Ölülerle İletişim Kurmak Mümkün mü? İletişim İçin Neler Yapılabilir?

Ölülerle iletişim Kurmak Mümkün mü? ölülerle iletişime geçebilir mi, ölenle konuşmak, ölen birisi ile konuşmak

Ölülerle İletişim Kurmak Mümkün mü?

Ölülerle iletişim kurmak mümkün mü? Ruhlarla iletişim kurulabilir mi? Ölülerle iletişime nasıl geçilir? Ölülerle nasıl konuşulur? Ölen yakınlarımızla iletişim kurabilir miyiz? Ölmüş biriyle iletişime geçmek konuşmak mümkün mü? Ölmüş bir insan bizi telefonla arayabilir mi? Ölülerle iletişim kurulabilir mi?

Bir çoğunuzun aklına eminim “ruh çağırma seansları” gelmiştir. Tabi ki bir çoğumuzun bildiği fincan ve harflerden oluşan seanslarla irtibat kurmak mümkün değil.

Bir insan öldüğünde yani madde bedeni ile ayrıldığında siz ömür boyu yaşayacağınız evde kalırsınız o ise evin dışında. Aradaki duvarlar ve engeller nedeni ile maddeyi aşıp görmemiz mümkün değildir. Bunun nedeni tek taraflı değildir. Birinci boyutunda görmek isteyen, diğer boyutunda ise görülmek istenen kişinin durumu önemlidir. Ancak imkansız da değildir. Konuyu farklı yönleri ile ele alalım.

Ölenlerle Neden İletişim Kuramıyoruz?

Normal yaşam formunda olması gereken budur. Yaşamın daha katlanılabilir ve sürdürülebilir olması için bu gereklidir. Bir an için her yerde dolaşan ölüler olduğunu düşünün. Veya herkesin evinde geçmişten günümüze kadar ne kadar ölen insan varsa hepsi ile irtibatta olduğumuzu bir düşünün. Sevdiklerinden ayrı kalanlar için çekici bir düşünce gibi gelebilir ancak emin olun dünya yaşanmaz bir yer haline gelirdi. Normal yaşam standartlarının devam edebilmesi için iki boyutun birbirinden ayı olması gerekir.

Madde boyutunda yaşayanlar maddesel bedenleri ile sadece madde formunu görebilecek bir organizmaya sahiptir (Az sayıdaki paranormal yetenek sahipleri ve kendilerini geliştirenler istisnadır) Bu organizma ile sadece madde boyutunu algılayabilecek duyu organlarına sahiptir. Ölenler ise madde bedenini terk etmiş ve ruhsal boyutta yani asıl geldikleri kaynakta yaşamlarını devam ettirmektedirler. Arada madde duvarını aşmış olsanız dahi ruhların bulunduğu boyuta geçmek 3 boyutlu yaşam sınırlarında herkesin yaşayabileceği bir deneyim değildir. Konunun dinsel boyutuna girmeden geçiyorum.

Ölülerle İletişim Kurmak Neden Mümkündür?

Hem ölenler hem de hayatı devam edenler aynı kaynaktan gelen ruha sahiptirler. Geçici olan bedendir, ruh ise herhangi bir kısıtlamaya maruz değildir. Ruhlar birbirleri ile irtibat kurdukları insanlarda telepatik bir iz bırakırlar (Özellikle ailevi ve sevgi bağları). Bu iz alıcı verici konumunun devam ettirilebilmesini sağlar. Bunu dünyanın herhangi bir yerine yerleştirilmiş radyo vericisi gibi düşünün. Yayılan dalgalar asla yok olmaz ve tüm evrene yayılır. Tıpkı düşüncelerimiz gibi. Ve ruhsal katta kurulan bağ o kadar güçlüdür ki madde boyutunu terk ettiklerinde dahi iletişim mümkün olur.

Maddesel düzeyden bakıldığında imkansız görülebilir ancak söz konusu olan ruh olduğunda sınırlar ortadan kalkmaktadır. Ancak bu bağ zamanla azalır ve dünyada kalanlar dünyaya ruhsal boyutta kalanlarda kendi boyutlarına bağlanırlar. Çok nadirde olsa bağın devam ettiği durumlar vardır özellikle eşlerini ve çocuklarını kaybedenler bu bağı koparamazlar ve yaşamları boyu bağı devam ettirirler. Ancak genelde hayatın normal seyrinin devamı için olması gereken çoğu zaman olur ve bağ kopar.

Ölenler Neden Rüyada veya Yarı Uyanıkken Görülür?

Ölülerle irtibat kurmak, daha çok madde boyutundan sıyrılıp ruhsal düzeye geçtiğimiz uyku ve yarı uyanık halde (Yakaza denilen hal) yani bir nevi trans halinde iken mümkün olur ve gerçekleşir. Bu rüyaların gerçekliğini görenler çok iyi ayırt edebilirler. Uyku sırasında ruh serbest kaldığı için bu evrede ruhsal irtibat daha kolay olur. Hayatta olan kişi madde yaşam formunda göremediğini madde duvarını aşarak  ruhsal yolla görmüş olur.

Bu seviyede kişi bedeni ile değil ruhu ile algılar ve deneyimler. Yani iki kişi ruhsal boyutta karşılaşırlar. Ancak bu noktada bazı istisnai durumlar vardır çok daha farklı bir boyutta bulunan ve bizim “Şehit” diye tabir ettiğimiz kişilerin ruhları her iki boyuta da nüfuz edebilmektedir. Bu konunun Kur’an-ı Kerimde ele alındığını ve “Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz.¹” ayeti ile açıkça belirtildiğini biliyoruz.

Ölülerle Ruhsal İletişim Her Zaman Mümkün müdür?

Ölmüş biriyle iletişime geçmek her zaman mümkün müdür?

Ruhsal katların açıldığı veya daha kolay iletişim kurulduğu belli günler ve zamanlar vardır. Bu konuyu bilimsel olarak ele almak veya deney, gözlem yapmak mümkün olmadığı için ancak teoriler üretebiliyoruz. Büyük ihtimalle ruhsal boyutlar arasındaki geçişler belli zaman aralıklarında mümkün olabiliyordur veya hayatta olanlar için belli zaman dilimleri irtibat için daha uygundur.

Bu tip irtibatlar genelde sabaha yakın zamanlarda gerçekleşir. O zaman diliminde madde boyutunda yaşayanlar için, içinde bulundukları ruhsal durumlar daha elverişli olabilir. Çünkü uyanmak üzere yani yarı uyanık duruma geçmektedirler. İki boyut arası geçiş evresidir.

Ölülerle İletişim Kurmak için Ne Yapılabilir?

İki boyut arası geçiş zamanları. Uyku uyanıklık evreleri ve sabah uyanmadan önceki saatler.

Ölülerle iletişim kurmak için neden bu evreler? Çünkü ağır uyku evresinde görülenlerin hatırlanması zordur hatırlanan rüyalar daha çok uyanmak üzere olduğumuz sabaha yakın zamanlardır ki bu evrelerde bilinç yavaş yavaş açılır. Aynı anda hem ruhsal katlarla hem de dünya ile aynı anda irtibat mümkün hale gelir. Ruhsal katlardan alınanların madde düzeyine aktarılabilmesi için uygun bir zaman dilimidir. Eğer ölen kişinin ruhu için herhangi bir engel yok ise uyku ile uyanıklık arasında bulunduğumuz her an ölen kişi ile irtibata uygun bir ortam oluşturur.

