Ruhsal Yetenekleri Geliştirmek Günah mı?

Ruhsal Yetenekleri Geliştirmek Günah mı? telekinezi yapmak günah mı, telepati yapmak günah mı

Ruhsal Yetenekleri Geliştirmek Günah mı?

Telepati yapmak, Telekinezi yapmak, Astral seyahat yapmak günah mı? Ruhsal yetenekleri geliştirmek veya açığa çıkarmak, Öngörüleri ve Önsezileri dile getirmek günah mı? Sınır nedir?

Soruyu ben şu şekilde sorarak giriş yapayım. Resim yapmak, spor yapmak, müzik bestelemek, şiir yazmak veya doğuştan gelen kabiliyete uygun bir meslek icra etmek günah olabilir mi? Veya yapılan bir fiilin günah olması neye bağlıdır?

Dini konularda uzman değilim; şu günah, bu günah veya değil de diyemem ancak bu konuda çok fazla soru geldiği için hepsine birden cevap olması amacıyla akıl ve mantık çerçevesinde, cevapları soruları soranların bulmasını sağlamaya çalışayım.

Günah nedir?

Günah, Allah’ın emir ve yasaklarına karşı yapılan fiillerdir. Dini kitaplar ve peygamberlerin vahiy yoluyla insanlara bildirdikleri emir ve yasakların temelinde, dünya ve ahiret saadetini bozucu unsurların günah kabul edilerek terk edilmesi bulunur.

Bu unsurları ayrıntıya girmeden,

 • Ne şekilde olursa olsun diğer insanlara ve canlılara zarar vermek,
 • Kendisine verilmiş imkanları kötüye kullanmak (ruh ve beden sağlığı),
 • İnsanların iradelerini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak ve yanıltmak,
 • Adı ve kapsamı ne olursa olsun başkasının hakkına müdahale etmek,
 • Mensubu bulunduğu dinin emir ve yasaklarına karşı gelmek,

Şeklinde genelleyebiliriz. Yapılan bir fiil, mensubu bulunduğu dinin emir ve yasakları ile ilgili değilse, başka insanlara ve canlılara zarar vermiyorsa günah kabul edilebilir mi?

Ruhsal Yeteneklerin Değerlendirilmesi

Ruhsal yeteneklerin yanlış algılanması ve anlaşılması

Yeryüzünde uzun bir zamandan beri herşey madde boyutundan değerlendirilip sadece madde boyutu ile ele alındığı, hatta mevcut bilimlerde bu boyuta uygun şekilde dizayn edildiği için ruhsal konular anlaşılamamış ve arka plana atılmıştır.

Hatta çok ilginç bir şekilde telepati, telekinezi, astral seyahat, radyestezi, biyoenerji, öngörü (Prekognisyon), önsezi (Premonisyon) ve diğer ruhsal yetenekler çok sıradışı ve insana ait olmayan yetenekler gibi algılanmış. Bakış açısı madde boyutuna göre şekillendiği için, madde boyutuna ait olmayanlar bize ait olmayan yetenekler gibi yansıtılmış. Kabul ediliş ve benimseme madde boyutu ile sınırlandırılmış. Bu da ne yazık ki ruhsal yeteneklerin gerektiği gibi kullanılamamasına neden olmuştur.

Yaratılış tek boyutlu değildir. Allah, insanları farklı özelliklerde ve birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliklerde yaratmıştır. Tüm özellikler insanlara aynı oranda verilmemiş, bazı özellikler doğuştan hazır olarak verilirken bazıları da çalışmaya ve çabaya bağlanmıştır.

Ateş elementi lider olmuş, toprak elementi bütünleyici ve verimli olmuş, hava elementi insanlar arasındaki iletişimi düzenlemiş, yaşama estetik ve neşe katmış, su elementi ise diğer unsurların ruhsal yönlerini anlayıcı ve düzenleyici olmuştur.

Tüm elementlerde diğer elementlerden bir miktar bulunmuş ki empati yapabilsin, anlaşabilsin, anlayabilsin ve isterse geliştirebilirsin diye. Zaman zaman da düşünüp haline şükretsin, ne kadar aciz olduğunu görsün, haddini bilsin diye değişkenlik vermiş.

