Beyin Dalgaları; Gama, Beta, Alfa, Teta, Delta işlev ve Kullanımları

Beyin Dalgaları Gama, Beta, Alfa, Teta, Delta İşlev ve Kullanımları

Beyin Dalgaları Gama, Beta, Alfa, Teta, Delta İşlev ve Kullanımları

Beyin dalgaları, beynimizin nasıl işlediğini ve o anki ruhsal durumumuzu gösteren dalgalardır. Beyin işlevlerimiz ruhsal durumumuzu, ruhsal durumumuzsa beyin aktivitelerini büyük oranda etkilemektedir. Yaptığımız tüm faaliyetlerin beyin dalgaları ile bir karşılığı vardır. Üzgün veya mutlu olduğumuzda, heyecanlandığımızda, korktuğumuzda, konuşurken, uyurken, rüya gördüğümüzde ve ruhsal deneyimler yaşadığımızda beyin dalgalarında da değişimler olmaktadır.

Beyin Dalgalarımız kopyalanabilir mi? Mutlu olduğumuz anların beyin dalgaları mutsuz olduğumuz anlarda kullanılabilir mi? Ruhsal gücümüzü artırmak için beyin dalgalarından yararlanabilir miyiz?

Yapay beyin dalgaları ve örnekleri… Astral Seyahat, Telepati, Telekinezi, Pozitif Enerji Yüklemesi, Aura Güçlendirme, Derin ve Dinlendirici Uyku, Derin Transa Geçiş ve diğer çalışmalar için kullanılabilecek yapay beyin dalgaları ile temellendirilmiş doğal müzik ve telkinler.. Bu konumuzla birlikte yazı dizisi halinde işlenecektir.

Beyin Dalgaları ve İşlevleri

Beynimizin aktivitesine göre yayınlanan dalgaları en yüksek hızdan en düşük hıza şu şekilde sıralayabiliriz.
beyin dalgaları, gama, beta, alfa, teta, delta

Gama Dalgaları 25 – 140 Hz

Gama Dalgaları: Şu ana kadar bilinen ve belirlenebilen en yüksek hıza sahip beyin dalgalarıdır. 25 – 140 hz aralığında hıza sahiptirler. Yüksek enerji aktivitesini temsil ederler. Ruhsal görüş, üçüncü gözün aktif olması, nazar değmesi ve telekinezi gibi ruhsal faaliyetlerde görülür. Normal sınırların aşıldığı nokta diyebiliriz. Yaşantımızın madde seviyesindeki olağanüstü deneyimleri ile ilgili dalgalardır.

Beta Dalgaları 13 – 32 hz

Beta Dalgaları: Günlük yaşamımızın büyük kısmına beta dalgaları eşlik eder. 13 – 32 hz aralığında bulunurlar. Yüksek dikkat gerektiren durumlarda, heyecanlandığımızda, uyanık olduğumuz anlarda alt seviye beta dalgaları; korku, panik, gerilim ve endişe anında ise gama dalgalarına yakın üst seviye beta beta dalgaları yayınlanır.

Beta beyin dalgaları ile ilgili ayrıntılar ve örnek sesler içinBeta Beyin Dalgaları, özellikleri, Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Alfa Dalgaları 8 – 13 Hz

Alfa Dalgaları: Uykuya geçiş anı, uyku ile uyanıklık anları, madde alem ile madde ötesi aleme geçiş aşamasıda yayınlanan dalgalardır. 8 – 13 hz aralığında gama ve beta dalgalarına göre daha düşük hızlarda gözlemlenir. Sonuçları ve faaliyetlerini göz önünde bulunduracak olursak beyinsel faaliyetlerin orta bölümünde yer alır.

Beyin dalgalarını GamaBetaAlfaTetaDelta şeklinde sıraladığımızda en yükse hıza sahip gama ve beta dalgaları ile en düşük hıza sahip teta ve delta arasında geçiş görevi görür.  Alfa dalgaları iki boyut arasında köprü görevi görür. Bu işlevi ile ruhsal faaliyetlerde bulunanlar için bilinçli olarak mutlaka deneyimlenebilmesi gereken beyin dalgasıdır.

Teta Dalgaları 4 – 8 Hz

Teta Dalgaları: Alfa dalgaları ile madde boyut aşıldıktan sonraki ruhsal boyut aktivitelerini temsil eden beyin dalgasıdır. Bu seviyede bedensel değil ruhsal faaliyetler söz konusudur. 4 – 8 Hz aralığında yer alır. Astral seyahatin ilk evreleri, bilinçli rüyalar, ruhsal bilinç yükselmeleri, ağır uyku ve rüyaları temsil eder. Derin trans halinde iken beynimiz teta dalgaları yaymaya başlar. Bu aşamada bilinçli telkinlerle çok sayıda bilgi kısa sürede öğrenilebilir. Beyinsel programlamalar, güçlü hafıza faaliyetleri, bilinçaltı çalışmaları, telkinle ruhsal yönlendirmeler bu dalga boyunda gerçekleştirilebilir.