Gündüz uyku halinde iken irtibat yaşanan çok sayıda örnek olay vardır. Bu durum bilinçli olarak oluşturulup irtibat denenebilir ancak irtibatın sıhhati tartışabilir çünkü cinlerle de bu noktada irtibata geçilmiş olunabilir. Manevi bir kalkan oluşturarak (Abdest alıp ve dualar okunarak. Veya aura güçlendirilerek) denemek mümkün olabilir. Bu denemede “Telepati Nasıl Yapılır?” makalemizde anlatılan telepatik iletişim yöntemleri denenebilir. Bu konuda özel olarak birine gitmenize gerek yok, eğer ruhsal bağınız kuvvetli ise zaten görürsünüz.

Belli bir trans haline erişildiğinde, rüyada bilincimiz açıldığında yani bilinçli rüya evresinde, irtibat kurmak isteyeceğiniz kişiyi hatırlamanız, onu zihninizde canlandırmanız, adını zihnen anmanız aranızdaki telepatik ve ruhsal bağı aktif hale getirecektir. Bu bağ sayesinde eğer bir engel yok ise ruhsal temas sağlanabilir. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi ruhsal hassasiyetin arttığı anlarda diğer varlıkların da teması söz konusu olabileceği için emin olmak güç olacaktır. Bir noktaya kadar ruhsal hissediş mümkün olsa da irtibatın gerçekliğinden emin olmak zordur. Transa nasıl geçileceği konusunda Nasıl Transa Geçilir? Makalesini inceleyebilirsiniz.

Ölülerle iletişim kurmak ve iletişim yolları

Ruh Çağırma Seansı ile Ölülerle iletişim Kurulabilir mi?

Ölülerle irtibat kurmak ruh çağırma seansları ile mümkün müdür? Bu konuyu ciddi olarak araştıranlar bu seansların yapılmaması gerektiğini ve aslında bu seanslara gelenlerin cinler olduğunu da sanırım biliyorlardır. Bu tür seanslarla ölülerle irtibat kurmak, ölüyle konuşmak mümkün değildir. Madde boyutuna geçen cinler bu aşamada büyük sıkıntılar yaşatabilirler.

Ölmüş Birisi İle Telefonda Konuşmak Mümkün mü?

Ölmüş biri bizi telefonla arayabilir mi? Ölen bir yakınımız telefonla bize ulaşabilir mi? Rüya da ölen birisi ile telefonla konuşmak!

Ölülerle rüyada iletişim rolleri

Gündelik yaşamımızda bizzat yaşamadığımız sıradışı olaylara inanmamız ne bilimsel olarak ne aklen ne de mantıken mümkün değildir. Bunun herhangi bir bilimsel açıklaması yapılamaz çünkü olay olduğu anda mevcut bilimsel imkanlarla veri analizinin yapılması, aynı olayı birden fazla insanın benzer şekilde yaşaması gerekir.

Konuyla ilgili sık sık mail ile sorular geldiği için benzer durumları yaşayanlara mümkün olduğunca konuyu açıklamaya çalışayım.

Ölen insanlar madde boyutundan farklı bir boyuta taşınırlar ancak her iki boyut arasındaki ruhsal iletişim tümüyle yok olmaz. Madde boyutunu terk etmiş dünyadaki adı ile “ölenölmüş” insanların madde boyutunda yaşayan bizlerle irtibatları farklı şekillerde gerçekleşir. Büyük kısmı “yakaza” adı verilen uyku ile uyanıklık evresinde gerçekleşirken, rüyalar aracılığı ile de iletişim kurulabilmektedir.

Bu olayların doğrulukları tartışılabilir ancak bazı olaylar var ki yaşanılanları ölen insanla sizden başkasının bilmesi mümkün değildir. Bu tür iletişimlerde yapılan uyarıların gerçekleşmesi de olayların inandırıcılığını artırmakta. Ancak bu tür iletişimlerde farklı varlıkların da ortak olma ihtimali göz önünde bulundurularak her zaman kesin gözüyle bakmamakta yarar var.

Ölmüş Bir İnsan Telefonla Arayabilir mi?

Bu tür olaylarda kullanılan iletişim yöntemleri imajinasyon ve telepati ile yapılan iletişimde kullanılan tekniklerle büyük benzerlik göstermektedir. Gerçekleşen diyaloglarda konuşmalar, film sahnelerinde geçen; zor şartlar altında kurulan iletişimlerde olduğu gibi mekanik, parazitli ve çoğu zaman anlaşılması güç konuşmalardır. Ancak ruhsal olarak kiminle konuştuğunuzu ve neler söylemek istediğini hissedebilirsiniz. Gündelik yaşamda gerçekleşen iletişimlerde ise çalan telefon seslerini sadece iletişim halinde olan insanlar duymaktadır.

Psikolojik olarak yaklaşıldığında bu durum, ölmüş yakınına duyulan özlemin giderilmesi için gerçekleşen bir savunma mekanizması gibi görünür. İletişim kurmuşsunuzdur ve rahatlarsınız. Bilinçaltında gerçekleşen olaylar bilinç üstüne net olarak yansımadığı için “gerçeklik duygusu” daha net bir şekilde ortaya çıkar.

Ruhsal İletişim ve Kulak Çınlaması

Telepatik (ruhsal iletişim) iletişimlerde de sadece iletişim halinde olunan insan bu olayın farkındadır ve diğerleri olan bitenin farkında olmazlar. Sadece siz görürsünüz ve siz duyarsınız. Telepatik iletişimlerde “kulak çınlaması” bir nevi ruhsal olarak “sizi merak eden, sizden bahseden biri var” şeklinde bir uyaran gibidir (tüm kulak çınlamaları değil Telepati Nasıl Yapılır konusunda bahsedilmişti). Madde boyutunda bir insanla iletişim kurmak için O’nun bir şekilde uyarılması, dikkatinin çekilmesi ve farklı bir boyuta sokulması gerekir. Şaşkınlık, korku hissi, ani irkilmeler bir anda insanı farklı bir ruhsal boyuta sokar.

Telepati ile bir başkasında imajinatif yöntemlerle farklı sesler ve görüntüler tetiklenebilir. Duyulan telefon seslerini de bu şekilde yorumlayabiliriz. Beynimizde kayıtlı olan, bilinen, öğrenilen tüm sesler ve görüntüler bunu bilenler tarafından kullanılabilir. Hipnoz altındaki bir insana “telefonun çalıyor” dediğinizde, O insan gerçekten o sesi duyar ve elinde varolduğuna inandığı telefonu alarak gene varolduğuna inandığı bir görüşme yapabilir. Telefon sesini siz duyabilir misiniz? Veya aradaki ikili görüşmeyi? Gerçeklik O insanla sizin aranızda çok farklı bir boyutta devam etmektedir.

Ölmüş bir insanla yapılan telefon görüşmelerinde de bu mekanizmaların kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Kanıtlamak ve bilimsel olarak doğrulamak mümkün müdür? Yaşamadığınız sürece asla mümkün değil. Tüm ruhsal gerçeklikler sadece size ait gerçekliklerdir.

