Ölülerle İletişim Kurmak Mümkün mü? İletişim İçin Neler Yapılabilir?

Ölülerle iletişim Kurmak Mümkün mü? ölülerle iletişime geçebilir mi, ölenle konuşmak, ölen birisi ile konuşmak

Ölülerle İletişim Kurmak Mümkün mü?

Ölülerle iletişim kurmak mümkün mü? Ruhlarla iletişim kurulabilir mi? Ölülerle iletişime nasıl geçilir? Ölülerle nasıl konuşulur? Ölen yakınlarımızla iletişim kurabilir miyiz? Ölmüş biriyle iletişime geçmek konuşmak mümkün mü? Ölmüş bir insan bizi telefonla arayabilir mi? Ölülerle iletişim kurulabilir mi?

Bir çoğunuzun aklına eminim “ruh çağırma seansları” gelmiştir. Tabi ki bir çoğumuzun bildiği fincan ve harflerden oluşan seanslarla irtibat kurmak mümkün değil.

Bir insan öldüğünde yani madde bedeni ile ayrıldığında siz ömür boyu yaşayacağınız evde kalırsınız o ise evin dışında. Aradaki duvarlar ve engeller nedeni ile maddeyi aşıp görmemiz mümkün değildir. Bunun nedeni tek taraflı değildir. Birinci boyutunda görmek isteyen, diğer boyutunda ise görülmek istenen kişinin durumu önemlidir. Ancak imkansız da değildir. Konuyu farklı yönleri ile ele alalım.

Ölenlerle Neden İletişim Kuramıyoruz?

Normal yaşam formunda olması gereken budur. Yaşamın daha katlanılabilir ve sürdürülebilir olması için bu gereklidir. Bir an için her yerde dolaşan ölüler olduğunu düşünün. Veya herkesin evinde geçmişten günümüze kadar ne kadar ölen insan varsa hepsi ile irtibatta olduğumuzu bir düşünün. Sevdiklerinden ayrı kalanlar için çekici bir düşünce gibi gelebilir ancak emin olun dünya yaşanmaz bir yer haline gelirdi. Normal yaşam standartlarının devam edebilmesi için iki boyutun birbirinden ayı olması gerekir.

Madde boyutunda yaşayanlar maddesel bedenleri ile sadece madde formunu görebilecek bir organizmaya sahiptir (Az sayıdaki paranormal yetenek sahipleri ve kendilerini geliştirenler istisnadır) Bu organizma ile sadece madde boyutunu algılayabilecek duyu organlarına sahiptir. Ölenler ise madde bedenini terk etmiş ve ruhsal boyutta yani asıl geldikleri kaynakta yaşamlarını devam ettirmektedirler. Arada madde duvarını aşmış olsanız dahi ruhların bulunduğu boyuta geçmek 3 boyutlu yaşam sınırlarında herkesin yaşayabileceği bir deneyim değildir. Konunun dinsel boyutuna girmeden geçiyorum.

Ölülerle İletişim Kurmak Neden Mümkündür?

Hem ölenler hem de hayatı devam edenler aynı kaynaktan gelen ruha sahiptirler. Geçici olan bedendir, ruh ise herhangi bir kısıtlamaya maruz değildir. Ruhlar birbirleri ile irtibat kurdukları insanlarda telepatik bir iz bırakırlar (Özellikle ailevi ve sevgi bağları). Bu iz alıcı verici konumunun devam ettirilebilmesini sağlar. Bunu dünyanın herhangi bir yerine yerleştirilmiş radyo vericisi gibi düşünün. Yayılan dalgalar asla yok olmaz ve tüm evrene yayılır. Tıpkı düşüncelerimiz gibi. Ve ruhsal katta kurulan bağ o kadar güçlüdür ki madde boyutunu terk ettiklerinde dahi iletişim mümkün olur.

