Prekognisyon Öngörü Gelecekte Olacak Olayları Görme

Prekognisyon Öngörü Gelecekte Olacak Olayları Görme

Prekognisyon Öngörü yeteneği ile olacak bir olay henüz olmadan nasıl görülebilir? Öngörü yeteneği nasıl geliştirilebilir?

Prekognisyon (Öngörü) Nedir?, ruhsal yapısı gereği algıladığı görüntüleri bilinç düzeyinde görüntüleme, olacak olayları önceden görme yeteneğine verilen addır. ÖngörüDurubilir veya olacakları önceden bilme, görme olarak ta ifade edilebilir.

Prekognisyon özelliği ile görülenler kesin ve mutlak değildir. Ancak Premonisyonların hislerine göre doğruluk oranları daha yüksektir. Görülenler yer, zaman ve oluş olarak değişikliğe uğrayabilir veya hiç olmayabilir. Bu görenlerin yanlış gördükleri anlamına gelmez. Hiçbir görüntü olacak son görüntü değildir. Olacakların önceden görülmesi ve görülenlerin ortaya çıkması, kişinin ruhsal hassasiyetine göre değişkenlik gösterebilir. Kahin adı verilen Prekognisyonlar ve kehanet olarak ilettikleri bu duruma örnektir.

Olacak olaylar insanın madde seviyesine iki şekilde yansır.
Prekognisyon: Olacak olaylar net bir şekilde görüntülenir. Gelecekteki olayı önceden görme şeklinde nitelenir.
Premonisyon: Sezgi hakimdir. Birşeylerin olacağı sezilir ancak net bir şekilde ifade edilemez.

Bilimsel Açıdan Prekognisyon

Prekognisyon (öngörü) ile geleceğin görülmesi sayısız olayla net bir şekilde ortaya konulmuştur. Yalnız bu noktada parapsikologlar geleceğin önceden dizayn edilmiş olamayacağını belirtirler. Neo-Spiritüalistler ise gelecekte yaşanacakların geçmişte yapılanların sonuçları olarak kısmen belirlenmiş olduğunu iddia ederler. Oysa her iki grubunda atlamış oldukları bir nokta var ki inceleme olanağı mümkün olmadığı için bilimsel olarak izaha yatkın olmadığından değinilmemiş olabilir.

Ruh için zaman ve mekan kısıtlaması yoktur ve kendi evreninde hem geleceğe hem de geçmişe gidip gelebilir ve ruhsal bağ kurduğu her noktayı görebilir. Bu gidip gelmeler sırasında gördüklerini madde düzeyine aktarabilir veya bu özelliğe sahip insanlar bu durumu bilinç düzeyinde okuyup görebilirler. Aslında bunu hemen herkes yaşar. “Ben bu olayı daha önce yaşamıştım”. “Ben buraya daha önce gelmiştim”. “Ben seni daha önce görmüş gibiyim” tarzı sözler bu olayın bir yansımasıdır.

Olaylar Yaşanmadan Nasıl Görülür?

Prekognisyon (öngörü) olaylarında görüntülerin büyük kısmı rüyalar ile aktarılır iken bir kısmı da günün herhangi bir anında görüntü şeklinde alınabilir. Dalıp gitme halleri, derin düşüncelere dalma gibi trans halinin yaşandığı alfa ritminde veya yakın evrelerinde ruhsal katların açıldığı durumlarda ani görüntüler oluşabilir. Genelde görüntüler 2-3 gün içerisinde gerçekleşebilecek olaylarla ilgili olur.

Uzun vadeli görüntüler görenlerin sayısı azdır. Görülen görüntülerin büyük kısmı ruhen bağı olan kişilerle ilgilidir. (Ruhsal temas da denilebilir) Diğer görüntülerse kişiyi dolaylı yoldan etkileyecek görüntülerdir ki bu olaylarda duyulacak, görülecek veya bir şekilde bağ kurulacak (Öğrenildiğinde etki bırakacak) olaylardır. Çok sayıda insanı etkileyecek felaketler gibi.

