Alfa Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım Alanları

Alfa Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım AlanlarıAlfa Dalgaları Özellikleri ve Kullanım Alanları

Yaşamımızın madde boyutundan madde ötesi boyutuna geçişini; madde bedenden ruhsal bedene geçişini temsil eden dalgalardır. Alfa dalgalarını ruhsal boyuta geçişte hazırlık evresi ve bir köprü olarak kabul edebiliriz.

Alfa Dalgaları 8 – 13 Hz aralığında yer alan dalgalardır. 8 Hz Teta dalgasına geçişi 13 Hz ise Beta dalgasına geçişi belirtir.

﴿ Düşük Alfa Dalgaları: 8-10 Hz
﴿ Orta Alfa Dalgaları: 10-11 Hz
﴿ Yüksek Alfa Dalgaları: 11-13 Hz

Orta dalgalar gama ve beta dalgalarından itibaren daha düşük aralıklarda yer aldığı için alfa, teta ve delta için genellikle kullanılmaz. Ben konularımızda geçiş aralıklarını belirtmek amacıyla orta alfa dalgalarını özellikle ekledim.

Düşük, Orta, Yüksek Alfa Dalgaları ve Özellikleri

Düşük alfa dalgaları, betadan yani dış madde alemden iç dünyamıza yöneldiğimiz anları, rahatladığımız ve huzurlu olduğumuz anları temsil eder. Beta ile teta arasındaki ilk geçiş dalgalarıdır. Henüz tümüyle dış dünya ile bağlarımızın kopmadığı anlarda yayınlanır.

﴿ Dalıp gittiğimiz anlarda,
﴿ Uyumak için uzandığımızda,
﴿ Düşük betadan hemen sonra uykuya dalış anında,
﴿ Uyanmadan az önce düşük beta öncesi,
﴿ Dua anında derinleşme yaşandığında,
﴿ Transa giriş evresinde,
﴿ Huzurlu ve sakin olduğumuz anlarda,
﴿ Bilincin açık olduğu durumlarda soyut konuları kavrama ve bağdaştırma anında,
﴿ Stresli bir işten sonra rahatladığımız anlarda yayınlanan dalgalardır.

Orta alfa dalgaları beta ve düşük alfa dalgalarından sonra yayınlanır ve ruhsal derinleşmeyi temsil eder. Uykunun derinleşmesi, duyu organlarımızla yaptığımız algıların kapanarak yerini ruhsal algılara bırakması bu evrede yaşanmaya başlanır.

Yüksek alfa dalgaları dış dünya ile bağlarımızın tümüyle kesilmeye başladığı teta evresine geçiş öncesi yayınlanan dalgalardır. Kapının kapandığı son anı temsil eder.

Uyku ile Uyanıklık Evresinde Alfa Dalgalarının Önemi

Yakaza Evresi

Yakaza Nedir? Madde alem ile mana alemi arasında uyuma ve uyanma anında çift yönlü geçişte girilen evre; Mânâ aleminde yaşananların bilinçli bir şekilde algılandığı duruma, dini literatürde verilen addır.

Bu evreye; yaşananlar, uygulamalar ve ruh haline göre teta ve delta dalgaları da bilinç açık olduğu halde eşlik edebilmektedir. Hipnozda son evre olan Somnanbulustik (Ağır trans evresi) evresinde yaşanılanlar ve bilinçli rüya evresi ile bilinçli rüya evresinden astral seyahate geçişte yaşanılanlar, yapay yakaza evresine benzetilebilir.

Düşük betadan düşük alfaya geçiş anı bizi tedirgin ve rahatsız eden herhangi bir neden yoksa hızla orta alfa dalgasına geçişi de beraberinde getirir. Özellikle uykuya dalış anı iyi değerlendirilebilirse hızlı ve kolay ruhsal derinleşme için ideal bir andır.

Düşük, Orta ve Yüksek Alfa Dalgalarının Olumsuz Özellikleri

Doğal yayınlandığında ve doğal yollarla ortaya çıktıklarında iç huzuru ve ruhsal derinleşmeyi temsil ederler ancak çeşitli rahatsızlıklarda ve ve dalgalar arası geçişlerin sağlıklı olmadığı veya sabit kaldığı durumlarda şu rahatsızlıklar görülebilir.