Maddesel düzeyden bakıldığında imkansız görülebilir ancak söz konusu olan ruh olduğunda sınırlar ortadan kalkmaktadır. Ancak bu bağ zamanla azalır ve dünyada kalanlar dünyaya ruhsal boyutta kalanlarda kendi boyutlarına bağlanırlar. Çok nadirde olsa bağın devam ettiği durumlar vardır özellikle eşlerini ve çocuklarını kaybedenler bu bağı koparamazlar ve yaşamları boyu bağı devam ettirirler. Ancak genelde hayatın normal seyrinin devamı için olması gereken çoğu zaman olur ve bağ kopar.

Ölenler Neden Rüyada veya Yarı Uyanıkken Görülür?

Ölülerle irtibat kurmak, daha çok madde boyutundan sıyrılıp ruhsal düzeye geçtiğimiz uyku ve yarı uyanık halde (Yakaza denilen hal) yani bir nevi trans halinde iken mümkün olur ve gerçekleşir. Bu rüyaların gerçekliğini görenler çok iyi ayırt edebilirler. Uyku sırasında ruh serbest kaldığı için bu evrede ruhsal irtibat daha kolay olur. Hayatta olan kişi madde yaşam formunda göremediğini madde duvarını aşarak  ruhsal yolla görmüş olur.

Bu seviyede kişi bedeni ile değil ruhu ile algılar ve deneyimler. Yani iki kişi ruhsal boyutta karşılaşırlar. Ancak bu noktada bazı istisnai durumlar vardır çok daha farklı bir boyutta bulunan ve bizim “Şehit” diye tabir ettiğimiz kişilerin ruhları her iki boyuta da nüfuz edebilmektedir. Bu konunun Kur’an-ı Kerimde ele alındığını ve “Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz.¹” ayeti ile açıkça belirtildiğini biliyoruz.

Ölülerle Ruhsal İletişim Her Zaman Mümkün müdür?

Ölmüş biriyle iletişime geçmek her zaman mümkün müdür?

Ruhsal katların açıldığı veya daha kolay iletişim kurulduğu belli günler ve zamanlar vardır. Bu konuyu bilimsel olarak ele almak veya deney, gözlem yapmak mümkün olmadığı için ancak teoriler üretebiliyoruz. Büyük ihtimalle ruhsal boyutlar arasındaki geçişler belli zaman aralıklarında mümkün olabiliyordur veya hayatta olanlar için belli zaman dilimleri irtibat için daha uygundur.

Bu tip irtibatlar genelde sabaha yakın zamanlarda gerçekleşir. O zaman diliminde madde boyutunda yaşayanlar için, içinde bulundukları ruhsal durumlar daha elverişli olabilir. Çünkü uyanmak üzere yani yarı uyanık duruma geçmektedirler. İki boyut arası geçiş evresidir.

Ölülerle İletişim Kurmak için Ne Yapılabilir?

İki boyut arası geçiş zamanları. Uyku uyanıklık evreleri ve sabah uyanmadan önceki saatler.

Ölülerle iletişim kurmak için neden bu evreler? Çünkü ağır uyku evresinde görülenlerin hatırlanması zordur hatırlanan rüyalar daha çok uyanmak üzere olduğumuz sabaha yakın zamanlardır ki bu evrelerde bilinç yavaş yavaş açılır. Aynı anda hem ruhsal katlarla hem de dünya ile aynı anda irtibat mümkün hale gelir. Ruhsal katlardan alınanların madde düzeyine aktarılabilmesi için uygun bir zaman dilimidir. Eğer ölen kişinin ruhu için herhangi bir engel yok ise uyku ile uyanıklık arasında bulunduğumuz her an ölen kişi ile irtibata uygun bir ortam oluşturur.

Gündüz uyku halinde iken irtibat yaşanan çok sayıda örnek olay vardır. Bu durum bilinçli olarak oluşturulup irtibat denenebilir ancak irtibatın sıhhati tartışabilir çünkü cinlerle de bu noktada irtibata geçilmiş olunabilir. Manevi bir kalkan oluşturarak (Abdest alıp ve dualar okunarak. Veya aura güçlendirilerek) denemek mümkün olabilir. Bu denemede “Telepati Nasıl Yapılır?” makalemizde anlatılan telepatik iletişim yöntemleri denenebilir. Bu konuda özel olarak birine gitmenize gerek yok, eğer ruhsal bağınız kuvvetli ise zaten görürsünüz.

