Prekognisyon Öngörü Gelecekte Olacak Olayları Görme

Prekognisyon Öngörü Gelecekte Olacak Olayları Görme

Prekognisyon Öngörü yeteneği ile olacak bir olay henüz olmadan nasıl görülebilir? Öngörü yeteneği nasıl geliştirilebilir?

Prekognisyon (Öngörü) Nedir?, ruhsal yapısı gereği algıladığı görüntüleri bilinç düzeyinde görüntüleme, olacak olayları önceden görme yeteneğine verilen addır. Öngörü, Durubilir veya olacakları önceden bilme, görme olarak ta ifade edilebilir.

Prekognisyon özelliği ile görülenler kesin ve mutlak değildir. Ancak Premonisyonların hislerine göre doğruluk oranları daha yüksektir. Görülenler yer, zaman ve oluş olarak değişikliğe uğrayabilir veya hiç olmayabilir. Bu görenlerin yanlış gördükleri anlamına gelmez. Hiçbir görüntü olacak son görüntü değildir. Olacakların önceden görülmesi ve görülenlerin ortaya çıkması, kişinin ruhsal hassasiyetine göre değişkenlik gösterebilir. Kahin adı verilen Prekognisyonlar ve kehanet olarak ilettikleri bu duruma örnektir.

Olacak olaylar insanın madde seviyesine iki şekilde yansır.
Prekognisyon: Olacak olaylar net bir şekilde görüntülenir. Gelecekteki olayı önceden görme şeklinde nitelenir.
Premonisyon: Sezgi hakimdir. Birşeylerin olacağı sezilir ancak net bir şekilde ifade edilemez.

Bilimsel Açıdan Prekognisyon

Prekognisyon (öngörü) ile geleceğin görülmesi sayısız olayla net bir şekilde ortaya konulmuştur. Yalnız bu noktada parapsikologlar geleceğin önceden dizayn edilmiş olamayacağını belirtirler. Neo-Spiritüalistler ise gelecekte yaşanacakların geçmişte yapılanların sonuçları olarak kısmen belirlenmiş olduğunu iddia ederler. Oysa her iki grubunda atlamış oldukları bir nokta var ki inceleme olanağı mümkün olmadığı için bilimsel olarak izaha yatkın olmadığından değinilmemiş olabilir.

Ruh için zaman ve mekan kısıtlaması yoktur ve kendi evreninde hem geleceğe hem de geçmişe gidip gelebilir ve ruhsal bağ kurduğu her noktayı görebilir. Bu gidip gelmeler sırasında gördüklerini madde düzeyine aktarabilir veya bu özelliğe sahip insanlar bu durumu bilinç düzeyinde okuyup görebilirler. Aslında bunu hemen herkes yaşar. “Ben bu olayı daha önce yaşamıştım”. “Ben buraya daha önce gelmiştim”. “Ben seni daha önce görmüş gibiyim” tarzı sözler bu olayın bir yansımasıdır.

Olaylar Yaşanmadan Nasıl Görülür?

Prekognisyon (öngörü) olaylarında görüntülerin büyük kısmı rüyalar ile aktarılır iken bir kısmı da günün herhangi bir anında görüntü şeklinde alınabilir. Dalıp gitme halleri, derin düşüncelere dalma gibi trans halinin yaşandığı alfa ritminde veya yakın evrelerinde ruhsal katların açıldığı durumlarda ani görüntüler oluşabilir. Genelde görüntüler 2-3 gün içerisinde gerçekleşebilecek olaylarla ilgili olur.

Uzun vadeli görüntüler görenlerin sayısı azdır. Görülen görüntülerin büyük kısmı ruhen bağı olan kişilerle ilgilidir. (Ruhsal temas da denilebilir) Diğer görüntülerse kişiyi dolaylı yoldan etkileyecek görüntülerdir ki bu olaylarda duyulacak, görülecek veya bir şekilde bağ kurulacak (Öğrenildiğinde etki bırakacak) olaylardır. Çok sayıda insanı etkileyecek felaketler gibi.

