Rüyaya Girmek ve Rüyaların Kontrol Edilmesi

Rüyaya Girmek ve Rüyaların Kontrol Edilmesi Teknik ve Deneyler, rüyaya girmek için yapılması gerekenler

Rüyaya Girmek ve Rüyaların Kontrol Edilmesi

Rüyaya girmek mümkün mü? Bir başkası rüyalarımızı izleyebilir mi? Bir başkası rüyalarımızı nasıl görebilir? Rüyalar kontrol edilerek istenilenler gösterilebilir mi? Astral seyahat veya telepati ile rüyalara nasıl müdahale edilebilir? İstenilen rüyalar nasıl gösterilir? Rüyaya girmek için iradenin aşılması ve teknikler, Arkadaşınızla yapabileceğiniz rüyalara etki, algılama, görüntüleme ve yönlendirme teknik ve deneyleri…

Hayatında ilk defa televizyon izleyen birine gördüklerinin nasıl oluştuğunu sorduğunuzda sizce nasıl bir cevap verebilir? Siz istediğiniz kadar teknik detay anlatın O’nun için gördükleri olağanüstü büyülü şeyler olarak tanımlanacaktır.

Görüntüler ve Telepatik Sinyaller

Zihnimizde oluşan her düşüncenin evrene dalgalar halinde yayıldığını telepati konularında okumuşsunuzdur. Bu dalgalar yeterince güçlü ise ruhsal algıları güçlü insanlar tarafından kolayca hissedilebilir. Hissediş prekognisyon yeteneği olanlarda (öngörü yeteneği olanlar) ve durugörü yeteneği olanlarda o an veya başka bir zamanda görüntülere de dönüşebilir. Sesler ve görüntüler duyu organlarımızda anlamlı cümlelere ve görüntülere dönüştürülür. Hisler ise ruhsal dekoderlerimiz diyebileceğimiz içsel mekanizmalarımız tarafından anlamlı bütünler haline getirilirler.

Parkta dolaşırken bankın üzerinde soğuktan titrediğini gördüğünüz bir çocuğun yanına gidip ona dokunduğunuzda neler hissedersiniz? O an veya yalnız kaldığınızda o anı düşünüp zihninizde ne tür görüntüler canlanır?

Hisler yoğunlaştığında kolayca taşınabilir ve başkalarına aktarılabilirler. Bunun örneğini, girdiğimiz ortamlarda kendimizi iyi veya kötü hissettiğimizde deneyimleyebiliriz. Mutlu olunan, mutlulukların paylaşıldığı ortamlarla, ciddi düşüncelerin ağırlıklı olduğu ortamların insana yüklediği enerji hislerimizi farklı şekillerde etkiler. Uzun süre işkence gören insanların bulunduğu bir ortama girdiğinizde oranın ne için kullanıldığını bilmeseniz de ruhsal yönden hassas bir insansanız orada uzun süre duramazsınız. Ruhsal algıları açık olanlar özellikle durugörü yeteneği olanlar, orada bulunan enerjileri görüntüye dönüştürerek algılayabilirler.

Uzaktan yayın yapan Tv vericisinin sinyalleri uygun alıcı ve devrelerle Tv ekranlarında görüntüye dönüştürüldüğü gibi, hisler ve enerjiler de uygun ruhsal kabiliyete sahip insanlar tarafından görüntülere dönüştürülebilmektedir. “Kırmızı yaprakları bulunan Yeşil bir elma” cümlesini odaklanarak okuduğunuzda zihninizde oluşan görüntü gibi.

