Telepati Nedir Telepati ve Ruhsal Bağlantı

25.01.2017
310
A+
A-

Telepati Nedir Telepati ve Ruhsal BağlantıTelepati Nedir Telepati ve Ruhsal Bağlantı

Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği günümüzde parapsikoloji alanında da önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu alandaki gelişmeleri takip etmek ve bilimsel çalışmalarda bulunmak amacıyla dünyadaki belli başlı önemli üniversitelerde parapsikoloji kürsüleri kurulmuş, S.S.C.B. döneminde para normal hadiseleri inceleyen yirmiden fazla merkez açılmıştır. Sovyetler Birliği’nde yapılan istatistiklere göre bu çalışmalara 1967 yılında sarf edilen para 12 milyon rubleydi.

Parapsikolojinin önemli bir dalı da ‘telepati’dir. Telepati nedir? Kısaca, “çok uzak yerlerde bulunan şahısların birbirleriyle maddi bir bağlantı olmaksızın anlaşmaları” şeklinde yapılabilir. Telepati hadisesi tamamen ruhsaldır. 20 sene evvel Amerikalılar ‘Nautilis’ denen denizaltı ile denize daldıklarında, bir subayın 3000 mil ötedeki bir yere gemideki haberleri telepati yoluyla sızdırması üzerine dünyaya sansasyonel bir haber yayıldı. Çünkü nükleer denizaltı gibi son derece mahremiyeti gerektiren bir vasıtadan haberlerin 3000 mil öteye iletilmesi çok önemli bir olaydır. Sovyetler Birliğinde parapsikolojik çalışmalar yaşanan bu olay sebebiyle olmuştur. Bu olay üzerine Sovyetler Birliği telepati konusuna önem vermiş ve Vlodivostok’ta ilk ruh araştırma merkezini kurmuşlardır.

Telepati ve Ruhsal Yönü

Telepati tamamen ruhla ilgili bir olaydır. Elektromanyetik dalga olamaz. Prof. Vassilyev telepat İvanova’yı elektromanyetik dalgaların gelişme engel olmak maksadıyle Faraday kafesine koymasına rağmen telepatik haberleşme her zamanki gibi yine gerçekleşmiştir. Bunun üzerine araştırıcılar endişelenmeye başladılar. Şayet telepati saf bir fizik hadise olarak ortaya çıkmazsa, telepati Sovyet ilim alanından kesin olarak sürüp çıkarılacak demekti. Vassilyef radyasyonları durdurabilen kurşun bir hücre yaptırdı. Telepatik verici olarak çalışan Tomasevski, bir merdiven yardımıyla eski bir buzdolabına benzeyen bir şeyin içine tırmandı. Civa dolu bir oluk içine girmiş olan kubbe şeklindeki kapağı kapattı. Buraya ne bir dalga giriyor ve ne de oradan dışarı çıkabiliyordu. Bu defa telepatik hadisenin kesin şekilde meydana gelemeyeceği sanılıyordu.

Faraday kafesinin içinde bulunan Tomaşevski her şeye rağmen telepatiyle Fedorava’yı uyuyor olarak tahayyül etmeye başladı. Kadın derhal şuurunu kaybetti. Hatta telepatik etki bu kurşun levhalar sebebiyle kolaylaşmıştı. Bu tecrübe açıkça gösterir ki, telepati ruhi bir hadise olup, elektromanyetik dalgayla hiçbir alakası yoktur. Şayet telepati elektromanyetik dalga ile ilgili olsa idi yapılan deneyler sonuçsuz kalacaktı.

Atmosferik şartlar, fırtınaların da telepatiyi değiştirmemesi meseleye ışık tutmaktadır. Bundan da telepatinin ruhi bir hadise olduğu anlaşılır.

Telepati – Duygusal ve Genetik Faktörler

Telepatinin anneler üzerinde örneklerini görmek te mümkündür. Anneler uzaktaki bebeklerinin ağladığını hisseder. Savaşta çocuğu öldüğü an, çocuğunun öldüğünü anlayabilir. ABD’deki araştırmalara göre bu hususiyet kadınların takriben % 60’nda görülmektedir. Büyük ihtimalle geride kalan % 40’lık kesimde çocukları ile gerekli ruhi bağlantıyı kuramayacak kadar ilgisizdirler. Veya aynı frekansta olmayabilirler.

Materyalistler telepatiyi beyinden çıkan dalgalarla izah etmeye çalışmaktadırlar. İnsan beyninden 7 – 30 hertz arasında elektromanyetik dalgalar çıkar. Uzun araştırmalar neticesinde, bu dalgaların düşünce, zekâ, korku, endişe gibi ruhi hadiselerle değişmediği anlaşılmıştır. Telepatinin böyle maddi bir elektrik akımı ile ilgisi yoktur.

Yalnız telepati açısından değil genel anlamda da birçok ruhi kabiliyetlerimizin beyinde elektriksel bir manyetik alanda oluştuğu ileri sürülmüştür. Son araştırmalar bu görüşün yanlış olduğunu ortaya koymuş; ışınlarla ve güçlü manyetik sahalarda yapılan tecrübeler, beyne yapılan elektromanyetik baskılara rağmen ruhi kabiliyetlerimizin değişmediğini göstermiştir.