Belli bir trans haline erişildiğinde, rüyada bilincimiz açıldığında yani bilinçli rüya evresinde, irtibat kurmak isteyeceğiniz kişiyi hatırlamanız, onu zihninizde canlandırmanız, adını zihnen anmanız aranızdaki telepatik ve ruhsal bağı aktif hale getirecektir. Bu bağ sayesinde eğer bir engel yok ise ruhsal temas sağlanabilir. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi ruhsal hassasiyetin arttığı anlarda diğer varlıkların da teması söz konusu olabileceği için emin olmak güç olacaktır. Bir noktaya kadar ruhsal hissediş mümkün olsa da irtibatın gerçekliğinden emin olmak zordur. Transa nasıl geçileceği konusunda Nasıl Transa Geçilir? Makalesini inceleyebilirsiniz.

Ölülerle iletişim kurmak ve iletişim yolları

Ruh Çağırma Seansı ile Ölülerle iletişim Kurulabilir mi?

Ölülerle irtibat kurmak ruh çağırma seansları ile mümkün müdür? Bu konuyu ciddi olarak araştıranlar bu seansların yapılmaması gerektiğini ve aslında bu seanslara gelenlerin cinler olduğunu da sanırım biliyorlardır. Bu tür seanslarla ölülerle irtibat kurmak, ölüyle konuşmak mümkün değildir. Madde boyutuna geçen cinler bu aşamada büyük sıkıntılar yaşatabilirler.

Ölmüş Birisi İle Telefonda Konuşmak Mümkün mü?

Ölmüş biri bizi telefonla arayabilir mi? Ölen bir yakınımız telefonla bize ulaşabilir mi? Rüya da ölen birisi ile telefonla konuşmak!

Ölülerle rüyada iletişim rolleri

Gündelik yaşamımızda bizzat yaşamadığımız sıradışı olaylara inanmamız ne bilimsel olarak ne aklen ne de mantıken mümkün değildir. Bunun herhangi bir bilimsel açıklaması yapılamaz çünkü olay olduğu anda mevcut bilimsel imkanlarla veri analizinin yapılması, aynı olayı birden fazla insanın benzer şekilde yaşaması gerekir.

Konuyla ilgili sık sık mail ile sorular geldiği için benzer durumları yaşayanlara mümkün olduğunca konuyu açıklamaya çalışayım.

Ölen insanlar madde boyutundan farklı bir boyuta taşınırlar ancak her iki boyut arasındaki ruhsal iletişim tümüyle yok olmaz. Madde boyutunu terk etmiş dünyadaki adı ile “ölenölmüş” insanların madde boyutunda yaşayan bizlerle irtibatları farklı şekillerde gerçekleşir. Büyük kısmı “yakaza” adı verilen uyku ile uyanıklık evresinde gerçekleşirken, rüyalar aracılığı ile de iletişim kurulabilmektedir.

Bu olayların doğrulukları tartışılabilir ancak bazı olaylar var ki yaşanılanları ölen insanla sizden başkasının bilmesi mümkün değildir. Bu tür iletişimlerde yapılan uyarıların gerçekleşmesi de olayların inandırıcılığını artırmakta. Ancak bu tür iletişimlerde farklı varlıkların da ortak olma ihtimali göz önünde bulundurularak her zaman kesin gözüyle bakmamakta yarar var.

Ölmüş Bir İnsan Telefonla Arayabilir mi?

Bu tür olaylarda kullanılan iletişim yöntemleri imajinasyon ve telepati ile yapılan iletişimde kullanılan tekniklerle büyük benzerlik göstermektedir. Gerçekleşen diyaloglarda konuşmalar, film sahnelerinde geçen; zor şartlar altında kurulan iletişimlerde olduğu gibi mekanik, parazitli ve çoğu zaman anlaşılması güç konuşmalardır. Ancak ruhsal olarak kiminle konuştuğunuzu ve neler söylemek istediğini hissedebilirsiniz. Gündelik yaşamda gerçekleşen iletişimlerde ise çalan telefon seslerini sadece iletişim halinde olan insanlar duymaktadır.