Prekognisyon (öngörü) büyük oranda doğuştan gelir ancak yaşanan bir olay, ağır travmalar veya kazalar bu özelliğin ortaya çıkmasına neden olabilir. Ruhsal yönden hassas olan kişilerde, parapsikoloji ile ilgili konularla ilgilenenlerde, derin transa girilen meditasyon gibi uygulamaları yapan kişilerde de Prekognisyon olayları gözlemlenebilir. Buradaki önemli nokta kişinin ruhsal katları ile ne kadar irtibatta olduğudur. Kontrol dışı ortaya çıkan veya doğuştan gelen ve denetlenemeyen, ne olduğu bilinmeyen durumlarda korkutucu olabilir ancak ruhsal özellikler araştırılıp normal karşılanmalı ve gerekirse akademik yardım alınarak araştırılmalıdır.

Herşeyi  Hissetmek veya Görmek Mümkün mü?

Prekognisyon veya Premonisyon özelliğine sahip olanların büyük kısmı sadece “bu özellik bende var, herşeyi hissediyorum ve olacakları önceden görüyorum” noktasındadırlar. Yani sadece sonuç ve bilme kısmında. Öncesi yani kontrol aşamasında bir etkinlikleri yoktur. “Şu nasıl olabilir, görmek ve önceden bilmek istiyorum” bilinci ile hareket edenlerin, kabiliyetlerini geliştirmek için çaba gösterenlerin oranı çok azdır ve gene çok azı bilinç oluşturdukları konu ile bağlantılı bilgi alabilirler.

Tümüyle bütün ayrıntılara inemezler. Bunun en büyük nedeni yaşadığımız boyutla erişilmek istenen boyut arasındaki henüz tecrübe edilmemiş farklılıklardan kaynaklanır. Bir olayı henüz olmadan bilinçli bir şekilde hissetmek veya görmek için ruhsal boyutlarda daha büyük bir faaliyet gerektirir.

Madde planından bakacak olursak bir pervanenin dönüşünü normal görüş açımızla görmemiz mümkün değildir. Zamanda ön ve arka planın görüşü için, bir pervanenin dönüş hızını yakalayıp bir önceki hareketle bir sonraki hareketi arasında kıyas yapacak bir seviyeye gelinmesi gerekir. Bu noktaya gelebilmek ruhsal yönden ne kadar mümkünse herşeyi bilinçli ve kontrollü olarak görmek, hissetmek te o kadar mümkündür.

Geleceği Görmek ve Mutlak Sıfır Noktası

Yetenek olarak prekognisyon öngörü, gelecekte olacak olayları görme, doğal halinde bilinçsiz bir eylemdir ve mutlak gerçeklik içermeyebilir. Bilinç katıldığında, bilinci etkileyecek tüm geçmiş bilgi ve deneyimler görülecek tüm görüntüleri etkileyecek ve olasılıklar ortaya çıkacaktır. Tümüyle müdahelesiz bir görüş ancak mutlak sıfır noktasında olmayı yani ancak doğum öncesi, hiçbir maddesel bilginin henüz edinilmediği ana geri dönüp bakma zorunluluğunu da beraberinde getirir.

Genelde Neptün’ü 9. evde olanlarda bu özellik belirgin bir şekilde doğuştan gelen bir özellik olarak görülmektedir.

Prekognisyon (Öngörü) Gelecekte Olacak Olayları Görme ve Neptün 9. Ev etkisi

Olacak şeyleri doğru olarak önceden hisseder. Çok rüya görülür ve rüyalar genelde çıkar. Rüyada yaşanacak şeyi görmek, yaşanacakların önceden rüyalarda görülmesi bu konumla ilgilidir. Olacaklar daha önceden rüyada görülebilir. Geleceği görebilme yeteneği vardır. Bu görüş geleceği bilme değildir. Ruhsal bir özelliktir. Ruh için zaman ve mekan kavramı 3 boyutlu yaşamla kısıtlı olmadığı için kısa veya uzun vadede görüşler yakalanabilmektedir. Görüntüler her zaman olayla birebir örtüşmeyebilir, sembolik görüşlerde olabilmektedir. Kahin adı verilen insanların anlatımları buna örnek verilebilir.