Öğrenilmiş Görüntüler Ayrımı

Bir yazı okuduğumuzda, resim gördüğümüzde ve bir hikaye dinlediğimizde zihnimizde oluşan görüntü öğrenilmiş, daha önce hafızamıza kaydedilmiş görüntüleri açığa çıkarır. Hisler ise ruhsal algılarımıza ve kabiliyetlerimize göre farklı şekillenebilen ve anlamlandırılan, sadece kelimelerle tarif edilmeye çalışılan durumları oluşturur. “Üzüntü” kelimesi olarak tarif edilen anlam rüyada herkese farklı yansır fakat anlam değişmez. Ancak daha önce görülmemiş bir varlığın hisler boyutunda tarifi herhangi bir şeye benzetilemezse tam olarak yapılamaz. Görülmeyen ve sadece hissedilenler ise günlük hayatımızdaki benzerleri ile tarif edilebilir.

Hislerdeki ortak unsurlar görüntü olarak telepatik müdahale ile oluşturulup değiştirilebilirler. Bunun nasıl olduğunu merak edenlere, hipnoz seansı sırasında yaşananları izlemelerini öneririm. Uyutulan deneklere “Masanın üzerinde kırmızı yaprağı olan yeşil bir elma var onu alıp bana uzatır mısın” dediğinizde size göre olmayan ama O’na göre var olan bir görüntüyü size vermek için elini uzatır. Tadının ne kadar güzel olduğunu söylediğinizde, daha önce yediği elmaların tatları ile kıyaslayarak size yanıt verir.

Astral Seyahat, Rüyada Kontrol ve Telepatik Etkiler

Bu çalışmanın güçlü bir telepat tarafından astral seyahat sırasında yapıldığını düşünün. Uyku sırasında alfa veya teta evresinde bulunan bir insanı kontrol etmek, bu evreye kadar gelebilenler için zor değildir. Özellikle ruhsal yönden hassas olan insanlar kolayca etki altına alınabilirler.

Astral seyahat yapabilen, durugörü yeteneğine sahip güçlü bir telepat o an neler gördüğünüzü hislerinizi algılayarak görebilir. Görüntüler “üzgün bir insan gördüğümüzde herkesin zihninde oluşan ortak görüntüler gibidir” biri geçmişte üzüldüğü anı, biri sokakta üşüyen çocuğu, biri yaşadığı sıkıntılar karşısında üzüldüğü anlarla bağlantı kurarak zihninde canlandırır. Biyoenerji ile, enerji aktarımında olduğu gibi hisler aktarılarak veya telepatik etki ile hipnoz altında istenilenlerin yaptırılmasına benzer durumlar yaşatılabilir. Kolaylıkla astral seyahate çıkarılıp dolaştırılabilir. İstenilenler söyletilebilir ve belirlenen sahneler canlandırılabilir. (bakınız Nesneler Üzerinden Telepatik Aktarımlar)

Rüyaya Girmek için Telepatik Etkilerle İradenin Aşılması

Rüyaya girmek ve rüyada istenilenlerin görülmesini sağlamak, ister madde ötesi varlıklar ister insanlar tarafından, ne kadar usta olurlarsa olsunlar iradeler aşılmadığı ve kontrol kırılmadığı sürece mümkün değildir. İstekler bilincimizi yönlendirir ve hazır hale getirir. Astral seyahate çıkmak için çalışmalar yapan dışa açık bir kapı bırakır, telepati, durugörü veya üçüncü gözünü açmak isteyenler bu konularda gelişime açık birer kapı bırakırlar. Bu kapılar dış müdahaleler için iradenin aşılmasında rahatlıkla kullanılabilir. Çünkü bilinç bu yönde ortaya çıkacak gelişmelere onay vermiştir.

Bilinçsiz yapılan çakra açma ve belli bir amaca hizmet etmeyen ruhsal gelişim çalışmaları (meditasyon, derin trans çalışması, üçüncü göz açma çalışmaları vb.) dış müdahaleler için uygun birer zemin oluştururlar. (bakınız Çakra Açma ve Meditasyonun Olumsuz Etkileri)

İradenin aşılmasında kullanılan en etkin noktalardan biri de “korku” dur. Açık kapı bulunamazsa, telepatik telkinler veya his transferleri ile hipnoz altında yaşatılanlara benzer görüntüler sahnelenerek heyecan ve panikle irade, devre dışı bırakılır. (bakınız Karabasan Nedir? Nasıl Oluşur?)

