Alfa Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım Alanları

Alfa Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım Alanları

Alfa Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım Alanları

Alfa dalgaları Yaşamımızın madde boyutundan madde ötesi boyutuna geçişini; madde bedenden ruhsal bedene geçişini temsil eden dalgalardır. Alfa dalgalarını ruhsal boyuta geçişte hazırlık evresi ve bir köprü olarak kabul edebiliriz.

Alfa Dalgaları 8 – 13 Hz aralığında yer alan dalgalardır. 8 Hz Teta dalgasına geçişi 13 Hz ise Beta dalgasına geçişi belirtir.

Düşük Alfa Dalgaları: 8-10 Hz
Orta Alfa Dalgaları: 10-11 Hz
Yüksek Alfa Dalgaları: 11-13 Hz

Orta dalgalar gama ve beta dalgalarından itibaren daha düşük aralıklarda yer aldığı için alfa, teta ve delta için genellikle kullanılmaz. Ben konularımızda geçiş aralıklarını belirtmek amacıyla orta alfa dalgalarını özellikle ekledim.

Düşük, Orta, Yüksek Alfa Dalgaları ve Özellikleri

Düşük alfa dalgaları, betadan yani dış madde alemden iç dünyamıza yöneldiğimiz anları, rahatladığımız ve huzurlu olduğumuz anları temsil eder. Beta ile teta arasındaki ilk geçiş dalgalarıdır. Henüz tümüyle dış dünya ile bağlarımızın kopmadığı anlarda yayınlanır.

 • Dalıp gittiğimiz anlarda,
 • Uyumak için uzandığımızda,
 • Düşük betadan hemen sonra uykuya dalış anında,
 • Uyanmadan az önce düşük beta öncesi,
 • Dua anında derinleşme yaşandığında,
 • Transa giriş evresinde,
 • Huzurlu ve sakin olduğumuz anlarda,
 • Bilincin açık olduğu durumlarda soyut konuları kavrama ve bağdaştırma anında,
 • Stresli bir işten sonra rahatladığımız anlarda yayınlanan dalgalardır.

Orta alfa dalgaları beta ve düşük alfa dalgalarından sonra yayınlanır ve ruhsal derinleşmeyi temsil eder. Uykunun derinleşmesi, duyu organlarımızla yaptığımız algıların kapanarak yerini ruhsal algılara bırakması bu evrede yaşanmaya başlanır.

Yüksek alfa dalgaları dış dünya ile bağlarımızın tümüyle kesilmeye başladığı teta evresine geçiş öncesi yayınlanan dalgalardır. Kapının kapandığı son anı temsil eder.

Uyku ile Uyanıklık Evresinde Alfa Dalgalarının Önemi

Yakaza Evresi

Yakaza Nedir? Madde alem ile mana alemi arasında uyuma ve uyanma anında çift yönlü geçişte girilen evre; Mânâ aleminde yaşananların bilinçli bir şekilde algılandığı duruma, dini literatürde verilen addır.

Bu evreye; yaşananlar, uygulamalar ve ruh haline göre teta ve delta dalgaları da bilinç açık olduğu halde eşlik edebilmektedir. Hipnozda son evre olan Somnanbulustik (Ağır trans evresi) evresinde yaşanılanlar ve bilinçli rüya evresi ile bilinçli rüya evresinden astral seyahate geçişte yaşanılanlar, yapay yakaza evresine benzetilebilir.

Düşük betadan düşük alfaya geçiş anı bizi tedirgin ve rahatsız eden herhangi bir neden yoksa hızla orta alfa dalgasına geçişi de beraberinde getirir. Özellikle uykuya dalış anı iyi değerlendirilebilirse hızlı ve kolay ruhsal derinleşme için ideal bir andır.

Düşük, Orta ve Yüksek Alfa Dalgalarının Olumsuz Özellikleri

Doğal yayınlandığında ve doğal yollarla ortaya çıktıklarında iç huzuru ve ruhsal derinleşmeyi temsil ederler ancak çeşitli rahatsızlıklarda ve ve dalgalar arası geçişlerin sağlıklı olmadığı veya sabit kaldığı durumlarda şu rahatsızlıklar görülebilir.

