Premonisyon Gelecekteki Olayları Hissetme

Premonisyon Nedir? Premonisyon Gelecekteki Olayları HissetmePremonisyon Gelecekteki Olayları Hissetme

Olacak, yaşanacak ve olma ihtimali olan olayların önceden hissedilmesi olarak tarif edilir. Önsezi veya Durusezi olarak ta ifade edilebilir. Ruhsal hassasiyetleri yüksek olan insanlarda görülen özelliklerden biridir. Doğuştan gelen bir özellik olabileceği gibi sonradan da ortaya çıkabilir. İnsanın iç dünyasını zorlayan bir özelliktir. Prekognisyon gibi netlik yoktur, hisler hakimdir. Günlük yaşamda olan olaylar ve duygular, iç aleme dolan hislerle karıştığında iç özgürlüğünü elde edememiş olanlarda büyük bir karmaşaya neden olabilir.

Premonisyon Gelecekteki Olayları Hissetme

Prekognisyon olayları rüyada ve gün içerisinde alıcı konumunda iken doğrudan film izler gibi görürken, Premonisyon içine doğan hislerle birşeylerin olabileceğini hisseder. Algılar herkeste net olmaz. Hisler telepatik algı ile içe doğar tanımlanamayabilir. Daha önce hiç algılanmayan bir koku gibidir. Sadece benzerliklerle, Bilinen duygularla tarif edilebilir. Her his birbirinden farklılıklar gösterebilir. Görüntüsü ve sesi olmayan, hissederek yaşadığınız bir film gibidir.

Kötü, güzel ve şaşırtıcı birşeyler olacağı şeklinde yorumlanabilir. Kişide premonisyon özelliği gerçekten varsa bir süre sonra hissedilenler ortaya çıkar. Bu özelliğin tam olarak olmadığı insanlar algıladıkları her hissi, duygularını ve mantıklarını da karıştırarak yorumlamaya çalışırlar. Bu durumda ilk içlerine doğanın doğru, yorumlama anından itibaren de yanlış olma ihtimali ortaya çıkar. Bu durumda olanlar hislerini yorumlayarak başkalarına anlatmamaya çalışmalıdırlar. İnsanlar olabilme ihtimalini göz önünde bulundurarak karar almaya başlayabilirler, olanlardan sizin sorumlu olmanıza ortam hazırlanır. Doğuştan premonisyon özelliklerinizin ne kadar yoğun olduğunu öğrenmek için Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları linkine bakabilirsiniz.

Mutlak ve Mutlak Olmayan Olaylar Bilgisi

Algıları net alabilenler, kendilerini geliştirenler aldıkları hislere yoğunlaşarak doğru bilgilere ulaşabilirler. Ancak olacak olayların her zaman gerçekleşmesi söz konusu olmayabilir. Olayların olması mutlak ve muğlaklık taşır. Kesin ve mutlak olanlar açık değildir. Olma ihtimali yüksek veya az olabilir, olaylar erken veya geç olabileceği gibi hiç olmayabilirde. Dahil olmadığınız bir akıntı içerisinde akıntının varlığını ve olabilecekleri; olasılıkları değerlendirerek öngörebilirsiniz ama akıntının nerede nasıl sona ereceğini bilmek mümkün değildir. Bunu bilebilmek için akıntının başladığı yerden bittiği yere kadar tüm güzergahı bilmeniz gerekir. Bir olaylı tam doğrulukla bilebilmeniz için sizinle ilgili herşey hakkında bilgi sahibi olmanız ve sayısız tüm olasılıkları değerlendirebilmeniz gerekir.

Bir arkadaşınızla ilgili olan olay hakkında mutlak bilgi sahibi olmak için sadece arkadaşınızı tanımanız yeterli değildir. Onun hayatını, hayat içindeki gidişatını değiştirebilecek tüm nesneleri ve canlıları da tam olarak bilmelisiniz. Yanınıza gelirken, önüne çıkan bir kedi korkmasına neden olup yere düşebilir, bir sinek rahatsız ettiği için elini sineğe doğru sallar o sırada orada bulunan bir başkası bu hareketi kendisine karşı bir hareket olarak algılar ve kavga çıkar.

