bu olayların mekanizmalarını çözmeye, nasıl gerçekleştiğini bulmaya çalışır. İmajinasyon yetenekleri gelişmiş veya gelişime açıktır. Astral seyahatin farklı evrelerini deneyimleyebilirler. Meraklarını giderme çabaları, onların farklı Ruhsal yeteneklerini ortaya çıkarmalarına olanak tanır.
Neptün Yay Burcunda: 6. hisleri gelişmiştir. Bu yeteneklerini geliştirirlerse yaşamlarının her alanında kullanabilirler. 6. hisleri onları genelde yanıltmaz.
Neptün Balık Burcunda: Telepati yetenekleri gelişmiştir. Güvendikleri ve duygusal yakınlıkları bulunan insanlarla ruhsal iletişim kurabilirler. Madde ötesi algıları gelişmiştir. Madde ötesi varlıklarla iletişim kurabilecek ruhsal kabiliyetleri vardır. Rüyaları nettir. Mistik konulara yoğun ilgileri vardır. Paranormal yeteneklerin geliştirilmesine müsait bir konumdur.

Neptün Evler Ruhsal Yetenek Konumları

Neptün 1. Evde: Ruhsal yoğunluk geliştirilmeye elverişli paranormal kabiliyetler sunar. 6. Hisleri açıktır. Prekognisyon ve İmajinasyon yetenekleri görülür.
Neptün 2. Evde: Hayal dünyaları oldukça gelişmiştir. Bu özellik imajinasyonla yani bilinçli hayal ile birleştiğinde ruhsal yetenekleri harekete geçiren içsel bir mekanizma gibi işlev görebilir. Premonisyon özellikleri vardır. Yani önsezileri güçlüdür.

Neptün 3. Evde: Paranormal yeteneklerin yoğun görüldüğü konumlar arasındadır. Telepati yeteneği gelişmiştir. Sezgileri güçlüdür. Durugörü yetenekleri vardır. Hayal güçleri geniştir. İmajinasyonları nettir. Psikolojik algılayış yetenekleri vardır. Madde ötesine ve Parapsikolojiye ilgi duyarlar. Algıları sıradışı bir işleyişle çalışır.
Neptün 8. Evde: Madde ötesi ruhsal konulara ilgi duyarlar. Madde ötesi güçleri elde etme eğilimleri görülür. Ruhsal algıları madde ötesi varlıklarla iletişime müsait olduğu için medyum özellikleri vardır. Ruhsal etkilere açıktırlar. Madde ötesi hissediş vardır.

Neptün 9. Evde: 6. Hisleri güçlüdür. Prekognisyon özellikleri görülebilir. Yaşadıkları olayları önceden rüyalarında görebilirler. Medyum özellikleri vardır. Ruhsal hassasiyetleri yoğundur. Paranormal kabiliyetlerin yoğun görüldüğü konumlar arasındadır.
Neptün 10. Evde: Ruhsal farkındalıkları vardır ve bu farkındalığı herkesin yaşaması için çaba sarfederler. Başkalarına ruhsal yardımda bulunmaya çalışırlar. Madde ötesi konulara ilgileri vardır.
Neptün 12. Evde: Ruhsal yoğunluğun fazla olduğu konumlar arasındadır. Prekognisyon ve premonisyon özellikleri görülebilir. Medyumluk özelliği verir. Rüyalar büyük oranda gerçekleşir. Sezgileri güçlüdür. Derin trans halini kolayca yaşayabilirler. Madde ötesi konulara ilgileri yoğundur. Edinimlerini başkalarının ruh dünyasını çözümlemede kullanabilirler. Gizemli olaylara ilgi duyarlar.

Jüpiter Ruhsal Yetenek Konumları

Jüpiter Yengeç Burcunda: Güçlü imajinasyon etkisi, Mistik konulara ilgi.
Jüpiter Akrep Burcunda: Premonisyon ve Prekognisyon etkisi. Madde ötesine derin ve yoğun ilgi. His ve sezgiler o kadar yoğun olur ki enerji baskı oluşturabilir. Olumsuz ve zayıf düşüren etkiler alınmışsa bu baskı, ruhsal yönden sorun yaşatabilir. Korkunun üzerine cesaretle giden ve bundan keyif alan, sıradışı insanlar olarak bilinirler. Sıradışı ruhsal konuları araştırmaktan ve paylaşmaktan keyif alırlar.
Jüpiter Yay Burcunda: Güçlü ama net olmayan 6. his alanı. Geliştirilmesi için çalışılması gerekir. Geceleri gündüzlere tercih eden insanların konumu. Kendilerine has felsefik yapıları vardır.
Jüpiter Balık Burcunda: Telepati yeteneği, Güçlü 6. his. Paranormal yeteneklerin en yoğun olduğu konumlar arasındadır. Ruhsal enerjilerini diğer insanları iyileştirmek için yoğunlaştırabilir. Rüyaları belirgindir prekognisyon etkisi vardır. İmajinasyon yetenekleri güçlüdür. Telepati yeteneği gelişime açıktır. Mistik eğilimleri yoğundur.
Ancak güçlerini kontrol altına alamazlarsa ruhsal yönden sıkıntı yaşayabilirler.

Jüpiter 12. Evde: Astral seyahat yapabilme kabiliyeti, güçlü önsezileri ile premonisyon etkisi. Derin trans haline kolay ulaşma ve negatif enerjileri pozitife dönüştürebilme.
Jüpiter 8. Evde: Güçlü Telepati yeteneği. İnsanları doğal telepatik yetenekleri ile kolayca etki altında alabilirler. Madde ötesine, parapsikolojiye, gizemli konulara ve bilinmeye karşı ilgileri yoğundur.

Ev Konumları

1. ve 8. Ev Ruhsal Yetenek Konumları

1. Evde Yengeç Burcu: Ruhsal hassasiyetler, Sezgilerde yoğunluk ve imajinasyon yeteneği.
1. Evde Akrep Burcu: Güçlü ruhsal yoğunluk. Güçlü ve yönlendirilebilir ruhsal enerji. Güçlü sezgiler.
1. Evde Balık Burcu: Ruhsal derinlik. Güçlü önseziler ve imajinasyon yeteneği.

8. Evde Akrep Burcu: Akrep burcu özellikleri ile bütünleşen bir konumdur. Madde ötesine karşı yoğun ilgi. Yüksek içsel enerjiler. Güçlü sezgiler ve önsezi (Premonisyon) yeteneği. İnsanları tanıması ve onlar hakkında bir yargıya varması için onları görmesi yeterlidir. Telepatik iletişim becerisi alınan bir konumdur. Bilinmeyenlere karşı büyük bir ilgi duyar. Mevcut imkanlarla elde edemediği veya çözemediği konular için madde ötesi ilimlere ve parapsikolojiye yönelir. Madde ötesi konular için yoğun enerji kaynağı olan konumlar arasındadır. (Mars enerji – Pluto dönüşüm) Ölüm ve ötesi konular korku ile değil merak ve heyecanla karşılanır.

8. Evde İkizler ve Kova Burcu: Herşeyi yüzeyselde olsa öğrenmeyi seven ikizler burcu bu konumda madde ötesi yoğun ilgi duyar. Hem ikizler ve hem de kova burcu Madde düzeyinde meraklarını gidermek amacıyla öğrenemedikleri konuları madde ötesine yönelerek araştırırlar.
8. Evde Plüto: Güçlü sezgiler. Mistik eğilimler ve Madde ötesine yoğun ilgi. Prekognisyon ve özellikle Premonisyon özelliği görülebilir. Derin ruhsal analiz yetenekleri sayesinde psikolog olabilirler. Diğer insanlara karşı doğal bir manyetik çekim alanları vardır.
8. Evde Venüs: Okült konuları araştırmayı severler. Madde ötesine ilgileri yoğundur. Bioenerji konusunda etkindirler. Ruhsal yetenekleri geliştirmeye müsait bir konumdur.

10. – 11. ve 12. Ev Ruhsal Yetenek Konumları

10. Evde Yay Burcu: 10. ev kariyer ve meslek edinme ile ilgili olduğu için bu eve bakarak verilecek kararlarda çok dikkatli olunması gerekir. Yay etkisi, bireysel ve özgür hareket edebileceği bir iş alanına ihtiyaç duyar. 10. Evi Yay Burcunda olanlar Madde ve Madde ötesi konular ile madde beden ve ruhsal konularda bağlantı kurarak ayrıntılı bir değerlendirme yapabilirler. Buna soyutla somutu birleştirme kabiliyeti diyebiliriz. Konuların kavranması ve bilimsel açıdan ele alınabilmesi için son derece önemli bir konumdur. Konuların gerçeklik duygusu yitirilmeden madde bağlamında da ele alınabilmesi açısından önemli etkiler sağlar.

11. Evde Balık Burcu: Ruhsal sezgilerde artış görülür. Prekognisyon (olacak olayları önceden görme) ve premonisyon (Olacakları önceden sezme) özellikleri görülür. Ruhsal hassasiyetlerinin yoğun oluşu yıpratıcı olabilir.
11. Evde Yengeç Burcu: Rüyaları analiz edebilme yeteneği. Rüyalarda görülen görüntüleri, sembolleri yorumlayabilme yetenekleri vardır.

12. Evde Koç Burcu: Psişik yani ruhsal enerjilerini kullanabilme yeteneği ve rüyalar üzerinde etki. Rüyaları ve bilinçaltını analiz edip çözümleyebilmek yeteneği.
12. Evde Kova Burcu: Gizemli ve bilinmeyen konulara yoğun ilgi ve merak.

12. Evde Su Grubu

12. Evde Akrep Burcu: Paranormal yeteneklerin yoğun görüldüğü konumlar arasındadır. Madde ötesine yoğun bir ilgi duyarlar. Bioenerji kullanabilme yeteneği. Rüyaları kontrol ve analiz yetenekleri vardır. Madde ötesini keşfetmek için yoğun bir çaba içerisine girebilirler.
12. Evde Yengeç Burcu: Derin bir sezgisel güce sahiptirler. Karşılaştıkları insanların nasıl bir yapıya sahip olduklarını anında anlayabilirler. Bilinçaltı analizi ve rüyaların analiz edilmesinde doğuştan yeteneğe sahip olabilirler. Bu konum Psikolog olmak için ideal bir yetenek sunar.
12. Evde Balık Burcu: Ruhsal derinliğe ve güçlü sezgilere sahiptirler. İnsanların ruhsal yapılarından kolay etkilenebilirler. Gelişmiş hayal dünyaları vardır. Neptün etkisi de varsa imajinasyon yetenekleri gelişir. Ruhsal yoğunluğu deşarj edemediklerinde bu yoğunluğu ağlayarak deşarj ederler.

 

Meslek ve Kariyer konularında burcunuza göre meslek belirlemek için aşağıda linki bulunan konuya bakabilirsiniz.

Doğum Haritasına Göre Doğru Meslek Seçimi

Ruhsal Doğum Haritası ile İlgili Ek Açıklamalar

Giriş Konusu: Parapsikoloji Astroloji İlişkisi

Veri Çalışma Alanı: Astrolojide Evler

Değerlendirme ve Derleme Alanı: Astroloji

Premonisyon ve Prekognisyon: Prekognisyon ve Premonisyon

Sabit Burçlar ve Özellikleri

Değişken Burçlar ve Özellikleri

Öncü Burçlar ve Özellikleri

Ateş, Hava, Su ve Toprak Gurubu Burçları ve Özellikleri

Konu içerisinde kullanılan Horoskop / Doğum haritası görselleri www.akrep-burcu.com sitesinde kullanılan Allen Edwall Scripti ile oluşturulmuştur.

Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları” başlığı altında yayınlanan içerikte eksik ve hatalar olabilir. Önemli gördüğünüz konularda astroloji uzmanlarına danışarak çözüm arayabilirsiniz. Konu uzmanlık değil araştırma ve birikime dayalı bir çalışmanın ürünüdür. İlk konuda ayrıntılı olarak değindiğim gibi değişkenlerin fazla olması net sonuçlar alınmasını etkileyebilir. Konu bütün olarak değerlendirilmelidir.

Ruhsal Yetenek Konumları ile ilgili bilgi ve Doğum haritası olmayanlar için, sadece konuda resimlerini paylaştığım konumları gösteren tabloların oluşturulmasında yardımcı olabilirim.

Ruhsal yetenek konumları ile ilgili bilgiler içeren doğum haritaları yorum bölümünde girmiş olduğunuz mail adresine gönderilmektedir. Lütfen mail adresinizi doğru yazdığınıza emin olunuz. Talep eden herkese gecikmeli de olsa bilgiler gönderilmektedir. Bazı mailler anlık sorunlar nedeniyle ulaşamayabilir. Eğer bilgiler size ulaşmazsa lütfen belirtin.

Doğum Haritası için Gerekli Bilgilerin Ulaştırılması

Doğum haritası nasıl çıkarılır? Bunun için hangi bilgiler gerekir?

Ruhsal Yetenek Konumları ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Talep edilen bilgileri lütfen aşağıdaki örneğe göre iletiniz.

Doğum Tarihiz: 1 Ekim 1990 gibi
Doğum Yeriniz: İl/ilçe
Doğum Saatiniz: 13:50 gibi
Tam doğum noktanızın Google Maps koordinatları: 41 N 30 – 28 E 50 gibi (Gerekli değil. Bu koordinatları göndermediğiniz taktirde belirttiğiniz il / ilçe koordinatları girilecektir. Koordinatlar sadece konum bilgilerinizin doğruluk oranını arttırmak isterseniz girilecektir.)

İl veya ilçe merkezine doğduğunuz yer (ev veya hastane) uzaksa ev, burç ve gezegen konumlarında farklılıklar ortaya çıkabilmektedir.

Doğduğunuz ev veya hastanenin koordinatlarını 41 N 30 – 28 E 50 şeklinde ek olarak Google maps veya belirttiğim şekilde yer tespiti için Google Earth üzerinden bularak gönderirseniz daha doğru bir hesaplama yapılabilecektir. Koordinatlarınızı nasıl bulabileceğinizi aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

Google Earth ile Yer Koordinatları Nasıl Belirlenir?

Bu çalışma için herhangi bir ücret talep edilmemekte ve doğum haritaları ile ilgili bilgiler zamanımız el verdiği sürece ücretsiz olarak sunulmaktadır. Amacımız konu içerisinde ve sitedeki diğer konularda belirttiğimiz gibi herkesin doğuştan gelen kabiliyetlerini keşfetmelerine yardımcı olarak bilinmeyen sebepleri anlamalarına yardımcı olmaktır. Zamanımız olmadığında geç cevap verilebilir, gecikme olduğunda anlayış göstermenizi rica ederim.

