Ölülerle İletişim Kurmak Mümkün mü? İletişim İçin Neler Yapılabilir?

Ölülerle iletişim Kurmak Mümkün mü? ölülerle iletişime geçebilir mi, ölenle konuşmak, ölen birisi ile konuşmak

Ölülerle İletişim Kurmak mümkün mü?

Ölülerle iletişime geçebilir mi? Ölülerle iletişime nasıl geçilir? Ölülerle nasıl konuşulur? Ölen yakınlarımızla iletişim kurabilir miyiz? Ölmüş biriyle iletişime geçmek konuşmak mümkün mü? Ölmüş bir insan bizi telefonla arayabilir mi? Ölülerle iletişim kurulabilir mi?

Bir çoğunuzun aklına eminim “ruh çağırma seansları” gelmiştir. Tabi ki bir çoğumuzun bildiği fincan ve harflerden oluşan seanslarla irtibat kurmak mümkün değil.

Bir insan öldüğünde yani madde bedeni ile ayrıldığında siz ömür boyu yaşayacağınız evde kalırsınız o ise evin dışında. Aradaki duvarlar ve engeller nedeni ile maddeyi aşıp görmemiz mümkün değildir. Bunun nedeni tek taraflı değildir. Birinci boyutunda görmek isteyen, diğer boyutunda ise görülmek istenen kişinin durumu önemlidir. Ancak imkansız da değildir. Konuyu farklı yönleri ile ele alalım.

Ölenlerle Neden İletişim Kuramıyoruz?

Normal yaşam formunda olması gereken budur. Yaşamın daha katlanılabilir ve sürdürülebilir olması için bu gereklidir. Bir an için her yerde dolaşan ölüler olduğunu düşünün. Veya herkesin evinde geçmişten günümüze kadar ne kadar ölen insan varsa hepsi ile irtibatta olduğumuzu bir düşünün. Sevdiklerinden ayrı kalanlar için çekici bir düşünce gibi gelebilir ancak emin olun dünya yaşanmaz bir yer haline gelirdi. Normal yaşam standartlarının devam edebilmesi için iki boyutun birbirinden ayı olması gerekir.

Madde boyutunda yaşayanlar maddesel bedenleri ile sadece madde formunu görebilecek bir organizmaya sahiptir (Az sayıdaki paranormal yetenek sahipleri ve kendilerini geliştirenler istisnadır) Bu organizma ile sadece madde boyutunu algılayabilecek duyu organlarına sahiptir. Ölenler ise madde bedenini terk etmiş ve ruhsal boyutta yani asıl geldikleri kaynakta yaşamlarını devam ettirmektedirler. Arada madde duvarını aşmış olsanız dahi ruhların bulunduğu boyuta geçmek 3 boyutlu yaşam sınırlarında herkesin yaşayabileceği bir deneyim değildir. Konunun dinsel boyutuna girmeden geçiyorum.

Ölülerle İletişim Kurmak Neden Mümkündür?

Hem ölenler hem de hayatı devam edenler aynı kaynaktan gelen ruha sahiptirler. Geçici olan bedendir, ruh ise herhangi bir kısıtlamaya maruz değildir. Ruhlar birbirleri ile irtibat kurdukları insanlarda telepatik bir iz bırakırlar (Özellikle ailevi ve sevgi bağları). Bu iz alıcı verici konumunun devam ettirilebilmesini sağlar. Bunu dünyanın herhangi bir yerine yerleştirilmiş radyo vericisi gibi düşünün. Yayılan dalgalar asla yok olmaz ve tüm evrene yayılır. Tıpkı düşüncelerimiz gibi. Ve ruhsal katta kurulan bağ o kadar güçlüdür ki madde boyutunu terk ettiklerinde dahi iletişim mümkün olur.

Maddesel düzeyden bakıldığında imkansız görülebilir ancak söz konusu olan ruh olduğunda sınırlar ortadan kalkmaktadır. Ancak bu bağ zamanla azalır ve dünyada kalanlar dünyaya ruhsal boyutta kalanlarda kendi boyutlarına bağlanırlar. Çok nadirde olsa bağın devam ettiği durumlar vardır özellikle eşlerini ve çocuklarını kaybedenler bu bağı koparamazlar ve yaşamları boyu bağı devam ettirirler. Ancak genelde hayatın normal seyrinin devamı için olması gereken çoğu zaman olur ve bağ kopar.

Ölenler Neden Rüyada veya Yarı Uyanıkken Görülür?

Ölülerle irtibat kurmak, daha çok madde boyutundan sıyrılıp ruhsal düzeye geçtiğimiz uyku ve yarı uyanık halde (Yakaza denilen hal) yani bir nevi trans halinde iken mümkün olur ve gerçekleşir. Bu rüyaların gerçekliğini görenler çok iyi ayırt edebilirler. Uyku sırasında ruh serbest kaldığı için bu evrede ruhsal irtibat daha kolay olur. Hayatta olan kişi madde yaşam formunda göremediğini madde duvarını aşarak  ruhsal yolla görmüş olur.

Bu seviyede kişi bedeni ile değil ruhu ile algılar ve deneyimler. Yani iki kişi ruhsal boyutta karşılaşırlar. Ancak bu noktada bazı istisnai durumlar vardır çok daha farklı bir boyutta bulunan ve bizim “Şehit” diye tabir ettiğimiz kişilerin ruhları her iki boyuta da nüfuz edebilmektedir. Bu konunun Kur’an-ı Kerimde ele alındığını ve “Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz.¹” ayeti ile açıkça belirtildiğini biliyoruz.

