Ölülerle İletişim Kurmak Mümkün mü? İletişim İçin Neler Yapılabilir?

Ölülerle iletişim Kurmak Mümkün mü? ölülerle iletişime geçebilir mi, ölenle konuşmak, ölen birisi ile konuşmak

Ölülerle İletişim Kurmak Mümkün mü?

Ölülerle iletişime geçebilir mi? Ölülerle iletişime nasıl geçilir? Ölülerle nasıl konuşulur? Ölen yakınlarımızla iletişim kurabilir miyiz? Ölmüş biriyle iletişime geçmek konuşmak mümkün mü? Ölmüş bir insan bizi telefonla arayabilir mi? Ölülerle iletişim kurulabilir mi?

Bir çoğunuzun aklına eminim “ruh çağırma seansları” gelmiştir. Tabi ki bir çoğumuzun bildiği fincan ve harflerden oluşan seanslarla irtibat kurmak mümkün değil.

Bir insan öldüğünde yani madde bedeni ile ayrıldığında siz ömür boyu yaşayacağınız evde kalırsınız o ise evin dışında. Aradaki duvarlar ve engeller nedeni ile maddeyi aşıp görmemiz mümkün değildir. Bunun nedeni tek taraflı değildir. Birinci boyutunda görmek isteyen, diğer boyutunda ise görülmek istenen kişinin durumu önemlidir. Ancak imkansız da değildir. Konuyu farklı yönleri ile ele alalım.

Ölenlerle Neden İletişim Kuramıyoruz?

Normal yaşam formunda olması gereken budur. Yaşamın daha katlanılabilir ve sürdürülebilir olması için bu gereklidir. Bir an için her yerde dolaşan ölüler olduğunu düşünün. Veya herkesin evinde geçmişten günümüze kadar ne kadar ölen insan varsa hepsi ile irtibatta olduğumuzu bir düşünün. Sevdiklerinden ayrı kalanlar için çekici bir düşünce gibi gelebilir ancak emin olun dünya yaşanmaz bir yer haline gelirdi. Normal yaşam standartlarının devam edebilmesi için iki boyutun birbirinden ayı olması gerekir.

Madde boyutunda yaşayanlar maddesel bedenleri ile sadece madde formunu görebilecek bir organizmaya sahiptir (Az sayıdaki paranormal yetenek sahipleri ve kendilerini geliştirenler istisnadır) Bu organizma ile sadece madde boyutunu algılayabilecek duyu organlarına sahiptir. Ölenler ise madde bedenini terk etmiş ve ruhsal boyutta yani asıl geldikleri kaynakta yaşamlarını devam ettirmektedirler. Arada madde duvarını aşmış olsanız dahi ruhların bulunduğu boyuta geçmek 3 boyutlu yaşam sınırlarında herkesin yaşayabileceği bir deneyim değildir. Konunun dinsel boyutuna girmeden geçiyorum.

Ölülerle İletişim Kurmak Neden Mümkündür?

Hem ölenler hem de hayatı devam edenler aynı kaynaktan gelen ruha sahiptirler. Geçici olan bedendir, ruh ise herhangi bir kısıtlamaya maruz değildir. Ruhlar birbirleri ile irtibat kurdukları insanlarda telepatik bir iz bırakırlar (Özellikle ailevi ve sevgi bağları). Bu iz alıcı verici konumunun devam ettirilebilmesini sağlar. Bunu dünyanın herhangi bir yerine yerleştirilmiş radyo vericisi gibi düşünün. Yayılan dalgalar asla yok olmaz ve tüm evrene yayılır. Tıpkı düşüncelerimiz gibi. Ve ruhsal katta kurulan bağ o kadar güçlüdür ki madde boyutunu terk ettiklerinde dahi iletişim mümkün olur.

Maddesel düzeyden bakıldığında imkansız görülebilir ancak söz konusu olan ruh olduğunda sınırlar ortadan kalkmaktadır. Ancak bu bağ zamanla azalır ve dünyada kalanlar dünyaya ruhsal boyutta kalanlarda kendi boyutlarına bağlanırlar. Çok nadirde olsa bağın devam ettiği durumlar vardır özellikle eşlerini ve çocuklarını kaybedenler bu bağı koparamazlar ve yaşamları boyu bağı devam ettirirler. Ancak genelde hayatın normal seyrinin devamı için olması gereken çoğu zaman olur ve bağ kopar.

Ölenler Neden Rüyada veya Yarı Uyanıkken Görülür?

Ölülerle irtibat kurmak, daha çok madde boyutundan sıyrılıp ruhsal düzeye geçtiğimiz uyku ve yarı uyanık halde (Yakaza denilen hal) yani bir nevi trans halinde iken mümkün olur ve gerçekleşir. Bu rüyaların gerçekliğini görenler çok iyi ayırt edebilirler. Uyku sırasında ruh serbest kaldığı için bu evrede ruhsal irtibat daha kolay olur. Hayatta olan kişi madde yaşam formunda göremediğini madde duvarını aşarak  ruhsal yolla görmüş olur.

Bu seviyede kişi bedeni ile değil ruhu ile algılar ve deneyimler. Yani iki kişi ruhsal boyutta karşılaşırlar. Ancak bu noktada bazı istisnai durumlar vardır çok daha farklı bir boyutta bulunan ve bizim “Şehit” diye tabir ettiğimiz kişilerin ruhları her iki boyuta da nüfuz edebilmektedir. Bu konunun Kur’an-ı Kerimde ele alındığını ve “Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz.¹” ayeti ile açıkça belirtildiğini biliyoruz.

Ölülerle Ruhsal İletişim Her Zaman Mümkün müdür?

Ölmüş biriyle iletişime geçmek her zaman mümkün müdür?

Ruhsal katların açıldığı veya daha kolay iletişim kurulduğu belli günler ve zamanlar vardır. Bu konuyu bilimsel olarak ele almak veya deney, gözlem yapmak mümkün olmadığı için ancak teoriler üretebiliyoruz. Büyük ihtimalle ruhsal boyutlar arasındaki geçişler belli zaman aralıklarında mümkün olabiliyordur veya hayatta olanlar için belli zaman dilimleri irtibat için daha uygun olabilir. Bu tip irtibatlar genelde sabaha yakın zamanlarda gerçekleşir. O zaman diliminde madde boyutunda yaşayanlar için, içinde bulundukları ruhsal durumlar daha elverişli olabilir. Çünkü uyanmak üzere yani yarı uyanık duruma geçmektedirler. İki boyut arası geçiş evresidir.

Ölülerle İletişim Kurmak için Ne Yapılabilir?

İki boyut arası geçiş zamanları. Uyku uyanıklık evreleri ve sabah uyanmadan önceki saatler.

Ölülerle iletişim kurmak için neden bu evreler? Çünkü ağır uyku evresinde görülenlerin hatırlanması zordur hatırlanan rüyalar daha çok uyanmak üzere olduğumuz sabaha yakın zamanlardır ki bu evrelerde bilinç yavaş yavaş açılır. Aynı anda hem ruhsal katlarla hem de dünya ile aynı anda irtibat mümkün hale gelir. Ruhsal katlardan alınanların madde düzeyine aktarılabilmesi için uygun bir zaman dilimidir. Eğer ölen kişinin ruhu için herhangi bir engel yok ise uyku ile uyanıklık arasında bulunduğumuz her an ölen kişi ile irtibata uygun bir ortam oluşturur.

Gündüz uyku halinde iken irtibat yaşanan çok sayıda örnek olay vardır. Bu durum bilinçli olarak oluşturulup irtibat denenebilir ancak irtibatın sıhhati tartışabilir çünkü cinlerle de bu noktada irtibata geçilmiş olunabilir. Manevi bir kalkan oluşturarak (Abdest alıp ve dualar okunarak. Veya aura güçlendirilerek) denemek mümkün olabilir. Bu denemede “Telepati Nasıl Yapılır?” makalemizde anlatılan telepatik iletişim yöntemleri denenebilir. Bu konuda özel olarak birine gitmenize gerek yok, eğer ruhsal bağınız kuvvetli ise zaten görürsünüz.

Belli bir trans haline erişildiğinde, rüyada bilincimiz açıldığında yani bilinçli rüya evresinde, irtibat kurmak isteyeceğiniz kişiyi hatırlamanız, onu zihninizde canlandırmanız, adını zihnen anmanız aranızdaki telepatik ve ruhsal bağı aktif hale getirecektir. Bu bağ sayesinde eğer bir engel yok ise ruhsal temas sağlanabilir. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi ruhsal hassasiyetin arttığı anlarda diğer varlıkların da teması söz konusu olabileceği için emin olmak güç olacaktır. Bir noktaya kadar ruhsal hissediş mümkün olsa da irtibatın gerçekliğinden emin olmak zordur. Transa nasıl geçileceği konusunda Nasıl Transa Geçilir? Makalesini inceleyebilirsiniz.

Ölülerle iletişim kurmak ve iletişim yolları

Ruh Çağırma Seansı ile Ölülerle iletişim Kurulabilir mi?

Ölülerle irtibat kurmak ruh çağırma seansları ile mümkün müdür? Bu konuyu ciddi olarak araştıranlar bu seansların yapılmaması gerektiğini ve aslında bu seanslara gelenlerin cinler olduğunu da sanırım biliyorlardır. Bu tür seanslarla ölülerle irtibat kurmak, ölüyle konuşmak mümkün değildir. Madde boyutuna geçen cinler bu aşamada büyük sıkıntılar yaşatabilirler.

Ölmüş Birisi İle Telefonda Konuşmak Mümkün mü?

Ölmüş biri bizi telefonla arayabilir mi? Ölen bir yakınımız telefonla bize ulaşabilir mi? Rüya da ölen birisi ile telefonla konuşmak!

Ölülerle rüyada iletişim rolleri

Gündelik yaşamımızda bizzat yaşamadığımız sıradışı olaylara inanmamız ne bilimsel olarak ne aklen ne de mantıken mümkün değildir. Bunun herhangi bir bilimsel açıklaması yapılamaz çünkü olay olduğu anda mevcut bilimsel imkanlarla veri analizinin yapılması, aynı olayı birden fazla insanın benzer şekilde yaşaması gerekir.

Konuyla ilgili sık sık mail ile sorular geldiği için benzer durumları yaşayanlara mümkün olduğunca konuyu açıklamaya çalışayım.

Ölen insanlar madde boyutundan farklı bir boyuta taşınırlar ancak her iki boyut arasındaki ruhsal iletişim tümüyle yok olmaz. Madde boyutunu terk etmiş dünyadaki adı ile “ölenölmüş” insanların madde boyutunda yaşayan bizlerle irtibatları farklı şekillerde gerçekleşir. Büyük kısmı “yakaza” adı verilen uyku ile uyanıklık evresinde gerçekleşirken, rüyalar aracılığı ile de iletişim kurulabilmektedir.