 • Sürekli uyuşukluk ve uyku hali
 • Uyanmada ve gözleri açmada zorlanma
 • Gerçek dünya ile bağlantı kurmada zorluklar
 • Yüksek dikkat gerektiren konulara yoğunlaşmada güçlükler
 • Hızlı düşünme ve zihinsel etkinliklerde zorlanma
 • Konuşma sorunları, söylenmek istenenlerin zihinde istenildiği gibi derlenememesi
 • Yüksek alfa dalgalarından kademeli bir şekilde orta ve düşük dalgalara geçilemediğinde uyanamama

 Trans halini düzenli yaşama
İbadetlerde devamlılık
 Stresten uzak yaşam ve meditasyon gibi uygulamalara devam edenlerde süreklilik gösteren alfa dalgaları ile ilgili sorunlar görülmez.

Nedeni ise bilinçli olarak yaşanan ruhsal derinlik sırasında dalga boylarının bilinçli olarak sürekli deneyimlenmesidir.

Dinlemek İsteyenler için Alfa Dalgası Ses Örnekleri

Düşük Alfa Dalgası Ses Örneği

Epilepsi hastaları ve benzer riskleri bulunanlar yapay olarak hazırlanmış beyin dalgaları, alfa dalgası yayan müzikler ve alfa dalga sesi dinlememelidirler.

Orta Alfa Dalgası Ses Örneği

Epilepsi hastaları ve benzer riskleri bulunanlar yapay olarak hazırlanmış beyin dalgaları, alfa dalgası yayan müzikler ve alfa dalga sesi dinlememelidirler.

Yüksek Alfa Dalgası Ses Örneği

Epilepsi hastaları ve benzer riskleri bulunanlar yapay olarak hazırlanmış beyin dalgaları, alfa dalgası yayan müzikler ve alfa dalga sesi dinlememelidirler.

Alfa Dalgaları Hangi Durumlarda Yayınlanır?

Gözlerimiz açık olduğu halde dalıp gitme anlarında, dinlenme, uyku veya derin transa geçmek için gözlerimizi kapattığımızda yayınlanmaya başlar. Alfa dalgalarını melatonin gibi hormonların salgılanması takip eder böylece; huzur, hafifleme hissi, rahatlama ve içsel derinleşme görülür.

Alfa dalgaları madde boyutundan ruhsal boyuta geçişle ile ilgili olduğu için hafif trans, madde boyutu ve maddesel unsurlardan soyutlanma, kendimizi bulunduğumuz yerden farklı yerlerde hissetme, hipnozda giriş evresini, olumlu düşünmeyi ve ilhamlara açık olmayı temsil eder.

Hipnoz, oto hipnoz, derin trans çalışmaları, nefes egzersizleri, ibadet ve dua anında derinlik alfa dalgaları ile ilgilidir.

Madde Ötesine Geçiş ve Dönüşte Alfa Dalgaları

Alfa dalgaları çift yönlü bir etkiye sahiptir. Madde boyutundan soyutlanma ve kopma anı ile ruhsal seviyeden tekrar madde boyutuna dönüş anında farklı frekanslarda yayınlanır. İki boyut arasında geçişimizi sağlayacak köprü gibidirler. Ruhsal derinleşmeyi ifade eden Teta dalgalarına geçiş anında düşük alfa dalgaları yayınlanmaya başlar. Alfa’dan Betaya yani madde boyutuna geçiş anında ise yüksek alfa dalgaları yayınlanmaktadır.

Ruhsal seviyeden tekrar dönüşte Teta’dan Alfaya sırası ile düşük, orta ve yüksek alfa yayınlanır. Madde aleme gözlerimizi açtığımızda ise yaşamımızı beta dalgaları ile devam ettiririz.

Trans Anında Ani Uyanış ve İrkilmelerin Nedenleri

Beyin dalgaları doğal halde aniden yayınlanmazlar. Belli bir sıra takip edilir ve her zaman yüksek, orta, düşük ve düşük, orta, yüksek frekanslarda yayınlanır. Bu durum

﴿ ruh halimizdeki değişimlerin dengelenmesi,
﴿ boyutlar arası geçişin sağlıklı olması,
﴿ zihinsel ve beyinsel faaliyetlerimizin dengeli bir şekilde sürdürülmesi için gereklidir.

Bu dengeli geçiş sistemi araçların süspansiyon sistemlerinin sarsıntıyı önlemeleri gibi faaliyet gösterir. Tersi durumlarda

﴿ ani irkilmeler,
﴿ her an bir şeyler olacak hissi,
﴿ yüksek heyecan ve korku

gibi en küçük değişimlerde dahi büyük tepkiler verilir.

