Parapsikoloji Astroloji ilişkisi ve Paranormal Kabiliyetler

Astroloji Parapsikoloji İlişkisi, Ruhsal Yeteneklerin Belirlenmesinin Önemi

Parapsikoloji Astroloji ilişkisi ve Paranormal Kabiliyetlerin Belirlenmesi

Parapsikoloji Astroloji İlişkisi

Parapsikoloji ve Astroloji iki ayrı alan gibi görülse de, bu iki alanın merkezinde insanın olması, Parapsikolojiyi ve Astrolojiyi ortak noktalarda bir araya getirir. Parapsikoloji, insanın ruhsal kabiliyetleri, bu kabiliyetlerin mekanizmaları ve etkileri ile ilgilenirken; Astroloji, insanın maruz kaldığı kozmik etkiler ve bu etkilerin sonuçları ile ilgilenir. Astroloji ile sonuca giden sebepleri, Parapsikoloji ile de sonuç ve etkenleri inceleyebiliriz.

Astroloji bize bir insanın kişiliği, özellikleri, nelerden hoşlandığı veya hoşlanmadığı, belirli ölçülerde nasıl bir yaşam süreceği, tavır ve tutumları, zevkleri ve yaşama bakış açısı hakkında önemli bilgiler sunar. Ancak astroloji yardımı ile edineceğimiz bilgiler bunlarla sınırlı değildir. Astrolojik veriler kullanılarak, kişinin paranormal eğilimleri hakkında da önemli bilgilere ulaşabiliriz.

Bu konuda yaptığımız çalışmayı iki makale halinde sunmak istiyorum. Bu ilk makalede konu hakkında kısa açıklamalar, diğer makalede ise paranormal kabiliyet noktaları, Burçlar, Gezegen ve Ev konumları belirtilerek sunulacak. Bu konuda yapılan çalışmalar çok yetersiz olduğu için Parapsikoloji alanında çalışmaları olan arkadaşlara, bu alana ilgi duyan ve kendisini geliştirmek isteyenlere çok yararlı olacağını ümit ediyorum.

Konuya geçmeden bir yıldan uzun süre belli dönemlerde zamanını sadece bu konuya ayıran arkadaşlarıma içten ve samimi teşekkürlerimi sunmak istiyorum. (Özellikle yaz tatilini bu konuya ayıran fedakar dostuma)

Astrolojik Verilerin Kullanımı ve Doğum Haritasının Önemi

Astroloji ve parapsikoloji ile ilgili bulgular, bilinen bilimsel verilerle desteklenemediği için açıklanması zor konularda eksik parçaların birleştirilmesinde kullanılabilir. Konu insan ve ruhsal özellikler olduğunda bilimsel veriler elde etmek güçtür. Çünkü ruh ve bağlı konular bilimsel olarak ele alınması mümkün olmayan konulardır.

Neden bazı insanlarda paranormal kabiliyetler yoğun iken bazı insanlarda hiç görülmez?
Neden ruhsal hassasiyetler belli aylarda doğan insanlarda daha yoğundur?
Neden belli astrolojik konumlardan etki alanlar paranormal olaylara daha fazla ilgi duyarlar?

Bu ve benzeri soruların cevaplarını hangi bilim metodunu kullanırsanız kullanın net olarak açıklayamazsınız. Çünkü sonuçlar sabit değildir, kişiden kişiye değişir. Zaman ve mekan farklılıkları sonuçları etkiler; duyu organları, deney ve gözlemler sabit sonuçlar vermez. Sonucu değiştiren çok fazla etken bulunur.

Astrolojik veriler bize bilimin tanımlayamadığı konularda sonuçlar elde etmemize yardımcı olur. Hangi paranormal kabiliyetlerin hangi tarihlerde doğan insanlarda daha yoğun görülebileceğini, astrolojik verileri inceleyerek ortaya çıkarabiliriz.

Astrolojik Verilerin Değerlendirilmesi

Değişkenlerin çok fazlası olması nedeni ile tüm veriler %100 doğruluk oranına ulaştırmaz ancak genel ortalama değerler kullanılarak bütünden doğru parçalara ulaşılabilir. Uzun bir çalışma sonrası elde ettiğimiz verilerde belli astrolojik konumlarda bulunan insanların ruhsal yönden daha hassas bir yapıda oldukları ve bu hassasiyetleri nedeni ile de paranormal yeteneklerin bu insanlarda görülme oranının diğerlerine göre daha yüksek olduğunu gördük. Bu konuda paranormal yatkınlığı iki ana başlık altında inceleyebiliriz,