Ölülerle Ruhsal İletişim Her Zaman Mümkün müdür?

Ölmüş biriyle iletişime geçmek her zaman mümkün müdür?

Ruhsal katların açıldığı veya daha kolay iletişim kurulduğu belli günler ve zamanlar vardır. Bu konuyu bilimsel olarak ele almak veya deney, gözlem yapmak mümkün olmadığı için ancak teoriler üretebiliyoruz. Büyük ihtimalle ruhsal boyutlar arasındaki geçişler belli zaman aralıklarında mümkün olabiliyordur veya hayatta olanlar için belli zaman dilimleri irtibat için daha uygun olabilir. Bu tip irtibatlar genelde sabaha yakın zamanlarda gerçekleşir. O zaman diliminde madde boyutunda yaşayanlar için, içinde bulundukları ruhsal durumlar daha elverişli olabilir. Çünkü uyanmak üzere yani yarı uyanık duruma geçmektedirler. İki boyut arası geçiş evresidir.

Ölülerle İletişim Kurmak için Ne Yapılabilir?

İki boyut arası geçiş zamanları. Uyku uyanıklık evreleri ve sabah uyanmadan önceki saatler.

Ölülerle iletişim kurmak için neden bu evreler? Çünkü ağır uyku evresinde görülenlerin hatırlanması zordur hatırlanan rüyalar daha çok uyanmak üzere olduğumuz sabaha yakın zamanlardır ki bu evrelerde bilinç yavaş yavaş açılır. Aynı anda hem ruhsal katlarla hem de dünya ile aynı anda irtibat mümkün hale gelir. Ruhsal katlardan alınanların madde düzeyine aktarılabilmesi için uygun bir zaman dilimidir. Eğer ölen kişinin ruhu için herhangi bir engel yok ise uyku ile uyanıklık arasında bulunduğumuz her an ölen kişi ile irtibata uygun bir ortam oluşturur.

Gündüz uyku halinde iken irtibat yaşanan çok sayıda örnek olay vardır. Bu durum bilinçli olarak oluşturulup irtibat denenebilir ancak irtibatın sıhhati tartışabilir çünkü cinlerle de bu noktada irtibata geçilmiş olunabilir. Manevi bir kalkan oluşturarak (Abdest alıp ve dualar okunarak. Veya aura güçlendirilerek) denemek mümkün olabilir. Bu denemede “Telepati Nasıl Yapılır?” makalemizde anlatılan telepatik iletişim yöntemleri denenebilir. Bu konuda özel olarak birine gitmenize gerek yok, eğer ruhsal bağınız kuvvetli ise zaten görürsünüz.

Belli bir trans haline erişildiğinde, rüyada bilincimiz açıldığında yani bilinçli rüya evresinde, irtibat kurmak isteyeceğiniz kişiyi hatırlamanız, onu zihninizde canlandırmanız, adını zihnen anmanız aranızdaki telepatik ve ruhsal bağı aktif hale getirecektir. Bu bağ sayesinde eğer bir engel yok ise ruhsal temas sağlanabilir. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi ruhsal hassasiyetin arttığı anlarda diğer varlıkların da teması söz konusu olabileceği için emin olmak güç olacaktır. Bir noktaya kadar ruhsal hissediş mümkün olsa da irtibatın gerçekliğinden emin olmak zordur. Transa nasıl geçileceği konusunda Nasıl Transa Geçilir? Makalesini inceleyebilirsiniz.

Ölülerle iletişim kurmak ve iletişim yolları

Ruh Çağırma Seansı ile Ölülerle iletişim Kurulabilir mi?

Ölülerle irtibat kurmak ruh çağırma seansları ile mümkün müdür? Bu konuyu ciddi olarak araştıranlar bu seansların yapılmaması gerektiğini ve aslında bu seanslara gelenlerin cinler olduğunu da sanırım biliyorlardır. Bu tür seanslarla ölülerle irtibat kurmak, ölüyle konuşmak mümkün değildir. Madde boyutuna geçen cinler bu aşamada büyük sıkıntılar yaşatabilirler.

Ölmüş Birisi İle Telefonda Konuşmak Mümkün mü?

Ölmüş biri bizi telefonla arayabilir mi? Ölen bir yakınımız telefonla bize ulaşabilir mi? Rüya da ölen birisi ile telefonla konuşmak!

Ölülerle rüyada iletişim rolleri

Gündelik yaşamımızda bizzat yaşamadığımız sıradışı olaylara inanmamız ne bilimsel olarak ne aklen ne de mantıken mümkün değildir. Bunun herhangi bir bilimsel açıklaması yapılamaz çünkü olay olduğu anda mevcut bilimsel imkanlarla veri analizinin yapılması, aynı olayı birden fazla insanın benzer şekilde yaşaması gerekir.

Konuyla ilgili sık sık mail ile sorular geldiği için benzer durumları yaşayanlara mümkün olduğunca konuyu açıklamaya çalışayım.

Ölen insanlar madde boyutundan farklı bir boyuta taşınırlar ancak her iki boyut arasındaki ruhsal iletişim tümüyle yok olmaz. Madde boyutunu terk etmiş dünyadaki adı ile “ölenölmüş” insanların madde boyutunda yaşayan bizlerle irtibatları farklı şekillerde gerçekleşir. Büyük kısmı “yakaza” adı verilen uyku ile uyanıklık evresinde gerçekleşirken, rüyalar aracılığı ile de iletişim kurulabilmektedir.

