Premonisyon Önsezi Gelecekteki Olayları Hissetme

Premonisyon Önsezi Gelecekteki Olayları Hissetme

Premonisyon Önsezi Gelecekteki Olayları Hissetme

Premonisyon Önsezi yeteneği ile olacak bir olay henüz olmadan nasıl hissedilir? Önsezi yeteneği nasıl geliştirilebilir?

Premonisyon (Önsezi) Nedir? Olacak, yaşanacak ve olma ihtimali olan olayların önceden hissedilmesi olarak tarif edilir. Önsezi veya Durusezi olarak ta ifade edilebilir. Ruhsal hassasiyetleri yüksek olan insanlarda görülen özelliklerden biridir. Doğuştan gelen bir özellik olabileceği gibi sonradan da ortaya çıkabilir. İnsanın iç dünyasını zorlayan bir özelliktir. Prekognisyon gibi netlik yoktur, hisler hakimdir. Günlük yaşamda olan olaylar ve duygular, iç aleme dolan hislerle karıştığında iç özgürlüğünü elde edememiş olanlarda büyük bir karmaşaya neden olabilir.

Premonisyon Önsezi, Gelecekteki Olayları Hissetme

Prekognisyon olayları rüyada ve gün içerisinde alıcı konumunda iken doğrudan film izler gibi görürken, Premonisyon (önsezi) içine doğan hislerle birşeylerin olabileceğini hisseder. Algılar herkeste net olmaz. Hisler telepatik algı ile içe doğar tanımlanamayabilir. Daha önce hiç algılanmayan bir koku gibidir. Sadece benzerliklerle, Bilinen duygularla tarif edilebilir. Her his birbirinden farklılıklar gösterebilir. Görüntüsü ve sesi olmayan, hissederek yaşadığınız bir film gibidir.

Kötü, güzel ve şaşırtıcı birşeyler olacağı şeklinde yorumlanabilir. Kişide Premonisyon (Önsezi) özelliği gerçekten varsa bir süre sonra hissedilenler ortaya çıkar. Bu özelliğin tam olarak olmadığı insanlar algıladıkları her hissi, duygularını ve mantıklarını da karıştırarak yorumlamaya çalışırlar. Bu durumda ilk içlerine doğanın doğru, yorumlama anından itibaren de yanlış olma ihtimali ortaya çıkar.

Bu durumda olanlar hislerini yorumlayarak başkalarına anlatmamaya çalışmalıdırlar. İnsanlar olabilme ihtimalini göz önünde bulundurarak karar almaya başlayabilirler, olanlardan sizin sorumlu olmanıza ortam hazırlanır. Doğuştan premonisyon yani önsezi yeteneğinizin ne kadar yoğun olduğunu öğrenmek için Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları linkine bakabilirsiniz.

Mutlak ve Mutlak Olmayan Olaylar Bilgisi

Algıları net alabilenler, kendilerini geliştirenler aldıkları hislere yoğunlaşarak doğru bilgilere ulaşabilirler. Ancak olacak olayların her zaman gerçekleşmesi söz konusu olmayabilir. Olayların olması mutlak ve muğlaklık taşır. Kesin ve mutlak olanlar açık değildir. Olma ihtimali yüksek veya az olabilir, olaylar erken veya geç olabileceği gibi hiç olmayabilirde.

Dahil olmadığınız bir akıntı içerisinde akıntının varlığını ve olabilecekleri; olasılıkları değerlendirerek öngörebilirsiniz ama akıntının nerede nasıl sona ereceğini bilmek mümkün değildir. Bunu bilebilmek için akıntının başladığı yerden bittiği yere kadar tüm güzergahı bilmeniz gerekir. Bir olaylı tam doğrulukla bilebilmeniz için sizinle ilgili herşey hakkında bilgi sahibi olmanız ve sayısız tüm olasılıkları değerlendirebilmeniz gerekir.

Bir arkadaşınızla ilgili olan olay hakkında mutlak bilgi sahibi olmak için sadece arkadaşınızı tanımanız yeterli değildir. Onun hayatını, hayat içindeki gidişatını değiştirebilecek tüm nesneleri ve canlıları da tam olarak bilmelisiniz. Yanınıza gelirken, önüne çıkan bir kedi korkmasına neden olup yere düşebilir, bir sinek rahatsız ettiği için elini sineğe doğru sallar o sırada orada bulunan bir başkası bu hareketi kendisine karşı bir hareket olarak algılar ve kavga çıkar.