Bu olayların doğrulukları tartışılabilir ancak bazı olaylar var ki yaşanılanları ölen insanla sizden başkasının bilmesi mümkün değildir. Bu tür iletişimlerde yapılan uyarıların gerçekleşmesi de olayların inandırıcılığını artırmakta. Ancak bu tür iletişimlerde farklı varlıkların da ortak olma ihtimali göz önünde bulundurularak her zaman kesin gözüyle bakmamakta yarar var.

Ölmüş Bir İnsan Telefonla Arayabilir mi?

Bu tür olaylarda kullanılan iletişim yöntemleri imajinasyon ve telepati ile yapılan iletişimde kullanılan tekniklerle büyük benzerlik göstermektedir. Gerçekleşen diyaloglarda konuşmalar, film sahnelerinde geçen; zor şartlar altında kurulan iletişimlerde olduğu gibi mekanik, parazitli ve çoğu zaman anlaşılması güç konuşmalardır. Ancak ruhsal olarak kiminle konuştuğunuzu ve neler söylemek istediğini hissedebilirsiniz. Gündelik yaşamda gerçekleşen iletişimlerde ise çalan telefon seslerini sadece iletişim halinde olan insanlar duymaktadır.

Psikolojik olarak yaklaşıldığında bu durum, ölmüş yakınına duyulan özlemin giderilmesi için gerçekleşen bir savunma mekanizması gibi görünür. İletişim kurmuşsunuzdur ve rahatlarsınız. Bilinçaltında gerçekleşen olaylar bilinç üstüne net olarak yansımadığı için “gerçeklik duygusu” daha net bir şekilde ortaya çıkar.

Ruhsal İletişim ve Kulak Çınlaması

Telepatik (ruhsal iletişim) iletişimlerde de sadece iletişim halinde olunan insan bu olayın farkındadır ve diğerleri olan bitenin farkında olmazlar. Sadece siz görürsünüz ve siz duyarsınız. Telepatik iletişimlerde “kulak çınlaması” bir nevi ruhsal olarak “sizi merak eden, sizden bahseden biri var” şeklinde bir uyaran gibidir (tüm kulak çınlamaları değil Telepati Nasıl Yapılır konusunda bahsedilmişti). Madde boyutunda bir insanla iletişim kurmak için O’nun bir şekilde uyarılması, dikkatinin çekilmesi ve farklı bir boyuta sokulması gerekir. Şaşkınlık, korku hissi, ani irkilmeler bir anda insanı farklı bir ruhsal boyuta sokar.

Telepati ile bir başkasında imajinatif yöntemlerle farklı sesler ve görüntüler tetiklenebilir. Duyulan telefon seslerini de bu şekilde yorumlayabiliriz. Beynimizde kayıtlı olan, bilinen, öğrenilen tüm sesler ve görüntüler bunu bilenler tarafından kullanılabilir. Hipnoz altındaki bir insana “telefonun çalıyor” dediğinizde, O insan gerçekten o sesi duyar ve elinde varolduğuna inandığı telefonu alarak gene varolduğuna inandığı bir görüşme yapabilir. Telefon sesini siz duyabilir misiniz? Veya aradaki ikili görüşmeyi? Gerçeklik O insanla sizin aranızda çok farklı bir boyutta devam etmektedir.

Ölmüş bir insanla yapılan telefon görüşmelerinde de bu mekanizmaların kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Kanıtlamak ve bilimsel olarak doğrulamak mümkün müdür? Yaşamadığınız sürece asla mümkün değil. Tüm ruhsal gerçeklikler sadece size ait gerçekliklerdir.

Ölen Yakınımızı Görmek için Tekâsür Suresi ve Bir Uygulama

Eski din alimlerinden nakledilen bir uygulama var dileyenler uygulayabilirler. (Kaynak: Mekasidu’t-Talibiyn 228)

Yatsı namazından sonra 4 rekat namaz kılınır. Her rekatında Fatiha’dan sonra Tekâsür suresi okunur. Yattığınızda görmek istediğiniz yakınınızı düşünün, onu görmek için Allah’a dua edin ve onu görmeye niyet edin. Uyuyuncaya kadar Peygamber Efendimize (s.a.v.) Selat-ü selam okuyun.

Tekâsür Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm
1- Elhakümüt tekasür
2- Hatta zürtümülmegabir
3- Kella sevfe tağlemun
4- Sümme kella sevfe tağlemun
5- Kella lev tağlemune ilmel yagin
6- Le teravünnelcehim
7- Sümme leteravünneha aynelyagin
8- Sümme le tüs’elünne yevmeizin anin naim

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Çoklukla övünmek sizi, kabirlere varıncaya (ölünceye) kadar oyaladı. ﴾1-2﴿ Hayır; ileride bileceksiniz! ﴾3﴿ Hayır, Hayır! İleride bileceksiniz! ﴾4﴿ Hayır, kesin olarak bir bilseniz… ﴾5﴿ Andolsun, o cehennemi muhakkak göreceksiniz. ﴾6﴿ Yine andolsun, onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz ﴾7﴿ Sonra o gün, nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz? ﴾8﴿²

 

 


¹ Bakara Suresi 154. Ayet. Diyanet işleri meali. Meal ve Tefsiri

² Tekâsür Suresi Meali – Tekâsür Suresi Tefsiri
Ölülerle İletişim Kurmak Mümkün mü?

www.parapsikoloji.net

7 Şubat 2017

E. Emre Sönmez
E. Emre Sönmez
“İnsan ruhunu yitirmediği sürece yapamayacağı şeyler sınırlıdır AMA sınıra ulaşmak için vazgeçmesi gerekenleri terkedemeyecek kadar da bencil, tembel ve egoisttir”
YAZARA AİT TÜM YAZILAR
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 123 YORUM
 1. blank Fırat AYVAZOĞLU dedi ki:

  Merhaba Umarım cevaplarsınız şimdiden allah razı olsun 🙏🏽 ben 23 yasıdayım ve 16 yasımdan beri engelli annemi ben bakıyorum fizik ve zihinsel olarak engelliydi annemi 15 gün önce kaybettim ansızın hıc anlamadım ve kaybettim annemii baska kımsem kalmadı.. Onu nasıl özlediğim parçalandığımı allah biliyor tek. Annemle vedalasamadım benden razı mı bilemedim ben uyuyamıyorum dalıp dalıp gidiyorum gündüzleri de nolur bi çare gösterin rüyama girsin bi şekilde konuşmak istiyorum annemle bilinçli olarak

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Başınız sağolsun. Konuda yapabileceğiniz bir uygulama var onu yapabilirsiniz.

 2. blank Gökyüzü dedi ki:

  Merhaba yaklaşık bir sene önce dedemi kaybettim.Dedemi kaybettiğim günden beri her rüyamda onu görüyorum.Bütün rüyalarımda benimle birlikte.Rüyalarımda benimle birlikte hiç ölmemiş yaşıyor ve konuşuyor.Aslında rüyam farklı şeylerle alakalı ama dedem de hep içinde. O ölmeden önce ona hiç veda edemedim.Mevlütler okuttuk, her zaman dua ederim ama hala rüyalarımda görüyorum .Uzun zamandır.Bana bir şey anlatmak istiyor olabilir mi?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Tekrar gördüğünüzde onunla iletişim kurup kendisine sorabilirsiniz. Bu düşünce bilinç seviyenizi etkilemeye başladığınızda rüyanızda da olsanız hatırlayıp onunla iletişim kurmak isteyeceksiniz. Düşüncenizi algılayacaktır.

 3. blank Çiğdem dedi ki:

  Emre bey, 3 ocak ta annemi kaybettim. Kanser hastasıydı ve son 1 ay elden ayaktan düşmüştü. Benim yanımda kalıyordu.5 dk bile uyusam rüyamda görürdüm . Yanımda olmasına rağmen. Öldükten sonra hiç görmüyorum. Odasında hç birşeyini yıkamadım havalandırmadım kokusu dursun diye. Acı çekerek öldü maalesef. Ama içimde nedense onun çok mutlu olduğuna dair kesin bir his var aksi hiç geçmiyor genç ve yüzü gülerek sürekli yanımda hissediyorum. Ağladığımda hadi ama yapma çiğdem diyor sanki. Acaba kendimimi kandırıyorum? Ama okadar net ve eminimki onun yanımda ve mutlu olduğuna. Odasına giriyorum kapıt kalem bıraktım su bıraktım bana bir işaret ver anne diye yalvarıyorum ama maalesef birine anlatsam eşime falan kafayı yediğimi düşünecek ama resmen yalvarıyorum. 2 yaşında oğlumla dans ediyorum müzik eşiliğinde daha annemin kırkı çıkmamışken ama o da oğluml dans ederdi gülerdi. Nedense içimde onun gülerek bizi izlediğinden eminim. Sizce ileşime geçme ihtimali varmı annemin benimle ?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Başınız sağolsun. Ayrılıklar acı verici ne yazık ki. Madde planında sizin bekliye girdiğiniz şekilde iletişime geçmesi güç. Dahası farklı varlıkların sizi yanıltma ihtimali de var. Bunu yapmayın lütfen. Eğer onunla ilgili içinizde güzel duygu ve düşünceler varsa o şekilde olduğunu bilin içiniz rahat olsun. Onu mutlu etmek isterseniz onun adına birilerini sevindirin. Kimsesi olmayan çocukları bulup annenizin adını vererek onları mutlu edin. Saçlarını okşayın. Tebessüm etmelerine vesile olun. İhtiyacı olanların ihtiyaçlarını karşılayın. Onlardan anneniz için dua etmelerini rica edin. Yaşadığımız madde boyutunda yayılan hiçbir enerji yok olmaz emin olun ona ulaşacaktır. Ölenler (uyananlar) belli bir süre yaşadıkları ortamda olabilirler, sizin tedirgin ve üzgün halinizde onları üzer. Siz ona verilen bir sorumluluktunuz sizin için yaptığı güzel şeylerden dolayı ona teşekkür edip dua edin. Hem siz hem de Anneniz daha huzurlu olursunuz. Diğer ayrıntıları konuda belirtmiştim.

 4. blank Aysel Öztürk dedi ki:

  Merhaba 1.5 ay önce babamı kaybettim ve o günden birkaç gün sonra babam beni rüyamda telefonla arayarak yaşadığı eve çağırdı bende ona baba sen ölmedin mi dedim hayır ölmedim şehir dışına çıkmıştım eve geldim şimdi hadi eve gel dedi bende o eve gittim ve babam amcamla beraber o evde yemek yiyordu. Amcam hala hayatta sizce babam benimle iletişimemi geçti bişeyler mi anlatmak istedi

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Amcanız babanız için dua etmiş veya onun adına iyi bir şeyler yapmışsa en azından onun bir iyiliği hatırlayıp mutlu olmuş ise bu rüyayı görmüş olabilirsiniz. Farklı anlamlarda da yorumlanabilir ama sorduğunuz konuyla ilgili bunları söyleyebiliriz. Rüyayı görmeden önce amcanıza bir şeyler yapıp yapmadığını veya dua edip etmediğini en azından babanızı hatırlayıp iyi bir şeyler yapmaya niyetlenip niyetlenmediğini sorabilirsiniz.

