Nefes Çalışmaları ve Değişim

Nefes çalışmaları ve değişim

Nefes Çalışmaları ve Değişim

Uzun zamandır konum insanın bilincinin farklı katmanlarını keşfetmek…

Neden? Fizik ötesi gerçekliği deneyimlediğinizde fiziksel yaşamın çok sığ olduğunu görüyorsunuz, kendi potansiyelinizi keşfetmenin önünde beş duyu ile sınırlı kalmak istemiyorsunuz, ayrıca dünya hayatında bir çok adaletsizlik  var ve yaşananlardan sürekli bir tatmin olmama durumu insanın kaçınılmaz sonu. Bunu derinden hissederken maddesel bir takım şeylere eskisi gibi önem veremiyorsunuz.

Bizler belli kodlamalarla yaratılmış insan deneyimini yaşayan ruhlarız. Çoğumuz beş duyumuzu kullanarak yaşamımızı sürdürürüz, hareket alanımız sınırlıdır. Yaşamı sadece dünya denilen illüzyondan ibaret zannederiz. Oysa beş duyumuz harici kullanmadığımızda körelen bir çok duyuyla dünyaya geliriz, bunu bize okuma yazmayı öğrettikleri gibi çocukken öğretmezler.

İşlemeyen demirin pas tuttuğu gibi bu duyularımız 4 yaşından sonra gitgide kaybolur. Duyu dışı bazı yeteneklere sahip insanlar ise sanki tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlığa sahipmiş muamelesi görürler.  Günümüzde bunu değiştirmek kolay görünmese de uyanan insan sayısında bir artış olduğunu dünya çapında görebiliriz. Değişimi, bu insanların yaşam biçimlerinden, beslenmelerine, önceliklerinden verdikleri kararlara kadar yaşamlarının her alanında gözlemleyebiliriz.

Farklı Bilinç Seviyelerine Ulaşmak ama Nasıl?

Kandaki bir dizi kimyasalın değişimiyle insan bilinci, davranışları, algısı ve bunlarla bağlantılı herşeyi değişir. Farklı bilinç durumlarına ulaşmak için yüzyıllardır kullanılan çok farklı yöntemler bulunur.  Bunlardan bazıların şu şekilde sıralayabiliriz;

 • ritmik müzikler eşliğinde danslar,
 • psikoaktif bitkilerin kullanımı,
 • dış uyaranlardan kendini soyutlama,
 • aç kalarak uzun süreli oruç
 • agresif nefes teknikleridir.

Zaman içerisinde içlerinden en etkili ve zararsız olanın nefes teknikleri olduğu yönünde kanıya vardığımdan bu yazıda bunun üzerinde durmak istiyorum.

Günümüzde bilinç değiştirici bitkilerin aktif kullanımı fazlasıyla yaygınlaşmış olsa da kusma, halsizlik, üşüme ve ortaya çıkma ihtimali her zaman varolan sağlık sorunlarından dolayı kullanımları sınırlıdır (öylede olması gerekir). Çok ani açılım getirmesi dolayısıyla da her bilinç düzeyi için uygun değillerdir. Ayrıca bitkilerle varılan nokta kestirme yol, bir demo olarak görülmeli, disiplinli çalışmalarla organik elde edilen açılımlar üzerine odaklanılmalıdır. Bu ruhsal gelişim için de en değerli olanıdır. (Bakınız Ruhsal Gelişimde Üzerlik Nasıl Kullanılır?)

Farklı bilinç seviyeleri

Nefes Alma Çalışmaları

Alışılmışın dışında uygulanan agresif nefes alma çalışmalarının yanısıra ritmik, monoton bir çalışma da aşama aşama sonuç vermektedir. Ağızdan alınan nefeslerle etkiler her zaman daha hızlı, burundan yavaştır. Bunu bilmekte fayda var, yeni başlayanlar için burundan nefes alıp ağızdan verilerek uygulanan teknik daha idealdir.

Aksi halde yine bitkilerle varılan nokta gibi ani açılımlara sebebiyet vererek kişide rahatsız edecek etkiler görülebilir. Bu etkiler,

 • vücudun ani havalanması duygusu,
 • kontrolsüzlük,
 • yoğun uğultu ve kulak çınlaması,
 • kalbin hızlı atması,
 • boğulma hissiyatı,
 • aşırı heyecan,

korku ve alışılan konforlu tarafın verdiği güvenden uzaklaşma ve bilinmeyene yapılmaya başlanan yolculuğun kişiyi ürpertmesi gibi benzeri rahatsız edici duyguları içerir. (bakınız Nefes Odaklı Meditasyon Nasıl Yapılır?)