Ölen Yakınımızı Görmek için Tekâsür Suresi ve Bir Uygulama

Eski din alimlerinden nakledilen bir uygulama var dileyenler uygulayabilirler. (Kaynak: Mekasidu’t-Talibiyn 228)

Yatsı namazından sonra 4 rekat namaz kılınır. Her rekatında Fatiha’dan sonra Tekâsür suresi okunur. Yattığınızda görmek istediğiniz yakınınızı düşünün, onu görmek için Allah’a dua edin ve onu görmeye niyet edin. Uyuyuncaya kadar Peygamber Efendimize (s.a.v.) Selat-ü selam okuyun.

Tekâsür Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm
1- Elhakümüt tekasür
2- Hatta zürtümülmegabir
3- Kella sevfe tağlemun
4- Sümme kella sevfe tağlemun
5- Kella lev tağlemune ilmel yagin
6- Le teravünnelcehim
7- Sümme leteravünneha aynelyagin
8- Sümme le tüs’elünne yevmeizin anin naim

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Çoklukla övünmek sizi, kabirlere varıncaya (ölünceye) kadar oyaladı. ﴾1-2﴿ Hayır; ileride bileceksiniz! ﴾3﴿ Hayır, Hayır! İleride bileceksiniz! ﴾4﴿ Hayır, kesin olarak bir bilseniz… ﴾5﴿ Andolsun, o cehennemi muhakkak göreceksiniz. ﴾6﴿ Yine andolsun, onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz ﴾7﴿ Sonra o gün, nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz? ﴾8﴿²

 


¹ Bakara Suresi 154. Ayet. Diyanet işleri meali. Meal ve Tefsiri

² Tekâsür Suresi Meali – Tekâsür Suresi Tefsiri

Ölülerle İletişim Kurmak Mümkün mü?

www.parapsikoloji.net

7 Şubat 2017

Son Güncelleme 15 Eylül 2021 Emr

Emr
“İnsan ruhunu yitirmediği sürece yapamayacağı şeyler sınırlıdır AMA sınıra ulaşmak için vazgeçmesi gerekenleri terkedemeyecek kadar da bencil, tembel ve egoisttir”
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 180 YORUM
 1. blank Yasemin dedi ki:

  Merhaba 14 Ağustos ta yeğenimi, ilk göz ağrımı kaybettik. 31 yaşında hayatı gezmeyi insanları tüm canlıları seven bir melekti. İçim alev alev yanıyor, rüyama gelmesini ölümüne sebep olan olayın ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Bana yardım edin lütfen

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Başınız sağolsun Yasemin hanım. Lütfen yazıda bahsettiğim uygulamaları deneyin ve fazla ısrarcı olmayın. Zamanının gelmesini bekleyin.

 2. blank EMİNE dedi ki:

  Merhaba Emre hocam, 1982-1983 Lise yıllarından çok beğendiğim, yalnız onun haberi bile yok onu beğendiğimi , ta ki bundan 19 ay önce onunla karşılaşana kadar …bu arada evlenip avrupa ya gidiyor, daha sonra eşinden ayrılıyor ve bahsettiğim gibi 19 ay önce de sosyal medya da beni beğenip ek liyor ve bu şekilde görüşmeye daha doğrusu konuşmaya (görüntülü) başlıyoruz. Ben yıllar sonra karşılaşıp görüştüğüm için o kadar mutluyum tarif edemiyorum şu an o duygumu. Daha sonra konuşurken bi şeylerin farkına varıyorum sürekli burnu kanıyor kolarında morluklar soruyorum irsi olarak ailemde ve bende bu şekilde damar rahatsızlığı var ,işte yüksek tansiyon olabilir burnum ondan kanayabilir diye sorduğum zaman beni geçiştiriyordu..görüşmemizin üzereinden 2 ay geçtikten sonra biraz hastayım işyerinden izin aldım dinleneceğim dedi ve son gece konuştuk, 2 gün sonrada onu kaybettim meğerse LÖSEMİ imiş, hiç göremedim elini tutamadım, 1 veya 2 kez rüyamda gördüm mezarı Almanya da, bana yardımcı olun nasıl atlatabilirim bu travmayı onunla nasıl iletişim kurabilirim..teşekkürler

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Üzücü bir durum gerçekten. Başınız sağolsun. Lütfen yazıda bahsettiğim çalışmaları uygulamaya çalışın. Ancak fazla ısrarcı olmamaya özen gösterin. Hayatınızın tek amacı haline getirmeyin.

 3. blank Meri dedi ki:

  İyi Günler Emre Bey,Sevdiğim kişiyi kaybettim 2 yıl önce.. Onu rüyamda bir gün üstü çıplak arkası dönük
  sekilde gördüm ve kucağında bebek vardı..ve rüyalarimda hep arkası dönük şekilde görüyorum ,,birgün ben beyaz elbisemle bir erkekle dans ettigimi de gordum yüzünü hic gormedim ama o oldugunu o kadar hissettim ki… Ama şu son günlerde hiç göremiyorum acaba bana küstü mü dua da ediyorum.. Acaba onu üstü çıplak gormem daha fazla dua istedigi mi anlama geliyor ve kucaginda bebek ?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   İyi günler. Başınız sağolsun.
   Bu tarz rüyaları, rüya tabirinde uzman olan arkadaşların bulunduğu facebook grupları var o gruplarda paylaşırsanız daha doğru cevaplar alabilirsiniz. Yanlış ifadeler kullanıp sizi yanlış anlamlar içerisine sokmam istemem.

 4. blank Oğuzhan dedi ki:

  22.02.2023 annemi kaybettim 1.5 senedir herşeyiyle ben ilgileniyordum baypas ameliyatı oldu toparlanma yapamadı diyaliz aldı 5 ay kadar da son olarak da bu ramazan bayramı 2 günü vefat etti ve ben son olarak yoğun bakım da gördüm gözümle gördüm mutlu mutlu konuştuk sesi duruşu nefes alışı bile normal di burdan çıkalım asıl bayramı ozaman yapacağız dedim son kez arkamı dönüp bir daha baktım ve bende çok büyük bir kayıp oluştu günlerdir dua ediyorum rüyama gelsin benimle konuşsun yoğun bakım da beni bırakma demişti çok pişmanım annem benimle konuşmak istemiyor mu acaba sesini arıyorum varlığını arıyorum sürekli her baktığım yerde annemi arıyorum aklımı kaybedicem

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Başınız sağolsun. Büyüklerimizin kayıpları bizler için sarsıcı oluyor. Onlardan ayrılmak ve onsuz bir yaşam insana zor geliyor. Geride kalan hatıraları onlar olmadan anmak insana acı veriyor. Alışmak zor maalesef.
   Ancak bir şekilde yaşamımıza devam etmemiz gerekiyor. Özellikle anneler duygusal yönden bizlerle bağlantılı oldukları için başkaları onları görseler de acının artmaması için zamana bırakılıyor. Bize yakın olanlar daha çok görürler ve onlar aracılığı haberlerini alırız.
   Üzüntünüzü yaşayın, yasınızı tutun ve doğal olan bu ayrılığı her iki tarafın daha fazla acı çekmemesi için uzun süre derinden yaşamayın, yaşamınızın amacı haline getirmeyin. Konu belirttiğim uygulamaları yaparsanız zamanı geldiğinde görebilirsiniz. Ancak onu görmeniz sizi ruhsal olarak sarsacak ve etkileyecekse bu süreç uzun sürebilir.