 5. blank Gamze T. dedi ki:

  Emra Bey merhaba,

  Çok sevdiğim dedemi kaybettim.
  Cenaze günü herkes dağıldktan sonra odada tek kaldm, ağlarken sanki yanımdaymış gibi onunla konuştum.
  Sabah uyanınca mezarlığa gittim. Oturdum başına ellerimi toprağa koydum, yine konuştum. O günlerde ellerimin içi çok yanardı. İletişime geçtiğimi çok sonra öğrendim.
  Rüyalarıma girmeye başladı. Konuşmuyordu. Elimi tutup götürüyordu bulutlarda kayboluyorduk. Rüyalar hep aynıydı.
  Gürültüler, fısıltılar.. Evde tek kalamıyordum. Yemek yaparken, evi temizlerken..nefesini hissediyordum.
  Deliriyor gibiydim.
  Arkadaşımın babası yardım etmek istedi. Perşembe gecesi odaya bir bardak su koy, işaretle miktarını ve gece 10 da uyuyun dedi. Dediklerini yaptık. Saat 10 da eve öyle bir ağırlık bastı ki, eşim de bende nefes alamıyorduk.
  Gece uyuduk, sabah Ahmet amca aradı. O, dedemin olduğundan değil de, bana musallat olan bir cinin varlığından şüphelenmişti.
  Aradığında söylediklerine inanamamıştım..

  “Hissettiğin varlık senin deden kızım. Arafta kalmış. Ölü ile diri arasıdır. Senin ve annenin kalp gözünüz açık. Görürsünüz, duyarsınız. İleri gitme kızım, psikolojin kaldırmaz. O’na gitmesini, korktuğunu söyle, gidicektir. Evinde okuma yap, toparla kendini…”

  Dediklerini yaptım. Bir odada saatlerce ağladım. Sonra hissetmemeye başladım. Hem sevinçti, hem üzüntü.

  Aradan 4 yıl geçti.

  Peki şimdi neden bunları yazdım? Neden buradayım?

  Çünkü yeniden başlıyor.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Gamze Hanım. Başınız sağolsun.

   Her ihtimale karşı ihtiyatlı olun çünkü Cinler bu tür konularda hassaslaşan ruhlarla farklı şekillerde irtibat kurabiliyorlar.

  2. blank Gunay dedi ki:

   Merhaba, bana yazarmisiniz lutfen , bendede sizin gibi durumlar var , sormak isdediklerim var size

 6. blank Serpil dedi ki:

  Abimi ve dayımı kaybettim dayım intihar etti ama asla inanmıyorum sebebini öğrenmek istiyorum onlarla nasıl iletişime geçebilirim şimdiden teşekkür ederim hayırlı akşamlar çok özlüyorum onları😔

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Başınız sağolsun. Dua edin, düşünce yoğunluğunuzu onları görmeye odaklayın. Konuda bahsettiğim noktaları dikkate alın lütfen.

 7. blank Yıldız Celik dedi ki:

  İyi günler ben eşimi 3 ay önce aniden hiçbir hastalığı yokken kaybettim çok saglikliydi bir türlü öldüğüne inanamıyorum psikolojim bozuldu çok ağlıyorum onunla iletişime geçmek rüyalarımda konuşmak istiyorum ne yapmam lazim teşekkür ederin

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   İyi günler. Başınız sağolsun. Ani ayrılıklar insanı derinden sarsar bu durumla başaçıkmakta zorlanırsanız profesyonel yardım almaya çalışın.
   Duygusal yoğunluk devam ettiği sürece bağlantınız kesilmeyecektir ancak irtibatın sağlanması sadece sizinle ilgili değildir.

   Konuda dikkat etmeniz gereken noktalara değinmeye çalıştım onları yaptığınız ve dikkat ettiğiniz sürece başka bir şey yapmanıza gerek yok.

  2. blank Melis Melis dedi ki:

   Emre bey merhaba.Ben erkek arkadaşımı yıllar önce kaybettim,şuan başka biriyle evliliğe adım atacağım.nasıl öldüğünü biliyorum ama ölümüne sebeb olan şeyleri bilmiyorum o gün neler oldu ne yaşadı senelerdir içimde bunlar soru işareti kaldı unutmam zor.rüyalarıma da çok girmedi en son 1 ay önce girdi parkta gördüm onu seslendim yanına gittim beni tanıdımı tanımadı mı rüyadan anlayamadım arkasından yürüdüm onu rüyada donuk görünce uyuşturucu mu kullanıyosun hala gibi bişey dedim (eskiden kullanıyodu bırakmıştı) yanında biri vardı,arkasını dönüp yürüdü.ölümü hakkında senelerdir kafamda çok soru işaretleri var hep bi cevap bi işaret bekledim.Bu konuda yorumunuz nedir ? Teşekkürler

   1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

    Merhaba. Yorum istediğiniz kısmı yazar mısınız birden fazla konu son cümlede sonuçlanmış. Rüyanızda arkasını dönüp gitmesi mi? Ölüm sebebi mi?

 8. blank Ayşegül dedi ki:

  Emre Bey Merhaba. Genellikle vefat eden amcamı görüyorum rüyalarımda. Ama bu rüyalar öylesine görülen değil kendisi ile iletişim kurduğum rüyalar oluyor. Ona sarılıyorum, onun sıcaklığını hissedebiliyorum. Varlığını gerçekten varmış gibi yaşadığım anlar oluyor. Bana kızını soruyor, olabilecek şeylerden bahsediyor. Bazen beni özlediğini söylüyor. Yine başka bir rüyada eşimin vefat eden dedesini gördüm. kendisini daha önce hiç ama hiç görme şansım olmamıştı. Ölü olduğunu bildiğim yine iletişim halinde olduğumuz bir rüyaydı. Yalnız benim gördüğüm hali gençliğindeki gibiydi. Olacak olanı bana iletmek için rüyama gelmişti. Sizce böyle rüyalar gördüğümde ne yapmalıyım? Bunu geliştirebilir miyim? İyi günler.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Ayşegül Hanım.
   Bazı insanlar ruhsal yönden bahsettiğiniz irtibatlar için daha müsait oldukları için doğrudan muhataplarla değil de onlarla iletişime geçerler.

   Bu konuda doğum haritanızı inceleyin eğer medyum konumlarınız varsa ve gerçekten diğer insanların yararına bir şeyler yapabileceğinize eminseniz geliştirin. Ancak hiçbir zaman yeterince bilgi sahibi olmadan adım atmayın.

   Doğum Haritasında Medyum Özelliği Kazandıran Konumlar

   konusunu ve Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları konusunu inceleyebilirsiniz.

   Bu tür rüyalar gördüğünüzde bir şey yapmanıza gerek yok ancak asla sizi anlamayacak ve rüyanın muhatabı olmayan insanlara rüyalarınızı anlatmayın.

 9. blank Nilay dedi ki:

  Emre bey merhaba.Annemi 23 Nisan 2020 tarihinse kaybettim.Suan bes ay olmak üzere ve ben onu cok özlüyorum. Hayattayken bazen onu cok kirdigim üzdüğüm zamanlar oldu o dünyanın en iyi insanıydı simdi onu üzdüğüm icin o kadar cok vicdan azabi cekiyorumki canimsan cok seviyordum oysa onu ama oanki stresten vs dolayi yaptim.Onunla iletisim kurmak onun nasil oldugunu herseyi konusmak istiyorum.Bunun biryolu varmi neolursunuz yazin bana.Birde kitaplariniz varmi okumak isterim bilgilendirirseniz cok sevinirim.Simdiden cevabiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakin.Birde sizinle yazisabilecegim watsup hattiniz varsa yazarmisijiz cunku annem bir yakinimin ruyasina girip benim icin birseyler soylemis bu bir iletisim olabilirmi bu ruyadin girdigi kisi cok temiz kalpli biri zaten ayrintilari anlatirim.iyigunler.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Nilay Hanım. Başınız sağolsun.

   Üzülmek, strese girmek ve pişmanlık duymak yerine annenizi mutlu edecek güzel şeyler yapabilirsiniz. Anneniz adına güzel şeyler yapmaya çalışın. Yardıma ihtiyacı olan insanlara anneniz adına yardımcı olun, küçük bir çocuğu mutlu edin, hatta yaşamın masumları yardıma ihtiyacı olan sokak hayvanlarına anneniz adına yardımcı olmanız da onu çok mutlu edecektir.

   Başkaları aracılığı ile de rüyalara girebilirler. Daha çok saf, temiz ve iletişime müsait frekansa sahip insanlar üzerinde iletişime geçerler.

   Kitapları henüz çıkartmadım. Özetlerini web sitelerimde yazıyorum. Zamanının gelmesini bekliyorum. Açıkçası günümüzde gerek var mı ona da emin olamadım.

   Yorumda girdiğiniz mail adresinize yazıyorum.

 10. blank Zeynep dedi ki:

  Merhaba. Ben ruh eşimi 3 ay önce kaybettim. Onunla hala konuşabilirmişim gibi hissediyorum (Doğum haritamda psişik güçler var). Ama nasıl yapabilirim bilmiyorum. Astral seyahat ile astral bedenler üzerinden diye düşünüyorum. Yani onu özlüyorum ve son günlerde realitem bozulmaya başladı. İrtibat kurma yolları hakkında bana yarımcı olur musunuz? (Ruh çağırma seansı kesinlikle istemiyorum)

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, başınız sağolsun.

   Neler yapmanız gerektiğine konuda değindim lütfen not alarak okumaya çalışın. Astral seyahat konusunda kendinizi geliştirmeniz güzel bir düşünce ancak astral alemde göreceğiniz görüntünün ruh eşiniz olduğundan emin olmanız kolay olmayacaktır. Astral Seyahat Çeşitleri ve Gerçek Astral Evresi konusunda hangi astral seyahat evresinde olmanız gerektiği yazmakta.

   Siz bu noktaya ulaşsanız da ruh eşiniz o noktada bulunmuyorsa gene görüşemeyebilirsiniz.

   Konuda bahsettiğim güvenli yolları inceleyin lütfen. Bir sorun olursa yazarsınız.