Delta Dalgaları 0,5 – 4 Hz

Delta Dalgaları: Delta dalgaları şu an bilinen en derin halimizi ifade eder. 0.5 – 4 Hz aralığında hıza sahip olan beyin dalgalarıdır. Madde boyutu ile irtibatın tümüyle kesildiği noktadır. Bu evre rüyasız ağır uyku evresi olarak bilinir. Ruhsal faaliyetlerin zirveleştiği, ilahi katlarla bağlantıların kurulduğu dalga boyutudur. Bu dalga boyuna bilinç dahil edilebilirse (alfa ve beta) Telepati ve astral seyahatin ileri seviyeleri bilinçli bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Ruh ve beden mekanizması bütün halde hareket ederek mevcut maddesel ve ruhsal kanunlar ters yönde işletilebilir. İtme çekme kanunu, yer çekimi, maddenin mevcudiyeti, materyalizasyon ve demateryalizasyon ile birlikte su üzerinde yürüme, bedensel olarak uçma, aynı anda birden fazla yerde bulunabilme, varolan tüm varlıklarla ruhsal iletişme geçme, mevcut tüm bilgilerden yararlanma gibi..

(Beyin dalgalarının her biri ayrı konu olarak ele alınacak)

Beyin Dalgaları İşlevi Nedir?

Beyin dalgalarımızı araçlarda bulunan vites sistemine benzetebiliriz. Gerçekleştirmemiz gereken aktiviteye göre dalga hızlarının değişmesi gerekir. 120 km hıza ulaşmak için 1. vitesi kullanamazsınız. Bedensel veya ruhsal faaliyete göre dalga hızlarının ayarlanması gerekir. Delta dalga boyu ile koşamazsınız, uçmanız mümkün olabilir ancak bedensel faaliyetlerin koşmanız için beta dalgası ile hareket etmesi gerekir. Veya beta dalga boyunda iken astral seyahat ve telepati yapamazsınız. Bedensel ve ruhsal faaliyetlerin birbirleri ile uyumlu bir şekilde hareket edebilmeleri için beyin dalgalarının da buna uygun değişim göstermesi gerekir.

Bu değişim sağlanamadığında beyin dalgaları bozukluğu ortaya çıkar ve alzheimer, unutkanlık, depresyon, sinir hastalıkları gibi çeşitli nörolojik rahatsızlıklar görülebilir. Yani gerekli vites değişimleri sağlanamadığı için istenilen bedensel hızlara ulaşılamaz.

Beyin dalgaları iki yönlü ele alınabilir. Araçlardaki vites örneğinden devam edecek olursak aracın kaçıncı viteste olduğunu gösteren resme bakarak motorun durumu ve aracın hangi hızlarda ilerlediğini tahmin edebiliriz. Bunun tam tersi aracın hızını uzaktan ölçtüğümüzde hangi viteste gittiğine dair varsayımlarda da bulunabiliriz.

Kısaca beyin dalgaları, bedensel ve ruhsal faaliyetlerimize göre ortaya çıkan dalgalardır.

Beyin Dalgalarında Sebep Sonuç İlişkisi ve Kullanımları

Şu mantıkla hareket edilir., Beyin dalgaları faaliyetlerimize eşlik eden ve faaliyetlerimiz sonrası ortaya çıkan dalgalar olduğuna göre beyin dalgası yapay olarak oluşturulduğunda o anki ruh hali ve beden yapısı etkilenebilir mi? Riskleri ile birlikte evet. Ancak hiçbir zaman doğal beyin dalgalarının yerini tutamayacaktır. Şu yol izlenebilir taklitten yola çıkılarak faaliyetlerin kolaylaşması ve hızlandırılması sağlanabilir.

Biyokinezi ile göz rengini değiştirmek isteyen birisi veya astral seyahat yapmak isteyen birisi sadece yapay beyin dalgası dinleyerek amacına ulaşamaz. Bu düz bir yolda ilerlemek gibidir. Bilinç olmayan dalgalar insanı suyun içerisinde belli bir seviyede tutabilir ama karaya çıkmasını sağlamada yetersiz kalır. Bu noktada devreye, telepatide kullandığımız bilinç ve mesaj taşıyan verilerde olduğu gibi bu dalgalara eşlik eden telkinler kullanılabilir. Ancak bu telkinlerde tümüyle yapay olacağı için gerçek anlamda “istek ile ortaya çıkan nörotik gücü ve dna” etkileşimi sağlayamayabilir.