Psikolojik olarak yaklaşıldığında bu durum, ölmüş yakınına duyulan özlemin giderilmesi için gerçekleşen bir savunma mekanizması gibi görünür. İletişim kurmuşsunuzdur ve rahatlarsınız. Bilinçaltında gerçekleşen olaylar bilinç üstüne net olarak yansımadığı için “gerçeklik duygusu” daha net bir şekilde ortaya çıkar.

Ruhsal İletişim ve Kulak Çınlaması

Telepatik (ruhsal iletişim) iletişimlerde de sadece iletişim halinde olunan insan bu olayın farkındadır ve diğerleri olan bitenin farkında olmazlar. Sadece siz görürsünüz ve siz duyarsınız. Telepatik iletişimlerde “kulak çınlaması” bir nevi ruhsal olarak “sizi merak eden, sizden bahseden biri var” şeklinde bir uyaran gibidir (tüm kulak çınlamaları değil Telepati Nasıl Yapılır konusunda bahsedilmişti). Madde boyutunda bir insanla iletişim kurmak için O’nun bir şekilde uyarılması, dikkatinin çekilmesi ve farklı bir boyuta sokulması gerekir. Şaşkınlık, korku hissi, ani irkilmeler bir anda insanı farklı bir ruhsal boyuta sokar.

Telepati ile bir başkasında imajinatif yöntemlerle farklı sesler ve görüntüler tetiklenebilir. Duyulan telefon seslerini de bu şekilde yorumlayabiliriz. Beynimizde kayıtlı olan, bilinen, öğrenilen tüm sesler ve görüntüler bunu bilenler tarafından kullanılabilir. Hipnoz altındaki bir insana “telefonun çalıyor” dediğinizde, O insan gerçekten o sesi duyar ve elinde varolduğuna inandığı telefonu alarak gene varolduğuna inandığı bir görüşme yapabilir. Telefon sesini siz duyabilir misiniz? Veya aradaki ikili görüşmeyi? Gerçeklik O insanla sizin aranızda çok farklı bir boyutta devam etmektedir.

Ölmüş bir insanla yapılan telefon görüşmelerinde de bu mekanizmaların kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Kanıtlamak ve bilimsel olarak doğrulamak mümkün müdür? Yaşamadığınız sürece asla mümkün değil. Tüm ruhsal gerçeklikler sadece size ait gerçekliklerdir.

Ölen Yakınımızı Görmek için Tekâsür Suresi ve Bir Uygulama

Eski din alimlerinden nakledilen bir uygulama var dileyenler uygulayabilirler. (Kaynak: Mekasidu’t-Talibiyn 228)

Yatsı namazından sonra 4 rekat namaz kılınır. Her rekatında Fatiha’dan sonra Tekâsür suresi okunur. Yattığınızda görmek istediğiniz yakınınızı düşünün, onu görmek için Allah’a dua edin ve onu görmeye niyet edin. Uyuyuncaya kadar Peygamber Efendimize (s.a.v.) Selat-ü selam okuyun.

Tekâsür Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm
1- Elhakümüt tekasür
2- Hatta zürtümülmegabir
3- Kella sevfe tağlemun
4- Sümme kella sevfe tağlemun
5- Kella lev tağlemune ilmel yagin
6- Le teravünnelcehim
7- Sümme leteravünneha aynelyagin
8- Sümme le tüs’elünne yevmeizin anin naim

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Çoklukla övünmek sizi, kabirlere varıncaya (ölünceye) kadar oyaladı. ﴾1-2﴿ Hayır; ileride bileceksiniz! ﴾3﴿ Hayır, Hayır! İleride bileceksiniz! ﴾4﴿ Hayır, kesin olarak bir bilseniz… ﴾5﴿ Andolsun, o cehennemi muhakkak göreceksiniz. ﴾6﴿ Yine andolsun, onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz ﴾7﴿ Sonra o gün, nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz? ﴾8﴿²

