Çakra Açma ve Meditasyonun Olumsuz Etkileri

Çakra Açmanın ve Meditasyon Yapmanın Olumsuz Etkileri

Çakra Açma ve Meditasyonun Olumsuz Etkileri

Çakra açma ve meditasyonun olumsuz etkileri nelerdir? Meditasyon yapmanın zararları var mıdır? Bir çoğunun hevesle başladığı Çakra Açmak ve Meditasyon Yapmak Zararlı mı? Çakraların açılması insana zarar verir mi? Meditasyon Yapmak ve Çakra açmanın olumsuz yönleri nelerdir? Zikir ve Esmaların okunması ile ortaya çıkan olumsuz durumlar nelerdir?

Konuda yapılan anlatımların yanlış anlaşılmaması için öncelikle Çakra Nedir? Çakralar Nasıl Açılır? Yöntem ve Faydaları konusuna bakınız.

Yöntem, inanç ve hangi teknik kullanılırsa kullanılsın “Çakra açma” tabiri çoğu zaman yanlış anlaşıldığı için yarardan çok zarar görülür.

Çakra açma ifadesi üzeri kapalı olan bir sandığın açılması olarak değerlendirilmemelidir. Çakra açma enerji kanallarının daha etkin bir şekilde kullanımını ifade eder. Çakralarımız kapalı değildir, olması gerektiği gibidir. Çakra açma tabiri bu açıdan değerlendirilirse yanlış anlaşılmaların da önüne geçilmiş olur.

Çakralar ihtiyacımız olan enerjiyi gerektiğinde ve gerektiği kadar sağlamaktadır. Çakraların bilinçsizce açılması ve bir süre üzerlerinde çalışılıp bırakılması yarardan çok zarar getirmektedir. “Çakra açmak için yapılan çalışmalar, enerji santrallerimiz üzerinde oynamak demektir” Çakra açma ifadesini bir enerji merkezinin sürekli en yüksek seviyede aktif olması olarak algılıyorsanız aslında istediğiniz şey; Aracınızı parkettiğiniz yerde tekerlerini yukarı kaldırtarak yüksek hızda çalışmaya bırakmak gibidir. Buna gerek var mı? Araçta bir sorun yaşandığında müdahale etmek için sürekli aracınızın başında kalabilecek misiniz?

Çakralar Hangi Durumlarda Açılmamalıdır

 • Belli bir amaca yönelik kullanılmayacaklarsa
 • Bu çalışmalar yaşamın bir parçası haline getirilmeyecekse
 • Düzenli ve tutarlı bir çalışma yapılmayacaksa
 • Neyi, ne için ve hangi amaçla yaptığımız tam olarak bilinmiyorsa,

Çakralar açılmamalıdır. Aktiviteleri üzerinde oynanmamalıdır. Düzensiz ve belli bir amaca hizmet etmeyen çakra açma çalışmalarının sonuçlarını ve zararlarını şu şekilde sıralayabiliriz,

Bilinçsiz Çakra Açma Olumsuz Etkileri ve Zararları

Enerji dengesinin bozulması

Davranışlarda ve düşüncelerde bozulmalar

Madde ötesi iletişim açıldığında istenmeyen sorunlarla karşılaşılması

Madde ötesi varlıkların etkisi altına girilmesi

Enerjinin dengelenememesinden dolayı sebepsiz öfke nöbetleri, aşırı sinirlilik hali

Enerji artışı nedeni ile uyuyamama ve uzun süren uykusuzluklar

Maddesel istekler, cinsel isteklerde azalma veya artışlar, aşırılıklar ve bu konuda dengenin sağlanamaması

Ani duygusal değişimler. Anlık mutluluk ve mutsuzluk durumlarının yaşanması

Kontrol edilemeyen madde ötesi görüşler (Bakınız Üçüncü Göz Nedir? Üçüncü Göz Çakrası)

Belirsiz ve insanı rahatsız eden yoğun hisler

Nereden geldiği bilinmeyen, kaynağı belirsiz seslerin ve fısıltıların duyulması (Bakınız Telepatide Fısıltı Derinliği ve Fısıltı Etkisi)

Gözlenme ve takip edilme hissi

Korkuya neden olabilecek parlak ve yüksek ışıkların görülmesi

Kendimizi kontrol edememe, herşeye sahip olma hissi ve doyumsuzluk

Yalnız kalmaktan korkmak

İnsanlardan uzaklaşmak

Bu maddelere farklı maddelerde eklenebilir.

Meditasyon ve Beraberinde Ortaya Çıkabilecek Olumsuz Durumlar

Neden meditasyon yapıldığında istenmeyen olaylar yaşanır? Bilinçsiz, belli bir amaca hizmet etmeyen, hayatın parçası haline getirilmeyen meditasyonun ne gibi zararları vardır?

Hangi Varlıklar Enerji ile Beslenirler?

Meditasyon usulüne uygun yapılırsa insandaki ruhsal derinliği ve ruhsal hazları artırır. Ancak herkeste farklı sonuçlar ortaya çıkar. Meditasyon zararlı mıdır? Zararlı kelimesini kullanmak yanlış olur. Derin trans çalışmaları, meditasyon ve diğer tüm benzer çalışmaların tümünde sonuçlar kişiye göre değişir. Bakış açımız, düşüncelerimiz, çevremiz, algılarımız, beklentilerimiz ve elde ettiklerimiz değiştir.

Siz hangi sebeple olursa olsun meditasyon yaptığınızda ruhsal yönden derinleşirsiniz ancak tam olarak neler olduğu ve olacağı hakkında bir bilginiz yoksa ve meditasyon yapmanız konusunda yönlendirenler size söylememişse şu şekilde özetlemeye çalışayım.

Meditasyon ve diğer ruhsal derinleşme çalışmaları ile birlikte çakralar açıldığında enerji seviyemiz yükselir ve etrafa muhteşem bir enerji yaymaya başlarız. Hangi varlıklar enerji ile beslenirler? Bu sorunun cevabını bilmiyorsanız sorun yaşamanız doğaldır. Genellikle madde ötesi varlıklar veya enerji bedene sahip varlıklar olarak ifade edilen, Cinler enerji ile beslenirler. Sonuç inanılsın veya inanılmasın değiştirmeyecektir. Bir süre sonra kendinizi enerjinizden beslenen bu varlıkların baskısından kurtaramaz hale gelirsiniz. Enerjiniz onlara yeterli gelmediği gibi bir süre sonra sizde sorunlar yaşamaya başlarsınız.

Enerji kanallarının açılması ve bazı yeteneklerin ortaya çıkması ile birlikte daha önce algılamadığınız bazı durumları algılamaya başlarsınız.

Daha çok duyar, daha fazla görür ve daha derin hissedersiniz. Bu algılar bedensel algılar değil ruhsal algılar olarak karşınıza çıkar.

Enerji akışının devamı için desteklenebilirsiniz, yardımda görebilirsiniz ancak bu enerji alışverişi ile birlikte daha önce duymadığınız sesleri duymanız, fısıltılar işitmeniz, birinin size dokunduğunu hissetmeniz, evde birilerinin dolaştığını hisetmeniz ve birinin sizinle telepatik yolla konuştuğunu algılamanız, doğal karşılamanız gereken olaylar olmalıdır.

Sonuç olarak iyi niyet ve güzel duygularla başladığınız yolculuğun kabusa dönüşmesi kaçınılmaz bir hal alabilir.

Meditasyon ve Diğer Uygulamalarda Herkes Sorun Yaşar mı?

Herkes benzer sorunları yaşamaz ve sonuçlar herkeste aynı olmaz. Eğer su grubunda yer alan balık ve yengeç burcu etkisi sizde yoğunsa yaşadıklarınıza derin hisler, telepatik etkiler, korku ve panik eşlik edecektir. Akrep etkisi korkuyu merakla karışık heyecana dönüştürebilir. Jüpiter ve merkür etkileri sizi destekleyebilir, neptün etkisi rüyalarınızı, gerçeklik etkisini ve hayal aleminizi etkileyerek normalde görmeyeceğiniz şeyleri görmenize neden olabilir. (Bakınız Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları)

Eğer su grubu etkisi altında değilseniz ruhsal alemle ilgili algılarınız yoğun olmayabilir ancak enerji seviyenizdeki değişimleri ve dalgalanmaları algılayabilirsiniz.

