Telepati Nedir? Telepati Çeşitleri ve Ruhsal Bağlantı

Telepati Nedir? Telepati Çeşitleri ve Ruhsal Bağlantı

Telepati Nedir? Telepati Çeşitleri ve Ruhsal Bağlantı

Telepati Nedir? Telepati, duyu organlarımız dışında gerçekleşen ruhsal bir iletişimdir. İletişimin temelinde düşünce adını verdiğimiz oluşum sonrası meydana gelen “his odaklı sinyaller” vardır. Bu sinyaller düşünce ortaya çıktığı anda oluşarak radyo sinyalleri gibi etrafa yayılmaya başlar. Bu sinyaller ruhsal yolla iletilip algılanır ve anlamlandırılırlar. Telepatik iletişim için konuşmaya veya görmeye gerek yoktur.

İnsan, madde ve ‘enerji unsuru‘ olan ruh olarak iki bölümden meydana geldiği için, algılarımızda iki bölümde ele alınabilir. Madde boyutu ile ilgili algılar duyu organlarımızla, madde boyutunu aşan algılar ise ruhsal alıcılarla algılanırlar. Telepati, ruhsal iletişim ve algının Parapsikoloji’de kavramlaştırılmış halidir.

Telepati” kavramı içerisinde ele alınan telepatik iletişimin gerçekleşmesi için maddesel hiçbir yapı engel teşkil etmemektedir. Sayın Has’ın ikinci bölümdeki makalesinde de faraday kafeslerinde yapılan deneylerde bu konuya dikkat çekilmiştir.

Telepati Çeşitleri Nelerdir?

Telepatiyi kısaca “yapay telepati” ve “doğal telepati” olarak iki bölümde inceleyebiliriz. Yapay telepati bilinçli, doğal telepati ise bilinçsiz meydana gelir.

telepati nedir? telepati çeşitleri nelerdir? yapay telepati nedir? doğal telepati nedir?

Bilinçli Yapay Telepati nedir?

Bilinçli yapay telepati nedir? Bir başkasına mesaj göndermek veya bir başkasını telepati yoluyla etkilemek için yapılan telepatik iletişimdir. Bu iletişim türünde mesajlar bilinçli bir şekilde oluşturularak yönlendirilirler. Telepatik mesajlara bilinç dahil olduğunda, bu mesajlar; yönlendirilen insana özel bir yapı alır ve başkaları tarafından çözülemezler. Bu durumu şifrelenmiş yayınlara benzetebiliriz.

Telepatik mesajları başkaları da algılayabilir mi? Eğer telepati kontrolsüz bir şekilde yapılmış veya iletilmek istenen mesajlar istenilen insana gönderilememişse, telepatik iletimi isteği kesildiğinde mesajlar serbest bir şekilde dalgalar halinde yayılmaya başlayabilirler. Bu durumda mesajlar bilinçli telepatik alıcılar tarafından da algılanabilirler.

Bilinçsiz Doğal Telepati Nedir?

Bilinçsiz doğal telepati nedir? İnsanın yapısında varolan ruhsal mekanizmalardan biri de gerektiğinde diğer insanlarla ruhsal iletişime geçebilme yeteneği vardır. Bilinçsiz doğal telepatide, telepatik mesajlar insanın bir iradesi olmadan ruhsal ve bedensel bütünlüğün korunması amacıyla kendiliğinden devreye girer. Buna bilinçaltı ruhsal mekanizma da diyebiliriz. Bu telepati türünde ortaya çıkan telepatik iletişim daha çok anne ve çocukları, birbirlerini çok seven insanlar ile aile bağları veya sevgi bağları ile birbirlerine kalbi ve ruhsal yönden bağlanan insanlar arasında görülür. Örnek verecek olursak;

