Çakra Açma ve Meditasyonun Olumsuz Etkileri

Çakra Açmanın ve Meditasyon Yapmanın Olumsuz Etkileri

Çakra Açma ve Meditasyonun Olumsuz Etkileri

Çakra açma ve meditasyonun olumsuz etkileri nelerdir? Meditasyon yapmanın zararları var mıdır? Bir çoğunun hevesle başladığı Çakra Açmak ve Meditasyon Yapmak Zararlı mı? Çakraların açılması insana zarar verir mi? Meditasyon Yapmak ve Çakra açmanın olumsuz yönleri nelerdir? Zikir ve Esmaların okunması ile ortaya çıkan olumsuz durumlar nelerdir?

Konuda yapılan anlatımların yanlış anlaşılmaması için öncelikle Çakra Nedir? Çakralar Nasıl Açılır? Yöntem ve Faydaları konusuna bakınız.

Yöntem, inanç ve hangi teknik kullanılırsa kullanılsın “Çakra açma” tabiri çoğu zaman yanlış anlaşıldığı için yarardan çok zarar görülür.

Çakra açma ifadesi üzeri kapalı olan bir sandığın açılması olarak değerlendirilmemelidir. Çakra açma enerji kanallarının daha etkin bir şekilde kullanımını ifade eder. Çakralarımız kapalı değildir, olması gerektiği gibidir. Çakra açma tabiri bu açıdan değerlendirilirse yanlış anlaşılmaların da önüne geçilmiş olur.

Çakralar ihtiyacımız olan enerjiyi gerektiğinde ve gerektiği kadar sağlamaktadır. Çakraların bilinçsizce açılması ve bir süre üzerlerinde çalışılıp bırakılması yarardan çok zarar getirmektedir. “Çakra açmak için yapılan çalışmalar, enerji santrallerimiz üzerinde oynamak demektir” Çakra açma ifadesini bir enerji merkezinin sürekli en yüksek seviyede aktif olması olarak algılıyorsanız aslında istediğiniz şey; Aracınızı parkettiğiniz yerde tekerlerini yukarı kaldırtarak yüksek hızda çalışmaya bırakmak gibidir. Buna gerek var mı? Araçta bir sorun yaşandığında müdahale etmek için sürekli aracınızın başında kalabilecek misiniz?

Çakralar Hangi Durumlarda Açılmamalıdır

 • Belli bir amaca yönelik kullanılmayacaklarsa
 • Bu çalışmalar yaşamın bir parçası haline getirilmeyecekse
 • Düzenli ve tutarlı bir çalışma yapılmayacaksa
 • Neyi, ne için ve hangi amaçla yaptığımız tam olarak bilinmiyorsa,

Çakralar açılmamalıdır. Aktiviteleri üzerinde oynanmamalıdır. Düzensiz ve belli bir amaca hizmet etmeyen çakra açma çalışmalarının sonuçlarını ve zararlarını şu şekilde sıralayabiliriz,

Bilinçsiz Çakra Açma Olumsuz Etkileri ve Zararları

Enerji dengesinin bozulması

Davranışlarda ve düşüncelerde bozulmalar

Madde ötesi iletişim açıldığında istenmeyen sorunlarla karşılaşılması

Madde ötesi varlıkların etkisi altına girilmesi

Enerjinin dengelenememesinden dolayı sebepsiz öfke nöbetleri, aşırı sinirlilik hali

Enerji artışı nedeni ile uyuyamama ve uzun süren uykusuzluklar

Maddesel istekler, cinsel isteklerde azalma veya artışlar, aşırılıklar ve bu konuda dengenin sağlanamaması

Ani duygusal değişimler. Anlık mutluluk ve mutsuzluk durumlarının yaşanması

Kontrol edilemeyen madde ötesi görüşler (Bakınız Üçüncü Göz Nedir? Üçüncü Göz Çakrası)

Belirsiz ve insanı rahatsız eden yoğun hisler

Nereden geldiği bilinmeyen, kaynağı belirsiz seslerin ve fısıltıların duyulması (Bakınız Telepatide Fısıltı Derinliği ve Fısıltı Etkisi)

Gözlenme ve takip edilme hissi

Korkuya neden olabilecek parlak ve yüksek ışıkların görülmesi

Kendimizi kontrol edememe, herşeye sahip olma hissi ve doyumsuzluk

Yalnız kalmaktan korkmak

İnsanlardan uzaklaşmak

Bu maddelere farklı maddelerde eklenebilir.

Meditasyon ve Beraberinde Ortaya Çıkabilecek Olumsuz Durumlar

Neden meditasyon yapıldığında istenmeyen olaylar yaşanır? Bilinçsiz, belli bir amaca hizmet etmeyen, hayatın parçası haline getirilmeyen meditasyonun ne gibi zararları vardır?

Hangi Varlıklar Enerji ile Beslenirler?