Beyin Dalgalarında Ani Değişimler ve Etkileri

Çoğunuz dalıp gittiğiniz bir anda, derin uykuda veya derin trans anında iken gürültülere veya birinin size seslenmesi ile irkilerek uyanmışsınızdır. O anda neler yaşadığınızı hatırlarsınız. Beynimizi ve tüm bedenimizi saran derin bir titreşim, dalgalanmalar ve gerilim yaşarız. Nerede olduğumuzu, neler olduğunu bir an anlamakta zorluk yaşarız.

Ani uyanışlardaki sarsılmaların nedeni Teta veya Alfa dalgalarından aniden Beta dalgasına geçmiş olmamızdır. Geçiş düzeni atlandığı için ruhsal boyuttan madde boyutuna bir anda geçilir ve bu bulunduğunuz derinliğe göre şiddetli bir sarsılma yaşanmasına neden olur.

Astral seyahat sırasında sizin kendinizden geçmiş halinizi gördüğü için panikleyen annenizin etrafa yoğun yüksek beta dalgaları yayarak ve sizi sarsarak uyandırmaya çalışmasının ne gibi sonuçlar doğuracağını tahmin edebilirsiniz.

Sinir sistemi hassas olanlar özellikle kalp rahatsızlığı bulunanlar oto hipnoz, derin trans ve astral seyahat çalışması yapanlar ile meditasyon ve tefekkür halinde bulunanların ani bir şekilde uyarılmalarına neden olabilecek etkenleri ortadan kaldırarak birlikte yaşadıkları insanların kendilerini rahatsız etmemeleri konusunda uyarmaları çok önemlidir.

Beyin dalgalarındaki ani değişimin bizi nasıl etkileyebileceğini aşağıdaki dalgalı alfa ses örneğinde deneyimleyebilirsiniz. Ses örneğindeki etki en küçük seviyelerdeki etkilere örnektir.

1-15 Hz Aralığı Alfa Dalgası

Epilepsi hastaları ve benzer riskleri bulunanlar yapay olarak hazırlanmış beyin dalgaları, alfa dalgası yayan müzikler ve alfa dalga sesi dinlememelidirler.

Alfa Dalgaları Dinlemek Ne İşe Yarar?

Alfa Dalgaları Hangi Alanlarda Kullanılabilir? Alfa Dalgaları Dinlemek işe Yarar mı?

Yapay olarak üretilmiş alfa dalgalarını dinlemek eğer doğal bir alfa deneyimi yaşamışsanız Kaydedilebilir Ruhsal Farkındalıklar konusunda anlatıldığı gibi doğal yaşanmış durumlar taklit edilerek ruhsal derinleşmeyi hızlandırır. Oto hipnoz, derin trans ve telkinlerle desteklenmişse derin uyku evresine geçişi hızlandırır.

Daha önce bilinçli alfa deneyimi yaşamamış olanlar benzer etkileri deneyimlemek için mutlaka telkinlerle kendilerini desteklemelidirler. Dalga geçişleri düşük betadan başlatılarak düşük ve yüksek alfa dalgalarına kademeli olarak ayarlanmalıdır. Bilinçsiz yapılan ve telkinlerle desteklenmemiş dalgalar sadece beyinde uyuşmalara neden olacaktır. (Bazı istisnalar hariç. Kolay hipnoz olanlar ve aurası zayıflar olanlar gibi)

Alfa Dalgaları Hangi Alanlarda Kullanılabilir?

Ruhsal kabiliyetlerin kullanılması ve geliştirilmesinde alfa dalgalarının kullanımı

Alfa dalgaları bizi madde seviyesinden madde ötesi seviyeye taşıyan dalgalar olduğu için bilinçli teta ve delta öncesi mutlaka deneyimlenmesi gereken dalgalardır. Ruhsal derinliğe inilmeden, doğuştan gelen kabiliyetler de dahil hiçbir ruhsal kabiliyet tam olarak kontrol edilemez, geliştirilemez ve açığa çıkarılamaz. (Beta ve gama seviyesi hariç ancak bağlantı noktalarında ihtiyaç duyulur)