Prekognisyon (öngörü) büyük oranda doğuştan gelir ancak yaşanan bir olay, ağır travmalar veya kazalar bu özelliğin ortaya çıkmasına neden olabilir. Ruhsal yönden hassas olan kişilerde, parapsikoloji ile ilgili konularla ilgilenenlerde, derin transa girilen meditasyon gibi uygulamaları yapan kişilerde de Prekognisyon olayları gözlemlenebilir. Buradaki önemli nokta kişinin ruhsal katları ile ne kadar irtibatta olduğudur. Kontrol dışı ortaya çıkan veya doğuştan gelen ve denetlenemeyen, ne olduğu bilinmeyen durumlarda korkutucu olabilir ancak ruhsal özellikler araştırılıp normal karşılanmalı ve gerekirse akademik yardım alınarak araştırılmalıdır.

Herşeyi  Hissetmek veya Görmek Mümkün mü?

Prekognisyon veya Premonisyon özelliğine sahip olanların büyük kısmı sadece “bu özellik bende var, herşeyi hissediyorum ve olacakları önceden görüyorum” noktasındadırlar. Yani sadece sonuç ve bilme kısmında. Öncesi yani kontrol aşamasında bir etkinlikleri yoktur. “Şu nasıl olabilir, görmek ve önceden bilmek istiyorum” bilinci ile hareket edenlerin, kabiliyetlerini geliştirmek için çaba gösterenlerin oranı çok azdır ve gene çok azı bilinç oluşturdukları konu ile bağlantılı bilgi alabilirler.

Tümüyle bütün ayrıntılara inemezler. Bunun en büyük nedeni yaşadığımız boyutla erişilmek istenen boyut arasındaki henüz tecrübe edilmemiş farklılıklardan kaynaklanır. Bir olayı henüz olmadan bilinçli bir şekilde hissetmek veya görmek için ruhsal boyutlarda daha büyük bir faaliyet gerektirir.

Madde planından bakacak olursak bir pervanenin dönüşünü normal görüş açımızla görmemiz mümkün değildir. Zamanda ön ve arka planın görüşü için, bir pervanenin dönüş hızını yakalayıp bir önceki hareketle bir sonraki hareketi arasında kıyas yapacak bir seviyeye gelinmesi gerekir. Bu noktaya gelebilmek ruhsal yönden ne kadar mümkünse herşeyi bilinçli ve kontrollü olarak görmek, hissetmek te o kadar mümkündür.

Geleceği Görmek ve Mutlak Sıfır Noktası

Yetenek olarak prekognisyon öngörü, gelecekte olacak olayları görme, doğal halinde bilinçsiz bir eylemdir ve mutlak gerçeklik içermeyebilir. Bilinç katıldığında, bilinci etkileyecek tüm geçmiş bilgi ve deneyimler görülecek tüm görüntüleri etkileyecek ve olasılıklar ortaya çıkacaktır. Tümüyle müdahelesiz bir görüş ancak mutlak sıfır noktasında olmayı yani ancak doğum öncesi, hiçbir maddesel bilginin henüz edinilmediği ana geri dönüp bakma zorunluluğunu da beraberinde getirir.

Genelde Neptün’ü 9. evde olanlarda bu özellik belirgin bir şekilde doğuştan gelen bir özellik olarak görülmektedir.

Prekognisyon (Öngörü) Gelecekte Olacak Olayları Görme ve Neptün 9. Ev etkisi

Olacak şeyleri doğru olarak önceden hisseder. Çok rüya görülür ve rüyalar genelde çıkar. Rüyada yaşanacak şeyi görmek, yaşanacakların önceden rüyalarda görülmesi bu konumla ilgilidir. Olacaklar daha önceden rüyada görülebilir. Geleceği görebilme yeteneği vardır. Bu görüş geleceği bilme değildir. Ruhsal bir özelliktir. Ruh için zaman ve mekan kavramı 3 boyutlu yaşamla kısıtlı olmadığı için kısa veya uzun vadede görüşler yakalanabilmektedir. Görüntüler her zaman olayla birebir örtüşmeyebilir, sembolik görüşlerde olabilmektedir. Kahin adı verilen insanların anlatımları buna örnek verilebilir.

Medyumluk ve yüksek ölçüde ilham veren doğaya sahip olabilirler ve psişik olgular, din, psikoloji, felsefe, tinselcilik, yıldızlarla ilgili projeksiyon ve diğer derin konuları araştırmak için muhtemel olan potansiyeli sağlar. Sezgi gücü, altıncı hissi çok kuvvetlidir.