Dini Uygulamaların Etkisi

Usulüne uygun yapılmayan zikir ve esma okumaları zararlı mıdır?

Hemen belirteyim zararlı olan “zikir” değil, yapılan zikirlerle birlikte ortaya çıkan değişimlerin bilinmemesinden ve doğru yorumlanamamasından kaynaklanan etkilerdir. Çakralar tasavvufta mana alemi ve ilahi katlarla bağlantı noktaları “letaifler” olarak isimlendirilir ve 5 bölümde ele alınır. Bunlar Kalp, Hafi, Ahfa, Sır ve Ruh‘tur. Bu kanallar zikir ve esmalarla, ibadetler ve dualarla açılarak insanı, mana aleminden gelecek ilhamlara açık hale getirirler.

Bu kanalların açılması da çakra açılmalarında olduğu gibi yüksek enerjinin açığa çıkmasına neden olur ve “nurların görülmesi” şeklinde ifade edilir. Olumlu ve olumsuz yönleri çakra açılmaları ile benzerlik gösterir. Usulüne uygun yapılmayan çalışmalar beraberinde sorunların yaşanmasına neden olur.

Usulüne Uygun Yapılmayan Zikirlerin Etkileri

Dini usulle enerji kanallarının açılması kişiye bir ayrıcalık sağlamaz. Bir süre sonra yoğun vesvese (fısıltılar), baskı ve enerji düşüklüğü yaşanmaya başlanır.

Ortaya çıkan enerji uygun şekilde deşarj edilemediği için,

Sinirlilik, öfkelenme ve asabiyet görülebilir

Neyin neden ve nasıl meydana geldiği, hangi mekanizmaların nasıl çalıştığı öğrenilmemişse ruh dengesi bozulacağı için düşünceler ve davranışlarda bozulmalar olabilir.

Doğuştan hassasiyeti bulunan ve ruhsal kabiliyetleri ortaya çıkanlar yaşayacaklarını anlamlandıramayacakları için sorun yaşayabilirler.

Etrafa yaydıkları enerjiden dolayı bu enerjiden yararlanmak isteyen varlıkların etkisi altına girebilirler.

Vesveseler ve baskılar sonrası ibadetler aksar ve yapılan zikirler terkedilir.

Nefis kalbe hakim olur ve doyumsuz bir hale gelir.

Zikirle baskı altına alınan ve dar bir alana hapsedilen nefis zikrin terkedilmesiyle bir anda serbest kalır. İsteklerinde ve doyumda sınır tanımaz. Cinsel arzular dizginlenemeyebilir. Maddi imkanlara karşı istekler artar. Sahip olamadığı herşey karşısında öfke, haset ve kıskançlık duyguları yükselir.

Kendilerini koruyan manevi kalkan kalkacağı için saldırılara daha açık hale gelirler.

Sonuç: Kişi daha önce sürdürdüğü dini yaşantısını da terk ederek manevi bozulma yaşar veya uzun süre arafta kalır.

Yapılması Gerekenler

Herkesin özelliği ve ruhsal yetenekleri farklıdır. Bu yeteneklere uygun hareket edilmediğinde, doğru analiz ve yönlendirme yapılmadığında, gerekli bilgi edinilmeden yapılan tüm çalışmalar kişiye zarar olarak geri döner.

Herkesin belli bir sınırı ve kabiliyeti vardır. Bu sınırlar ve kabiliyetler gözetilmeden yapılan tüm çalışmalar sorunlu bitecektir.

Dini yönüyle insanlardan farz olarak yapmaları istenilenler ve farzların tamamlanması için ortaya konulan sünnetler bellidir. Fazlası için sadece bu yönde kabiliyeti ve yeteneği olanlar yönlendirilebilirler.

Kavak ağacı ile ceviz ağacından aynı kalitede mobilyanın çıkması beklenmemelidir. Her varlığın yeri ve değeri farklıdır ve bu değerler yerine göre değerlendirildiğinde kavak, cevizden daha değerli hale gelecektir.

Her insanın içinde sakladığı cevher ayrı bir değere sahiptir. Bu değerler ancak yerinde ve gerektiği şekilde kullanıldığında insan gerçek huzuru ve değeri bulabilir.

 

Önceki Konumuz: Çakra Nedir? Çakralar Nasıl Açılır? Yöntem ve Faydaları

 

İlgili Konular

Aura Nedir? Nasıl Güçlendirilir? Güçlendirme Tekniği

Nasıl Transa Geçilir? Derin Transa Geçiş, Alfa Teta Evresi

Ruhsal Güçler, Kaynağı ve Yaşanan Sorunlar

Ruhsal Gelişimde Sıkıntı, Her Yükselişin Bedeli Vardır

Üçüngü Göz ile ilgili Konular

Çakra Açma ve Meditasyonun Olumsuz Etkileri

www.parapsikoloji.net

30 Kasım 2018

Son Güncelleme 6 Ağustos 2021 Emr

Bukra Tarık Dora
Uyanmak için dar bir dehlizden geçiyoruz. Biz yaşayan ölüler, ölülerin uyandıklarını anladığımızda dünyanın, gerçeğin sadece küçük bir parçası olduğunu anlarız. Anladığımızda uyanmış oluruz.
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 60 YORUM
 1. blank Hasan dedi ki:

  Merhaba üye alımı kısıtlandığı için normal yazamadım. Yukarıdaki belirtilerin birçoğu var. Çakram kendi kontrolüm dışında yer ve zaman tanımaksızın kendisini açmaya çalışıyor ve derslerime odaklanamıyorum . O kadar kötü bir durumdayım ki anlatamam tam da üniversite sınavı zamanına denk geldi. Son aylardır belirli olan bir ses duyuyorum hep ve aynı zamanda yukarı komşum tarafından takip edildiğimi düşünüyordum. Son haftalardır enerjim de inanılmaz düşük ve hiç farklı bir şey de yapmıyorum. En önemlisi derslere asla odaklanamıyorum. Odaklanmakta direttiğimde anımda sakral solar poleksüs , kök çakram aktifleşiyor ve açılmaya başlıyor ve tüm odağım oraya kayıyor ve bunu bildiğiniz kontrol edemiyorum sanki kontrol tamamen başkasının elinde gibi. Ve son aylardır sürekli tekrar eden sayılar görüyorum ama sürekli yani günde en az 5 kez . Bu sayılar neyin işareti ve ne yapmam lazım derslerime de odaklanabilmek için ? Lütfen yardım edin.

  1. blank Emr dedi ki:

   Merhaba, az önce cevap yazdığım yoruma bakar mısın. https://www.parapsikoloji.net/soru-sor/comment-page-12/#comment-34848

   Şu an kısa sürede çözüm bulma imkanın yoksa ise uzman bir psikologdan mutlaka yardım alın. Ama öncelikle daha pratik ve kısa sürede sonuç alma imkanı olduğu için yukarıda yazdıklarımı uygulayabilirsin.
   Sürekli aynı sayıların görülmesi belli bir konuya odaklanma ve ruhsal bağlantılarla ilgili olabilir. Sorunun tam olarak ne ile ilgili olduğu bilinmeden net bir şey söylemek zor.

  2. blank Hasan dedi ki:

   Merhaba , çok teşekkür ederim cevapladığınız için öncelikle. Dünden beri dua okumaya başladım okurken sürekli esniyorum. Ailem psikiyatriden randevu aldı bilseydim psikologtan isterdim . Psikiyatri randevuma bir gidip olmazsa devam etmiycem , siz bu konuda psikolog mu önerirsiniz psikiyatri mi acaba ? Aynı zamanda bugün galiba sadece 2 3 kere gördüm tekrar eden sayı geçen günlere çok az yani . Galiba bu işleri şuanda kesmem için olabilir ya da derslere odaklanmam için olabilir . Aynı zamanda size çok önemli bir şey soracağım. Hiçbir şeye odaklanamıyorum şuan bunu yazarken bile beynimi kontrol edemiyorum gibi bir durum var daha önce hiç böyle bir durum yaşamamıştım . Özellikle derslerde hiç odağımı veremiyorum. Bunun cinlerle bir alakası var mı sizce ben cinlerle alakası olduğunu düşünüyorum odaklandığımda enerjim oraya gittiğinden buna engel olmaya çalışıyorlar gibime geldi. Bu arada odağım uzun süredir bu kadar iyi değildi dün ve bugün dua okudukça odağımı çok topladım ama hala kontrol edemiyorum gibi tabii

   1. blank Emr dedi ki:

    Rica ederim.
    Esneme var ise bu durum genelde nazar ile de bağlantılı olur. Esneme tümüyle bitinceye kadar okumaya devam edilir çoğu durumda. Eğer bir başkası da yaparsa iyi olur. Okumalar kendi kulağınızla işitecek kadar sesli olur, dudak ve dil hareket ederse iyi olur. Mümkün olduğunca sesleri vurgulayarak okuyun.