1- Doğuştan Paranormal Kabiliyeti Olanlar (Ruhsal Hassasiyeti Yoğun Olanlar)

2- Paranormal Konulara İlgisi Olanlar (Kabiliyetleri Sonradan Geliştirenler veya Bu Eğilimde Olanlar)

Paranormal yeteneklerin ortaya çıkmasına etki unsurları da üç başlıkta ele alabiliriz,

1- Kişinin Doğum Bilgileri (Tarihi, Saati ve Yeri)

2- Kişinin Doğum Anında Aldığı Konum Etkileri (Ev ve Gezegen Konumları)

3- Kişinin Aile, Çevre ve Eğitimi ile Ortaya Çıkan Birikimler

Hangi burçlar ve konumlar daha yoğun bir etkiye sahip bunlar bir sonraki konuda ayrıntılı olarak ele alınacak.

Bu maddeler artırılabilir veya azaltılabilir ancak genel hatları ile bir insanda henüz doğmadan hangi paranormal kabiliyetlerin ortaya çıkabileceğini veya hangi paranormal kabiliyetlere sahip olduğunu, ilgisinin hangi düzeyde olabileceğini sadece doğum tarihi, saati ve doğum yerine bakarak ortalama olarak söyleyebiliriz.

Bu Bilgilerin Sonuçları Neden Önemli?

Daha önce sitede bu konunun önemine vurgu yapan iki makale yayınlanmıştı. Paranormal Kişilikler ve Sosyal Normlara Uymayan Yaşamlar ve Parapsikolojik Hassasiyetler ve Yasanan Sorunlar Günümüz yaşamı, kabiliyetler değerlendirilmediği sürece insanın sağlıklı ve verimli bir şekilde yaşam sürmesini zorlaştırmaktadır. Büyük oranda madde temelli bir yaşam içerisinde ruhsal hassasiyetleri yoğun olan insanların yaşamları, kalabalıklar içerisindeki büyük ve anlaşılamaz yalnızlıklar gibidir. Sebepler bilinmediği için tüm sonuçlara sembolik anlamlar yüklenerek kabullenilmiş yaşamlar sürdürülmeye çalışılmaktadır.

Matematiksel verilere dayalı bir sistem içerisinde IQ testleri Ruhsal verileri ölçemediği için arka planda kalan bu insanların büyük kısmı, kavrayamadıkları ve kendilerine anlamsız gelen bir yaşamla başbaşa kalmaktadır. Sistem duyu organları ile algılamayı temel aldığı için ruhsal hassasiyeti yüksek olan bu insanlar içlerindeki potansiyeli ortaya çıkaramadıkları için kendilerini sisteme adapte etme zorunluluğu ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

Ruhsal hassasiyeti yoğun olan insanların gelecek vizyonları daha geniş ve alışılmışın dışında olduğu için değerlendirildiklerinde sinemadan yazarlığa ve sanata, teknolojiden üretime ve tıbba, geniş bir alanda farklı bakış açıları ile alternatifler sunabilmektedirler. Ruhsal plandan bakış, maddesel plan gibi dar kapsamlı ve sınırlı olmadığı için daha özgün ve özgür bakış açıları yakalayabilmektedirler.

Elon Musk’un kurduğu iddia edilen gizli ve gizemli okul, büyük ihtimalle bahsettiğimiz madde ve madde ötesi açılımı yüksek olan insanların değerlendirilmesine yönelik geliştirilmiş sistemlerden sadece bize yansıyan yönü.

Astrolojik Veriler Ne Kadar Tutarlı?

Paranormal kabiliyetlerin belirlenmesinde astrolojik veriler önemli ipuçları sunsa da tümüyle güvenilir değil. Değişkenlerin fazla olması sonuçları büyük oranda değiştirebilmekte. Bedensel özelliklerin gen yoluyla gelecek kuşaklara taşınması gibi ruhsal özelliklerde, ruhsal etki ile gelecek kuşaklara taşınabilmekte.

Hastalıklar, ağır travmalar, çevresel etkenler, eğitimin niteliği, aile içi eğitim, hesaplamalarda kullanılan yöntemler ve eklenebilecek diğer etkenler sonuçları etkilemekte. Elde edilecek veriler kesin ve net olmasa da, genel hatların ortaya konmasında yardımcı olmaktadır.

Kabiliyetler, tüm devreleri hazırlanmış elektronik bir alet gibidir. Keşfetmek, Bataryasını şarj etmek ve çalışır hale getirmek o devreyi taşıyan insana aittir. Çalışmaması, olmadığı anlamına gelmez.