Rüyaya Girmek ve Kontrol Etmek için Teknik ve Deneyler

Sizde Telepati ile Rüyaları Kontrol Edip Görebilirsiniz

Telepati ile bir başkasına istediğiniz rüyayı gösterebilir misiniz? Bir başkasının rüyasına müdahale edebilir misiniz? Arkadaşınızın rüyasına girmek mümkün mü? Arkadaşınızın rüyasına girmek için neler yapmalısınız?

Zor olan denenmemiş olandır. Karşılıklı telepatik yatkınlığınız bulunan bir yakınınız ile rüyaların nasıl etkilenebildiğini test edebilirsiniz. Çalışmayı telepatik iletişiminizin güçlü olduğu bir arkadaşınızla yapın.

Etkileme, sahip olduğunuz ruhsal yeteneklere göre görülen rüyaları algılama şeklinde de gerçekleşebilir. Telepatik uyum sağlandığında bir tarafın oluşturduğu imajlar ortak görüntü olarak izlenip yönlendirilebilir. Madde boyutunda yapılanlar hisler planında da gerçekleştirilebilir. İleri aşamalarda birlikte yapılan çalışmalar astral seyahat veya bilinçli rüya evresi sırasında da gerçekleştirilebilir.

〉〉 Arkadaşınız uyuduğunda göz kapaklarına bakın. Gözleri hareket etmeye başladığında rüya görmeye başlamıştır. (Derin trans halinde imajinasyon çalışması ile de yapabilirsiniz)

Telepatik Etki ile İstenilen Rüyanın Gösterilmesi

İmajinasyon ve Rüya Etkisi

Öncelikle Telepati Nasıl Yapılır? konusunda anlatıldığı gibi telepatik bağlantı kurun. İkiniz arasında bir bağlantı olduğunu ve bu bağlantı aracılığı ile algılarınızın birbirinize transfer edildiğini hayal edin.

1- Gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alarak daha önce deneyimlediğiniz alfa – teta seviyesine inin (bakınız Nasıl Transa Geçilir? Derin Transa Geçiş, Alfa Teta Evresi)
2- Zihninizde çiçeklerle dolu bir bahçede dolaştığınızı hayal edin. (bakınız imajinasyon çalışmaları)
3- Hayal ettiğiniz ortamda yüksek sesle arkadaşınızı yanınıza çağırın.
4- Gördükleriniz ve hissettikleriniz hakkında yorumlar yapın.
5- Ayrıntılara inerek renkleri ve kokuları algılayın.
6- Birlikte canlandırdığınız hayal aleminde dolaşın.
7- Çalışmayı sonlandırın. Gözlerinizi açarak hafifçe arkadaşınızı uyandırın.

Neler gördüğünü ve neler hissettiğini sorun. Çalışmadaki başarının aranızdaki telepatik bağlantının gücü ve sizdeki ruhsal kabiliyetlerle ilgili olduğunu unutmayın. Sonucu başarı veya başarısızlık olarak değerlendirmeyin. (Bakınız Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları)

Telepatik Yönlendirme İle Rüya Gösterilmesi

İlk çalışmayı 2. maddeye kadar tekrarlayın.

1- Yukarıdaki ilk maddede yazılanları uygulayın.
2- Zihninizde daha önce tasarlamış olduğunuz kurguları görüntüleyin. Bu görüntülerin arkadaşınızla aranızda kurduğunuz bağlantı aracılığı ile onun tarafından izlendiğini hayal edin.
3- Renkler, ısı, ışık ve hisleri mümkün olduğunca canlı tutmaya çalışın.
4- Kurguladığınız görüntülerin tamamını kullandıktan sonra arkadaşınızı uyandırın ve ayrıntılar üzerinde konuşun.