    Eğer Cinlerle bir bağlantısı var ise bu durumun ne kadar süredir devam ettiği önemli. Eğer auradan içeri sızıp kontrol mekanizmasına etki edebiliyorlarsa onlarla da ilgili olabilir.
    Ancak bu konuda net bir şey söylemek zordur. O nedenle mümkünse Paranormal olaylar hakkında da bilgisi olan bir Psikolog bulunabilirse onlar daha iyi yönlendirebilir. “komşum tarafından takip edildiğimi düşünüyordum” cümlesine binaen Psikolog kelimesini kullandım. Randevu almışsanız psikiyatr işinin ehli bir insansa ve madde ötesi konulara da ilgili ise o da anlayacaktır. Klasik psikiyatr ilaç yazıp gönderebilir. Bu gideceğiniz psikiyatr’a göre değişir.

    Durum sadece cin etkisi ile bağlantılı ise ne kadar zamandır etki ettikleri de önemli. Eğer uzun zamandır bu durum yaşanıyorsa dua ve korunma uygulamalarının etkisi biraz daha uzun sürebilir. Bu durumun nasıl başladığı veya neler yapıldığı da önemli. Şu an için mümkün olduğunca abdestli kalmaya, Ayetel kürsi, Nas, Felak okunmasına devam edilebilir. Daha farklı uygulamalar da yapılabilir ama en hızlı bu şekilde sonuç alınabilir.

    Psikolog, Psikiyatr ziyaretleri sonrası başka bir çözüm bulunmaz ve devam ederse sorunlar ücret almadan yardımcı olan işinin ehli bir ilim erbabı bulmaya çalışın.

    1. blank Hasan dedi ki:

     Evet esnemem devam ediyordu şimdi sayısız okumaya devam ettim ve azaldı gibi. Gideceğim psikiyatri hocasi çok iyi ve tanınmış bir hoca . Ben de zaten yine de duruma göre bakıp ilerleyeceğim. Teşekkür ederim ilginiz için. Bu olay kasımdan beri devam ediyor o zamandan beri meditasyon yapıyor, çakra açıyordum ve frekans dinliyordum. Ve bunları çok düzensiz ve ihtiyaç mantığıyla yaptım yani anlayacağınız çok bilinçsiz bir şekilde. Ve her ne kadar kesin demesem de büyük ihtimalle kontrol altına alındım şimdi biraz daha iyiyim özellikle evde hiç rahat olamıyordum dünden beri o kuruntularım gitti bir anda benim de şaşıracağım bir şekilde çünkü aylardır sürüyordu ve şimdi çok daha rahatım. Dediklerinizi yapmaya devam edeceğim. Bu arada meditasyon, çakra ve frekans dinlemeyi bıraktım. Sadece hala hiç-bir şeye böyle odaklanamıyorum ve bence etki altında olduğumdan kontrol mekanizmam da çok sıkıntılıydı hamd olsun bu 1 günde çok daha iyi oldum. Size de çok teşekkür ediyorum tekrardan sizin çok faydanız oldu . Sizi bilgilendireceğim yine. Bir şey soracağım bir de bundan önce ben ergenlik yıllarımda hipnoz yerinde uzun süre telkin ve derinleşme görmüştüm ve bunlardan sonra yine ben de kontrol edemediğim bazı durumlar olmuştu bu olayın sizce bir sıkıntısı var mı ?

     1. blank Emr dedi ki:

      Rica ederim.

      “frekans dinliyordum” tahmin etmiştim. Umarım youtube veya nette yayınlanan frekanslar değil kendi hazırladığım yapay beyin dalgası olmayan sadece telkin içerenlerdir. Uzun süre frekans dinlenmesinin kime ne nasıl zarar vereceği bilinebiliyor mu? Yeterli bilgiye sahip olunmadan; hangi adımın hangi sonuçlara sebep olacağı bilinmeden yapılan tüm çalışmalar sıkıntılı sonuçlara sebep olabilir.

      Odaklanma ile ilgili soruna Psikiyatr kontrol sonrasında mutlaka bilgi verecektir. Ancak neler yaptığını ve yaşadığını (frekans dinleme konusu özellikle) mutlaka net olarak anlat.

      “ergenlik yıllarımda hipnoz yerinde uzun süre telkin ve derinleşme görmüştüm ve bunlardan sonra yine ben de kontrol edemediğim bazı durumlar olmuştu bu olayın sizce bir sıkıntısı var mı?”

      Eğer sorun olsa kısa süre sonra ortaya çıkabilirdi. Aradan uzun süre geçmişse onunla ilgili olduğunu sanmam (o konuyla ilgili bir bağlantı devam etmemişse oto hipnoz gibi) Tam olarak neler yapıldığını bilmediğim için net bir şey söyleyemem. Psikiyatriste bahsedersen iyi olur bir bağlantısı olma ihtimali var ise.

     2. blank Hasan dedi ki:

      Anladım çok teşekkür ederim ilginiz için her şeyi anlatacağım detaylı bir şekilde. Dinlediğim frekans youtubedandı evet malesef. Bu frekansı dinlerken hatta cakralarımda büyük bir patlama olmuştu adlandıramadığım kök ve sakral çakramın arasındaydı galiba kasım ayında olmuştu. Hipnozla da ilgili sorunum aslında direkt etkisini gösterdi gibi çünkü ondan sonra 2 3 ay sonraki başladığım sınıfta çalışma ve notlarım düşmüştü ve odağım hep başka yerlerdeydi . Bundan önce de çok başarılı bir öğrenciydim ondan dolayı bundan sonra böyle bir düşüş olması beni çok düşündürttü. Ve şuan çok şaşırdım dediğinize evet oto hipnoz yapmaya başlamıştım. Kulaklıkla şarkı dinlerken yaptığım oldu ve şarkılar yabancı popüler metal pop şarkılardı. Oto hipnoz yaptığımı bile şuanda farke ettim siz deyince. Yine 15 yaşında yapmaya başladım oto hipnozu. Ve daha 1 ay önce yine yaptım. Bunun sıkıntısı var mıdır?

     3. blank Emr dedi ki:

      Rica ederim. Yapılan çalışmalar kontrollü ve dozajında yapıldığında faydalı olabilir ancak abartılan herşey bir şekilde dinamiklerimizi de bozuyor. En ideal olanı gerektiğinde ek çalışmaları sıçrama tahtası veya engel aşmak için kullanım doğal gelişim sürecini takip etmek. Kontrol dışına çıkan herşey zararlı olabiliyor. Özellikle internetten yapılan dinlemeler ayrıntıları bilinmeden, süreye dikkat etmeden, sebep sonuç ilişkisi kurulmadan yapıldığında sonuçlarını kestirmek zor.

      Oto hipnoz profesyonel hipnotizör tarafından desteklenmişse ve sadece gerektiğinde kullanılırsa faydası olacaktır. Ancak yapılan tüm çalışmalar bir araya getirildiğinde hangisi dengeye zarar verdi ve kontrolü bozdu bunu anlamak için yine aynı kaynaklara başvurmak daha iyi olur.

 2. blank Hilal dedi ki:

  Merhaba ben bir sene önce yükarida yazılanları bire bir aynısını yaşadım , hiç araştırmadan meditasyon yaparak. Ve yaşadıklarımı nedenini bir senedir bulamamaşdım, sizin sayenizde öğrenmiş oldum, o süreçten geçtiktan sonra, kendimi enerjim düşük mutsuz ve bir amaçsız, duygusuz hissediyorum 1senedir, dün de bir meditasyon uygulaması yaptım o an kendimi çok iyi his ettım ancak gece yine kötü şeylere tanık olarak uyuyamadım burdeki yorumları okuduktan sonra dahada ürkütücü geldi, benim doğum haritam yengeç ağırlıklı. Astroloji Ve bu konulara çok meraklıyım korkumu nasıl yenip bu yola ilk nereden başlamam gerekiyor? Yardımcı olursanız çok sevınırım saygılar

  1. Merhaba. Yengeç ay etkisi altında olduğu için panik atak eğilimleri ve korkuları fazla olur genelde. Çünkü insana duygular hükmeder. Hiçbir korku kaçılarak yenilmez ama bazı korkular da üzerine gidilmeyecek kadar derinlere inebilir. Zamana bırakarak adım adım ilerlemek daha iyi olabilir.