 11. blank Mehmet Kaya dedi ki:

  Selâm. Bir hafta önce canımdan çok sevdiğim ilk eşimi, çocuklarımın annesini kaybettim. Üç gün kalbim duracak sandığım bir üzüntü içinde yollarda tepelerde dua ettim “yeter ki iyi olduğunu bileyim, bir rüya, bir işaret diye” Üçüncü gün sadece faceten arkadaşım olan, daha önce hiç yazışmadığım, eşimi hiç bilmeyen 62 yaşında bir hanımefendi, Facebook’taki ilanımdan sonra kendisini sürekli bir şeyin dürttüğünü ve artık dayanamayıp meditasyonu oturduğunu aktardı. Orada eşimden bana açık bir mesaj almıştı ve mesaj içinde onun asla bilemeyeceği şeyler de vardı. Çok iyi bir insan olarak görünen bu hanımefendinin ilettiği mesajda çok net helalleşme ve çok güzel bir yerde olduğunu içeren ifadeler de vardı ve çook rahatladım, ölmek istedim. Hasret acısı hariç üzüntüm kalmadı. Sizce bu nedir. Temiz bir kanal ile iletişim olarak yorumladım ben.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Selam. Başınız sağolsun.
   Gerçekliğini bilmemiz mümkün değil ancak güzel olanı güzel yorumlamak her zaman iyidir. Bazı insanların kanal olma özelliği vardır. O şekilde olduğunu ümit edip yüreğinizi ferah tutun. Kendi hayatımda da çevremde yaşayan insanlarda benzer durumları gözlemlemiştim. Doğrudan ilgili insanla değil saf ve temiz kalpli insanlarla rüya aracılığı ile bağlantı kuranlar olmuştu.

   Sağlık, huzur ve güzel bir yaşam geçirmenizi dilerim.

 12. blank Nogul dedi ki:

  Iyi gunler. 3 hafta once aniden esimi kaybetdim. Cok kotu bir durumdayim. Ondan sonra olumu ile cok ilginc seyler oyrendim ve bu beni deli ediyor. Onunla iletisime gecMek konusmaya cok istiyacim var lutfen. Yardim edin

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   İyi günler. Başınız sağolsun. Konuda yapmanız gerekenleri ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Dikkatli bir şekilde tekrar okuyup notlar alarak uygulayın lütfen.

 13. blank Bedriye dedi ki:

  Merhaba .Ben birbuçuk ay önce eşimi kaybettim.onunla iletişim kurmak istiyorum ne olur bana yardım edin çok ihtiyacım var buna.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Başınız sağolsun. Konu içerisinde bahsettiğim ayrıntılara dikkat edin lütfen. Neler yapmanız gerektiğini, nelere dikkat etmeniz gerektiğini yazmaya çalıştım. Mail adresinize yazarım.

 14. blank Gizem dedi ki:

  Merhaba babam 4 gün önce öldü ve onu hiç göremedim cenazesine dahi gidemedim çünkü akrabaları bırakmadı onu en son 2 yıl önce gördüm sadece telefonla irtibattaydık kanserdi durumu kötüleşince hiç konuşamadı ve öldü ben hiç bir şey soramadım hiç bir şey söyleyemeden gitti benden çok ağlıyorum yıpranıyorum her gün her gece aklımda dalıp dalıp ağlıyorum sorular sormak istiyorum onu çok ama çok özledim lakin cinlerle karşılaşmaktan korkuyorum bünyem çok hassas napmalıyım nasıl bi yol izleyebilirim içimde bir çok şey kaldı ben dayanamıyorum ölmek yanına gitmek istiyorum 🙁

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba başınız sağolsun. Konuda anlattıklarım ve sorulara verdiğim cevaplarda belirttiklerim dışında bir şey yapmanıza gerek yok. Ölüm son değil gerçeğe uyanıştır. Siz bu boyuttaki varlığınızı değerli kılmaya çalışın. Siz huzurlu ve mutlu olduğunuz sürece gidenler de huzurlu olurlar. Tabiki yasınızı tutun ancak kendiniz yıpratmak yaşam kalitenizi düşürmekten başka bir işe yaramayacaktır. Onu mutlu etmek istiyorsanız hayattaki amacınız ne ise ona göre yaşamınızı sürdürmeye devam edin lütfen.

 15. blank Ebru dedi ki:

  Merhaba
  Ben koronadan babamı kaybettim 40 günü geçti. Annem de hastaneydi ama o kurtuldu şükür. Babam benim arkadaşımdı hayat öğretmenim neşemdi, çok ağır bir süreç geçirdik, yoğun bakım süresi çok uzundu hala babamın hayatta olmadığına inanamıyorum, yoğun bakımdan önce bizden yardım istedi çıkarın beni burdan diye, bizden yardim istedi bırakın yardım etmeyi hastaneye bile giremedik, müthiş bir suçluluk duyuyorum, yalnız başına ölüme gitti yaşamayı bu kadar seven o neşeli adam, sürekli onun hastanede neler çektiğini düşünüyorum ve kahroluyorum, yanında olamamak, mezarına yaklaştırılmamak… Rüyalar tek avuntum ama rüyalarda benimle konuşmuyor yüzüme bakmıyor sanki, birlikte denize giriyoruz annemden ve benden uzakta yüzüyor fakat içimin çok daraldığı bir anda bir işaret gönderdiğini biliyorum burdan yazmayacağım, ben çok istediğimde mi iletişime geçebiliyoruz bilmiyorum ama rüyalarımda onunla konuşmayı çok istiyorum, her sabah bu gerçekliğe uyanmak…

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Başınız sağolsun.
   Ebru hanım öncelikle nacizane bir konuyu hatırlatayım. Doğum ve ölüm bizim irademiz dışındadır. Bir insanın bu boyuttaki yaşamı sona ermişse yer, mekan ve sebeplerin önemi yok. Bir yerde olmasa başka bir yerde, bir sebepten olmasa başka bir sebepten bu boyutla bağlantı kesilir. Bu konuda kendinizi suçlu hissetmeyin. Siz mevcut koşullarda yapmanız gerekeni yapmışsınız, elinizde olmayan nedenlerin sorumluluğu size ait değildir.
   Normal koşullarda olsa yapmanız gerekeni yapardınız. Bu noktaya kilitlenip kendinizi üzmenize gerek yok.
   Ölüm mutlak son değildir. Ölümü şu şekilde düşünün, uyuyan bir insanın süresi doldu ve uyandı. Siz uyandığınızda da aynı ruhsal frekanslarda bulunursanız gene birlikte olursunuz.

   Bilinç hangi noktaya kilitlenirse ruhsal iletişimde onunla ilgili olur. Konuda bahsettiğim noktalara dikkat edin yeterli.

 16. blank Vuslat dedi ki:

  Emre Bey ben altı ay önce kız kardeşimi kanserden kaybettim..aramızda bir yaş vardı😭Benim diğer yarım ruh eşimdi 😭sürekli rüyalarıma giriyo..Ölümden bahsettiği zaman ben sürekli susturdum daha çok erken deyip ..şimdi acaba bana söylemek istediği bir şey varmaydı diye içim içimi yiyo..Geride iki tane evlat bıraktı 😭Nolur bana da yardımcı olun 🙏

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Başınız sağolsun. Konuda anlattıklarım dışında bir şey yapamam ne yazık ki. Konuda anlattıklarıma dikkat edin. Bir konuya odaklı olduğunuz sürece o konuyla ilgili iletişiminiz açık kalacaktır. Yatmadan önce zihninizde kendinizi ona sormak istediğinizi soruyu sorarken canlandırın.

   Vesveselerin yaşamınızı altüst etmesine izin vermeyin.

 17. blank mira dedi ki:

  merhaba benm sevgilim vardi cok severdik birbirimizi ama beni ailem baskasiyla evlendirdi evlendikten sonrada konuştuk ayda 1 kez falan ama 6 ay sonra sevgilim vefat etdi onunla konuşmam mümkün mü

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba başınız sağolsun. Konuda anlattığım noktalara dikkat edin. Eğer ruhsal yeteneklerinizde müsaitse derin trans uygulaması ile konudaki zaman dilimlerini değerlendirmeye çalışın. İletişim herkes için mümkün olmayabilir. Her görünene ve duyulana kesin gözüyle bakmayın. Ruhen ve kalben emin olmadıkça yaşayacağınız hiçbir şeye inanmayın.
   Sebepler sizinle ilgili olmasa da belki hiçbir şeyden haberi olmayan bir insanla evli olduğunuzu unutmayın.

 18. blank Eren dedi ki:

  Merhaba yaklaşık 6 ay önce bir gün yatarken beni gece 2-3 gibi bilinmeyen bir numara aradı. Tam aranmadan önce sanki birisinin beri arayacağı gibi içime bir huzursuzluk yayılmıştı ve dışarıdan çığlık sesine benzer bir ses duymuştum. Aramayı açtığımda sadece cızırtı ve nefes alma sesine benzer bir ses geliyordu. O gece korkudan uyuyamamıştım ve arkadaşlarımla önceleri çok ruh çağırmışlığımız olmuştu. Aradan 3-4 gün geçtikten sonra tekrar arandım ancak ses yine değişmedi. Cızırtı ve sanki birisi oradaymış ama konuşmuyormuş gibi bir his. Demek istediğim sizce bir ruh benimle iletişime mi geçmek istiyor yoksa herhangi biri mi ? ….

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Arayan numaradan kontrol edebilirsiniz. Gizli arama yapılıyorsa hattınızı gizli aramalara kapatın. Konuda bahsettiğimiz daha çok rüya kanalı ile yapılan iletişimle ilgili.

 19. blank Hatice dedi ki:

  Merhaba ben nişanlımi kanserden kaybettigimi söylemiştim.şunu sizinle Paylaşmak istiyorum.nişanlım ölmeden 7 ay önce rüyamda onun cenazesini gördüm tabutunun üzerinde bayrak vardı.ben anlatmıştim güldü geçmişti.enteresan olan bu rüyadan 7 ay sonra 23 nisanda gomduk.ben bayrağı şehitlik düşünMuştüm.ama 23 nisanda her yerde bayrak vardı.gömüldüğü gün.ve ölmeden iki hafta önce de rüyamda mezarlıkta kuran okuyordum.bu da gerçek oldu.rüyalar bize haber veriyor olabilirmi.ve kardeşimi iş kazasında kaybetmistim.o günde rüyamda kardeşimi görmüştüm.gördüğüm rüyalar beni korkutuyor.nişanlım kötüleştigi gün ben onu görüp işe gitmiştim iyiydi.öyleden sonra iki gibi içime bir ateş düştü ağlaya ağlaya izin alıp gittim yanına normal gibiydi sonra kötülesti ambulans çağırdık.yani benim içime ateş sıkıntı düşüp gitmem. bu his nedir bu nasıl bir bağ.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba.
   Rüyanızı kendinizde yorumlayabilirsiniz aslında yeterince açık.
   Her insanın doğuştan aldığı ruhsal yetenekler vardır. Yaşadıklarınız da bu yeteneklerle ilgilidir. Korkulacak bir durum değildir. Doğuştan müzik yeteneği olan bir insanın beste yapması korkulacak bir şey midir? Siz bu yeteneğinizi doğal olarak yaşıyorsunuz.
   Prekognisyon Öngörü Gelecekte Olacak Olayları Görme konusunda ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

   1. blank Hatice dedi ki:

    Teşekkür ederim emre bey cevap verdiğiniz için.ben hiç iyi değilim. bu yaşadıklarımı atlatamıyorum.ben bilmek görmek konuşmak istiyorum.farklı boyutta ama çok severdi beni nasıl iletişime geçebilirim onunla. Ayrıca bu yaşadıklarım ağır geldi bi dinî anlamda ciddi sorularım var.bir bilgili kişi ile konuşmak istiyorum bu konuda lütfen yardımcı olun.iyi değilim.