 

Ev, Gezegen ve Burç Konumları: Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

Veri Çalışma Alanı: Doğum Haritasında Evler, Gezegenler, Burçlar, Konumları ve Açıklamaları

Değerlendirme ve Derleme Alanı: Veri Değerlendirmeleri

Astroloji, Kökeni ve Dini Boyutu

Batı dünyasında Hermes olarak bilinen isim aslında kendisine Astroloji ilmi de verilen Hz. İdris Peygamberdir. Hermes öğretilerinin kökeni de yine Hz. İdris a.s.’ın insanlara ulaştırdığı bilgilerdir. Kaynağı bir peygamber olan Astroloji’nin “fal” olarak yaygınlaşıp bu şekilde algılanmasını anlamak güç. Astroloji, insanı tanıma ve kendisinde meydana gelen ve gelebilecek sonuçların hangi sebeplerle ortaya çıktığını anlamamızı sağlayan önemli bir ilimdir. Ne yazık ki şu an İslam aleminin içine düştüğü durum, kulaktan duyma bilgilere ve hurafelere inanıp; araştırmamak ve incelememekten ileri gelmektedir.

Bir çok insan, İslami şahsiyetlerin Astroloji alanında önemli eserler verdiğini dahi bilmeyecek kadar bilgiden ve araştırmaktan uzaktırlar. Cehalet bir milleti sardığında, şiddetle sıkılmadan o cendereden çıkılması zordur.

Ben neden böyleyim“, “Neden hep ben“, “Neden değişemiyorum“, “Bugün neden böyleyim“, “İstediklerimi neden yapamıyorum“, “Neden mutlu olamıyorum” ve benzeri soruların madde ötesine uzanan yönlerini bulmamıza olanak tanır.

Konuyu dini yönüyle ayrıntılı araştırmak isteyen arkadaşlar aşağıdaki kaynakları araştırarak bilgi edinilebilirler.

*Fütuhat-ı Mekkiye – Muhyiddin-i Arabi
*Marifetname – Erzurumlu İbrahim Hakkı
*Mesnevi – Mevlana

Diğer kaynaklar ve derlemeler için: Burçlar ve Eserleriyle Din Alimlerinin Konuya Bakışı

 

Parapsikoloji Astroloji ilişkisi

www.parapsikoloji.net

23 Şubat 2018

Son Güncelleme 1 Kasım 2023 Emr

Emr
“İnsan ruhunu yitirmediği sürece yapamayacağı şeyler sınırlıdır AMA sınıra ulaşmak için vazgeçmesi gerekenleri terkedemeyecek kadar da bencil, tembel ve egoisttir”
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 22 YORUM
 1. blank biri işte dedi ki:

  Merhaba yine ben. Ne yazık ki doğum haritamı hesaplasam da yorumlamayı beceremiyorum. Bana yardım eder misiniz bu konuda da.

  1. blank Emr dedi ki:

   Merhaba. Aslında uzun zamandır bakmıyorum çok zaman alıyor ama siz Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları konusu altında doğum bilgilerinizi yazın (doğum yeri, doğum saati, doğum tarihi) zamanım olunca oradaki bilgilere bakarak cevapları bulabileceğiniz bilgileri size göndereyim. Doğum saati önemli, ne kadar doğru olursa sonuçlar da o kadar net olacaktır.

   1. blank biri işte dedi ki:

    yok o zaman sizi rahatsız etmiyeyim ben. Kendim bakmaya çalışırım yada başka birinden rica ederim. Teşekkürler yardımlarınız için

    1. blank Emr dedi ki:

     Rica ederim.

 2. blank Fruze dedi ki:

  Adama diyorsun sen şu burçsun, özelliklerin şunlar, şu konulara dikkat etmen lazım. Tahmin edin nasıl bir cevap verir?

  Bilindik cevap. “Ben fala inanmam”.

  Güler misin ağlar mısın.

 3. blank mustafa dedi ki:

  merhaba,doğum haritası çıkarmak için bana yardımcı olabilir misiniz?
  yardımlarınız için teşekkür ederim.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Müsait olduğumda Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları konusunu yoruma açıyorum. Oradan iletişim kurabilirsiniz.