Medyumluk ve yüksek ölçüde ilham veren doğaya sahip olabilirler ve psişik olgular, din, psikoloji, felsefe, tinselcilik, yıldızlarla ilgili projeksiyon ve diğer derin konuları araştırmak için muhtemel olan potansiyeli sağlar. Sezgi gücü, altıncı hissi çok kuvvetlidir.

Prekognisyon Öngörü yeteneği geliştirilebilir mi?

Prekognisyon öngörü yeteneği nasıl geliştirilir?

Eğer doğuştan alınan etkilerde uygun konumlar bulunuyorsa geliştirmek daha kolay olabilir. Özellikle balık burcu, yengeç burcu ve akrep burcu gibi su elementine dahil olan burçlarda öngörü yeteneği daha yoğun görülebilir.

Bu grupta yer alan burçların ruhsal hassasiyetleri daha yoğun olduğu için bu grupta yer alanlar veya doğum haritasında uygun konum bulunanlar derin trans çalışması ile başlayarak mevcut yeteneklerinin açılmalarını sağlayabilirler. Ruhsal kabiliyetlerin geliştirilmesinde ruhsal derinlik önemli olduğu için Nasıl Transa Geçilir? Derin Transa Geçiş makalesinde belirtilen çalışmayı yapmanız varolan yeteneklerinizi kontrollü bir şekilde geliştirmenizde yardımcı olacaktır.

Ancak trans çalışması tek başına yeterli değildir. Bu sadece ruhsal derinlik kazanmak için atılacak ilk adımdır. Durugörü tekniklerinin öğrenilerek geliştirilmesi ve ruhsal gelişim için yapılması gerekenlerin öğrenilmesi gerekir. Bu konuda Ruhsal Gelişim kategorisi altında bulunan konulara bakabilirsiniz.

Ayrıntılı teknik ve uygulamalar için Prekognisyon Öngörü Yeteneği Nasıl Geliştirilir? linkine bakabilirsiniz.

Prekognisyon (Öngörü) Yeteneği ve Geleceği Görmek

Geleceği görmek gaybı bilmek midir?

Görülenlerin büyük kısmı kişisel ve belli zaman dilimleri içerisindeki mutlak olmayan görüntülerdir. Değişken, kesin olmayan kader dilimindedir. Henüz olmadan gerçekleşmiş olayların görülmesi de sadece ruhun zaman ve mekan ötesine geçebilme özelliği ile ilgilidir. Bu özelliğe sahip olanların büyük kısmında görüşler kontrol dışıdır ve istemsiz bir şekilde ortaya çıkarlar.

Bu özelliği ileride olabilecek olayların ruhsal bir şekilde algılanması şeklinde de değerlendirebiliriz. Ancak olayların gidişatı farklı sebeplerle değişebilme olasılığını da barındırdığı için mutlak bir bilgi olarak değerlendirilemez. Tüm evrende meydana gelen olayların seyrine göre yaşadığımız dünyada ortaya çıkan gelişmeler ihtimalleri daraltır. Olabilecek olanlar belli tarihlere kayabilir, isimler ve yerler değişebilir.

Ruhsal özellik olarak geleceği görmek, öngörü yeteneğine sahip olmak; gelecekle ilgili kesin ve mutlak öngörü sahibi olmak demek değildir. Mutlak gelecek bilgisine sahip olabilmek geçmiş ve gelecek arasında tüm zamanlara tek bir görüşe sahip olmayı gerektirir ki bu insanın ister maddesel ister ruhsal sınırlarını aşan bir durumdur. Prekognisyon yani öngörü yeteneğine sahip olanların büyük kısmı sadece belli zaman dilimleri hakkında öngörüye sahiptirler.