    1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

     Rica ederim. Diğer mesajınızı yayınlamadan müsait olduğumda mailinize yazarım.
     Konuda anlattıklarımı yapmaya çalışın. Ancak kendi yaşamınızın olduğunu unutmayın. Yaşamınıza bir şekilde devam etmeniz gerekir. Sevdiğiniz insan da sizin yaşamınızın sorunlu bir şekilde devam etmesini istemeyecektir.

 20. blank Hüzün dedi ki:

  Merhaba Emre Bey.. Ben 20 ay önce canımdan çok sevdiğim eşimi gencecik yaşta trafik kazasında kaybettim o günden bugüne yaşayan ölüyüm..onunla sadece rüyalarımda buluşuyoruz..size bir soru sormak istiyorum müsadenizle bazen özellikle sabahları ve gece yarısı üzerime bir ağırlık çöküyor acaba yanıma geldiği anları mı bana belli etmeye çalışıyor???yani yanımıza gelebilir ziyaret edebilir mi beni ve kızını?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba başınız sağolsun.
   Estafurullah. Hassaslaşan ruhlara yardımcı olabilirsek ne mutlu.
   Merak etmeyin ölüm adını verdiğimiz uyanış sadece bizim zaman dilimimiz için uzun ama geniş planda kısa bir mola gibi.
   Ayrılık sonrası ruhların birbirleri ile olan iletişimi tümüyle kopmaz. Belki bir süre her iki taraf için bu ayrılığı hafifletmek adına irtibat devam eder. Belirli zamanlarda gelirler. Bunu bizzat yaşadığım için çok rahat bir şekilde ifade edebiliyorum. İçiniz rahat olsun. Siz emanet olarak bir prenses bırakmış onunla zaman geçirin.

   Ağırlık konusunda net bir şey söyleyemem. Ruhsal yönden hassas olduğumuz dönemler aynı zamanda dış etkilere açık kaldığımız zamanlardır. Herkes farklı hissediyor olabilir.

  2. blank Hatice dedi ki:

   Meraba emre bey mesajınız gelmedi galiba mail adresinde yanlışlık olmuş olabilir.bu mesajı attığım mail doğru.ayrıca zaman ayırdiginiz için teşekkürler.bi önceki mesaja karşılık mail atacaktiniz.teşekkür ediyorum.

   1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

    Merhaba. Evet önceki mail “Adres bulunamadı” hatası verdi. Şu anki yorumunuzda girdiğiniz maile tekrar gönderdim.

 21. blank Buse dedi ki:

  Ben de babamı kaybettim babamın toprağa verildiği gün evden bir telefon numarası özel numaradan bizi aradı ve cızırtılı sesler geliyordu biz kapattık ve o aradı konuşan yoktu sürekli cızırtıyla karışık öksürük sesine benzer sesler geliyordu.babam olduğunu düşünsem de kimse inanmadı telepati yoluyla ulaşabileceğinin farkındaydım o günden sonra hep onu rüyamda görüyorum sürekli ölmediğine inandırmaya çalışıyor. ölmeden önce de onunla sadece 5 saniye görüşebildik ona söylemek istediklerim var bunu nasıl yapabilirim onunla konuşmam mümkün mü

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Başınız sağolsun. Konuda anlattığım noktalara dikkat edin. Ruhsal yoğunluğunuz bulunduğu sürece aranızdaki bağlantı bir süre daha devam edecektir. Diğer sorulara verdiğim cevaplarda ek yöntemler yazmıştım.

 22. blank Arzu dedi ki:

  Annemi çok özledim.

 23. blank Aydan dedi ki:

  Ben 1 yıl önce anneanemi kaybettim.Vefat ettiği gün beni istemiş ama ben yetişemedim o gün.
  Onu kaybettiğimiz günden bu zamana kadar belirli aralıklarla rüyamda görüyorum hep bana hep bir şey söylemeye çalışıyormuş gibi ama tamamlayamıyor.
  Onunla nasıl iletişime geçebilirim yardım edin lütfen.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Başınız sağolsun. Konuda yapmanız gerekenleri anlatmıştım. Eğer gördüğünüz rüyalar bilinçaltınızla ilgili değilse uyumadan önce zihninizi onu gördüğünüzde bilincinizi açacak şekilde programlayın. “Anneannemi rüyamda gördüğümde bilincim açılacak, söylemek istediklerini söylemeden yanımdan ayrılmayacak, söylediklerini net olarak duyabileceğim” şeklinde kendinize ve isteklerinize uygun cümleler kurun.

   Bilinçli rüya ile ilgili Astral Seyahatin ilk Evresi Bilinçli Lucid Rüyalar konusunda pratik çalışma var. O çalışmayı yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz.

 24. blank Elif dedi ki:

  Geçen sene 21 temmuz gecesi en yakın arkadaşım trafik kazasında öldü. konuştuğu en son kişi bendim ölmeden önce. Bir yıl olacak neredeyse ama atlatamıyorum bir türlü ölümümün acısını içimden atamıyorum her gün ağlıyorum dayanamıyorum artık onun yanına gitmek istiyorum. İletişim kurmama yardım edin onunla lütfen.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Başınız sağolsun Elif hanım. Ruhsal bağ ne kadar güçlü olursa ayrılığın acısı da o oranda derin oluyor. Arkadaşınıza olan sevginiz gerçekten samimi ise bu yaşamda üzerinize düşeni yapmalısınız. İçinde bulunduğunuz durum sadece sizi değil onu da sıkıntıya sokacaktır. Konuda anlattığım noktaları tekrar gözden geçirin lütfen. Yapmanız gerekenleri anlatmaya çalıştım. Ancak unutmamanız gereken önemli bir konu var, arkadaşınızla iletişim kurma konusuna odaklandığınız sürece yaşamınızı normal bir şekilde sürdürmeniz zor olacaktır.
   Takıldığınız bir konu olursa yazabilirsiniz.

 25. blank Rüya dedi ki:

  Merhabalar, ben daha önce ne astral seyahat ne de o tarz bir şey denedim. yalnızca az önce doğum haritama baktım. İnançlı bir insan değilim fakat gerçek hayatta beni hiç görmemiş, yıllar önce ölmüş olan kişiyi rüyamda görmek veya onunla ufak bir iletişime geçmek istiyorum. Onu da rahatsız etmeden… Bu mümkün müdür acaba? Çünkü sanki onu görmezsem kendimi mutsuz hissedecekmişim gibi geliyor. Belki size saçma geliyor fakat onu kendime yakın hissediyorum. Cevap verirseniz çok sevinirim, teşekkürler…

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Birbirlerini çok seven insanlar arasında iletişime engel bir durum yoksa iletişim bir süre daha devam eder ancak bu durum ruh çağırma seanslarına benzememektedir. Yazıda ayrıntılara değinmiştim. Konu inançla ilgili değil. Belli şartları yerine getiren herkes için geçerlidir.

 26. blank Gökhan dedi ki:

  Emre bey hayırlı günler ben uzun bir süre önce annemi kaybettim. Annem alkole karşı biriydi ve bu konuyla ilgili sağ olduğu zamanlar çok tartışma olmuştu aramızda. Vefat ettiği günün bir gün sonrası gece yorgunluktan uyumuştum biraz rüyamda bana sarıldı ve ikimizde ağladık. Derken ben uyandım eşimle beraber annemin eşyalarını katlayıp kutuya koyuyorduk ve ev kalabalıktı. Bir anda banyodan gümbürtü koptu biz biri düştü sandık kapıyı eşimle beraber açtık ışığı yaktık peçetelikte boş bira kutusu unutmuştum yani çöp kutusunda biri veya birşey onu tavana patlatmış ve çöp kutusu sağlam porselen bir maddedendi içerdede kimse yoktu zaten banyo dibimizde ve kapıda kapalıydı.eşimle birbirimize bakıp korktuk imkansız bir olaydı ama oldu. Sizce bunu yapan ne olabilir ve iletişime geçmem mümkün mü sağolun

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Hayırlı günler Gökhan Bey.
   Apor – Aspor, Materyalizasyon ve Demateryalizasyon konusunda madde ötesi varlıkların eşyaya nasıl etki ettikleri üzerinde durulmuştu. Benzer olayları bir çoğumuz yaşıyoruz ancak beynimizdeki gerçeklik olgusu farklı algılamamıza neden oluyor.

   Böyle bir olayın farklı bir varlık tarafından gerçekleştirilmesi mümkün. Annenizle bağlantısı nedir bu konuda net bir şey söylemek zor. Şöyle bir ihtimalden bahsedilebilir, annenizi tanıyan bir varlık annenizle ilgili eşyaları toplarken dikkatiniz çekmek istemiş olabilir. Mekanizmayı tetikleyen annenizin eşyaları olmuştur. Doğrudan anneniz olabilir mi? Bu konuda o an orada bulunan diğer varlıklar şahit olmuşsa ancak onlar aracılığı ile bir şeyler söylenebilir ancak doğrulanamaz. Sadece ihtimallerden bahsedilebilir.

  2. blank Acem kızı dedi ki:

   Merhaba ölen sevdiğimle iletişim kurmak istiyorum nasıl yapabilirim

   1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

    Lütfen konuyu dikkatli bir şekilde okuyun. Ne yapmanız ve nelere dikkat etmeniz gerektiği yazılı.

 27. blank sudem dedi ki:

  merhaba ölen biriyle nasıl iletişime geçebilirim lütfen ulaşabilir misiniz çok yakınım 4 gün önce intihar etti.. Bu mümkün mü lütfen.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Başınız sağolsun. Mail adresinize mesaj gönderdim.

 28. blank acı dedi ki:

  emre bey selma hanım gibi 6 ay önce abimi kaybettim evinde telefonlara cvp vermedi evine polıs yolladık ki, koltukta sarıldıgı battaniyesi düşmeden o şekilde ölmüş 🙁 annesini kardeşlerini 35 yıl bakmıs gencecik yaşında ölmüş dünya iyisi birisiydi abim . yaktı geçti hepimiz hastayız ruhen onun yoklugunu asla kabul edemıyoruz gözlerim de yaş kalmadı ufacık bir umut olsa haber alsam diye dua etmekten yoruldum.

  emre bey , lütfen benimle de iletişime geçerseniz sevinirim…

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Başınız sağolsun. Bir mail gönderdim.

   1. blank yonca çatalbaş dedi ki:

    aldım çok teşekkür ederim 🙂 bugün mezarına gidip dua ettim mailiniz içimi rahatlattı çok teşekkür ederim .