Hiçbir Yetenek Gereksiz Değildir

Konulara hangi açıdan baktığımız, konuyu nasıl ele alacağımızı ve nasıl değerlendireceğimizi de belirler. İnsanda varolan özelliklerin hiçbirisi gereksiz değildir ve iyi yönde değerlendirildiğinde diğer insanların ihtiyaçlarını karşılar niteliktedir.

Ruhsal yetenekler de diğer canlıların ve insanların ihtiyaçları doğrultusunda kullanıldığında değerlidir. Ressam resimleri ile, bestekar besteleri ile, sanatkâr yaptığı eserleri ile değerlidir. Ruhsal kabiliyetleri olan ve bunları değerlendiren insanlar da insanlara yararlı oldukları sürece değerli olurlar.

Mevcut imkanlarla tıbbın çare bulamadığı bir rahatsızlığı doğuştan kendisine verilen kabiliyeti geliştirerek tedavi eden bir biyoenerji uzmanının yaptığı günah olabilir mi? Görülen rüyaları yorumlama kabiliyeti olan bir insanın rüyaları yorumlayarak rüya sahibinin ne yapması gerektiğini söylemesi veya kayıp bir çocuğun bulunması için telepati/duru görü yeteneği olan birinden yardım alınması günah olabilir mi?

Yeteneklerin Kullanılması

Bir ressam düşünün yaptığı resimler insanları olumlu yönde etkilesin. Yaptığı resimlere bakan insanların o anki ruh halleri olumlu yönde değişsin. Onları farklı boyutlara taşısın. Bu ressamın yaptığı resimlerin günah olduğunu söyleyebilir miyiz? Peki bu ressam resim yapmayı bıraksa, insanların ondan ve yaptığı eserlerden yararlanmasına; kendisine verilmiş kabiliyeti kullanmayıp engel olsa sorumlu olmaz mı?

Doğuştan gelen kabiliyetler sorumluluktur. O kabiliyetlerde başkalarının da hakları vardır. Kötüye kullanımı da, kullanılmaması da, herşeyi egosuna maletmesi de ayrı bir sorumluluktur.

Ruhsal Yeteneklerin Kullanımı ve Günah Çizgisi

Ruhsal yetenekler aslına uygun ve iyi yönde kullanıldığında ayrı, kötü yönde kullanıldığında ayrı değerlendirilmelidir. Bu konuda çizgi bellidir. Zarar mı verdi, Fayda mı? Varolan ruhsal kodlar hangi yönde kullanıldı? Kendini ön plana çıkarmak için mi? İnsanları kullanmak, yanıltmak ve aldatmak için mi? Çıkar sağlamak için mi?  Tedavi etmek ve kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak için mi?

 • Yapılanlar kendisi de dahil diğer canlılara ve insanlara zarar veriyorsa
 • Kabiliyetlerini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak ve yönlendirmek için değerlendiriyorsa
 • Sahip olduğu özelliklerle insanları yanıltıyorsa
 • Ruhsal yeteneklerini başkalarından intikam almak için kullanıyorsa
 • Yaptığı herşeyi “Ben” demek için yapıp, her sonucu “Ben” e bağlıyorsa

Kısacası yaptığı herşey de kendisi ve başkası için bir zarar ortaya çıkıyorsa “günah” demekte sakınca olabilir mi?

Ancak,

 • Yaptıkları kendisi, diğer canlılar ve insanlar için yararlı ise
 • Kabiliyetlerini başkalarının mutluluğu, sağlığı ve huzuru için kullanıyorsa
 • Yeteneklerini insanları zor durumlarından kurtarmak için kullanıyorsa
 • Bir insana yarar sağlarken başkalarına zarar vermiyorsa
 • Yaptığı herşeyi “ben” kelimesi ile egosuna maletmiyorsa

günah denilebilir mi?