Sürekli uyuşukluk ve uyku hali
Uyanmada ve gözleri açmada zorlanma
Gerçek dünya ile bağlantı kurmada zorluklar
Yüksek dikkat gerektiren konulara yoğunlaşmada güçlükler
Hızlı düşünme ve zihinsel etkinliklerde zorlanma
Konuşma sorunları, söylenmek istenenlerin zihinde istenildiği gibi derlenememesi
Yüksek alfa dalgalarından kademeli bir şekilde orta ve düşük dalgalara geçilemediğinde uyanamama

 Trans halini düzenli yaşama
〉〉 İbadetlerde devamlılık
 Stresten uzak yaşam ve meditasyon gibi uygulamalara devam edenlerde süreklilik gösteren alfa dalgaları ile ilgili sorunlar görülmez. Nedeni ise bilinçli olarak yaşanan ruhsal derinlik sırasında dalga boylarının bilinçli olarak sürekli deneyimlenmesidir.

Dinlemek İsteyenler için Alfa Dalgası Ses Örnekleri

Düşük Alfa Dalgası Ses Örneği

Epilepsi hastaları ve benzer riskleri bulunanlar yapay olarak hazırlanmış beyin dalgaları, alfa dalgası yayan müzikler ve alfa dalga sesi dinlememelidirler.

Orta Alfa Dalgası Ses Örneği

Epilepsi hastaları ve benzer riskleri bulunanlar yapay olarak hazırlanmış beyin dalgaları, alfa dalgası yayan müzikler ve alfa dalga sesi dinlememelidirler.

Yüksek Alfa Dalgası Ses Örneği

Epilepsi hastaları ve benzer riskleri bulunanlar yapay olarak hazırlanmış beyin dalgaları, alfa dalgası yayan müzikler ve alfa dalga sesi dinlememelidirler.

Alfa Dalgaları Hangi Durumlarda Yayınlanır?

Gözlerimiz açık olduğu halde dalıp gitme anlarında, dinlenme, uyku veya derin transa geçmek için gözlerimizi kapattığımızda yayınlanmaya başlar. Alfa dalgalarını melatonin gibi hormonların salgılanması takip eder böylece; huzur, hafifleme hissi, rahatlama ve içsel derinleşme görülür.

Alfa dalgaları madde boyutundan ruhsal boyuta geçişle ile ilgili olduğu için hafif trans, madde boyutu ve maddesel unsurlardan soyutlanma, kendimizi bulunduğumuz yerden farklı yerlerde hissetme, hipnozda giriş evresini, olumlu düşünmeyi ve ilhamlara açık olmayı temsil eder.

Hipnoz, oto hipnoz, derin trans çalışmaları, nefes egzersizleri, ibadet ve dua anında derinlik alfa dalgaları ile ilgilidir.

Madde Ötesine Geçiş ve Dönüşte Alfa Dalgaları

Alfa dalgaları çift yönlü bir etkiye sahiptir. Madde boyutundan soyutlanma ve kopma anı ile ruhsal seviyeden tekrar madde boyutuna dönüş anında farklı frekanslarda yayınlanır. İki boyut arasında geçişimizi sağlamayacak köprü gibidirler. Geçiş anında düşük alfa dalgaları yayınlanmaya başlar. Alfa’dan Tetaya geçiş anında ise yüksek alfa dalgaları yayınlanmaktadır. Ruhsal seviyeden tekrar dönüşte ise Teta’dan Alfaya sırası ile yüksek, orta ve düşük alfa yayınlanır. Madde aleme gözlerimizi açtığımızda ise yaşamımızı beta dalgaları ile devam ettiririz.

Trans Anında Ani Uyanış ve İrkilmelerin Nedenleri

Beyin dalgaları doğal halde aniden yayınlanmazlar. Belli bir sıra takip edilir ve her zaman yüksek, orta, düşük ve düşük, orta, yüksek frekanslarda yayınlanır. Bu durum

﴿ ruh halimizdeki değişimlerin dengelenmesi,
﴿ boyutlar arası geçişin sağlıklı olması,
﴿ zihinsel ve beyinsel faaliyetlerimizin dengeli bir şekilde sürdürülmesi için gereklidir.

Bu dengeli geçiş sistemi araçların süspansiyon sistemlerinin sarsıntıyı önlemeleri gibi faaliyet gösterir. Tersi durumlarda

﴿ ani irkilmeler,
﴿ her an bir şeyler olacak hissi,
﴿ yüksek heyecan ve korku

gibi en küçük değişimlerde dahi büyük tepkiler verilir.