Meditasyon usulüne uygun yapılırsa insandaki ruhsal derinliği ve ruhsal hazları artırır. Ancak herkeste farklı sonuçlar ortaya çıkar. Meditasyon zararlı mıdır? Zararlı kelimesini kullanmak yanlış olur. Derin trans çalışmaları, meditasyon ve diğer tüm benzer çalışmaların tümünde sonuçlar kişiye göre değişir. Bakış açımız, düşüncelerimiz, çevremiz, algılarımız, beklentilerimiz ve elde ettiklerimiz değiştir.

Siz hangi sebeple olursa olsun meditasyon yaptığınızda ruhsal yönden derinleşirsiniz ancak tam olarak neler olduğu ve olacağı hakkında bir bilginiz yoksa ve meditasyon yapmanız konusunda yönlendirenler size söylememişse şu şekilde özetlemeye çalışayım.

Meditasyon ve diğer ruhsal derinleşme çalışmaları ile birlikte çakralar açıldığında enerji seviyemiz yükselir ve etrafa muhteşem bir enerji yaymaya başlarız. Hangi varlıklar enerji ile beslenirler? Bu sorunun cevabını bilmiyorsanız sorun yaşamanız doğaldır. Genellikle madde ötesi varlıklar veya enerji bedene sahip varlıklar olarak ifade edilen, Cinler enerji ile beslenirler. Sonuç inanılsın veya inanılmasın değiştirmeyecektir. Bir süre sonra kendinizi enerjinizden beslenen bu varlıkların baskısından kurtaramaz hale gelirsiniz. Enerjiniz onlara yeterli gelmediği gibi bir süre sonra sizde sorunlar yaşamaya başlarsınız.

Enerji kanallarının açılması ve bazı yeteneklerin ortaya çıkması ile birlikte daha önce algılamadığınız bazı durumları algılamaya başlarsınız.

Daha çok duyar, daha fazla görür ve daha derin hissedersiniz. Bu algılar bedensel algılar değil ruhsal algılar olarak karşınıza çıkar.

Enerji akışının devamı için desteklenebilirsiniz, yardımda görebilirsiniz ancak bu enerji alışverişi ile birlikte daha önce duymadığınız sesleri duymanız, fısıltılar işitmeniz, birinin size dokunduğunu hissetmeniz, evde birilerinin dolaştığını hisetmeniz ve birinin sizinle telepatik yolla konuştuğunu algılamanız, doğal karşılamanız gereken olaylar olmalıdır.

Sonuç olarak iyi niyet ve güzel duygularla başladığınız yolculuğun kabusa dönüşmesi kaçınılmaz bir hal alabilir.

Meditasyon ve Diğer Uygulamalarda Herkes Sorun Yaşar mı?

Herkes benzer sorunları yaşamaz ve sonuçlar herkeste aynı olmaz. Eğer su grubunda yer alan balık ve yengeç burcu etkisi sizde yoğunsa yaşadıklarınıza derin hisler, telepatik etkiler, korku ve panik eşlik edecektir. Akrep etkisi korkuyu merakla karışık heyecana dönüştürebilir. Jüpiter ve merkür etkileri sizi destekleyebilir, neptün etkisi rüyalarınızı, gerçeklik etkisini ve hayal aleminizi etkileyerek normalde görmeyeceğiniz şeyleri görmenize neden olabilir. (Bakınız Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları)

Eğer su grubu etkisi altında değilseniz ruhsal alemle ilgili algılarınız yoğun olmayabilir ancak enerji seviyenizdeki değişimleri ve dalgalanmaları algılayabilirsiniz.

Dini Uygulamaların Etkisi

Usulüne uygun yapılmayan zikir ve esma okumaları zararlı mıdır?

Hemen belirteyim zararlı olan “zikir” değil, yapılan zikirlerle birlikte ortaya çıkan değişimlerin bilinmemesinden ve doğru yorumlanamamasından kaynaklanan etkilerdir. Çakralar tasavvufta mana alemi ve ilahi katlarla bağlantı noktaları “letaifler” olarak isimlendirilir ve 5 bölümde ele alınır. Bunlar Kalp, Hafi, Ahfa, Sır ve Ruh‘tur. Bu kanallar zikir ve esmalarla, ibadetler ve dualarla açılarak insanı, mana aleminden gelecek ilhamlara açık hale getirirler.

Bu kanalların açılması da çakra açılmalarında olduğu gibi yüksek enerjinin açığa çıkmasına neden olur ve “nurların görülmesi” şeklinde ifade edilir. Olumlu ve olumsuz yönleri çakra açılmaları ile benzerlik gösterir. Usulüne uygun yapılmayan çalışmalar beraberinde sorunların yaşanmasına neden olur.

Usulüne Uygun Yapılmayan Zikirlerin Etkileri

Dini usulle enerji kanallarının açılması kişiye bir ayrıcalık sağlamaz. Bir süre sonra yoğun vesvese (fısıltılar), baskı ve enerji düşüklüğü yaşanmaya başlanır.