   Öncelikle lütfen aşağıdaki linkleri kontrol edin. Size hitap eden noktaları not alarak karar vereceğinizde kullanın.

   Ruhsal Güçleri Geliştirme Yöntem ve Teknikleri
   Ruhsal Güçler, Kaynağı ve Yaşanan Sorunlar
   Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları
   Karabasan Nedir? Nasıl Oluşur? Nasıl Gider?

 3. blank Leyla dedi ki:

  Ben tam tersi meditasyondan önce izleniyormuş gibi hissediyor, namaz kılarken korkuyla doluyor, geceleri paranoyak düşüncelere kapılıp korkuyordum. Çakra meditasyonları ruhumu rahatlattı, enerjilerin dengelendiğini hissettim. O yüzden devam edeceğim.

 4. blank Ayse dedi ki:

  Çok güzel bir etkinlik

 5. blank zeynep dedi ki:

  Meditasyon ve düşünce gücü çalışmalarını uzun süre yoğun bir şekilde yaptıktan sonra içim sıkılmaya başladı. Hiçbir şeyden keyif alamaz hale geldim. Her şey gözüme sıradan görünmeye başladı. Mesela tarihi bir olayla ilgili internette araştırma yapacağım içimden bir ses boşver önemli mi geçmişte olan olmuş bitmiş bu geçici dünyada olan şeyler önemli mi diyor sanki. İlgim kayboluyor. Ya da sevdiğim bir konuda blog açacağım içimde heves yok, insanlar blogumu okusun yazılarıma yorum yapsın diye heyecan yok. Eskiden olurdu. Böyle yeni fikirler projeler karşısında heyecanlarım heveslerim olmazsa yaşamın tadı mı olur? Ne zaman bu çalışmaları yapsam bende bir iç sıkıntısı oluyor artık. Bir de sürekli her yerde tekrarlayan rakamlar gördüm 11 22 33 gibi. O yüzden çalışmaların hepsini bıraktım.

 6. blank Su dedi ki:

  Bana yardım edebilie misiniz bir konuda. Parapsikoloji, meditasyon, enerji, çakra melekler vs bu konuları 2 AY önce araştırmaya başladım. Ve ben araştırdıkça birşeyleri de fark etmeye başladım kendimde. Hisleri kuvvetli bir insanım küçüklüğümden beri hisseder, görür duyardım. Çoğu konuda hislerim kuvvetli yani. Ben araştırdıkça içimde korku gelişti. 2 – 3 aydır adam akıllı uyuyamıyorum. Çoğu zaman sabahlıyorum. Ve hep birşeyin beni izlediği hissine kapılıyorum. Değişik renkler görüyorum silüet gibi parıltı şeklinde de oluyor, ne zaman uyumaya kalksam fısıltı sesleri duyuyorum odanın içinde. Bunlardan dolayı psikiyatriye gittim ve ilaç yazdı bana. Rahat uyumam ve bu konuları takmamam için ama ben yinede yanımda birisi olmadığı zaman uyuyamıyorum. Meditasyon bir kere denedim o da otobüste uzun yolculuk yaparken ama sıkıldım zaten olmadı ve bıraktım ondan kaynaklı mi yoksa başka birşey mi bilmiyorum. Ama böyle şeyleri denemediğiö halde neden görüyorum duyuyorum hissediyorum anlamadım. Sadece araştırdım yani ne yapmam lazım lütfen bu konuda bana yardım edin. Nasıl geçer bu

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Bazı insanların ruhsal hassasiyetleri diğer varlıkları daha kolay hissetmelerine neden olacak kadar yüksek olabilir. Astrolojik olarak algılarınızın yükseldiği dönemlerde veya bilinç seviyesinde bazı tetiklenmeler olduğunda diğer varlıkları hissetmeye başlamış olabilirsiniz. Bazı insanlar çalışmaya başladıklarında bazıları ise düşünce aşamasında bu durumu yaşayabilirler. Düşünceler de tıpkı radyo dalgaları gibi olduğu için bir çekim alanı oluşturabilirler. bu nedenle ne düşündüğünüze ve nelere odaklandığınıza çok dikkat etmelisiniz.

   Lütfen korkuya odaklanmayın. İçinde bulunduğunuz ruhsal durumdan uzaklaşmaya çalışın. Sosyal etkileşimlerinizi artırın. Madde seviyesine yakın olmaya çalışın.

   Düşüncelerin etkinliğini şu konudan inceleyebilirsiniz. Bu tür özellikler sizde de olabilir. Düşünce ve Sözler Oluşları ve Geleceği Nasıl Etkiler?

   Korunma oluşturmak için şu konudaki uygulamalara bakabilirsiniz. Güvenli Telepati ve Koruma Kalkanı Oluşturma

   Eğer doğum haritanızda hassas noktalar varsa bu tür çalışma ve konulardan iyi bir donanıma sahip olmadan lütfen uzak durmaya çalışın. Siz istemeseniz de belli dönemlerde bu konulara çekilebilirsiniz. Bu zamanlarda pozitif ve enerjisi güçlü insanlarla bir arada bulunmaya ve onlarla etkileşimlerinizi artırmaya özen gösterin.
   Doğum Haritasında Dikkat Edilmesi Gereken Konumlar

  2. blank Şeyma dedi ki:

   Selamünaleyküm.. namaz ve ibadetleriniz ne durumda, Allah’a ne kadar yakınsınız? Üzüldüm açıkçası ve sorununuzun kaynağını tahmin edebiliyorum .. daha ayrıntılı anlatmak isterdim ama yazarak çok uzun sürer ilçalarınsakın kullanmayın sizi uyuşturmaktan başka bir işe yaramaz hatta bağımlı yapar bana da yazıldı ilaçlar ama kullanmadım elhamdulillah ve şifayı başka yöntemlerle buldum rabbimin lütfu sayesinde .. Rabbim yardımcınız oldun dua edin içten inanarak allahtan isteyin ve farkı görün

 7. blank Adnan Gülen dedi ki:

  ancak bu enerji alışverişi ile birlikte daha önce duymadığınız sesleri duymanız, fısıltılar işitmeniz, birinin size dokunduğunu hissetmeniz, evde birilerinin dolaştığını hisetmeniz ve birinin sizinle telepatik yolla konuştuğunu algılamanız, doğal karşılamanız gereken olaylar olmalıdır.
  burada bahsedilenler de bu yazının yukarısında dediğiniz gibi fiziksel olaylar değil anladım doğru mu anladım?

  1. Evet doğal karşılanmalı veya doğal karşılayabilecek bir ruh haline, seviyeye sahip olunmalıdır.

   Fiziksel olaylar, sıradışı olarak ayrıca değerlendirilebilir. Çünkü kesin bir şekilde “fiziksel temas asla olmaz” diyemeyiz. Oran verecek olursak belki binde 1 belki daha düşük bir oran. Ancak bunların ne kadarı gerçek bir fiziksel temas orası uzun uzun tartışılmalı.

 8. blank Z dedi ki:

  Merhabalar, ben çakralarımı açtığım zaman depresyon eğiliminden çıkıyorum ve hayat daha kolay geliyor gibi hissediyorum. Bi arkadaşım zararlı olabileceğini söyledi bıraktım ve bıraktıktan sonra hiçbir şeyden keyif alamaz hale geldim enerji düşüklüğü ve kaygılar korkular umutsuzluk gibi durumlar yaşıyorum bu durumda be yapmam gerekiyor?

  1. Merhaba. Çakra açmak herkeste yarar sağlamayacağı gibi herkese de zarar getirmez. Büyük ihtimalle sizin enerji kanallarınızda enerji akışını engelleyen sorun olduğu için çakra açma çalışması yaptığınızda fayda görmüşsünüzdür.
   Ruhsal hassasiyeti fazla olan insanlar çakra açma çalışmalarında dikkatli olmalılar ancak enerji akışında sorunlar varsa ve fayda görüyorsanız çalışma yapmanızda bir sakınca olmaz. Her ihtimale karşı bu konuda eğitim veren insanlardan yardım alarak hareket edin. Veya konuyu iyi araştırın. Sizin için hangi durumlarda zararlı hangi durumlarda yararlı bunları araştırarak hareket edin.