Ayrıntılar ve Olasılıklar

Yere düşeceğini bilebilmeniz için arkadaşınızın nelere nasıl tepki verdiğini bilmeniz gerekir. Neler olduğunda düşer veya düşmez? Nelerden korkar, hangi korkuda tepkisi ne olur? Bunu net olarak bilebilmeniz için doğduğu andan itibaren tüm hayatını bilmelisiniz. Hangi korkuya neler sebep oldu? Etrafında kimler onu nasıl etkiledi? Hangi cümleler, hangi sesler, hangi müzikler, hangi filmler, hangi arkadaşları, akrabaları nasıl etkiledi? Tüm bunları bilmelisiniz ki tüm olasılıkları net olarak değerlendirme imkanınız olabilsin.

Kedinin oradan geçme zamanını bilebilmeniz, el hareketini yanlış anlayan ve kavgaya sebep olan kişinin orada, o hareketi o anda görme ihtimalini bilmeniz, iki örnekteki tüm nesneleri ve canlıları tanımanız, hava olaylarını hesaba katmanız, o an bir göktaşı düşüp düşmeyeceğini bilmeniz gerekir. Eğer biraz daha ayrıntıya girerseniz tüm insanlar birbirleri ile bağlantılı olduğu için tümü hakkında bilgi sahibi olmanız yani insanın kaynağına kadar inmeniz gerekir. Bu durum tüm maddeler ve canlılar içinde geçerlidir. Isı maddeyi nasıl etkiler, hangi etki hangi sonuçları ortaya çıkartır!…

Ayrıntılar abartılı! biliyorum, konunun ne kadar hassas bir konu olduğunu anlatmaya çalıştım. Sadece basit bir konu üzerine oluşturulan bir teorinin ne kadar ayrıntıya indiğini görüyorsunuz. Premonisyonların net olmayan sezgiler üzerine yapacakları yorumların tutarlılığı da bu ayrıntılarla ilgili.

Premonisyon (Önsezi) ve Prekognisyon (Öngörü)

Premonisyon (Önsezi) özelliği yani olacakları önceden hissetme özelliği, prekognisyon özelliğine göre yanılma ihtimali daha yüksek bir özelliktir. Prekognisyon olayı izlediği için zamanını bilemeyebilir, olay gerçekleşmeyebilir, değişim olabilir ama yanılma ihtimali daha düşüktür. Yanılma ihtimali bir üst paragraftaki olasılıkların çokluğuna ve olaya müdahil olanların seyrine göre değişiklik gösterir.

Premonisyonlar hassas bir yapıya sahip oldukları için başkalarından etki almaya açık olabilirler. Gelen bir hissi değerlendirirken yalnız olmaları önemlidir. Hisse yoğunlaşarak aynı hissi yakalayıp içinde yer almaları ayrıntılara ulaşmalarında yardımcı olabilir. Astrolojik etkiler bu özelliğin doğuştan ortaya çıkmasında ilgilidir.

Premonisyon Önsezi Yeteneği Nasıl Geliştirilebilir?

Olacakları önceden sezme özelliği özellikle balık burcu etkisinin yoğun olduğu konumlarda görülür. Bu etki yapısı itibari ile ruhsal etkileşimi artırdığı için tüm insanlardan olumlu veya olumsuz etkilenmeye açıktır. Girilen ortamlardan, birlikte olunan insanlardan, hakkında konuşulanlarda ve hemen her türlü enerjilerden etki almaya müsait bir yapıları vardır. Bu konuda neler yapmaları gerektiği Psişik İnsanların Özellikleri ve Ruh Halleri konusunda ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. O konuyu dikkat bir şekilde okumalarını öneririm.

Eğer tarif edemediğiniz hislerle ne yapacağınızı bilemez bir durumda iseniz ilk yapmanız gereken bir süre yalnız kalıp ruhsal bütünlüğünüzü sağlamak olmalıdır. Ruhsal Gelişimde Yalnızlık Etkisi ve Yapılması Gerekenler konusunda anlatılanlar daha çok ruhsal sezgileri gelişmiş ancak bunları kontrol edemedikleri için yaşamları sis bulutunun arkasında kaybolmaya başlamış olanlar içindir.

Önsezi yeteneği nasıl geliştirilir?

Önsezi Yeteneğinizi Geliştirmek için

Bir süre yalnız kalın

Altta linki verilen transa geçiş çalışmasını uygulayın

Hislerinize ve bu hislerin kaynağına odaklanmaya çalışın.

Hislerinizle ilgili “bilinç” oluşturmaya çalışın. Kelimeler, isimler, günler ve aylar gibi belirleyeceğiniz kavramlar üzerine yoğunlaşarak “serbest çağrışım” (müdahale etmeden izleme) yoluyla müdahale etmeden gelen hisleri algılamaya çalışın.