Alfa Dalgalarının Kullanıldığı Alanlar

Kavranması ve tanımlanması zor soyut konular
İlham gerektiren etkinlikler (beste çalışmaları, resim vb.)
İmajinasyon (Bilinçli hayal kurma)
Sakinleşme ve rahatlama
Ruhsal odaklanma
Bilinçli rüya evreleri
Astral seyahat
İleri seviye telepati çalışmaları (ruhsal seviyeden telepatik kontrol)
Oto hipnoz
Derin trans çalışmaları
Prekognisyon (olacak olayların önceden görülmesi) yeteneğini kontrolü ve geliştirilmesi
Premonisyon (olacak olayların önceden sezilmesi) yeteneğini kontrol ve geliştirmede
Postkognisyon (geçmişe gitme) yeteneğini kontrol ve geliştirme
Ruhsal derinlik, ruhsal bütünlük ve telkinle doğal dmt deneyimi
Ezberlenmesi gereken konular için teta dalgalasına geçişte
Yeni bir dil öğreniminde tetaya geçiş aşamasında
Teta aşamasında telkinle yönlendirmede
İlham gerektiren sanatsal etkinliklerde

ve benzer çok sayıda ruhsal derinlik, teta ve delta aşamalarına geçilmesini gerekli kılan durumlarda kullanılabilir.

Alfa dalgalarını telkinlerle destekleyerek yukarıda eklediğim alanlarda subliminal veya doğrudan hazırladığınız telkin içeriklerinize ekleyerek kullanabilirsiniz. Dalgaları telkinle birlikte kullanacaksanız aşağıdaki makalelerden gereken programlar ve dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Telkin Nedir? Nasıl Etki Eder? Bilinçaltı ve Etki Mekanizması

Telkin, Subliminal Mesaj ve Hipnoz Etkisi

Subliminal Mesaj Nasıl Hazırlanır? Nasıl Yazılır?

Alfa Dalgaları Nasıl Arttırılır?

Alfa dalgalarını artırmanın iki yolu vardır.

1- Doğal ve bilinçli alfa deneyimleri yaşamak
2- Yapay üretilen alfa dalgalarını kullanmak

Eğer beyin yapınız yapay beyin dalgaları ile değişime açık değilse (öyle olmasını umarım) doğal ve bilinçli bir alfa deneyimi yaşamadan doğrudan alfa dalgası veya alfa dalgası yayan müzikler dinlemek kağıt üzerine çizilmiş şekerin tadına bakmak gibi olacaktır.

Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta var. Kağıdın üzerine çizmiş olduğunuz şekerin tadını hipnoz altında iken istediğiniz şekilde alabilirsiniz. Bunun için birinin sizi hipnoz ettikten sonra şu telkini vermesi yeterlidir “karşında unutamayacağın kadar lezzetli bir şeker var, tadına bakıp bana tadının neye benzediğini anlatır mısın?”

Dikkat etmeniz gereken noktalar şunlardır

* Telkinde orada şeker olup olmadığı sorulmadı

* Gerçekten bir şeker tadının var olup olmadığı da sorulmadı

Verilen telkine göre orada bir şeker var. O anki gerçeklik olgusuna ters düşmemek için beyin size orada bir şeker portresi çizer ve tat alma duyularınızı etkileyerek olası en güzel tatları size sunar.

Yapay alfa dalgası kullanacaksınız bu noktaları göz önünde bulundurmanız gerekir. Bu konulardaki gerçeklik elle dokunduğumuz, kokladığımız, tattığımız ve hissettiğimiz değildir. Olmasını istediğimizdir.

Yapay beyin dalgalarını artırmak için farklı frekanslarda dalga üreten ve hassas ayarlar gerektiren programlar vardır. Epilepsi ve benzer rahatsızlıkları olanların yapay dalgalardan uzak durması gerektiğini bir kez daha tekrarlayarak konu içerisine eklediğim örnek alfa seslerini çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Ham ses halini isteyenlerin konu altına yazmaları yeterli.

Doğal alfa dalgasını deneyimlemek ve artırmak için ruhsal derinlik sağlayan çalışmalar yapmak yeterlidir. Derin trans çalışması, meditasyon, tefekkür, nefes egzersizleri, gece 2-3 arası uyuduktan sonra kalkmak, düzenli ibadet yapmak alfa dalgalarını artırarak yaşamımızın her anına yayacaktır.

