Beyin Dalgaları; Gama, Beta, Alfa, Teta, Delta işlev ve Kullanımları

Beyin Dalgaları; Gama, Beta, Alfa, Teta, Delta işlev ve Kullanımları

Beyin Dalgaları Gama, Beta, Alfa, Teta, Delta İşlev ve Kullanımları

Beyin dalgaları özellikleri, işlevleri ve dikkat edilmesi gereken noktalar

Beyin dalgaları, beynimizin nasıl işlediğini ve o anki ruhsal durumumuzu gösteren dalgalardır. Beyin işlevlerimiz ruhsal durumumuzu, ruhsal durumumuzsa beyin aktivitelerini büyük oranda etkilemektedir. Yaptığımız tüm faaliyetlerin beyin dalgaları ile bir karşılığı vardır. Üzgün veya mutlu olduğumuzda, heyecanlandığımızda, korktuğumuzda, konuşurken, uyurken, rüya gördüğümüzde ve ruhsal deneyimler yaşadığımızda beyin dalgalarında da değişimler olmaktadır.

Beyin Dalgaları ve İşlevleri

Beynimizin aktivitesine göre yayınlanan dalgaları en yüksek hızdan en düşük hıza şu şekilde sıralayabiliriz.
beyin dalgaları, gama, beta, alfa, teta, delta

Gama Dalgaları 25 – 140 Hz

Gama Dalgaları: Şu ana kadar bilinen ve belirlenebilen en yüksek hıza sahip beyin dalgalarıdır. 25 – 140 hz aralığında hıza sahiptirler. Yüksek enerji aktivitesini temsil ederler. Ruhsal görüş, üçüncü gözün aktif olması, nazar değmesi ve telekinezi gibi ruhsal faaliyetlerde görülür. Normal sınırların aşıldığı nokta diyebiliriz. Yaşantımızın madde seviyesindeki olağanüstü deneyimleri ile ilgili dalgalardır.

Gama dalgaları ile ilgili ayrıntılar ve örnek sesler içinGama Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım Alanları

Beta Dalgaları 13 – 32 hz

Beta Dalgaları: Günlük yaşamımızın büyük kısmına beta dalgaları eşlik eder. 13 – 32 hz aralığında bulunurlar. Yüksek dikkat gerektiren durumlarda, heyecanlandığımızda, uyanık olduğumuz anlarda alt seviye beta dalgaları; korku, panik, gerilim ve endişe anında ise gama dalgalarına yakın üst seviye beta beta dalgaları yayınlanır.

Beta dalgaları ile ilgili ayrıntılar ve örnek sesler içinBeta Beyin Dalgaları, özellikleri, Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Alfa Dalgaları 8 – 13 Hz

Alfa Dalgaları: Uykuya geçiş anı, uyku ile uyanıklık anları, madde alem ile madde ötesi aleme geçiş aşamasıda yayınlanan dalgalardır. 8 – 13 hz aralığında gama ve beta dalgalarına göre daha düşük hızlarda gözlemlenir. Sonuçları ve faaliyetlerini göz önünde bulunduracak olursak beyinsel faaliyetlerin orta bölümünde yer alır.

Beyin dalgalarını GamaBetaAlfaTetaDelta şeklinde sıraladığımızda en yükse hıza sahip gama ve beta dalgaları ile en düşük hıza sahip teta ve delta arasında geçiş görevi görür.  Alfa dalgaları iki boyut arasında köprü görevi görür. Bu işlevi ile ruhsal faaliyetlerde bulunanlar için bilinçli olarak mutlaka deneyimlenebilmesi gereken beyin dalgasıdır.

Alfa dalgaları ile ilgili ayrıntılar ve örnek sesler içinAlfa Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım Alanları

Teta Dalgaları 4 – 8 Hz

Teta Dalgaları: Alfa dalgaları ile madde boyut aşıldıktan sonraki ruhsal boyut aktivitelerini temsil eden beyin dalgasıdır. Bu seviyede bedensel değil ruhsal faaliyetler söz konusudur. 4 – 8 Hz aralığında yer alır. Astral seyahatin ilk evreleri, bilinçli rüyalar, ruhsal bilinç yükselmeleri, ağır uyku ve rüyaları temsil eder. Derin trans halinde iken beynimiz teta dalgaları yaymaya başlar. Bu aşamada bilinçli telkinlerle çok sayıda bilgi kısa sürede öğrenilebilir. Beyinsel programlamalar, güçlü hafıza faaliyetleri, bilinçaltı çalışmaları, telkinle ruhsal yönlendirmeler bu dalga boyunda gerçekleştirilebilir.