Bu çalışmaları hipnoz seansı olarak ta kurgulayabilirsiniz. Telepatik yönlendirmeler yaparak istediklerinizin arkadaşınız tarafından görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Rüyaya girmek için ayrıntıların önemli olduğunu unutmayın. Doğuştan gelen bir kabiliyetiniz yoksa bir süre çalışmanız gerekebilir. Yaptığınız çalışmaların süresi uzadıkça bilinçaltınızın etkileneceğini göz önünde bulundurun.

Rüyaların Algılanması ve Görüntülenmesi

Bu çalışma için durugörü yeteneğiz yoksa geliştirmeniz gerekebilir.

İlk çalışmayı 2. maddeye kadar tekrarlayın.

1- Kendinizi serbest bırakın ve arkadaşınızla telepatik bağlantı kurun.
2- Hiçbir şeye müdahalede bulunmayın. Kendinizi serbest bırakın. Gördüklerinizi ve hissettiklerinizi yorumlamayın ve yönlendirmeyin.
3- Çalışma sonunda gördüklerinizi karşılaştırın.

Bu çalışmaları eksiklerinizi görebilmeniz ve empati yapabilmeniz için mutlaka yer değiştirerek te yapın. Rüyaya girmek için yapacağın çalışmalarda taraflardan biri diğerine göre alıcı veya verici konumunda daha etkili olabilir. Bunu karşılıklı yapacağınız çalışmalarla ortaya çıkarabilirsiniz.

 

Rüyaya Girmek ve Rüyaların Kontrol Edilmesi için Teknik ve Deneyler

www.parapsikoloji.net

28 Aralık 2018

Son Güncelleme 20 Ekim 2020 Emr

Elif Sude
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 30 YORUM
 1. blank İsim yok dedi ki:

  Merhaba bu sabah uykudayken rüya gördüm. Yarağımda uzanırken gözlerimle odamın duvarını siyaha boyuyordum. O sırada içimde benim dışımda birinin nefes aldığını bütün bedenimde hissettim. Sonra nefes almayı bırakıp o nefesi dinledim, gittikçe sık aralıklarla nefes alıyordu. Nefesimi o nefesle aynı anda almaya başladığımda eski sevgilimin sesini duydum beni çok özlediğini söylüyordu. O sıra onu bedenimin arkasında bana sıkıca sarılmış şekilde hissettim. Ama gerçek olduğuna yemin edebilirim. Sonrasında bana seni aynalardan izleyebilir miyim gibi bir şey sordu bende hayır dedim ama cevap verirken çok zorlanıyordum. Bunlar olurken onu, sesini içimde hissediyordum, görüntüsü yoktu. Eski sevgilimin önceden rüyalar ve büyülerle ilgilendiğini biliyordum. Böyle bir şey mümkün mü eğer mümkünse bunu nasıl engelleyebilirim. Ve aynadan izleme konusu beni çok etkiledi yorumlar mısınız?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba.

   Böyle bir şey mümkün ancak bunu yapanın kim olduğu konusu tartışılabilir. Cinlerde olabilir. Çoğu zaman onlar aracı olarak kullanılırlar.

   Bu konuda eğer dini yaşantınız varsa Nas, Felak ve Ayetel Kürsi dualarını sabah ve yatmadan önce 7’şer kez okuyun. Aklınıza geldikçe de okuyabilirsiniz.

   Bunun dışında Güvenli Telepati ve Koruma Kalkanı Oluşturma konusunda iki farklı uygulama var. Onları da yapabilirsiniz.

   Eğer dış etkilere açıksanız, Wc’de fazla durmayın ve ayna karşısında da fazla kalmayın. Psişik Konular kategorisi altındaki konuları da inceleyebilirsiniz. Orada da yapabileceğiniz uygulamalar bulunuyor.