Size Gönderilen Doğum Haritası Konumlarından Nasıl Yararlanabilirsiniz

Mail adresinize 3. görsel olarak gönderilen tabloda, doğum haritanızdaki ev, burç ve gezegen konumları gösterilir. Görselde yer alan konumları bu sayfa içerisinde anlatılan konumlarla karşılaştırarak “ruhsal yetenek konumları” nızı bulabilirsiniz.

Ben örnek olarak gönderdiğim konumlar için öncelikle “Neptün” konumuna baktığım için sayfada CTRL+F ile Neptün’ün bulunduğu ev konumunu aratıyorum. Eğer cep telefonundan takip ediyorsanız, Öncelikle sayfada belirtilen konumları dikkatli bir şekilde okuyun veya not alın. İmkanınız varsa başka bir telefondan sayfayı açarak konumları, size gönderilen konumlarla sırasıyla karşılaştırınız.

Aşağıdaki örnekte “Neptün 2. Evde

doğum haritasındaki ev, gezegen ve burç konumları, neptün 2. evde

Bu konumu, sayfa içerisinde belirtilen konumlardan buluyoruz.

doğum haritası ev, burç, gezegen konumu bulma, neptün 2. evde

Farklı bir örnekte ise ev konumu belirtilmeyen sadece gezegen ve burç konumu belirtilen yeteneklerle ilgili.

Örneğimizde “Mars Balık Burcunda

doğum haritasında ruhsal yetenek konumları, mars balık burcunda

Konu içerisinde “ruhsal yetenek konumları” arasında buluyoruz.

mars balık burcunda, doğum haritasında ruhsal yetenekler, konum bulma

Özelikle bakmanız gereken konumlar konu içerisinde belirtilmiştir.

(Zamanım olmadığında konu yoruma kapalı olabilir. Müsait olduğunda tekrar açılacaktır.)

Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

www.parapsikoloji.net

25 Şubat 2018

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 758 YORUM
 1. kemal dedi ki:

  lütfen haritama bakabilirmisiniz…

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 2. İris Cedden dedi ki:

  Merhabalar, lütfen doğum haritama bakabilir misiniz? Teşekkürler

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 3. Hüseyin Buğra dedi ki:

  Merhaba benim de haritama bakabilir misiniz

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 4. Özge dedi ki:

  merhabalar. Rica etsem benim doğum haritama bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, tabiki. Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 5. Özlem dedi ki:

  Telepati yeteneğimi geliştirmek istiyorum. Doğum haritama bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 6. Simge İyigün dedi ki:

  Merhaba, haritama bakabilirseniz çok sevinirim…

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 7. Pervin dedi ki:

  Merhaba, benim doğum haritama bakabilir misiniz lütfen?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 8. Meryem birtek dedi ki:

  Benimde doğum haritama bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 9. Pınar dedi ki:

  Merhaba, doğum haritama bakabilmenizi rica ediyorum.
  Doğum haritası konusunda bana yardımcı olursanız sevinirim.Meditasyon ve yoga ile kendimi rahatlamış ve bedenime dönmüş hissediyorum,ruhsal olarak yatkınlığım olduğunu düşünüyorum ve kendimi geliştirmek istiyorum.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız

 10. salih çavuşoğlu dedi ki:

  Merhaba

  Haritama bakabilirseniz sevinirim

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 11. Buket dedi ki:

  Merhaba doğum haritam ve ruhsal yeteneğim konusunda beni yönlendirebilirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 12. Serhan dedi ki:

  Doğum haritama bakarmısınız

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 13. irem dedi ki:

  merhaba,benim doğum haritama bakabilir misiniz

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 14. Mertka dedi ki:

  Merhaba doğum haritama bakar mısınız

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 15. Dilan dedi ki:

  Doğum haritada bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 16. Zeynep dedi ki:

  Merhaba, öncelikle bu kadar yoğunluğun içinde bize yardımcı olmaya çalıştığınız için teşekkürler. Bana da ruhsal yetenek konumlarıyla ilgili yardımcı olabilir misiniz? Ayrıca sormak istediğim iki konu var. Birincisi, herhangi birisi ağlayınca ya da sinirlenince onu sakinleştirmek için elini tutunca onu tutan elim ve kolum kopacakmış gibi ağrımaya başlıyor. Bende ayrıca temas ile ilgili psikolojik bir rahatsızlık var. Bunun sebebini rahatsızlığıma bağlayabilirdim ama sorun şurada ki onlar ağlamıyor ya da sinirli olmuyorken ve ben onlara dokunuyorken bu olmuyor. Acaba çevremdeki insanlar çok mu negatif ya da ben mi ruhsal olarak fazla zayıfım? İkincisi, bende sürekli olarak yorgunluk var. Doktor kanımda demir eksikliği olduğu görüşündeydi fakat tahlil sonuçları bunu kanıtlar nitelikte değildi. Kardeşimde demir eksikliği olmasına rağmen benden daha iyi durumda. Okul olmadığı dönemde günde 15 – 18 saat uyuyordum. Uyandığımda ise sersem gibi yemek yiyor yine uyuyordum. Okul dönemindeyse uyuyamadığım için daha beter durumdayım. Evdekiler bana uyumam konusunda çok yükleniyor. Ayrıca bu bende geçen sene okulu bitirmeye yakın başladı. Her şeyi nazara bağlayanlardan olmak istemiyorum ama babamın benim için suya okurken çok fazla esnemesi bunun nazardan dolayı olduğuna inanmama sebep oluyor. Yardımcı olursanız çok sevinirim.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba rica ederim. Birilerine faydası oluyorsa ne mutlu.
   Bir mail gönderdim. Sorularınızın cevabı büyük ihtimalle doğrum haritanızdaki konumlar ortaya çıkacaktır. Çoğunlukla bu durum ruhsal hassasiyetin yoğunluğu ile ilgilidir.

   Nazar konusunda aşağıdaki linklere de bakabilirsiniz.

   Nazar Nedir? Nasıl Oluşur?
   Nazara Karşı Yapılması Gerekenler

 17. Yakup Duman dedi ki:

  Benimde doğum haritama bakabilir misiniz

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece konuda belirtilen ruhsal yetenek konumlarının belirlenmesi ile ilgili)

 18. Cansu dedi ki:

  Merhabalar ben de doğum haritamı öğrenebilir miyim ?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece konuda belirtilen ruhsal yetenek konumlarının belirlenmesi ile ilgili)

 19. Berk dedi ki:

  Benim de doğum haritama bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 20. Htc dedi ki:

  Merhaba dogum haritama bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 21. salih kol dedi ki:

  Doğum haritam hakkında yardımcı olurmusunuz.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 22. Sevemu dedi ki:

  Bana da mail gonderir misiniz teşekkürler

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gelen maili cevaplayınız.

 23. Gazi Demircioğlu dedi ki:

  Bilgilerim aşağıdaki gibidir. Yorumlamanızı rica edeceğim

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız. (Doğum bilgilerinizi yorumdan kaldırdım, bu tür bilgilerin herkese açık yayınlanması uygun değil)

 24. Zumrudu anka dedi ki:

  Merhabar Emre bey. Bana genel olarak ne yapmam gerektigi konusunda yardimci olmak isterseniz cok sevinirim. Cunku cok sıkıntidayim,hayatim cok karisik, issizim ve okuyamiyorum.. hic bir sey yolunda gitmiyor nedeni merak ediyorum 🙁 uyarmaniz gereken konular ya da onerileriniz varsa / kariyer hedefi ruhsal yeteneklerim ve gelistirmem gerekenler ve uzak durmam gerekenler konusunda../ size cok minnettar kalir duaciniz olurum cunku bu zamana kadar kimse destek olmadi, yardim etmedi. tek başıma gibiyim.. cok tesekkur ederim ilginize sag olun

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, size bir mail gönderdim. Lütfen o maili cevaplayınız.

 25. Tuğçe dedi ki:

  Merhaba doğum haritama bakabilir misiniz rica etsem?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece konuda belirtilen ruhsal yetenek konumlarının belirlenmesi ile ilgili)

 26. Elif dedi ki:

  Meraba benimde sizin bana yapacağınız küçük yardıma ihtiyacım var kendimde olduğunu düşündüğüm bazı ruhsal yeteneklerin farkındalığı için lütfen şimdiden teşekkürler

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 27. Gülhan can dedi ki:

  Merhaba. Yıldız haritamı acemice yanlış okumadıysam biraz 6. His önsezi ve mistik konulara ilgi ve yatkınlık var bende. Acaba yıldız haritamı inceleyip bu konuya eğilip eğilmemem konusunda fikir verebilir misiniz? Bu aralar aşırı ilgimi çekiyor da bu konular. Şimdiden teşekkür ederim ?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 28. Alpay Kaytan dedi ki:

  Doğum haritazi icin olan bilgileri nerwye yollamam gerek bulamadım

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Yorumda girdiğiniz mail adresine bir mail gönderildi. Lütfen o maili cevaplayınız.

 29. Suna dedi ki:

  Rica etsem benim doğum haritamı da yorumlarmısınız?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Ek herhangi bir yorum yapılmamaktadır. Sadece ev konumlarınıza bakılarak konu üzerindeki ruhsal kabiliyet konumları gönderilmektedir. Bunu internette ücretsiz doğum haritası hizmeti veren sitelerden sizlerde yapabilirsiniz. Amacımız sadece nasıl yapacağını bilmeyenlere yardımcı olmaktır.)

 30. Mehmet Büyüktatlı dedi ki:

  Merhabalar, doğmuşum doğum haritası ve ruhsal yeteneğimin ne olduğunu söyleyebilirmisiniz.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 31. Ebru dedi ki:

  Merhaba lütfen benim doğum haritama da bakar mısınız geç evlilik yaptım işsizim çocuk sahibi olmak istiyorum sözler yazıyorum ama bir türlü yoluna girmiyor birşeyler ? teşekkür ediyorum şimdiden??

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Ebru Hanım. Genel doğum haritası analizi yapmıyoruz. Sadece konuda belirttiğim ruhsal yetenek konumlarını, doğum haritasını çıkaramayan veya konuda bulmakta zorlananlar için yardımcı olmaya çalışıyorum.
   Bir mail gönderdim, doğrum haritası için gerekli bilgileri not düşerek iletirseniz bakayım.

 32. Tuğba dedi ki:

  Merhaba doğum haritama bakabilir misin rica etsem.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 33. Seyhan Es dedi ki:

  Selam, Emre bey bana ruhsal yetenek konumları konusunda yardımcı olabilirmisiniz

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Selam, Seyhan Hanım. Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 34. İsmet furkan dedi ki:

  Lütfen benim doğum haritamı da hazırlayıp yorumlar mısınız?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Ek herhangi bir yorum yapılmamaktadır. Sadece ev konumlarınıza bakılarak konu üzerindeki ruhsal kabiliyet konumları gönderilmektedir. Bunu internette ücretsiz doğum haritası hizmeti veren sitelerden sizlerde yapabilirsiniz. Amacımız sadece nasıl yapacağını bilmeyenlere yardımcı olmaktır)

 35. E. Emre Sönmez dedi ki:

  Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Bütün olarak ayrıntılara girmek çok zaman aldığı için sadece konuda belirtilen konumları belirleyip iletiyorum. Varsa ruhsal yetenek konumları onlar hakkında bilgi alabileceğiniz konuların linkleri ekliyorum. Ancak özellikle öğrenmek istediğiniz bir ayrıntı varsa lütfen mailde not düşün)

 36. Emircan dedi ki:

  Merhaba, doğum haritamı hazırlayabilir misiniz ?
  Sevgiyle..

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız (Sadece, doğum haritanızda varsa konuda belirtilen ruhsal yetenek konumları ile ilgili)

 37. Mine dedi ki:

  Merhaba, ben de ruhsal yetenek konumları için detaylı bilgi edinmek istiyorum.

 38. ESRA dedi ki:

  Merhaba, bana da yardımcı olur musunuz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 39. Fatih YILDIZ dedi ki:

  Merhabalar benim de ruhsal yetenek konumumu keşfetmemde yardımcı olabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 40. OKyanus dedi ki:

  merhaba, rica etsem benim de haritamda ruhsal yetenek konumuma bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, Tabiki elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 41. Oznur dedi ki:

  Yazilarinizi ilgiyle takip ediyorum. Ruhsal yetenek konumlarim hakkinda benim icin de kisa bir yorumunuzu diliyorum. Simdiden tesekkür ederim. Kolay gelsin

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Teşekkür ederim. Lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Ruhsal yetenek konusunda ne ile ilgili bir yorum istediğinizi mailde belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırım. Genel olarak yorumlamak çok zaman aldığı için sadece sitede bulunan konumları iletiyorum)

 42. Sena dedi ki:

  Merhaba, ruhsal yetenek konumları ile ilgili yardımcı olabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 43. Özgül dedi ki:

  Merhabalar, benimde haritamda ruhsal yetenek konumlarına bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 44. Elif dedi ki:

  Merhaba iyi çalışmalar, ruhsal yetenek konumlarımın belirlenmesi için yardımcı olabilirmisiniz..?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, teşekkür ederim. Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 45. Tuğçe dedi ki:

  Merhaba doğum haritamdami ruhsal yetenek konumlarini öğrenmek istiyorum teşekkürler iyi çalismalar

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız. Teşekkürler.

 46. Aylin Yamaner dedi ki:

  Merhaba doğum haritama ve bu bilgilere ihtiyacım var .Teşekkür ederim

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece konu içerisinde belirtilen ruhsal yetenek konumları ile ilgili yardımcı olunmaktadır. Ek olarak yorum yapılmamaktadır.)

 47. Hüseyin dedi ki:

  Benimkinide yorumlarmısınız?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece konu içerisinde bulunan ruhsal yetenek konumları ile ilgili. Genel bir doğum haritası yorumu yapılmamaktadır.)

 48. Oğuzhan dedi ki:

  Merhabalar, Doğum haritamı çıkarmak ve ruhsal yeteneklerimi öğrenmemde yardımcı olur musunuz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 49. Enes Akıncı dedi ki:

  Merhaba iyi çalışmalar bende rica ediyorum bu bilgileri duymak için ilginize ihtiyacım var teşekkür ederim.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, teşekkürler. Lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece konuda geçen ruhsal yetenek konumlarının belirlenmesi ile ilgili)

 50. Ozlem dedi ki:

  Merhaba lütfen benimde doğum haritamı yorumlar mısınız?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece konuda geçen ruhsal yetenek konumlarının belirlenmesi ile ilgili)

 51. sinem dedi ki:

  merhaba çok teşekkürler kimseye hayir dememişsiniz.ben de günlerdir arastiriyorum özellikle kariyer konusunda .. arastirdikca kafam karıştı.. aşmam gerekenleri .. bana da destek olabilir misiniz

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, rica ederim. Sadece ruhsal yetenek konumları ile ilgili bilgileri gönderiyorum. Ben yorumunuzu mailde alıntı yaptım siz de not düşerseniz belirgin bir durum olursa kariyerle ilgili eklerim. İleride bu konuyu ayrı bir makalede almak istiyorum çok ayrıntılı ve önemli bir konu çünkü.