 • Zor durumda kalan bir çocuğu annesinin rüyasında görmesi,
 • kaza geçiren biri yaralandığında annesi veya eşinin içinin sıkılması,
 • Yaralanan bir dağcının iletişim kuramaması nedeniyle eşi tarafından rüyasında görülmesi
 • Kaybolan ve yeri bilinmeyen bir çocuğun yakınları ve kardeşleri tarafından rüyada görülmesi ve acısının hissedilmesi.

ve benzer çok sayıda olay aslında doğal birer telepati örneğidir. Bazı kayıp vak’alarında medyumların kayıpları bulmak için yakınları ile transa girmesinin nedeni de bu telepatik izleri yakalamak istemeleridir. Ruhsal sinyaller, ruhsal algıları güçlü olan insanlar tarafından, hislerin bıraktığı izler aracılığı ile takip edilerek izlenebilmektedir.

Yeteneğin Kaynağına Göre Telepati Türleri

Telepati yeteneğini elde ediliş yönüyle iki başlık altında inceleyebiliriz

1- Doğuştan gelen telepati yeteneği

2- Sonradan kazanılan telepati yeteneği

Doğuştan Gelen Telepati Yeteneği

Doğuştan gelen telepati nedir? Doğuştan Gelen Telepati ve diğer ruhsal yetenekler büyük oranda doğuştan gelirler. Doğuştan kazanılan telepati yeteneği sonradan elde edilen telepati yeteneğine göre bir farkla avantajlıdır. Kullanıma hazırdır. Ek bir çaba gerektirmez. Ancak doğuştan gelen tüm yetenekler gibi telepatik mekanizmanın nasıl işlediği bilinemez ve her zaman kontrol edilemez. Doğuştan gelen ruhsal yeteneklerin özellikleri ve bu konuda yaşanan sorunlarla ilgili ayrıntıları Ruhsal Güçler, Kaynağı ve Yaşanan Sorunlar adlı makalemizden okuyabilirsiniz.

Doğuştan gelen yetenekler doğum haritasından görülebilir. Bu konuda Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları makalemize bakabilirsiniz.

telepati nedir? doğal telepati nedir, yapay telepati nedir, doğuştan gelen telepati, sonradan kazanılan telepati ve bilimsel çalışmalar

Doğum haritasındatelepati yeteneği” nin bulunduğu konumlar

 • Ay 3. evde
 • Ay 8. evde
 • Merkür balık burcunda
 • Neptün balık burcunda
 • Neptün 3. evde
 • Jüpiter balık burcunda
 • Jüpiter 8. evde

Doğum haritanızda bu konumlar bulunuyorsa doğuştan telepat olabilirsiniz. Veya telepatik iletişime yatkınlığınız daha fazla ve telepati konusunda gelişiminiz daha hızlı olacaktır. Ancak telepatik iletişim sadece bu konumlara has değildir. Sadece iletişim daha kolay gerçekleşebilir veya daha hızlı geliştirilebilir. Geçirilen bazı hastalıklar veya kazalarda bir anda bu yeteneklerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Sonradan Kazanılan Telepati Yeteneği

Sonradan kazanılan telepati nedir? Bilgi, tecrübe ve uygulama ile insanın kendisini geliştirerek elde ettiği telepati çeşididir. Telepati ruhsal bir olgu olduğu için ruh taşıyan her canlıda telepatik iletişim gerçekleşir. Ancak kontrol, geliştirme ve istenilenlerin tam olarak yapılması farklılıklar gösterebilir. Sonradan elde edilen telepati yeteneği diğer ruhsal yeteneklerde olduğu gibi doğuştan gelen yeteneklere göre daha avantajlıdır.

Bu durumun nedenini şu şekilde açıklayabiliriz, örnekteki iki insanı kıyaslayınız.

A şahsı parasını vererek satın aldığı ve tümüyle hazır haldeki bir evde yaşamaya başlar.

B şahsı planından temeline kadar herşeyini kendisinin yaptığı bir eve taşınarak orada yaşamaya başlar.