Net olan hislerinizi not alın. Hangi zamanlarda ve durumlarda içinize doğan hisler daha doğru ve kesin bunlar üzerine odaklanmaya çalışın.

Hislerinizi yapacağınız planlı çalışmalarla denetim altına almaya çalışın.

Sahip olduğunuz özellikleri genişletmek ve geliştirmek için Transa Nasıl Geçilir ve İmajinasyon kategorisi altındaki konularda yer alan teknikleri gözden geçirebilirsiniz.

Akıldan Geçenlerin ve Düşünülenlerin Gerçekleşmesi

Akıldan geçen herşey gerçekleşir mi? Bir olay gerçekleşmeden önce hissedilebilir mi? Premonisyonların yani önsezi yeteneği olanların sıklıkla yaşadıkları durumlardan biri de “bir olay gerçekleşmeden önce o olayın olacağı ile ilgili hislerin içlerine doğmasıdır” eğer bu yeteneğe sahip olanlar önsezilerine yeterince güvenmiyorlar veya aldıkları etki fazla güçlü değilse bu hisler kısa bir an içlerine doğar ve sonra kaybolur.

Önsezi yeteneği güçlü olanlar ise duygusal anlamda etkilenecekleri, şaşıracakları, sevinecekleri ve üzülecekleri olayları önceden hissederler ve çoğu zaman da bunu “hissediyorum bir şey olacak“, “neler olacağını önceden hissedebiliyorum“, “başıma gelecekleri önceden hissedebiliyorum, anlayabiliyorum“, “başkalarının ne söyleyeceğini önceden biliyorum, hissedebiliyorum” şeklinde ifade ederler.

Bazıları yaşayacakları olayların nasıl olacağını, neler olabileceğini, kimlerin nasıl etkileneceğini de önceden hissederek bilebilirler. Bu kategoride yer alanlar, arkadaşlarının veya iletişim halinde oldukları insanların “bir şey söylemeden önce ne söyleyeceğini de hissedebilirler“. Bu hissediş eğer kendilerinde telepati yeteneği de varsa doğrudan zihinden geçen cümlenin algılanması şeklinde, telepati yeteneği yoksa sadece “bir şeyler söyleyeceğini hissetme” şeklinde yansıyabilir. Hissedişler kelime veya cümle şeklinde değil sadece ruhsal hissediş şeklinde gerçekleşir.

Önsezi, Premonisyon Yeteneği Olanların Özellikleri

Aşağıdaki özelliklerden bir kısmı sizde varsa önsezi yeteneğiniz var demektir

 • Bir kişinin bir yerde olacağını hissetmek
 • Bir şeyler olacağını önceden hissetmek
 • Telefonun çalacağını veya kapının çalınacağını hissetmek
 • Elektriklerin kesileceğini veya bir aletin bozulacağını önceden hissetmek
 • Olayın sonuçlarını önceden hissetmek
 • Gününüzün nasıl geçeceğini hissetmek
 • Gördüğünüz insanlarını size ne söyleyeceğini önceden hissetmek
 • İyi veya kötü bir olay gerçekleşmeden önce kendinizi iyi veya kötü hissetmek
 • Kaza olacağını önceden hissetmek

Premonisyon ile İlgili İlginizi Çekebilecek Konular:

Gelecekte olabilecek kesinleşmemiş olaylarla ilgili görüşleri, öngörüleri konu alan: Prekognisyon Olacakları Görme
Doğum haritanızda hangi konumlarda Premonisyon ve Prekognisyon yeteneğiniz olabileceğini öğrenebileceğiniz: Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

 

Premonisyon Önsezi Gelecekteki Olayları Hissetme 

www.parapsikoloji.net

16 Eylül 2017

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 32 YORUM
 1. Ayça dedi ki:

  Geçtiğimiz günlerde hiçbir sebep yokken birden içimi bir sıkıntı kapladı kalbim sıkışmaya başladı ve nefes darlığı çekmeye başladım, daha önce de aynı şeyleri yaşadığımdan birşey olacağını biliyordum ama bu sefer sanki ne olacağı da içime doğmuştu. Arkadaşıma mesaj attım, mesaj şöyleydi, “içimde bir sıkıntı var ,ya sevgili yaptı ya da flörtü var ” . Arkadaşım ise abartmam gerektiğini söyledi, lâkin ben daha önce de yaşadığım bu his nedeniyle emindim birşey olacağından ve ertesi gün başka bir arkadaşımla yaptığım muhabbette gerçekten de sevgili yaptığını öğrendim. Şimdi ise yine aynı şeyi hissediyorum. Içimde tarif edilemez bir sıkıntı mevcut. Nefes darlığı çekiyorum ve birşeyler olacağını hissediyorum. Bu özelliği geliştirmek, ondan önce de er yönüyle öğrenmeyi istiyorum. Bu özellik hakkında daha çok bilgi varsa benimle paylaşabilmenizi umut ediyorum.

