Beta Dalgaları, Özellikleri, Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Beta Dalgaları, Özellikleri, Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Beta Dalgaları, özellikleri, Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Beta dalgaları ve özellikleri

Beta beyin dalgaları, yaşantımızın madde boyutunu temsil eden dalgalardır. Yazımızda örnek seslerde de göreceğiniz gibi beta dalgaları hızlı, kulak tırmalayıcı, beyni aktif olduğu durumlarda yayınlanan dalgalardır. İçsel değil dışsal dalgalardır. Gama dalgalarına yakın dalgalar, düşük betadan orta ve yüksek betaya kademeli olarak dinlendiğinde insanı harekete geçmeye zorlayıcı etkileri vardır. Yüksek sesle dinlenmemesi gerekir. Düşük ve yüksek beta dalgaları kısa aralıklarla dinlendiğinde etkisi bet bir şekilde görülmektedir.

Beta Dalgaları Hangi Durumlarda Yayınlanır?

Düşünme, tartışma, bilgilerin aktarılması ve konuşma anında beta dalgası aktiftir. Uyanık olduğumuzda, dikkatimizi bir işe yoğunlaştırdığımızda, hızlı düşünüp karar verdiğimizde ve günlük yaşamımızın büyük kısmında beynimizin yaydığı dalgalardır. Bilgi edinmek ve edindiğimiz bilgileri kullanmakla ilgili olduğu için son derece önemli dalgalardır.

Beta beyin dalgaları günlük yaşamımızda bilgilerin sentezlenmesi, analiz edilmesi, bilgi birikimine göre kararlar verilmesi, mantık yürütülmesi gibi durumlarda 13-16 Hz aralığında yer alırlar.

Beta Dalgaları düşük beta, orta beta ve yüksek beta dalgası olarak üçe ayrılırlar.

Düşük Beta Dalgası 12-15 Hz
Orta Beta Dalgası 15-18 Hz
Yüksek Beta Dalgası 18 ve Üzeri Hz

Beta Beyin Dalgaları Ne işe Yarar? Olumlu ve Olumsuz Etkileri Nelerdir? Beta Beyin Dalgası Hangi Durumlarda ve Nasıl Kullanılabilir?

Bu ve benzeri soruların cevaplarını düşük, orta ve yüksek beta dalgalarının özellikleri ile birlikte görelim.

Düşük Beta Dalgası ve Özellikleri

Epilepsi hastaları ve benzer riskleri bulunanlar yapay olarak hazırlanmış beyin dalgaları, beta dalgası yayan müzikler ve beta dalga sesi dinlememelidirler.

Düşük beta dalgaları alfa dalgalarına geçiş evresinde yayınlanan dalgalardır.

 • Uyumadan önce,
 • zihnin aktif olduğu dinlenme anlarında,
 • bir konuya odaklanmadan önce,
 • yoğun zihinsel faaliyetler öncesi farklı hz aralıklarında yayınlanır.

Düşük Beta Dalgalarının Olumsuz Etkileri

Düşük beta dalgalarının sürekli yayınlanması ve değişmemesi, zihnin açık olduğu ama bedenin rahatladığı, bedensel aktivite taleplerinin reddedildiği durumların sürekli görülmesine neden olabilir. Zihin orta betaya geçemediği için,

 • Dikkat eksikliği
 • Odaklanamama
 • İsteksizlik ve tembelliğe neden olabilir

Orta Beta Dalgası ve Özellikleri

Epilepsi hastaları ve benzer riskleri bulunanlar yapay olarak hazırlanmış beyin dalgaları, beta dalgası yayan müzikler ve beta dalga sesi dinlememelidirler.

Hazırlık yapılan bir zihinsel faaliyete, içte hazırlananı dışa aktarma veya dıştan veri alımına geçişte yayınlanan dalgalardır.

 • Zihinde tasarlanan bir konuşmanın yapılması,
 • tasarlanan bir projenin hazırlanması,
 • ders çalışma ve öğrenme,
 • bir konuyu kavrama ile yüksek konsantrasyon ve odaklanma ile ilgilidirler.

Düşük beta içsel “ben”i, orta beta dışsal “ben”i temsil eder. İçte hazırlananların dışa yansıdığı veya dıştan veri alımında yayınlanır. Bu özelliği ile yüksek dikkat gerektiren durumlarda başarı ile doğrudan bağlantılıdır.

Orta Beta Dalgalarının Olumsuz Etkileri

Orta beta dalgaları sürekli yayınlandığında düşük beta seviyesine inilemezse alfa, teta ve delga dalgalarına geçiş mümkün olmayacağı için uyku sorunları yaşanır. Beyin uzun süre aktif kalacağı için zihinsel yorgunluk ortaya çıkar. Uzun süren konuşmalar, yoğun dikkat gerektiren uzun süreli işler ve projeler zihinde yorgunluğa neden olabilir.