 29. blank Selma dedi ki:

  Emre bey mail adresinizi veya whatsapp iletisim numaranizi atar misiniz? Yaklasik 6 ay once oglumu kaybettim Size bir kac soru sormak istiyorum. Buraya yazamadim. Mumkunse ozelden sormak istiyorum.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Başınız sağolsun Selma hanım. Bir sonraki yorumunuza size ulaşabileceğimiz bir mail adresi yazarsanız mail ile iletişime geçebiliriz.

  2. blank acı dedi ki:

   agustos 15 de abimi kaybettim yani 6 ay önce :/ bitiğim mahvoldum sanırım aynı zaman dilimi selma hanım bu nasıl tesaduf ? Allah rahmet eylesın

 30. blank Sevda A. dedi ki:

  Bu sabaha karşı bir rüya gördüm. Üzerimde beyaz bir kıyafet vardı ve bana dini bilgilere sahip bir adam ölülerle iletişime hazır hale getirmek için bir şey içirip, okuma yapıyordu. Ölen dedem aklımdaydı ama trans haline geçemeden tedirgin olup uyandım. Sonra bu durumu internette aratınca bu sayfaya ulaştım. Aslında bilmediğim bilgileri rüyamda gördüğümü farkettim.

 31. blank Efe dedi ki:

  arkadaşım uyanıkken özellikle geceleri saagt 11-12 civarında ama her gün değil belirsiz günlerde bazı insanları görüyor.mesela ölmüs dedesini ananesini ve arkadaşımızı görmüş garip tarafı ananesi ve dedesi ölü ama arkadaşımız yaşıyor. onu anlamadım. ve mesela bir kişiyi görüyor daha sonra gözünü kapatıp kafasını sallayıp gözünü açınca görüntünün gittiğini söylüyor. gördüğü kişiler onunla konuşmaya çalışıyorlarmış. sesli olarak adını söyleyen oluyormuş adını söylemeyenlerde ağzını oynatıyormuş çok korktuğu için bana araştırmamı söyledi durumu nedir ne yapması lazım?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Görünen her görüntüye aldanmamak gerekir. Ölen insanların yaşadığımız boyuta gelmeleri her istediklerinde, her an olabilecek bir şey değildir. Her görülenlerde ölenlerle ilgili olmayabilir. Bu konuda “kesin onlar” gibi bir düşünceye sahip olunmamalıdır.

   Öncelikle durumu ailesi ile paylaşmasında yarar var. Aynı ortamda benzer olayları yaşayan başkaları var mı öğrenmeye çalışsın. Yaşadığı şey sadece kendisi ile mi ilgili bulunduğu ortamla mı ilgili araştırmak gerekir. Bazı hassasiyetler genetik te olabilmektedir.

   Doğum haritasını çıkararak Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları konusundan ruhsal yeteneklerini kontrol etsin. Yaşadıkları doğuştan sahip olduğu ruhsal yeteneklerle de ilgili olabilir.

   Neler yapabileceği ile ilgili fikir sahibi olması için Karabasan Nedir? Nasıl Oluşur? Nasıl Gider? konusuna bakabilir.

 32. blank Emel GÖKMEN dedi ki:

  Merhaba. Ben 18 gün önce muhabbet kuşumu kaybettim. Çok bağlıydim ben ona, çok acı çekiyorum. Rüyalarımda görmek için dua ediyorum her gece ama göremiyorum. Onu rüyamda görmek için ne yapabilirim?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Uyumadan önce düşünmeniz yeterli. Ancak insanların ölüm sonrası ile diğer canlıların ölüm sonrası farklıdır.

  2. blank hatice dedi ki:

   Merhaba ben iki hafta önce nişanlımı kanser verem sepsisden kaybettim.son anda bile bana sarıldı veda etti.onu çok özlüyorum.dün rüyamda gördüm bana temas etti.sarıldı öptü.ama konuşmadı.ben gerçekten onunla mi görüştüm yoksa onun görüntüsüne girmiş cin olabilirmi.mezara gittigim zaman beni görürmü.diğer boyutta beni unutacakmi oraya bağlanınca.ben kimseyle evlenmicem.o benim evimdi sanki.hastalıktan ölen şehitmi bulaşıcı.

   1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

    Merhaba.
    Başınız sağolsun. Ölüm bir son değildir. Asıl gerçeğe uyanıştır. Birbirlerini seven ruhlar aynı seviyede iseler gene birlikte olacaklardır.
    Gördüğünüzün kim olduğu konusunda emin olmak zor. Konuda bahsettiğim gibi bazı belirtiler var onlara göre çıkarımda bulunabilirsiniz.
    İnsan hayatta iken bir ruhsal olgunluğa veya mertebeye ulaşmışsa ziyaretine gittiğinizde sizi duyacaktır.
    Unutma konusunda yaşayanların anlattıkları ve kendi yaşadıklarımdan yola çıkarak şunu söyleyebilirim. İlk ayrılış sonrası belirli bir süre bağlantılar daha sıktır. Zaman geçtikçe seyrekleşir. Bu durum ruhsal irtibatın gücüyle de ilgili olabilir. Bazıları ömür boyu sürer ama çoğunlukla dünyada kalanların dünya yaşamını normal bir şekilde sürdürebilmeleri için bağlantının bir süre sonra kopması gerekir. Ne zaman tekrar bağlantı kurulur? Sizin gerçekten ihtiyacınız vardır kalpten o kadar çok talep edersiniz ve anarsınız ki tekrar bağlantı olur.

    Salgın hastalık nedeni ile vefat edenler şehit sayılır mı? Dini kaynaklarda şehit olacağı belirtilmektedir. Ancak şehitlik mertebeleri de farklıdır. Dini ve vatanı için şehit olanlarla aynı mertebede olmasa da şehit grubunda yer aldıkları ifade edilir. Yakalandığı hastalığa Allah için sabır gösteren, çektiği sıkıntıları günahlarına keffaret sayan bir insanla, hastalıktan dolayı çektiği sıkıntılara küfreden, lanetler eden, edindiği mal ve mülk için dünyadan ayrılmak istemeyen de tabiki aynı olmayacaktır. Bu konuda dini kaynaklarda daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

 33. blank Metin dolunay dedi ki:

  1 hafta önce 3 torunu büyüten annanemizi kaybettik ellerimde öldü ölmeden önce 2 saat önce ufak bir tartışma yaşadık onun beni affedeceğini biliyorum hep tartışırdık gün içinde öpüşüp barışırdık am vicdan azamı çekiyorum kaz kez intiharı düşündüm ama küçük kardeşim geldi gözümün önüne binde bir ihtimal olsa onlar konuşabilsem halallik alabilsem ne düşündüğünü öğrenebilsem. Çıldıracağım rüyalarımada girmiyor. Ne tavsiye edersiniz madyum mesela

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Başınız sağolsun.
   Derinden hissedilen herşey mutlaka karşılık bulur. Bu konuda içiniz rahat olsun. Sizi vefat edenlerle görüştürebileceklerini söyleyenlere itibar etmeyin. Sadece vefat edeni tanıyan cinlerle görüşmüş olursunuz.
   Konuda anlatılanlara dikkat edin yeterli.

   İntihar kelimesi zihninizde yer aldığı sürece vefat eden yakınınızla bu boyutta ve farklı boyutlarda görüşmeyi de unutmanız gerekir.

   1. blank Metin Dolunay dedi ki:

    vallaha hayat iş tenposuna girdik ama acısı hala taze nasıl atlaatcağim bilmiyorum belli etmemeye çalışıyorum güçlü görünmeye çalışıyorum ama içime attıkça daha da kötüye gidiyor gibi hissediyorum . biz anne baba sevgisi sevgisi görmediğimiz için o hem annemiz hem babamız hem annanemiz hemde hayatımızın merkeziymiş kerybedince daha iyi analdık .ölmeden önce söylediğim o sözler insanın içini kemiriyor . bazen her sabah kalktığımızda bir kabus şaka gibi geliyor sanki gelecek gibi gelmeeyceğinib iliyoruz mezara klendi elelirmle koydum ama işte binde 1 ihtimalde olsa konuşabilseydim bir işaret bile yeterdi. tek soru bu mudyumlar gerçekten sadece cin mı geliyor . bilgi için teşekkür ederim

    1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

     Zamanla hayatınız normale döner. İnsan yaşadıkça öğrenip olgunlaşıyor.

     Bir medyum kiminle görüştüğünü size ispatlayabilir mi? O tür maceralara girip kendinize ek sıkıntılar çıkartmanıza hiç gerek yok.

     1. blank Metin Dolunay dedi ki:

      teşekkürler bilgi için

 34. blank Ezgi dedi ki:

  Bundan 2 yıl önce bir süre rüyalarım gerçekleşiyordu. Hiç bilmedigim insanlara fal bakıyordum ve her seyi bildigimi söylüyorlardı. Fakat şimdi ne rüya görebiliyorum ne de fal bakabiliyorum. 6 ay önce anneannemi kaybettim. Hayatta en sevdiğim insandı. Sadece 1 kere rüyamda gördüm. Yüzünü görmüyordum ama hissediyordum. Bana çok zor ulaştığını söyledi. Denediğini ama başaramadığını söyledi. Sizce bu gerçek mi , tekrar rüyaları görmek için ne yapmalıyım

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   İki döneminizi karşılaştırın. Neler değişti? Yedikleriniz, içtikleriniz, çevreniz, konuştuklarınız, düşünceleriniz… İki döneminizi ayrıntılı bir şekilde inceleyin. Aradaki farklılıkları değişimin nedenidir.
   Ayrıca yaşadığınız ve gördüğünüz herşeyi anlatmayın. Bir süre sonra ego güçleneceği için ruhsal hassasiyetiniz azalacak ve egosal bilinciniz herşeyi etkilemeye başlayacaktır.

   Tercih sizin ancak ne şekilde olursa olsun fal ve benzeri konulardan uzak durun. Psişikleri Diğer Varlıklar Neden ve Nasıl Kullanır?

   Bunlara ek olarak astrolojik değişimlerde etkili olabilmekte ancak anlattıklarınıza göre bu arka planda.

   Ölen insanlar irtibat kurmak istedikleri halde iletişim kuramıyorlarsa ya onlardan veya iletişim kurmak istediklerinden kaynaklanan engeller olabilir.

 35. blank melisa dedi ki:

  Merhaba geçen cuma benim 2 yaşndaki yiğenime araba çarptı öldü ben çok ağlıyordum beni bi hocaya götürdüler hoca sende cin var dedi sol tarafında kalbinin üstünde dedi sana bi zararı yok dedi o cin sayesinde yiğeninle irtibat kurabilirsin konuşabilirsin sana görüne bilir o çocuk dedi ama hâlâ hiç bi gelişme yok NEDEN

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, başınız sağolsun.

   Bu soruyu aslında konuştuğunuz hocaya sormanız gerekir.