Bu durumları rüyasında elini kesen biri ile gerçek dünyada elini kesen birisi arasındaki farka benzetebiliriz. Rüyalar madde boyutundaki yaşamımızı ne kadar etkiler? Hatırladığınız kaç rüya hayatınızı tümüyle değiştirebildi? Eğer böyle bir rüyaya sahipseniz işte aradığınız cevap oradadır. Yapay beyin dalgaları ve telkinler ancak bu denli güçlü olabildiğinde istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz.

Beyin Dalgaları ile Kontrol Sağlanabilir mi?

Beyin dalgalarındaki sebep sonuç ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda ve bir üst başlıkta ifade ettiğim etki yakalanabildiğinde kontrol de sağlanabilir. Ancak burada çözülmesi gereken çok farklı bir zorluk daha ortaya çıkmaktadır. Gün içerisinde beyin dalgalarımız sabit kalmaz. Her an değişim halindedir. Bu değişime duygularımız, düşüncelerimiz, ruh halimiz, duyu organlarımızla algıladığımız herşey etki eder.

Her insanın duyuşsal, görsel, dokunsal algı farklılıklarından özelleştirmeye başlayıp sayısal, sözel, bedensel, mekanik, sosyal, ritmik ve diğer zeka türlerini de dahil ederek kişiselleştirecek olursak genelde benzer etkiler görülse de özelde tek bir formatta hazırlanmış dalga boylarının herkeste benzer sonuçları ortaya çıkarması mümkün görülmemektedir.

Bu etkiler, kişiden kişiye benzersizleşen insanları tümüyle etkilemede yetersiz kalacaktır. Bu noktada devreye girecek olan unsur ise “irade” dir. Bireyin kendi yönlendirmesi ve etkileşimi kişisel bazda etkisiz kalan noktaları etkin hale getirebilecektir.

Fabrikada bulunan çalışanların daha aktif ve mutlu bir şekilde çalışmalarını sağlamak için uygun dalgaları yayınladığınızda ilk anda etkin olabilir ancak kısa bir süre sonra irade ve bilinç devreye girerek içinde bulunduğu tanımsızlığı sorgulamaya başlayacaktır.

Sonraki Sayfada

– Beyin Dalgaları ile Tedavi Mümkün mü?
– Beyin Dalgaları ile Zihin Kontrolü Mümkün mü?
– Beyin Dalgaları ve İletişimde Kullanımı
– Beyin Dalgaları Nasıl Ölçülür?
– Beyin Dalgalarının Kopyalanması, Kopya Beyin Dalgaları ve Kullanımı
– Beyin Dalgaları ve Psikotronik Bilim
– Yapay Beyin Dalgaları ve Kullanımı Hakkında Uyarı

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 12 YORUM
 1. Melik dedi ki:

  Beyin dalgalarını kullanarak kendimiz için nasıl subliminal müzikler oluşturabiliriz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Gerekli bilgileri “telkin” kategorosi altındaki konularda bulabilirsiniz Telkin Nedir Nasıl Hazırlanır?

 2. Neslihan dedi ki:

  Uyku güçlüğü için bu konuda bir öneriniz var mı? Beyin dalgalarını uyku sorununda nasıl kullanabiliriz? Yapay beyin dalgalarının bir zararı olur mu?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Yapay beyin dalgaları doğal olanın yerini asla tutmaz ancak mutlaka kullanılacaksa epilepsi ve benzeri rahatsızlıkların olmadığından emin olunmalıdır. Bazı frekanslar bu gibi rahatsızlıkları tetikleyebilmektedir.

   Düşük ve orta frekanslarda alfa ile başlayıp, teta ve delta ile biten dalgalar kullanılabilir. Yatmadan bir saat önce dinlenmeye başlanabilir.