Bu olayların doğrulukları tartışılabilir ancak bazı olaylar var ki yaşanılanları ölen insanla sizden başkasının bilmesi mümkün değildir. Bu tür iletişimlerde yapılan uyarıların gerçekleşmesi de olayların inandırıcılığını artırmakta. Ancak bu tür iletişimlerde farklı varlıkların da ortak olma ihtimali göz önünde bulundurularak her zaman kesin gözüyle bakmamakta yarar var.

Ölmüş Bir İnsan Telefonla Arayabilir mi?

Bu tür olaylarda kullanılan iletişim yöntemleri imajinasyon ve telepati ile yapılan iletişimde kullanılan tekniklerle büyük benzerlik göstermektedir. Gerçekleşen diyaloglarda konuşmalar, film sahnelerinde geçen; zor şartlar altında kurulan iletişimlerde olduğu gibi mekanik, parazitli ve çoğu zaman anlaşılması güç konuşmalardır. Ancak ruhsal olarak kiminle konuştuğunuzu ve neler söylemek istediğini hissedebilirsiniz. Gündelik yaşamda gerçekleşen iletişimlerde ise çalan telefon seslerini sadece iletişim halinde olan insanlar duymaktadır.

Psikolojik olarak yaklaşıldığında bu durum, ölmüş yakınına duyulan özlemin giderilmesi için gerçekleşen bir savunma mekanizması gibi görünür. İletişim kurmuşsunuzdur ve rahatlarsınız. Bilinçaltında gerçekleşen olaylar bilinç üstüne net olarak yansımadığı için “gerçeklik duygusu” daha net bir şekilde ortaya çıkar.

Ruhsal İletişim ve Kulak Çınlaması

Telepatik (ruhsal iletişim) iletişimlerde de sadece iletişim halinde olunan insan bu olayın farkındadır ve diğerleri olan bitenin farkında olmazlar. Sadece siz görürsünüz ve siz duyarsınız. Telepatik iletişimlerde “kulak çınlaması” bir nevi ruhsal olarak “sizi merak eden, sizden bahseden biri var” şeklinde bir uyaran gibidir (tüm kulak çınlamaları değil Telepati Nasıl Yapılır konusunda bahsedilmişti). Madde boyutunda bir insanla iletişim kurmak için O’nun bir şekilde uyarılması, dikkatinin çekilmesi ve farklı bir boyuta sokulması gerekir. Şaşkınlık, korku hissi, ani irkilmeler bir anda insanı farklı bir ruhsal boyuta sokar.

Telepati ile bir başkasında imajinatif yöntemlerle farklı sesler ve görüntüler tetiklenebilir. Duyulan telefon seslerini de bu şekilde yorumlayabiliriz. Beynimizde kayıtlı olan, bilinen, öğrenilen tüm sesler ve görüntüler bunu bilenler tarafından kullanılabilir. Hipnoz altındaki bir insana “telefonun çalıyor” dediğinizde, O insan gerçekten o sesi duyar ve elinde varolduğuna inandığı telefonu alarak gene varolduğuna inandığı bir görüşme yapabilir. Telefon sesini siz duyabilir misiniz? Veya aradaki ikili görüşmeyi? Gerçeklik O insanla sizin aranızda çok farklı bir boyutta devam etmektedir.

Ölmüş bir insanla yapılan telefon görüşmelerinde de bu mekanizmaların kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Kanıtlamak ve bilimsel olarak doğrulamak mümkün müdür? Yaşamadığınız sürece asla mümkün değil. Tüm ruhsal gerçeklikler sadece size ait gerçekliklerdir.


¹ Bakara Suresi 154. Ayet. Diyanet işleri meali. Meal ve Tefsiri

Ölülerle İletişim Kurmak Mümkün mü?

www.parapsikoloji.net

7 Şubat 2017

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 51 YORUM
 1. Efe dedi ki:

  arkadaşım uyanıkken özellikle geceleri saagt 11-12 civarında ama her gün değil belirsiz günlerde bazı insanları görüyor.mesela ölmüs dedesini ananesini ve arkadaşımızı görmüş garip tarafı ananesi ve dedesi ölü ama arkadaşımız yaşıyor. onu anlamadım. ve mesela bir kişiyi görüyor daha sonra gözünü kapatıp kafasını sallayıp gözünü açınca görüntünün gittiğini söylüyor. gördüğü kişiler onunla konuşmaya çalışıyorlarmış. sesli olarak adını söyleyen oluyormuş adını söylemeyenlerde ağzını oynatıyormuş çok korktuğu için bana araştırmamı söyledi durumu nedir ne yapması lazım?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Görünen her görüntüye aldanmamak gerekir. Ölen insanların yaşadığımız boyuta gelmeleri her istediklerinde, her an olabilecek bir şey değildir. Her görülenlerde ölenlerle ilgili olmayabilir. Bu konuda “kesin onlar” gibi bir düşünceye sahip olunmamalıdır.

   Öncelikle durumu ailesi ile paylaşmasında yarar var. Aynı ortamda benzer olayları yaşayan başkaları var mı öğrenmeye çalışsın. Yaşadığı şey sadece kendisi ile mi ilgili bulunduğu ortamla mı ilgili araştırmak gerekir. Bazı hassasiyetler genetik te olabilmektedir.

   Doğum haritasını çıkararak Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları konusundan ruhsal yeteneklerini kontrol etsin. Yaşadıkları doğuştan sahip olduğu ruhsal yeteneklerle de ilgili olabilir.

   Neler yapabileceği ile ilgili fikir sahibi olması için Karabasan Nedir? Nasıl Oluşur? Nasıl Gider? konusuna bakabilir.