Beyin Dalgalarında Ani Değişimler ve Etkileri

Çoğunuz dalıp gittiğiniz bir anda, derin uykuda veya derin trans anında iken gürültülere veya birinin size seslenmesi ile irkilerek uyanmışsınızdır. O anda neler yaşadığınızı hatırlarsınız. Beynimizi ve tüm bedenimizi saran derin bir titreşim, dalgalanmalar ve gerilim yaşarız. Nerede olduğumuzu, neler olduğunu bir an anlamakta zorluk yaşarız.

Bunun nedeni Teta veya Alfa dalgalarından aniden Beta dalgasına geçmiş olmamızdır. Geçiş düzeni atlandığı için ruhsal boyuttan madde boyutuna bir anda geçilir ve bu bulunduğunuz derinliğe göre şiddetli bir sarsılma yaşanmasına neden olur.

Astral seyahat sırasında sizin kendinizden geçmiş halinizi gördüğü için panikleyen annenizin etrafa yoğun yüksek beta dalgaları yayarak ve sizi sarsarak uyandırmaya çalışmasının ne gibi sonuçlar doğuracağını tahmin edebilirsiniz.

Sinir sistemi hassas olanlar özellikle kalp rahatsızlığı bulunanlar oto hipnoz, derin trans ve astral seyahat çalışması yapanlar ile meditasyon ve tefekkür halinde bulunanların ani bir şekilde uyarılmalarına neden olabilecek etkenleri ortadan kaldırarak birlikte yaşadıkları insanları kendilerini rahatsız etmemeleri konusunda uyarmaları çok önemlidir.

Beyin dalgalarındaki ani değişimin bizi nasıl etkileyebileceğini aşağıdaki dalgalı alfa ses örneğinde deneyimleyebilirsiniz. Ses örneğindeki etki en küçük seviyelerdeki etkilere örnektir.

1-15 Hz Aralığı Alfa Dalgası

Epilepsi hastaları ve benzer riskleri bulunanlar yapay olarak hazırlanmış beyin dalgaları, alfa dalgası yayan müzikler ve alfa dalga sesi dinlememelidirler.

Alfa Dalgaları Dinlemek Ne İşe Yarar?

Alfa Dalgaları Hangi Alanlarda Kullanılabilir? Alfa Dalgaları Dinlemek işe Yarar mı?

Yapay olarak üretilmiş alfa dalgalarını dinlemek eğer doğal bir alfa deneyimi yaşamışsanız Kaydedilebilir Ruhsal Farkındalıklar konusunda anlatıldığı gibi doğal yaşanmış durumlar taklit edilerek ruhsal derinleşmeyi hızlandırır. Oto hipnoz, derin trans ve telkinlerle desteklenmişse derin uyku evresine geçişi hızlandırır.

Daha önce bilinçli alfa deneyimi yaşamamış olanlar benzer etkileri deneyimlemek için mutlaka telkinlerle kendilerini desteklemelidirler. Dalga geçişleri düşük betadan başlatılarak düşük ve yüksek alfa dalgalarına kademeli olarak ayarlanmalıdır. Bilinçsiz yapılan ve telkinlerle desteklenmemiş dalgalar sadece beyinde uyuşmalara neden olacaktır. (Bazı istisnalar hariç. Kolay hipnoz olanlar ve aurası zayıflar olanlar gibi)

Alfa Dalgaları Hangi Alanlarda Kullanılabilir?

Ruhsal kabiliyetlerin kullanılması ve geliştirilmesinde alfa dalgalarının kullanımı

Alfa dalgaları bizi madde seviyesinden madde ötesi seviyeye taşıyan dalgalar olduğu için bilinçli teta ve delta öncesi mutlaka deneyimlenmesi gereken dalgalardır. Ruhsal derinliğe inilmeden, doğuştan gelen kabiliyetler de dahil hiçbir ruhsal kabiliyet tam olarak kontrol edilemez, geliştirilemez ve açığa çıkarılamaz. (Beta ve gama seviyesi hariç ancak bağlantı noktalarında ihtiyaç duyulur)