Eve verilen değer, kullanım kolaylığı, evin imkanlarından yararlanma ve sahiplenme gibi çok sayıda kritere göre değerlendiriniz.

İkisi kıyasladığımızda A şahsı doğal telepati yeteneğine sahip B şahsı ise sonradan kazanılan telepati yeteneğine sahiptir. Yeteneğini kullanmak için geldiği konuma adım adım yükselmiştir ve tüm aşamaları bilir. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte telepatik iletişimden daha fazla alanda yararlanılmaya başlanması da “sonradan kazanılan telepati” kapsamında değerlendirilebilir.

Telepati ile Zihne Girmek

Telepati ile insan zihnine girip başkaları kontrol edilebilir mi? İnsanları zihnen telepati ile kontrol etmek mümkün mü?

Yapılan deneyler insan zihninin uzaktan kontrol edilebileceğini göstermekte. Sadece insan zihninin kontrol edilmesi değil aynı zamanda telepati ile rüyalar da kontrol edilip istenilen rüyaların görülmesi sağlanabilmekte. Makalenin ikinci bölümünde bu konuyla ilgili yapılan deneyleri ve bilimsel çalışmaları bulabilirsiniz. Bir kaç adım ileriye gidebilirseniz astral seyahat ve telepati ile daha fazlasını da yapmak mümkün.

Bu konuyla ilgili ayrıntıları ve telepatinin nasıl yapıldığı ile ilgili teknikleri Telepati Nasıl Yapılır? Nasıl Geliştirilir? Uygulamalı Telepati Tekniği konusunda görebilirsiniz.

“Telepati Nedir? Telepati ve Ruhsal Bağlantı”

Parapsikolojik Açıdan Telepati Nedir?

Telepati ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalar ve telepati deneyleri. Bilimsel açıdan telepati nedir?

Sayın Has’ın makalesinden

Telepati tamamen ruhsal bir olaydır. 20 sene evvel Amerikalılar ‘Nautilis’ denen denizaltı ile denize daldıklarında, bir subayın 3000 mil ötedeki bir yere gemideki haberleri telepati yoluyla sızdırması üzerine dünyaya sansasyonel bir haber yayıldı. Çünkü nükleer denizaltı gibi son derece mahremiyet gerektiren bir araçtan haberlerin 3000 mil öteye iletilmesi çok önemli bir olaydır. Sovyetler Birliğinde parapsikoloji alanında yapılan çalışmalar bu olay sonrası hız kazanmıştır. Bu olay üzerine Sovyetler Birliği telepati konusuna önem vermiş ve Vlodivostok’ta ilk ruh araştırma merkezini kurmuşlardır.

Ruhsal Yönü ile Telepati Nedir?

Telepati tamamen ruhla ilgili bir olaydır. Elektromanyetik dalga olamaz. Prof. Vassilyev telepat İvanova’yı elektromanyetik dalgaların gelişine engel olmak maksadıyle Faraday kafesine koymasına rağmen telepatik haberleşme her zamanki gibi yine gerçekleşmiştir. Bunun üzerine araştırıcılar endişelenmeye başladılar. Şayet telepati saf bir fizik hadise olarak ortaya çıkmazsa, telepati Sovyet ilim alanından kesin olarak sürüp çıkarılacak demekti.

Telepati Deneyi

Telepati deney örnekleri. Telepatinin bilimsel açıdan ele alınışı.

Vassilyef radyasyonları durdurabilen kurşun bir hücre yaptırdı. Telepatik verici olarak çalışan Tomasevski, bir merdiven yardımıyla eski bir buzdolabına benzeyen bir şeyin içine tırmandı. Civa dolu bir oluk içine girmiş olan kubbe şeklindeki kapağı kapattı. Buraya ne bir dalga giriyor ve ne de oradan dışarı çıkabiliyordu. Bu defa telepatik iletişimin kesin şekilde meydana gelemeyeceği sanılıyordu.