 3. Mustafa dedi ki:

  Emre bey merhaba bir sorum var.
  Uyumadan önce transa girmek için beyin dalgaları dinlemek istiyorum herhangi bir sağlık sorunum yok bildiğim kadarıyla. Yapay beyin dalgalarını dinlememin bana sorun çıkarmayacağını sanıyorum.Sorum beyin dalgaları dinlerken telefonuma sırasıyla Gama,Alfa,Beta,Teta,Delta dalgalarını indirip Gama frekansıyla başlayıp Deltaya kadar hepsini teker teker mi dinlemeliyim?
  Yoksa sadece Teta dalgasını dinlesem yeter mi?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, Eğer uykuya hazır bir durumda iseniz yatmadan önce gama ve betadan başlamanıza gerek yok. Belki alfaya yakın düşük betadan başlanabilir. Bunu beyin aktivitenize göre ayarlamanız gerekir. Zaten alfa evresinde iseniz betaya da gerek yok doğrudan alfadan başlayabilirsiniz.
   Gün içerisinde o anki durumunuza göre yaptığınız sıralama uygun. Transa geçmeye hazır olduğunuzda gama’dan başlamanıza gerek yok. Bu mevcut durumunuzu da bozabilir. Eğer çok gergin ve öfkeli iseniz betaya yakın gama’dan başlanabilir.

 4. Esin dedi ki:

  Herkes yapay beyin dalgası dinlememeli demişsiniz youtubede ki yüksek frekanslı ses videoları zararlımı

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Doğal olmayan hiçbir şey yararlı değildir. Sadece doğala yakın hale getirilebilirse fayda sağlanabilir. Bilinçli olarak kullanılmadığında özellikle uzun süreli kullanımlarda ne gibi zararlar doğuracağı kişiden kişiye değişir. Bu tür yapay beyin dalgaları dinlediği için epilepsi nöbeti geçirenler olduğunu biliyorum. Uzun süre dinlendiğinde baş ağrısına ve denge kayıplarına da neden olacaktır. Fayda zarar oranı dinleyene ve ne dinlediğine göre değişir.

 5. Teta dedi ki:

  Bir kaç sorum var
  Bağışıklık sistemi zayıflamış insanlara bağışıklık sistemi güçlü insanların beyin dalgaları dinletilse faydalı olur mu.

  Teta dalgası eşliğinde ders çalışmak verimi artırır mı

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Konuda bahsettiğim “mutlu olan insanların bulunduğu ortamda bulunmak olumlu etkiler” bölümünde, etkiye neden olan faktörlerden biri de etrafa yayılan beyin dalgalarıdır. Herkes aynı ölçüde etkilenmeyecektir ama bu hepimizin yaşadığı bir durumdur ve etki bir şekilde hepimizde ortaya çıkar. Mutlu olan insanların beyin dalgaları incelenerek benzer dalga boyları oluşturulduğunda etki olacaktır. Doğal olanın yerini tutmayacaktır ama etkiler ihtiyacın şiddetine göre kendisini gösterir.

   Teta dalga boyunda bilinçli faaliyet göstermek uzun bir çalışma gerektirebilir. Yazılımla oluşturulan yapay teta dalgaları uyurken alfa dalgasından başlanarak öğrenilmesi gereken bilgilerle birlikte dinlenirse (ezer olabilir) daha etkili olacaktır. (Deneme yaptığım dönemde çok faydasını görmüştüm)

 6. Beta dedi ki:

  Beyin dalgalarını yazılımla oluşturup kullanabilir miyiz. Beta dalgasından tetaya geçiş istediğimiz her an ve her yerde mümkün olur mu.?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Evet özel programlarla yapay beyin dalgaları oluşturulup kullanılabilmektedir. Sonraki konularda beyin dalgalarını örnek seslerle birlikte aktarmayı düşünüyorum.
   Yazılımlarla oluşturulmuş beyin dalgaları sanıldığı kadar yüksek etkiye sahip değildir. Nedeni konuda da bahsettim gibi bireysel farklılıklar, o anki ruh halimiz ve daha önce deneyimlenmemiş bilinçli beyin dalgalarına geçiş, yazılımlarla oluşturulmuş beyin dalgalarında her zaman istenilen sonuçları veremez. Değişim olur fakat bu değişimler daha önce deneyimlenmemişse kontrol edilip istenilen etkiler elde edilemez. Daha önce alfa ve teta’yı deneyimlememiş birisi ne olduğunu ve ne yapması gerektiğini anlamayacaktır.

   Konu sonuna da ekledim yazılımlarla oluşturulmuş yapay dalgalar dinlenirken riskler bulunmaktadır.

   〉〉 Epilepsi rahatsızlığı bulunanlar yapay beyin dalgaları dinlememelidir. Hazırlanmış bazı yapay beyin dalgaları nöbetleri tetikleyebilir.
   〉〉 Kalp ritm bozukluğu bulunanlar ya uygun yapay beyin dalgası dinlemeli veya hiç dinlememelidir.
   〉〉 Uyarıcı, psikoaktif ilaç veya sakinleştirici kullananlar yapay beyin dalgası dinlememelidir.

error: Korumalı İçerik!