Teta dalgaları ile ilgili ayrıntılar ve örnek sesler içinTeta Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım Alanları

Delta Dalgaları 0,5 – 4 Hz

Delta Dalgaları: Delta dalgaları şu an bilinen en derin halimizi ifade eder. 0.5 – 4 Hz aralığında hıza sahip olan beyin dalgalarıdır. Madde boyutu ile irtibatın tümüyle kesildiği noktadır. Bu evre rüyasız ağır uyku evresi olarak bilinir. Ruhsal faaliyetlerin zirveleştiği, ilahi katlarla bağlantıların kurulduğu dalga boyutudur. Bu dalga boyuna bilinç dahil edilebilirse (alfa ve beta) Telepati ve astral seyahatin ileri seviyeleri bilinçli bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Ruh ve beden mekanizması bütün halde hareket ederek mevcut maddesel ve ruhsal kanunlar ters yönde işletilebilir. İtme çekme kanunu, yer çekimi, maddenin mevcudiyeti, materyalizasyon ve demateryalizasyon ile birlikte su üzerinde yürüme, bedensel olarak uçma, aynı anda birden fazla yerde bulunabilme, varolan tüm varlıklarla ruhsal iletişme geçme, mevcut tüm bilgilerden yararlanma gibi..

Delta beyin dalgaları ile ilgili ayrıntılar ve örnek sesler içinDelta Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım Alanları

Beyin Dalgaları İşlevi Nedir?

Beyin dalgalarımızı araçlarda bulunan vites sistemine benzetebiliriz. Gerçekleştirmemiz gereken aktiviteye göre dalga hızlarının değişmesi gerekir. 120 km hıza ulaşmak için 1. vitesi kullanamazsınız. Bedensel veya ruhsal faaliyete göre dalga hızlarının ayarlanması gerekir. Delta dalga boyu ile koşamazsınız, uçmanız mümkün olabilir ancak bedensel faaliyetlerin koşmanız için beta dalgası ile hareket etmesi gerekir. Veya beta dalga boyunda iken astral seyahat ve telepati yapamazsınız. Bedensel ve ruhsal faaliyetlerin birbirleri ile uyumlu bir şekilde hareket edebilmeleri için beyin dalgalarının da buna uygun değişim göstermesi gerekir.

Bu değişim sağlanamadığında beyin dalgaları bozukluğu ortaya çıkar ve alzheimer, unutkanlık, depresyon, sinir hastalıkları gibi çeşitli nörolojik rahatsızlıklar görülebilir. Yani gerekli vites değişimleri sağlanamadığı için istenilen bedensel hızlara ulaşılamaz.

Beyin dalgaları iki yönlü ele alınabilir. Araçlardaki vites örneğinden devam edecek olursak aracın kaçıncı viteste olduğunu gösteren resme bakarak motorun durumu ve aracın hangi hızlarda ilerlediğini tahmin edebiliriz. Bunun tam tersi aracın hızını uzaktan ölçtüğümüzde hangi viteste gittiğine dair varsayımlarda da bulunabiliriz.

Kısaca beyin dalgaları, bedensel ve ruhsal faaliyetlerimize göre ortaya çıkan dalgalardır.

Beyin Dalgalarında Sebep Sonuç İlişkisi ve Kullanımları

Şu mantıkla hareket edilir, Beyin dalgaları faaliyetlerimize eşlik eden ve faaliyetlerimiz sonrası ortaya çıkan dalgalar olduğuna göre beyin dalgası yapay olarak oluşturulduğunda o anki ruh hali ve beden yapısı etkilenebilir mi? Riskleri ile birlikte evet. Ancak hiçbir zaman doğal beyin dalgalarının yerini tutamayacaktır. Şu yol izlenebilir taklitten yola çıkılarak faaliyetlerin kolaylaşması ve hızlandırılması sağlanabilir.

Biyokinezi ile göz rengini değiştirmek isteyen birisi veya astral seyahat yapmak isteyen birisi sadece yapay beyin dalgası dinleyerek amacına ulaşamaz. Bu düz bir yolda ilerlemek gibidir. Bilinç olmayan dalgalar insanı suyun içerisinde belli bir seviyede tutabilir ama karaya çıkmasını sağlamada yetersiz kalır. Bu noktada devreye, telepatide kullandığımız bilinç ve mesaj taşıyan verilerde olduğu gibi bu dalgalara eşlik eden telkinler kullanılabilir. Ancak bu telkinlerde tümüyle yapay olacağı için gerçek anlamda “istek ile ortaya çıkan nörotik gücü ve dna” etkileşimi sağlayamayabilir.

Bu durumları rüyasında elini kesen biri ile gerçek dünyada elini kesen birisi arasındaki farka benzetebiliriz. Rüyalar madde boyutundaki yaşamımızı ne kadar etkiler? Hatırladığınız kaç rüya hayatınızı tümüyle değiştirebildi? Eğer böyle bir rüyaya sahipseniz işte aradığınız cevap oradadır. Yapay beyin dalgaları ve telkinler ancak bu denli güçlü olabildiğinde istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz.

Beyin Dalgaları ile Kontrol Sağlanabilir mi?