  1. Elif Sude dedi ki:

   Doğuştan önsezi yeteneğiniz varsa olacakları önceden algılamanız çok doğal. Bu özelliğinizi geliştirmek istiyorsanız aşağıdaki konulardan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

   1- Prekognisyon Öngörü Yeteneği Nasıl Geliştirilir? Burada anlatılanlar öngörü yeteneği olanlar için siz teknikleri sezgileriniz için kullanabilirsiniz. Ancak bu aşamaya geçmeden önce aşağıdaki konulara mutlaka önem verin. Ruhsal yetenekler geliştirildiğinde kontrol edilmezse yaşamınız çekilmez olacaktır.

   2- Ruhsal Güçleri Geliştirme Yöntem ve Teknikleri

   3- Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

 2. Mermaid dedi ki:

  Merhaba bende de hatırlayabildiğim iki şey oldu ama yazınızı okudum anlatılanla aynı olay mı bilemiyorum
  Annemin kuşları var sabah hava alsınlar diye terasa koymuştu normalde bende kuşları sevmediğimden hiç aklıma gelmez naptıkları o gün acaba üşüdüler mi diye düşündüm terasa bir çıktım kuşlar kafeslerinden çıkmış hemen birisini çağırdım yardıma hiçbiri kaçmadan yakalayabildik.
  Diğer olay ise bugün oldu. Benimde bir kedim var o salondaydı, bende odamda film izliyordum daha bitmeden salona gidip kedimi görmek istedim filmi bırakıp gittim yatıyordu biraz sevdim sonra severken eline baktım baya yara olmuştu çok üzüldüm tabii hemen bir şeyler yaptık.
  Bu hatırladığım yaşadığım olaylar normal mi yoksa sizin yazdıklarınızamı girer. Kuşları sevmediğim halde o an onlara bakmak istemem yada film daha bitmemişken kedinin yanına gidip kimse fark etmemişken benim etmem
  Birde ne kadar alakası var bilemem ama bu şans oyunlarındada genelde kazanıyorum arkadaşlarımla ailemle oynarken

  1. Elif Sude dedi ki:

   Merhaba. Anlattıklarınızda konuyla ilgili evet. Bu gibi durumları bir çoğumuz yaşarız ama çok azımız dikkat ederiz.

 3. T.T dedi ki:

  Benimde icime babamın bağiracağinı gözlerim bağlı iken birinin bana varacağını hissttim arkadaşima düseceksin dedim düştü ve birinin bana ne diyecegi icimden gecti ve onu soledi

  1. Akira dedi ki:

   Ben iki kere rüyamda bazı şeyler gördüm ikiside gerçekleşti.Bir kere kardeşim arkadaşlarıyla oynuyordu bende onlara katılıyım dedim elimi toprağa koydum aklımda bazı şeyler belirdi .1 hafta sonra deprem olacak dedim ve oldu.Bi ara arkadaşımın notları içime doğmaya başladı sınav sonrası aklımda bir sayı beliriyodu ve doğru çıkıyodu 5 veya 6 gün sonra kesildi. Bazen içime kötü bi his doğuyo nefes alamıycak gibi oluyorum gözlerimden yaşlar geliyo bazen anlık bazen uzun sürüyo ve bi arkadaşım aklıma geliyo ona bişey olacakmış gibi hissediyorum. fiziksel olmasa da zihinsel açıdan zarar görüyo.Kendimi kötü
   Hissediyorum.Sizce normal mi bunlar ?

   1. Elif Sude dedi ki:

    Eğer doğuştan öngörü ve önsezi yetenekleriniz açıksa normal. Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları konusunu incelemenizi öneririm.

 4. Merve Z dedi ki:

  Merhabalar
  Benim şöyle bir sorunum var:
  Mesela bazı günler içime bir anda birşey düşüyor sanki etrafta bu gün başıma birşey gelicek hissettim diye dolanıyorum ve o gün içerisinde olmasa bile mutlaka ertesi gün başıma bir olay gelmiş olarak buluyorum kendimi.İyi olaylar için de aynı şekilde. Mesela bir sevdiğim aklıma gelsin o kişiden mesaj almış ya da o kişi aramış oluyor.Sanki içimde biri daha yaşıyor ve bana hissettiriyor gibi.Bu durum be korkutuyor biraz da.
  Bir de birşeyi çok beğendiğim zaman mutlaka o şeye bir zarar geliyor ya da bir insanla mutlu olup mutluluğumu dillendirdiğim zaman mutluluğum mutlaka bozuluyor.Bunun sebebi sizce ne olabilir ?