Ayrıntılar ve Olasılıklar

# Yere düşeceğini bilebilmeniz için arkadaşınızın nelere nasıl tepki verdiğini bilmeniz gerekir. Neler olduğunda düşer veya düşmez? Nelerden korkar, hangi korkuda tepkisi ne olur? Bunu net olarak bilebilmeniz için doğduğu andan itibaren tüm hayatını bilmelisiniz. Hangi korkuya neler sebep oldu? Etrafında kimler onu nasıl etkiledi? Hangi cümleler, hangi sesler, hangi müzikler, hangi filmler, hangi arkadaşları, akrabaları nasıl etkiledi? Tüm bunları bilmelisiniz ki tüm olasılıkları net olarak değerlendirme imkanınız olabilsin.

# Kedinin oradan geçme zamanını bilebilmeniz, el hareketini yanlış anlayan ve kavgaya sebep olan kişinin orada, o hareketi o anda görme ihtimalini bilmeniz, iki örnekteki tüm nesneleri ve canlıları tanımanız, hava olaylarını hesaba katmanız, o an bir göktaşı düşüp düşmeyeceğini bilmeniz gerekir. Eğer biraz daha ayrıntıya girerseniz tüm insanlar birbirleri ile bağlantılı olduğu için tümü hakkında bilgi sahibi olmanız yani insanın kaynağına kadar inmeniz gerekir. Bu durum tüm maddeler ve canlılar içinde geçerlidir. Isı maddeyi nasıl etkiler, hangi etki hangi sonuçları ortaya çıkartır!…

Ayrıntılar abartılı! biliyorum, konunun ne kadar hassas bir konu olduğunu anlatmaya çalıştım. Sadece basit bir konu üzerine oluşturulan bir teorinin ne kadar ayrıntıya indiğini görüyorsunuz. Premonisyonların net olmayan sezgiler üzerine yapacakları yorumların tutarlılığı da bu ayrıntılarla ilgili.

Premonisyon ve Prekognisyon

Premonisyon özelliği yani olacakları önceden hissetme özelliği, prekognisyon özelliğine göre yanılma ihtimali daha yüksek bir özelliktir. Prekognisyon olayı izlediği için zamanını bilemeyebilir, olay gerçekleşmeyebilir, değişim olabilir ama yanılma ihtimali daha düşüktür. Yanılma ihtimali bir üst paragraftaki olasılıkların çokluğuna ve olaya müdahil olanların seyrine göre değişiklik gösterir.

Premonisyonlar hassas bir yapıya sahip oldukları için başkalarından etki almaya açık olabilirler. Gelen bir hissi değerlendirirken yalnız olmaları önemlidir. Hisse yoğunlaşarak aynı hissi yakalayıp içinde yer almaları ayrıntılara ulaşmalarında yardımcı olabilir. Astrolojik etkiler bu özelliğin doğuştan ortaya çıkmasında ilgilidir.

Premonisyon Önsezi Yeteneği Nasıl Geliştirilebilir?

Olacakları önceden sezme özelliği özellikle balık burcu etkisinin yoğun olduğu konumlarda görülür. Bu etki yapısı itibari ile ruhsal etkileşimi artırdığı için tüm insanlardan olumlu veya olumsuz etkilenmeye açıktır. Girilen ortamlardan, birlikte olunan insanlardan, hakkında konuşulanlarda ve hemen her türlü enerjilerden etki almaya müsait bir yapıları vardır. Bu konuda neler yapmaları gerektiği Psişik İnsanların Özellikleri ve Ruh Halleri konusunda ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. O konuyu dikkat bir şekilde okumalarını öneririm.