Prekognisyon Öngörü yeteneği geliştirilebilir mi?

Prekognisyon öngörü yeteneği nasıl geliştirilir?

Eğer doğuştan alınan etkilerde uygun konumlar bulunuyorsa geliştirmek daha kolay olabilir. Özellikle balık burcu, yengeç burcu ve akrep burcu gibi su elementine dahil olan burçlarda öngörü yeteneği daha yoğun görülebilir.

Bu grupta yer alan burçların ruhsal hassasiyetleri daha yoğun olduğu için bu grupta yer alanlar veya doğum haritasında uygun konum bulunanlar derin trans çalışması ile başlayarak mevcut yeteneklerinin açılmalarını sağlayabilirler. Ruhsal kabiliyetlerin geliştirilmesinde ruhsal derinlik önemli olduğu için Nasıl Transa Geçilir? Derin Transa Geçiş makalesinde belirtilen çalışmayı yapmanız varolan yeteneklerinizi kontrollü bir şekilde geliştirmenizde yardımcı olacaktır.

Ancak trans çalışması tek başına yeterli değildir. Bu sadece ruhsal derinlik kazanmak için atılacak ilk adımdır. Durugörü tekniklerinin öğrenilerek geliştirilmesi ve ruhsal gelişim için yapılması gerekenlerin öğrenilmesi gerekir. Bu konuda Ruhsal Gelişim kategorisi altında bulunan konulara bakabilirsiniz.

Ayrıntılı teknik ve uygulamalar için Prekognisyon Öngörü Yeteneği Nasıl Geliştirilir? linkine bakabilirsiniz.

Prekognisyon (Öngörü) Yeteneği ve Geleceği Görmek

Geleceği görmek gaybı bilmek midir?

Görülenlerin büyük kısmı kişisel ve belli zaman dilimleri içerisindeki mutlak olmayan görüntülerdir. Değişken, kesin olmayan kader dilimindedir. Henüz olmadan gerçekleşmiş olayların görülmesi de sadece ruhun zaman ve mekan ötesine geçebilme özelliği ile ilgilidir. Bu özelliğe sahip olanların büyük kısmında görüşler kontrol dışıdır ve istemsiz bir şekilde ortaya çıkarlar.

Bu özelliği ileride olabilecek olayların ruhsal bir şekilde algılanması şeklinde de değerlendirebiliriz. Ancak olayların gidişatı farklı sebeplerle değişebilme olasılığını da barındırdığı için mutlak bir bilgi olarak değerlendirilemez. Tüm evrende meydana gelen olayların seyrine göre yaşadığımız dünyada ortaya çıkan gelişmeler ihtimalleri daraltır. Olabilecek olanlar belli tarihlere kayabilir, isimler ve yerler değişebilir.

Ruhsal özellik olarak geleceği görmek, öngörü yeteneğine sahip olmak; gelecekle ilgili kesin ve mutlak öngörü sahibi olmak demek değildir. Mutlak gelecek bilgisine sahip olabilmek geçmiş ve gelecek arasında tüm zamanlara tek bir görüşe sahip olmayı gerektirir ki bu insanın ister maddesel ister ruhsal sınırlarını aşan bir durumdur. Prekognisyon yani öngörü yeteneğine sahip olanların büyük kısmı sadece belli zaman dilimleri hakkında öngörüye sahiptirler.

Bu öngörülerde bir şekilde kendileri ile bağlantılı olabilecek olaylarla ilgilidir. Geniş zaman dilimlerinde öngörüye sahip olanlarsa sadece sembolik ifadelerle ancak net olmayan kesinliklerle gördüklerini ifade edebilirler. Bu konu hakkında aşağıda linkini verdiğim filmi izleyerek (film gereği konu abartılmış olsa da) olasılıkların değişimi hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Prekognisyon Yeteneğimizi İstediğimiz Zaman Kullanabilir miyiz?

Bunun için sıkı bir disiplinle uzun süreli çalışma gerekebilir. Bu “sıkı disiplin” konusu içerisine doğuştan gelen kabiliyetlerimize göre; uzun süre yalnızlık, az yeme, insanlardan belli bir süre uzak kalma gibi konularda girebilir.