 5. blank Meral turgut dedi ki:

  Merhaba.6 şubatta 15 yaşındaki kızımı depremde kaybettim.iyi değilim.yasayan bir ölü gibiyim.kizim acı çekti mi.kizim bana seslendi mi.kizimi kurtarabilir miydim.Allah bana ceza mi verdi.cennete gitti şehit oldu diyorlar.ben anlamlandiramiyorum.2 kez rüyamda gördüm.öptum sevdim.ama hep ağladım.oda ağladı.evimden ona ait bize ait hiç bir şey çıkmadı.bir çorabı bile yok.cok acı çekiyorum.her şeyimi kaybettim.o benim her seyimdi.onunla iletişim kurmak istiyorum bir yandan da çok korkuyorum.lutfen yardımcı olun

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba.
   Çok üzüldüm 🙁 Başınız sağolsun.

   Durumunuzu, ne yazarsak yazalım tarif edemeyiz; teselli de edemeyiz. Buna kimsenin gücü yetmez. Acınızı yaşasın, yasınızı tutun, kızınızı en iyi şekilde yad edin. Bir anne olarak onun adına yapabileceğiniz güzel ne varsa yapmaya çalışın. Merak etmeyin, tekrar buluşacaksınız.

   Bu kadar yoğun duygular içerisinde iken merak etmeyin tekrar tekrar iletişim kurarsınız. Korkmayın, endişelenmeyin. Sadece araya cinlerin de girmesine sebep olabilecek uygulamalara girişmeyin veya “seni kızınla buluşturayım” diyenlere aldanmayın. Onunla sadece siz irtibat kuralabilirsiniz. Ek olarak sayfa içerisinde yapılması gerekenleri yazdım. Onları uygulamanız yeterli.

 6. blank nilgün dedi ki:

  merhaba
  eşimi 20 gün önce kaybettim hiç kalk yatalım bugün erken dedi ve 20 dk sonra öldü kollarımda
  hiç iyi değlim ondan haber almak iyimi değilmi bilmek istiyorum onunla nasıl irtibata geçebilirim

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba.
   Başınız sağolsun. Konu içerisinde neler yapabileceğinizi mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde yazmaya çalıştım.
   Ancak yaşamınıza sağlıklı bir şekilde devam edebilmeniz için irtibat kurmak için çaba göstermemenizi tavsiye ederim. Bu süreci ne kadar uzatırsanız, yaşamınıza devam etmeniz de o kadar zor olacaktır.

   Enerji kesildiğinde geri döndürmek mümkün değil. Lütfen bu konuda “bir şeyler yapabilir miydim” tarzı düşüncelerin içerisine girmeyin. Hatıralar, yaşanmışlıklar insanın içini burkar biliyorum. Ama bize düşen gidene kavuşacağımız güne kadar güzel yaşam sürdürebilmektir. “öldü” kelimesi aslında yanlış, garip olan biz ölüyüz, öldü dediğimiz insanlar “uyandılar” bizler de uyanacağımız zamana kadar güzel bir yaşam sürmeye çalışalım. Bu ruhen daha iyi olacaktır.

   Onun adına birilerini sevindirin. Dua edin. Onun adına yapacağımız her güzel şey, “onunla nasıl bağlantı kurabilirim” düşüncesinden çok daha iyi olacaktır. Merak etmeyin, eğer gerekirse o sizinle irtibat kuracaktır. Bu süreci ne kadar erken olgunlukla ve doğal bir süreç olarak kabullenirseniz o kadar iyi olur.

   Üzüntünüzü yaşayın, hatıralarına saygı duyun, içiniz burkulduğunda bir ihtiyaçtır göz yaşı dökün ama mümkün olduğunca lütfen bu süreci kısa tutmayın çalışın. İrtibat kurma düşüncesi ile farklı yollara girmeyin lütfen. Çünkü insanı yanıltacak çok farklı varlıklar araya girebilir.

 7. blank Kamil dedi ki:

  kardeşim çok merak ettim benim de bir kızım var ve yazdığınızdan çok etkilendim umarım iyisinizdir şimdi.

 8. blank Sibel dedi ki:

  Merhaba… Meditasyonları ben çok severdim. Kendimde hep 6. hissimin kuvvetli olduğunu, insanlar ile meditasyon yolu ile iletişime geçebildiğimi hissederdim. Ta ki babam vefat edene kadar. 3 ay oldu. Konduramıyorum. Aramızda çok değişik bağ vardı. Çok ani oldu, yurtdışındayım ve babama yetişemedim. 10 saniye gasilhanede gördüm yüzünü. İşaretleri hep babam olarak düşünüyorum. Biliyorum ki beni çok özlüyor. Defalarca rüyalarımda gördüm, hepsini not ettim. Ölümünden bir kaç gün sonrası onu çok mutlu ve genç gördüm. İyi misin dedim, iyiyim kızım dedi.Annem de babamın vefat ettiği gün ilk vefat eden bebekleri ve babamı el ele tutuşurken yemyeşil bir yerde gülümser iken görmüş. Babamın ruhunun olduğunu rğyalarımda görüyorum, ya mutlu, ya kızım seni özledim, sen uyurken yüzündekş benlerini bile sayıyorum diyor ağlıyor. Babamın vefatında evimize kelebekler girmiş. Eşim söyledi. Sonra ben ofisimde vs konuştuğum her yerde kelebekler gördüm minik minik. Ya üstüme kondular, ya suyumu içmeye şişeme kondular. Kendi kendime ruhlar 40 gün sevdikleri ile olurmuş dedim. 40 günden sonra göremediğimi farkettim, farkeder farketmez kelebek gördüm. Çok hissediyorum babamı. Hem iletişime geçmek istiyorum, aynı zamanda konduramadığımdan, kabullenemediğimden dua edemiyor, meditasyon yapamıyorum. Bana bir yol gösterin… Delirmeme ramak kaldı…

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Başınız sağolsun.

   Ani ölümler her zaman sarsıcı olur. Kabullenmek zordur. İnsanlar her istediklerinde bu boyuttan ayrılan insanların ruhları ile görüşebilmiş olsa idi hayatımız nasıl olurdu hiç düşündünüz mü? Meditasyon yaptığınız için bu soruyu özellikle sordum. Hem bu dünyadan ayrılanlar hem de bu boyutta yaşayan insanların yaşamlarını normal bir şekilde sürdürebilmeleri mümkün olabilir miydi sizce?

   Son bir defa görüşmeden ayrılmak her iki taraf için de zordur. Ancak bu düşünceye bağlanıp kalırsanız, bu düşünce üzerine yoğunlaşırsanız aradaki sis perdelerini kaldırabilir misiniz?

   Vefat sonrası gördüklerinize takılıp kalmayın. Herşeyi oluruna bırakın. Siz şu an akan suyu elinizle kesmeye ve gördüğünüz her kabarcıktan yol bulmaya çalışıyorsunuz. Bırakın su akıp gitsin. Giden gittiği yerde, siz ve sevdikleriniz de burada huzur bulun.