Bir insanın ruhsal yeteneklerini kullanarak doğal sürece müdahale etmesi, Başkalarını etkileyerek bir süreci değiştirmesi, Hakkı olmayanı elde etmesi. Kendisinden daha iyisini yapabilecek varken yeteneğini kullanarak başkalarının hakkını çiğnemesi, kullandığı yeteneğin adı ne olursa olsun, doğru kabul edilebilir mi?

Bir çocuk elindeki taşı arkadaşına attığında suçlu taş değil onu atma düşüncesini harekete geçiren ve zararın ortaya çıkmasına neden olandır. Ruhsal yetenekler de bu ölçü ile değerlendirilmelidir. Yanlış veya günah olan, İnsanlara verilen yeteneklerin açığa çıkarılması, geliştirilmesi veya kullanılması değil ortaya çıkan sonuçtur.

Bu açıklamalardan sonra örnek olarak bazı ruhsal yeteneklerin kullanımını ele alalım.

Telepati Yapmak Günah mı?

Telepati yapmak, telepati ile insanları etkilemek günah mı?

Günah olan telepati yapmak değildir. Telepati yeteneğinin kullanılarak insanların iradelerinin yanlış yönlendirilmesidir. Telepati yeteneği olan bir insan bu yeteneğini diğer insanların düşüncelerini okumak ve bu düşünceleri onların aleyhine kullanmak için geliştirirse; yanlış olan yeteneğin geliştirilmesi değil, yeteneğin kullanımına yönelik düşüncedir.

Şu durumlarda telepati yapmanın uygun olup olmadığına siz karar verin.

 • Başkalarının düşüncelerini okumak ve çıkarları doğrultusunda kullanmak
 • İradeler etkilenerek, onlara normal şartlarda yapmayacaklarını yaptırmaya çalışmak
 • İstek ve taleplerini yaptırmak
 • Şahsi düşüncelerini ve bilgilerini almaya çalışmak
 • İnsanların duygularını kendi çıkarları doğrultusunda değiştirmeye çalışmak
 • Ben” demek için yapılan tüm çalışmalar.

Astral Seyahat Yapmak Günah mı?

Astral seyahat yapmak günah olabilir mi? Uygun olmayan, bu yeteneğin başkaları aleyhine yanlış şekilde kullanılmasıdır.

Şu durumlarda astral seyahat yapmanın uygun olup olmadığına siz karar verin.

 • Başkalarını gözetlemek için astral seyahat yapmak
 • Başkalarına ait bilgileri almak
 • Telepati yeteneği ile birlikte kullanılarak, insanları kendi istekleri doğrultusunda yönlendirmeye çalışmak
 • Şahsi çıkarlar için bilgi edinmeye çalışmak
 • Ben” demek için yapılan tüm çalışmalar.

Telekinezi Yapmak Günah mı?

Telekinezi yapmak, madde ve insanlar üzerinde etki göstermek günah mı?

Telekinezi yeteneği günümüzde Tv ve filmlerin insanları nasıl etkilediğine çok güzel bir örnektir. Filmlerde çoğunlukla aynı senaryo üzerinden gidilir. Başkaları tarafından ezilen, itilip kakılan bir çocuk bir süre sonra olağanüstü güçlerinin olduğunu keşfeder ve kendisine kötülük yapanlardan intikam alır.

Kurgu basittir. Ruhsal yeteneklerini geliştir, herkese ne kadar güçlü olduğunu ispatla. Telekinezinin yaygınlaşmasının en büyük nedenlerinden biri oluşturulan bu beklentidir. “Gücün yetmiyorsa ruhsal güçlerini geliştir” bu beklenti aynı zaman ruhsal yeteneklerini geliştirmek isteyenlerin önündeki en büyük engeldir. Çünkü bu düşünce ile hareket edenler egoları ile hareket ettikleri için istediklerini elde edemezler.

Şu durumlarda telekinezi yapmanın uygun olup olmadığına siz karar verin.

 • Kin ve öfke ile hareket etmek
 • İnsanlara kendisinin ne kadar mükemmel ve olağanüstü güçlerinin olduğunu gösterme düşüncesi
 • Yaydıkları enerji ile maddeye ve insanlara zarar vermek (Nazar etkisi)
 • Ben” diyebilmek için yapılan tüm çalışmalar.