 

İlgili Konular

Doğal Alfa Deneyimi Yaşamak İçin: Nasıl Transa Geçilir? Derin Transa Geçiş, Alfa Teta Evresi

Beyin Dalgaları; Gama, Beta, Alfa, Teta, Delta işlev ve Kullanımları

Gama Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım Alanları

Beta Dalgaları, Özellikleri, Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Teta Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım Alanları

Delta Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım Alanları

 

Alfa Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım Alanları

www.parapsikoloji.net 9 Aralık 2018

Son Güncelleme 21 Ocak 2023 Emr

Emr
“İnsan ruhunu yitirmediği sürece yapamayacağı şeyler sınırlıdır AMA sınıra ulaşmak için vazgeçmesi gerekenleri terkedemeyecek kadar da bencil, tembel ve egoisttir”
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 40 YORUM
 1. blank bahattin gürbüz dedi ki:

  harika bir calisma olmus, elinize yüreginize saglik. gercektende alfada oto hipnozu ögrenmek ve hayatima , yasamima format atmak istiyorum.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Rica ederim. Oto hipnozu bireysel olarak başarmak zaman alabilir. İyi bir hipnoterapist veya hipnotizör aracılığı ile kısa sürede başarabilirsiniz.

 2. blank Figuran dedi ki:

  Merhaba,paylastiginiz makale cok bilgilendirici tesekkur ederim…sosyal anksiyete icin hangi frekanslari onerirsiniz?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Rica ederim.

   Bu konuda Nöroloji bölümünde EEG veya Beyin Haritalaması (QEEG) çıkarıldıktan sonra uzman bir Nörolog veya Psikolog’tan tavsiye almanız daha doğru olur. Bireysel çalışma yapmak isterseniz Telkin Kategorisi altında gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

 3. blank dogan dedi ki:

  merhaba ilham almak için alfa yı nasıl kullanırız lütfen acil cevap verirmisiniz

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Alfa’nın Teta’ya yakın frekanslarını (11-13) deneyebilirsiniz. O anki ruhsal durumunuza göre daha düşük frekanslardan da başlayabilirsiniz.
   Ama gerçek anlamda ilhamlara açık olma deneyimini derin trans halinde doğal alfa-teta evresinde yaşayabilirsiniz. Nasıl Transa Geçilir? Derin Transa Geçiş, Alfa Teta Evresi

 4. blank Eda dedi ki:

  Merhaba. Harika bilgiler ve emeğiniz için teşekkür ediyorum öncelikle.. Alfa ses örneklerinin ham sesli halini isteyebileceğimizi okudum yazınızda. Gönderirseniz çok mutlu olurum. Teşekkürler..

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Teşekkürler düşünceleriniz için. Evet konuyu ilk hazırladığımda yazmıştım ama aradan geçen sürede o dosyaları bulmam zor. 1 Saatlik uzun versiyonlarını hazırlıyorum, tamamlandığında onları gönderebilirim.

 5. blank Melisa dedi ki:

  Üniversite sınavına hazırlanıyorum odaklanamıyorum ve çok unutkanım hangisini veya hangilerini dinlersem faydası olur sizce?Birde bazen çok kolay bildiğim soruları farklı zaman ve mekanlarda yapamıyorum bunun ne ile alakası olabilir sizce?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Odaklanma konusunda yapay beyin dalgalarından ziyada odaklanma çalışmaları yapmanızı öneririm. Nasıl Transa Geçilir? Derin Transa Geçiş, Alfa Teta Evresi konusunda anlatılan uygulamayı yapın. Telkin Hazırlama linki altındaki konulardan yararlanarak ihtiyacınız olan telkinleri hazırlayın veya kaydedip dinleyin.

   Trans halinde iken, Telkin kullanmadan da sadece zihinsel motivasyonunuzu kullanarak “birazdan ders çalışmaya başlıyorum, tüm dikkatimi derse ve okuduklarıma veriyorum. O kadar güçlü bir şekilde odaklanıyorum ki okuduğum hiçbir şeyi unutmuyorum, ders çalışmak bana sorumluluklarımı yerine getirdiğim için büyük bir huzur veriyor” tarzı cümleler kurabilirsiniz.

   Yıllar önce ders çalışma ve verimliliğin artırılması ile ilgili bir telkin çalışması hazırlayıp yayınlamıştım. Hatırlatırsanız yayınlayayım onu da kullanırsınız.