   Bir süre sonra gerçekten durulduğunuzda ihtiyaç duyarsanız, irtibat kurmak veya görmek isterseniz konu içerisinde bazı uygulamalar var onları yaparsınız.

  2. blank Beste dedi ki:

   Evet kelebekler doğru babalarımız aynı zamanda vefat etmiş ben de delirmek üzereydim ilk 40 gün yogun iletişim oldu sonra azaldı ama bunu ben istedim çünkü sağlıklı olmayablrdi emin olamazdım tek bildiğim kelebek gercekti babam eylülde vefat etti ve ekim kasım aralıkta hep kelebek geldi yanıma sanki bahar mevsimi gibi üzülme o çok iyi durumda

 9. blank Laman dedi ki:

  merhaba,tum yorumlari okudum babaniz vefat etmis sizin de cok uzuldum aciniza ortakim..Oncellikle yorumumu okumamizi cok isterim cok mutluyum kendi dusuncelerimle ortak bir yerdeyim suan sizinle paylasiyorum
  babami 1 yil once kayb etdik,babaannrm cok iyiyken babamin korona oldugu haberi gelince kadin uyudu uyaninca kendinde degildi(bence transa gecdi) olulerle konusdu,kordinasyonunu kayb etdi gercek falan algilamiyordu gozu kapali geziyordu babam kotu olunca hastahaneye goturduk bu sirada babaannrm kafasini duvara vuruyordu babam olunce fark etdim o vurdugu yere babamin resmini koydugumuz yerdi sonra fark etdim.. babam olduyu gece ruyamda Mekkede idim bana Haci oldugumu soylediler..Uyaninca babamin vefat haberini aldim uzerinden 1 hafta gibi surede babaaneem kendine geldi hic bisey hatirlamiyordu babamjn oldugunu bile bilmiyordu sora sorduk o halde nerdeyfin dedi koyumde idim bana film cekdiklerini soylediler ne zmana biticrk dedim dediler yakin muddetde,bedeninden ruhunun cikidigginda hiss etdiyini de soyledi ayaklarimdan cikdi dedi Bu arada babaannrm cok genc yasinda kocasini kayb etmis babam onu o da babami cox seviyorlardi .. Siz ne soyleye bilirsiniz cok suallar icerisindeyim baska bir sey de soylemek isterim buna cevab verirseniz

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Teşekkür ederim, sizin de başınız sağolsun.
   İki insan arasında ruhsal bağ güçlü ise ki anne ve çocukları arasında özellikle yakın ilgi ve alaka bulunan çocukları arasında bu bağlantı çok daha yoğun olur; kaza, üzüntü, sevinç ve ölüm gibi durumlarda birbirlerinin yaşadıklarını hissedebilirler. Bu hissediş ruhsal hassasiyetle de ilgili. Çoğu zaman duyulur, asker şehit olur o sırada anne bunu hisseder veya çocuk kayıptır anne adeta trans halinde çocuğunun ruhsal durumu ile kontak halinde onun yaşadıklarını hisseder, çok sevdiğimiz bir insan kaza geçirir ve bir o anda büyük bir üzüntü duyarız ve bir şeyler olduğunu hissederiz.

   Babaanneniz de babanızınız vefatı sırasında madde boyutunda kopuş anını yoğun bir şekilde hissetmiş olabilir. Size de bu olay rüya ile farklı bir şekilde yansımış.

 10. blank Özge Çetinkan dedi ki:

  Merhaba . 6 gün önce kayınvalidemi kaybettim. Hergün beraberdik. Kayınvalide gelin değil , anne _kız , en güzel dedikoduları yapan , annenize bile konuşamayacağınız konuları konuşan en yakın arkadaştık . Eşimden başka ikimizin de kimsesi yoktu. Küçüklüğümden beri bir telepati yeteneğim vardır. Haberci rüya görürüm keza annem ölmeden de gördüm fakat yorumlayamadım. Dün evde otururken nolur annem benimle iletişime geçsin söyleyeceklerim var diye dua ettim . Sonra yanlızken çocukların oyuncağı kendi kendine ötmeye başladı. Elektronik bir piyano . Başta bozuldu sandım. Anne sen misin dedim . Ses frekansı bozuldu. Sonra soru sormaya devam ettim . Her soruma düşük ve yüksek frekansta cevap verdi . Yaklaşık 10 soru. Son olarak eski eşinin şimdiki eşi annemin yüzünü görmek için gasilhaneye geldi . Durduramadım ama çok kızdım eminim sende kızmışsındır dedim . Ve resmen piyano çıldırdı . Işıkları yanıp sönmeye , ses frekansı oldukça yükselmeye başladı. Sonrasında gitti , 4 defa kısa süreli geldi gibi olup yine gitti . Şuan piyano sorunsuz çalışıyor hiç bir problemi yok. Ne zaman yanlız kalsam yanımda hissediyorum. Camlar kapalıyken bile ensemde rüzgar esiyor. Bu durumun bir zararı var mı ? Ve yahut bu durum daha ne kadar sürebilir. Sürmesini istiyorum çünkü . Onu ne denli sevdiğimi bilmesini istiyorum .

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Başınız sağolsun. Yaradan rahmeti ile muamelede bulunsun inşallah.
   Uzun sürmez, vefattan sonra bir süre yaşadıkları yerlerde bulundukları söylenir. Sonra gerçek yurtlarına; bu dünyadaki yaşamlarına uygun, hazır yurtlarında bulunurlar. Zaman zaman geldikleri bilinir ancak bu da süreklilik arzetmez ve herkeste olmaz.
   Yaşadıklarınızın kaynağını tam olarak bilemeyiz o nedenle her ihtimale karşın bulunduğunuz ortamda Bakara suresini okuyun veya her noktadan duyulacak şekilde sesini açarak dinleyin (Herhangi bir mp3 çalardan veya akıllı telefonunuzdan)

 11. blank OzleyenBirisi dedi ki:

  Merhaba.Yakin zamanda Teyzemi kaybettim.Elimde büyüdüğüm için çok etkilendim çok ağladım.Bir gün sabaha doğru uyurken gelip ismimle seslendi.Teyzem uyan ben geldim dedi beni sallayarak uyandırmaya çalıştı.Fakat daha sonra canımı acıtacak derecede beni sıkmaya başladı.Bende bağırmaya çalıştım canım acıyor diye ama sesimi cikartamiyordum.Sanki gözümün önündeydi gerçekten onu hissetmiştim.Ama o rüyadan sonra çok korkmuştum.Bu hadiseyi nasıl yorumlarınız? Teşekkür ederim.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Başınız sağolsun.
   Yazdıklarımı mutlak bilgi olarak kabul etmeyin lütfen sadece yorum yapıyorum.
   Öncelikle bu tür deneyimlerde görünen ve hissedilenlerin gerçekten vefat eden yakınların olup olmadığından emin olmak çok güçtür. Eğer gerçekten Teyzeniz olduğuna ruhen eminseniz benzer durumlarda genelde sizden istediği bir şey olduğuna yorulur. Belki bir dua, belki verilip te unutulan bir söz veya ona benzer bir şey. Belki onun istemediğin bir şey yapmışsınızdır veya yerine getirmeniz gereken bir şey vardır unutmuşsunuzdur.