   Bu gibi konularda insan cinlerden daha yeteneklidir. İki varlığın yapıları ve frekansları farklıdır. Ruhsal hassasiyetleriniz bağlantı kurmanız için başka bir aracıya gerek bırakmaz. Ancak bağlantı kurmak her zaman bizim elimizde olan bir şey değildir. Ölen insanlarla bağlantı kurmanın cinlerle hiçbir ilgisi yok. Belki sizin ruhsal yeteneklerinizi kullanarak sinirsel etkilerle size bir şeyler gösterebilir veya duyurabilir ancak cinlerin sebep olduğu sonuçlardan hiçbir zaman emin olamazsınız. Ölen iki insanın irtibat kurması konusunda ise hiçbir etkileri yoktur. Belki, irtibat anında sizin hissettiklerinize ve gördüklerinize sizin algılarınız aracılığı ile ortak olabilir.

 36. blank Sıbel dedi ki:

  Merhaba hayatımda ilk kez canımdan çok sevdiğim birini annemi kaybettim hastaydı iyi bakmadığını düşünüp vicdan azabı çekiyorum annem rüyama gelip ben ölmedim çok iyiyim diyor üç yıl oldu aynı şeyleri söylüyor bilinçaltım mi buna sebeb oluyor yoksa annem gerçekten ölmedi ruhu yasiyormu

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba başınız sağolsun.
   Benzer durumları yaşayan çok fazla insan var. Ruhsal ve duygusal bağlılığınızın yüksek olduğu insanlarla ölüm sonrası da anlattığınız şekilde irtibatlar devam edebilir. Eğer gördüğünüzde ruhsal hisleriniz hayatta iken yaşadıklarınızla benzer ise büyük ihtimalle annenizdir.
   Ruh için ölüm söz konusu değil Sibel Hanım. Yaşadığımız hayatı zaman ve mekan olarak bedenlerimizle hapsolduğumuz kısıtlı bir yaşam formu olarak adlandırabiliriz. Bu boyutta ölüm sadece bedenlerimiz için söz konusu. Ruh için ölüm söz konusu değil. Hayatımızı nasıl yaşadığımızla doğru orantılı olarak gerçek yaşam ruhun özgürlüğe kavuşması ile başlar.

 37. blank Gizem dedi ki:

  Merhaba, babam bundan 3 sene önce vefat etti. Onu her gün rüyamda görüyordum ama her zaman onu yaşarken hatırladığım gibi, guleryuzlu ve mutluydu. Bir gece onu çok mutsuz gördüm. Bulunduğu yerde onu çok mutsuz eden rahatsız eden bir şey vardı bunu hissettim ve bana bunu yansitmamaya çalışıyordu. Çok huzursuzdu. Sanki benden yardım istiyordu. Onu rahatsız eden ne olabilir? Ona yardım için yapabileceğim bir şeyler olabilir mi? Ne yapabilirim?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Başınız sağolsun.
   Eskiler bu gibi durumlarda eşe dosta yemek ikram eder, vefat edenleri için hayır dua alırlardı. Babanız adına hayır yapıp dua isteyebilirsiniz.

   Bunun dışında tam olarak ne olduğunu bilmemiz mümkün değil. Sevdikleri ile ilgili endişeleri olabilir, kendisinden daha iyi durumda olanları görüp üzülmüş olabilir, sizlerle ilgili bir konu üzmüş olabilir.

 38. blank Handan Çetgin dedi ki:

  Merhaba bu tür yazıları uzun zamandan beri okuyorum. Ben bahsettiğiniz şeyleri çocukluğumdan beri yaşıyorum. Sorun şuradaki bunlar istemsiz bir şekilde oluyor. Rüyamda ölen kişilerin istekleriyle karşılaşıyorum genellikle. Bunlar en masumları. Daha genç yaşlarımda insanlara durup dururken hayatlarında olacak bazı şeyleri söylüyordum. Tamamen istemsiz yine. Artık bu konuda birşeyler yapmam gerektiğini düşünüyorum. Daha bilinçli olursa , insanlara ve ruhlarına daha faydalı olabilirim sanırım. Bütün bunları anlamlardırmamda bana yardımcı olursanız çok sevinirim.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Handan Hanım. Madde ötesi konular ve doğuştan gelen yetenekler bizlere “bunlar da bilinmesi gerekenler” denilerek öğretilmediği için ne yazık ki hayatımızın “kabul edilmesi güç hatta anormal” yanları olarak kaldılar. Mevcut bilim madde temelli olduğu için bu tür konuların kurumsal olarak ele alınıp geliştirilmesi şu an için zor. Gelişim daha çok bireysel çabalarla mümkün olmakta.

   Site içerisinde temel olarak öğrenebileceğiniz çok sayıda konu mevcut. Bazı ruhsal mekanizmalarda konularda ayrı ayrı verildi. Burası ile yetinmeden bulduğunuz tüm kaynaklardan yararlanmaya çalışın. Yeterli bilgiye sahip olduğunda adım atmaya başlayın. Aşağıdaki linklerden başlayabilirsiniz. Konu içlerindeki linkler sizi yönlendirecektir.

   En büyük adım kendinizi tanımak için atacağınız adımdır. Doğuştan hangi ruhsal kabiliyetlere sahip olduğunuza Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları konusundan bakabilirsiniz.

   Ruhsal Güçleri Geliştirme Yöntem ve Teknikleri

   Parapsikoloji ve Parapsikoloji Eğitimi

   Ruhsal Gelişim

 39. blank Atakan Yılmaz dedi ki:

  15ekim 2018 de UMUT adlı çok yakın bir arkadaşımı kaybettim hayatımın en büyük kaybı o diyebilirim. annemin babamın hatta kendimin bile ölümünü düşünürdüm ama onu düşünmezdim bugün 5 mart yarın 17 yaşına giricek can kardeşim eğerki onunla temasa geçmek mümkünse lütfen yardımcı olun hayal veya kurguda olsa rüyada olsa doğum gününü kutlamak istiyorum lütfen yardımcı olun

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Başınız sağolsun. Yazıda bahsedilen uygulamaları yapmanız yeterli. “Ölülerle iletişim kurmak için ne yapılabilir?” başlığını tekrar okursanız neler yapmanız gerektiği konusunda zihninizde bir şablon oluşacaktır.

 40. blank merve dedi ki:

  merhaba benim babaannem öldü onu çok seviyordum nolur görmeme yardım edin rüyalarımda geliyor konuşuyor ama artık onu hiç mi göremiycem??

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Başınız sağolsun. “Öldü” kelimesi şu an bulunduğumuz madde boyutu için geçerli. Aslında ölüm değil madde boyutundaki esaretten kurtuluş ta diyebiliriz.

   Yazıda ayrıntıları belirtmiştim. İki farklı boyut arasındaki sınırlar bellidir. En sağlıklı olan görüşme bizzat kendi bilinçli rüyalarınızdaki görüşmedir. Ruhsal olarak O olduğuna eminseniz farklı bir görüşme yöntemi aramanıza gerek yok.

 41. blank Canan dedi ki:

  Merhaba.Benim esim 10 ay once vefat etti ve ben esimi ruyalarimda cokca goruyorum bazen beni uyariyor bazen guzel guzel gulumsuyor bazen yol gosteriyor.Hatta ilk aylarda intihar etmeyi dusunuyordum bana ”olumunden sorumlu olmak istemiyorum”dedi.Bilincalti ruyalari degil ayrimini yapabiliyorum.Sanki bagimiz ayni hayattaymis gibi bazen acaba kafayimi yiyorum diye dusunuyorum ama Kuran’da da var zor bir durum…

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Canan Hanım. Başınız sağolsun.
   Hayır, tabiki kafayı yemiyorsunuz. Yaşamımız madde planı ile sınırlı değil. Siz sınırlı olmayanla birlikte yaşıyorsunuz. Yaşadıklarınızı herkese anlatmamaya çalışın.

 42. blank Aylin dedi ki:

  Merhaba, güzel günler… Kafamda deli sorular nereden başlayacağım konusunda çok kararsızım. Ufak tefek astral deneyimlerim var ve hemen her gece rüya görüyorum, rüyalarım genellikle hep bir işaret içerir. İki gece önce bundan 12 yıl önce vefat eden sevgili Barış Akarsu’yu gördüm.. Elleri cebinde gözlerimin içine bakıyordu ve tebessüm ediyordu. O kadar güzel bakıyordu ki biraz yürüdük bilinmedik bir yolda onunla konuştum neden öldüğünü bilmiyorum, dedim sustu… O kadar sıcak ve samimi bir bağlantı vardı ki, uyandığımda kalbim sımsıcakti. Sormak istediğim soru şu ki; ben onun çok büyük bir hayranıyım, ölüm haberinden sonra alt üst oldum aylarca ağladım, çoğu zaman rüyalarda beyaz bir ışığın cama yaklaştığını sonrada gittiğini görürdüm, hep o derdim… Seneler sonra onu rüyada bu kadar hissetmek beni çok mutlu etti. Benden bihaber mıdır? acaba… İletişim kurmak mümkün müdür? bu konuda bilgilendirirseniz çok mutlu olurum. Çünkü yıllarca ergen aklı ile bu soruya çözüm bulamadım 27 yaşındayım hala onu çok seviyorum. Gerçekten iletişim kurmam mümkün ise onunla bir kere olsun konuşmak yetecek bana. ?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, teşekkürler. Size de güzel günler dilerim.

   Sorunuzun cevabını konuda açıklamaya çalışmıştım. Ek olarak Astral Seyahatte, Ölenler Görülebilir mi? konusuna da bakabilirsiniz.

 43. blank Dilara dedi ki:

  Emre bey mail adresinizi atar misiniz? Size bi ruyamdan bahsedecegim. Buraya yazamadim. Uzun oldu sanirim.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Mail adresinize yazdım Dilara Hanım. (Yorum bölümünde uyarı vardı, sayfalar her 5 dakikada bir yenilendiği için o süre içerisinde yazmış olmanız gerekir)

   1. blank Vuslat dedi ki:

    Merhaba yorumları ve yazınızı ilgi ile okudum tskler güzel bilgiler. Ben 4 ay önce sevdiğimi kaybettim ani kalp krizi sonucu ve hala ağlıyorum kabullenmek çok zor iletişime geçmek istiyorum astral Seyehat bile yapma cabasindayim hatta bi sefer çıktım .çok kısa gördüm iletişime geçecekken direk bedenime döndüm.. 5 saniye tahminen.. merak ettiğim konu şu her gün ben 4 aydır sabaha karşı uyuyorum ve hep ruyama geliyor bazı rüyalarım çok net bu gördüğüm rüyalar bilinç altimi yoksa iletişim varmı.. biz 6 yıl boyunca büyük bir sevgi yaşadık benimle iletişim halindemi acaba.. bide gün içi neyi kalbimden geçirirsem o konuda rüyamda oluyor mesela msj atardı şimdi olsaydı diye düşünsem o gece msj atıyor bana 😭

    1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

     Merhaba. Rica ederim. Dilerim bir faydası oluyordur.
     Öncelikle başınız sağolsun. Çok üzücü bir durum. Özellikle seven iki insanın ani ayrılışları insanda şok etkisi yaptığı için daha şiddetli olur. Üzüntünüzü yaşayın, gözyaşlarınızı akıtın, yasınızı tutun ancak yaşamın sizin için devam ettiği gerçeğini de unutmamaya çalışın.