Prekognisyon Öngörü Yeteneğini Kullanmak ve Öngörüde Bulunmak Günah mıdır?

Sosyal medyanın ceplerimize kadar girmesi ile yaygınlaşan büyük bir salgın var. “Ben demiştim”. Bu sözü kullanabilmek için tüm olasılıklar değerlendirilir. Sonunda da o olasılıklardan birinin gerçekleştiği görüldüğünde “ben demiştim” denilir.

Telepati, telekinezi, astral seyahat ve benzerleri çoğunlukla birkaç kişiyi etkilerken öngörü sosyal medya üzerinden çok büyük kitleleri etkilemektedir. Etkilenen sayı fazla olduğu için yıkımı da daha fazladır.

Prekognisyon (öngörü) yeteneği bulunanlar diğerlerine göre daha ağır bir sorumluluğa sahipler çünkü gördüklerini anlattıkları anda çok fazla insanı etkileyebilmektedirler. Öngörü yeteneği, özelliği itibari ile bilinçli kullanılmak istendiğinde diğer varlıkların müdahalesi de olabilmekte ve istenilenler elde edilememektedir. (bakınız Prekognisyon, Gelecekte Olacak Olayları Görme) Görülen hiçbir görüntü mutlak değildir olması da mümkün değildir. Gerçekleşen olayların görülmesi ise bilincin dahil olmadığı anlarda istem dışı gerçekleşmektedir. Bu konuda durugörü yeteneğine sahip olanların gördükleri ile prekognisyonların gördükleri birbirine karıştırılmamalıdır.

Bir insan “şu olacak” dediğinde bunu okuyan ve duyan herkes etkilenir. Sonuç gerçekleştiğinde bunu söyleyenin kutsanması ayrı sorundur, gerçekleşmediğinde beklentiye girenlerin bu beklenti ile hareket etmesinin ortaya çıkardığı sonuçlar ayrı sorundur.

Beklenti Oluşturmak ve Sonuç

Beklentiye girenlerden biri yapması gerekenlerden birini yapmayıp, girdiği beklenti ile farklı bir şey yapsa ve zarar etse bunun tüm sonuçlarına “şu olacak” diyen ortak olur. Düşünceler fiilleri etkilemese dahi düşüncelerin etkilenmesi de ayrı bir sorumluluk doğurur.

 • Gördüklerini “ben olacakları bilirim” düşüncesi ile anlatmak
 • Gördüğü sonuçlara müdahale ederek çıkar sağlamak ve başkalarına ait olan hakkı kendisi kullanmak için yeteneğin geliştirilmesi ve kullanılması
 • Gördüklerini kendi çıkarları ve menfaatleri için, başkalarının hakkını gasp etmek için kullanmak
 • Yaşamını tümüyle gördükleri üzerine inşa etmek. Akılını ve iradesini devre dışı bırakmak (görüntüleri bir telepatta etkileyebilir, cinde)
 • Yeteneğini “Gelecekten haber veriyor” dedirmek için kullanmak
 • Engelleyebileceği şeyleri gördüğü halde sırf o insanları sevmediği veya “ben demiştim” diyebilmek için elinden geleni yapmamak

Bakınız  Ruhsal Gelişimde Sıkıntı, Her Yükselişin Bedeli Vardır

Gördüklerini egosuna tavan yaptırmak için anlatanlar, yanlış yönlendirdikleri insan sayısı kadar olumsuz düşüncenin enerjisi ile de sıkıntı yaşamak zorunda kalırlar. Her düşünce bilinçli bir enerjidir ve bu enerjiler mutlaka sahibini bulurlar.

Premonisyon Önsezi Yeteneğini Kullanmak ve Önsezileri Diler Getirmek Günah mıdır?

Ne hissediyorsam çıktı”, “Olacak herşeyi hissediyorum”, “Hissettim oldu”, “Ben hissetmişsem kesin olur” Bu cümleler birçoğuna tanıdık gelmiştir.