  1. Elif Sude dedi ki:

   Konuda anlatıldığı gibi ruhsal hassasiyetinizin ve sezgilerinizin yüksek olması yaşadıklarınızda etkili olabilir. Doğum haritanızı çıkararak Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları konusunda önsezi yeteneğinizin ne kadar yoğun olduğuna bakabilirsiniz.
   Diğer sorunuzla ile ilgili Düşünce ve Sözler Oluşları ve Geleceği Nasıl Etkiler?

 5. Merve S dedi ki:

  Merhaba 🙂 hatırladıgım ilk hissetme olayı bayagı kucuk çocukken olmuştu annemden buzdolabının üstündeki çay makinesini istemiştim annem daha sandalyeye cıkıp ona doğru uzanırken aklımda kırılışını gördüm/düşündüm ve alırken elinden düşürüp kırmıştı. Bu bayagı kısa ve sıradan biliyorum ama bundan sonra bu yaşıma kadar (20) böyle küçük kücük pek çok şey hissettim bazıları gerçekten önemliydi ve düşük ihtimalli şeylerdi. Ara ara rüyalarım da çıktı ve klasik rüyalar değildi hatta bir tanesi hırsızlıktı. Neyse en son geçen haftalarda yemekhanede tek başıma otururken birden aklıma sadece 10sn lik bi senaryo geldi ben de olmaz bir şey diye önemsememiştim çünkü bayagı az ihtimalliydi bu da ama yaklaşık 10 dk sonra kapıdan o kişi girdi ve hissettiğim şeyler oldu
  Benim soracağım acaba ben hissetmiyorum da sadece böyle istediğim için o kişinin öyle yapmasını bilinçsizce etkilemiş olabilir miyim böyle bir şey mümkün mü

  1. Elif Sude dedi ki:

   Merhaba,

   Prekognisyon Öngörü Gelecekte Olacak Olayları Görme konusuna da mutlaka bakın anlattıklarınıza göre öngörü yeteneğiniz de var gibi duruyor.

   Asıl sorunuza gelecek olursa yani olacakları düşünceler mi etkiliyor, olacakları mı görüp hissediyoruz? Konuyla çok soru geldiği için Düşünce ve Sözler Oluşları ve Geleceği Nasıl Etkiler? konusunda ayrıntılı açıklamaya çalıştım. Karşılıklı etki söz konusu.

 6. Eda dedi ki:

  Merhaba ben kötü olacak olaylari hissediyorum önceden hiç de tanılmıyorum ama kime olucagini bilemiyorum ve oldugunda ben bunu hissetmistim ama yardi medemedim diye vicdan azabı çekiyorum nasil gelistirebilirim en azindan kime olacagini ogrenebilir miyim?

  1. Elif Sude dedi ki:

   Merhaba.
   Prekognisyon Öngörü Yeteneği Nasıl Geliştirilir? konusunda öngörü yeteneği için anlatılanları önsezi yeteneği için de kullanabilirsiniz.

   Genel olarak neler yapmanız gerektiği ile ilgili Ruhsal Güçleri Geliştirme Yöntem ve Teknikleri konusuna bakabilirsiniz.

 7. Emre dedi ki:

  Merhaba, bende de olacakları önceden sezme yani önsezi oluyor. Mesela bir kazayı önceden içime ciddi anlamda kötü hisler gelerek hissetmiştim. Şöyle ki 30 dkda bir çıkan arabalardan kaza yapan arabadan hemen sonrakine binip kazadan kurtulmuştum (o arabada benim yerimde oturan kişi vefat etti). Aynı şekilde olacak kötü birkaç şeyi yine hissettim ve 2 dk geçmeden oldu belki inanmayabilirsiniz ama cidden oldu. Abimin kız çocuğu var ve rüyamda bir çocuk bana dayı diye seslenip geliyo bu çocuğu abimin kızı sanıyorum fakat öyle olsa amca demesi gerekirdi ve o rüyanın sabahında ablamın çocuğu olacağı haberini alıyorum. Bazı küçük şeylerde de önsezim oluyor fakat bunu daha güçlü ve net hissetmek istiyorum. Sitedeki birkaç yazıyı okudum fakat beni tatmin etmedi. Yardımcı olur musunuz?

  1. Elif Sude dedi ki:

   Merhaba. Rüyada da görüyorsanız sadece önsezi değil öngörü de var demektir. Geliştirmek istiyorsanız Prekognisyon Öngörü Yeteneği Nasıl Geliştirilir? konusundaki uygulamayı yapabilirsiniz. Önsezi yeteneği için de bu yazıda belirttiklerime ek olarak öngörü yeteneğini geliştirmek için anlatılan uygulamayı yapabilirsiniz.