     Vefatlar sonrası belli bir süre ruhsal ve duygusal bağları olan insanlar birbirleri ile ruhsal katta görüşmeye devam ederler. Bu durum herkes için geçerli olmayabilir. Bu konu hem dini kaynaklarda hem de ruhsal konularda ele alınmıştır. Belli seviyeye gelmeyenler bu boyuta tekrar gelemezler. Eğer gördüğünüzde ruhunuzla, yaşamda iken hissettiğiniz gibi birebir hissediyorsanız sevdiğiniz insanın olma ihtimali yüksektir. Gördüklerinizin bir kısmı bilinçaltı ile de ilgili olabilir. Bu konuda kimse net bir şey söyleyemez.

     Asıl önemli olan noktayı atlamamaya çalışın. O olsa bile artık farklı boyutlardasınız, görüşseniz de sürekli devam etmeyecektir. Yaşamınızı tümüyle bu konuya odaklamamaya çalışın. Bu durum hem sizi hem de onu fazlasıyla üzecektir.

 44. blank nisa dedi ki:

  size bir sorum var benim bir sevgilim vardı askerdeyken bunalım yüzünden intihar etti.Astral seyhat yapmaya çalışıyorum aylardır.Kafam kalkmıyor bedenimden allerimi ve ayaklarımın kalktığını gördüm.Adını hatırlayamadım bir bilim adamı bu teknikle ölmüş annesiyle konuşmuş.Belki bende yapabilim ümidiyle deniyorum ama olmuyor sizce nerde hata yapıyorum yada başka bir yolu varmıdır?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Yazıda ve diğer yorumlarda da belirttiğim gibi hiçbir teknik ölen birisi ile irtibatı kesin kılmaz. Görüşüldüğü iddia edilenler farklı varlıklarda olabilir. Konu yaşadığımız boyut dışı ile ilgili olduğu için ne yazık ki hiçbir olaya “kesin” gözüyle bakamayız.

   Astral seyahat konusunda acele etmeyin. Bisiklet kullanmayı öğrenme süreci gibi düşünün. Belli bir Koordinasyon süreci gerekir. Düzenli çalışmaya devam ettiğinizde mutlaka başarı elde edersiniz. Bu konuda Astral Seyahat Kategorisi ve Astral Seyahat ve imajinasyon Çalışmaları konularını inceleyin.

   Bu konuda yapacağınız en büyük hata “aceleci davranıp bir an önce sonuca ulaşma” düşüncesi olacaktır.

  2. blank olcay dedi ki:

   ben babamla iletışime nasıl geçicem vefat etti de

   1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

    Başınız sağolsun. Yazıda bahsettiğim noktalara dikkat etmeniz yeterli.

 45. blank Rabia dedi ki:

  Merhaba… oldukça bilgilendirici bir yazı olmuş… ben bir şeyi hep merak ederim; ölmüş olan (bağ kurduğumuz) insanlar da bizlere ulaşmak isteyip, çeşitli detaylar ile bize fark ettirmeyi denerler mi?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Rabia Hanım, Evet mümkün. Ancak ispatlamak mümkün mü? Şu anki imkanlarla bunu ispatlamak pek mümkün görünmüyor. Bu tür olaylar kişiye özel olaylar olduğu için genelde ruhsal seviyelerde kalmakta. Bir olay yaşanırken iki kişiden biri gördüğü halde diğeri göremeyebiliyor/algılayamıyor.

   1. blank Rabia dedi ki:

    Haklısınız. Yanıt için teşekkür ederim. Daha önce ailevi bağımın bulunmadığı ve biraraya henüz gelemediğim arkadaşımla bir iletişim kurduğumu fark ettmiştim Zihnen, aklımdan yalnız “ona ihtiyacım olduğunu” söylemiştim ve bir gün sonrasında bana ulaşmıştı. Bunu bilinçli yapmamıştım yalnız o an çok yoğun bir his diyebilirim ya da enerji, ifade edemiyorum hissetmiştim, özellikle kalbimde. O arkadaşım öldü, artık burada değil ve bedeninin hapishanesinden çıktı, o nedenle sormuştum size. Belli belirsiz canlanıyor gözümün önünde -bazen. Bu belirttiğim bir iletişim midir? Eğer öyleyse bunu ben bir bedene sahipken artık ve o değilken, uygulayabilir miyim?

    1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

     Rica ederim.
     Asıl bedenimiz madde bedenimiz gibi sınırlara sahip olmadığı için madde ötesi iletişime de açık halde bulunabilir. Gözünüzün önünde canlanması veya başka bir belirti iletişimde olduğunuzun göstergesi de olabilir ancak doğruluk noktasında emin olmak mümkün olmayabilir. Bu tür iletişimler henüz duygusal bağlar yoğunluğunu kaybetmemişken uygulanabilir ancak gerçekten hissettikleriniz O’na mı ait bilmek mümkün olmayabilir. Yanılma ihtimali yüksek olan konular, özellikle bilinç devreye girdiğinde açılan kapılardan sızanların kimler ve neler olduğunu anlamak zordur.

     1. blank Rabia dedi ki:

      O olasılığı ben de aklıma getirmiştim… Kendimle savaştım, kendimi kaptırmamak için. Onu özlüyorum. İletişim kurmak adına, yazmış olduğunuz metodlara bakıyorum tek tek, o haricinde bir sürü görüntü geçişi geliyor gözlerimi kapattığımda. Yaşıyorken bilinçsizce yapmış olmalıydım (iletişim)i, belki o artık bedeninde olmasa bile bunu bilinçli yapabilirim. Bilmiyorum… Sıkılmadan yanıt verdiğiniz için tekrar teşekkürler.

     2. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

      Rica ederim, yararı oluyorsa mutlu olurum.

      Bu konuda asıl sorun şu; tam anlamıyla bağlantı kurmuş olsanız ve bağlantı kurduğunuz insanın O olduğundan emin olsanız dahi, iki farklı boyut arasında kurulan bir irtibat sizin için hayatın normal akışını bozacak; Eninde sonunda istenmeyen sonuçlar da ortaya çıkacaktır. Bazı kaynaklarda iki insan arasında bu şekilde süregelen bir irtibatın diğer boyuttakileri de aynı şekilde etkileyeceği yazıyordu. Nasıl ki siz burada üzülüyor ve sıkıntı yaşıyorsanız telepatik bağ devam ettiği sürece büyük ihtimalle o da aynı sıkıntıları yaşayacak karşılıklı etkileşim sürüp gidecektir.

      Yaşam ne yazık ki her zaman aynı güzellikte ilerlemiyor. İletişim konusunu bilimsel olarak ele almaya çalışın ancak tüm yaşamınızı etkileyecek bir boyuta taşımamaya çalışın lütfen.

     3. blank Rabia dedi ki:

      Rüyalarımda sık sık görürüm. Son gördüklerimde yüzünün gülümsemediğini hatırlarım, asık, yüzünü çevirmiş, küskün… Çok teşekkürler. Bana önerebileceğiniz bir kitap, makale, ya da benzer bir metin var mı, tam anlamıyla yararını görebileceğimi düşündüğünüz. Bu konunun üstüne gidemeyecek bile olsam, insan gene de öğrenme, bilme isteğinin önüne geçemiyor biliyorsunuz.

     4. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

      Malesef konuyu teknik olarak işleyen veya izlemeniz gereken yolları adım adım gösterecek bir kaynak yok gibi. Bulacaklarınız da daha çok okunacak dualar ve ruh çağırma seansları gibi sonuçları risk oluşturabilecek belirsiz konular.
      Ama tüm sonuçları göze alarak bu konuda kendinizi geliştirmek isterseniz uzun ve zahmetli olan bir çalışma programı iletebilirim. Eğer size hitap edebilecek bir kaynak bulursam onu da iletirim.

    2. blank Rabia dedi ki:

     “Uzun ve zahmetli bir çalışma programı” fikrini sanırım sizden rica edeceğim, şu an, Bedri Ruhselman’ın Ruhlar Arasında adlı derlenmiş kitabını okuyorum, yararlı, az çok bilgi sahibi oldum ve oradada -sizin dediğiniz gibi, ötealemin dikkate değer tehlikeleri olduğundan bahsedilmiş. Ne şekilde ölen ruhun şiddeti ne şekilde vuku bulur… bu bilgiyi karşılıyor tamamen olmasa da,(bu konuda sanırım oburum) çok teşekkürler.

     1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

      (Bu konularda obur insanlara ihtiyacımız var) Mail adresinize gönderdim Rabia Hanım

     2. blank ilke dedi ki:

      Merhaba Emre Bey, yazdıklarınızı ve yorumlarınızı okudum. Rica etsem benim maili mi de programı gönderebilir misiniz?

     3. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

      Merhaba, Lütfen sihirli bir kelime veya bir kaç cümleden oluşan uygulama beklentisi olmasın. Çalışmanın esası kişinin ruhsal hassasiyetlerini ortaya çıkarmaya veya geliştirmeye yönelik yapılması gerekenleri içerir. Benzer konuları da içerisine alacak şekilde yakında bir yazı olarak yayınlanacak.

     4. blank Serdar dedi ki:

      Merhaba Rabia Hn sizinle bilgi alışverişinde bulunmak isterim Bedri Ruhselman ın kitaplarını yazılarını bir hayli araştırdım . Istanbuldaki merkez binasında gidiyorum panellere sohpetlere vs katılıyorum isterseniz bu konuda sizle bilgi paylaşımı yapabiliriz

     5. blank Aydın dedi ki:

      Emre Bey merhaba, Bende ablamı kanser illetinden kaybettim. Yurt dışındaydı sürekli konuşurduk birbirimizle. onu çok seviyorum ve çok özlüyorum vefat ettiği saatte uykumdan uyandım ölüm anında benden yardım istedi. Hiç bir şey yapılamıyor çok üzülüyorum. Yazınızı okudum aynen yazdığınız gibi vuku buldu. Kesinlikle katılıyorum. Özellikle ölüm anında ruh inanılmaz bir güçle radyo frekansı gibi sizinle iletişime geçiyor. Acaba yine aynı şekilde nasıl irtibata geçebilirim. Kendisine soracaklarım var

     6. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

      Merhaba. Başınız sağolsun.
      Yazıda bahsettiklerimi uygulamaya çalışın. Bunun dışında olabilecek iletişimler güvenli değil ne yazık ki. Kiminle görüştüğünüz konusunda hiçbir zaman emin olamazsınız. Şu an yaşadığımız boyuta ulaşmaları ne sadece bizim elimizde ne de sadece onların elinde olan bir şey.

error: Korumalı İçerik!