Ortaya çıkan enerji uygun şekilde deşarj edilemediği için

Sinirlilik, öfkelenme ve asabiyet görülebilir

Neyin neden ve nasıl meydana geldiği, hangi mekanizmaların nasıl çalıştığı öğrenilmemişse ruh dengesi bozulacağı için düşünceler ve davranışlarda bozulmalar olabilir.

Doğuştan hassasiyeti bulunan ve ruhsal kabiliyetleri ortaya çıkanlar yaşayacaklarını anlamlandıramayacakları için sorun yaşayabilirler.

Etrafa yaydıkları enerjiden dolayı bu enerjiden yararlanmak isteyen varlıkların etkisi altına girebilirler.

Vesveseler ve baskılar sonrası ibadetler aksar ve yapılan zikirler terkedilir.

Nefis kalbe hakim olur ve doyumsuz bir hale gelir.

Zikirle baskı altına alınan ve dar bir alana hapsedilen nefis zikrin terkedilmesiyle bir anda serbest kalır. İsteklerinde ve doyumda sınır tanımaz. Cinsel arzular dizginlenemeyebilir. Maddi imkanlara karşı istekler artar. Sahip olamadığı herşey karşısında öfke, haset ve kıskançlık duyguları yükselir.

Kendilerini koruyan manevi kalkan kalkacağı için saldırılara daha açık hale gelirler.

Sonuç: Kişi daha önce sürdürdüğü dini yaşantısını da terk ederek manevi bozulma yaşar veya uzun süre arafta kalır.

Yapılması Gerekenler

Herkesin özelliği ve ruhsal yetenekleri farklıdır. Bu yeteneklere uygun hareket edilmediğinde, doğru analiz ve yönlendirme yapılmadığında, gerekli bilgi edinilmeden yapılan tüm çalışmalar kişiye zarar olarak geri döner.

Herkesin belli bir sınırı ve kabiliyeti vardır. Bu sınırlar ve kabiliyetler gözetilmeden yapılan tüm çalışmalar sorunlu bitecektir.

Dini yönüyle insanlardan farz olarak yapmaları istenilenler ve farzların tamamlanması için ortaya konulan sünnetler bellidir. Fazlası için sadece bu yönde kabiliyeti ve yeteneği olanlar yönlendirilebilirler.

Kavak ağacı ile ceviz ağacından aynı kalitede mobilyanın çıkması beklenmemelidir. Her varlığın yeri ve değeri farklıdır ve bu değerler yerine göre değerlendirildiğinde kavak, cevizden daha değerli hale gelecektir.

Her insanın içinde sakladığı cevher ayrı bir değere sahiptir. Bu değerler ancak yerinde ve gerektiği şekilde kullanıldığında insan gerçek huzuru ve değeri bulabilir.

 

Önceki Konumuz: Çakra Nedir? Çakralar Nasıl Açılır? Yöntem ve Faydaları

 

İlgili Konular

Aura Nedir? Nasıl Güçlendirilir? Güçlendirme Tekniği

Nasıl Transa Geçilir? Derin Transa Geçiş, Alfa Teta Evresi

Ruhsal Güçler, Kaynağı ve Yaşanan Sorunlar

Ruhsal Gelişimde Sıkıntı, Her Yükselişin Bedeli Vardır

Üçüngü Göz ile ilgili Konular

Çakra Açma ve Meditasyonun Olumsuz Etkileri

www.parapsikoloji.net

30 Kasım 2018

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
 1. hasan dedi ki:

  merhaba ben 3. gözümü bir süre açmakla uğraştım sürekli oraya baskı kurdum ondan sonra bir süre bıraktım ve bıraktığımda yukarıda yazdıklarınız olumsuzluklar görünmeye başladı; bir şeye sinirlendiğimde sinirim çok oluyordu duygularımı kontrol edemiyordum vb. şeyler oluyordu madde ötesi varlıkları hissedebiliyor hatta bazen onları görüyordum ama genellikle hissediyordum ve benim çakraklar üzerindeki dengemin bozulması madde ötesi varlıklarla iletişimim nasıl ya da onların kontrolüne nasıl girebilirim( bunu duyunca biraz ürkmüştüm) bu denge sağlayabilir miyim?

  1. Merhaba Hasan Bey. Çakra Nedir? Çakralar Nasıl Açılır? Yöntem ve Faydaları konusunda çakra dengeleme ile ilgili bilgi vermiştim.
   Bir çakranın (enerji kanalının) aktivitesini artırdığınızda o çakra ile ilgili hassasiyetler artar. Siz çalışmayı durdurduğunuzda çalışma yaptığınız süre boyunca bu aktivite devam eder. Ancak aktivitenin normal seyrine dönmesi sizin vereceğiniz tepkilerle de ilgilidir.
   Yaşadıklarınızın yaptığınız çalışma ile ilgili olduğunu bilmek, yaşantınızı normal bir şekilde sürdürmek, bozulan madde ve madde ötesi dengenin sağlanması için madde boyutundaki aktivitelerinizi artırmak, aktivitenin normale dönmesi yönünde oluşturacağınız bilinç süreci olumlu yönde etkileyecektir.

error: Korumalı İçerik!