Bu öngörülerde bir şekilde kendileri ile bağlantılı olabilecek olaylarla ilgilidir. Geniş zaman dilimlerinde öngörüye sahip olanlarsa sadece sembolik ifadelerle ancak net olmayan kesinliklerle gördüklerini ifade edebilirler. Bu konu hakkında aşağıda linkini verdiğim filmi izleyerek (film gereği konu abartılmış olsa da) olasılıkların değişimi hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Prekognisyon Yeteneğimizi İstediğimiz Zaman Kullanabilir miyiz?

Bunun için sıkı bir disiplinle uzun süreli çalışma gerekebilir. Bu “sıkı disiplin” konusu içerisine doğuştan gelen kabiliyetlerimize göre; uzun süre yalnızlık, az yeme, insanlardan belli bir süre uzak kalma gibi konularda girebilir.

Eğer doğuştan gelen kabiliyetler arasında prekognisyon özelliği gelişime açıksa daha hızlı ilerleme olabilir. Ancak Derin Transa Geçme gibi konularda “gözlerinizi kapattığınızdateta, delta ve ötesi dalga boylarına hızla geçebilecek seviyeye gelinmesi gerekir.

Öngörü Yeteneğinin Güçlendirilmesi için Taş

Öngörü yeteneğimizi güçlendirmek için yapayacağımız çalışmalarda kahin taşı olarak ta bilinen aquamarine (aquamarin) taşı kullanılabilir. Psişik enerjilerin dengelenmesinde, farkındalığın artırılmasında ve ruhsal yolla alınan mesajların anlamlandırılmasında yararlıdır.

Rüyada Geleceği Görmek ve Yaşamak Ayrıcalık mıdır?

Rüyada geleceği görmek ve yaşamak ayrıcalık mıdır? Olacakları önceden görmek bizi önemli bir insan yapar mı? Rüyada gördüğünü gerçek hayatta yaşamak nasıl değerlendirilebilir?

Doğuştan öngörü yeteneğine sahip insanlar için en büyük sorunlardan biri yaşamı olduğu haliyle sade ve doğal bir şekilde yaşayamamalarıdır. Anlattıklarında “felaket tellalı”, anlatmadıklarında içlerinde büyüyen sıkıntı olur. Kendilerini önleyemedikleri her olayın sorumlusu hissedip çaresizlik yaşarlar. Hiçbir şey filmlerde görüldüğü, kitaplarda anlatıldığı gibi değildir. Öngörü ve önsezi yetenekleri kontrol altına alınıp, doğuştan gelen resim, müzik ve spor gibi doğal bir yetenek olarak kabul edilinceye kadar “akıp giden yaşama müdahale edememe“, “çaresizlik“, “yaşamı kontrol edememe” hissi hakim olabilir.

Güzel resim yapan bir insan ne kadar önemli ise gelecekte olacak olayları görenlerde o kadar önemlidirler. Ancak arada çok önemli bir fark bulunur. Ressam resimlerini gurur duyarak sergileyebilir ancak bir prekognisyon gördüklerini aynı rahatlıkla sergileyip herkese anlatamaz. Ancak kendisini anlayabilecek insanlarla paylaşabilir. Farklı açılardan konuya yaklaşabilirseniz bunu parlak bir fikir haline getirebilirsiniz. Geçmişte bir çoğunun yaptığı gibi roman yazıp gördüklerinizi size özgü şekilde resimleştirebilirsiniz.

Rüyada gördüğünü yaşamak gerçeklik hissinin yitirilmesine ve diğer insanlarla olan iletişimin bozulmasına neden olabilir. Bir gün sonra arkadaşınızın başına geleceklerden haberdar olup onunla eğlenebilir misiniz? Gördüğünüz rüyaların gerçekleşmesi ve rüyada gördüklerinizi yaşadığınızı farkedip bir kaç adım sonrasını bilmek çok keyifli olabilir mi?