Nefes Çalışmaları ve Bilinçaltı

Tüm davranışlarımız kazanımlarla elde edilen duyguların sonucudur. Davranışları değiştirmek için duygusal düzeyde değişiklik yapılmalıdır. Ritmik nefeslerle oksijenin yol açtığı yüksek titreşim elektromanyetik alanımızı değiştirerek bilinçaltımıza girmeye olanak tanır. Bilinçaltına girişle yapılan olumlamalarla bir çok negatif kazanım onarılabilir ve pozitife çevirilebilir.

Bilinçaltı sadece geçmişin kayıtlarını tutmaz, geleceğe dair tüm düşüncelerin, his düşünülmediği zannedilen fikirlerin de bulunduğu bir alandır.

Dikkatimizden kaçan bir çok his bilince daha gelmeden bilinçaltına girerek farkında olmadığımız yeni düşünceleri bize gösterir. Nefes çalışmaları sırasında yaratıcı düşünceler en üst seviyededir. Bir çok bilim adamı, sanatçı, yaratımlarını bu bilinç hallerine borçludur.

Örnek Çalışma

Çalışmaya başlamak için tercihen sırtüstü ya da rahat hissedilen bir pozisyonda uzanılır. Sandalyede dik oturarak da yapılabilir; kişinin kendini rahat hissetmediği bir şekilde uzanmaya ya da durmaya zorlamaması önemlidir.

Çalışma yapılan ortam karanlık ya da loş olmalıdır. Dikkat dağıtacak herhangi bir kişi, evcil hayvan ya da elektronik alet olmamalıdır.

Gözler kapatılarak baştan başlayarak omuzlara boyuna ellere karına dizlere bacaklara ayaklara kadar vücudun her parçası düşüncelerle gözden geçirilerek hissedilmeye çalışılır. Bu esnada bölge yavaşça kasılır ve daha sonra gevşetilir.

Ardından ağır ve derin nefesler alınarak nefes alışta 3 saniye tutulur ve yavaşça bırakılır. En az 10 kez tekrarladıktan sonra saat 20 dakika sonraya kurulur ve ellerle ayaklar zeminle temas edecek şekilde uzanılır.

Burundan nefes alarak alınarak diyaframın iyice oksijen dolması sağlanır ve hemen ardından ağızdan yavaşça bırakılır.

Her nefes alışta bir sayı sayılarak sayıya odaklanıp çalışma sürdürülebilir. Bu esnada aklınıza çeşitli düşünceler gelebilir. Bırakın zihninize ne gelirse yargılamadan kendiliğinden uğrayıp gitmesi için gözlemci durumunda bekleyin. Sanki onları bir filmmiş gibi uzaktan izlemeye çalışın, kendinizle bağlantı kurup kaptırmayın.

Odaklanın

Bir süre sonra vücudunuzun bir bölgesini belirleyerek oraya odaklanın, karın olabilir, elleriniz, ayaklarınız ya da başınızın tepesi. Burundan nefes alıp ağızdan vermeye devam edin. Bir süre sonra hafif başlayıp yoğunlaşan bir titreşim hissedilmesi normaldir. Bu genelde odaklanılan yerde başlar. Bu aşamadan sonra nefes alıp verişinizin otomatikleştiğini artık önceki gibi sayıya odaklanma gibi bir yönteme ihtiyaç olmadığını farkedeceksiniz.

Hızla nefes alıp vermeye devam ederken ellerinizin ayaklarınızın havalandığı hissine kapılabilir kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Bilinmeyene başlayan yolculuk korkutabilir ya da heyecanlanıp çalışmaya devam etmekte zorlanabilir gözlerinizi açabilirsiniz. Bunlar ilk deneyimlerde oldukça normaldir. Eğer zorlanırsanız çalışmayı sonlandırın ve mümkünse hergün aksatmadan en az 20 dakika sürdürün. Hergün fırsat bulunamazsa iki günde bir de kabul edilebilir. Ancak araya ne kadar zaman koyarsanız o kadar gerileyeceğinizi de göz önünde bulundurmakta fayda var.

Çalışmanın ilerleyen aşamalarında kainattaki sessizliği dinleyebilir, hipnotize durumda bir katmanda kalabilir,

 • Bilinçaltınıza girebilir burada olumlamalar yapabilir,
 • Başka enkarnasyondan kalma ve genetikle ilgili anılar hatırlanabilir,
 • Doğum ve ölüm deneyimleri tekrar yaşanabilir,
 • Geçmiş ve gelecek zamanlarda bazı olayların anına gidilerek farklı açılardan gözlemlenebilir,
 • Bedenden çıkışlara yoğunlaşarak beden dışı deneyimler elde edebilir,
 • Bilincin farklı katmanlarını keşfedebilirsiniz.