   Mesela doğum haritanızda Doğum Haritasında Dikkat Edilmesi Gereken Konumlar konusunda anlatılan konumlar varsa dikkatli olmalısınız. Aura alanınızın güçlü olması gerekir Güvenli Telepati ve Koruma Kalkanı Oluşturma konusunda bahsettiğim çalışmaları yapabilirsiniz.

 9. blank sude naz dedi ki:

  merhaba lütfen bana yardım edin bir süre meditasyon ve çakralarla ilgilendim ve bir hafta kadar önce korkutmaya başladılar beni ve dua okuyorum ayetel kürsi içimden nas suresi felak suresi hatta bugun hocaya gittik annemle bana dua da okudu .ama geçmedi hoca okurken ve kendim okurken o kadar içim daraldı ağlayasım geldi göğsümde ağrı oluştu. hani bi de sanki içimde birisi can çekişiyo ben dua okunurken. yani ne yapmam lazım kurtulmak için.geceleri uyuyamıyorum ellerim ayaklarım birden ısınıyor gün içinde . hani bi şey hareket ediyor vücudumda sanki hissediyorum.geçen gün gözümü kapattım uyumak için birden önümde kırmızı gözlü kara kedi belirdi.bir de mesela şey de olmuştu tanımadıgım suratlar gördüm böyle korkunç gözümğ kapatınca . ya allah rızası için lütfen bana yol gösterin ne yapacagımı bilmiyorum. çok ağırlık hissediyorum.korku hissediyorum çıplak gözle öyle önümde belirmiyor ama karnımdan göğsüme sanki yılan gibi bir şey geceleri hareket ediyor.ne yapsam kurtulurum . öğrenciyim ders çalışmam gerekiyor ders çalışamıyorum.lütfen bana yol gösterin.eski halime nasıl dönebilirim her şey meditasyon yaptıktan sonra başladı lütfen bana tavsiye verin.sürekli korku geceleri enerjimi çekiyorlar.yani hayatıma devam edemiyorum.lütfen

  1. Merhaba.

   Öncelikle sakin olun. Panik yapmayın. Bulundunuz ortamda duyabileceğiniz şekilde “Bakara” suresini dinlemeye çalışın.

   – 7 Ayetel kürsi
   – 7 Fatiha
   – 7 Nas
   – 7 Felak
   – 7 İnşirah
   – 11 İhlas

   Okunarak yanınızda bulunan suya ve üzerinize her okumada üflenir ve okuma sonunda içilir. Yetersiz gelirse 7 rakamı 11’e çıkarılır. Sabah ve yatmadan önce okunur. 1 hafta devam edin. Yeterli gelmezse devam edin.

   Ancak enerji alanınıza sızma olmuşsa bu konuda işinin ehli birini bulmaya çalışın. Para ile iş yapmayan birini bulun. (malzeme parası alabilirler) Güvenilir olduklarından emin olduğunuz birini bulmaya çalışın.

   1. blank sude naz dedi ki:

    merhaba çok teşekkür ederim evet yaptım ve etkisi oldu yavaş yavaş geçiyor sürekli dua okuyorum bi de annem birine danıştı söylediği duaları suya okuyup üfledim iyi geliyor eskisinden daha iyiyim şuan.size bir şey daha sormak istiyorum dün bi kabus gördüm sonra uyandıgımda bi gözün bana baktıgını gördüm maviydi kocaman .yaklaşık 2 haftadır meditasyon yapmıyorum böyle olması normal mi.bir de bu tür olaylar başıma bir süre meditasyonla uğraştıktan sonra geldi acaba eski halime dönmek için ne yapabilirim,yani daha fazla ilerlemek istemiyorum meditasyon konusunda benim ruh saglığımı baya etkiledi

    1. Merhaba rica ederim.

     Size iyi gelenleri yapmaya devam edin. Olanları olağan karşılayın ve soğukkanlılığınızı kaybetmeyin. Zamanla geçecektir. Bu süreçte fazla yalnız kalmamaya ve mümkün olduğunca sizi rahatlatan insanlarla birlikte olmaya çalışın.

     1. blank sude naz dedi ki:

      tamamdır oyle yapacagım çok teşekkür ederim bu zamanlar hep sevdiklerimle vakit geçiyorum inşallah geçer , geceleri zorlanıyorum gördüğüm kabuslar hala devam ediyor bir de enerjim çekiliyor arada ama inşallah geçer kısa zamanda bol bol hava alıyorum dua okuorum.bi de sınava hazırlanıyprım bu sene biraz daralmıştım iyi gelir diye meditasyon yapmaya başlamıştım ama zararlarını araştırmamıştım bu da bana ders oldu bir daha bir şeye karşı hareket ederken hem zararlarını hem yararlarını araştıracagım, yardımlarınız için tekrar çok teşekkür ederim, iyi günler dilerim:)))

     2. blank sude dedi ki:

      merhaba dediklerinizi yaptım ve hala yapıyorum ama daha geçmedi dua okurken sanki bedenimden bir şey çıkıyormış gibi oluyor son zamanlarda , tam olarak kurtulmam için yapabileceğim başka bir şey var mı acaba

     3. Merhaba. Uygulamaya devam edin. Zaman alacaktır.
      Ek olarak 21’er defa sabah ve yatmadan önce aşağıdaki ayetleri okuyun lütfen. Bir suya okuyarak suyu da içebilirsiniz.

      1-Rabbî ennî messeniye’ş-şeytânu binusbin ve azâb. (Sad, 38/41)
      2-Rabbi eûzü bike min hemezâti’ş- şeyâtıyni ve eûzü bike rabbî en yahdurun. (Muminun, 23/97-98)
      3-Ve hifzan min külli şeytânin marid. (Saffat, 37/7)

      1- Gerçekten şeytan bana bir yorgunluk ve işkence dokundurdu.
      2- Ya Rabbi! Şeytanların vesveselerinden, onların yanıma sokulmalarından sana sığınırım.
      3- Ve orayı/dünya semasını her türlü şeytandan koruduk.

     4. blank sude dedi ki:

      merhaba evet dediklerinizi yapıyorum son attığınız ayetleri de okuyorum dediğiniz gibi,dün gece rüyamda Allah’ın isimlerini sayıyordum sanki rüyamı tam hatırlamıyorum ama sizce bu iyi bir işaret mi bir şey mi yapmam gerekiyor pek anlayamadım, sureleri ve yazdığınız ayetleri okuyorum ama Allah’ın isimlerini de mi okumam gerekiyor acep

     5. Merhaba.

      İnsan zihni neye odaklanır ise onunla meşgul olur. Bilinçaltınız bir şekilde etkilenir. Okunan her harfin her kelimenin ve her cümlenin kendi boyutunda bir karşılığı vardır. Farklı durumlarda yaşanabilir. Eğer okuduğunuz esmaları hatırlıyorsanız o esmaların anlamlarına bakın durumunuza uyuyorsa onları da okuyabilirsiniz.

     6. blank sude naz dedi ki:

      merhaba en ustteki soyadimin oldugu soruyu silebilir misiniz ben o an bi yazmisim ,googleda adimi aratinca cikiyorda o yuzden kusura bakmayin 🥰 her sey icin cok tesekkurler🦋

     7. Merhaba. Sayfa üzerinde düzenleme yapıldı ancak google de güncellenmesi zaman alabilir. Bunun için google’ye güncelleme yapılması için şahsınız adına müracaat ederseniz süreci hızlandıracaklardır.

 10. blank Gonca dedi ki:

  Merhaba Bukra Tarik bey. Cakralarin olması gerektiği gibi olduğunu,ayarları ile belli bir amaç yok ise oynanmamasi gerektigini demişsiniz..Şunu sormak isterim: Kişinin uzun zamandır aşırı olmamakla beraber kronik mutsuzluğu,korku ve endişeleri var ve bazi cakralarinin tıkalı/ blokajli olduğunu tahmin etmesi halinde, yeniden mutlu olmak ve hissedebilmek için blokaj kaldırma çalışması yapması 21 gun süre ile ise yarar mi? Bu çalışmalar metafizik alemin görünmesine duyulmasına sebep olabilir mi? Neden bilmiyorum ama heryerden araştırdım da sizin söylediklerinize çok guveniyorum. Soruma cevap yazarsanız çok sevinirim.iyi günler.