   Etki mekanizmasına Cinler insanları Nasıl Etkiler? Psikolojik ve Fiziksel Etkileri konusundan bakabilirsiniz.

   Ve insanlar bu etkileri gerçekleştirebilirler mi? Astral Seyahat Sırasında Başkası Bize Dokunabilir mi?

 2. blank Ferdi dedi ki:

  Merhaba
  Bu durumun tam ne oldugunu bilmiyorum ,burda yazilanlari okuyunca yazmak istedim.
  Ben bazi geceler uyuduğumda sevdiğim, değer verdiğim insanların rüyalarinda oluyorum ve genellikle onlari zor durumlarda görüyorum.
  Onlara rüyalarda yol gösteriyorum yada düştükleri zor durumu bir sekilde ortandan kaldiriyorum.biliyorum biraz kesin konustum sonucta ben ruya goruyorum diymi ama asli oyle değil,çünki o gece rüyadasinda yardim ettigim insanlar beni arayip yada bulustugumuzda (aksam seni ruyamda gordum,cok derin olan bir denizin kenarinda bekliyordum gecmek isteyip gecemiyordum.Sen arkadam takim elbise ile gelip adeta suyun uzerinde duruyordun ,gel korkma bak derin dehil birlikte yuruyerek gecebiliriz dedin ama ben suyun dibini goremedigim icin oldugum yerde kalmistim uyandim.) Ve evet onu o durumda gorunce gidip yardim etmek istedim.bu sadece kucuk bir örnek.

 3. blank Damla dedi ki:

  Merhaba ben istemsizce hayal gibi bir şey görüyorum ve oluyor mesala bi keresinde birinin düştüğünü ve bir yerini kırdığını görmüştüm ve arkadaşıma anlattım . O arkadaşım kısa bir süre sonra düştü ve kolunu kırdı sonra yine bi ara elimi yıkarken kan gibi bir şey gördüm ama hiç bir yerde kan yoktu tam da o saat içersinde o arkadaşımın kız kardeşi büyük bir çiviye basmış ve çok kan kaybetmiş . Birinin telefonuna bir şey olacağını söylemiştim sonra bir kız bana çarptı ve telefonu kırıldı.
  Biraz önceki arkadaşım benim başka bir arkadaşımla samimi olmuşlardı bende bunların arası açılacak ama hayırlısı diyordum ki büyük bir kavga oldu küsler. Bu yeni olan bir şey değil küçüklüğümden beri var . Bir şey olmadan önce içimde garip bir his oluyor . Peki bu bir güç mü. Nasıl geliştireceğim lütfen cevap verin

 4. blank Damla dedi ki:

  Merhaba ben çoğu zaman uyurken birdenbire titreyerek aniden uyanıyorum ve düşüyormuş gibi hissediyorum. Ayrıca bazen istemsizce bazı hayal gibi görüntüler görüyorum mesela birinin düşüp dişini ve bir yerini kırdığını bir hafta boyunca gördüm ve arkadaşıma anlattım ve o düşüp kolunu kırdı. Yine başka bir gün ellerimi yıkarken kolumda kan gibi bir şey gördüm çok kısa bir süreliğine tam o saat içerisinde yine aynı arkadaşımın kardeşi büyük paslı bir çiviye basmış heryer kan olmuş ve hastanede durdurmuşlar. Bir keresinde de iki arkadaşım çok samimi olmuşlardı . İçimden istemsizce bunların araları bozulacak ama hayırlısı demiştim bi kavga oldu ve hâlâ küsler bunun gibi küçüklüğümden beri olaylar oluyor fakat ben bunlara anlam veremiyorum sizce bir gücüm var mı yada varsa nasıl geliştiririm lütfen yardım edin

 5. blank rukiye mandacı dedi ki:

  merhaba dün nefes teknikleri vs. deneyerek trans evresine geçecektim algılarım anlık kapandı kulaklarımda uğuldama oldu. ruhumun bedenimden çıkmak istediğini hissettim o anlık şaşkınlık ve tedirginlikle gözlerimi açtım bu yaşadığım sizce neydi ?