   Önemli olan insanların inanması değil. Sizin ne yapmak istediğinizdir.

   Genel olarak yapılması gerekenleri Ruhsal Güçleri Geliştirme Yöntem ve Teknikleri yazısında bulabilirsiniz.

 8. Kıraç dedi ki:

  Parapsikoloji ve sitenizle tanışmadan önce psikolojik olarak çok kötü durumdaydım. Geleceği görmek ve hissetmek yazılarınızı okuduktan sonra bir deneme yaptım ve ilk denememde gözlerimi kapattım dört beş saniye sonrasında olacak bir şeyi hissettim ve oldu fakat görüntü yoktu o an bir ışık belirdi ve hissettiğim şey çok güçlüydü ve çok güçlü bir şekilde dışarıya çıkarma yani sesli bir şekilde tekrarlama isteği duydum. Şuan itibariyle olacak olan ve olmuş olan üç şeyi hissettim. Merak ettiğim ve sormak istediğim üç şey var. Birincisi o hissediş esnasında kalp atışlarımın hızlanmasıydı ve en son hissettiğim olayda kalp atışlarımın hızlanmasına ek olarak gözlerimin altı ve ellerim titremeyi başladı. İkinci merak ettiğim şey parapsikolojiyle tanışmadan önce beni intihar boyutuna getiren kendimle olan problemlerimin çoğunun ortadan kaybolması. Sanki ruhuma dokunmuş gibi hissediyorum. Üçüncüsü bu soruyla bağlantılı olarak içinde bulunduğum bu ruh halinin bu rahatlamanın kalıcımı yoksa geçicimi olduğunu bilmek istiyorum. Uygun olduğunuz bir zamanda yanıtlayabilirseniz gerçekten memnun olurum. Şimdiden teşekkürler

  1. Elif Sude dedi ki:

   Kalp atışlarının hızlanması verilen refleksle ilgili olabilir. İlk defa yaşanılan deneyimlerin doğal sonucudur. Bedenin farklı yerlerindeki tepkilerde enerji akışı ile ilgili olabilir.

   Kendimizi keşfettikçe hayata bakış açımız değişir. Keşfedişler kendimizle ilgili değer ölçülerini de olumlu yönde etkiler. İçinizde sıkışıp kalan bilinç ve enerji bir kez çıkış noktası bulursa tekrar tekrar yaşadığı güzel duyguları deneyimlemek ve gelişmek ister. Bilginizi artırın, araştırın, öğrenin. Kendinizi keşfetmekten vazgeçmeyin. Sizin durumunuzda olup ta çıkış noktası bulamayan ve bunalıma sürüklenen çok insan var. Hiçbir şey yapmasanız da o durumda olan insanlara yardımcı olmak için kendinizi geliştirin.

   Eğer herşeyin kendiliğinden olmasını beklerseniz kontrol etmekte zorlanabilir ve sıkıntı yaşamaya devam edebilirsiniz. Gelişim devam ettiği sürece yaşadığınız güzel duygulardaki kalıcılık artacaktır.

 9. Seryasbascot dedi ki:

  Bende gecenlerde araci park etmis duruyordum etrafimdanda cok arac geciyordu ve bi arac carpmaz insallah cok dar alan carparsa ne yaparim diye dusunup arkama bakıyordum o arada onumde park eden arac bir iki dakika sonra hareket ederek onden carpti. Bu gibi olaylari daha oncelerdende yasadim fakat cok ustunde durmamistim . Ama bu en son yasadigim beni cok etkiledi ve boyle kotu olaylari onceden hissedebilme yetenegim varsa geliştirmek isterim.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, Aşağıdaki konularda neler yapmanız gerektiği ile ilgili ayrıntıları bulabilirsiniz.

   Ruhsal Güçleri Geliştirme Yöntem ve Teknikleri
   Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları
   Prekognisyon Öngörü Yeteneği Nasıl Geliştirilir?

   (Öngörü çalışmasını önsezi çalışmasına uyarlayınız)

   Yeterli bilgi edindiğinize emin olmadan çalışmalara başlamayın lütfen. Konular içerisinde ilgili bölümlere ek linklerden ulaşabilirsiniz.