Eğer doğuştan gelen kabiliyetler arasında prekognisyon özelliği gelişime açıksa daha hızlı ilerleme olabilir. Ancak Derin Transa Geçme gibi konularda “gözlerinizi kapattığınızdateta, delta ve ötesi dalga boylarına hızla geçebilecek seviyeye gelinmesi gerekir.

Öngörü Yeteneğinin Güçlendirilmesi için Taş

Öngörü yeteneğimizi güçlendirmek için yapayacağımız çalışmalarda kahin taşı olarak ta bilinen aquamarine (aquamarin) taşı kullanılabilir. Psişik enerjilerin dengelenmesinde, farkındalığın artırılmasında ve ruhsal yolla alınan mesajların anlamlandırılmasında yararlıdır.

Rüyada Geleceği Görmek ve Yaşamak Ayrıcalık mıdır?

Rüyada geleceği görmek ve yaşamak ayrıcalık mıdır? Olacakları önceden görmek bizi önemli bir insan yapar mı? Rüyada gördüğünü gerçek hayatta yaşamak nasıl değerlendirilebilir?

Doğuştan öngörü yeteneğine sahip insanlar için en büyük sorunlardan biri yaşamı olduğu haliyle sade ve doğal bir şekilde yaşayamamalarıdır. Anlattıklarında “felaket tellalı”, anlatmadıklarında içlerinde büyüyen sıkıntı olur. Kendilerini önleyemedikleri her olayın sorumlusu hissedip çaresizlik yaşarlar. Hiçbir şey filmlerde görüldüğü, kitaplarda anlatıldığı gibi değildir. Öngörü ve önsezi yetenekleri kontrol altına alınıp, doğuştan gelen resim, müzik ve spor gibi doğal bir yetenek olarak kabul edilinceye kadar “akıp giden yaşama müdahale edememe“, “çaresizlik“, “yaşamı kontrol edememe” hissi hakim olabilir.

Güzel resim yapan bir insan ne kadar önemli ise gelecekte olacak olayları görenlerde o kadar önemlidirler. Ancak arada çok önemli bir fark bulunur. Ressam resimlerini gurur duyarak sergileyebilir ancak bir prekognisyon gördüklerini aynı rahatlıkla sergileyip herkese anlatamaz. Ancak kendisini anlayabilecek insanlarla paylaşabilir. Farklı açılardan konuya yaklaşabilirseniz bunu parlak bir fikir haline getirebilirsiniz. Geçmişte bir çoğunun yaptığı gibi roman yazıp gördüklerinizi size özgü şekilde resimleştirebilirsiniz.

Rüyada gördüğünü yaşamak gerçeklik hissinin yitirilmesine ve diğer insanlarla olan iletişimin bozulmasına neden olabilir. Bir gün sonra arkadaşınızın başına geleceklerden haberdar olup onunla eğlenebilir misiniz? Gördüğünüz rüyaların gerçekleşmesi ve rüyada gördüklerinizi yaşadığınızı farkedip bir kaç adım sonrasını bilmek çok keyifli olabilir mi?

Prekognisyon Önerilen Konular

Gelecekte olabilecek kesinleşmemiş olaylarla ilgili hisler ve önsezileri konu alan Premonisyon Gelecekteki Olayları Hissetme

Doğum haritanızda hangi konumlarda Prekognisyon ve Premonisyon yeteneğiniz olabileceğini öğrenebileceğiniz bir konu Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

Prekognisyon Konusu ile ilgili film önerisi: Next – Doğuştan Öngörü Yeteneğine Sahip Bir Adamın Hikayesi

Prekognisyon Öngörü Gelecekte Olacak Olayları Görme

Bazı kavram ve terimlerin kullanımında wikipedia’dan yararlanılmıştır.

www.parapsikoloji.net

1 Şubat 2017

Bu yayın en son güncelleştirildi 22 Ağustos 2020 16:41

E. Emre Sönmez

“İnsan ruhunu yitirmediği sürece yapamayacağı şeyler sınırlıdır AMA sınıra ulaşmak için vazgeçmesi gerekenleri terkedemeyecek kadar da bencil, tembel ve egoisttir”

Yorumları Göster

 • Teşekkürler çok güzel bir yazı olmuş. Yaşadığım bazı olayları anlamlandırmakta zorluk yaşıyordum içimde beni rahatlatan bir pencere açıldı sanki.