Alfa Dalgalarının Kullanıldığı Alanlar

Kavranması ve tanımlanması zor soyut konular
İlham gerektiren etkinlikler (beste çalışmaları, resim vb.)
İmajinasyon (Bilinçli hayal kurma)
Sakinleşme ve rahatlama
Ruhsal odaklanma
Bilinçli rüya evreleri
Astral seyahat
İleri seviye telepati çalışmaları (ruhsal seviyeden telepatik kontrol)
Oto hipnoz
Derin trans çalışmaları
Prekognisyon (olacak olayların önceden görülmesi) yeteneğini kontrolü ve geliştirilmesi
Premonisyon (olacak olayların önceden sezilmesi) yeteneğini kontrol ve geliştirmede
Postkognisyon (geçmişe gitme) yeteneğini kontrol ve geliştirme
Ruhsal derinlik, ruhsal bütünlük ve telkinle doğal dmt deneyimi
Ezberlenmesi gereken konular için teta dalgalasına geçişte
Yeni bir dil öğreniminde tetaya geçiş aşamasında
Teta aşamasında telkinle yönlendirmede
İlham gerektiren sanatsal etkinliklerde

ve benzer çok sayıda ruhsal derinlik, teta ve delta aşamalarına geçilmesini gerekli kılan durumlarda kullanılabilir.

Alfa dalgalarını telkinlerle destekleyerek yukarıda eklediğim alanlarda subliminal veya doğrudan hazırladığınız telkin içeriklerinize ekleyerek kullanabilirsiniz. Dalgaları telkinle birlikte kullanacaksanız aşağıdaki makalelerden gereken programlar ve dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Telkin Nedir? Nasıl Etki Eder? Bilinçaltı ve Etki Mekanizması

Telkin, Subliminal Mesaj ve Hipnoz Etkisi

Subliminal Mesaj Nasıl Hazırlanır? Nasıl Yazılır?

Alfa Dalgaları Nasıl Arttırılır?

Alfa dalgalarını artırmanın iki yolu vardır.

1- Doğal ve bilinçli alfa deneyimleri yaşamak
2- Yapay üretilen alfa dalgalarını kullanmak

Eğer beyin yapınız yapay beyin dalgaları ile değişime açık değilse (öyle olmasını umarım) doğal ve bilinçli bir alfa deneyimi yaşamadan doğrudan alfa dalgası veya alfa dalgası yayan müzikler dinlemek kağıt üzerine çizilmiş şekerin tadına bakmak gibi olacaktır. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta var. Kağıdın üzerine çizmiş olduğunuz şekerin tadını hipnoz altında iken istediğiniz şekilde alabilirsiniz. Bunun için birinin sizi hipnoz ettikten sonra şu telkini vermesi yeterlidir “karşında unutamayacağın kadar lezzetli bir şeker var, tadına bakıp bana tadının neye benzediğini anlatır mısın?”

Dikkat etmeniz gereken noktalar şunlardır

* Telkinde orada şeker olup olmadığı sorulmadı

* Gerçekten bir şeker tadının var olup olmadığı da sorulmadı

Verilen telkine göre orada bir şeker var. O anki gerçeklik olgusuna ters düşmemek için beyin size orada bir şeker portresi çizer ve tat alma duyularınızı etkileyerek olası en güzel tatları size sunar.

Yapay alfa dalgası kullanacaksınız bu noktaları göz önünde bulundurmanız gerekir. Bu konulardaki gerçeklik elle dokunduğumuz, kokladığımız, tattığımız ve hissettiğimiz değildir. Olmasını istediğimizdir.

Yapay beyin dalgalarını artırmak için farklı frekanslarda dalga üreten ve hassas ayarlar gerektiren programlar vardır. Epilepsi ve benzer rahatsızlıkları olanların yapay dalgalardan uzak durması gerektiğini bir kez daha tekrarlayarak konu içerisine eklediğim örnek alfa seslerini çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Ham ses halini isteyenlerin konu altına yazmaları yeterli.

Doğal alfa dalgasını deneyimlemek ve artırmak için ruhsal derinlik sağlayan çalışmalar yapmak yeterlidir. Derin trans çalışması, meditasyon, tefekkür, nefes egzersizleri, gece 2-3 arası uyuduktan sonra kalkmak, düzenli ibadet yapmak alfa dalgalarını artırarak yaşamımızın her anına yayacaktır.

 

İlgili Konular

Doğal Alfa Deneyimi Yaşamak İçin: Nasıl Transa Geçilir? Derin Transa Geçiş, Alfa Teta Evresi

Beyin Dalgaları; Gama, Beta, Alfa, Teta, Delta işlev ve Kullanımları

Beta Beyin Dalgaları, özellikleri, Olumlu ve Olumsuz Etkileri

 

Alfa Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım Alanları

www.parapsikoloji.net 9 Aralık 2018

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

error: Korumalı İçerik!