 10. Rumeysa dedi ki:

  24 yasindayim 12 13 yaslarindan itibaren bazi olaylari onceden ruyalarimda görmeye basladim. Ama cok sık yasadigim bi durum olmadi bu. 17 yaslarimdan itibaren de hissettiklerim dusunduklerim olmaya basladi ve son yillarda 3 4 senedir ne dusunursem ne hissedersem yasiyorum tabi arada yanildigim olmuyor degil. Hislerimin guclu olduguna guvenim tam fakat bu siteyle bambaska bir yola ciktim, yeniden dogmus gibi sorularimin cevaplarini bulmus gibiyim hepsini daha bulamasamda. Bulundugum ortamdaki enerji beni baya bi guclu etkiliyor. Bu yuzden genelde negatif enerji hissettigim ortamlarda duramiyorum, insanlarla da gorusmeyi devam ettiremiyorum. Farkinda olmadan dusuncelerini hissedebiliyorum ve bu hic yanlis cikmadi bu zamana kadar. Insanlardan fazla izole yasamaya basladim. Universite ogrencisiyim fakat okul-sinif ortami beni gerdigi icin derslere devam saglayamiyorum. Bu durum hem sosyal hayatimda hem de ogrencilik hayatima cok fazla zarar veriyor. Kontrol altina almak zorundayim. Yardimlarinizi bekliyorum, lutfen bana ulasin.

  1. Elif Sude dedi ki:

   Sıkıntı yaşadığınız durumların nedenini öğrendiğinizde yapmanız gereken kendinizi kabullenmek ve öz güveninizi artırmaktır. Kendinizle barışık olduğunuzda hayatın daha yaşanılır olduğunu farkedersiniz. Gerektiğinde sizi anlayabilecek bir psikologla da görüşün. Sizi anlamayacak birinden yardım istemeyin. Sizin durumunuzda olan birileri ile bağlantı kurmaya çalışın.
   Hisleriniz güçlü ise ortamda bulunan tüm olumsuzlukları ve insanların düşüncelerini algılamanız gayet doğal bir durum ancak bu durumu sosyal ve iletişim konusunda her zaman kendinizi arka planda bırakmak için kullanmamaya çalışın.

   Kendinize küçük hedefler koyarak ilerlemeye çalışın. Yalnızlaştıkça hassasiyetiniz artacaktır. Bunu aşmanın yolu dengenizi bozmadan madde planına ve sosyal alana yaklaşmaktır. Mümkün olduğunca sizin durumunuzda olan birilerini bulmaya çalışın. Hisleriniz size bu konuda destek olacaktır. İlk adımları siz atmaya çalışın. Sizin durumunuzda olan çok sayıda insan olduğunu unutmayın. Bir sorun olursa yazın destek olmaya çalışırız.

 11. Kübra dedi ki:

  Insanlariniz enerjilerini cekiyorum gibi bazen bazi arkadaslarim ruhumu parcaliyomus gibi geliyo onlarla gorusmeyi kesiyorum yanlarında huzursuz mutsuz ve yorgun hissediyorum her insanda olmuyo ama cok sevdigim ve uzakta olan bi insanin ne zaman yanima gelicegini hissedebiliyorum ve o gun o geliyo zamani net olmuyo ama gun dogru oluyo ben coktan hazirligimi yapmis oluyorum dedigim gibi her insanda degil ama o insanda oluyo hissedebiliyorum onun icinde bi sıkıntı oldugunj falan bu onunla aramda bi bag oldugunun isareti mi acaba biraz uzun oldu ama

  1. Elif Sude dedi ki:

   Bazı insanlar enerji yayarlar. Negatifse enerjinizi çözer, pozitifse sizi olumlu yönde etkilerler. Sizi negatif yönde etkileyen insanlardan uzak durmaya çalışın. Psişik kategorisi altında konuyla ilgili makalelere bakabilirsiniz.

   Hislerinizin güçlü olduğu insanla ilgili önsezileriniz büyük ihtimalle aranızdaki uyum ve telepatik bağla ilgilidir. Bu konuda aşağıdaki konularda ayrıntılar bulunuyor.

   Telepati ile Aşık Etmek Mümkün mü? Telepati ile Aşk
   Telepati Nasıl Yapılır? Telepati Nasıl Geliştirilir? Uygulamalı Telepati Tekniği

 12. Berna dedi ki:

  Birisi hakkında yoğunlaşırsam onun hakkındaki şeyleri hissedebiliyorum. Bebeğin cinsiyeti aile problemleri gibi fakat uykumda ani birsey hissedersem titreme ve üşüme nobetiyle kalkıyorum son 1 aydır çok sık oluyor bu da beni korkutuyor

 13. Damla dedi ki:

  Arada oluyor ve çıkıyor ben düşünmüyorum aniden aklıma geliyor en kötüsü bu olaydı annem araba sürüyordu bende yanımdaydım aniden bir şeyler hissettşm ve anneme söyledim dedimki anne kötü bir şey olacak dedi ne olacak ben dedim ailrmizin başına kötü bir olay gelecek hatta babamın başına gelecek arada böyle şeylet olduğundan annem biraz korkmuştu ama pek takmadımaradan zaman geçti babam işe giderken silahla vuruldu arada hissediyorum ve çıkıyor doğru mu acaba gerçektende bende hissedebilir olabilir miyim ki

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Geçmiş olsun.
   Eğer Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları konusunda belirtilen konumlardan etki alınmışsa doğal olarak hissedilir.