   Dikkat dağınıklığının bir çok sebebi var. Kişisel özelliklerinizle de ilgili olabilir. Eğer sürekli aynı ortamda ders çalışmaya alışmışsanız farklı ortamlarda odaklanamamanız çoğu zaman normal kaşılanabilir. Sorunu aşmak için derslerinizi daha iyi odaklanabildiğiniz aynı ortamda çalışın soruları farklı ortamlarda çözün. Hatta balkonunuz varsa balkonda da çözün ki zihniniz her koşulda odaklanmayı öğrenebilsin.

 6. blank Emre dedi ki:

  Yukarıda yüksek alfa dalgaları Teta evresine geçiş öncesi dalgalardır diye belirtmişsiniz burada bir hata olabilir mi yani tetadan önceki son evre düşük alfa olması gerekmiyor mu çünkü frekans değerleri daha yakın??

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Evet yanlış ifade etmişim o bölümü düzelttim. Teşekkürler. Tam olarak orada ifade etmeye çalıştığım ama yarım kalan bölümde Frekans değerlerindeki düşüş aslında ruhsal açıdan yükseliştir. Maddesel olarak değerlerin düşmesi ruhsal anlamda yükselişi ve derinliği temsil eder.

   Değişen bölüm.

   Ruhsal derinleşmeyi ifade eden Teta dalgalarına geçiş anında düşük alfa dalgaları yayınlanmaya başlar. Alfa’dan Betaya yani madde boyutuna geçiş anında ise yüksek alfa dalgaları yayınlanmaktadır.

   Ruhsal seviyeden tekrar dönüşte Teta’dan Alfaya sırası ile düşük, orta ve yüksek alfa yayınlanır.”

 7. blank Hüseyin dedi ki:

  iyi günler. ben 25 yıl önce hafızlığı bitirdim. tabi üzerinden bu kadar zaman geçince haliyle unutmalar veya hatırlamakta zorlandığım zamanlar çok oluyor ezbere okuma yaparken. ” Alfa Dalgalarının kullanıldığı Alanlar” bölümünde “Ezberlenmesi gereken konular için teta dalgasına geçişte” diye bir madde var. Buradan kareketle hafızlığımı tekrar edip unuttuklarımı geri getirme noktasında uyumak için yatınca bu dalga boyutunda kulaklıkla Kur’anı Kerim dinlesem faydası olurmu ? Ya da doğru uygulama olarak sizin öneriniz nedir? teşekkür ederim iyi çalışmalar.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   İyi günler.
   Dinlemekten ziyade alfa seviyesinde bulunmak daha etkilidir. Doğal yolla bu seviyeye giriş yapılamadığında eğer sizde etkisi oluyorsa dinlenebilir. Ancak yapay beyin dalgaları dinlemek herkeste aynı etkileri göstermeyecektir.
   Kalıcı ve etkili ezber için Nasıl Transa Geçilir? Derin Transa Geçiş, Alfa Teta Evresi konusunda anlatılan uygulamayı yapıp kendinizi hazır hale getirmek daha etkili olacaktır. Uygulama sırasında “daha kolay ezberliyorum, okuduklarımı unutmuyorum, çok kolay ezberliyorum…” şeklinde kendinize telkinler verebilirsiniz.

   Yeme içme alışkanlığının yeniden gözden geçirilmesi çok önemli. Mümkün olduğunca az yemek, hayvansal gıdaları azaltmak bedenin sindirime ayırdığı enerjiyi azaltacağı için ezber hızını ve etkisini artıracaktır. Konuyla ilgili Ruhsal Gelişimde Yalnızlık Etkisi ve Yapılması Gerekenler konusuna da bakabilirsiniz. Bir süre yalnız kalarak zihninizi hazırlayabilirsiniz. Bedenen ve ruhen hazır olduğunuzda hem hatırlama hem de yeniden hafızaya alma çok daha kolay olacaktır.

   1. blank Hüseyin dedi ki:

    İlgiiniz ve önerileriniz için çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.

    1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

     Rica ederim. Niyetinizle birlikte çalışmanızında verimli ve bereketli olmasını dilerim.