 52. ZÜMRÜT dedi ki:

  Öncelikle bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim.Emeğinize sağlık.Doğum haritam ve ruhsal yeteneğim hakkında yardımcı olursanız çok sevinirim.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Rica ederim. Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 53. Fatih Can dedi ki:

  Merhabalar bende ruhsal yeteneklerimi öğrenmek istiyorum.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 54. Berna dedi ki:

  Merhaba doğum haritamı ve ruhsal yeteneğimi öğrenmek istiyorum bana yardımcı olur musunuz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 55. Derin dedi ki:

  Merhaba doğum haritami ve ruhsal yeteneğimi öğrenmek istiyorum yardımcı olur musunuz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 56. Buse dedi ki:

  Merhaba doğum haritami ve ruhsal yeteneğimi öğrenmek istiyorum yardımcı olabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 57. Gul dedi ki:

  merhaba. Doğum haritamda ruhsal yetenek konumlarını öğrenmek istiyorum lütfen yardımcı olur musunuz?Teşekkürler

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 58. İpek dedi ki:

  Merhaba ruhsal yeteneğimi öğrenmek istiyorum yardımcı olur musunuz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 59. Leyla dedi ki:

  Yardımınız için ve tüm Bilgiler için şimdiden teşekkürler. Ruhsal yetenekler hakkında bilgi almak ve doğum haritasına göre olan bu yetenekleri öğrenmek istiyorum.
  Teşekkürler

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Rica ederim Leyla Hanım. Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 60. Evin Evinn dedi ki:

  Merhaba dogum haritami cikartmak ve ruhsal yeteneklerimi ogrenmek istiyorum yardimci olursaniz cok sevinirim.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 61. Aysu dedi ki:

  Merhabalar,
  Doğum haritamdaki ruhsal yeteneğimi öğrenmem konusunda yardımcı olr musunuz?

  Teşekkürler

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen mailicevaplayınız.

 62. cansu dedi ki:

  Merhaba sayfanızı iki gündür karıştırıyorum, çok güzel bilgiler var, öncelikle çok teşekkürler bunları bizimle paylaştığınız için. Doğum haritamı çıkarmak ve ruhsal yeteneklerimi öğrenmemde yardımcı olur musunuz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, rica ederim. Ben teşekkür ederim güzel yorumlarınız için. Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 63. Kadir dedi ki:

  Merhaba ben doğum haritamı çıkartmak ve ruhsal yeteneğimi öğrenmek istiyorum yardımcı olur musunuz 16 mart 🙂 şimdiden téşekkürler

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 64. Işıl dedi ki:

  Merhaba doğum haritamı çıkarmak ve ruhsal yeteneklerimi öğrenmek istiyorum yardımcı olur musunuz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 65. E. Emre Sönmez dedi ki:

  Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece ruhsal yetenek konumları ile ilgili yardımcı olunmakta)

 66. Ecem dedi ki:

  Emre bey merhaba, sayfanıza bugün denk geldim. Uzun zamandır parapsikolojiye ilgili olmakla birlikte büyük bir kargaşa içerisindeyim. Rüyalarım birden fazla şeye işaret ettiğinden yeteneğimi bulmakta güçlük çekiyorum. Doğum haritamla ilgilendiğiniz takdirde çok büyük yardımı dokunacağına inanıyorum, şimdiden teşekkürler 🙂

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız. Dilerim sizin için yararlı olur.

 67. munise korç dedi ki:

  Merhaba Emre bey bende doğum haritamı çıkarttırmak istiyorum.

 68. Zarif dedi ki:

  Merhaba ismim zarif burcumun yengeç olduğunu biliyorum burcum hakında yorumlarınızı bekliyorum teşekürler

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, Lütfen gönderilen maili cevaplayınız (Doğum haritasının tamamı incelenmiyor. Sadece ruhsal yetenek konumları hakkında)

 69. Mustafa dedi ki:

  Peki balık burçları bahsettiğiniz gücü nasıl kontrol edebilir fazla üstünde durulmuş

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Bu zorlu bir süreçtir. Eğer doğum haritasında destekleyen konumlar bulunursa mesela yükselen akrep, Merkür akrep, Ay akrep gibi daha kolay olacaktır. Eğer bu gibi konumlar bulunmuyorsa doğum haritasındaki etkiler iradeyi devre dışı bırakmaz. Nasıl ki spor yapıldığında kaslar gelişir Ruhsal çalışmalar da irademizi geliştirip güçlendirir. Bu konuda Ruhsal Gelişim kategorisi altındaki konuları incelerseniz neler yapılması gerektiği konusunda bir yol haritası çıkarabilirsiniz. Konular içerisindeki linkler sizi yönlendirecektir.

 70. Sema Tunca dedi ki:

  Ruhsal Yetenek Konumları ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Merak ediyorum şimdiden teşekkürler

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 71. sinem dedi ki:

  merhaba oğlumun doğum haritasına bakabilirmisnz acaba

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, gelişim aşamasındaki çocukların yakından tanınıp, kabiliyetleri doğrultusunda yetiştirilmeleri açısından daha isabetli olur.
   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 72. Mislimelek dedi ki:

  İyi günler doğum haritamdaki yönelimlerimi ve ruhsal yeteneklerimi merak ediyorum yardımcı olursanız sevinirim 🙂

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   İyi günler. Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 73. Nadire dedi ki:

  Merhaba Emre Bey, uranusten yola cikip evlerdeki etkisini merak edip arastiriken size dustu yolum? Dogum haritamdaki ozelliklerimle ilgili yardiminizi rica ediyorum. Emeginize saglik. Tesekkurler.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Hoş geldiniz.. Size faydası olacak bir bilgi ise tabiki yardımcı olmaya çalışırım. Yalnız sadece konuda belirttiğim ruhsal yetenek konumlarından hangilerinin sizde olduğunu iletiyorum.
   Lütfen gönderdiğim maili cevaplayınız.

 74. Songül söyler dedi ki:

  Merhaba ben de doğum haritama baktırmak istiyorum hiç birşey yolunda gitmiyor hersey bu kadarmi ters gider lütfen bana da bakın neden her şey ters gidiyor 20 yıldır evliyim hiç bir zaman mutlu olamadım hep sorun yaşadım

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Songül Hanım. Yorumunuzu ekleyerek bir mail gönderdim. Lütfen o notu da ekleyerek cevap yazınız. Astrolog değilim ancak yardımcı olabileceğim bir durum olursa ruhsal yeteneklerinizle birlikte aktarırım.

 75. Aymur dedi ki:

  Ben de doğum haritamı çıkartmak istiyorum nasıl yapabilirim?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 76. Ahsen dedi ki:

  Merhabalar, doğum haritamı ve ruhsal dengemi inceleyebilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 77. Gul dedi ki:

  Merhaba. Benim doğum haritamda ruhsal yetenek konumlarına baka bilir misiniz lütfen?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen farklı bir mail adresi ile yazınız. mail.ru uzantılı adreslerden mailler geri dönmekte.

 78. Okan dedi ki:

  Dogum haritami ve ruhsal yeteneklerimi merak ediyorum. iyi calismalar.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız. Teşekkürler

 79. Özgü dedi ki:

  Merhabalar.
  Sadece çocuklarımın yeteneklerini ve ruhsal kabiliyetlerini keşfetmek ve onları bu konuda desteklemek istiyorum.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, çok güzel bir düşünce. Bir çok aile çocuklarının davranışlarına anlam veremedikleri, algılama biçimlerini bilmedikleri, neyi nasıl değerlendirdikleri, hayata nasıl baktıkları konusunda bilgi sahibi olmadıkları için çocukları ile iletişim sorunu yaşamakta. Onları anlamak ve kabiliyetleri doğrultusunda yetiştirmek çok yerinde olacaktır. Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 80. ezgi dedi ki:

  Doğum haritam ve psişik yeteneklerim konusunda bilgilenmek istiyorum.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 81. hare dedi ki:

  merhaba ,ruhsal anlamda doğum haritamı merak ediyorum.iyi çalışmalar

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Doğum bilgilerinizi lütfen yorumda yazmayınız. Gelen mailleri vakit buldukça cevaplıyorum)

 82. Gülbahar dedi ki:

  Bende doğum haritamı merak ediyorum ruhsal yetenegim varmı bilmiyorum

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 83. Rana dedi ki:

  Merhaba, haritamı inceler misiniz acaba?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece ruhsal yetenek konumları ile ilgili)

 84. Esra dedi ki:

  İyi günler . Doğum haritamı ve ruhsal yeteneğimi merak ediyorum ..iyi çalışmalar

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   İyi günler. Lütfen gönderilen maili cevaplayınız. Teşekkürler.

 85. merve dedi ki:

  Bende dogum harıtamı merak ediyorum ruhsal anlamda .tesekkürler

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 86. Fatma dedi ki:

  Doğum haritami incelemenizi rica
  ediyorum

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 87. Avni dedi ki:

  Merhablar acaba benim de doğum haritamı çıkarabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 88. Sevda dedi ki:

  Bende merak ediyorum doğum haritamdaki ruhsal yeteneklerimi yardımcı olur iseniz sevinirim

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 89. Dilek dedi ki:

  Arastirma cok etkileyici bende ruhsal yetek konumlarimi ogrenmek istiyorum saygilar

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 90. Gülgün dedi ki:

  8. evimde merkür, pluto ve venüs akrep burcunda. Yükselen burç balık ve ay burcu balık 1.evde. 12. evde jupiter balık burcunda ve neptün 10. evde. Yorumlarınızı duymak isterdim.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Parapsikolojiye ilgi duyduğu halde, doğum haritasındaki konumlar hakkında bilgisi olmayan biri, şu an sahip olduğunuz özelliklere sahip olduğunu öğrense ne derdi?

   1. Gülgün dedi ki:

    Rehberliğini ve bilgisini sunmayı teklif eden birine sorayım derdi herhalde benim yaptığım gibi. Tabii ki her zaman sonuç alma garantisi olmuyor.

    1. E. Emre Sönmez dedi ki:

     Mail adresinize yazdım Gülgün Hanım.

 91. ilyas dedi ki:

  merhaba doğum haritam için banada yardımcı olursanız sevinirim.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 92. Sevgi Öztürk dedi ki:

  Dogum haritam ruhsal yeteneklerim konusunda yardımlarınızı bende bekliyorum. Teşekkürler

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 93. havva dedi ki:

  doğum haritası yorumlamada bana da yardımcı olursanız sevinirim.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece ruhsal yetenek konumları hakkında)

 94. Nurgül dedi ki:

  merhaba lütfen ruhsal yetenek açısından Doğum haritam konusunda ve kariyer konusunda astrolojiye yatkınlığım var mı yardımcı olursanız sevinirim

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Nurgül Hanım. Lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Mailde not düşerseniz bahsedeyim)

 95. süleyman dedi ki:

  merhaba iyi günler, sitenizi keşfettiğimden beri kendimde olan özellikler bir bir kafama dank etti kendi kendimi keşfettim diyebilirim özellikle olacak olaylaı bi kaç zaman öncesinden hissedebiliyorum ama tabiki kesin ve mutlaka olacak diyemiyorum ama o olay karşıma çıkıyor. doğum haritası ruhsal yetenek için banada harita çıkarırsanız sevinirim, sevgiyle kalın

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Süleyman Bey. iyi günler.. Yaşamdaki en büyük keşifler kendimizle ilgili olan keşiflerdir. Farklı yönlerimizi keşfettikçe hayata olan bakış açımızda ve algılarımızda da değişimler olacaktır.

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 96. Ceren Bayram dedi ki:

  Merhaba benim de Doğum hatıramı inceler misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba tabiki, lütfen gönderilen maili cevaplayınız (Sadece doğrum haritasındaki yetenek konumları hakkında)

   1. Ceren Bayram dedi ki:

    Geri dönüşünüz için teşekkürler acaba ne zamana incelersiniz?

    1. E. Emre Sönmez dedi ki:

     Rica ederim. Müsait olduğumda sıra ile inceleyip gönderiyorum. (1-2 gün)

 97. Nilay dedi ki:

  Merhaba, doğum haritamı öğrenmek istiyorum yardımcı olabilirmisiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece ruhsal yetenek konumları hakkında)

 98. Münire Bahar Cesur dedi ki:

  Rica etsem benimde doğum haritama bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Tabiki. Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 99. GÜLCAN TAŞ dedi ki:

  Merabalar, rica etsem doğum haritama bakabilir misiniz? Sanırım buna ihtiyacım var 🙂

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece ruhsal yetenek konumları ile ilgili)

 100. Nazlıcan Taş dedi ki:

  Rica etsem bana da bakabilir misiniz ?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece ruhsal yetenek konumları hakkında)

 101. Kübranur dedi ki:

  Merhaba benimde doğum haritamı öğrenmek ve ruhsal alanda ne derecede olduğumu bilmek istiyorum yardımcı olur musunuz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 102. Sem dedi ki:

  Merhaba doğum haritasıyla ilgili yardım olur musunuz? Teşekkürler

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece ruhsal yetenek konumları hakkında)

 103. ESRA dedi ki:

  Merhaba Emre Bey

  rica etsem benim de doğum haritama bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Esra Hanım, lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece ruhsal yetenek konumları ile ilgili)

 104. Doğukan dedi ki:

  Merhabalar.Son günlerde gerek rüyalarım gerekse tahminlerim olsun çok şaşırtıcı şekilde olaylarla karşılaşmaktayım.
  Parapsikoloji ile yeni yeni ilgileniyorum.Bu anlamda başlangıç için doğum haritamı çıkarmamda yardımcı olursanız sevinirim.Mail adresime gerekli bilgileri atarsanız mail üzerinden iletişime geçelim.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, mail adresinize mail gönderdim. Lütfen cevaplayınız.

 105. Ayşenur dedi ki:

  Merhaba, bana da yardımcı olabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece ruhsal yetenek konumları hakkında)

 106. Dilşat Yazan dedi ki:

  Merhaba doğum haritası için yardımcı olur musunuz? Teşekkürler.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız (Sadece ruhsal yetenek konumları hakkında)

 107. zeynep dedi ki:

  merhaba bu konu hakkında yardımcı olur musunuz? ve birebire görüsebileceğimiz bir yer var mı

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız (Sadece ruhsal yetenek konumları hakkında)

 108. Zümrüd dedi ki:

  Merhaba,diger yorumumdan beni bu sayfaya yönelttiniz. Ben kendi haritamı çıkaramadım. Yardımçı olur musunuz? teşekkür ederim.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Bilgileriniz iletildi Zümrüd Hanım.