Hissediyorum kesin olacak” cümlesi ağızdan çıktığı veya yazıya döküldüğü anda kaç kişi etkilenirse sorumluluk ta o kadar artacaktır. Etkilenenlerden bir tanesinin yanlış yönlenmesi insanı ortaya çıkan tüm olumsuz sonuçlara ortak etmeye yetecektir.

 • Ben” ile başlayan cümlelerde kullanmak için bu yeteneğin kullanılması ve geliştirilmesi
 • İnsanları yanıltmak ve iradelerini yanlış yönlendirmek
 • Hissettiği veya gerçekte hissetmediği şeyleri sonuçları etkilemek için kullanmak

Örnekler artırılabilir ancak sanırım ortak noktalar anlaşılmıştır.

Başkalarını yanlış yönlendirmek, iradelerini etkilemek, zarar vermek, menfaat sağlamak, sonuçları değiştirmek ve sadece “ben” diyebilmek için yapılan faaliyetler, kullanılan yeteneğin adı ne olursa olsun uygun değildir.

Diğer Varlıkların Kullanılması

Gelen bir soruda Elmalılı Hamdi Yazır’ın bir yazısı alıntı yapılmıştı. Bu soruyu o yazıyı inceleyecek cevaplayalım.

Evham ve güçlü ruh sahiplerinin büyüsü.

Bunlar, insan ruhunun arınıp, temizlenmesiyle bazı güçler kazanacağına, kendi vücudunda olduğu gibi, başka bedenler üzerinde de etki yapabileceğine inanırlar.

Bunun için sırf başka varlıkları buyruk altına almak maksadıyla uzlete çekilir, çeşitli riyâzetler yaparlar. Beden terbiyesinde olduğu gibi ruh terbiyesinde de birçok faydalı hususlar olduğu açıktır. Bu, bir derecede ilâhî bir ihsan olabilirse de, bunu sanat kazanma yoluyla elde edilebilir sanmak bir evhamdır.

Fakat birtakım kimseler, riyâzât, havas, rukye, uzlet vs. gibi bazı yollara başvurarak ruh ilminin bazı garip olaylarıyla uğraşırlar ki, manyetizma, hipnotizma, Hindistan’daki fakirizm bu gruba dâhildir. Sihrin en aldatıcı ve tehlikeli kısmı da budur.”

Büyü ve İnsanların Etkilenmesi

Yazıda geçen “büyü” kelimesi enerji etkisi olarak ta algılanabilir. Bazı insanların bakışları o kadar derin ve etkileyici olur ki baktıkları insanları etki altına alabilirler. Bu zayıf ve güçlü iki enerjinin karşılaşmasında zayıf enerjinin güçlü enerjiye boyun eğmesi gibidir. “Hayır” demekte zorlandığımız insanlarla yaşadıklarımız gibi.

Yazının ana fikri “başka insanlar üzerinde etki yapmak için ruhsal güçleri geliştirmek ve diğer varlıkları kullanmak için yapılan çalışmalar” dır. Bu bölümü örnekler vererek açıklamıştım.

Yazının son bölümünde Merhum, Elmalılı Hamdi Yazır’ın “en aldatıcı ve tehlikeli kısmı da budur” dediği insanları, sahip oldukları veya elde ettikleri özellikleri insanları yönlendirmek ve çıkarları doğrultusunda kullanmak şeklinde tanımlayabiliriz.

Bazı insanlar telepati ile sizinle doğrudan zihnen konuşabilirler. Bu yeteneği, yazıda da belirtildiği gibi bazı yöntemler, uzun süren uğraşlar veya diğer varlıkları da aracı yaparak kullanabilirler. Ruhsal yetenekler hakkında bilgisi olmayanlar bu insanları “olağanüstü, insanüstü” olarak tanımlayabilir. Bu insanların diğer insanlara istediklerini yaptırması için onlara telepatik yolla fısıldaması yeterlidir.

Burada yanlış olan yeteneğin kullanılması değil yeteneğin insanları etkilemek, kullanmak, yanıltmak; Herkeste olabilecek ve geliştirilebilecek bir yeteneğin, kendisini insanların gözünde büyültmek için kullanılmasıdır.