 12. blank isimsiz dedi ki:

  Merhaba yaklaşık 17 gün önce erkek arkadaşımı kaybettim.Başta öldüğüne inanmadım.Yoğun bakımdayken asla rüya göremedim (her gece uzun rüyalar gören ben).İnanmadığım aralıkta 3 kez gördüm birinde bilinçaltı değildi sanırım kendimi toparlamamı bizim için bunu yap dediğini gördüm.Bir yerde olduğunu biliyorum ve bulacağıma tarif edemediğim bir inanç var.O mu bunu istiyor ben mi bilmiyorum,nasıl emin olabilirim bundan?Size birkaç şey danışmak istiyorum konuyla ilgili.Ne kadar süre iletişimde olabiliriz ve nasıl yapabileceğimize dair.Şimdiden teşekkürler.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Başınız sağolsun.
   Vefattan bir süre sonra irtibat daha kolaydır. Zaman geçtikçe güçleşir veya eskisi kadar derin olmayabilir.
   Emin olmak zor ne yazık ki. Ama ruhen bunu güçlü bir şekilde hissedersiniz.
   Konu içerisinde yapabileceğiniz bazı çalışmalar var onları deneyebilirsiniz. Diğer varlıkların araya girme ihtimali yüksek olduğu için alternatif arayışına girmeyin lütfen.

 13. blank Rabia Han dedi ki:

  Merhabalar ,
  Sevdiğim kişi geçen sene trafik kazasından vefat etti. Vefat etmeden 1 hafta önce tartıştık ve kırıldım , son sözü “ben seni arayacağım ” oldu. Aramasını bekledim 1 hafta geçti yok. Vazgeçti sandım. Üzüldüm. Gece rüyamda perte çıkmış araç ve polis aracı gördüm. Kalabalık vardı , kalabalığa yaklaştım sevdiğim adamın ailesiydi herkes. Kaos vardı resmen herkes konuşuyordu , dinlemeye başladım. Annesi onu benim öldürdüğümü söylüyordu. Ağlayarak hayır ben böyle bir şey yapmam diyerek annesini ikna etmeye çalışıyordum. Ardından O gözüktü. Yüzünde hafif bir gülümseme , bana baktı.
  O an tüm korkum silindi gitti.
  “Benim yapmadığımı biliyorsun ” dedim.
  Gülerek mezarlığın yoluna doğru ilerledi.
  Melek gibiydi adeta.
  Uyandım. Ürperdim.
  Aradım onu , ulaşamadım.
  Gece saat 3-4 sularında vefat haberini aldım , tüm gün şok halindeydim.
  1 sene geçti yas hala devam ediyor.
  Onu gerçekten hissetmek istiyorum.
  Özledim .
  Tükendim.

 14. blank AYŞEGÜL dedi ki:

  Merhaba yakın zamanda eniştemi(benim babam abim gibi yakın) kaybettik.3 ay geçti ama hala ilk gün gibi acısı hafiflemiyor.Çok ani oldu.Hergün bu bi kabus olsun diye uyanıyoruz.Yaşama sevincimizi ailece kaybettik.hayattan hiç ama hiç bişe anlamıyoruz.hastanede covid19 dan genç oluşu ve bu aşamalara geleceğini hiç beklemiyorduk.o şoku hala atlatamadık.sanki çıkıp gelecek.onunla iletişime geçmeyi çok ama çok istiyoruz.Hastane sürecinde çocuklarını çok özleyip görememişti.Nasıl ve napıyor.nolur yardımcı olun

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Başınız sağolsun Ayşegül hanım.
   Konu içerisinde paylaştığın bazı uygulamalar var onları uygulayabilirsiniz. Gerekirse neler yapmanız gerektiğini not alarak ilerlemeye çalışın lütfen.

 15. blank Esma dedi ki:

  Merhaba ben dün annemi kaybettim. Annemle aramızda tarif edemediğim bir bağ vardı. Yıllardır engelliydi ve elimden geldiği kadar ihtiyaçlarına destek oldum. O bensiz ben onsuz yapamazdık. Günde on kere tabiri caizse yatana kadar arardı. Bir anda rahatsızlandı on gün içinde de Rabbine kavuştu. Önceki gece yani vefattmeden hemen önce onun ziyartine gittim, hastaneden çıkınca bende bir kulak çınlaması başladı vefat haberini aldık… kendisini toprağa defnedene kadar sürdü. Zeten günlerdir onun çağırıp duruyordum “annem” diyerek ağlıyordum. Vefat haberini almadan hemen önce de kendi kendime uyandım ve uyanmamla birlikte telefonum çaldı haber verdiler hastaneye koştuk. Acaba bu geçmeyen kulak çınlaması onun benimle iletişim kurmak istemesi midir?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Esma Hanım. Başınız sağolsun.

   Aranızda güçlü bir bağ varsa anneniz hayatta iken onunla ilgili gelişmeler olduğunda bu durum sizde kulak çınlaması olarak karşılık bulmuş olabilir. Sonrası için net bir şey söylemek mümkün değil. İlk ruhsal irtibat çınlama şeklinde olmuşsa benzer her frekans siz de bu çınlamaya sebep olabilir. Bu benzerliğe annenizin yaşadığınız ortamdaki ruhsal izleri de sebep olabilir. Ona ait her enerji çınlamaya neden olabilir.. Psikometri Nedir? Nasıl Gerçekleşir? Nasıl Yapılır? Bir tetikleme gibi düşünebilirsiniz. Yaşadığınız ilk çınlama anındaki ruhsal durumu yaşamanıza sebep olan herşey bu durumu tetikleyebilir.

   Öncelikle muayene olmanızda yarar var. Tıbbi olarak herhangi bir sorun olmadığından emin olmaya çalışın lütfen.

 16. blank SALİM ENER dedi ki:

  Başınız sağolsun. Mekanı cennet olsun.

 17. blank Gökyüzü dedi ki:

  Merhaba , 2 sene önce canımdan çok sevdiğim dedemi kaybettim. Onu kaybettikten sonra devamlı rüyalarıma girerdi. 1 sene boyunca ara ara rüyalarımda hep vardı. Onu son gördüğüm rüya da şu şekilde oldu. Bütün aile evdeyiz. Evde bir yakınımızın düğün hazırlığı var. Ben de hazıırlanmışım yatağımda oturuyorum. Dedemde yanımda oturuyor. Ben rüyada da dedemin ölmüş olduğunun farkındayım. Dedemin ruhu yanımda duruyor diye düşünüyorum . Ben de başka kimse görmüyor onu . En sonunda dedem bana bakıp gülümsedi ve şöyle dedi : “Kızım ben artık gitmeliyim gidicem, beni çağırıyorlar ” dedi. Ben de ona :’ Dede gitme nolur gitme ‘ dedim ve ağlamaya başladım . Sonra dedemde benimle birlikte ağlayarak şunu söyledi:’ gitmem lazım beni çağırıyorlar ‘ dedi . Ben de ona sordum : Kim çağırıyor dede gitme dedim. Dedemde son kez bana şunu söyledi : ‘ Melekler beni çağırıyor , beni almaya geldiler .” Dedi. Sonra dedemin yüzüne beyaz bir ışık geldi ve gitti. Ben bu rüyadan sonra bir daha dedemi rüyamda görmedim. Uzun zamandır görmüyorum . Onu çok özledim. Onu tekrar görmek için ne yapmalıyım . Her akşam dua edip, dedemi düşünüp öyle yatıyorum . Ama yine de rüyamda görmüyorum. Onu artık bir tek rüyalarımda görebilirdim ama o da olmuyor. Başka neler yapmalıyım . Onunla rüyamda tekrar konuşmak için.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Başınız sağolsun.
   Belli bir süre iletişim kolay oluyor ancak sonrasında sınırlar daralıyor. Konuda anlattıklarımı uygulamaya çalışın. Ancak hem onun hem de sizin kendi boyutlarınızda sağlıklı bir şekilde devam edebilmeniz için bu konuyu yaşamınızın odağı haline getirmemeye çalışın lütfen.