  2. Semra dedi ki:

   Merhaba
   Şuan 20 yaşındayım
   Çocukluğumda bir olay yaşadım 9-10 yaşlarındaydım sanırım ailemle eniştemin dolmuşuyla köye doğru gidiyorduk yolda
   Bir anda tekerin patlicağınj hissettim. Tamda 1 dakika snra teker patladı. Annemlere patlicağını bildim dedim kücüktüm ozmn ve çok şaşırmış kendimi tuhaf hissetmiştim olaya anlam verememiştim nasıl bildiğime.
   Bazı rüyalarımda belli bir zmn snra gerçekleşiyor. Karşımdaki insanların hislerini çok yoğun hissedebiliyorum. 1 yıl önce bazı insanlarda içlerinde kötü şeyler oldugunu hissediyordum ve bir kaç kişide doğru çıktı. Daha snra bu tarz şeylerden uzak durmaya başladım. Bazı şeylerde hissetmekten kaçındım. Bu konuda eğer bir önsezi yeteneğim varsa kendimi hem nasıl geliştirebilirim hemde nasıl kontrol edebilirim?

   1. Elif Sude dedi ki:

    Merhaba Semra.
    Prekognisyon Öngörü Yeteneği Nasıl Geliştirilir? konusunda verilen örnek çalışmaları öngörü içinde kullanabilirsin.

    Önsezi yeteneğinin olup olmadığını aşağıdaki konulardan doğum haritanı kontrol ederek öğrenebilirsin.

    Doğum Haritasında Önsezi Yeteneği Kazandıran Konumlar
    veya
    Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

 14. Nursima dedi ki:

  Merhaba. Ben olabilecek bazı kötü şeyleri hissedebiliyorum. İran-Irak hattında deprem olduğu zaman o gün arkadaşlarıma bugün deprem olacak demiştim oldu. Rüyamda kar yağdığını görmüştüm bunu arkadaşıma söyledin o da o zaman kar yapacak demişti 10 saniye sonra Mart ayında ve havanın yağmurlu olmasın rağmen kısa süreliğine kar yağmıştı. Gazzede olan katliamın sabahında arkadaşıma bugün çok kötü birşey olacak demiştim ve oldu. Daha buna benzer olaylar var. Ne yapmalıyım. Bunun dışında buna benzer olaylarda yaşıyorum. Lütfen bir fikir verin.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Yapmanızı gerektirecek bir durum yok. Bazı insanların ruhsal özellikleri alıcı gibidir ve henüz gerçekleşmeden olacak olayları hisseder veya görür. Tıpkı bazı canlıların deprem olmadan önce hissetmesi gibi. Eğer doğuştan gelen bir etki ile olacak olayları hissediyor veya görüyorsanız bu sizin ruhsal yapınızın bir parçasıdır. Eğer geliştirmek isterseniz https://www.parapsikoloji.net/ruhsal-gucleri-gelistirme-yontem-ve-teknikleri/ konusuna bakabilirsiniz.

   Bu yaşadıklarınız sizi tedirgin ediyorsa öncelikle doğal bir durum olduğunu kabul edin ve yalnız olmadığınızı unutmayın. Farklı boyutlarıyla bu özelliğin bulunduğu çok sayıda insan var. Belli dönemlerde artabilir veya azabilir. Siz üzerine düşer sorun haline getirirseniz problem haline gelir. Sorun yapmaz doğal karşılarsanız herşey olması gerektiği gibi olur.

  2. Bb dedi ki:

   bazen rüyamda gördüğüm şeyler(dejavu)olarak karşıma çıkıyor.bazende o anı rüyamda gödüğümü hatırlamasamda dejavu yaşıyorumbiraz azda olsa önsezilerim oluyor ve bende öngörü yeteneği doğum haritasına göre yok bu nasıl oluyor anlamadım( ne yapmalıyım önsezide mi ilerlemeliyim öngörüde mi).

   1. Elif Sude dedi ki:

    Birinde yapacağınız çalışma büyük olasılıkla diğerini de etkileyecektir. Öngörü yeteneği önsezi yeteneğine göre daha güvenilir ve sıkıntısızdır. Sezgileri tanımlamak zor olabilir ama görüntüler size daha net mesajlar sunacaktır.

error: Korumalı İçerik!