  Bu yönümüzü geliştirmek yaşamımızı olumsuz etkiler mi acaba?

 • Merhaba. Tam olarak anlamlandıramadığım şeyler olduğu için araştırmaya başladım. Rüyamda tarih görebiliyorum ve anlamlı, mesaj içerikli yazılar okuyabiliyorum. Ya da gelecekte olabilecek şeyleri rüyamda tam aynısı olmasa da kesit kesit görüyorum. Bu rüyaların normal rüyalardan farklı olduğunu anlayabiliyorum, gerçekçi olmasından ve asla unutmamamdan dolayı. Ama bu rüyaları istemsizce görüyorum, geliştirmek istiyorum,istediğim zaman görebilmek istiyorum. Aynı zamanda bazen birdenbire iç sesim dile gelircesine sesli düşünür gibi konuşuyorum ve olabilecek bir şeyi söylüyorum, kendi kendime konuşur gibi( " sanki şöyle olacak "vs. stresli bir zamanda değilsem genelde gerçekleşir.) Nelere yönelmem gerektiğini söyleyebilir misiniz? Bu bahsettiklerim nedir?

 • Merhaba. Bu yazıdan sonra anladığım kadarıyla bende premonisyon var. Aniden gelen hisle kime ne olacağını ya da hangi olayların yaşanacağını net bir şekilde anlayabiliyorum. Ancak şöyle bir durum var; eğer hissettiğim şeyi sesli olarak dile getirirsem olmuyor fakat kimseye söylemez içimde tutarsam gerçekleşiyor. Bunu birçok kez test ettim ve bazen hoş olmayan sonuçlar oldu. Sizce bu ne olabilir?

 • Merhaba 1 ay önce falan rüya gördüm arkadaşım ve eski sevgilisi uzun ince bir sokakta karşilaşiyorlardi bunu arkadaşima anlattim ve bir kaç gün sonra ayni şekilde karşilaştilar tam rüyamda anlattiğim sokak ile ayni şekil bunun anlamı nedir? Bir anlamı var mı?

 • merhabalar ben 15 yaşındayım ve son 3 yıldır bazı rüyalarımın gerçekleştiğini fark etmeye başladım tabii ki her rüyam değil. artık o rüyalarımı ayırt edebiliyorum rüyayı gördükten sonra gidip arkadaşlarıma anlatıyorum ve 1 hafta ile 3 ay arasında gerçekleşmesini beraber izliyoruz. ayrıca forumda okuduğum kadarıyla psişik özellikleri taşıyorum ve doğum haritama göre ayım 3. evde bu yeteneklerimi ilerletmek istiyorum yardımcı olur musunuz (daha önce derslerim için telkin dosyası yardımıyla meditasyon yapıyordum)

 • Merhaba rüyalar konusunda çok araştırma yaptım rüyalarım belli aralıklarala gerçekleşiyor akrabamın araba kazasında öldüğünü gördüm rüyayı gördükten iki ay sonra kaybettik ben bu rüyamı 15 yaşımda gördüm
  Örnek2-
  Babam ile araba kazası geçirdiğimi gördüm Aradan dört ay sonra yazın babam ile araba kazası geçirdik
  Size sorum şu-
  Rüyalar gerçekleşmesi nasıl mümkün olabiliyor
  Rica ediyorum bana yanıt verin/Şuan 17 yaşındayım

  • Merhaba.
   Konuda bahsedilen aslında sizin "gerçekleşen rüya" olarak tabir ettiğiniz konu öngörü yeteneği ile ilgilidir. Konuyu tekrar okursanız mekanizmanın nasıl işlediği hakkında ayrıntılar bulacaksınız.