Sovyetlerde olan parapsikoloji çalışmaları Batı üniversitelerinde de yaygındır. Telepati sahasında gözde isimlerden biri Uri Gellerdir. Uri Geller telepati tecrübeleri için Faraday Kafesine (yalıtılmış kafes) konuyor. Bu bütün radyo dalgalarını perdeleyen, çift kat bakırdan yapılma bir Kafes, ayrıca, sımsıkı kapalı bir odada yer alıyordu. Bu kafeste yine telepati meydana geliyordu. Buda bize telepatinin maddi bir hadise cinsinden olmadığını göstermektedir.

Telepati Nedir Telepati ve Rüyalara Etki

İnsan rüyasına, telepati yoluyla tesir edilebilmekte ve rüya değiştirilebilmektedir. Belki de ölmüş olan yakınlarımızın ruhları rüyalarımıza bu şekilde tesir etmektedir.

Dr. M. Ulman, Dr. Stanley Kripner rüya laboratuvarında tecrübe edilecek şahsın başına elektrot bağlıyor ve şahıs uyutuluyor. Uyumaya başlayınca telepat, uyuyan kişiye istenilen resimleri rüyasında telepati yoluyla gösteriyor. Netice olarak dünyada uyuyana telepati yoluyla istenen rüya gösterildiğine göre, ruhlar niçin rüyamıza girip bizle temas edemesin?

İlim adamlarının büyük çoğunluğu telepatinin elektromanyetik dalga olmadığını söyler. Profesör Arkadyevin hesaplarına göre beyinden çıkan enerji o kadar zayıftır ki birkaç metrenin dışına çıkamaz. Açıkçası telepati çok uzak yerlere gidebileceğine göre bunun beyin dalgalarıyla alakası yoktur. Sinir ve adalelerin çekilip toplanmaları sırasında elektromanyetik sinyaller gönderilmektedir. Fakat sinyaller son derece zayıftır.

Bunlar; ancak birkaç santimetre uzaktan hassas cihazlarla alınabilmiştir. Şu halde 2 beyin arasında bir metreden biraz fazla bir mesafede elektromanyetik nakil çok zor şekilde gerçekleşebilir. Bu durumda dünya – ay arası gibi bir mesafede meydana gelen telepatiyi ancak ruh ile izah etmek mümkündür. Yani ortada ruhi bir hadise vardır. Eğer insan organizması elektromanyetik dalgalara karşı hassas ise, bu halde mühendis ve teknikerlerde, (ki bunlar yüksek frekanslı güçlü yayın kaynaklarının yakınında çalışırlar) bazı psikolojik durumların ortaya çıkması gerekirdi.

Rüya ve Telepati Bağlantısı

Elektromanyetik dalgaların şiddetlerinin mesafeye göre azaldığı bilinir. Bu yüzden Profesör Vasilyev, Tomasevskiyi 1500 km. ötede bulanan Sivastopol’e gönderdi ama yine telepati hadisesi meydana geldi. Kısaca telepatinin elektromanyetik dalgayla alakası yoktur. Rüya – telepati bağlantısına ait çeşitli üniversitelerden de yayınlar gelmiştir. 1960’ta Newyork Maimonides araştırma merkezinde tecrübe edilen şahsa telepati ile istenen rüya gösteriliyor. Telepatiyle insanların ruhsal yapılarına tesir edip, vücutlarında bir takım değişiklikler de yapılabiliyor.

Bütün bu ilmi araştırmalar bize gösteriyor ki, maddenin katı cidarları parçalanmıştır. İnsanın kâinata dağılmış ve yayılmış emel ve arzularının kaynağı olan ince ve derin duygularını, boğazı sıkılıp zindana tıkılan insanlar gibi dar madde ve zaman kalıplarının içine hapseden on dokuzuncu asır modası materyalist düşünce kökten yıkılmıştır. Artık madde, ilmin gözünde renkli ve engin fizik – ötesi âlemin üstüne serilmiş tenteneli bir perde gibi durmaktadır. İnsana semadan gelen mesajların gerçekliği bütün parlaklığı ile zuhur etme demine ulaşmıştır.

Telepati Nedir? Telepati ve Ruhsal Bağlantı konusu haricinde telepati hakkında daha fazla bilgi almak için www.telepati.org ve Telepati Hakkında Diğer Makaleler linklerine de bakabilirsiniz. Telepati tekniklerinizi ve etkisini geliştirmek, telepati ve imajinasyon bağını kavrayarak konuyu ileri boyutlara taşımak için Telepati ve Paranormal Çalışmalarda İmajinasyon linkine de bakabilirsiniz.

Telepati Nedir – Dr. Polat HAS – 1980
Telepati Nedir – Telepati ve Ruhsal Bağlantı
BİR YORUM YAZIN

Yorumunuzu veya Sorunuzu Yazın (Sayfa 5 dakikada bir yenileneceği için yazdıklarınız silinecektir lütfen kısa ve öz yazınız veya metin dosyasında yazdıktan sonra buraya yapıştırınız)

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Melisa dedi ki:

    Konudan anladığım kısaca telepati, ruhsal bir iletişimdir. Beyin bu iletişimi kanalize eder.

error: Korumalı İçerik!