Bu dalga boyunda uzun süreli kalmak her zaman mümkün olamayabilir. Motivasyon bu dalga boyunda önemli bir unsurdur. Dersten sıkılan bir öğrencinin düşük betaya geçmesi veya masa başında yorulan bir çalışanın arkasına yaslanarak bir süre zihnini dinlendirmek için gözlerini kapatarak ellerini başının arkasına koyması gibi. Yapılan faaliyetin süresi, tatmin ederliliği ve alınan hazlar bu dalga boyunun verimini doğrudan etkiler.

 • Uyku sorunları
 • Zihinsel yorgunluklar
 • Uzun süren faaliyetler
 • Zorunlu devam ettirme isteği sonrası yapılan faaliyetten uzaklaşma gibi sorunlar yaşanabilir.

Doğal yayınlandığında başarıyı, zorlanma anında uzaklaşmayı ve yüksek beta ile huzursuzluğu tetikleyebilir.

Yüksek Beta Dalgası ve Özellikleri

Epilepsi hastaları ve benzer riskleri bulunanlar yapay olarak hazırlanmış beyin dalgaları, beta dalgası yayan müzikler ve beta dalga sesi dinlememelidirler.

Düşük beta dalgası içsel, yüksek beta dalgası ise dışsal olumsuz etkilere neden olur. Düşük beta tembellik, yüksek beta ise huzursuzluk, hırçınlık ve tepki ile bağlantılıdır. “Ben“in şiddetle dışa vurumunu temsil eder. Etkisini örnek sesi dinlediğinizde net bir şekilde göreceksiniz. Uzun süre ve yüksek sesle dinlenmemesi gerekir.

 • Bir işi başarmak için hırsla hareket etmek,
 • mücadeleyi kazanmak için limitlerin zorlanması,
 • başlanan işin sonuna kadar götürülmesi
 • yarım kalan işlerin ısrarla tamamlanmasını temsil eder.

Yüksek Beta Dalgalarının Olumsuz Etkileri

Kontrol edilebilir olduğunda mücadelenin devamlılığı, vazgeçmeme ve tutunma ile bağlantılıdır ancak tartışmaların kavgaya dönüşmesi gibi benzer durumlarda kontrolsüzlük yaşanması her zaman olasıdır.

Yıkıcı dış yansımalar
Kırıcı olma
Kavga, şiddet ve kontrolsüzlük
Öfke ve saldırganlık
Her an bir şeyler olacağı endişesine karşı tetikte olma isteği
Panik, kontrol edilemeyen heyecan
Davranışların sağlıklı kontrol edilememesi gibi sorunlar görülebilir.

Beta Dalgaları Arası Geçişler ve Etkileri

Bir insanın aniden sakinleşmesi yüksek betadan ortaya betaya geçişi, uyumadan önce günün kısaca gözden geçirilmesi düşük betayı temsil eder. Tüm yaşamımız boyunca sergilediğimiz tüm davranışlar arası geçişler, ani iniş çıkışlar, davranış değişiklikleri, uyuma ve uyanmalara beyin dalgaları eşlik ederler.

Düşük Beta Dalgaları Hangi Durumlarda Kullanılabilir

 • Zihin aktivitesini koruyorsa aktivitenin azaltılmasında
 • Öfke ve hırçınlığın ılımlı bir şekilde yatıştırılmasında
 • Zihinsel aktiviteye devam edilecekse kısa molalarda
 • Zihinsel aktivitenin normal seyri devam ettiği durumlarda
 • Ruhsal çalışmalar için alfa dalga boyuna geçmeden önce

Orta Beta Dalgaları Hangi Durumlarda Kullanılabilir?

Orta beta düşük ve yüksek beta arasında zihinsel fonksiyonlarımızın en ideal seviyede kullanıldığı hızları temsil ettiği için yüksek ve düşük beta dalgalarında geçiş için kullanılabilir.

Sinirlerin yatıştırılmasında sağlıklı bir geçiş için

Zihinsel dinlenme sonrası öğrenilmesi ve kavranılması zor konulara odaklanma anındaki geçişlerde kullanılabilir.

Yüksek Betadan Düşük Betaya Geçiş Ses Örneği

Epilepsi hastaları ve benzer riskleri bulunanlar yapay olarak hazırlanmış beyin dalgaları, beta dalgası yayan müzikler ve beta dalga sesi dinlememelidirler.

Düşük Betadan Yüksek Betaya Geçiş Ses Örneği

Epilepsi hastaları ve benzer riskleri bulunanlar yapay olarak hazırlanmış beyin dalgaları, beta dalgası yayan müzikler ve beta dalga sesi dinlememelidirler.

Yüksek Beta Dalgası Hangi Durumlarda Kullanılabilir?

Beta dalgalarının ruhsal çalışmalarda kullanımı

Beta beyin dalgaları, ruhsal çalışmalarda Gama dalgaları öncesi yüksek hızları temsil ettiği için kontrol sağlanabilecekse gama dalgalarına geçişte kullanılabilir. Doğrudan yapay beyin dalgası olarak dinlenilmesi sakıncalıdır.