 2. Emel GÖKMEN dedi ki:

  Merhaba. Ben 18 gün önce muhabbet kuşumu kaybettim. Çok bağlıydim ben ona, çok acı çekiyorum. Rüyalarımda görmek için dua ediyorum her gece ama göremiyorum. Onu rüyamda görmek için ne yapabilirim?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Uyumadan önce düşünmeniz yeterli. Ancak insanların ölüm sonrası ile diğer canlıların ölüm sonrası farklıdır.

 3. Metin dolunay dedi ki:

  1 hafta önce 3 torunu büyüten annanemizi kaybettik ellerimde öldü ölmeden önce 2 saat önce ufak bir tartışma yaşadık onun beni affedeceğini biliyorum hep tartışırdık gün içinde öpüşüp barışırdık am vicdan azamı çekiyorum kaz kez intiharı düşündüm ama küçük kardeşim geldi gözümün önüne binde bir ihtimal olsa onlar konuşabilsem halallik alabilsem ne düşündüğünü öğrenebilsem. Çıldıracağım rüyalarımada girmiyor. Ne tavsiye edersiniz madyum mesela

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Başınız sağolsun.
   Derinden hissedilen herşey mutlaka karşılık bulur. Bu konuda içiniz rahat olsun. Sizi vefat edenlerle görüştürebileceklerini söyleyenlere itibar etmeyin. Sadece vefat edeni tanıyan cinlerle görüşmüş olursunuz.
   Konuda anlatılanlara dikkat edin yeterli.

   İntihar kelimesi zihninizde yer aldığı sürece vefat eden yakınınızla bu boyutta ve farklı boyutlarda görüşmeyi de unutmanız gerekir.

   1. Metin Dolunay dedi ki:

    vallaha hayat iş tenposuna girdik ama acısı hala taze nasıl atlaatcağim bilmiyorum belli etmemeye çalışıyorum güçlü görünmeye çalışıyorum ama içime attıkça daha da kötüye gidiyor gibi hissediyorum . biz anne baba sevgisi sevgisi görmediğimiz için o hem annemiz hem babamız hem annanemiz hemde hayatımızın merkeziymiş kerybedince daha iyi analdık .ölmeden önce söylediğim o sözler insanın içini kemiriyor . bazen her sabah kalktığımızda bir kabus şaka gibi geliyor sanki gelecek gibi gelmeeyceğinib iliyoruz mezara klendi elelirmle koydum ama işte binde 1 ihtimalde olsa konuşabilseydim bir işaret bile yeterdi. tek soru bu mudyumlar gerçekten sadece cin mı geliyor . bilgi için teşekkür ederim

    1. E. Emre Sönmez dedi ki:

     Zamanla hayatınız normale döner. İnsan yaşadıkça öğrenip olgunlaşıyor.

     Bir medyum kiminle görüştüğünü size ispatlayabilir mi? O tür maceralara girip kendinize ek sıkıntılar çıkartmanıza hiç gerek yok.

     1. Metin Dolunay dedi ki:

      teşekkürler bilgi için

 4. Ezgi dedi ki:

  Bundan 2 yıl önce bir süre rüyalarım gerçekleşiyordu. Hiç bilmedigim insanlara fal bakıyordum ve her seyi bildigimi söylüyorlardı. Fakat şimdi ne rüya görebiliyorum ne de fal bakabiliyorum. 6 ay önce anneannemi kaybettim. Hayatta en sevdiğim insandı. Sadece 1 kere rüyamda gördüm. Yüzünü görmüyordum ama hissediyordum. Bana çok zor ulaştığını söyledi. Denediğini ama başaramadığını söyledi. Sizce bu gerçek mi , tekrar rüyaları görmek için ne yapmalıyım

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   İki döneminizi karşılaştırın. Neler değişti? Yedikleriniz, içtikleriniz, çevreniz, konuştuklarınız, düşünceleriniz… İki döneminizi ayrıntılı bir şekilde inceleyin. Aradaki farklılıkları değişimin nedenidir.
   Ayrıca yaşadığınız ve gördüğünüz herşeyi anlatmayın. Bir süre sonra ego güçleneceği için ruhsal hassasiyetiniz azalacak ve egosal bilinciniz herşeyi etkilemeye başlayacaktır.

   Tercih sizin ancak ne şekilde olursa olsun fal ve benzeri konulardan uzak durun. Psişikleri Diğer Varlıklar Neden ve Nasıl Kullanır?

   Bunlara ek olarak astrolojik değişimlerde etkili olabilmekte ancak anlattıklarınıza göre bu arka planda.

   Ölen insanlar irtibat kurmak istedikleri halde iletişim kuramıyorlarsa ya onlardan veya iletişim kurmak istediklerinden kaynaklanan engeller olabilir.

 5. melisa dedi ki:

  Merhaba geçen cuma benim 2 yaşndaki yiğenime araba çarptı öldü ben çok ağlıyordum beni bi hocaya götürdüler hoca sende cin var dedi sol tarafında kalbinin üstünde dedi sana bi zararı yok dedi o cin sayesinde yiğeninle irtibat kurabilirsin konuşabilirsin sana görüne bilir o çocuk dedi ama hâlâ hiç bi gelişme yok NEDEN

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, başınız sağolsun.

   Bu soruyu aslında konuştuğunuz hocaya sormanız gerekir.