Ayrıca çalışmalar düzenli sürdürüldüğünde vücuttaki hormonların düzene girmesi, enerji akışının yeniden aktive edilmesi, hücrelerin yapılanması diğer bir deyişle fabrika ayarlarına geri dönüş sağlanabilmektedir. Tıpkı çocukken olduğu gibi kendinizi en saf duygu durumu içinde deneyimleyebilirsiniz.

Değişim ve Farklılaşma

Değişim ve Farklılaşma

Farklı bilinç durumlarını yapacağınız yolculuklardan sonra muhtemelen aynı kişi olmayacaksınız. Değişen bilinç durumlarında irade denilen normal bilince ait fonksiyonlar tamamen kalkabilir, farklı bir kişilik kendini gösterebilir. Evrenle bütünleşme hali, insanın kendine ve etrafına karşı empati kabiliyeti gelişir, etik kavramlara daha fazla önem verilir, yapılan her iş sorgulanmaya başlar, yaşam amacı tekrar düşünülür, günü geçirmekten ziyade hayırlı işlere enerji harcanır.

Beden-zihin ayrılmaz bir bütündür” kavramını ortaya koyan Alen Hobson‘a göre uyku sırasında bilinç olağanüstü durum sergiler aynı agresif nefes çalışmalarında ulaşılan zihin durumu gibi. Rüyalar bir çeşit halisünasyondur denir. Dünya hayatında zamanı doğrusal deneyimlediğimiz için buna uymayan bir şeyle karşılaştığımızda bunu gerçek olarak adlandıramıyoruz. Aslında dünya dışı bu bilinç durumlarında algılanan da dünyadaki doğrusal zamanın halisünasyondan ibaret, bir ilüzyon olduğunu görüyoruz.

Her bir bilinç halinin karşılığı olan elektrokimyasal duruma aittir. Bu düşünceye göre beden zihin bütünlüğü bilincin tüm fonksiyonlarına yayılır. Organlarımız da en az beyin kadar bilincin şeklinde etkilidir. Bedenimiz bu dünyadaki geçici evimizdir. Bedenimiz ne kadar sağlıklı ve organlarımız görevini yerine getiriyorsa yaşamdan aldığımız tat artar, ruhsal çalışmalarda verimli sonuçlar elde ederiz.

Sağlıklı Beslenmenin Önemi

Bedenimizin sağlıklı olması için günlük hareketin yanı sıra bedenimize aldığımız gıdalar en önemli rol oynayan etkendir.

Olabildiğince hayvansal gıdayı kesmek, mümkünse tamamen bırakmak, mayalanmış yiyeceklerden uzak durmak, genetiği değiştirilmiş bugün tehlike arzeden kanola, soya, mısır ve gluten ürünlerinden uzak durmak, organik canlı meyve ve sebzelerle beslenmek yaşam enerjisini yükseltmek için oldukça önemlidir.

İnzivalarda, şamanik seremonilerde, ruhsal çalışmalarla yakından ilgilenen gruplarda belki hayvansal ürünlerin tüketimini bıraktıklarını gözlemlemiş ya da duymuş olabilirsiniz. Peki mayalı yiyeceklerle olan sorun nedir diye sorabilisiniz.

Son zamanlarda kereviz suyu çılgınlığının Dünya’da yayılmasını sağlayan Anthony William diğer adıyla Medical Medium‘un kitabına bir yolculuk yapalım.

“Bin yıldır dünyanın çeşitli bölgelerinde, sezonun son mahsülleri kışı geçirmek adına meyveler ve sebzelerle birlikte kaplara konurdu. Bu mahsüller belli süreçlerden geçirilerek bozulmadan sağlıklı bir şekilde kalması sağlanırdı. Örneğin Rusya’da insanlar lahanaları fıçılara koyarak pelte olana kadar çözülmelerini beklerdi. Bugün turşu diye bildiğimiz şeyi yaparlardı yani.

Bu mayalanma önemliydi. Çünkü bu olmadan insanlar açlıktan ölebilirdi. Kimsenin işten eve giderken uğrayabileceği bir süpermarket yoktu ya da yiyeceklerini saklayabillmek için derin dondurucuları.

Mayalanma ve Çürüme

Günümüzde ise mayalanmış yiyeceklerin saygıdeğer bir statüleri var; sanki sağlık için bir lütufmuş gibi algılanıyorlar, bu doğru değildir.