Prekognisyon Önerilen Konular

Gelecekte olabilecek kesinleşmemiş olaylarla ilgili hisler ve önsezileri konu alan Premonisyon Gelecekteki Olayları Hissetme

Doğum haritanızda hangi konumlarda Prekognisyon ve Premonisyon yeteneğiniz olabileceğini öğrenebileceğiniz bir konu Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

Prekognisyon Konusu ile ilgili film önerisiNext – Doğuştan Öngörü Yeteneğine Sahip Bir Adamın Hikayesi

 

Prekognisyon Öngörü Gelecekte Olacak Olayları Görme

Bazı kavram ve terimlerin kullanımında wikipedia’dan yararlanılmıştır.

www.parapsikoloji.net

1 Şubat 2017

Bu yayın en son güncelleştirildi 20 Ekim 2020 17:36

E. Emre Sönmez

“İnsan ruhunu yitirmediği sürece yapamayacağı şeyler sınırlıdır AMA sınıra ulaşmak için vazgeçmesi gerekenleri terkedemeyecek kadar da bencil, tembel ve egoisttir”

Yorumları Göster

 • Merhaba 15 yaşımdan beri evren ile alakalı cok derin konularla ilgili araştırma yaptım merakım ilgim ve inançlarım konusunda derin hislerim vardı bu arayış içinde astral seyahat , rüya kontrolü farkındalık yaşama gibi deneyimlerim oldu 10 sene sorasında(günümüz) artık bunları istedigim gibi kolay ve yapar hale geldim yetişkin olarak bakış açım değiştiği zamanda son 1.5 senedir farklı durumlar gelişmeye başladı rüyada ne görürsem gerçek hayatta olmaya başladı ilk başta yakın çevremle ilgili öngörüler başladı onların hayatıyla ilgili yaşayacakları şeyleri ve kendi hayatımlada ilgili şeyler görüyordum ve onlara söylüyordum gerçekleştigindede tepkileri hoşuma gitmiyordu bende artık sadece beni anlayan bir kişiyle paylaşmaya başladım bunu geliştirmek istedim daha çok üzerine gittim fakat şarşırtıcı bi durum dünyada olan biteni görmeye başladım tır kazası uçak kazaları doğal felaketler örneğin günümüz haberi izmirde sele kapılan kadını kurtaran bekçiyi gördüm birde endonezyada düşen yolcu uçağıda dahil bunlar sadece günümüz geçmişde fazlası var 1 gün en geç 3 sonra haberlerde görüyorum iş yerime giren hırsızı bile önceden görüyorum size sormak istedigim suan yaşadığım şeyin anlamını araştırıyorum neden diyorum matrix filmi gibi sadece seçilmişlermi bu becerilere sahip bu bir yetenekmidir bunla sevinmelimiyiz bilemiyorum.

  • Merhaba. Hayır seçilmişlik olarak algılamak doğru değil. Bu düşünce insanı farklı noktalara götürür. Madde planında bir müzisyenin, ressamın, sporcunun, analistin, marangozun kabiliyeti ne ise madde ötesinde de öngörü, önsezi, durugörü veya diğerleri de odur. Herkeste bir konuda yetenek bulunur. Önemli olan bunları ortaya çıkarıp kullanabilmektir. Yeteneklerin kökenini anlamak için doğum anında aldığımız etkilere bakmamız gerekir. Doğum haritanızı çıkarın ve Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları konusunu inceleyin. Yaşadıklarınızın sebebini orada bulacaksınız. Mümkün olduğunca yeteneğinizin ruhsal mekanizmalarını çözmeye çalışın çünkü aldığınız etkiler uzun süreli değilse veya aldığınız etkiler değişecek olursa bu yeteneğiniz ortadan kalkabilir. İşte o zaman kendi iradenizle edindiklerinizi mekanizmayı tekrar çalıştırmak için kullanabilirsiniz.