 109. Emine dedi ki:

  Merhaba
  Bu konu hakkında bilgi almak için mail atmıştım ne zaman dönüş yaparsınız?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Emine Hanım. Az önce bir mail gönderdim. Daha önce gönderilmemişse o mail üzerinden iletişim kurun lütfen.

 110. E. Emre Sönmez dedi ki:

  Merhaba, doğum ve yer bilgilerini yayınlamadığımız için yorumunuzdan kaldırdım. Lütfen mail adresinizi kontrol ediniz. Oldukça etkili ruhsal yetenek konumlarınız mevcut.

  Girdiğiniz mail adresine erişim sağlanamadı lütfen farklı bir mail adresi belirtir misiniz. (Lütfen Mail adresinizi açıktan yazmayınız. Yazacağınız yoruma yeni mail adresini giriniz.)

 111. hüma dedi ki:

  Merhaba, ben de doğum haritamı öğrenmek istiyorum yardımcı olur musunuz ?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece ruhsal yetenek konumlarının belirlenmesi ile ilgili)

 112. Zafer Ömer Çubukçu dedi ki:

  Merhabalar ben de doğum haritamı görmek istiyorum. Yardımcı olabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece ruhsal yetenek konumlarının belirlenmesi ile ilgili)

 113. Zümrüd dedi ki:

  Merhaba, diger yorumumdan beni bu sayfaya yönelttiniz. Ben kendi haritamı çıkaramadım. Yardımçı olurmusunuz?

 114. Canan Cesur dedi ki:

  Merhabalar Emre bey rica etsem benimde doğum haritama bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Canan Hanım, lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece ruhsal yetenek konumları ile ilgili)

 115. Emir dedi ki:

  Benimkine de bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece ruhsal yetenek konumlarının belirlenmesi ile ilgili)

 116. merve alperen dedi ki:

  merhabalaar ben de astrolojik haritası ve ruhsa yetenek ie ilgili bilgi almak istiyorum yardımcı olur musunuz

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 117. Zafer Ömer Çubukçu dedi ki:

  Merhbalar benim de doğum haritama bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece ruhsal yetenek konumları ile ilgili)

 118. Ladr dedi ki:

  Merhaba bende ruhsal yetenek konusu hakkında bilgi almak istiyorum

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 119. serap vıcıl dedi ki:

  merhaba ben de doğum haritamı öğrenmek istiyorum mümkünse

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 120. Orçun dedi ki:

  Merhaba.. dogum haritasi icin yardiminizi bekliyorum..

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen mail adresinizi kontrol ediniz.

 121. merve alperen dedi ki:

  doğum haritamı bende merak ediyorum, özellikle duru sezgi ve telepati alanlarında psişik gözleminde incelenmesi iyi olur.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız. “özellikle duru sezgi ve telepati alanlarında psişik gözleminde incelenmesi iyi olur” cümlesini maile eklerseniz not düşeyim.

 122. yaren dedi ki:

  bana da mail atabilir misiniz? konumlarım hakkında bilgi almak istiyorum da

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 123. Servantes dedi ki:

  Merhabalar, bana da harita konusunda yardımcı olurmusunuz? Teşekkürler

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 124. Nilay dedi ki:

  Merhabalar ben de doğum haritamı okumak istiyorum sadece ruhsal yetenek konumları hakkında.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 125. Elif dedi ki:

  Doğum haritama bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Tabiki. Lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece ruhsal yetenek konumlarının belirlenmesi ile ilgili)

 126. Azra dedi ki:

  Merhaba ben de doğum haritamı öğrenmek istiyorum yardımcı olur musunuz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece ruhsal yetenek konumlarının belirlenmesi ile ilgili)

 127. Okan Bak dedi ki:

  Merhaba ruhsal yetenek ve sezgilerle ilgili bilgi sahibi olabilirsem çok memnun olurum, İyi günler…

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 128. Eva dedi ki:

  Rica etsem benim haritamı da ruhsal yetenek açısından inceler misiniz? Çok sevgiler.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Tabiki. Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 129. Erse dedi ki:

  Merhaba ben de doğum haritami öğrenmek istiyorum. Birşeyler olduğunu hissediyorum fakat ne yapacağımı bilmiyorum.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız (Sadece ruhsal yetenek konumlarının belirlenmesi ile ilgili)

 130. Ekin dedi ki:

  Merhaba ben de doğum haritamı öğrenmek ve okumak istiyorum. Eğer gerekirse diye yay burcuyum.
  Lütfen cevap verin.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece ruhsal yetenek konumlarının belirlenmesi ile ilgili)

 131. Nur dedi ki:

  Merhaba.Doğum haritam hakkında bilgi alabilir miyim? İlgilenirseniz sevinirim.Teşekkürler..

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece ruhsal yetenek konumlarının belirlenmesi ile ilgili)

 132. Fevzi Kırtıl dedi ki:

  Merhaba. Çalışma için çok teşekkür ederim. Ben de doğum harıtamı görmek istiyorum. Saygılar.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba rica ederim. Dilerim faydalı olur.
   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 133. Enes dedi ki:

  Bende bilgi sahibi olmak istiyorum ruhdal yeteneklerim konusunda..

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 134. Salih dedi ki:

  Merhaba doğum haritamı öğrenmek istiyorum.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız (Sadece ruhsal yetenek konumlarının belirlenmesi ile ilgili)

 135. görkem kopmaz dedi ki:

  merhabalar dogum haritamı ögrenmek istiyorum

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 136. Ceyda dedi ki:

  Merhabalar,ruhsal yetenek konumuma bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba,

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 137. Rensaro dedi ki:

  Merhabalar,ben de öğrenmek istiyorum eğer mümkünse 🙂

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 138. sinan dedi ki:

  merhaba emre bey, tablodaki konumların çoğu haritamda var ama bende beliren bir yetenek yok. nerden başlayabilirim yardımcı olur musunuz ? ve slze danışmak istediğim önemli bir şey var.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, talepte bulunan arkadaşlara gönderdiğim maili size de gönderdim. Gönderdiğim maili yok sayıp gönderdiğim mail adresine yazabilirsiniz. (Bilgim dahilinde olan bir konu ise yardımcı olmaya çalışırım)

 139. Nur dedi ki:

  Merhaba, benim haritamda da balık ve kova stelyumu var. Mistik konulara karşı hep bir ilgim olmuştur. Benim haritama da bir bakabilir misiniz acaba?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, tabiki. Yalnız profesyonel bir çalışma beklemeyin lütfen. Sadece haritanızdaki belirgin ruhsal yetenek konumlarını belirleyip, konudaki bölümleri ekliyorum.
   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 140. Salih dedi ki:

  Merhabalar ben de doğum haritamı bilmek istiyorum yardımcı olur musunuz ?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, Lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece ruhsal yetenek konumlarının belirlenmesi ile ilgili)

 141. Hakan dedi ki:

  Merhaba bende doğum haritamı öğrenmek istiyorum ayrıca ufak da olsa yorum yapabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız (Sadece ruhsal yetenek konumlarının belirlenmesi ile ilgili)

 142. mERVE dedi ki:

  Merhaba ben de doğum haritamı öğrenmek ve okumak istiyorum Emre Bey

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece ruhsal yetenek konumları hakkında)

 143. özlem öz dedi ki:

  merhaba, ben de doğum haritamın içeriğini merak edenlerdenim..öğrenmek istıyorum bana da yardımcı olmanız mümkün mü acaba?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

   1. berat dedi ki:

    merhaba bende doğum harıtamın ıcerıgını ogrenmek ıstıyorum yardımcı olurmusunuz ben tablodan anlamadım malesef.

    1. E. Emre Sönmez dedi ki:

     Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece doğum haritanızdaki ruhsal yetenek konumlarının belirlenmesi ile ilgili)

 144. Merve dedi ki:

  Merhabalar, bu konuya dair sahip olduğum yerleşimler hakkında bilginizi rica ediyorum. Sevgiler.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 145. C.M. dedi ki:

  Merhabalar, ben de yorumunuzu almak isterim. Sevgiler.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 146. Elif yildiz dedi ki:

  Ruhsal yetenek konulariyla ilgili bilgi alabilirmiyim

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 147. Kader dedi ki:

  Ben de ruhsal yeteneklerimi öğrenmek istiyorum, yardımcı olur musunuz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 148. Albina dedi ki:

  Bende doğum haritamı öğrenmek istiyorum lüften bana da bakar mısınız

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece ruhsal yetenek konumları ile ilgili)

 149. caroline dedi ki:

  merhaba ben de ruhsal yeteneklerimi merak ediyorum rica etsem öğrenebilir miyim?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, tabiki. Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 150. Kübra dedi ki:

  Selam, doğum haritamı merak ediyorum benimkine de bakar mısınız

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Selam Kübra Hanım. Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 151. Kübra Arıcı dedi ki:

  doğum haritam hakkında bilgi alabilir miyim?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen mail adresini cevaplayınız.

 152. yağmur dedi ki:

  Merhabalar. Rica etsem ruhsal yetenek konumumla ilgili beni bilgilendirebilir misiniz ?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 153. Pınar dedi ki:

  merhaba rica etsem yetenek konumlarıma bakabilir misiniz

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 154. MELEK dedi ki:

  güçlü enerjilerim olduguna inanıyorum

 155. Özgür Cihan dedi ki:

  Acaba benim de bakabilirmisiniz bu konudaki yıldız konumuna teşekkürler

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 156. Durdu dedi ki:

  Merhabalar efendim istediğim gibi rüyalarımı yönlendiriyorum ve rüya gördüğümün çoğu zaman farkında oluyorum ve yarı uyanık hale geçiyorum sonra telepati yeteneğim olduğunada inanıyorum yengeç burcuyum benimde doğum haritama bakarmısınız

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, Neptün, jüpiter, Mars ve Balık burcu etkisi genelde bu özelliklerin ortaya çıkmasına neden olmakta. Özellikle bilinç rüya balık burcu ile Neptün etkisinde çok görülmekte.
   Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 157. Onur dedi ki:

  bende ruhsal yeteneklerimin olduğunu düşünüyorum acaba sizin de yorumunuzu alabilir miyim yorumlarınız değerli benim için teşekkür ederim

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız. Doğrum haritanızda ruhsal yeteneklerden belirgin olanları mail ile gönderiyorum. Göndereceğim konum bilgileri ile diğer ayrıntıları siz de kontrol edebilirsiniz.

 158. Yasin Güzelkara dedi ki:

  Merhaba Ruhsal Yetenek Konumuma nasıl bakacağım bakabilirmisiniz ?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 159. E. Emre Sönmez dedi ki:

  Merhaba Ahmet Bey, güzel temennileriniz ve içtenliğiniz için teşekkür ederim. Çalışmaya emek veren herkese teşekkürler.
  Mail adresinize dönüş yapılacak, oradan takip edebilirsiniz.
  Geçmişte ve şu an burada bulunmanıza neden olan konumlar mutlaka vardır.
  Saygılar sunarım..

 160. Nilay Turan dedi ki:

  Merhaba, ruhsal yetenek konumlarıma bakabilir misiniz

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 161. Zynp dedi ki:

  Merhaba.Ben de öğrenmek istiyorum. Mail atabilir misiniz tesekkurler.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 162. Ahmet Yeşil dedi ki:

  Merhaba,
  Astrolojiye ilgim genclik yillarimdan beri gözlemci olarak hep oldu.Parapsikoloji çalışmalarım da oldu.Fakat bu konuda yeteneğim olmadığını düşünerek uzaklaştım.Sitenizi inceledim ve bu iki konuyu çok güzel birleştirmişsiniz.Çok emek var gerçekten.Benim de haritama bakarsanız sevinirim.Teşekkür eder,iyi çalışmalar dilerim.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Az önce mail adresinize sonuçları gönderdim. İmajinasyon, prekognisyon ve bioenerji gibi çok özel konumlar mevcut.

 163. Beyza dedi ki:

  Doğum haritama bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 164. Hayal dedi ki:

  Meraba bende ruhsal yetenek konumumu ögrenmek istiyorum.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 165. eylul dedi ki:

  Merhabalar, doğum haritasından ruhsal yeteneğe bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 166. Hatice dedi ki:

  Merhaba dogum haritama bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 167. Aysegül dedi ki:

  Bende ruhsal yetenek konumumu merak ediyorm lutfen soylermisiniz i

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız

 168. Burcu dedi ki:

  Merhaba, ruhsal yetenek ile ilgili doğum haritasıma bakabilir misiniz, teşekkürler.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 169. Özge dedi ki:

  Merhaba bende ruhsal yetenek konunlarımı öğrenmek istiyorum

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 170. dilek dedi ki:

  merhaba enerji terapistiyim.doğa üstü enerjilerle ilgileniyorum.mümkünse mail adresinizi talep ediyorum.sayfalarınızdaki bilgi paylaşımlarınız (üzerlik) ile ilgili vb.katkılarınızdan dolayı şükranlar sevgiler

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Dilek Hanım. Biz teşekkür ederiz. Bu alanda katkıda bulunan herkese teşekkürler. Yorum bölümüne girmiş olduğunuz mail adresine yorumunuz alıntı yapılarak bir mail gönderilecek. Oradan yazabilirsiniz.

 171. Kml dedi ki:

  Ruhsal yetenek konumlarima bakabilir misiniz.dogum saatimi tam olarak bilemiyorum malesef.bilgiler dogru olur mu

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Yorum bölümüne girmiş olduğunuz mail adresine bir mail gönderdim lütfen o maili cevaplayınız.
   Doğum saatinizi mümkün olduğunca netleştirmeye çalışın çünkü 30 dakikalık değişimde 6 ev konumu değişebilmekte. Doğum saatiniz ne kadar doğru olursa elde edilecek bilgilerde o oranda doğru olacaktır.

 172. Afife dedi ki:

  Merhaba. Ruhsal yetenek ile ilgili doğum haritası için mail gönderirseniz cok memnun olurum. Simdiden teşekkürler.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 173. Muhammed dedi ki:

  Iyi akşamlar ruhsal yetenek için mail gönderir misiniz.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız

 174. Ecem dedi ki:

  Merhaba,bende ruhsal yetenek konumlarımı öğrenmek istiyorum.Bilgilendirirseniz sevinirim.Teşekkürler 🙂

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız

 175. Su dedi ki:

  merhaba. ruhsal yeteneklerime bakar mısınız?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 176. Esra Bozbay dedi ki:

  maili bana da atar mısınız

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız (Sadece ruhsal yetenek konuları ile ilgili)

 177. Ahmet Kaya dedi ki:

  Merhaba Doğum Haritama Bakabilir Misiniz ? Rica Etsem

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız (Sadece Ruhsal Yetenek Konumlarının Belirlenmesi ile ilgili)

 178. Saliha dedi ki:

  Merhaba ruhsal yetenek konumlarimi rica etsem

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 179. özlem dölek dedi ki:

  merhaba acaba doğum haritamı inceleyebilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece ruhsal yetenek konumlarının belirlenmesi ile ilgili)

 180. Alphan dedi ki:

  Merhabalar,ruhsal yetenek konumuma bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 181. İlke Akcil dedi ki:

  Benim de doğum haritama bakabilir misiniz

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece ruhsal yetenek konumlarının belirlenmesi ile ilgili)

 182. Serpil dedi ki:

  Ruhsal yeteneklerime bakarmısınız

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 183. E. Emre Sönmez dedi ki:

  Tuğçe Hanım konuda bahsettiğim gibi sadece ruhsal yetenek konumlarının belirlenmesine yönelik bir çalışma. Ayrıntılı doğum haritası analizi değil.