  1. blank Elif Sude dedi ki:

   Merhaba. Madde boyutundan madde ötesine taşmaya başladığımızda ortaya çıkan tepkiler. Enerji dalgalanmaları, çınlama, uğultu ve kaslarda kasılmalar görülür.

   1. blank isimsiz dedi ki:

    merhaba 4-5 sene once yasadigim parapsikolojik bir olay sonucu 2 senedir bu sayfada yazilan her seyi okudum ruyalarımda surekli birileri benimle tanismak istiyor ve olumlu cevap verirsem uyandigimda surekli seslerini kulaklarımda duymaya devam ediyordum. ruyalarımda olacakları bire bir görüp not alıyordum eger birine soylersem tamamen degisecegini soyluyorlardı. kahve falına baktıgımda oradaki her bir şekil ben okumadan sanki baskası oradakileri okuyormuşcasına kulağıma fısıldanıyordu daha sonra bu olay gelisti ve sadece insanların gozlerine bakarak bile ne dusundugu gecmisi gelecegi sanki 10 yıllık hikayesi saniyeler içinde fısıldanıyor. bu olayı cozmek icin cok kisiye danistik ama bir sonuca varamadik.ilk astral seyehat denememde renk cumbusu kalp hızlanması ve kulakta çok sesli bir uğultuyla madde boyutundan ayrldigimi hissettim sonra sıçrayak uyandım gelistirmeye korkuyorum bazi varliklarin beni izledigini cok net hissediyorum cunku kime gitsem sende bisey var sende bi enerji var deniyor be dokundugum insanın anında agrilarinin tamamen gectigini soyluyorlar sifacisin diyen de cok oldu fakat bu konuyla alakalı tam bir net metin bulamadim. 18 ime 2 ay var ve her gun ruyamda 18 diye bagirip kacan varliklar gormeye basladim ne yapmaliyim bunu nasil gelistirmeliyim nasil kullanmaliyim? tesekkurler.

    1. blank Elif Sude dedi ki:

     Merhaba. Yaşadığınız olayla ilgili ayrıntıları Psişikleri Diğer Varlıklar Neden ve Nasıl Kullanır?

     Kendinizi geliştirme konusunda Ruhsal Güçleri Geliştirme Yöntem ve Teknikleri konusunda dikkat etmeniz gerekenler ve özetle bilmeniz gerekenler anlatılıyor.

     Enerjinizi diğer insanların acılarını dindirmek ve iyileşmelerine yardımcı olmak için kullanmanız daha güzel olabilir. Bioenerji konusunu araştırın. İhtiyacınız olan bilgilere sahip olduğunuza emin olduğunuzda uzmanlarından uygulamalı eğitimler alın. Semboller, markalar, isimler ve para odaklı insanlardan uzak durmaya çalışın.

     Takıldığınız konular olursa sorun yardımcı olmaya çalışırız.

 6. blank Gözde dedi ki:

  Merhabalar benim başıma da 2 defa böyle birşey geldi. Eski sevgilimi çok andığım dua ettiğim bir gece 4 te uyumuştum ve sabah 6 da bana yazdı. O da beni rüyasında görmüş. Yine aynı şekilde geçenlerde sevdiğim insanı çok düşünüp hayalini kurmuştum, aslında bilmeden sizin tekniklerinize benzer şeyler yapmışım ve o kişi yine beni rüyasında görmüş. Yine olayları önceden hissetme, rüyada görme gibi durumlar başıma zaman zaman geliyor. Sizce benim seviyem ne durumda? Enerjimin bazen daha çok yükseldiğini hissediyorum o dönemlerde ne yapmam gerekli?