 18. blank HIKMAT HASANOV dedi ki:

  Ben annemi 10 gun once kaybettim. Dün 63 yaşına basacaktı. Londrada yaşıyorum. Ağustos ayını 3 hafta bir yerde geçirdik burda. Ekim ayinda Antalyaya tatile gittiler babamla. Geri dönüşte İstanbulda bir gece kalıp, babam rutin doktor buluşmasını yapıp, kontollerini yaptırıp akşam Baküye döneceklerdi. Annemin ayaklarında ağrılar oluşmuş, gece uyuyamamış. Sabah babamla konuştum, annen bir az rahatsızlandı acile götürdük dedi. Konuştuktan 15 dakika sonra annemizi kaybettim. Hiç beklenmedik bir zamanda oldu. Realiteyi hazmetmeye çalışıyorum, hazmettiğimi düşünüyorum ama işte o acı gidip geliyor. Bir hafta Baküde kaldıktan, annemi defnettikten sonra Londraya döndüm. Konsantrem bozuldu. Genellikle lüsid rüya dediğimiz bilinçli rüyalar görebiliyorum istediğim zaman. bir kaç kez rüyamda gördüm ama rüyadakının annem mi, bilinç altım mı olduğuna emin değilim. Rüyada olduğumu bildiğimden her defasında annemle konuştuğumda cennete gidip gitmediğini soruyorum ama kesin bir yanıt alamadım şu ana kadar. Kesin bir yanıt alana kadar deneyeceğim, başka ne yapabilirim?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Başınız sağolsun. Ani vefatlar insanı derinden etkiliyor ne yazık ki. Babamın vefatı da ani olduğu yaşadıklarınızı anlayabiliyorum.

   Yapılabilecek çok şey var ama tümünde emin olmak mümkün değil ne yazık ki. Bunu ancak ruhunuzla algılayabilirsiniz. Annenizle temas kurduğunuzda bunu bir şekilde hissedeceksiniz merak etmeyin. Şüphe duyuyorsanız dikkate almayın. Konu içerisinde yapmanız gerekenleri anlatmaya çalıştım. Bilinciniz o noktaya adapte olduğu sürece aranızda bir bağ oluşacaktır.

   Siz elinizden geleni yapın ama hayatınızı olumsuz etkileyecek şekilde yaşamınızın gayesi haline getirmemeye çalışın. Herşey elimizde değil ne yazık ki.

   1. blank HIKMAT HASANOV dedi ki:

    Teşekkür ederim. İnsan madde haline doğmamıştan önce ruh halindedir amma maddesel hale geçtikden sonra ruh halini hatırlamaz. Aynı tabirler, öldükten ve tekraren ruh haline geçtikten sonra da maddesel halini ve maddesel bağlarını hatırlayabileceyine şübhe ediyorum, belke yanılgı içerisindeyim. Amma maddesel haldeyken ruh halimize daha da yaklaşmamızın çeşitli yolları var ve uzun bir pratik gerektirir ve hayatımızda bazı şeylerden vazgeçmemiz gerekebilir amma bunun yapılmasını da doğru bulmuyorum, çünki bizi maddesel halde yaratan Allah bize bir şekilde çeşitli vazifeler yüklenmiş ve bu vazifeleri yerine getirmek için de maddesel halimizle sıkı bir bağımız olması lazım. Ölümün var oluşunu kesin anlamama rağmen dünya ve ahiret hayatı için altın bir dengeni bulmaya çalışacağım. Çeşitli kaynaklara baksam da, henüz tam bir cevap bulmuş değilim. Dün gece annemle iletişime geçmeyi denedim. Sitede olan yöntemi kullandım ama olmadı. Bir daha deneyeceğim. Bu arada, önce de belirttiğim gibi, denge ile ilgili kaynaklarınız varsa, paylaşırsanız sevinirim. Önceden teşekkürler, Hikmet

    1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

     Rica ederim. Eski Türk kaynaklarında ölüm için “Yükselmek” tabiri kullanılıyor. Ölüm kelimesi esasen günümüzde yanlış anlamlandırılıyor. Ölmek bazı ruhlar için bir üst seviyeye geçmek iken bazıları için belki daha alt seviyelere inmektir. Madde boyutundan çıktıktan sonra bir süre ruhsal yaşadıkları alanda bulunmaya devam ediyorlar. Bu aşamada irtibat daha güçlü oluyor. Ruhsal hassasiyeti yüksek olan insanlar görebiliyorlar. Ancak sonrasında da ruhsal kontak kurulabilirse irtibatlar sağlanabiliyor. Bir kaç kez denediğim için bu kadar emin yazdım konuda. Ama bu her ruh için geçerli midir? Orası ayrı bir tartışma konusu. Çünkü madde hayatında dahi her insan yeterince özgür olamıyor. Her boyutun kendisine göre kuralları ve sistemleri var.

     Ruhsal anlamda belli bir noktaya gelmeden dünyanın en etkili teknikleri de kullanılsa gene sonuç alınamaz. Bir süre bilincin bu noktaya kenetlenmesi gerekiyor. Çalışmalardan ne kadar sürede sonuç alınabilir? Bu kişiye ve ruh haline bağlı. Günlerde sürebilir, haftalar da aylar da. Belki de ruhsal olarak o kadar uygun bir durumdadır ki saatler içerisinde de sonuç alınabilir. Bunu düşüncenin bedensel ve ruhsal katları aşması olarak tabir edebiliriz. Hızlı sonuç ise daha çok büyük sıkıntılar yaşandığında alınabiliyor çünkü insan o anlarda tümüyle kendinden geçiyor, maddesel ve dünyevi etkiler sıfırlanıyor.

     Ruhsal anlamda derinleşebilmek için Nasıl Transa Geçilir? Derin Transa Geçiş, Alfa Teta Evresi konusundaki çalışmayı yapabilirsiniz. Ben çok faydasını görmüştüm. Bu tür çalışmalar motivasyona ve ruh haline göre 1-2 hafta içerisinde sonuç verir. Derinleşme anında zihnen ona seslenin. Sistemin sahibine, Allah’a onunla iletişim kurmak için talepte bulunun.