   Herkese anlatmamakla doğru yapıyorsunuz. Sadece yaşadıklarınızın ne olduğunu bilen ve sizi kutsamayacak, kıskanmayacak, büyücü ilan etmeyecek ve felaket tellalı ilan etmeyecek insanlarla paylaşın. Bilinçli Rüya kategorisindeki konuları inceleyin, rüyalarınızdaki bilinç arttıkça daha fazlasını göreceksiniz. Gördüklerinizi not alın, ileride gördüklerinizi yaşadığınızı deneyimleyeceksiniz.

 • Merhaba benim hala sevdiğim eski sevgilimin konuştuğu bir kız var rüyamda sevgilimin arkadaşlarıylayız bana biraz soğuk davranıyor telefonunu alıp bakıyorum mesajların duruyor mu kızla diye soruyorum sildin dimi diyorum cevap vermiyor yüzü asık oturuyor onu seviyor musun diye soruyorum arkadaşı birbirlerini seviyorlar belli diyor diğer arkadaşına dönüp sana onu anlatıyor mu diyorum oda biraz ama merak etme deyip benimle ilgili iyi bir şey söylüyor ama ben gerek kalmamış gibi hissediyorum gözlerim dolu dolu uyandım neden böyle bir şey gördüm cevap verirseniz çok sevinirim.

  • Merhaba. İçinizde bu konuda kaygılar varsa bilinçaltı etkisi ile görmüş olabilirsiniz. Dikkatinizi bu rüyaya vermeden yaşamınızı gözlemleyin benzer bir olay yaşarsanız konuda anlatılan yetenekle ilgili olabilir.

 • çok teşekkür ederim yanıtınız için. mutlaka yazacağım birde rüyalar hakkında bilgi alabileceğim bir kaynak var mı merak ediyorum. bir aralar rüyamda sürekli gittiğim bir yer vardı ve oradayken rüyamı kontrol edebiliyordum. uzun süredir görmedim nedenini ve nasıl yaptığımı merak ediyorum.orada gördüğüm insanlar fazlasıyla gerçeklerdi.ilginiz için şimdiden teşekkür ederim.

  • Rica ederim.
   Rüyalar konusunda bildiğim bir kaynak yok ne yazık ki. Rüyalarınızı yönlendirme konusunda "Bilinçli Rüya" konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz. Farklı ortamlara veya boyutlara girebiliyorsanız daha uzun süre o ortamlarda kalabilirsiniz. Bilinçli Rüya Konuları bölümüne bakabilirsiniz.

 • merhaba ben 17 yaşındayım.bir gün gelip burda bunları yazacağımı tahmin etmezdim. ama son 2 senem oldukça tuhaf geçiyor. aslında kendimi bildim bileli tuhaf hissediyorum. rüyalarımın oldukça gerçekçi olması sonrasında gördüğüm şeyin gerçekleşmese bile hayatımın bir yerinde o rüyanın beni etkilediğini anlıyorum. bunu nasıl anlatacağımı bile bilmiyorum. kimseye de anlatamadım.ama bir şekilde insanlar üzerinde bir etki bıraktığımı biliyorum.küçüklüğümden beri odaklanıp hayal ettiğim çoğu şey er ya da geç gerçekleşti. mekan zaman değişse bile aynı insanlarla aynı olayları yaşadım.şaman ve parapsikolojiyle ilgilenen insanlarla çoğu kez tesadüfen karşılaştım. ve hep bana enerjimin çok yoğun olduğunu söylediler. o zamanlar söylediklerini kafamda tutmadım bile zaten küçüktüm.ama belkide bana bir işaretti. son zamanlarda hergün rüya görmem hayatımı olumsuz anlamda etkiliyor. mesajlarla dolu rüyalar olduğunu anlıyorum. ama nasıl kontrol edebilirim bilmiyorum. ne yaşadığımı bilmiyorum belki parapsikolojiyle alakası yoktur. ama sezgierimin ve hissettiğim şeylerin normal olmadığını içten içe biliyorum.