 8. blank Hilal dedi ki:

  Merhabalar örtülü depresyon adı altında alfa dalga seviyelerimin düştüğü söylenmişti sese aşırı duyarlılık sanki ezan kulağımın dibinde okunurcasina etraftaki sesler için hassaslık vardı göz açamama konuşamama kışlalarda başlayınca filmler çekilmişti vs. Ve sadece tatil önermişti doktor sizce bunun tekrarlama durumu olabilir mi? Rüyalar,astral seyahatlar konusunda da anılarım mevcut.Bazı zamanlar beynimde elektrik cızırtı sesi gibi sesler duyduğum da oluyor.Teşekkürler.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Doktorunuzun tavsiyelerini dinleyin lütfen. Tıbbi olarak tüm ihtimaller tüketildiğinde diğer sebeplere bakmak daha iyi olur.
   Yaşadıklarınız doğuştan gelen ruhsal hassasiyetlerinizle de ilgili olabilir bunu doğrulamak için doğum haritanızı çıkararak Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları konusundan kontrol edebilirsiniz.
   Ruhsal hassasiyetlerle ortaya çıkan durumları kontrol etmek zordur. Öncelikle tıbbi yollarla yaşamınızı zorlaştıran durumları ortadan kaldırmaya çalışın. Eğer sorununuz doğuştan aldığınız etkilerle ilgili ise o konuyu kendinizi zor durumda bırakmayacak şekilde araştırarak bilgi edinmeye çalışın. Ruhsal Güçler, Kaynağı ve Yaşanan Sorunlar

 9. blank serpil dedi ki:

  bu dalgaları 3 sn ye bile dinleyemdim. kafam patlıycak gibi oldu hemen kapattım . bunun nedeni ne acaba

  1. blank serpil dedi ki:

   birde en düşük frekanslı alfa dinledim ve kötü etkiledi hemen kapamak zorunda kaldım. o dalganın frekansının açılımı neydi yani dilsel anlamda bir karşılığı varmıydı

  2. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Yapay beyin dalgaları konuda uyarı olarak ta belirttiğim gibi epilepsi veya benzer hassasiyetleri olanlar için uygun değildir. Müzik arkasına gizlenen yapay beyin dalgaları doğrudan etkilemeyebilir ancak sadece beyin dalgalarından ibaret sesler daha yoğun bir etkiye sebep olmuş olabilir.

   1. blank serpil dedi ki:

    epilepsi hastası değilim. benzeri hassasiyetten kastınız nedir acaba. bilginiz varsa bu konuda, cevaplayabilir misiniz?

    1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

     Misofanya adı verilen rahatsızlıkta bazı seslere aşırı tepki verilir, seslere karşı seçicilik oluşur. Bu seçicilik herkeste farklı tetikleme unsuru ile kendisini gösterebilir.

     1. blank serpil ay dedi ki:

      slmlar. dediğiniz durumu araştırdım. misofanya duyulabilir ses aralığındaki seslere verilen tepkilerle ilgili ancak alfa dalgaları 20 hz daha düşün frekanslı olduğu için duyulamaz sesler arasında. niyetim yargılama vb. değil yanlış anlamayın sadece oldukça merak ettim neden böyle bir tepki verdiğimi.

     2. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

      Misofonya’yı örnek istediğiniz için vermiştim.
      Ses dalgaları konusunda düştüğünüz bir hata var. Yaptığınız açıklamaya göre sayfadaki örnek sesleri hiç duymuyor olmanız gerekir. Seslerin Hz değerleri titreşim sayısı ile ilgilidir. Frekansların duyulabilir eşiğe getirilebilmesi için db seviyeleri yükseltilebilir. Dijital ortamda yayınlanan sesler beynimizin yaydığı dalgaların duyabileceğimiz değerlerde yayınlanmış hali diyebiliriz. Beyinlerimizin yaydığı dalgaları duyabildiğimiz bir hayat yaşanabilir mi? Yapay sesleri dinlerken dinleme süresine ve ses seviyesine dikkat edilmelidir.

      Yapay alfa sesine verdiğiniz tepkinin nedeni ile ilgili ölçüm yapılmadan söylenebilecekler sadece ihtimallerle sınırlı olacaktır. Asıl nedeni bulmak için EEG ölçümü yapabilen bir Psikiyatri merkezine gitmeniz daha doğru olur.

     3. blank Şaşkın Ördek dedi ki:

      Alfa ve teta seviyesine nasıl geçeceğimi bilmiyorum kısaca nasıl bu evrelere geçebilirim teşekkürler

     4. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

      Konunun sonunda İlgili Konular başlığı altında “Doğal Alfa Denetimi Yaşamak İçin” yapmanız gerekenleri anlatan konunun linki mevcut.