  1. Merhaba Gonca Hanım. Eğer mutsuzluğun, korku ve endişelerin kaynağı doğru çalışmayan veya tıkanmış enerji kanalları ise tıkanan kanalların açılması faydalı olacaktır. Çalışma sonrası sorun yaşayabilir mi? Bu ihtimal her zaman var. Bunun için doğum haritasının incelenmesini tavsiye ederim. Eğer doğum haritasında hassas noktalar varsa madde planı kolay açılabilir. Olumsuz etkiler alabilir. Aynı çalışma birinde sorun çıkarmazken diğerinde sorun çıkarmasının sebebi de budur. Bu konuda bilinmeyen çok fazla ayrıntı var. ( Bakınız Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları / Doğum Haritasında Dikkat Edilmesi Gereken Konumlar / Psişik Saldırı Konuları )

   Eğer doğal bir alıcı ise yaşadığı yerin enerjisi hatta kaldığı odanın altından geçen enerji sistemleri olumsuz etkiliyorsa, diğer insanların negatif enerjilerinden etkileniyorsa bazen enerji kanalları daha büyük zararlar görmemek için kapatılabilir. Ancak maruz kalınan enerji süreklilik arzediyorsa ve tıkanıklık sürekli hale gelmişse tüm yaşamı olumsuz etkilenmeye başlar.

   Eğer imkan varsa bir süre farklı yerde yaşayabilir, kendisini rahatsız eden ortam ve insanlardan uzaklaşabilir. Olumsuz etkilenmesine neden olan kaynak belirlenmeden çalışma geçici çözüm üretecektir.

 11. blank doğa dedi ki:

  yukarıdakiyle alakası yok ama yorum atamıyorum ve baya da uzun bi yazı yazmıştım eğer size de uygunsa mail veya ig verseniz ordan konuşsak olur mu tabi eğer bu yorumumu görüyorsanız 🙁

  ben merak ettim hocanın neler yaptığını hani çok çözemedim tabi soramadım da ama yıldızlamaya baktığını biliyorum en basitinden onu araştırdığımda da doğum haritasına bakmak gibi geldi bana öyle işte ben de bu cin olaylarından sonra transa geçme çalışmaları yapmaya korkuyorum,çekiniyorum ama bir kaç gündür değişik hissediyorum yani bi enerjim yüksek ve bir şeyler yapmam lazımmış gibi hissediyorum ve doğadan aşırı bi güç alıyormuşum gibi geliyo yani evrenden hele doğadan çok fazla enerji alıyorum ve bunu bunu kullanmam gerektiğini hissediyorum ilk olarak çakra açmadan başlamam lazım gibi geldi ama çok fazla şey var ve hani ne kadar şey okursam okiyim eksik olan bir şeyler var ve eksik oldukça başlamamalıymışım gibi geliyo ve transa geçmeye çalıştığımda başım ağrıyor zaten.

  ha aklıma geldi şu an yazarken yukarıda enerjiniz düşük olduğunda size etki etmeleri daha kolay demişsiniz evet doğru çünkü bi keresinde sabah uyandığımda modum enerjim çok düşüktü kötü hissediyodum kötü bir şey olucak gibiydi ama uyurken yine olumlu düşünmeye çalıştım ama yine de o gece cinlerle ilgili olayı yaşadım sabah da dedim anneme anne dün çok düşüktü enerjim gece de böyle oldu hissetmiştim zaten diye.kusura bakmayın bazı yerleri yanlış kelimeler kullanark kendimi yanlış ifade etmiş olabilirim saçma gelebilir ama özetlemek gerekirse bu aralar enerjim yüksek ve içimde çok daha fazlası var ve benim bunu açığa çıkarıp en doğru şekilde kullanmam lazım ayrıca doğadan çok fazla güç aldığımı hissediyorum sizce ney yapmalıyım nerden neye nasıl başlamalıyım?

  1. Merhaba. Bir sorun olduğunda öncelikle bilimsel yollara başvurulur, sonuç alınamazsa alternatif yöntemler uygulanır. Gittiğiniz şahıs havas ve vefk ilimlerine sahipse doğru bilgi verip doğru bir şekilde yönlendirme yapabilir. Ancak ne yazık ki bir çoğu sadece para için cinleri kullanarak inançları ve iradeleri suistimal ederler.

   Ruhsal Güçleri Geliştirme Yöntem ve Teknikleri konusuna bakın. Orada neler yapmanız gerektiği hakkında bilgiler bulacaksınız.

 12. blank beyza dedi ki:

  merhaba,nereden başlasam bilemedim şöyle ki ben telepati yaptığımda ya da bilmiyorum yapmaya çalıştığımda oluyor yani ne biliyim mesela benim yakın bi arkadaşım var 11 senedir reiki yapıyor hatta 4.evre kanseri yendi ve reikinin etkisi çok büyük bunda işte neyse onun enerjisinin yüksek,aurasının geniş,çakralarının açık olduğunu ve ona karşı çok fazla sevgi duyduğum için yani sevgi duyduğum için diyince bi değişik oldu ama nasıl desem o çok farklı ve fazla değerli birisi benim için işte neyse öyle olduğundan onunla iletişime geçmeye çalıştım ve her seferinde bir şeyler oluyo mesela sabahın 6sında mesaj attı aklına gelmişim ve benimle konuşması gerektiğini hissetmiş,bi keresinde gece denemiştim, gündüz sordum işte gece bi şey hissettin mi diye dedi ki 2 buçukta uyandım ve gece boyunca sürekli uyuyup uyandım düzgünce uyuyamadım ve ben çok şaşırmıştım çünkü ben de tam o saatlerde bitirmiştim telepati yapmayı yani bi kaç dakika sonra falan giden enerji onu uyandırmış.tabi o zamanlar yeni başlamıştım çok bi bilgim yoktu neyin ne olduğunu çok bilmiyordum ama küçüklüğümden beri hep hissetmişimdir bu yönlerimin güçlü olduğunu işte neyse ben böyle böyle başladım ha bi de arkadaşımla mesela gözlerimizi kapatıp kalem koyup masaya 10 tane falan hangi rengi seçtiğimizi bilmeye çalışırdık 3.gözümüzle gönderdiğimiz enerjiyi seçtiğimiz renkte gönderirdik hissetmeye çalışırdık ve ben hep bilirdim arkadaşımın düşündüğü rengi

  1. blank beyza dedi ki:

   işte ben böyle böyle başladım sonra transa geçme çalışmaları yapmaya başladım ama sonra 5-6 defa cinlerle ilgili şeyler oldu hatta sonuncusunda tam olarak sıcaklığını hissettim ve yatağımda sürtünme sesini duydum yani tamamiyle gerçekti hocaya gittik ben inanmıyodum hani saçma buluyodum hocaya gitmeyi ama annemler götürdü hani dua yazar falan bakar diye gittik biz aslında hala saçma buluyorum çünkü onlar zaten cinlerle iletişim halinde ve dua-zikir yazıyolar hani var olan şeyleri kağıda yazıp veriyolar işte kağıda yazıyo duayı bunu sirkeliye suya koy o suyla duş al işte şunu yastığının altına koy şu kağıtları yak falan bir sürü şey hani tamam işe yaradı ama saçma yani bir de gittiğimde işte adamın dediği zaten girdiğim her ortamda dikkat çekiyomuşum enerjim yüksekmiş ilgi çekiyomuşum falan bir şeyler dedi evet doğru olabilir yani dikkat çekerim hani bir şey yapmasam bile bi bi şey olur ortamda işte neyse öyleymiş ve cinlerin de dikkatini çekmişim beni kendi taraflarına çekmeye kandırmaya çalışmışlar falan bi şeyler dedi.ben merak ettim hocanın neler yaptığını hani çok çözemedim tabi soramadım da ama yıldızlamaya baktığını biliyorum en basitinden onu araştırdığımda da doğum haritasına bakmak gibi geldi bana öyle işte ben de bu cin olaylarından sonra transa geçme çalışmaları yapmaya korkuyorum,çekiniyorum

 13. blank rumeysa dedi ki:

  şimdilerde shifting diye bir şey çıktı ve uyuyarak yada uyumadan daha önceden yazdığınız bir senaryo ile metod deneyerek istedğiniz gerçekliğe hayal ettiğiniz gerçekliğe gidebiliyomuşşsunuz ve buna yardımcı olması için meditasyon yapın falan diyorar ve methodlarda gideceğimiz evreni hayal edip kıpırdamadan 100 e kadar falan sayıp gözlerimizi açtığımızda orda oluyor muşuz yani bu shifting kötü bir şey midir dengemi bozar mı ben korkuyorum da birazcık böyle şeylerden, ben shifting denereken falan enerjimi arttır veya düşürür müyüm ve ben denemştim bir metod onu 50 boyunca yapmışım ve onu yapmayı bıraktığımda kendimi çok güçsüz ve yorun hissettim ve yaparken kolarım bacaklarım uyuştu bunlara shifing belirtileri denliyor ama biraz kokutucu açıkcası

  1. Shifting, Hayal ettiğin yere gitmek, o anı yaşamak, duyumsamak, deneyimlemek. İmajinasyon başlığı altında anlatılan uygulamaların bilinç seviyesinde yoğunlaştırılmış hali. Bunu herkes başaramaz. Hayal ettilerinizi gerçek gibi algılamak ancak derin trans halinde bilincine hakim bilinci açık biri tarafından veya hipnoz altında yapılabilir. Suyun altında olduğunuzu hayal edip nefes almaya çalıştığınızda ciğerlerinize dolan suyu hissetmek… Bu kurguyu zihnen ve bedenen gerçek kılabilmek için alfa ve teta evrelerinde bilinciniz açık bir şekilde kalabilmeniz gerekir.

   Sorun olur mu? Eğer hassas bir yapınız varsa rüyalarınız etkilenir ve gerçeklik algısında sorunlar yaşayabilirsiniz. Alt yapınız varsa tabiki farklı ve güzel bir deneyim olacaktır. Herşeye korku ile yaklaşmanıza gerek yok. Hayal dünyanızı kontrol edebildiğiniz, vesveselere (telepatik dış etkilere açıklık) açık olup yönlendirilmiyorsanız keşfetmek güzeldir. Kaygı yoğunluğunuz baskınsa farklı alanlar sizin için daha uygun olabilir.

 14. blank Gonca dedi ki:

  Merhabalar,konu acilali çok olmuş,ama merak ediyorum,araştırdım ancak net bir bilgi edinemedim.Sizin yazdığınız bilgiler çok dolu ,doyurucu,açık geldi bana, Sorum şu ki esmalarin da tekrarlandığı ( bazen yanlizca birkac gün) dualar var,olmasını istediğiniz şeyler için,kimisi maddi kimisi manevi isteklerc için.Allahin isimlerini yanlizca birkac gün tekrarlayarak, yani tam zikir denemez,yapacağımız çalışmalar ve dualarda da manevi alem görünür mü,nurlar görünür mü,yani böyle bir tehlike var mı? Bu da bir enerji açığa çıkarıyorum! Yani benim için bu bir tehlike,fısıltı ya da görüntü. Sonuçta bu yanlizca bir çeşit dua kısa süreli ama böyle şeyler istemiyorum hayatımda,lütfen çok rica ediyorum sorumu cevaplarmisiniz,iyi günler.

  1. Merhaba, ne okunduğuna ve okuyana göre değişir. Ancak genel anlamda kısa süreli esma okumalarında olumsuz etkiler ortaya çıkmaz. Etkiler genelde 2 hafta ile 1 ay arasında ortaya çıkar. Enerji yoğunluğu arttığında sebep ve sonuçlar bilinmediğinde sorun yaşanabilir. Ruhsal hassasiyeti çok yüksek olanlarda durumu ayrı değerlendirmek lazım ama Allah’a sığınarak ve ondan yardım dileyerek okuyun. Olumsuz etki farkederseniz ara verir veya bırakırsınız.

   Ancak duanın içeriğini bilmediğim için söylediklerimi kesin hüküm olarak kabul etmeyin. Bazı dualar veya havas ile ilgili içerikler ayrıdır. Bunların içerisinde görevli isimleri geçtiği için ilk okumada da sorun yaşanabilir.

 15. blank sıla çıray dedi ki:

  bu sayfayı Allah çıkardı karşıma bir ara o kadar düştüm ki çakra açma işine sonra birden bıraktım ruhsal olarak berbat durumdayım peki bu durumu düzeltmenin bir yolu var mıdır

  1. Bir süredir yaptığınız şeyleri bırakın. Sabah gün doğmadan üşütmemeye dikkat ederek camları açın veya balkona çıkın. Hatta güneşin doğuşunu takip edebilirsiniz. Size pozitif enerji veren arkadaşlarınızla konuşun. Yıllardır yapmadığınız sizi mutlu eden şeyler yapın.

   İnsan olumsuz bir girdaba kapıldığında oradan çıkmak zaman alabilir. En hızlı yolu o süreçte yaptığınız şeyleri bırakmak ve yeni bir şeyler yapmaktır. Bu hayat size ait. Güzel yaşamak varken kötü bir şekilde yaşamayın. Günlerinizi güzel geçirin, yapabilirseniz süreci hızlandırmak için birilerini mutlu edin.

 16. blank milan baros dedi ki:

  Sitede aura guclendirme teknikleri makalesindekileri uyguluyordum.Anladigim kadariyla auramiz guclendiginde de etrafimiza fazla enerji yayiyoruz ama makalede aira gucsuz olursa madde otesi varliklarin etkisine girebilecegimiz yaziyordu.Burda bir celiski mi var,aydinlatirsaniz sevinirim.

  1. Cümlenizi biraz açın. Cümlenizdeki çelişki nerede?

   1. blank milan baros dedi ki:

    O makalede aurayi guclendirdigimizde fazla enerji yaydigimiz soyleniyordu.Siz de makalenizde fazla enerji yaydigimizda madde otesi varliklarin etkisine girebilecegimizi belirttiniz ama yine o diger makalede aura zayifladiginda madde otesi varliklarin kontrolune girme ihtimalinin arttigi belirtiliyordu.Size hatali bilgi verdiniz demedim,sadece zihnimde celiski yaratti bu 2 durum.Madde otesi varliklarin etkisine girmemek icin aurayi guclendirmeli miyiz,guclendirmemeli miyiz?Bu sorunun cevabina gore aura guclendirmeye devam edecegim.Bir de telepati yapmak da bu makaledeki olumsuz durumlari yaratabilir mi tesekkurler.

    1. Konu çok boyutlu olduğu için tam olarak ne kastettiğinizi anlamak istedim. Çelişki olarak algılanmasına neden olan durum sonuçların kişisel bazda farklılıklar göstermesinden kaynaklanmakta. Enerji yükseldiğinde diğer varlıklar bu enerjiden yararlanmak isterler. Enerji düştüğünde de kontrol altına almaları kolay olur. Bu noktada kişinin kendisini tanıması ve gerçekten enerjisini yükseltmeye ihtiyacı olup olmadığına karar vermesi gerekir. Önemli olan nokta enerjinin yükselmesi için amacın doğru seçilmesidir. Merak için veya denemek için enerji yükseltilmez. Psikolojik sorunlardan dolayı veya rahatsızlıklardan dolayı enerji dengesi bozulmuştur enerji dengelenir. Bioenerji seansı veya şifaya kanal olmak için yüksek enerjiye ihtiyaç vardır yükseltilir. Her iki durumda da enerjinin bir amacı vardır ve bu amaç doğrultusunda kullanılır. Bu türden yükseltmelerde muhatap zaten neden ve sonuçlarını bildiği için buna göre harekete eder.

     Asıl önemli nokta ise bazı insanlar doğuştan negatif unsurları kendisine çekmeye müsaittir. Enerji yükseldiğinde sonuçların herkeste aynı olmamasının en önemli nedeni de budur. Doğum haritasının incelenerek karar verilmesi gerekir. Eğer varlıkları kendisine çeken etkiler almışsa ve kendisini koruyabilecek bir düzeyde değilse veya yeterli bilgi ve donanıma sahip değilse enerjinin dengelenmesi yeterlidir.

     Her durumda auranın güçlü tutulması gerekir. Çünkü bizi çevreleyen manyetik bir kalkan görevini gören aura zayıf olduğunda diğer varlıkların etki yapmaları daha kolay olmaktadır. Auranın güçlü olması ile enerjinin yükseltilmesini ayrı ayrı ele almanız gerekir.