  • Merhaba. Yaşadığımız hayatta kurulan sistem ne yazık ki ruhsal yeteneklerin öğrenilmesine ve geliştirilmesine yönelik değil. Madde temel alındığı için öğrenmek ve gelişmek bireysel çabalara kalıyor. Öncelikle siz ev sizin gibi çok sayıda insan olduğunu bilin lütfen. Tüm bunlar tıpkı resim, müzik, spor gibi yetenekler ne ise farklı boyutuyla benzerleridir. Tam olarak ne yapmak istediğinize karar vermek için Ruhsal Güçleri Geliştirme Yöntem ve Teknikleri konusuna bakabilirsiniz.

   Mümkün olduğunca rüyalarınızı yazmaya çalışın. Hem kısa vadede hem de uzun vadede hayata, yaşamınıza ve geleceğinize dair çok önemli ipuçları ile karşılaşacaksınız.

 • Gelecekte ki olacak bazi durumları önceden seziyorum ve hatta yaşadığım bir olayi daha öncelerde görmüş gibi hissediyorum mesela diyelim biriyle bir kavga ediyorum o an bir an duraksıyorum ve ben bunu daha önce yaşamıştım diyorum ve gerçekten de yasadığim durumu daha önceden görüyorum doğum haritası ve evleri biraz inceledim ama inanın ki hiçbir sey anliyamadim bana yardimci olabilir misiniz ?

 • 3 senedir araştırıyorum ve yaşadığım bazı şeyler bu konuyu araştırmamı tetikledi. Yaşadığım bazı şeylerden bahsedicek olursam. Mesela arkadaşımla konuşuyorum ama gözlerimin önüne bazı kareler geliyor karelerden kastım bazı görüntüler belli belirsiz bi şekilde ve bu kareleri günler veya haftalar içinde gerçek hayatta gerçeklerini görüyorum. Onu dışında rüyalarımda bi garip ve hani yakın zamanda rüyayla ilgili bi olay yaşadım bundan bi kaç ay önce rüyamda en yakın arkadaşımla kavga ediyoduk ve konuşmuyoduk. Sonuç olarak 3 gün önce büyük bi kavga ettik. Daha bir sürü buna benzer olay yaşadım diyebilirim. Bir başka mesele de 6.hissimde kuvvetli mesela bi sabah uyanıyorum kalbim sıkışırcasına kötü bi his oluyo nefesim daralıyosa falan muhakkak kötü bi olay yaşanıyor

  Ve tüm bunlar bilinçsiz oluyor asla istediğimde yapamıyorum.

 • Merhaba. Ben insanların yaşadığı sıkıntıları belli etmediklerinde bile anlıyorum. Suratına bakmam yeterli oluyor hatta bazen ne sorunlar yaşadığını bile söylüyorum bazen bi konu hakkında ne yaşayacağını söylüyorum genellikle bunlar çıkıyor ama bunun için bi trans halinde olmuyorum sadece bir kere rüyamda bir arkadaşımın trafik kazası yaptığı görmüştüm ve uyandığımda hastanede olduğunu öğrendim. Araştırmaya çalışıyorum ama bu durum hangi dala giriyor anlayamıyorum kendim hakkımda hiç bir ön görüye sahip değilken insanlar hakkında bu kadar şey görüp düşünüp söylemem nasıl bir durum? Yani kısaca who am i? 😂

  • Merhaba.
   Premonisyon Önsezi Gelecekteki Olayları Hissetme konusu size daha yakın.