 • merhaba
  her yoruma detaylica cevap verdiginiz icin tesekkur ederim
  ismim ece 21 yasindayim tıp fakultesi ogrencisiyim ve ruh sagligim yerinde paranormal olaylara hali hazirda ozel bir ilgim yok yalnizca astrolojiyle ilgiliyim ve arastirma yaparken sitenize rastaladim astrolojiye ilgim oldugu icin de doğum haritamızla ilişkilendirilebilecek bu tür özellikleri kendi haritamda istemedigim bir sekilde birden fazla olarak gordum
  Ay 3. ev
  jüpiter balık burcu
  şiron akrep
  uranüs ve neptün 12. ev
  bu yasima kadar yakinlarimla ilgli ruyadan sonraki herhalde en gec bir hafta icinde beklenmedik bir sekilde gercekleşmiş birkac dogum ve ölüm olayi disinda bagdastirma kuracagim bir ruya gormedim gorduysem bile dikkate almadigim icin hatirlamiyorum ,bu tur konularda ozellikle ruya konularinda gordugumuz seyin muhtemelen kafaya taktigimiz surekli dusundugumuz seylerle alakali olacagini bildigim icin ruyalarim benim icin ciddiye almadigim sadece kendimce psikolojik durumumu tahlil ettigim olaylar o kadar

  bu yonumu gelistirmek istemiyorum , tek merak ettigim bu durumdan zarar gormemek icin ne yapabiliriz ben metafizik olaylarla uzaktan yakindan iliskili olmak istemeyen bir insanim gormedigim varliklarla ugrasmak istemem akil sagligim benim icin cok onemli

  cevabiniz icin simdiden tesekkur ederim

  • Merhaba Ece hanım.
   Astrolojik etkiler bize yol gösterir ancak gitme veya gitmeme iradesi bize aittir. Bir insana sürekli bakarsanız bu dikkatini çeker ve dönüp oda size bakar. Yeteneklerimizde buna benzer. Bilinç hangi noktaya yoğunlaşırsa orası gelişir. İsteğiniz dışında olaylar yaşansa dahi bunun nedenini biliyorsunuz. Bilgi korkunun önündeki ilk settir. Sonrasında dikkatinizi olanlara değil normal yaşamınızda yapmanız gerekenlere verin. Engel olmaya çalışmak, istememek, kaçmak vs. bunlarda bilincimizi bir noktaya yoğunlaştırır. Farzedin ki sizin yaşamınızda farklı olarak 2-3 yol daha var ve o yoldan zaman zaman araçlar gelip geçecekler. "Geçmemeli" diyemezsiniz. Ama bu durumu normal karşılarsanız gelip geçtiklerini bir süre sonra farketmeyeceksiniz.

 • Merhaba 1 er sene arayla yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum yataktan hızlıca yükselip (yatar pozisyonda) yukseldigim noktada dönmeye başladım kulagkulağımda sesler benim o çaresiz halimden zevk alıyor gibi kahkahalar atıyordu bende gözlerimi açmaktan korktum çünkü ve sıkıca yumdum o anın geçmesini bekledim. Bununla ilgili yorum yaparsanız çok sevinirim

 • Merhaba prekognisyonla ilgili bildiğiniz bir kitap var mı internette aradım çok fazla bulamıyorum lütfen yardımcı olun.Yeteneğimi geliştirmek ve kontrol edebilmek istiyorum.Çünkü bazen gerçekten acı verici olabiliyor hiçolmadık bir anda bir şeyi görmek.Ben kendimi bildim bileli bir şeyler görüyorum.Ama tam olarak ne olduğunu anlamıyordum sonra içime kulak verdim ve onları fark etmeye başladım.Sadece hala nasıl geliştireceğimi ve kontrol edeceğimi bilmiyorum.Ve en az 5 ay sonra olacak şeyleri görebiliyorum.Tabii ki her gördüğüm çıkmıyor çünkü bir olayı bir kişinin seçimi değiştirebiliyor diye düşünüyorum .Görülerimden çıkan çok fazla şey var.Genellikle çok yakın bağ kurduğum kişilerle ilgili şeyleri daha net görebiliyorum.Hocam tam olarak bu yetenek nereden geliyor kahinlikle ilgili şeyler söylemişsiniz.Böyle bir şey olabilir mi atalarımdan

  • Merhaba.
   Bu konuda yazılmış ayrıntılı bir kitap olduğunu sanmıyorum. Çoğu zaman ruhsal gelişim kitaplarından bir bölüm olarak yer alır. Yabancı yayınlar arasında var mı bilmiyorum. Sitede işlediğimiz konuları bir araya getirdiğinizde kendinizi geliştirmek için yeterli donanıma sahip olabilirsiniz. Takıldığınız konularda konu altlarına yazarsanız yardımcı oluruz.