     Kısaca özetleyecek olursak Enerji yükseldiğinde bu enerjiden yararlanmak isterler, Enerji kontrol edilemiyor ve bir amaca yönelik bilinç yoksa, enerji oranında korunma yapılmıyorsa bir şekilde enerjiden yararlanırlar. Aura zayıfsa etki yapmaları daha kolay olur. Herşeyin dengede olması daha sağlıklıdır. Artış olacaksa da bilinçli olmalı ve bir amaca yönelik olmalı, kontrol edilebilmeli ve buna göre tedbir alınmalı.

     Enerji yükseldiğinde karşılaşılanları şu şekilde düşünün. 100 metrelik ağaca tırmanmaya başlıyorsunuz, ilk metrelerde fazla sorun yaşanmaz ancak çıkıldıkça riskler artar. Rüzgarı alt dallarda hissetmezsiniz ama üst dallarda rüzgarın sizi nasıl etkileyeceğini hangi tarafa savuracağını bilemezsiniz. Aurayı da sizi rüzgardan koruyan kıyafetler olarak düşünebilirsiniz.

     Telepati gibi madde ötesi algıları geliştirmekte kişisel bazda değerlendirilmelidir. Madde ötesine uzandığınızda hangi alan olursa olsun risk oluşur. Gelişme ile birlikte buna paralel kendinizi de güçlendirmelisiniz. Yapmanız gereken ilk şey doğum haritanızdan kendinizi en iyi şekilde tanımak olmalıdır.

 17. blank caner dedi ki:

  Çakra açmak gibi şeylerle ilgilendim 1-2 sene.. yukarıdaki olumsuz etkilerin hemen hemen hepsini yaşadım. Fakat kendimi topraklayarak ve çok yiyerek çakraları kapattımda çok şükür kurtuldum. Birde anti depresana başladım. Oda çakraları kapatıyor. Şimdi sadece kabala çalışıyorum. Kabala çalışmasındada meditasyon, çakra açmak ve zikir yapmak gibi şeyler olmadığı için rahatım. Sadece bir gurupla bir araya gelerek kabala kaynakları çalışılıyor hepsi o. Bu çakra açmak, meditasyon, kozmik enerji gibi şeyler şeytan(alma arzusu-hayvani nefs)’ın kişi üzerindeki etkisini arttırmaktadır. Emin olun gerçek maneviyat, yaradan, ihsan etmek ve nurlarla hiç bir alakası yoktur. kişi bu çalışmalarla sadece negatif kutbun etkisine giriyor. Psişik hassas olmasanız bile bulaşmayın derim bu işlere.

  1. blank sude dedi ki:

   merhaba bi kaç aydır bende meditasyon yapmaya başladım ve negatif enerji beni rahat bırakmıyoe yukardakilerin hepsini yaşıyorum neredeyse çakra kapatma için başka bir tavsiyeniz var mı ve ne kadar sürede normale döndünüz? ben eski kendime geri dönmek istiyorum gerçekten sürekli korkutuyorlar nerden bulaştım bu işlere ben

 18. blank Peri dedi ki:

  Bir süredir meditasyon sonrası kabus görüyorum bunun nedeni nedir? Yanlış bir şey mi yapıyorum acaba?

  1. Meditasyon yaptığınız süreye göre madde ötesi algılarınızı artıracaktır. Herkeste aynı durumlar görülmez, ruhsal hassasiyeti fazla olan insanlar normalde algılamadıkları şeyleri algılamaya başlayabilirler. Bu durum rüyalara da yansıyabilir. Ruhsal hassasiyetiniz ve doğuştan aldığınız etkiler üstesinden gelemeyeceğiniz sorunlar yaşamanıza neden oluyorsa öncelikle kendi açıklarınızı öğrenmeye çalışın. Bunun en kolay yolu da doğum haritanızı incelemektir. Konuyu meditasyon öğrendiğiniz rehberinizle görüşmeniz daha sağlıklı olacaktır.

 19. blank Anonim okuyucu dedi ki:

  Ben çakra açma meditasyonunuzu denedim fakat bıraktım. Gerçekten enerjim çekiliyor gibi hissediyorum gereksiz yorgun, bitkinim. Bu olumsuz sonuçları nasıl eskiye döndürebilirim?

  1. Sağlık sorunu nedeni ile olmadığına eminseniz çalışma yaptığınız süre kadar çalışma yapmayın veya farklı yöntemler deneyin. Alfa, teta ve delta boyutunda dış müdahale ile enerji çekilmesi de söz konusu olabilir.

   1. blank osman durmus dedi ki:

    Telepatiye baslarken de derin trans haline gecmemiz gerekiyor.Oyleyse telepatide de madde otesi varliklarin etkisine girme ihtimali vardir diyebilir miyiz?

    1. Bu ihtimalle her zaman var. Madde ötesi algılar geliştiğinde etki altına girme olasılığı da artar. Bunu daha önce bilmediğiniz bir ormana girmeye benzetebilirsiniz. Kendinizi korumak için gerekli donanımınız yoksa, ormanı tanıyıncaya kadar her türlü olasılık vardır. Telepati için ruhsal algıları, kapalı olan pencereleri açmaya benzetin.

 20. blank Ay ışığı dedi ki:

  Merhaba ben uzun süredir araştırmalarım sonucu boğaz ve kök cakramda problem olduğunu anladım . Fakat bu yazilanlar çok korkutucu . Yani ne yapacağımı şaşırdım .
  Örneğin boğaz cakrasi için turkuaz taşı takip mavi şal bağlayıp olumlama yapmayı düşünüyordum tütsüler ile . Hatta dengelemek için özel 741hz. Müzik dinlemek gibi planlarım vardı 21 gün. Çünkü gerçekten boğaz cakrasi kapalı olan bir insanın yaşadığı tüm olumsuzluklar var hayatımda. Bunları düzeltmek istiyorum.
  Fakat bunları yaparken zarar göreceğim ya da uygulamalari devam ettirmez isem kötü sonuçlar alacağım beni çok korkutuyor.
  Lütfen bana bir tavsiyede bulunur musunuz?

  1. Merhaba. “Çakralar Hangi Durumlarda Açılmamalıdır” başlığı altına tekrar bakar mısınız!
   Bilerek ve bilinçli yapılan çalışmalarla “o yapmış bende yapayım” bakış açısıyla yapılan çalışmalar aynı sonucu vermez. Bir hedefe yönelik bilinç oluşturulduğunda tüm sistemimiz o yönde harekete geçer. Konuyu nelerle karşılacağınızı bilmediğiniz bir yolculukla planlı ve programlı, gidilecek yerlerin önceden tespit edilip araştırıldığı, olası riskler için tedbirlerin alındığı bir yolculuk arasındaki farklara benzetebilirsiniz.

 21. blank hasan dedi ki:

  merhaba ben 3. gözümü bir süre açmakla uğraştım sürekli oraya baskı kurdum ondan sonra bir süre bıraktım ve bıraktığımda yukarıda yazdıklarınız olumsuzluklar görünmeye başladı; bir şeye sinirlendiğimde sinirim çok oluyordu duygularımı kontrol edemiyordum vb. şeyler oluyordu madde ötesi varlıkları hissedebiliyor hatta bazen onları görüyordum ama genellikle hissediyordum ve benim çakraklar üzerindeki dengemin bozulması madde ötesi varlıklarla iletişimim nasıl ya da onların kontrolüne nasıl girebilirim( bunu duyunca biraz ürkmüştüm) bu denge sağlayabilir miyim?

  1. Merhaba Hasan Bey. Çakra Nedir? Çakralar Nasıl Açılır? Yöntem ve Faydaları konusunda çakra dengeleme ile ilgili bilgi vermiştim.
   Bir çakranın (enerji kanalının) aktivitesini artırdığınızda o çakra ile ilgili hassasiyetler artar. Siz çalışmayı durdurduğunuzda çalışma yaptığınız süre boyunca bu aktivite devam eder. Ancak aktivitenin normal seyrine dönmesi sizin vereceğiniz tepkilerle de ilgilidir.
   Yaşadıklarınızın yaptığınız çalışma ile ilgili olduğunu bilmek, yaşantınızı normal bir şekilde sürdürmek, bozulan madde ve madde ötesi dengenin sağlanması için madde boyutundaki aktivitelerinizi artırmak, aktivitenin normale dönmesi yönünde oluşturacağınız bilinç süreci olumlu yönde etkileyecektir.

error: Korumalı İçerik!

Parapsikoloji.Net sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et