 184. bayram Khrmn dedi ki:

  Doğum haritama bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece ruhsal yetenek konumlarının belirlenebilmesi için)

 185. betül dedi ki:

  merhaba mailiniz geldi bundan sonra ne yapmam nasıl bir yol izlemem gerekir?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Betül Hanım, o maili gerekli bilgileri de ekleyerek cevaplayınız.

 186. Tuba dedi ki:

  bakarsanız çok mutlu olurum

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız (Sadece ruhsal yetenek konumları için)

 187. Tuğba dedi ki:

  Merhabalar doğum haritamı inceleyebilir misiniz özellikle meslek hayatımda nereye yonelmem gerekiyor doğru seçim yapmak istiyorum şimdiden teşekkürler ?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, sadece ruhsal yetenek konumlarının belirlenmesine yönelik bir çalışma. Eğer çıkan sonuçları buna göre değerlendirmek isterseniz (Parapsikoloji, psikoloji) sizin için yararlı olabilir.

 188. Tugce dedi ki:

  Hâlâ devam ediyorsanız bende natal haritamı bir incelemenizi isterim

 189. Buket Çetinkol dedi ki:

  Merhaba bana da mail gönderir misiniz? Ne tür bir yorum yapıyorsunuz merak ediyorum da.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Konuda bahsedildiği gibi sadece ruhsal yetenek konumlarının bulunmasına yönelik.

 190. Cem Ay dedi ki:

  Merhaba dogum haritama bakabilirmisiniz tesekkurler

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız

 191. Rabia dedi ki:

  Merhabalar, yıldız haritama bakabilir misiniz acaba ?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 192. betül dedi ki:

  merhaba doğum haritama bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 193. Abdullatif dedi ki:

  Merhaba doğum haritamı çıkarabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 194. Ece dedi ki:

  Horoskop yorumlamasi icin bana da mail gonderebilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 195. Nur dedi ki:

  Yıldız haritama bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 196. Şeyma dedi ki:

  Merhabalar, doğum haritama bakabilir misiniz acaba

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 197. Elif Kılıç dedi ki:

  Merhaba, mümkünse ben de yorumlarınızı almak isterim. Teşekkürler.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 198. inzaghi dedi ki:

  merhaba doğum haritama bakar mısınız?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 199. Luna dedi ki:

  Merhaba,Benim Dogum haritama bakar misniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 200. irem gözde dedi ki:

  Doğum haritası hakkında bilgi alabilir miyim

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Açıktan doğum ve yer bilgilerinizi buraya yazmayınız lütfen)

 201. Çağatay dedi ki:

  Merhaba, doğum haritama bakmanız mümkün mü?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 202. Şerife dedi ki:

  Merhaba, benim de doğum haritamı inceleyebilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 203. Merve dedi ki:

  Doğum haritamı inceyebilir misiniz? Teşekkürler

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız

 204. Pervin dedi ki:

  Merhaba ben de bazı mistik şeyler yaşadım. koruyucu meleğimi görmek gibi.. rüyaların çıkması ve vefat eden yakınlarımın rüyamda benimle vedalaşması gibi… uyanınca ölüm haberlerini almak gibi… haritama baktım ama tam olarak yorumlayamadım. mümkünse güzel olur yorumlamanız.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 205. Ezgi dedi ki:

  Benim de doğum haritama bakar mısınız?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 206. Hakan dedi ki:

  Doğum haritası için mail gönderebilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cebaplayınız.

 207. Enise dedi ki:

  Merhaba doğum haritama bakabılır misiniz ?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 208. Barış dedi ki:

  Dogum haritası için mail alabilir miyim Teşekkürler

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 209. Merve dedi ki:

  Doğum haritası için mail alabir miyim ?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 210. Şirvan dedi ki:

  Merhabalar kızımın doğum haritasını yorumlar mısınız

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhabalar, ruhsal yetenek konumlarının belirlenmesinde yardımcı olabilirim. Mail adresinize bir mail gönderdim lütfen gerekli bilgilerle maili cevaplayınız.

 211. Ünal Baş dedi ki:

  Merhaba, doğum haritamı inceler misiniz? Teşekkürler

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 212. Özkan dedi ki:

  Doğum haritası için mail alabilirmiyim. Şimdiden teşekkürler

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Mail gönderildi lütfen cevaplayınız.

 213. Saadet dedi ki:

  Merhaba doğum tarihimi gün ve saat olarak net bilmiyorum bu durumda doğum haritasına bakmak mümkün mü??

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Saadet Hanım.

   Doğum haritasında gün-yıl-ay ile birlikte doğum saati ve yer bilgiler çok önemli. Hesaplama yapılabilir ancak ortaya çıkan bilgiler tam olarak gerçeği yansıtmayacaktır.
   Bilgileri mümkün olduğunca netleştirmeye çalışın.

 214. Yusuf dedi ki:

  Dogum haritama bakabilirmisiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 215. Ayse dedi ki:

  Merhaba,

  Doğum haritamı incelerseniz çok sevinirim.

  İyi çalışmalar

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Ayşe Hanım. Lütfen gönderilen maili cevaplayınız. Teşekkürler.

 216. Ebru dedi ki:

  merhaba; bende yıllardır kendimi arıyorum 2018 yılında daha yaklaşmış gibi hissettim; Doğum haritam yardımcı olur mu bilmiyorum ama hep bi rehber aradım kendime

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Ebru Hanım. Lütfen gönderilen maili cevaplayınız. Doğum haritası sizin kim olduğunuzu bulmanızda ve anlamanızda yararlı olur. Neden, nasıl, niçin, ne kadar ve diğer çok sayıda sorunun cevabını bulabilirsiniz.
   Ben ruhsal yeteneklerinizi keşfetmeniz konusunda yardımcı olabilirim.

   1. Ebru dedi ki:

    Merhaba, mailiniz geldi , teşekkür ederim Emre bey, hissettiğim gibi sonuçlar, yüzde yüz uyumlu diyebilirim , ama şimdiye kadar hep baskıladım bunları, şimfi nasıl bir yol izlemem gerekir ,

    1. E. Emre Sönmez dedi ki:

     Merhaba, Rica ederim Ebru Hanım.

     Oldukça yoğun etkiler var. Kendinizi tanımaya devam edin lütfen. Mail ile birlikte gönderdiğim linkleri kontrol edin. Diğer konumlarınızı inceleyin. Kendinizi ne kadar ayrıntılı bir şekilde tanırsanız ihtiyacınız olanları da o oranda bilebirsiniz.

     Kendinizi Tanımak, size ne yapmanız gerektiği ile ilgili kararlar almaya zorlayacaktır. Ruhsal yönden tüm yeteneklerinizi geliştirmek ve kullanmak zorunda değilsiniz ama en azından sahip olduğunuz yeteneklerin farkına vararak kendinizle barışık ve daha mutlu yaşayabilirsiniz.

     Tanıma sonrası ihtiyacınız olan “bilgi” dir. Buradaki konulardan veya alacağınız kitaplarla ihtiyacınız olan bilgilere ulaşabilirsiniz. Sorunuz olduğunda konu altlarında yazarsanız yardımcı olmaya çalışırız.

     Ruhsal Gelişim ve Parapsikoloji Eğitimi kategorileri altındaki konulardan başlayabilirsiniz.

 217. Irmak dedi ki:

  Merhaba benim doğum haritamada bakarmısınız

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 218. Hayriye dedi ki:

  Merhaba benim doğum haritama bakarmısınız teşekkür ederim

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 219. Bekirhan Canbaba dedi ki:

  Benim doğum haritama da bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 220. onur ulusoy dedi ki:

  Yardımcı olabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Gönderilen maili cevaplayınız lütfen.

 221. Clair dedi ki:

  Benim de doğum haritamdaki ruhsal yetenekleri inceler misiniz? Teşekkürler.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 222. Şebnem dedi ki:

  Benim doğum haritada da bakabilir misiniz

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 223. Ayşe Beyza dedi ki:

  Merhaba, benim de doğum haritama bakabilir misiniz lütfen

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 224. Burcin dedi ki:

  19.00-20.00 arası ( akşam ezanı okunmuş sanırım ramazan ayıymış baktım google dan ama bulamadım akşam ezanı saatini o tarihte)
  Dogdugum hastanenin *** enlem ve ** boylamda olması lazım

 225. Aleyna dedi ki:

  Merhaba benim doğum haritamı inceleyebilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 226. Selda dedi ki:

  Merhaba, benim doğum haritamı da ruhsal yetenek konumları açısından yorumlayabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 227. Songul dedi ki:

  Merhaba doğum haritamı yorumluyorum fakat ruhsal konularda bazı tıkanıklıklar mevcut çözemiyorum. Sizden yorum rica ediyorum

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Songül Hanım. Konuda da belirttiğim gibi sadece ruhsal yetenek konumlarının belirlenebilmesinde yardım olmaya çalışıyorum. Konumları size ilettiğimde takıldığınız konular olursa iletirsiniz.
   Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 228. Özge dedi ki:

  Merhabalar, Benim de haritama bakabilir misiniz rica etsem?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 229. Canan dedi ki:

  Merhabalar, benim de doğum haritama bakabilir misiniz?Teşekkür ederim.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, rica ederim. Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 230. Tulin dedi ki:

  Merhaba, rica etsem benimde yıldız haritama bakabilir misiniz? Teşekkür ederim.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 231. Mehmet Emre Pelte dedi ki:

  Merhabalar , ben de doğum haritası için yardımlarınızı talep ediyorum , iyi günler .

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 232. Hzl dedi ki:

  Merhaba, yazdığınız konumların bazıları bende mevcut ve küçüklüğümden beri insanlar hakkında hissettiklerim hep doğru çıkıyor, zamanınız varsa benim haritama da bakar mısınız?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız. Büyük ihtimalle ruhsal derinlik, güçlü sezgiler ve premonisyon konumları çıkacaktır.

 233. Umut dedi ki:

  Merhaba banada yardım ederseniz çok mutlu olurum

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 234. Sena dedi ki:

  Ben de istiyorum..

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 235. ayla ekim dedi ki:

  Merhaba, musait oldugunuzda benim de dogum haritama bakabilirmisiniz lutfen…

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 236. Jolia dedi ki:

  Müsait bir zamanda doğum haritama göz atabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 237. Doğukan dedi ki:

  Bana da yardım edebilmeniz mümkünse sevinirim teşekkür ederim 🙂

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 238. Gamze dedi ki:

  Benim de Doğum haritamı yorumlar mısınız lütfen

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 239. ayşe şağban dedi ki:

  merhaba, rica ertsem doğum haritası çıkarma ve yorumlamada yardımcı olur musunuz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Ayşe Hanım. Lütfen gönderilen maili cevaplayınız (Sadece ruhsal yetenek konumlarının belirlenmesi için)

 240. Selin sıla Öztürkler dedi ki:

  Merhaba. Öncelikle tüm bilgilendirmeleriniz için çok teşekkürler. Böyle deneyimler yaşadığında insan kendini kaybolmuş hissedebiliyor. Benim de haritama bakarsanız çok sevinirim

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, Rica ederim Selin Hanım. Dilerim bir yararı olur.
   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 241. Gunce Talih dedi ki:

  Selam sizden yorum bekliyorum tskler

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Selam Gunce. Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 242. Pukri dedi ki:

  Merhaba bende sizden yorum bekliyorum tskler

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 243. Berkay dedi ki:

  Ben de doğum haritamı merak ediyorum. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen mail adresine gönderilen maili cevaplayınız.

 244. ezgi dedi ki:

  merhabalar, rica etsem benim de doğum haritamı yorumlar mısınız, hayatımın çok karışık bir dönemindeyim, belki ışık olur. teşekkürler.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Sadece ruhsal yetenek konumları ile ilgili)

 245. Mevlüt dedi ki:

  Haritamı yorumlarmısınız

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 246. oz dedi ki:

  ben de analiz alabilir miyim acaba?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 247. Zümra Sultan dedi ki:

  İyi Akşamlar kızımın doğum haritasını yorumlarmısınız❓

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, genel bir doğum haritası yorumu şeklinde değil ancak ruhsal yetenekleri hakkında bilgi verebilirim. Bunun dışında bildiğim bazı noktalar olursa onları iletebilirim.
   Mail adresinize bir mail gönderdim lütfen onu cevaplayınız.

 248. Hatice Betül dedi ki:

  Merhaba, rica etsem benim de doğum haritamı yorumlayabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 249. Emin dedi ki:

  Merhabalar ,
  Benim de Doğum haritamı yorumlarmısınız sizden ricam .Saygılarımla

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 250. Ilkgul Donmez dedi ki:

  Merhaba lutfen dogum haritami yorumlar misiniz ve ruhsal yetenekler hakkinda yprum ve yapmam gerkenler hakkinda bilgi verirmisinz

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 251. Betül dedi ki:

  Selamlar
  Bende yorum alabilirmiyim .
  Teşekürler

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 252. Firuze dedi ki:

  Merhaba Emre bey saygılar, rica etsem benim de haritamı yorumlayabilir misiniz, teşekkür ederim.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, Firuze Hanım.
   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 253. Gulizar dedi ki:

  merhaba , astrolojiye oylesine daldimki, cikamiyorum.icinde , banada yardimci olabilirmisiniz

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

   Astroloji, kendinizi keşfetmek adına muhteşem bir ilimdir. Neden ve sonuçları öğrenmenize yardımcı olur. Aynı zamanda ayrıntılara ve gelecekle ilgili kurgulara dalar, herşeyi astrolojik verilerle yapmaya, bu verilerle kararlar almaya başlarsanız görebileceğiniz en büyük zarar da gene oradan gelir.

 254. Ilknur Can dedi ki:

  Merhaba,benim de doğum haritama bakabilir misiniz acaba? Iyi çalışmalar,teşekkür ederim

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 255. Su dedi ki:

  merhaba, doğum haritamı yorumlamanız mümkün mü? teşekkürler.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 256. ÖzgeCan dedi ki:

  Merhabalar rica etsem bana da yardımcı olmanız mümkün müdür ? Doğum haritamı çıkartmak istiyorum yardımlarınızı bekliyorum ???