   Aşağıda linki verdiğim konulardan başlayabilirsiniz. Öncelik "tam olarak ne yapmak istediğiniz konusunda emin olmak" olmalı.

   Neler yapmanız gerektiği ve altyapı oluşturmak adına öncelikle
   Ruhsal Güçleri Geliştirme Yöntem ve Teknikleri

   Yeteneğinizi test etmek ve geliştirmek adına ilk adım teknikleri
   Prekognisyon Öngörü Yeteneği Nasıl Geliştirilir?

   • Sizdwki kesinlikle baska birsey hayal vs dir ben 5 yasindan beridir olacaklari onceden goruyorum ve 37 senedir en ufak birseyi bile degistiremedim ve bazen 3 gun sonra olacak birseyi bazen 1 ay bazen 10 15 sene sonra olacak bi olayibgirebiliyorum ve hic elimxe olmadigi bir anda goruyorum ve olacaklaein degismesi icin bile simdiye kadar benim kadar kimse caba harcamamistir ki asla ama asla dwgismiyor. Dusunuyorum egee o yanimda kalsaydi yada su yanimda kalsaydi yanliz gitmeseydim ol. Ayacak biliyorum ama o vakit geldigini bildigim halde okadar xok caba sarf esiyorumki o gun oraya yanliz gitmeyeyim ama sin saniye bi bakiyorum yine yanlizim ve olay gerceklesiyor. Iyi seyleri olacaklari soylesivinizde ve gerceklestiginde herkes memnun ama kotulerde ise ne siz ne bi baskasi memnun oluyor bu yetenegi gelistirmek istemeniz ise cok mantiksiz eger boyle bi yeteneginiz olsaysi bu yeteneginizden kurrulmak icin cabalar ne Apabilirim dersiniz. Ben ce sizdeki ic gudu hayal vs gibi birseydir fazla kurcalamayin. Gelecekte neler olacagini gormek cok pis bise dusunuyorum kumarbaz olsaydim spor iddia falana ilgi duysaydim kesin simdi milyonerdim. Kim hangi maxi nasil kazanacak bilirdim. Ilgi alanim olanbtek program b en bilmem esim bilir ve daha yarisma baslamadan hangi cift arabayi alacak simdiye kadar hep bildim cok komik ama gercek

 • Rüyalarımda bir sonraki gün gerçekleşen basit ve çoğunlukla gereksiz olayları görüyorum 15 yaşındayım fakat 3-4 ay önce çok sıkken şu an neredeyse hiçbir olay göremiyorum bu bir yetenekse eğer nasıl geliştirebilirim lütfen yardımcı olun (meditasyonlar çoğunlukla işe yaramıyor)

1 2 3 9
Paylaşım
Tarafından yayınlandı
E. Emre Sönmez

Son Konular

Doğum Haritasında Medyum Özelliği Kazandıran Konumlar

Doğum Haritasında Medyum Özelliği Kazandıran Konumlar Doğum haritasında medyum özelliği ve yeteneği kazandıran konumlar hangileridir?…

28 Ocak 2020

Telepati Gerçek mi? Hayatımızdaki Yeri ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Telepati Gerçek mi? Hayatımızdaki Yeri ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Telepati Gerçek mi? Telepati gerçek…

11 Ocak 2020

Nefes Çalışmaları ve Değişim

Nefes Çalışmaları ve Değişim Uzun zamandır konum insanın bilincinin farklı katmanlarını keşfetmek... Neden? Fizik ötesi…

30 Kasım 2019

Ölüme Yakın Deneyimler Araştırması

Ölüme Yakın Deneyimler Araştırması Parapsikoloji Derneği, dünyadaki çok disiplinli araştırmacıların araştırmalarını destekleyerek ölüme yakın deneyimler…

13 Eylül 2019

Düşünce ve Sözler Oluşları ve Geleceği Nasıl Etkiler?

Düşünce ve Sözler Oluşları ve Geleceği Nasıl Etkiler? Düşünceler ve bu düşüncelerin sözle ifade edilmesi…

14 Ağustos 2019

Biyokinezi ile Göz ve Saç Rengi Değiştirilebilir mi? Boy Uzatılabilir mi?

Biyokinezi ile Göz ve Saç Rengi Değiştirilebilir mi? Boy Uzatılabilir mi? Biyokinezi ile göz rengi,…

6 Ağustos 2019