 4. blank Damla dedi ki:

  Merhaba. Doğum haritası çıkarmak istiyorum. Fakat 2 aydır doğum saatimi araştırmama rağmen net bir saat dilimi bulamadım. Sabah 5-8 arası olduğunu biliyorum sadece. Mümkün değil çıkartmanız değil mi? Kendimi bildim bileli farklı bir şeyler olduğunun farkındayım ama açığa çıkaramıyorm.Balık burcuyum ve bu olumsuz enerji dalgasından çok yoruldum. Sürekli yorgunum, enerjim çabucak boşalıyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Elimi attığım adeta kuruyor. Işim rast gitmiyor. Böyle yaşamaktan çok yoruldum. Nazara geliyorum sürekli. Aynı zamanda rahatsız ediliyorum rüyalarımda. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bu depresyondan çıkamıyorım. Lütfen bana yardımcı olun. Çok teşekkür ederim.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Damla Hanım.
   Doğum saati tam olarak bilinmediğinde elde edilecek sonuçlar doğruyu yansıtmayacak hatta sizi yanlış yönledirecektir. Profesyonel astrologlardan yardım alabilirsiniz. Veya 5 ve 8 arası yarım saatlik dilimlerle doğum haritası çıkarıp ev konumlarını inceleyerek kendinize uygun olanı bulabilirsiniz.
   Bu konuda esma çalışması da yapabilirsiniz. Yıldız Yükseltmesi linkine bakabilirsiniz. Ancak en ideal olanı kendi doğum haritanıza göre bir Esma çalışmasıdır.
   Konuda verilen çalışmayı yapın ve tekrar yazın

   1. blank Damla dedi ki:

    Çok teşekkür ederim. Şu an için kendim çıkarmayı deneyeceğim. Ve Esma çalışmalarını yapacağım. Umarım başarılı olurum. Size bildiririm. Çok sağ olun yanıtladığınız için.

    1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

     Rica ederim. Azimli olduğunuz sürece istediğinizi elde edersiniz.

 5. blank Ayça Solak dedi ki:

  Doğum Haritası konusunda bana yardımcı olabilir misiniz?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları linki altına yazar mısınız. Müsait olduğumda oradaki bilgilerden erişim sağlıyorum.

 6. blank Emre dedi ki:

  Namaz esnasında önümde rüzgarı gibi birşey görüyorum bana doğru esen birde havada su damlasına benzer şeyler şeffaf bir ışık gibi bunların bir anlamı varmı cevap verirseniz memnun kalırım

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Enerji kanalları açıldığında (letaif-çakra) ve bu evreye gelindiğinde madde bedenimizle algılanamayan enerjiler ve varlıklar algılanıp görülebilir. Bir kısmı insanın kendi enerji alanı ile ilgilidir. Ruh ne ile beslenirse dışa yansıması da o şekilde olur.

 7. blank İrem dedi ki:

  Merhaba dün gece tesadüf bir şekilde parapsikolojinin içinde buldum kendimi bir sürü yazı video arasından saatlerdir sizin sayfanızda kaldım .balık burcuyum doğum haritama baktırdım ama analiz ve anlatım beni tatmin etmedi sizinle görüşmek istiyorum analiz ve genel bir bilgi

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Doğum haritanızla birlikte mutlaka konum belirten görseller de almışsınızdır. Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları konusunu ayrıntılı bir şekilde incelemeye çalışın. Notlar alın. Konu sonunda elinizdeki tabloları nasıl değerlendireceğiniz anlatılmaktadır. Eğer yeterli gelmezse buradan yazın zaman buldukça yardımcı olmaya çalışırım.

 8. blank hüsna dedi ki:

  merhaba yaşımın biraz küçük olmasına rağmen bu konulara biraz ilgiliyim. her şey telapati yapmak istemem ile başladı. kendimi daha iyi tanımak istiyorum, rica etsem benimde doğum haritama bakar mısınız?

  1. İlgili konu başlığına yazınız. Eğer başlık yoruma kapalı ise lütfen açılmasını bekleyiniz.

 9. blank Zeynep dedi ki:

  Benimde dogum haritama bakarmisiniz

 10. blank Pia Ynk dedi ki:

  Internetten horoskobunuzu bulmak kolay ama yorumlamak veya yorumlatmak zor. Yardımcı olabilecek bir site linki verebilir misiniz?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Sadece ruhsal yeteneklerinizi belirlemek isterseniz doğum haritanızın ayrıntılı bir yorumuna gerek yok. Doğum haritası çıktısı aldığınızda çıktı içerisindeki ev ve gezegen konumlarını Doğum Haritasında Yetenek Konumları linkinden belirtilen başlıklarla karşılaştırmanız yeterli.

   Doğum Haritası Yorumu Linkinde sizin için yeterli olacak bilgileri alabilirsiniz.

error: Korumalı İçerik!

Parapsikoloji.Net sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et