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 257. Sumeyra dedi ki:

  Lütfen benim Haritamida yorumlarmisiniz

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 258. ÖzgeSultan dedi ki:

  Merhabalar. Bugün benim doğumgünüm. Mutlu olmam gerek ancak çok kötüyüm ? Benim haritamada bakmanız mümkün müdür?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, Geçmiş doğum gününüzü tebrik ederim. Doğum haritanızla birlikte 7 Kasım gününü gösteren haritayı da ekleyeyim. Olumsuz açılara dikkat edin. Eğer olumsuz açılar varsa mutsuzluğunuzun nedeni o açılar olabilir.
   Mail adresinize gönderilen maili cevaplayın lütfen.

 259. Selma dedi ki:

  Merhaba ben de yorumunuzu alabilir miyim doğum haritanda ilgili. Teşekkürler.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 260. Nese Hassumer dedi ki:

  Merhaba benimde d.haritama bakabilirsiniz rica etsem…saygilar

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 261. Keziban zey dedi ki:

  Lütfen benimde doğum haritama bakabilirmisiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, gönderilen maili cevaplayınız lütfen.

 262. Suleyman dedi ki:

  Merhaba Emre bey analiz için teșekkűrler sizden ricam mumkunse haritama ki ruhsal yonden en etkili harita demissiniz biraz acabilirmiyiz çok anladigim birşey degil çok sorunlarla bogusuyorum Maddi manevi bilemedigim bir yonum varda ondanmi bu sorunlari yașıyorum ilginize teșekkűrler saygilar

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Süleyman Bey, Rica ederim.

   ruhsal yönden en etkili harita” şeklinde bir ifade kullanmadım. Sanırım bir yanlış anlaşılma oldu. “Ruhsal yönden çok etkili konumlarınız mevcut. Şu ana kadar gördüğüm en etkili haritalardan biri diyebilirim.” şeklinde bir ifade kullandım. Normalde baktığım haritaların büyük kısmı için bir örnek konum belirleyip gönderiyorum. Çok nadir de olsa bir birini destekleyen konumların bulunduğu haritalar görülebiliyor. Ama sizdeki konumlar ruhsal yetenekleri destekleyen ve tetikleyen konumlar içerdiği için birbiri ile bağlantılı sadece 3 konum gönderdim. Tümünü incelemedim. Sadece bu üç konum size Önsezi, öngörü, psişik yetenekler ve algılar, telepati ve imajinasyon özellikleri kazandırıyor. Bu özelliklerin tamamı aktif olmayabilir ama ruhsal yönden gelişime açıklar.

   Ruhsal algılar ne kadar hassas olursa madde planındaki yaşam da o oranda sıkıntılı olabilir. Sıkıntı ruhsal derinliği sabitler. Bu derinliğin sığlığından çıkabilmek için ruhsal gelişime önem vermeniz gerekebilir. Durumunuzu kısaca suya batıp çıkma olarak tarif edebiliriz. Ruhsal hassasiyete ve derinliğe sahip insanlar maddesel yaşamdan tatmin olamazlar. Örnek olması açısından yazıyorum, yükselen burcunuz boğa, belli bir yaştan sonra doğa ve toprakla iç içe olmanız gerekir. Aksi taktirde yaşam sizi tatmin etmeyecektir. Güneş burcunuz koç ama çok sayıda ruhsal derinlik katan konumunuz mevcut. Konumlar arasında uyumsuzluk bulunduğunda da belirsizlikler ortaya çıkabilmektedir. Güneş Ateş gurubunda, yükselen Toprak ama ruhsal yönünüzü destekleyen çok sayıda su gurubu burç ile Neptün, Jüpiter ve Merkür etkileri bulunuyor. Şu an okuduklarınızı 16 yıl önce okuyor olsa idiniz değişim ve dönüşüm sizin için daha kolay olabilirdi.

   Eğer imkanınız varsa doğa ile iç içe bir yaşam sürün. Kendinizle başbaşa kalın. Eğer bu imkanınız yoksa bir süreliğine iç dünyanıza yönelin. İç huzuru yakaladığınızda hayatı daha önce hiç algılamadığınız bir pencereden algılamaya başlayabilirsiniz.

   Konu çok ayrıntılı olduğu için yorum olarak buraya sığdırmam mümkün değil. Aşağıda linkini paylaşacağım kategori altındaki konulara ve linklere bakarsanız genel bir değerlendirme yapabilirsiniz.

   https://www.parapsikoloji.net/category/ruhsal-gelisim/

   Psişik İnsanların Özellikleri ve Ruh Halleri

   Paranormal Kişilikler ve Sosyal Normlara Uymayan Yaşamlar
   Parapsikolojik Hassasiyetler ve Yaşanan Sorunlar

   Ve tanımlayamadığınız bazı olağanüstü durumlar yaşıyorsanız bazı mekanizmaların açıklamalarını Astral Seyahatte, Ölenler Görülebilir mi? konusunda görebilirsiniz.

 263. Şule dedi ki:

  Benim de doğum haritama bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 264. Gul dedi ki:

  Merhaba doğum haritama bakabilir misiniz ?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 265. Dicle dedi ki:

  Merhaba ben de Doğum haritası analizi yapmanızı istesem müsaitmisiniz acaba ?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, Kendisini tanımak ve geliştirmek isteyenler için ömrüm ve zamanım olduğu sürece müsaitim. Lütfen gönderilen maili cevaplayınız. (Analiz sadece konuda belirttiğim gibi ruhsal yetenek konumlarının bulunması ile ilgili)

 266. Enes dedi ki:

  Merhaba, doğum haritama bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 267. Şirvan dedi ki:

  Merhabalar
  Doğum haritama yorum yaparmısınız

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

   1. Şirvan dedi ki:

    Emeğinize sağlık çok teşekkürler

    1. E. Emre Sönmez dedi ki:

     Rica ederim Şirvan Hanım. Dilerim faydası olur. Son yazdığınız sorunun cevabını gönderdim. Konu karışık gelebilir. Takıldığınız noktaları yazın, müsait olduğumda cevaplamaya çalışırım.

 268. Ata dedi ki:

  Doğum haritamın çıkması için mail atabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 269. Zeynep dedi ki:

  Merhaba, benimde doğum haritama bakabilir misiniz

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 270. Suleyman dedi ki:

  Merhabalar benimde haritami yorumlayabilirmisiniz tesekkur ediyorum saygilar

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 271. Rabia dedi ki:

  Merhabalar doğum haritamı yorunlayabilir misiniz

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 272. Sebahat dedi ki:

  Emre bey benimde dogum haritamı yorumlaya bilirmisiniz şimdiden teşekkür ederim

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 273. Sevval selen yaralı dedi ki:

  Merhaba, Doğum haritamı yorumlayabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 274. SELMA ÇELİK dedi ki:

  size nasıl ulaşabilirim

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Mail adresinize mail gönderdim Selma Hanım

 275. Yusuf dedi ki:

  Merhaba benimde doğum haritami yorumlayabilirmisiniz tesekkurler

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 276. Yalın Yıldırım dedi ki:

  Merhabalar benimde doğum haritamı yorumlayabilir misiniz acaba?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 277. Emeti dedi ki:

  Merhabalar rica etsem doğum haritama bakabilirmisiniz teşekkür ediyorum

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, rica ederim. Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 278. Ayşenur sezer dedi ki:

  Merhaba son zamanlarda uykuda ve uyanık durumlarda ilginç şeyler yaşıyorum rica etsem benimde doğum haritana bakabilirmisiniz

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplar mısınız.

 279. Gülşah İbiş dedi ki:

  Merhaba benim de Doğum haritama bakar mısınız ?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 280. Ömer dedi ki:

  Merhaba benim de doğum haritama bakabilir misiniz teşekkür ederim

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 281. Melike Parlak dedi ki:

  İyi günler, merhaba doğum haritama bakar mısınız?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 282. Gündüz dedi ki:

  Merhaba benim de doğum haritama bakar mıdonoz? Şimdiden teşekkür ederim.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 283. İnci dedi ki:

  Merhaba Doğum haritama bakabilir misiniz

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 284. Zerrin dedi ki:

  Merhaba benimde doğum haritama bakabilirseniz çok mutlu olurum …
  Şimdiden Teşekkürler…

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 285. erhan aslan dedi ki:

  merhaba benimde doğum haritama bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız. Mail ulaşmazsa iletiniz.

 286. Hakan KARAMAN dedi ki:

  Merhaba benim de doğum haritama bakabilir misiniz? Çok teşekkür ederim.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 287. mustafa dedi ki:

  dogum haritama bakabilirmisiniz ?

  *** dogumluyum , *** hastanesinde dogdum , dogum saatini bilmiyorum ,
  *** hastane cordinatlari ,

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Mustafa Bey, Doğum saati önemli. Ev, gezegen ve burç konumları saate göre değişmektedir. En azından dakika olarak olmasa da saat olarak ortaya çıkarmaya çalışın.

 288. Nuray dedi ki:

  Dogum haritama bakmanizi rica ediyorum.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

   1. Emel dedi ki:

    Benimde doğum haritana bakarmisiniz

    1. E. Emre Sönmez dedi ki:

     Gönderilen maili cevaplayınız lütfen.

 289. Duygu DGR dedi ki:

  Merhaba, benim de dogum haritama bakabilir misiniz ?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 290. Hülya dedi ki:

  *** **** Sabah saat ** doğmuşum doğum haritamı çıkarabilirmisiniz ltf

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen buradan doğum bilgilerinizi paylaşmayınız.
   Mail adresinize gönderilen mailde iletmeniz gereken bilgiler ve ayrıntılar yer almaktadır. Lütfen o maili cevaplayınız.

 291. Ilgaz dedi ki:

  Merhaba, benim de doğum haritama bakabilir misiniz ?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 292. Nur dedi ki:

  doğum haritama bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 293. majon dedi ki:

  Merhaba, acaba benim de doğum haritama bakabilir misiniz? Teşekkürler

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 294. rabia ozdamar dedi ki:

  Merhaba, benim de doğum haritama bakabilir misiniz? Teşekkürler.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 295. Melisa Gecgel dedi ki:

  Merhaba Dogum haritama bakabilir misiniz ? Tesekkurler ?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, mail adresinize gönderilen maili cevaplar mısınız.

 296. Çiğdem dedi ki:

  Merhaba, doğum haritama bakabilir misiniz

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 297. Mahmut Şenkul dedi ki:

  Emekleriniz için teşekkür ederiz, Allah razı ola.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Amin, hepimizden razı olması olmasını dilerim.
   Rica ederim. İnsanın kendini keşfi, evrenin keşfi kadar değerlidir. Katkısı oluyorsa ne mutlu.
   (Eklediğiniz bilgileri yorumdan çıkardım. Lütfen mail adresinizi kontrol ediniz)

 298. Fatma dedi ki:

  Merhaba benim dogum haritama da bakabilir misiniz? Gunes saturn pluto akrepte cok endiseliyim 🙂

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, mail adresinize gönderilen maili cevaplar mısınız.

 299. Berrin dedi ki:

  Merhaba benim de doğum haritama bakabilir misiniz

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, gönderilen maili cevaplar mısınız.

 300. enes dedi ki:

  Merhaba, bende doğum haritamı öğrenmek istiyorum. Yardımcı olabilir misiniz ?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, mail adresinize gönderilen maili cevaplar mısınız.

   1. Huriye Aküren dedi ki:

    Doğum anında ki haritamı öğrenme imkanım varsa *** *** bağlı ismim Huriye Aküren

    1. E. Emre Sönmez dedi ki:

     Huriye hanım buradan bilgilerinizi paylaşmayınız. Lütfen gönderdiğim maili cevaplayınız. Zaman buldukça mail adreslerine sırasıyla bakarak göndermeye çalışıyorum.

 301. hazal dedi ki:

  merhaba benim de doğum haritama bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 302. Abdullah dedi ki:

  Merhaba iyi günler doğum haritama bakabilirmisiniz

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 303. Zeynep dedi ki:

  Merhaba, doğum haritama bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gelen maili cevaplayınız.

 304. Işılay dedi ki:

  Merhaba, kızımın 8. Eve gezegen birikimi var çok merak ediyorum

 305. Sena dedi ki:

  Size mailden nasıl ulaşabilirim acaba. Bu konuda ben de daha iyi bilgilenmek isterim

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 306. Sevim dedi ki:

  Merhaba. Benimde doğum haritama bakar mısınız lütfen.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 307. zeynep dedi ki:

  merhaba dogum haritama bakabilir misiniz? telepati cok yogun yasiyorum bazen bilmeden bilincsizce..

 308. Mnsure dedi ki:

  Merhaba emre bey benim doğum haritamla ilgili farklı durumlar mevcut hastane raporuna göre sınırda bir haritam var farklı yorumlae alıyorum rica etsem banada bakabilirmisiniz ayrıca rektifikasyon konusundada bilginiz varsa yardımcı olmanızı isteyecektim

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, rektifikasyon uzmanlık gerektiren bir konu ve ne yazık ki o kadar zamanım yok. Konu içerisinde de belirttiğim gibi sadece ruhsal yeteneklerin ortaya çıkarılması için gerekli temel bilgilerin bulunmasında yardımcı olabilirim.
   Eğer farklı hesaplamalarla haritanıza bakmışsanız sonucun değişeceğini pek sanmıyorum ancak dilerseniz mail adresinize gönderilen maili cevaplayın bakalım.

 309. Duygu dedi ki:

  Dogum harıtama bakarmısınız

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 310. hnde dedi ki:

  Merhaba,dogum haritama bakabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 311. Duru duran dedi ki:

  Benim doğum haritama da bakarsanız sevinirim teşekkür ederim

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 312. Melih dedi ki:

  Merhaba bana da doğum haritam ile ilgili yardımcı olur musunuz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 313. esra dedi ki:

  merak ediyorumda yardımcı olurmusunuz

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 314. Pelin dedi ki:

  Dogum haritami rica edebilirmiyim? Ekim ayi benim icin donum noktasi olabilir mi?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Pelin Hanım lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 315. Işıl dedi ki:

  Merhaba Doğum haritamı yorumlayabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 316. Zülfiye dedi ki:

  Doğum haritama bakabilirseniz mutlu olurum. Teşekkürler

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen mail adresinizi kontrol ediniz.