Faraday kafesinin içinde bulunan Tomaşevski her şeye rağmen telepatiyle Fedorava’yı uyuyor olarak imajine (bilinçli hayal) etmeye başladı. Kadın derhal şuurunu kaybetti. Hatta telepatik etki bu kurşun levhalar sebebiyle kolaylaşmıştı. Bu tecrübe açıkça gösterdi ki, telepati ruhsal bir iletişim olup, elektromanyetik dalgayla hiçbir ilgisi yoktur. Şayet telepati elektromanyetik dalga ile ilgili olsa idi yapılan deneyler sonuçsuz kalacaktı.

Atmosferik şartlar, fırtınaların da telepatiyi değiştirmemesi meseleye ışık tutmaktadır. Bundan da telepatinin ruhsal bir iletişim olduğu anlaşılır.

Duygusal ve Genetik Faktörler Açısından Telepati Nedir?

Anneler doğal telepattırlar.

Telepatinin anneler üzerinde örneklerini görmekte mümkündür. Anneler uzaktaki bebeklerinin ağladığını hisseder. Savaşta çocuğu öldüğü an, çocuğunun öldüğünü anlayabilir. ABD’deki araştırmalara göre bu özellik kadınların takriben % 60’nda görülmektedir. Büyük ihtimalle geride kalan % 40’lık kesimde çocukları ile gerekli ruhsal bağlantıyı kuramayacak kadar ilgisizdirler. Veya aynı frekansta olmayabilirler.

. İnsan beyninden 7 – 30 hertz arasında elektromanyetik dalgalar çıkar. Uzun araştırmalar neticesinde, bu dalgaların düşünce, zeka, korku, endişe gibi ruhi hadiselerle değişmediği anlaşılmıştır. Telepatinin böyle maddi bir elektrik akımı ile ilgisi yoktur.

Yalnız telepati açısından değil genel anlamda da birçok ruhsal kabiliyetlerimizin beyinde elektriksel bir manyetik alanda oluştuğu ileri sürülmüştür. Son araştırmalar bu görüşün yanlış olduğunu ortaya koymuş; ışınlarla ve güçlü manyetik sahalarda yapılan tecrübeler, beyne yapılan elektromanyetik baskılara rağmen ruhsal kabiliyetlerimizin değişmediğini göstermiştir.

Sovyetlerde olan parapsikoloji çalışmaları Batı üniversitelerinde de yaygındır. Telepati alanında önemli isimlerden biri de Uri Gellerdir. Uri Geller telepati tecrübeleri için Faraday Kafesine (yalıtılmış kafes) konuyor. Bu bütün radyo dalgalarını perdeleyen, çift kat bakırdan yapılma bir Kafes, ayrıca, sımsıkı kapalı bir odada yer alıyordu. Bu kafeste yine de telepati meydana geliyordu. Buda bize telepatinin maddi bir olay olmadığını göstermektedir.

Telepati ve Rüyalara Etki

Telepati nedir? Telepati ile rüyalara etki edilebilir mi?

İnsan rüyasına, telepati yoluyla etki edilebilmekte ve rüyalar değiştirilebilmektedir. Belki de ölmüş olan yakınlarımızın ruhları rüyalarımıza bu şekilde etki etmektedirler.

Dr. M. Ulman, Dr. Stanley Kripner rüya laboratuvarında tecrübe edilecek şahsın başına elektrot bağlıyor ve şahıs uyutuluyor. Uyumaya başlayınca telepat, uyuyan kişiye istenilen resimleri rüyasında telepati yoluyla gösteriyor. Netice olarak dünyada uyuyana telepati yoluyla istenen rüya gösterildiğine göre, ruhlar niçin rüyamıza girip bizle temas edemesin?

İlim adamlarının büyük çoğunluğu telepatinin elektromanyetik dalga olmadığını söyler. Profesör Arkadyevin hesaplarına göre beyinden çıkan enerji o kadar zayıftır ki birkaç metrenin dışına çıkamaz. Açıkçası telepati çok uzak yerlere gidebileceğine göre bunun beyin dalgalarıyla alakası yoktur. Sinir ve adalelerin çekilip toplanmaları sırasında elektromanyetik sinyaller gönderilmektedir. Fakat sinyaller son derece zayıftır.