Eğer tarif edemediğiniz hislerle ne yapacağınızı bilemez bir durumda iseniz ilk yapmanız gereken bir süre yalnız kalıp ruhsal bütünlüğünüzü sağlamak olmalıdır. Ruhsal Gelişimde Yalnızlık Etkisi ve Yapılması Gerekenler konusunda anlatılanlar daha çok ruhsal sezgileri gelişmiş ancak bunları kontrol edemedikleri için yaşamları sis bulutunun arkasında kaybolmaya başlamış olanlar içindir.

Önsezi Yeteneğiniz Geliştirmek için

# Bir süre yalnız kalın

# Altta linki verilen transa geçiş çalışmasını uygulayın

# Hislerinize ve bu hislerin kaynağına odaklanmaya çalışın.

# Hislerinizle ilgili “bilinç” oluşturmaya çalışın. Kelimeler, isimler, günler ve aylar gibi belirleyeceğiniz kavramlar üzerine yoğunlaşarak “serbest çağrışım” (müdahale etmeden izleme) yoluyla müdahale etmeden gelen hisleri algılamaya çalışın.

# Net olan hislerinizi not alın. Hangi zamanlarda ve durumlarda içinize doğan hisler daha doğru ve kesin bunlar üzerine odaklanmaya çalışın.

# Hislerinizi yapacağınız planlı çalışmalarla denetim altına almaya çalışın.

Sahip olduğunuz özellikleri genişletmek ve geliştirmek için Transa Nasıl Geçilir ve İmajinasyon kategorisi altındaki konularda yer alan teknikleri gözden geçirebilirsiniz.

Akıldan Geçenlerin ve Düşünülenlerin Gerçekleşmesi

Akıldan geçen herşey gerçekleşir mi? Bir olay gerçekleşmeden önce hissedilebilir mi? Premonisyonların yani önsezi yeteneği olanların sıklıkla yaşadıkları durumlardan biri de “bir olay gerçekleşmeden önce o olayın olacağı ile ilgili hislerin içlerine doğmasıdır” eğer bu yeteneğe sahip olanlar önsezilerine yeterince güvenmiyorlar veya aldıkları etki fazla güçlü değilse bu hisler kısa bir an içlerine doğar ve sonra kaybolur.

Önsezi yeteneği güçlü olanlar ise duygusal anlamda etkilenecekleri, şaşıracakları, sevinecekleri ve üzülecekleri olayları önceden hissederler ve çoğu zaman da bunu “hissediyorum bir şey olacak“, “neler olacağını önceden hissedebiliyorum“, “başıma gelecekleri önceden hissedebiliyorum, anlayabiliyorum“, “başkalarının ne söyleyeceğini önceden biliyorum, hissedebiliyorum” şeklinde ifade ederler. Bazıları yaşayacakları olayların nasıl olacağını, neler olabileceğini, kimlerin nasıl etkileneceğini de önceden hissederek bilebilirler. Bu kategoride yer alanlar, arkadaşlarının veya iletişim halinde oldukları insanların “bir şey söylemeden önce ne söyleyeceğini de hissedebilirler“. Bu hissediş eğer kendilerinde telepati yeteneği de varsa doğrudan zihinden geçen cümlenin algılanması şeklinde, telepati yeteneği yoksa sadece “bir şeyler söyleyeceğini hissetme” şeklinde yansıyabilir. Hissedişler kelime veya cümle şeklinde değil sadece ruhsal hissediş şeklinde gerçekleşir.