 


¹ Bakara Suresi 154. Ayet. Diyanet işleri meali. Meal ve Tefsiri

² Tekâsür Suresi Meali – Tekâsür Suresi Tefsiri

Ölülerle İletişim Kurmak Mümkün mü?

www.parapsikoloji.net

7 Şubat 2017

E. Emre Sönmez
“İnsan ruhunu yitirmediği sürece yapamayacağı şeyler sınırlıdır AMA sınıra ulaşmak için vazgeçmesi gerekenleri terkedemeyecek kadar da bencil, tembel ve egoisttir”
YAZARA AİT TÜM YAZILAR
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 142 YORUM
 1. blank Filiz dedi ki:

  Merhaba. On gün önce annemi kaybettim. Böbrek yetmezliği vardı, üzerine pankreas kanseri ve ciğerlerde pnömani oluştu. 4 ay başından ayrılmadığım annem yoğun bakımda 4 günde gitti. İçinde yapmak isteyip yapamadığı, yaşayamadığı bir çok duyguyla birlikte. Uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum, ağlamadan konuşamıyorum, aklımı kaybetmek üzereyim. Herkes doktora gitmemi ve normalleşmemi söylüyor ama ben ondan uzak olmak istemiyorum. Bu dünyada beni en çok seven ve benim en çok sevdiğim insandı. Onunla ilişki kurmayı çok istiyorum, söylemek isteyip ertelediğim öyle çok şey var ki. Dünya tatlısı bir insandı, çok insanın kıymetlisiydi. Lütfen bana yardımcı olun.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Filiz Hanım.

   Başınız sağolsun. Annenizin mekanı cennet olsun. Size de bol sabır diliyorum.

   Acıyı yaşayan bilir o nedenle küstahlık yapıp size öğütler veremem. Acınızı yaşayın, yasınızı tutun. Hayalleriniz ve hatıralarınız her aklınıza geldiğinde hüznünüzü içinize atmayın. Ağlamak insanı rahatlatır. Ancak bir konuyu lütfen unutmayın. Özellikle vefattan sonra belli bir süre yakınımızda bulunabilirler (ruh hallerine göre). Onları üzecek davranış ve abartılara girmemek daha iyi olur.

   Yapmanız ve dikkat etmeniz gerekenleri konuda belirtmeye çalıştım. Eğer görüşmenize engel olacak bir durum yoksa duygusal yoğunluğunuzun ve ruhsal hassasiyetinizin yüksek olduğu bu dönemde onu görebilirsiniz. Ancak bu tür görüşmelerin tek taraflı olmadığını bilmenizde yarar var. İki taraf için de engel olmaması gerekir.

   Konuda anlattıklarım dışında ek bir şeyler yapmanıza gerek yok.

 2. blank Hamiyet hallaç dedi ki:

  Merhabalar 23 Ağustos’ta covidden kaybettim babami.kizkardesimin düğünü vardi düğünden çıktık babamlari yazliga biraktik bizde 3-4 günlüğüne antalyaya gittik gittigimiz sabah uyandirmayim diye opmedim.Geldigimizde pozitif olduklarını ogrendim diye ne temas ettim ne cocuklara dokundurduk krese gidecekler diye 3-4 gündür nefes darlığı yaşıyordu ben iyiyim diyordu hep.nefesi kötülesince hastaneye götürdüler 2 saatte oldu babam.bütün cigerlerine inmiş.
  Evlenen kizkardesimin rüyasına girmiş cok neseli ve mutluymuş ben çok rahat uyuyorum kızım cok huzurluyum siz üzülürseniz ben kahrolurum demis bekar kızkardeşim daha erken götürseydim iyiyim demesine bakmasaydim bana kızgın diyor ruyama bile gelmiyor bende cocuklarla öyle hepimiz ayrıldık diye suçlu hissediyorum acaba bir yolu varmi iletişime geçebilir miyim cok özlüyorum onu canim babam bilseniz bize nasil düşkündü biz ona deli olurduk.4 kızını okuttu meslek sahibi yapti tam rahat edecekleri zaman annemle babam gitti cok üzgünüm anlatamam cocuklarm 3 ve 1,5 yaşında onlarin yanında aglayamiyorum annemin yanında aglayamiyorum büyük oğlum ben parka gittim kayarken dedem geliyordu demis annemlere acaba görebilir mi babam torunlarina cok düşkündü ogullarimda cok severdi ya ben cok kötüyüm nasil dayanicam alışamadım inanamıyorum kabullenemiyorum lütfen bana yardımcı olun.kucuk oglum cok uyanıyor geceleri cok kalitesiz uykum zaten 2 gibi filan uyuyorum sabahta ise gidiyorum acaba ondan mi cok üzgünüm ruyama bile gelmiyor diye

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Başınız sağolsun. Mekanı cennet olsun inşallah.
   Bu yaşamda bizim müdahale edebileceğimiz konular sınırlıdır. İmkanımız varsa elimizden geleni yaparız ancak herşeye müdahale etme ve olayların gidişatını değiştirme imkanımız yok malesef. Kendinizi suçlamayın, doğum ve ölüm bizim müdahale alanımız dışındadır.

   Vefat olayından sonra belli bir süre ruhsal yönü hassas insanlar veya çocuklar vefat edenlerin ruhsal durumu da müsaitse geldiklerinde görebilirler. Ancak “kesin o” demek çok mümkün değil. Siz iyi olanı kalbinizi rahatlatacak şekilde iyi yönde yorun.

   Ruhsal temasa uygun olanlar daha kolay görürler. Aynı aile içerisinde biri irtibat için daha uygunsa onun aracılığı ile irtibat kurabilirler. Bunu üstünlük, zayıflık, iyi veya kötü olmak olarak yorumlamayın. Belki sadece o an için gören daha müsaitti onun aracılığı ile irtibat kurmuş ta olabilir.

   Konuda anlattığım yönlemleri uygulayabilirsiniz ancak bu konu üzerine çok fazla düşüp hem onun hem de sizin farklı boyutlardaki yaşamlarınızı olumsuz etkilemeyin. Yasınızı tutun, acınızı yaşayın ama kendi yaşamınızı olumsuz etkileyecek boyutlara taşımamaya çalışın. Zihniniz onunla ilgili konulara odaklı olduğu sürece sorun yaşam kalitenizde olumsuz etkilenecektir.

 3. blank İsimsiz dedi ki:

  Hocam annemle tatile gittik çok mutluyduk. Denize gittik kıyıda bebeğimle oynuyodum annem ben bi yüzüp gelicem dedi su beli geçmiyordu annem çok güzel yüzerdi 66 yaşındaydı arkama bakmadım iyi mi diye.annem arkamda boğulmuş 5 dk içinde sudan ölüsü çıktı. Delirmek üzereyim.. suda kaç dakika kalmış bilmiyorum kalp krizi diyorlar ondan düşmüş diyorlar inanmıyorum annemle konuşmam lazım nasıl öldün acı çektin mi ve af dilemem lazım ondan beni affet seni koruyamadım demem lazım lütfen yardım edin

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Başınız sağolsun. Ani ayrılıklar insanı derinden sarsıyor. Ama biliyorsunuz ölüm sadece beden için geçerli, ruhlar özgür kalıp gerçeğe uyanıyorlar. “Ayrılık” tanımı sadece bu boyut ve madde bedenlerimiz için geçerli.

   Lütfen konuyu dikkatli bir şekilde okuyun. Konuda yapmanız ve dikkat etmeniz gereken noktaları anlatmaya çalıştım.

 4. blank Elif dedi ki:

  Annem benden önceki kardeşimi aldırmış onu görmeye çalışacağım

error: Korumalı İçerik!