 317. Hatice dedi ki:

  Merhaba yazı çok güzel bende Doğum hatıramı ogrenebılırmiyim

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 318. bahar sönmez dedi ki:

  merhaba doğum haritası konusunda yardımcı olur musunuz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 319. Nurlana dedi ki:

  Merhaba.Lütfen banada yardımcı olurmusunuz

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 320. Özgür Senem Varul dedi ki:

  Merhaba, ben de doğum haritamla ilgili farklı yorumlar alıyorum. Yardımcı olabilir misiniz ?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 321. Ferhan dedi ki:

  Merhabalar doğum haritası ile bana da yardımcı olabilirmisiniz

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 322. Beste dedi ki:

  Çok merak ediyorum yardımcı olabilir misiniz ?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 323. Burak dedi ki:

  Merhaba, dogum haritasi ile ilgili ben de yardimlarinizi bekliyorum

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 324. Bedia dedi ki:

  Bana da yardımcı olur musunuz.. Tesekkurler..

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 325. Nigar H dedi ki:

  Dogum tarihi: **
  Dogum yeri: **
  Dogum saati: **

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen bilgilerinizi açık şekilde yazmayınız. Mail adresinize bir mail gönderdim. Oradan iletişim kurar mısınız.
   Azeri kardeşlerimize selamlar..

 326. Bedia dedi ki:

  Merhaba.. Ben de dogum haritamı ögrenmek isterim.. Şimdiden teşekkürler..

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 327. Mehmet Can dedi ki:

  Emre Bey Merhaba,
  Bana mail atabilir misiniz? Doğum haritası çıkartmada her site farklı bilgiler gösteriyor, yardımınıza ihtiyacım var.
  Teşekkürler

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, mail adresinize dün gönderildi.

   “Nette yer alan hesaplama programlarının hepsinden farklı sonuçlar almanızın birkaç nedeni var. Hesaplama sistemleri farklı, bazıları otomatik zaman hesabı yaparken bazıları bunu yapmıyor. Otomatik zaman hesabı yapanlarda da sorun olsa da genelde en güvenilir olanlar onlardır. Birkaç sistemde kıyaslama yaparak en doğru sonuçları çıkarmaya çalışıyorum.

   Aslında en sağlıklı olan konuda da belirttiğim gibi doğum anınızın gerçekleştiği yerin koordinatları ile hesaplama yapmak bunu şu an hiçbir internet sitesinde yapma imkanı yok. Sonuçlar çok değişiyor mu? Merkeze uzaklıklara göre değişebiliyor ancak genel itibari ile merkezde doğan birisi için değişiklikler ancak “hassas” denilebilecek “dereceler” oranında değişime neden oluyor. Bu durumda sadece alınan etkilerin şiddetini öğrenmiş olursunuz. 6. Ev ile 7. ev arasında ağırlığın hangi evde olabileceğini veya hangi evler arasında etkinin daha yoğun olabileceğini görebilirsiniz.

   Mesela sizin doğumunuz *** merkezde bulunan bir hastanede gerçekleşmişse doğum haritalarında konumlar değişmeyebilir ancak konumların etki alanlarında dereceler değişecektir.”

 328. Nurgül dedi ki:

  Merhaba Doğum haritamla ilgili yardımcı olabilir misiniz
  Tşk,

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 329. Demiray dedi ki:

  merhaba yardım eder misiniz

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 330. Gamze dedi ki:

  Merhaba yardım alabilirmiyim?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 331. murat emir dedi ki:

  Merhabalar yardımcı olabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 332. Mustafa Coşkun dedi ki:

  Merhabalar kolay gelsin yaZılarınız ve Bilgi paylaşımlarınız için çok teşekkürler.
  Bende sizden Doğum haritası ile ilgili bilgi istiyicektim yardımcı olursanız çok sevinirim

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba teşekkürler. Faydalı olmasını dilerim.

   Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

   1. Mustafa Coşkun dedi ki:

    Emre bey cevapladım yardımlarınızı bekliyorum kolay gelsin ve teşekkürler

    1. E. Emre Sönmez dedi ki:

     Teşekkürler Mustafa Bey, bilgilerinizi örnek konum ve bakmanız gereken linklerle birlikte gönderdim.

 333. Semra dedi ki:

  Merhaba, yardımcı olursanız çok sevinirim.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 334. B tül dedi ki:

  Merhaba benim içinde yardımcı olur musunuz

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 335. Tuğçe Gökçe dedi ki:

  Merhaba, benim için de bilgilendirme yapmanız mümkün müdür?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Tuğçe Hanım, Lütfen yorum yazarken girdiğiniz mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 336. burçin dedi ki:

  banada yardimci olursaniz sevinirim

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen gönderilen maili cevaplayınız.

 337. sevcan dedi ki:

  Merhaba, bana da yardımcı olabilir misiniz? Teşekkür ederim.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 338. Taha dedi ki:

  Doğum haritamı öğrenmek istiyorum yardımcı olursanız memnun olacağım

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen mail adresinize gönderilen mesajı cevaplayınız.

 339. Dilan gül dedi ki:

  Merhaba bana yardımcı olabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 340. Yildiz dedi ki:

  Merhaba bana da yardımcı olabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Mehaba, lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 341. İbrahim dedi ki:

  Bana da yardımcı olabilir misiniz lütfen

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 342. Mustafa dedi ki:

  Merhaba kolay gelsin yaZılarınız için teşekkürler
  Bende doğum hatiramı öğrenmek istiyorum bana yardımcı olursanız çok sevinirim

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, Teşekkür ederim.

   Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 343. Ecem dedi ki:

  Merhaba, bana da yardımcı olur musunuz? Tesekkürler

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, Lütfen mail adresinize gönderilen maile gerekli bilgilerle cevap yazınız.

 344. Şule Hilal dedi ki:

  Merhaba, benim de doğum haritam ile alakalı yardım almam mümkün mü? Şimdiden teşekkürler.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Şule Hanım. Lütfen mail adresinize gelen maili gerekli bilgilerle birlikte cevaplayınız.

 345. Betül dedi ki:

  bana da geri dönüş yapar mısınız emre bey
  burçlara inanmıyorum açıkçası cevremdeki insanları tanıyıp burçlarını öğrendikçe olusan tezatlıktan kaynaklanan bişey doğum haritası belki beni yanıltır

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   “Burçlar” konusu inanıldığında var olan veya inanılmadığında yok olan bir kavram değil Betül Hanım. Kendinizi ve diğer insanları tanımanın en kolay yoludur sadece. Ayrıntılarında ise bambaşka bir ilim bulunur.

   Lütfen size gönderilen maile gerekli bilgilerle birlikte cevap veriniz.

   1. Nihan dedi ki:

    Merhaba benimde doğujm haritamla ilgili yar5dımcı olmanızı rica edeceğim

    1. E. Emre Sönmez dedi ki:

     Merhaba, lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 346. Fahrettin dedi ki:

  bana da yardimci olirmisiniz

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen mail adresinize gönderilen maili cevaplayınız.

 347. Bahar dedi ki:

  Merhaba,Doğum haritam için yardım alabilir miyim?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, Lütfen size gönderilen maile gerekli bilgilerle cevap yazınız.

 348. yusuf dedi ki:

  Doğum haritası hakkında yardım alabilir miyim?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen size gönderilen maile gerekli bilgilerle cevap yazınız.

 349. aysenur utku dedi ki:

  doğum haritası ıcın nasıl yardım alabılırım

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Mail adresinize bir mail gönderildi o maili cevaplar mısınız!

 350. Hazal dedi ki:

  Merhaba, doğum haritamı çıkarabilmem konusunda yardımcı olabilir misiniz? Teşekkürler.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, Mail adresinize bir mail gönderildi. Gerekli bilgilerle cevaplarsanız yardımcı olmaya çalışırız.

 351. güney dedi ki:

  doğum haritası için yardımcı olabilir misiniz

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen size gönderilen maile gerekli bilgilerle cevap yazınız.

 352. Bayram k. dedi ki:

  Doğum haritam ile ilgili yardımcı olabilir misiniz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen size gönderilen maile gerekli bilgilerle cevap yazınız.

 353. Gökhan ERDOĞAN dedi ki:

  İyi çalışmalar doğuz haritam hakkında yardımcı olabilirseniz sevinirim

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Teşekkürler Gökhan Bey, Mail adresinize gönderilen maile gerekli bilgilerle birlikte cevap yazın lütfen.

 354. Yasemin dedi ki:

  Doğum haritamda yardımcı olabilir misiniz

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Mail adresinize gönderilen maile gerekli bilgilerle birlikte cevap yazın lütfen.

 355. Berna Çelik dedi ki:

  Merhaba Doğum haritam hakkında yardımcı olursanız çok sevinirim iyi günler dilerim

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba,
   Lütfen yorum bölümünde girdiğiniz mail adresine gönderilen maile, doğum haritasının hazırlanabilmesi için gerekli bilgileri ekleyerek cevap gönderiniz.

 356. Dilek dedi ki:

  Bana da yardımcı olur musunuz? Teşekkür ederim.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Lütfen yorum bölümünde girdiğiniz mail adresine gönderilen maile, doğum haritasının hazırlanabilmesi için gerekli bilgileri ekleyerek cevap gönderiniz.

 357. zuhal dedi ki:

  Merhaba, bana da doğum haritam için yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. şimdiden çok teşekkürler.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba,
   Lütfen yorum bölümünde girdiğiniz mail adresine gönderilen maile, doğum haritasının hazırlanabilmesi için gerekli bilgileri ekleyerek cevap gönderiniz.

 358. handan dedi ki:

  emre bey merhaba doğum tarihim12.05.1989 sabaha karşı (saati net değil malesef 4veya 5 olabilir tahminimce) doğum haritası bu bilgilerle oluşturulabilir mi sizce yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Handan Hanım,

   Doğum haritanızın doğru bir şekilde oluşturulabilmesi için aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekiyor.

   Doğum Tarihi:
   Doğum Yeri: İlçe/İl Şeklinde
   Doğum Saati:
   Cinsiyeti (Öncelikli olmamakla birlikte analizlerde gerekli)

   Mail adresinize mail gönderilecek o mail adresinize bilgileri iletirseniz yardımcı olunacaktır.

 359. cansu dedi ki:

  Merhabalar, lütfen bana da doğum haritam hakkında yardımcı olur musunuz ?
  şimdiden teşekkürler…

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Canusu Hanım,
   Yorumda kullandığınız mail adresinize bir mail gönderildi. O maile cevap olarak, bilgilerinizi iletirseniz doğum haritanızla ilgili bilgiler gönderilecektir.

   1. Esra dedi ki:

    Merhaba bende dogum haritamla igili bilgi alabilir miyim lütfen.

    1. E. Emre Sönmez dedi ki:

     Merhaba Esra Hanım,

     Mesajı yazarken girdiğiniz mail adresinize bir mail gönderilecektir. Cevap olarak bilgilerinizi aşağıdaki örnekte olduğu gibi yazarak cevaplayınız.

     Doğum Tarihi: 1 Kasım 1990 gibi
     Doğum Yeri: İlçe/İl Şeklinde (Eğer google maps üzerinden tam doğum yeri bilgilerini 42 N 30 gibi alabilirseniz konumlar daha isabetli alınabilecektir)
     Doğum Saati: 11:55 gibi
     Eğer Bilgiler Bir Başkasına Aitse: Cinsiyeti

 360. deniz dedi ki:

  Merhaba doğum haritam hakkında yardımcı olursanız sevinirim 29.7.2000 istanbul doğumluyum yükselenim terazi. Mail atarsanız çok sevinirim

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Adresinize mail yazıldı.

   Mailde bilgilerinizi lütfen bilgilerinizi aşağıdakine uygun formatta yazınız.

   Doğum Tarihi: 1 Kasım 1996 gibi
   Doğum Yerini: İlçe/İl Şeklinde
   Doğum Saati: 11:55 gibi

   1. deniz dedi ki:

    29 Temmuz 2000
    İstanbul küçükçekmece
    Doğum saatim 11.30

    1. E. Emre Sönmez dedi ki:

     Bilgiler Mail adresinize gönderildi.

 361. Tembel İko dedi ki:

  Hep imaj ve gelecek görüleri, güçlü ama belirsiz 6.hisler ve telepati çıktı xD

 362. Nilay Can dedi ki:

  Merhaba Emre Bey. Bugün yaşadığım bir olay üzerine nette araştırma yapıyordum bu sayfaya denk geldim. Emre Bey ben rüyamda kötü bir varlık hissediyorum ama onu görmüyorum sadece yanımda olduğunu hissediyorum. Bu durumu hayatımda 3 kere yaşadım.İlkinde bacağımı sıktı uyandığımda bacağımı sıktığı yer de parmak izleri vardı. İkincisinde yine onu hissetim ısırdı beni uyandığımda ısırdığı yerde diş izleri vardı. 3.sünü bu sabah yaşadım bacağımı cimcirdi ve cimcirdiği yerde kızarıklık vardı. Eylemi yaptığı anda uyanıyorum zaten canım acıyor acısını hissediyorum. Bunun bir açıklaması var mı? Rüyalarım genelde çıkar ve çıkacak rüyaları hissederim hissiyatı çok farklı oluyor. Bir de ölümleri hissedebiliyorum kim olduğunu bilemiyorum sadece kişi ölüm anına girdiği zaman o kişi ruhunu teslim edene kadar nefes alamıyorum sanki göğsüme bir öküz oturuyor çok farklı bir ruh haline giriyorum öldükten sonra rahatlıyorum. Herkesin ölümünü de hissetmiyorum ama tanıdığım insanlar oluyor. Enerjim çok yüksek bunun farkındayım mesela bir kişiye masaj yaparak ağrıyan noktasını bulabiliyorum ama kendimi bu konuda geliştirmedim. Nasıl yönlendirilmem gerektiğini bilmiyorum. Açıkçası anlattığım kişiler deli gözüyle bakıyor bunlara inanmamam gerektiğini söylüyorlar. psikolağa gitmem gerektiğini söyleyen bile oldu. Yaşadığım ne benim bana bu konuda yardımcı olur musunuz? Bunu astroloji ile mi alakası var. **** doğumluyum ***** saat *** da dünyaya geldim.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Nilay Hanım,
   İlk bölümdeki sorunuza https://www.parapsikoloji.net/prekognisyon-gelecekte-olacak-olaylari-gorme/ linki altındaki sorunuzda cevap verdiğim için oradaki cevaba bakabilirsiniz.

   Onlara ek olarak sadece mekanizmanın nasıl işlediği hakkında bilgi sahibi olmak için Karabasan Nedir? Nasıl Oluşur? Konusuna bakabilirsiniz.

   Büyük ihtimalle Bioenerji yeteneğiniz olabilir. Bu konuda bioenerji semineri veren ve eğitim veren yerler bulunuyor. İnternette aratırsanız bulabilirsiniz. Bu eğitimlere katılarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Orada ayrıntılı bir şekilde neler yapmanız gerektiği size anlatılacaktır. O zamana kadar İmajinasyon Kategorisi altındaki konuları inceleyerek (özellikle telekinezi) enerjinin imajinasyonla nasıl yönlendirilebileceğini öğrenebilirsiniz.