   Bu gibi konularda insan cinlerden daha yeteneklidir. İki varlığın yapıları ve frekansları farklıdır. Ruhsal hassasiyetleriniz bağlantı kurmanız için başka bir aracıya gerek bırakmaz. Ancak bağlantı kurmak her zaman bizim elimizde olan bir şey değildir. Ölen insanlarla bağlantı kurmanın cinlerle hiçbir ilgisi yok. Belki sizin ruhsal yeteneklerinizi kullanarak sinirsel etkilerle size bir şeyler gösterebilir veya duyurabilir ancak cinlerin sebep olduğu sonuçlardan hiçbir zaman emin olamazsınız. Ölen iki insanın irtibat kurması konusunda ise hiçbir etkileri yoktur. Belki, irtibat anında sizin hissettiklerinize ve gördüklerinize sizin algılarınız aracılığı ile ortak olabilir.

 6. Sıbel dedi ki:

  Merhaba hayatımda ilk kez canımdan çok sevdiğim birini annemi kaybettim hastaydı iyi bakmadığını düşünüp vicdan azabı çekiyorum annem rüyama gelip ben ölmedim çok iyiyim diyor üç yıl oldu aynı şeyleri söylüyor bilinçaltım mi buna sebeb oluyor yoksa annem gerçekten ölmedi ruhu yasiyormu

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba başınız sağolsun.
   Benzer durumları yaşayan çok fazla insan var. Ruhsal ve duygusal bağlılığınızın yüksek olduğu insanlarla ölüm sonrası da anlattığınız şekilde irtibatlar devam edebilir. Eğer gördüğünüzde ruhsal hisleriniz hayatta iken yaşadıklarınızla benzer ise büyük ihtimalle annenizdir.
   Ruh için ölüm söz konusu değil Sibel Hanım. Yaşadığımız hayatı zaman ve mekan olarak bedenlerimizle hapsolduğumuz kısıtlı bir yaşam formu olarak adlandırabiliriz. Bu boyutta ölüm sadece bedenlerimiz için söz konusu. Ruh için ölüm söz konusu değil. Hayatımızı nasıl yaşadığımızla doğru orantılı olarak gerçek yaşam ruhun özgürlüğe kavuşması ile başlar.

 7. Gizem dedi ki:

  Merhaba, babam bundan 3 sene önce vefat etti. Onu her gün rüyamda görüyordum ama her zaman onu yaşarken hatırladığım gibi, guleryuzlu ve mutluydu. Bir gece onu çok mutsuz gördüm. Bulunduğu yerde onu çok mutsuz eden rahatsız eden bir şey vardı bunu hissettim ve bana bunu yansitmamaya çalışıyordu. Çok huzursuzdu. Sanki benden yardım istiyordu. Onu rahatsız eden ne olabilir? Ona yardım için yapabileceğim bir şeyler olabilir mi? Ne yapabilirim?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Başınız sağolsun.
   Eskiler bu gibi durumlarda eşe dosta yemek ikram eder, vefat edenleri için hayır dua alırlardı. Babanız adına hayır yapıp dua isteyebilirsiniz.

   Bunun dışında tam olarak ne olduğunu bilmemiz mümkün değil. Sevdikleri ile ilgili endişeleri olabilir, kendisinden daha iyi durumda olanları görüp üzülmüş olabilir, sizlerle ilgili bir konu üzmüş olabilir.

 8. Handan Çetgin dedi ki:

  Merhaba bu tür yazıları uzun zamandan beri okuyorum. Ben bahsettiğiniz şeyleri çocukluğumdan beri yaşıyorum. Sorun şuradaki bunlar istemsiz bir şekilde oluyor. Rüyamda ölen kişilerin istekleriyle karşılaşıyorum genellikle. Bunlar en masumları. Daha genç yaşlarımda insanlara durup dururken hayatlarında olacak bazı şeyleri söylüyordum. Tamamen istemsiz yine. Artık bu konuda birşeyler yapmam gerektiğini düşünüyorum. Daha bilinçli olursa , insanlara ve ruhlarına daha faydalı olabilirim sanırım. Bütün bunları anlamlardırmamda bana yardımcı olursanız çok sevinirim.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Handan Hanım. Madde ötesi konular ve doğuştan gelen yetenekler bizlere “bunlar da bilinmesi gerekenler” denilerek öğretilmediği için ne yazık ki hayatımızın “kabul edilmesi güç hatta anormal” yanları olarak kaldılar. Mevcut bilim madde temelli olduğu için bu tür konuların kurumsal olarak ele alınıp geliştirilmesi şu an için zor. Gelişim daha çok bireysel çabalarla mümkün olmakta.

   Site içerisinde temel olarak öğrenebileceğiniz çok sayıda konu mevcut. Bazı ruhsal mekanizmalarda konularda ayrı ayrı verildi. Burası ile yetinmeden bulduğunuz tüm kaynaklardan yararlanmaya çalışın. Yeterli bilgiye sahip olduğunda adım atmaya başlayın. Aşağıdaki linklerden başlayabilirsiniz. Konu içlerindeki linkler sizi yönlendirecektir.

   En büyük adım kendinizi tanımak için atacağınız adımdır. Doğuştan hangi ruhsal kabiliyetlere sahip olduğunuza Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları konusundan bakabilirsiniz.

   Ruhsal Güçleri Geliştirme Yöntem ve Teknikleri

   Parapsikoloji ve Parapsikoloji Eğitimi

   Ruhsal Gelişim

 9. Atakan Yılmaz dedi ki:

  15ekim 2018 de UMUT adlı çok yakın bir arkadaşımı kaybettim hayatımın en büyük kaybı o diyebilirim. annemin babamın hatta kendimin bile ölümünü düşünürdüm ama onu düşünmezdim bugün 5 mart yarın 17 yaşına giricek can kardeşim eğerki onunla temasa geçmek mümkünse lütfen yardımcı olun hayal veya kurguda olsa rüyada olsa doğum gününü kutlamak istiyorum lütfen yardımcı olun

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Başınız sağolsun. Yazıda bahsedilen uygulamaları yapmanız yeterli. “Ölülerle iletişim kurmak için ne yapılabilir?” başlığını tekrar okursanız neler yapmanız gerektiği konusunda zihninizde bir şablon oluşacaktır.