 19. blank Filiz dedi ki:

  Merhaba. On gün önce annemi kaybettim. Böbrek yetmezliği vardı, üzerine pankreas kanseri ve ciğerlerde pnömani oluştu. 4 ay başından ayrılmadığım annem yoğun bakımda 4 günde gitti. İçinde yapmak isteyip yapamadığı, yaşayamadığı bir çok duyguyla birlikte. Uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum, ağlamadan konuşamıyorum, aklımı kaybetmek üzereyim. Herkes doktora gitmemi ve normalleşmemi söylüyor ama ben ondan uzak olmak istemiyorum. Bu dünyada beni en çok seven ve benim en çok sevdiğim insandı. Onunla ilişki kurmayı çok istiyorum, söylemek isteyip ertelediğim öyle çok şey var ki. Dünya tatlısı bir insandı, çok insanın kıymetlisiydi. Lütfen bana yardımcı olun.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Filiz Hanım.

   Başınız sağolsun. Annenizin mekanı cennet olsun. Size de bol sabır diliyorum.

   Acıyı yaşayan bilir o nedenle küstahlık yapıp size öğütler veremem. Acınızı yaşayın, yasınızı tutun. Hayalleriniz ve hatıralarınız her aklınıza geldiğinde hüznünüzü içinize atmayın. Ağlamak insanı rahatlatır. Ancak bir konuyu lütfen unutmayın. Özellikle vefattan sonra belli bir süre yakınımızda bulunabilirler (ruh hallerine göre). Onları üzecek davranış ve abartılara girmemek daha iyi olur.

   Yapmanız ve dikkat etmeniz gerekenleri konuda belirtmeye çalıştım. Eğer görüşmenize engel olacak bir durum yoksa duygusal yoğunluğunuzun ve ruhsal hassasiyetinizin yüksek olduğu bu dönemde onu görebilirsiniz. Ancak bu tür görüşmelerin tek taraflı olmadığını bilmenizde yarar var. İki taraf için de engel olmaması gerekir.

   Konuda anlattıklarım dışında ek bir şeyler yapmanıza gerek yok.

   1. blank isimsiz dedi ki:

    iki taraf için engel yoksa dediğiniz diğer tarafın kırgın olmaması mı yoksa olduğu yerin kötü mü olmaması gerekiyor?

    1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

     Bulundukları konum da önemlidir. Bunu elinde telsiz bulunan ama sinyali size ulaşmayan biri olarak ta düşünebilirsiniz.

 20. blank Hamiyet hallaç dedi ki:

  Merhabalar 23 Ağustos’ta covidden kaybettim babami.kizkardesimin düğünü vardi düğünden çıktık babamlari yazliga biraktik bizde 3-4 günlüğüne antalyaya gittik gittigimiz sabah uyandirmayim diye opmedim.Geldigimizde pozitif olduklarını ogrendim diye ne temas ettim ne cocuklara dokundurduk krese gidecekler diye 3-4 gündür nefes darlığı yaşıyordu ben iyiyim diyordu hep.nefesi kötülesince hastaneye götürdüler 2 saatte oldu babam.bütün cigerlerine inmiş.
  Evlenen kizkardesimin rüyasına girmiş cok neseli ve mutluymuş ben çok rahat uyuyorum kızım cok huzurluyum siz üzülürseniz ben kahrolurum demis bekar kızkardeşim daha erken götürseydim iyiyim demesine bakmasaydim bana kızgın diyor ruyama bile gelmiyor bende cocuklarla öyle hepimiz ayrıldık diye suçlu hissediyorum acaba bir yolu varmi iletişime geçebilir miyim cok özlüyorum onu canim babam bilseniz bize nasil düşkündü biz ona deli olurduk.4 kızını okuttu meslek sahibi yapti tam rahat edecekleri zaman annemle babam gitti cok üzgünüm anlatamam cocuklarm 3 ve 1,5 yaşında onlarin yanında aglayamiyorum annemin yanında aglayamiyorum büyük oğlum ben parka gittim kayarken dedem geliyordu demis annemlere acaba görebilir mi babam torunlarina cok düşkündü ogullarimda cok severdi ya ben cok kötüyüm nasil dayanicam alışamadım inanamıyorum kabullenemiyorum lütfen bana yardımcı olun.kucuk oglum cok uyanıyor geceleri cok kalitesiz uykum zaten 2 gibi filan uyuyorum sabahta ise gidiyorum acaba ondan mi cok üzgünüm ruyama bile gelmiyor diye

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Başınız sağolsun. Mekanı cennet olsun inşallah.
   Bu yaşamda bizim müdahale edebileceğimiz konular sınırlıdır. İmkanımız varsa elimizden geleni yaparız ancak herşeye müdahale etme ve olayların gidişatını değiştirme imkanımız yok malesef. Kendinizi suçlamayın, doğum ve ölüm bizim müdahale alanımız dışındadır.

   Vefat olayından sonra belli bir süre ruhsal yönü hassas insanlar veya çocuklar vefat edenlerin ruhsal durumu da müsaitse geldiklerinde görebilirler. Ancak “kesin o” demek çok mümkün değil. Siz iyi olanı kalbinizi rahatlatacak şekilde iyi yönde yorun.

   Ruhsal temasa uygun olanlar daha kolay görürler. Aynı aile içerisinde biri irtibat için daha uygunsa onun aracılığı ile irtibat kurabilirler. Bunu üstünlük, zayıflık, iyi veya kötü olmak olarak yorumlamayın. Belki sadece o an için gören daha müsaitti onun aracılığı ile irtibat kurmuş ta olabilir.

   Konuda anlattığım yönlemleri uygulayabilirsiniz ancak bu konu üzerine çok fazla düşüp hem onun hem de sizin farklı boyutlardaki yaşamlarınızı olumsuz etkilemeyin. Yasınızı tutun, acınızı yaşayın ama kendi yaşamınızı olumsuz etkileyecek boyutlara taşımamaya çalışın. Zihniniz onunla ilgili konulara odaklı olduğu sürece sorun yaşam kalitenizde olumsuz etkilenecektir.

 21. blank İsimsiz dedi ki:

  Hocam annemle tatile gittik çok mutluyduk. Denize gittik kıyıda bebeğimle oynuyodum annem ben bi yüzüp gelicem dedi su beli geçmiyordu annem çok güzel yüzerdi 66 yaşındaydı arkama bakmadım iyi mi diye.annem arkamda boğulmuş 5 dk içinde sudan ölüsü çıktı. Delirmek üzereyim.. suda kaç dakika kalmış bilmiyorum kalp krizi diyorlar ondan düşmüş diyorlar inanmıyorum annemle konuşmam lazım nasıl öldün acı çektin mi ve af dilemem lazım ondan beni affet seni koruyamadım demem lazım lütfen yardım edin

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Başınız sağolsun. Ani ayrılıklar insanı derinden sarsıyor. Ama biliyorsunuz ölüm sadece beden için geçerli, ruhlar özgür kalıp gerçeğe uyanıyorlar. “Ayrılık” tanımı sadece bu boyut ve madde bedenlerimiz için geçerli.

   Lütfen konuyu dikkatli bir şekilde okuyun. Konuda yapmanız ve dikkat etmeniz gereken noktaları anlatmaya çalıştım.

 22. blank Elif dedi ki:

  Annem benden önceki kardeşimi aldırmış onu görmeye çalışacağım

error: Korumalı İçerik!

Parapsikoloji.Net sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et