   Sizin sahip olduğunuz özelliklere sahip olmayan ve bu konularda bilgisi bulunmayan insanların sizi anlamalarını beklemeyin ve lütfen sizi anlamayacak olan insanlara hiçbir şey anlatmayın. Üzülen her zaman siz olursunuz.

   Bu konuda Paranormal Kişilikler ve Sosyal Normlara Sığmayan Yaşamlar ve Parapsikolojik Hassasiyetler ve Yaşanan Sorunlar adlı makalelere bakabilirsiniz.

   Doğum haritanızla ilgili bilgileri mail adresinize gönderirim oradan kontrol edebilirsiniz. Büyük ihtimalle sahip olduğunuz yeteneklerle ilgili konumlar çıkacaktır.

   (İki konuma baktım örnek olması için onları size gönderiyorum. Neptün 3. Ev yoğun yetenek alanı ve Bioenerji yeteneğinin görüldüğü konumlardan Venüs 8. evinizde. Diğer konumlarınızı gönderdiğim örneklere göre bakarsınız.)

 363. Yağmur dedi ki:

  Merhaba ben doğum haritamı çıkaramadım anlamadım ne yapmam gerektiğini *** *** doğumluyum sabah *** doğum saatim acaba yardımcı olur musunuz ben de bazı şeyler yaşıyorum

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Yağmur Hanım,

   Verdiğiniz bilgiler doğrultusunda doğum haritanızı mail adresinize gönderdim. Gezegen, burç ve ev konumlarınıza ek olarak örnek resimde belirttiğim gibi Neptün ve Mars üzerinden etkileriniz var. Diğer konumları o örneğe göre inceleyebilirsiniz.

 364. İrem dedi ki:

  merhaba, emeğini ve çalışmanız için teşekkürler. Acaba harita inceliyor musunuz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba İrem Hanım, Teşekkürler.

   Uzmanlık gerektiren bir alan olduğu için ayrıntılı bilgi veremem ancak konuda da bahsettiğim gibi ruhsal kabiliyet alanlarının tespiti için yazılımsal olarak doğum haritası çıkarıp yardımcı olmaya çalışırım.

 365. İrem dönmez dedi ki:

  Merhabalar, ayim koç 1. Evde, jupiterim yay 8. Evde, plutonum akrep 8. Evde, Saturnum balik 12. Evde, Uranus ve neptun 10. Evimde. ve gunesim sadece neptunle karsit aci yapiyor. Yani neptunyenim. Bendeki etkisi sadece ruyalar kisminda olmus malesef. Ruyalarim cok mesaj iceriklidir ve sezgilerime cok guvenirim. Bazen girecegim sinavlardaki soru-konulari bile gordugum oldu. Ben daha cok aptala malum olurmus diyorum ama bu yonumu gelistirmek istiyorum. Yani sezgilerimi daha guclu hale getirmek istiyorum. Mesela tarot yorumu yapiyorum lakin duru goru veya kahve falindan hic anlamiyorum. Kendime ve cevremdekilere yardimci olmak istiyorum. Cunku insanlar uzerinde garip bi etkim var, insanlar benimle dertlesmeyi benden akil almayi cok sever. Bunu nasil aktif hale getirebilirim? Tesekkurler simdiden 🙂

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba İrem Hanım,

   Ortaya çıkmayan yetenekleriniz de olabilir. Kendinizi geliştirmek istediğinizde ve çalışmaya başladığınızda veya herhangi bir olay sonrasında ortaya çıkabilir. Neptün etkisi daha yoğun olduğu için diğerleri gölgelenmiş olabilir. Öncelikle Kognisyon kategorisi altındaki konuları inceleyin eminim size aşina gelen konular olacaktır.

   Temel olarak neler yapmanız gerektiği Ruhsal Güçleri Geliştirme Yöntem ve Teknikleri linki altında anlatılmakta. Orada da bahsedildiği gibi öncelikle ruhsal derinliğe inmeyi öğrenmeniz gerekiyor. O konu içerisinde imajinasyon konularına linkler de bulunuyor. Konuyu tam olarak kavrayabilirseniz sonraki adımları atmanız kolay olacaktır.

   Çalışmaya başladığınızda tüm ihtimalleri göz önünde bulundurmak amacıyla olası risklere karşın Psişik kategorisi altındaki psişik saldırılar konusunda bilmeniz gereken bazı detaylar bulunuyor.

   Ayrıntılarda takıldığınız konular olursa bilgimiz dahilinde yardımcı olmaya çalışırız.

 366. Zulya dedi ki:

  selam bilmem cevap yazarmisiniz ya yok /yazarsanizsa sevinirim .Oncelikle tum turkiyeye Azerbaycandan sevgiler benim dogum haritam tam bir karmawa 4 cu evimde yengec var merkur var 10 cu evimde oglak var ay burcum var birde neptun ve uranus retro halinde 10 cu evde.saturun gerilemede 10 cu evde saturun 11 ci evimde retroda .ve her kesin yukseleni 1 ci evden bawlarken benim ki 12 ci evin sonundan bawlar ne anlama gelir bilmem ama dogrusu cokda mantikla hareket eden insan deyilim desem yalan olur benim duwuncemle hayalperestlik ve realistlik ayni alanda bu yuzden bazen cok bikiyorum

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Selam hoş geldiniz. Kardeşlerimize bizden de kalbi selam ve sevgiler.

   Eğer doğum haritanızın doğru çıkarıldığına eminseniz astroloji konusunda uzman bir astrologla görüşmeniz daha sağlıklı bilgi almanızı sağlayacaktır.
   Güneş, Ay, Yükselen ve Merkür ile karakterimizi etkileyen konumların her biri farklı etkilere sahipse hem hayatımız boyunca hem de gün içerisinde farklı yapılara bürünmemiz normaldir. Astroloji ve doğum haritası kendimizi tanımamız için bir rehber gibidir. Sorunlu alanları aşmak imkansız değildir ancak uzun süren çabalar gerektirebilir.

 367. Meltem Kömürcü dedi ki:

  Gördüğüm rüyaların neredeyse birebir aynıları çıkıyor doğum tarihim 1 mayıs 1995 merkür boğa 9. Evde yükselenim başak, açıların da evler kadar etkisi yok mudur hatta belki da daha fazla gezenlerin yaptığı açılardan da pisişik yeteneklere örnek yazı yazabilir misiniz ?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Her ayrıntının bir etkisi mutlaka var. Bu özellik sizde bilinçli bir çaba ve çalışmanın ürünü değilse doğuştan alınan etkilerle ilgilidir. Açılar, ev ve gezegen konum hesaplarının doğruluğunu kontrol etmelisiniz. Hazır horoskop yazılımları her zaman doğru sonuç vermeyebilir.
   Ayrıntılı çıktı alabileceğiniz yazılımlardan açılarınızı kontrol edebilirsiniz. Yazıda bahsi geçen konumlarla ilgili olan her ayrıntı sizi aradığınız bilgilere ulaştıracaktır.

   Bahsettiğiniz özellik Prekogisyon özelliği ile ilgili https://www.parapsikoloji.net/prekognisyon-gelecekte-olacak-olaylari-gorme/

 368. Fərid Məhmərzəyev dedi ki:

  Öncelikle çalışmanız çok mükemmel.Ama oğlak burcu hakkında 1 yada 2 cümlelik çokda olmyan şey var.Bunun nedeni nedir?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Rica ederim. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkürler.

   Bu konuyu sadece burç isimleri olarak ele almamalısınız. Her doğum haritasında 12 ayrı ev ve etki alanı mevcut. Her burç ve gezegen ayrı alanları ve kabiliyetleri temsil eder.
   Konumların etkileri devasa bir örümcek ağından hiçbir yere dokunmadan geçmek gibi. Muhteşem bir sistem. Her geçiş doğum anında alınan etkilerle birlikte yaşamınız boyunca alacağınız etkilerle de devam edecektir. Yani temel etki ve sonrasında üzerine iradenizle çıkılacak katlar şeklinde.. Bu binanın yapımı ise hayat devam ettiği sürece devam eder.

   Yaptığımız çalışma bu alanda bir örnek gibi bundan sonra çok daha ayrıntılarının yapılacağına eminim. Ancak o zamana kadar doğum haritanızı hesaplamak için kullandığınız verilerin doğruluğundan emin olmaya çalışın. Özellikle doğum saati ev ve gezegen konumları için çok önemli. Bazı konumlar için bir dakikalık farklar sonuçları değiştirebilmekte. Eğer verilerden eminseniz ve bazı kabiliyetlerin sizde var olduğuna inanıyorsanız “siz verilerden çok kendi hislerinize yönelin ve kendinizi inceleyin”

   Her burcun alanı, özelliği, etkileri farklı olduğu için her konuda tüm burçlar aynı yoğunlukta anılmayabilmektedir.

 369. Ertugrul dedi ki:

  Çalışmanız için teşekkürler ancak benim bir sorum olacaktı. Verdiğiniz ev ve burçların hiçbiri benim doğum haritamla uyuşmadı. Sadece ay 7. Evde. Ancak yinede yakınlarımın başına gelecek kaza yada hastalıkları birebir o an olarak yaşıyorum. o ortamdaki başka birinin gözünden izliyorum. Ve anlattığım kişi de o olayı yaşadıktan sonra benim anlattığım gibi yaşadığını söylüyor. birebir gelecek habercisi rüyaların başka bir nedeni olabilir mi? Birde son birkaç yıldır kişisel değil toplumsal felaketleri (tanımadığım kişilerim gözünden gitmediğim yerleri) görmeye başladım. Tsunami yada hortum gibi.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Rica ederim.

   Öncelikle doğum haritasının çok ayrıntılı hesaplandığından emin olmanız gerekir. Tam olarak doğduğunuz yerin koordinatları ve saatin doğru olması gerekiyor. Horoskop programları sadece belli yer merkezlerini esas alır, maps üzerinden tam koordinatları alarak hesaplayabilirsiniz.

   Sadece Ayın 7. evde olması da yeterli olmuş olabilir. “Güçlü önseziler ve psişik yetenekler” bu konumla ilgili. Doğum haritası yani insanın özellikler haritası mükemmel bir gen haritası gibi. Açıkça olmasa dahi belli kombinasyonların bir araya gelmesi, yaşadığınız olaylar, sizin olaylara bakış açınız ve diğer konumların etkileri ruhsal yetenekleri tetikleyebilir. Çok geniş bir alan. Bir kişinin enerjisi dahi bu etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilmekte.

   Ayrıca astrolojik etkiler sürekli değişim göstermekte, gezegen ve burç konumlarındaki değişimler bazı ruhsal özelliklerin artmasına veya azalmasına da neden olabilir.

   Bir şekilde Prekognisyon özelliğinizin artmasına neden olan bir etki olmuş olabilir. Bazı insanların ruhsal özellikleri geniş planda bir görüş kazanmalarına neden olabiliyor. Bu görüşlerin hangi açıdan veya yerden olduğu pek önemli değil.

   1. Aylin dedi ki:

    emre bey mail adresinizi alabilir miyim acaba

    1. E. Emre Sönmez dedi ki:

     Mail adresinize mesaj gönderdim Aylin Hanım

 370. Sena Sena dedi ki:

  Nasıl bakmam konusunda emin değilim. Yardımcı olur musunuz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Sena Hanım öncelikle bir doğum haritası çıkarmanız gerekiyor. Çıkartılan doğum haritasında ev ve gezegen konumları belirtilir. O konumlara bakarak konuda belirtilen kabiliyetleri belirleyebilirsiniz. Doğum haritası yani horoskop için doğum saati, yılı, günü ve ayı ile doğum yeri bilgileri tam olarak bilinmeli. En doğru konumların belirlenebilmesi için doğduğunuz yerin koordinatlarını belirlemeniz (Maps üzerinden) daha yararlı olacaktır. Web üzerinde hazır doğrum haritası çıkartılan sitelerde koordinat girişi yapılamamakta sadece il konumları bulunuyor. akrep-burcu.com adresinde özelden yazarsanız (Yönetici kullanıcı adı) yardımcı olabilirim.

 371. jülide dedi ki:

  Bu değerli çalışma için teşekkür ederim. ilk kez doğum haritamı ayrıntılı bir şekilde inceledim. özelliklerimin kaynağını ben daha çok aile bağları ile bağdaştırırdım.
  Sezgilerim çok güçlüdür. bu özelliğimin annemden bana geçtiğini düşünürdüm. ay, jüpiter ve balık konumlarının bende etkin olduğunu gördüğümde çok şaşırdım. ama bu özelliğimi her zaman kullanamıyorum. yanıldığım çok oldu. geliştirmek için neler yapabilirim?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Rica ederiz Jülide Hanım. Yararlı olması bizi de mutlu eder.
   Öncelikle sahip olduğunuz özelliğin görsel ağırlıklı mı sezgisel ağırlıklı mı olduğunu tam olarak belirlemeye çalışın.
   Prekognisyon iseniz görsel Premonisyon iseniz his ve sezgilerinize ağırlık vermelisiniz.

   Prekognisyon: https://www.parapsikoloji.net/prekognisyon-gelecekte-olacak-olaylari-gorme/
   Premonisyon: https://www.parapsikoloji.net/premonisyon-gelecekteki-olaylari-hissetme/

   1. deniz dedi ki:

    merhaba, Emre Bey herkeze ictenlikle yardimci oldugunuzu gordum herkez adina tesekkur ederim bende ayni sekilde hisleri ve sezgileri cok kuvvetli bir insanim telepati ustunde calisma yapmaya basladim sizden ricam vaktiniz olursa dogum haritami cikarabilirmiyiz 09. 01.1989 mersin dogumluyum yukselenim kova bir de mail adresinizi bende alabilirsem sevinirim danismak istedigim bir konu var iyi calismalar dilerim kolay gelsin

    1. E. Emre Sönmez dedi ki:

     Merhaba, Teşekkür ederim güzel düşünceleriniz için. Faydamız dokunuyorsa ne mutlu bizlere.
     Mail adresinize yazdım.

     1. deniz çelebi dedi ki:

      merhaba 19 07 1981 doğumluyum bendede böyle bir şeyin olduğunu farkettim fakat ne olduğuna anlam verememiştim sonra netleşti ve sizin yazınızda buldum kendimi mail adresinizi banada gönderirseniz görüşmek isterim

     2. E. Emre Sönmez dedi ki:

      Burada yorum için girdiğiniz mail adresine yazdım

     3. Büşra dedi ki:

      Bana da mail adresinizi verebilir misiniz?

     4. E. Emre Sönmez dedi ki:

      Mail adresinize yazıldı Büşra Hanım.

error: Korumalı İçerik!