 10. merve dedi ki:

  merhaba benim babaannem öldü onu çok seviyordum nolur görmeme yardım edin rüyalarımda geliyor konuşuyor ama artık onu hiç mi göremiycem??

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Başınız sağolsun. “Öldü” kelimesi şu an bulunduğumuz madde boyutu için geçerli. Aslında ölüm değil madde boyutundaki esaretten kurtuluş ta diyebiliriz.

   Yazıda ayrıntıları belirtmiştim. İki farklı boyut arasındaki sınırlar bellidir. En sağlıklı olan görüşme bizzat kendi bilinçli rüyalarınızdaki görüşmedir. Ruhsal olarak O olduğuna eminseniz farklı bir görüşme yöntemi aramanıza gerek yok.

 11. Canan dedi ki:

  Merhaba.Benim esim 10 ay once vefat etti ve ben esimi ruyalarimda cokca goruyorum bazen beni uyariyor bazen guzel guzel gulumsuyor bazen yol gosteriyor.Hatta ilk aylarda intihar etmeyi dusunuyordum bana ”olumunden sorumlu olmak istemiyorum”dedi.Bilincalti ruyalari degil ayrimini yapabiliyorum.Sanki bagimiz ayni hayattaymis gibi bazen acaba kafayimi yiyorum diye dusunuyorum ama Kuran’da da var zor bir durum…

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Canan Hanım. Başınız sağolsun.
   Hayır, tabiki kafayı yemiyorsunuz. Yaşamımız madde planı ile sınırlı değil. Siz sınırlı olmayanla birlikte yaşıyorsunuz. Yaşadıklarınızı herkese anlatmamaya çalışın.

 12. Aylin dedi ki:

  Merhaba, güzel günler… Kafamda deli sorular nereden başlayacağım konusunda çok kararsızım. Ufak tefek astral deneyimlerim var ve hemen her gece rüya görüyorum, rüyalarım genellikle hep bir işaret içerir. İki gece önce bundan 12 yıl önce vefat eden sevgili Barış Akarsu’yu gördüm.. Elleri cebinde gözlerimin içine bakıyordu ve tebessüm ediyordu. O kadar güzel bakıyordu ki biraz yürüdük bilinmedik bir yolda onunla konuştum neden öldüğünü bilmiyorum, dedim sustu… O kadar sıcak ve samimi bir bağlantı vardı ki, uyandığımda kalbim sımsıcakti. Sormak istediğim soru şu ki; ben onun çok büyük bir hayranıyım, ölüm haberinden sonra alt üst oldum aylarca ağladım, çoğu zaman rüyalarda beyaz bir ışığın cama yaklaştığını sonrada gittiğini görürdüm, hep o derdim… Seneler sonra onu rüyada bu kadar hissetmek beni çok mutlu etti. Benden bihaber mıdır? acaba… İletişim kurmak mümkün müdür? bu konuda bilgilendirirseniz çok mutlu olurum. Çünkü yıllarca ergen aklı ile bu soruya çözüm bulamadım 27 yaşındayım hala onu çok seviyorum. Gerçekten iletişim kurmam mümkün ise onunla bir kere olsun konuşmak yetecek bana. ?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, teşekkürler. Size de güzel günler dilerim.

   Sorunuzun cevabını konuda açıklamaya çalışmıştım. Ek olarak Astral Seyahatte, Ölenler Görülebilir mi? konusuna da bakabilirsiniz.

 13. Dilara dedi ki:

  Emre bey mail adresinizi atar misiniz? Size bi ruyamdan bahsedecegim. Buraya yazamadim. Uzun oldu sanirim.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Mail adresinize yazdım Dilara Hanım. (Yorum bölümünde uyarı vardı, sayfalar her 5 dakikada bir yenilendiği için o süre içerisinde yazmış olmanız gerekir)

   1. Vuslat dedi ki:

    Merhaba yorumları ve yazınızı ilgi ile okudum tskler güzel bilgiler. Ben 4 ay önce sevdiğimi kaybettim ani kalp krizi sonucu ve hala ağlıyorum kabullenmek çok zor iletişime geçmek istiyorum astral Seyehat bile yapma cabasindayim hatta bi sefer çıktım .çok kısa gördüm iletişime geçecekken direk bedenime döndüm.. 5 saniye tahminen.. merak ettiğim konu şu her gün ben 4 aydır sabaha karşı uyuyorum ve hep ruyama geliyor bazı rüyalarım çok net bu gördüğüm rüyalar bilinç altimi yoksa iletişim varmı.. biz 6 yıl boyunca büyük bir sevgi yaşadık benimle iletişim halindemi acaba.. bide gün içi neyi kalbimden geçirirsem o konuda rüyamda oluyor mesela msj atardı şimdi olsaydı diye düşünsem o gece msj atıyor bana 😭

    1. E. Emre Sönmez dedi ki:

     Merhaba. Rica ederim. Dilerim bir faydası oluyordur.
     Öncelikle başınız sağolsun. Çok üzücü bir durum. Özellikle seven iki insanın ani ayrılışları insanda şok etkisi yaptığı için daha şiddetli olur. Üzüntünüzü yaşayın, gözyaşlarınızı akıtın, yasınızı tutun ancak yaşamın sizin için devam ettiği gerçeğini de unutmamaya çalışın.