Ruhsal Yeteneklerin Kullanılması

Varolan veya elde edilmek istenen her yeteneği ortaya çıkarmak ve geliştirmek şart değildir. Çünkü her yetenek sıkıntısı ile birlikte gelir. Ruhsal yetenekler kendimiz ve başkaları için yararlı olacak şekilde kullanılabilecekse geliştirilmelidir.

Ruhsal yeteneklere sahip olmayanlar için çok cazip gelen yetenekler, doğuştan ruhsal yetenekleri açık olanlar için büyük bir sıkıntıdır.

 • Diğer insanlarla rahat olamazlar,
 • Herkesin düşüncesini algıladıkları için kimseye güvenmezler
 • Elektronik aletleri rahat kullanamazlar çünkü ne zaman ellerinde bozulacaklarını bilemezler
 • Çok derin bir algıya sahip oldukları için rahat uyuyamazlar. Sürekli tedirginlik ve her an bir şeyler olacakmış düşüncesi taşırlar.
 • İstemedikleri görüntüler hayatı onlara zindan ederler.
 • Farklı varlıkları da görebildikleri için huzursuz olurlar.
 • Diğer insanların enerjilerinden çok kolay etkilenirler. Enerjilerini sürekli yenilemek zorundadırlar. Enerji alışverişleri çok yoğundur.
 • Çok hassastırlar her şeyden etkilenirler.

Sahip olan kurtulmak ister, sahip olmayan da elde etmek ister.

Varolanı kabullenip, neyin nasıl ve ne şekilde gerçekleştiğini bilmek, öğrenmek; diğer varlıklar ve insanlar tarafından yanlış yönlendirilmemek için ruhsal mekanizmaları çözmek, radyestezi ve biyoenerji de olduğu gibi başkalarına faydalı olmak için kullanmak temel amaç olmalıdır.

 

Ruhsal Yetenekleri Geliştirmek Günah mı?

www.parapsikoloji.net

20 Ocak 2019

Son Güncelleme 20 Ekim 2020 Emr

Emr
“İnsan ruhunu yitirmediği sürece yapamayacağı şeyler sınırlıdır AMA sınıra ulaşmak için vazgeçmesi gerekenleri terkedemeyecek kadar da bencil, tembel ve egoisttir”
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 7 YORUM
 1. blank buse dedi ki:

  Merhabalar parapsikoloji.net,
  Ben biyokinezi yeteneğimden yararlanmak istiyorum. Göz rengimi değiştireceğim ve şeker hastalığı için kullanacağım. Hastalık gibi durumlarda kullanılmasının günah olmadığını yazınız sayesinde öğrendim ancak dış görünüşü değiştirmek için bu yetenği kullanmak bencillik mi ve günah sayılıyor mu?
  Sizin düşüncenizi öğrenmek istedim, şimdiden teşekkürler.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba.
   Eğer yapacağınız değişiklik kendinizi daha iyi ifade etmenizi sağlayacaksa, yeteneklerinizi daha iyi kullanmanıza imkan tanıyacaksa ve kendinize olan güveni artırıp daha mutlu olmanızı sağlayacaksa bu günah olabilir mi? Amaç ve niyetler herşeyi değiştirebilir.

 2. blank bilinmeyen dedi ki:

  yazdığınız şeyler için çok teşekkürler cevap arıyordum ve biraz daha yakınlaştım. vaz geçmeme az kaldı. umarım vaz geçerim. gerçekten çok teşekkür ederim 🙂

 3. blank Bengisu dedi ki:

  Daha iyi anlatılamazdı. Teşekkürler çok faydalı bir yazı olmuş.

 4. blank ahsen dedi ki:

  paylaşımınız çok güzel ve çok faydalı süper bir paylaşım olmuş kafamdaki tüm sorulara cevap verdiniz çok teşekkür ederim 🙂

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Rica ederim. Faydası olmuşsa ne mutlu.

error: Korumalı İçerik!

Parapsikoloji.Net sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et