 10. blank Palmiye dedi ki:

  Teşekkür ederim çok güzel bir çalışma ve örnekleme olmuş. Alfa seslerinin uzun versiyonlarını da yayınlamanızı bekliyorum.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Rica ederim. Zaman bulduğumuzda youtube üzerinde yayınlayıp buradan bilgilendiririz.

   1. blank serpil dedi ki:

    bu dalgalar sizi hiç rahatsız etmedi mi ben çok fena oldum

 11. blank GÖKNUR GÖK dedi ki:

  ben uyurken sürekli bir yerlerden düştüğümü görüp sonra irkilerek uyanan bir insanım hatta artık öylesine arttı ki gerçek dünyada sarsıldığıma yemin edebilirim ama uyandığımda kimse yok etrafımda bunun da dalga geçişleriyle bir ilgisi olabilir mi

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   “Trans anında ani uyanış ve irkilmelerin nedenleri” başlığı altında da belirttiğim gibi ani geçişlerde bu gibi durumlar yaşanmaktadır. Bilinçli yapılan trans çalışmalarında sebepler anlaşılabildiği için sorun olmayabilir. Ancak bu durum ileri boyutlardaysa farklı nedenlerde olabilir. Stres, kaygı, depresyon veya bu durumun yaşanmasına neden olabilecek farklı durumlar… Daha önce bu gibi durumları bilinçli olarak yaşamamışsanız sizi endişelendirebilecek düzeylerde olabilir.

   Bu durumda öncelikle sebebi bulmaya yönelin. Yaşadığınız durum derin uykudan aniden uyandırılma ile eşdeğer diyebiliriz. Bir anda alfa veya teta evresinden beta evresine geçiş insanı ciddi anlamda sarsabilir. Karıncalanmalar, titreşimler, zonklamalar, hızlı kalp atışları, şaşkınlık ve panik görülebilir.

 12. blank melih uyan dedi ki:

  Öncelikle bu paylaşımın için yürekten teşekkür ederim çok faydalı ve bilgilendirici olmuş.yaptığım nefes egzersizlerinde e translara geçerken zorlanıyorum bana faydalı olacağından eminim.Bir şey sorucam aklıma gelmişken kendi olumlamalarımı yaparken bunları alfa ses frekansında dinlemek istiyorum bunun için neler mümkündür? ve ham sesleride ekleyebilir misin ?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Rica ederim. Faydalı olursa ne mutlu.

   Ses örneklerine uzun versiyonları eklemeyi düşünüyorum ancak zaman belirtemem. Müsait olduğumda hazırlayıp eklerim.

   “alfa ses frekansında dinlemek istiyorum bunun için neler mümkündür?” bu kısmı açar mısınız?

   1. blank melih uyan dedi ki:

    olumlama cümlelerimi -telkinleirmi alfa ses frekansına çevirip direk bilinçaltına yüklemek istiyorum bunu yapabilmem için neler mümkün?

    1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

     Telkin kategorisi altındaki konularda ayrıntılı olarak yapmak istediğinizi anlatmaya çalıştım. Neler yapmanız gerektiğini konularda bulabilirsiniz.

 13. blank Hayrani dedi ki:

  Ben dalgaların ham ses halini nereden bulabilirim ?

  1. blank Hayrani dedi ki:

   Ben bir konuda takılı kaldım ve bilgi edinemedim
   Yapay dalgalar dinleyecek olursak
   Mesela rahatlamak isteyip de alfa dalgası dinlemek istediğimizde
   Sabit frekanstamı dinlemeliyiz ?
   Yoksa değişken azdan çoka veya çoktan aza şeklinde dalga boylarında sabit kalmamalımıyız ?
   Sabit dalga boyu dinlemek zararlımıdır ?

   Cevaplarsanız sevinirim.

   1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

    Konuda açıklamıştım, gerekirse not alarak tekrar okuyun lütfen.

  2. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Videoları indirerek düzenleme programları ile sesleri ayırıp kullanabilirsiniz. Subliminal Mesaj Hazırlamada Kullanılan Programlar konusundaki uygun ses işleme programlarından birini kullanabilirsiniz.

   Zaman bulabilirsem her beyin dalgası için ayrı ayrı uzun süreli sesler eklemeye çalışırım.

error: Korumalı İçerik!