     Vefatlar sonrası belli bir süre ruhsal ve duygusal bağları olan insanlar birbirleri ile ruhsal katta görüşmeye devam ederler. Bu durum herkes için geçerli olmayabilir. Bu konu hem dini kaynaklarda hem de ruhsal konularda ele alınmıştır. Belli seviyeye gelmeyenler bu boyuta tekrar gelemezler. Eğer gördüğünüzde ruhunuzla, yaşamda iken hissettiğiniz gibi birebir hissediyorsanız sevdiğiniz insanın olma ihtimali yüksektir. Gördüklerinizin bir kısmı bilinçaltı ile de ilgili olabilir. Bu konuda kimse net bir şey söyleyemez.

     Asıl önemli olan noktayı atlamamaya çalışın. O olsa bile artık farklı boyutlardasınız, görüşseniz de sürekli devam etmeyecektir. Yaşamınızı tümüyle bu konuya odaklamamaya çalışın. Bu durum hem sizi hem de onu fazlasıyla üzecektir.

 14. nisa dedi ki:

  size bir sorum var benim bir sevgilim vardı askerdeyken bunalım yüzünden intihar etti.Astral seyhat yapmaya çalışıyorum aylardır.Kafam kalkmıyor bedenimden allerimi ve ayaklarımın kalktığını gördüm.Adını hatırlayamadım bir bilim adamı bu teknikle ölmüş annesiyle konuşmuş.Belki bende yapabilim ümidiyle deniyorum ama olmuyor sizce nerde hata yapıyorum yada başka bir yolu varmıdır?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Yazıda ve diğer yorumlarda da belirttiğim gibi hiçbir teknik ölen birisi ile irtibatı kesin kılmaz. Görüşüldüğü iddia edilenler farklı varlıklarda olabilir. Konu yaşadığımız boyut dışı ile ilgili olduğu için ne yazık ki hiçbir olaya “kesin” gözüyle bakamayız.

   Astral seyahat konusunda acele etmeyin. Bisiklet kullanmayı öğrenme süreci gibi düşünün. Belli bir Koordinasyon süreci gerekir. Düzenli çalışmaya devam ettiğinizde mutlaka başarı elde edersiniz. Bu konuda Astral Seyahat Kategorisi ve Astral Seyahat ve imajinasyon Çalışmaları konularını inceleyin.

   Bu konuda yapacağınız en büyük hata “aceleci davranıp bir an önce sonuca ulaşma” düşüncesi olacaktır.

  2. olcay dedi ki:

   ben babamla iletışime nasıl geçicem vefat etti de

   1. E. Emre Sönmez dedi ki:

    Başınız sağolsun. Yazıda bahsettiğim noktalara dikkat etmeniz yeterli.

 15. Rabia dedi ki:

  Merhaba… oldukça bilgilendirici bir yazı olmuş… ben bir şeyi hep merak ederim; ölmüş olan (bağ kurduğumuz) insanlar da bizlere ulaşmak isteyip, çeşitli detaylar ile bize fark ettirmeyi denerler mi?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Rabia Hanım, Evet mümkün. Ancak ispatlamak mümkün mü? Şu anki imkanlarla bunu ispatlamak pek mümkün görünmüyor. Bu tür olaylar kişiye özel olaylar olduğu için genelde ruhsal seviyelerde kalmakta. Bir olay yaşanırken iki kişiden biri gördüğü halde diğeri göremeyebiliyor/algılayamıyor.

   1. Rabia dedi ki:

    Haklısınız. Yanıt için teşekkür ederim. Daha önce ailevi bağımın bulunmadığı ve biraraya henüz gelemediğim arkadaşımla bir iletişim kurduğumu fark ettmiştim Zihnen, aklımdan yalnız “ona ihtiyacım olduğunu” söylemiştim ve bir gün sonrasında bana ulaşmıştı. Bunu bilinçli yapmamıştım yalnız o an çok yoğun bir his diyebilirim ya da enerji, ifade edemiyorum hissetmiştim, özellikle kalbimde. O arkadaşım öldü, artık burada değil ve bedeninin hapishanesinden çıktı, o nedenle sormuştum size. Belli belirsiz canlanıyor gözümün önünde -bazen. Bu belirttiğim bir iletişim midir? Eğer öyleyse bunu ben bir bedene sahipken artık ve o değilken, uygulayabilir miyim?

    1. E. Emre Sönmez dedi ki:

     Rica ederim.
     Asıl bedenimiz madde bedenimiz gibi sınırlara sahip olmadığı için madde ötesi iletişime de açık halde bulunabilir. Gözünüzün önünde canlanması veya başka bir belirti iletişimde olduğunuzun göstergesi de olabilir ancak doğruluk noktasında emin olmak mümkün olmayabilir. Bu tür iletişimler henüz duygusal bağlar yoğunluğunu kaybetmemişken uygulanabilir ancak gerçekten hissettikleriniz O’na mı ait bilmek mümkün olmayabilir. Yanılma ihtimali yüksek olan konular, özellikle bilinç devreye girdiğinde açılan kapılardan sızanların kimler ve neler olduğunu anlamak zordur.