  1. blank Elif Sude dedi ki:

   Merhaba. Fazla çaba harcamadan bunları yapabiliyorsanız etkin bir şekilde kullanabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta içten gelen olağan düşünme ve hayal kurma sonrası mı yoksa “şununla bağlantı kurayım” düşüncesi ile mi hareket ettiğinizdir. Eğer bilinçli hareket ettiğinizde de bunları yapabiliyorsanız daha kolay kontrol edilip geliştirilebilir. Ama öncelikle bu yeteneğinizi ne için kullanacağınıza karar vermeniz gerekir. Bir çalışma yaptığınızda ortaya çıkan “fayda” ve diğer insanların hayatlarına katkı olmalıdır.

   Ruhsal Güçleri Geliştirme Yöntem ve Teknikleri konusuna bakabilirsiniz.

 7. blank Fikret dedi ki:

  Merhabalar. Bir arkadaşım başka bir arkadaşının rüyasına girerek onu korkuttuğunu söylüyor.ruyasina girmesine nasıl engel olabailir . Litfen yardımcısı olun.

  1. blank Elif Sude dedi ki:

   Merhaba. Engel koysun. “Benden izinsiz hiç kimsenin rüyama girmesine izin vermiyorum” şeklinde. Ve bu düşünceyi imajinasyonla güçlendirsin. Etrafında kalın bir duvar olduğunu ve bu duvarı kimsenin aşmasına izin olmadığını hayal etsin. Aurasını güçlendirsin. Aura Nedir? Nasıl Güçlendirilir? Güçlendirme Tekniği

   Aura güçlendirme tekniğinden sonra yukarıda verdiğim telkini tekrarlasın. Benzer bir uygulamada da uyumadan önce 7 defa ayetel kürsi okuyarak etrafından ayrı bir kalkan oluşturabilir. Bunları “acaba olur mu” şüphesiyle değil kesin ve net bir ifade ile yapsın.

 8. blank Su dedi ki:

  Merhaba ben çok uzun zamandır duru görü yapabiliyorum yanlışlıkla fark ettim ve duru görü olduğunu öğrendim his olarakta birçok şeyi olucak diye biliyorum ve oluyor ama uyku ilacı kullandıktan sonra his olayım biraz hafifledi veya öyle inandığım içinde olabilir telapatim çok iyi değil diye düşünüyorum telepatimi nasıl geliştirebilirim rüyaya girme olayını yapmak için

  1. blank Elif Sude dedi ki:

   Merhaba. Sinirsel etkileri olan ilaçlar ruhsal yetenekleri olumsuz etkileyebilir.

   Olacak olayları önceden bilmek Premonisyon Önsezi Gelecekteki Olayları Hissetme konusunda anlatılan yetenekle ilgilidir.

   Telepati konusunda kendinizi geliştirmek için Telepati Kategorisi linkinde yer alan konulara bakabilirsiniz.

 9. blank Özcan dedi ki:

  Merhaba ben hala kızına ablam aracığıyla evlilik teklif gönderdim sonra ablamdan daha haber gelmeden rüya gördüm rüyamda ablam dediki kız demiş düşüncem en azında hayır demedi diye,kaç gün sonra normal hayatta ablam aradı rüyadakilerin aynısı oldu, sonra başka bi rüya gördüm rüyamda ablam dedi kız demiş olmaz hayır demiş,
  yine normal hayatta ablam haber verdi bana rüyadaki çıktı, sonra bı rüya daha gördüm kız ablama diyoduki ben çok istemiştim ama olmadı,ablam rüyamda bana dediki kız ailesine anlatmış ona çok kızmışlar, sonra başka bşy olmadı size danışmak istedim
  Teşekkürler

  1. blank Elif Sude dedi ki:

   Şu konuya bakabilirsiniz. Bir olayı olmadan önce görmek öngörü yeteneği ile ilgilidir. Gelecekte Olacakları Görme Yeteneği

   1. blank Özcan dedi ki:

    Teşekkür ederim
    Peki onunla rüyada nasıl knşabilirim
    Önce olumlu bakmış gülmüş düşüncem demiş ama sonra hayır deyince neden öyle oldu öğrenebilirmiyim gönlü varmı yokmu
    yada başka bi sebepmi çünkü rüyada çok istediğni ama olmicani söylemişti

    1. blank Elif Sude dedi ki:

     Konuda anlatılan tekniği uyguladınız mı?