   Su grubu burçlarının sezgileri daha güçlüdür. Balık, yengeç veya akrep burcu iseniz veya belli konumlarınızda bu burçlar ve yönetici gezegenleri varsa diğer insanların yaydığı tüm enerjileri alabilir ve yorumlayabilirsiniz. Henüz seçmemişseniz iyi bir psikolog olabilirsiniz.

   Olumsuz yanı negatif enerjilerin etkisi sizi yorgun düşürebilir.

 • Slm ben olacak herşeyi rüyamda görüyorum kimi gördüysem öldü kimle ilgili ne görsem gerçekleşti şimdi bunuda aştım olacakları uyumadanda görüyorum ve hissedebiliyorum bazen bi anda başka yerlere gidiyo beynim bisürü gerçek olayları görüyorum kendime zor geliyorum bununla ilgili bilgi verebilirmisiniz?

  • Selam. Konu sorduğunuz soru ile ilgili. Okumamışsanız okuyarak bilgi alabilirsiniz.

 • Teşekkürler çok güzel bir yazı olmuş. Yaşadığım bazı olayları anlamlandırmakta zorluk yaşıyordum içimde beni rahatlatan bir pencere açıldı sanki.

  Bu yönümüzü geliştirmek yaşamımızı olumsuz etkiler mi acaba?

 • Merhaba. Tam olarak anlamlandıramadığım şeyler olduğu için araştırmaya başladım. Rüyamda tarih görebiliyorum ve anlamlı, mesaj içerikli yazılar okuyabiliyorum. Ya da gelecekte olabilecek şeyleri rüyamda tam aynısı olmasa da kesit kesit görüyorum. Bu rüyaların normal rüyalardan farklı olduğunu anlayabiliyorum, gerçekçi olmasından ve asla unutmamamdan dolayı. Ama bu rüyaları istemsizce görüyorum, geliştirmek istiyorum,istediğim zaman görebilmek istiyorum. Aynı zamanda bazen birdenbire iç sesim dile gelircesine sesli düşünür gibi konuşuyorum ve olabilecek bir şeyi söylüyorum, kendi kendime konuşur gibi( " sanki şöyle olacak "vs. stresli bir zamanda değilsem genelde gerçekleşir.) Nelere yönelmem gerektiğini söyleyebilir misiniz? Bu bahsettiklerim nedir?

1 2 3 9

Son Konular

Cinler Telepatik İletişimi Nasıl Etkiler?

Cinler Telepatik İletişimi Nasıl Etkiler? Cinler telepatik iletişimi etkileyebilir mi? Cinler telepatik iletişime nasıl müdahale…

10 Aralık 2020

Okült Astroloji Hakkında Nazan Gönültaş ile Röportaj (3. Bölüm)

Okült Astroloji Hakkında Nazan Gönültaş ile Röportaj (3. Bölüm) Sayın Nazan Gönültaş ile Okült Astroloji…

28 Kasım 2020

Okült Astroloji Hakkında Nazan Gönültaş ile Röportaj (2. Bölüm)

Okült Astroloji Hakkında Nazan Gönültaş ile Röportaj (2. Bölüm) Sayın Nazan Gönültaş ile Okült Astroloji…

23 Kasım 2020

Okült Astroloji Hakkında Nazan Gönültaş ile Röportaj (1. Bölüm)

Okült Astroloji ve Esma Çalışmaları Hakkında Nazan Gönültaş ile Röportaj 1. Bölüm Konuya Giriş. Okült…

18 Kasım 2020

Doğum Haritasında Dikkat Edilmesi Gereken Konumlar

Doğum Haritasında Dikkat Edilmesi Gereken Konumlar Ruhsal yeteneklerimizi geliştirmeden önce veya paranormal çalışmalarda bulunmadan önce…

15 Kasım 2020

Doğum Haritasında Medyum Özelliği Kazandıran Konumlar

Doğum Haritasında Medyum Özelliği Kazandıran Konumlar Doğum haritasında medyum özelliği ve yeteneği kazandıran konumlar hangileridir?…

28 Ocak 2020