     1. Rabia dedi ki:

      O olasılığı ben de aklıma getirmiştim… Kendimle savaştım, kendimi kaptırmamak için. Onu özlüyorum. İletişim kurmak adına, yazmış olduğunuz metodlara bakıyorum tek tek, o haricinde bir sürü görüntü geçişi geliyor gözlerimi kapattığımda. Yaşıyorken bilinçsizce yapmış olmalıydım (iletişim)i, belki o artık bedeninde olmasa bile bunu bilinçli yapabilirim. Bilmiyorum… Sıkılmadan yanıt verdiğiniz için tekrar teşekkürler.

     2. E. Emre Sönmez dedi ki:

      Rica ederim, yararı oluyorsa mutlu olurum.

      Bu konuda asıl sorun şu; tam anlamıyla bağlantı kurmuş olsanız ve bağlantı kurduğunuz insanın O olduğundan emin olsanız dahi, iki farklı boyut arasında kurulan bir irtibat sizin için hayatın normal akışını bozacak; Eninde sonunda istenmeyen sonuçlar da ortaya çıkacaktır. Bazı kaynaklarda iki insan arasında bu şekilde süregelen bir irtibatın diğer boyuttakileri de aynı şekilde etkileyeceği yazıyordu. Nasıl ki siz burada üzülüyor ve sıkıntı yaşıyorsanız telepatik bağ devam ettiği sürece büyük ihtimalle o da aynı sıkıntıları yaşayacak karşılıklı etkileşim sürüp gidecektir.

      Yaşam ne yazık ki her zaman aynı güzellikte ilerlemiyor. İletişim konusunu bilimsel olarak ele almaya çalışın ancak tüm yaşamınızı etkileyecek bir boyuta taşımamaya çalışın lütfen.

     3. Rabia dedi ki:

      Rüyalarımda sık sık görürüm. Son gördüklerimde yüzünün gülümsemediğini hatırlarım, asık, yüzünü çevirmiş, küskün… Çok teşekkürler. Bana önerebileceğiniz bir kitap, makale, ya da benzer bir metin var mı, tam anlamıyla yararını görebileceğimi düşündüğünüz. Bu konunun üstüne gidemeyecek bile olsam, insan gene de öğrenme, bilme isteğinin önüne geçemiyor biliyorsunuz.

     4. E. Emre Sönmez dedi ki:

      Malesef konuyu teknik olarak işleyen veya izlemeniz gereken yolları adım adım gösterecek bir kaynak yok gibi. Bulacaklarınız da daha çok okunacak dualar ve ruh çağırma seansları gibi sonuçları risk oluşturabilecek belirsiz konular.
      Ama tüm sonuçları göze alarak bu konuda kendinizi geliştirmek isterseniz uzun ve zahmetli olan bir çalışma programı iletebilirim. Eğer size hitap edebilecek bir kaynak bulursam onu da iletirim.

    2. Rabia dedi ki:

     “Uzun ve zahmetli bir çalışma programı” fikrini sanırım sizden rica edeceğim, şu an, Bedri Ruhselman’ın Ruhlar Arasında adlı derlenmiş kitabını okuyorum, yararlı, az çok bilgi sahibi oldum ve oradada -sizin dediğiniz gibi, ötealemin dikkate değer tehlikeleri olduğundan bahsedilmiş. Ne şekilde ölen ruhun şiddeti ne şekilde vuku bulur… bu bilgiyi karşılıyor tamamen olmasa da,(bu konuda sanırım oburum) çok teşekkürler.

     1. E. Emre Sönmez dedi ki:

      (Bu konularda obur insanlara ihtiyacımız var) Mail adresinize gönderdim Rabia Hanım

     2. ilke dedi ki:

      Merhaba Emre Bey, yazdıklarınızı ve yorumlarınızı okudum. Rica etsem benim maili mi de programı gönderebilir misiniz?

     3. E. Emre Sönmez dedi ki:

      Merhaba, Lütfen sihirli bir kelime veya bir kaç cümleden oluşan uygulama beklentisi olmasın. Çalışmanın esası kişinin ruhsal hassasiyetlerini ortaya çıkarmaya veya geliştirmeye yönelik yapılması gerekenleri içerir. Benzer konuları da içerisine alacak şekilde yakında bir yazı olarak yayınlanacak.

     4. Serdar dedi ki:

      Merhaba Rabia Hn sizinle bilgi alışverişinde bulunmak isterim Bedri Ruhselman ın kitaplarını yazılarını bir hayli araştırdım . Istanbuldaki merkez binasında gidiyorum panellere sohpetlere vs katılıyorum isterseniz bu konuda sizle bilgi paylaşımı yapabiliriz

     5. Aydın dedi ki:

      Emre Bey merhaba, Bende ablamı kanser illetinden kaybettim. Yurt dışındaydı sürekli konuşurduk birbirimizle. onu çok seviyorum ve çok özlüyorum vefat ettiği saatte uykumdan uyandım ölüm anında benden yardım istedi. Hiç bir şey yapılamıyor çok üzülüyorum. Yazınızı okudum aynen yazdığınız gibi vuku buldu. Kesinlikle katılıyorum. Özellikle ölüm anında ruh inanılmaz bir güçle radyo frekansı gibi sizinle iletişime geçiyor. Acaba yine aynı şekilde nasıl irtibata geçebilirim. Kendisine soracaklarım var

     6. E. Emre Sönmez dedi ki:

      Merhaba. Başınız sağolsun.
      Yazıda bahsettiklerimi uygulamaya çalışın. Bunun dışında olabilecek iletişimler güvenli değil ne yazık ki. Kiminle görüştüğünüz konusunda hiçbir zaman emin olamazsınız. Şu an yaşadığımız boyuta ulaşmaları ne sadece bizim elimizde ne de sadece onların elinde olan bir şey.

error: Korumalı İçerik!