 • Cesaret ve korkuyu yenmede
 • Azim ve kararlılığın artırılmasında
 • Zevk alarak yapılan işlerin tamamlanmasında
 • Uzun süren mücadelelerin sürdürülebilmesinde
 • Telekinezi gibi çalışmalarda geçiş aşamasında kullanılabilir.

Üç beta hızının da sabit kalması ve dalgaların değişememesi gibi durumlarda yukarıda bahsettiğim olumsuzluklar sürekli yaşanabilir. Sağlıklı durumda,

 • İstek
 • Zihinsel hazırlık ve
 • Uygun dalga boyu ile eşlik eden faaliyetler gözlemlenir.

Beta Dalgası Hangi Durumlarda Dinlenebilir?

Dalga boylarında geçiş yaşanmaması enerjisel ve ruhsal değişim olmaması ile ilgili olduğu için istek ve zihinsel hazırlık olsa dahi bedensel faaliyetler gerçekleşmeyecektir.

“Eksikler, yapay olarak tamamlandığında normal faaliyete geçiş sağlanabilir” varsayımından yola çıkarak hareket edecek olursak.

Uyku sorunu yaşayanlar Sırası ile orta ve düşük beta ile alfa dalgasını.

Sürekli sinirlilik halinde yüksek betadan başlayarak, orta ve düşük beta.

Ders verimini artırma, kavrama kalitesinde artış, sağlıklı odaklanma ve iyi bir konuşma için orta veya yüksek betadan ortaya betaya geçiş dinleyebilirler.

Beta ve Tüm Yapay Beyin Dalgaları Dinlenirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bir dalga boyunu doğrudan dinlemek yerine geçiş yaparak dinlemek daha sağlıklıdır.

Epilepsi hastaları ve benzer riskleri bulunanlar yapay olarak hazırlanmış tüm beyin dalgaları ve frekans olarak adlandırılan sesleri dinlememelidirler.

 

İlgili Konular

Beyin Dalgaları; Gama, Beta, Alfa, Teta, Delta işlev ve Kullanımları

Telkin Nedir? Nasıl Etki Eder? Bilinçaltı ve Etki Mekanizması

Telkin, Subliminal Mesaj ve Hipnoz Etkisi

Gama Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım Alanları

Alfa Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım Alanları

Teta Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım Alanları

Delta Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım Alanları

 

Beta Dalgaları, özellikleri, Olumlu ve Olumsuz Etkileri

www.parapsikoloji.net

12 Aralık 2018

Son Güncelleme 22 Ocak 2023 Emr

Emr
“İnsan ruhunu yitirmediği sürece yapamayacağı şeyler sınırlıdır AMA sınıra ulaşmak için vazgeçmesi gerekenleri terkedemeyecek kadar da bencil, tembel ve egoisttir”
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 5 YORUM
 1. blank Dual dedi ki:

  Bilmediğimiz çok konu var. Örnek sesleri dinledim insanın enerjisini anında değiştiriyor. Etki kulaklıkla daha fazla

 2. blank Nurhan dedi ki:

  Beyin dalgalarının burçlarla bir ilgisi var mı acaba?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Burçların genel yapıları gözönüne alıdığında,

   Ateş grubu burçları: Beta-Gama
   Toprak grubu burçları: Alfa-Beta
   Su grubu burçları: Alfa-Teta
   Hava grubu burçları: Beta

   olarak değerlendirilebilir. Gurup içerisindeki burçların frekansları da kendi içlerinde farklılıklar gösterir.

 3. blank Muzaffer erdem dedi ki:

  Beta dalgalarını uzun yolda dikkatimizi korumak ve uyanık kalmak için motosiklet ve araç kullanırken dinleyebilir miyiz

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Yapay beyin dalgalarının kullanımı süreklilik arzetmemelidir. Beynimiz bir düşünce, zihinsel aktivite ve iş sonrası yüksek beta yayınlar fakat siz o anda ısrarla düşük beta dinlersiniz. Bu durum uzun süre devam ettiğinde baş ağrısı veya kişinin rahatsızlıklarına göre farklı nöbetler geçirmesine de neden olabilir. Tümüyle ruhsal bir bütünlük ve bilinç oluşmadan dinlenilen yapay beyin dalgalarının hiçbir faydası olmayacağı gibi zararı da olacaktır.

   Ama şu şekilde yapabilirsiniz. Uzun yolda uyumama isteği yorgunluk sonrası belli süre sonra insanda düşük beta ile birlikte alfa dalgalarının yayılmasına neden olur. Ne kadar sürede bu durumu yaşadığınızı tam olarak biliyorsanız bu aralıklarda orta ve yüksek beta dinleyebilirsiniz. Bu durumu ihtiyacımız olduğunda yüzümüze soğuk su çarpmak gibi değerlendirebilirsiniz.

error: Korumalı İçerik!

Parapsikoloji.Net sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et