     1. blank Özcan dedi ki:

      hangi konu rüyya girmeyi diyorsanız uyguladım bir hafta falan oldu ama bişey çıkmadı

     2. blank Elif Sude dedi ki:

      Doğuştan sizde varolan ruhsal yeteneklere ve yaptığınız çalışmadaki birikiminize göre uzun sürebilir. Resme kabiliyeti olan bir insanla olmayan bir insan aynı sürelerde istedikleri noktaya gelebilir mi? Aynı durum yaptığınız çalışma içinde geçerlidir.
      Sabır ve çaba gerekli.

 10. blank Müptezel dedi ki:

  Merhaba.Bu yolla biri ile uykuda konuşmak mümkünmü?

  1. blank Elif Sude dedi ki:

   Merhaba. Evet mümkün. Ancak o noktaya gelmek kolay değildir.

 11. blank Leyla dedi ki:

  Merhabalar. Ben size yazmişdim neden cevap yazmadiniz🙄?

  1. blank Elif Sude dedi ki:

   Merhaba. Mesajınızda cevap gerektirecek bir soru sormamışsınız. Merak ettiğiniz veya öğrenmek istediğiniz bir konu varsa onu sorarsanız yardımcı olmaya çalışırım.

 12. blank Leyla dedi ki:

  Merhaba. Ben bazen kendime yakin olan biriyle tipa tip ayni rüyayi görüyorum ister annem olsun ister babam istersede sevgilim onlari düşünüb uyuduğumda bazen onlarla ayni rüyayi görüyorum. Bende öngörü yeteneği olduğu için gördüğüm ruyalar gerçekleşmesini istemediğim rüyalar oluyor.

 13. blank Murat dedi ki:

  Özellikle telepati-Hipnotelepati ilgimi çekiyor. Cinlerin 5 duyuyu bu yolla uyarabildiğinin farkındayım. Tabi bunlar silik görüntüler şeklinde falan geliyor bana genellikle. Korku gibi mekanizmaların tetiklenmesi haricinde doğrudan felce sebep olma tarzında veya bedenen kaçırılma(aspor yazınızı okudum) gibi uçuk fiziksel şeyler başa gelebilir mi?

  1. blank Elif Sude dedi ki:

   Sebepler ortaya çıkmadıkça bunu yapmaları mümkün değil. Bir arkadaşım küçükken gece cinlerin yaşadığı yerden geçmiş ve onlardan birine zarar vermiş. Uzun süre onu rahatsız etmişler. Kurtulması da uzun sürmüş. Büyü ile bağlantılı olaylarda felç olanlar, cinler tarafından transa sokulup düğünlerine götürülenler var.. Bunların tümünün başlangıcında ruhsal hassasiyetler ve olayları tetikleyen nedenler var. Benzer olaylar herkeste aynı şekilde sonuçlanmaz.

   İnsanlarla ilgili Materyalizasyon – Demateryalizasyon olaylarına sebep oldukları konusunda, buraya yazabilecek doğrulukta bilgim yok. Ama ruhsal kabiliyeti olanları bu konuda kullanabilirler.

   Fiziksel etkileri konusunda Cinler insanları Nasıl Etkiler? Psikolojik ve Fiziksel Etkileri yazısına bakabilirsiniz.

error: Korumalı İçerik!

Parapsikoloji.Net sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et