Önsezi Premonisyon Yeteneği Olanların Özellikleri

Aşağıdaki özelliklerden bir kısmı sizde varsa önsezi yeteneğiniz var demektir

# Bir kişinin bir yerde olacağını hissetmek

# Bir şeyler olacağını önceden hissetmek

# Telefonun çalacağını veya kapının çalınacağını hissetmek

# Elektriklerin kesileceğini veya bir aletin bozulacağını önceden hissetmek

# Olayın sonuçlarını önceden hissetmek

# Gününüzün nasıl geçeceğini hissetmek

# Gördüğünüz insanlarını size ne söyleyeceğini önceden hissetmek

# İyi veya kötü bir olay gerçekleşmeden önce kendinizi iyi veya kötü hissetmek

# Kaza olacağını önceden hissetmek

Premonisyon ile İlgili İlginizi Çekebilecek Konular:

Gelecekte olabilecek kesinleşmemiş olaylarla ilgili görüşleri, öngörüleri konu alan

Prekognisyon Olacakları Görme

Doğum haritanızda hangi konumlarda Premonisyon ve Prekognisyon yeteneğiniz olabileceğini öğrenebileceğiniz

Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

 

Premonisyon Gelecekteki Olayları Hissetme 

www.parapsikoloji.net 16 Eylül 2017

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 5 YORUM
 1. Berna dedi ki:

  Birisi hakkında yoğunlaşırsam onun hakkındaki şeyleri hissedebiliyorum. Bebeğin cinsiyeti aile problemleri gibi fakat uykumda ani birsey hissedersem titreme ve üşüme nobetiyle kalkıyorum son 1 aydır çok sık oluyor bu da beni korkutuyor

 2. Damla dedi ki:

  Arada oluyor ve çıkıyor ben düşünmüyorum aniden aklıma geliyor en kötüsü bu olaydı annem araba sürüyordu bende yanımdaydım aniden bir şeyler hissettşm ve anneme söyledim dedimki anne kötü bir şey olacak dedi ne olacak ben dedim ailrmizin başına kötü bir olay gelecek hatta babamın başına gelecek arada böyle şeylet olduğundan annem biraz korkmuştu ama pek takmadımaradan zaman geçti babam işe giderken silahla vuruldu arada hissediyorum ve çıkıyor doğru mu acaba gerçektende bende hissedebilir olabilir miyim ki

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Geçmiş olsun.
   Eğer Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları konusunda belirtilen konumlardan etki alınmışsa doğal olarak hissedilir.

 3. Nursima dedi ki:

  Merhaba. Ben olabilecek bazı kötü şeyleri hissedebiliyorum. İran-Irak hattında deprem olduğu zaman o gün arkadaşlarıma bugün deprem olacak demiştim oldu. Rüyamda kar yağdığını görmüştüm bunu arkadaşıma söyledin o da o zaman kar yapacak demişti 10 saniye sonra Mart ayında ve havanın yağmurlu olmasın rağmen kısa süreliğine kar yağmıştı. Gazzede olan katliamın sabahında arkadaşıma bugün çok kötü birşey olacak demiştim ve oldu. Daha buna benzer olaylar var. Ne yapmalıyım. Bunun dışında buna benzer olaylarda yaşıyorum. Lütfen bir fikir verin.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Yapmanızı gerektirecek bir durum yok. Bazı insanların ruhsal özellikleri alıcı gibidir ve henüz gerçekleşmeden olacak olayları hisseder veya görür. Tıpkı bazı canlıların deprem olmadan önce hissetmesi gibi. Eğer doğuştan gelen bir etki ile olacak olayları hissediyor veya görüyorsanız bu sizin ruhsal yapınızın bir parçasıdır. Eğer geliştirmek isterseniz http://www.parapsikoloji.net/ruhsal-gucleri-gelistirme-yontem-ve-teknikleri/ konusuna bakabilirsiniz.

   Bu yaşadıklarınız sizi tedirgin ediyorsa öncelikle doğal bir durum olduğunu kabul edin ve yalnız olmadığınızı unutmayın. Farklı boyutlarıyla bu özelliğin bulunduğu çok sayıda insan var. Belli dönemlerde artabilir veya azabilir. Siz üzerine düşer sorun haline getirirseniz problem haline gelir. Sorun yapmaz doğal karşılarsanız herşey olması gerektiği gibi olur.

error: Korumalı İçerik!