Bunlar; ancak birkaç santimetre uzaktan hassas cihazlarla alınabilmiştir. Şu halde 2 beyin arasında bir metreden biraz fazla bir mesafede elektromanyetik nakil çok zor şekilde gerçekleşebilir. Bu durumda dünya – ay arası gibi bir mesafede meydana gelen telepatiyi ancak ruh ile izah etmek mümkündür. Yani ortada ruhi bir hadise vardır. Eğer insan organizması elektromanyetik dalgalara karşı hassas ise, bu halde mühendis ve teknikerlerde, (ki bunlar yüksek frekanslı güçlü yayın kaynaklarının yakınında çalışırlar) bazı psikolojik durumların ortaya çıkması gerekirdi.

Rüya ve Telepati Bağlantısı

Elektromanyetik dalgaların şiddetlerinin mesafeye göre azaldığı bilinir. Bu yüzden Profesör Vasilyev, Tomasevskiyi 1500 km. ötede bulanan Sivastopol’e gönderdi ama yine ikisi arasında telepati ile iletişim meydana geldi. Kısaca telepatinin elektromanyetik dalgayla bir ilgisi yoktur. Rüya – telepati bağlantısına ait çeşitli üniversitelerden de yayınlar gelmiştir. 1960’ta Newyork Maimonides araştırma merkezinde tecrübe edilen şahsa telepati ile istenen rüya gösteriliyor.

Telepatiyle insanların ruhsal yapılarına etki edip, vücutlarında bir takım değişiklikler de yapılabiliyor.

Telepati ve Ruhsal Bağlantı konusu haricinde telepati hakkında daha fazla bilgi almak için Telepati Hakkında Diğer Makaleler ‘e bakabilirsiniz. Telepati tekniklerinizi ve etkisini geliştirmek, telepati ve imajinasyon bağını kavrayarak konuyu ileri boyutlara taşımak için Telepati ve Paranormal Çalışmalarda İmajinasyon linkine de bakabilirsiniz.

 

Telepati Nedir? Telepati Çeşitleri ve Ruhsal Bağlantı

Telepati Nedir? Giriş bölümü, telepati çeşitleri, Bilinçli yapay telepati ve Bilinçsiz doğal telepati, Doğuştan ve Sonradan Kazanılan Telepati, Doğum haritasında telepati konumları, Telepati ile zihne girmek E. Emre Sönmez

Telepati Nedir? – Dr. Polat HAS – 1980

Son Güncelleme 6 Ağustos 2021 Emr

Emr
“İnsan ruhunu yitirmediği sürece yapamayacağı şeyler sınırlıdır AMA sınıra ulaşmak için vazgeçmesi gerekenleri terkedemeyecek kadar da bencil, tembel ve egoisttir”
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 4 YORUM
 1. blank Ali Canpolat dedi ki:

  Telepatide deneyim ve tecrübelerin gelişimde önemli olduğunu düşünüyorum duygusal tecrübeler yeteneği geliştirebiliyor

 2. blank Sema dedi ki:

  Yıllar önce sevdiğim bir insan ne zaman sorun yaşasa rüyalarıma giriyor veya onu hatırlıyorum. Sorduğumda gerçekten sorun yaşadığını öğreniyorum. Bu telepati midir?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Evet telepatik bir bağlantı olduğunu söyleyebiliriz. Duygusal bağlılıklar için zaman kavramı ruhsal bağları ortadan kaldırmayacaktır.

 3. blank Melisa dedi ki:

  Konudan anladığım kısaca telepati, ruhsal bir iletişimdir. Beyin bu iletişimi kanalize eder.

error: Korumalı İçerik!

Parapsikoloji.Net sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et