Burada bir yanlış anlama var çünkü mayalı yiyecekler binlerce yıl boyunca insanlara sağlık açısından faydalı oldular. Gerçek şudur ki mayalı yiyecekler hayatta kalmayla ilgilidir. Bu yiyecekleri önemli bir tarihi tedbir olarak algılamak gerekiyor, bir sağlık yardımı olarak değil.

Mayalı yiyeceklerdeki probiyotikler hayat vermezler. Buradaki bakteriler çürümeye doğru ilerlerler. Başka deyişle yaşama değil ölüme doğru gitmektedirler. Bir hayvan öldüğünde onun etinde bulunan bakteriler tüm mayalı yiyecekleri korumak için kullanılan bakterilerle aynıdır.

Bu bakteriler yaşayan meyve ve sebzelerin üzerinde bulunan yararlı bakterilerden farklıdır. Meyvelerin üzerindeki bakteriler  sindirim yolu için yenileyici özelliğe sahiptir. Çünkü bizler de canlıyızdır. Bu yararlı bakteriler yani yüce organizmaların içinde mayalanmış yiyeceklerde olmayan bir yaşam gücü vardır.

Yararlı Bakteriler ve Pastörizasyon

Yararlı bakterileri düşündüğümüz zaman genellikle aklımıza yoğurt gelir. Yoğurdun içinde bulunan probiyotiklerin sindirim yolumuz için destek olduğunu düşünürüz. Bir sağlık sorunu yaşıyorsanız yoğurt sizin için iyi değildir ve sindirmeye katkı sağlamaz. Hele bir de aldığınız yoğurt pastörize ise o zaman içindeki probiyotikler zaten ölmüştür. Yaşayan (klasik yöntemle mayalanmış) yoğurdun içindeki faydalı bakteriler hidroklorik aside dayanamazlar ve bu yüzden daha bağırsaklara ulaşmadan midede ölürler.

Kimchi (lahanayla yapılan geleneksel bir kore yemeği), Kombu çayı, salam, sosis, sucuk, soya sosu ve buna benzer bir sürü mayalı gıda canlı olmayan besinlerden bakteri üretirler. Bu tip bakteriler sindirim yolu için yararsızdır. ”

Anthony Williams kendisine zamanın çok ötesinde kesin ve sıra dışı bir sağlık bilgisi sunan, yüksek düzey bir Ruh ile iletişim kurabilme yetisiyle doğmuştur. Dört yaşından itibaren hiç belirti göstermeyen büyükannesinin akciğer kanseri olduğunu açıklamasıyla  ailesini şok etmesinden bu yana (daha sonra testlerle kanıtlanmıştır) Anthony, bu yeteneğini insanların sağlık durumlarını okumak ve onlara nasıl iyileşeceklerini anlatmak için kullanmıştır.  Bu içgörü sayesinde eriştiği başarı kendisine dünya çapında Medical Medium ismini kazandırmıştır.

Sindirim yolumuz kendi yaşam gücünü barındırması ile önemlidir. Yiyecekler sadece fiziksel parçalanma ile sindirilmez. Tıp dünyası bu sürecin parçalarını hala bir araya getirebilmiş değildir. Sindirimle ilgili ayrıca ruhsal ve metafizik faktörler de yer almaktadır. Bu yüzden bu gezegendeki aydınlanmış varlıklar yavaş yemek, bol çiğnemek, yemekten önce, yemek sırasında veya yemekten sonra minnettar olmak, yediği şeyin bilincinde olmak ve onunla bir olmak gibi tekniklerle meşgul olmaktadır.Anthony William- Medical Medium, sayfa 326

İlgilenenler için Anthony Williams ‘ın mavi kapaklı Medical Medium olarak çevrilen ilk kitabının Türkçesini de kitapçılarda bulmak mümkün.

 

Nefes Çalışmaları ve Değişim

04.05.2019
Nazlı Luna

 

Son Güncelleme 20 Ekim 2020 Emr

Nazlı Luna
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
 1. blank Hiiç dedi ki:

  Merhaba,ben gözlerimi sıkı kapattigimda net bir şekilde göz görüyorum ve kırpıyor odaklandigimda bir şeyler görcem ama bir uzman psikolog bir araştırmada gozbebegine iki dakika odaklananlarin davranış bozuklukları görüldüğü nu söylemişti.sorum bu göze bakar isem aynı sonuç olurmu ?bu gözü herkes goruyormu .bilincin katmanları ile bir ilgisi varmı

 2. blank galyali dedi ki:

  nazlı hanım kaleminize sağlık, güzel özetlemişsiniz.

error: Korumalı İçerik!

Parapsikoloji.Net sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et