Beyin dalgalarındaki sebep sonuç ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda ve bir üst başlıkta ifade ettiğim etki yakalanabildiğinde kontrol de sağlanabilir. Ancak burada çözülmesi gereken çok farklı bir zorluk daha ortaya çıkmaktadır. Gün içerisinde beyin dalgalarımız sabit kalmaz. Her an değişim halindedir. Bu değişime duygularımız, düşüncelerimiz, ruh halimiz, duyu organlarımızla algıladığımız herşey etki eder.

Her insanın duyuşsal, görsel, dokunsal algı farklılıklarından özelleştirmeye başlayıp sayısal, sözel, bedensel, mekanik, sosyal, ritmik ve diğer zeka türlerini de dahil ederek kişiselleştirecek olursak genelde benzer etkiler görülse de özelde tek bir formatta hazırlanmış dalga boylarının herkeste benzer sonuçları ortaya çıkarması mümkün görülmemektedir.

Bu etkiler, kişiden kişiye benzersizleşen insanları tümüyle etkilemede yetersiz kalacaktır. Bu noktada devreye girecek olan unsur ise “irade” dir. Bireyin kendi yönlendirmesi ve etkileşimi kişisel bazda etkisiz kalan noktaları etkin hale getirebilecektir.

Fabrikada bulunan çalışanların daha aktif ve mutlu bir şekilde çalışmalarını sağlamak için uygun dalgaları yayınladığınızda ilk anda etkin olabilir ancak kısa bir süre sonra irade ve bilinç devreye girerek içinde bulunduğu tanımsızlığı sorgulamaya başlayacaktır.

beyin dalgaları tedavide kullanılabilir mi

Beyin Dalgaları ile Tedavi Mümkün mü?

Kişisel bazda farklılıklar göz önünde bulundurularak hazırlanacak dalgalar ve iradenin de etkin bir şekilde kullanımı ile bu mümkün olabilir. Üst başlıklarda yazdığım tüm konulara özellikle tedavi konusunda kullanımının mümkün olabildiğini şu örneklerle açıklayabiliriz. Bu örnekleri bizzat kendinizde deneyebilirsiniz.

Çok mutsuz olduğunuzda mutlu olan insanların bulunduğu bir ortama girin. Mümkünse bunu mutlu çocukların bulunduğu bir ortama girerek yapın. Yaydıkları dalgalar çok saf ve temizdir. Hiçbir art niyet ve kirlilik taşımazlar, tümüyle doğaldır. Bir süre sonra ne kadar direnirseniz direnin oradaki beyin dalgaları sizi de etkileyecektir. Bu örneğin gerçekliğini test etmek için gözlerinizi ve kulaklarınızı kapatarak tekrarlayın.

Çok mutlu olduğunuz bir gün mutsuz insanlar diyarı huzur evine veya anne babalarından uzak çocukların bulunduğu çocuk bakımevlerine gidin. Ruhunuza işleyen o dalga boylarını gözleriniz ve kulaklarınız kapalı olduğunda da hissedeceksiniz.

Herkesin gülerek izlediği komedi filminin bulunduğu seansa siz gözlerinizi ve kulaklarınızı kapatarak gidin. Bu testi güçlendirmek için arkadaşlarınızdan yardım alabilirsiniz. Veya yapacağınız testten habersiz bir arkadaşınızı sadece deney yapacağınızı söyleyerek gözlerini ve kulaklarını kapatarak komedi filmine götürün. Neler hissettiğini ve neler düşündüğünü ayrıntılı bir şekilde öğrenmeye çalışın.

Bu örneklerdeki tüm etkiler bireyin o anki beyin dalgasının ve ruh halinin ne kadar güçlü olduğu ile ilgilidir. İradesi ile iyileşme sürecine dahil olan bir hasta ile hayattan umudunu kesmiş ve hiçbir beklentisi olmayan birisinin değişimi ve etkileşimi farklı olacaktır.

Hastalıklar ve Beyin Dalgalarındaki Değişimler

Hastalıklarla birlikte ortaya çıkan beyin dalgaları incelenerek bu dalgaları etkisiz hale getirecek dalgalar kullanılabilir. Bunun için hastalıkların ortak dalgaları olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu kontroller tamamlandıktan sonra bireysel farklılıkların dalgalar üzerindeki etkileri kontrol edilerek testler yapılabilir. Geçmişte atalarımızın farklı makam, ritm, doğal sesler ve musiki ile tedavi yöntemlerini de bu bağlamda değerlendirebiliriz.

Beyin Dalgaları ile Zihin Kontrolü Mümkün mü?

Beyin dalgaları bireysel bazda telepatik iletişimin güçlendirilmesinde kullanıldığında zihin kontrol edilebilir. Ancak öncelikle hipno telepati örneğinde olduğu gibi öncelikle kontrol edilecek zihinle bağlantı kurulmalıdır. (Dışarıdan yapay beyin dalgalarına dirençli olanlar için)

Toplu zihin kontrollerinde ise aynı anda çok fazla dalgasal farklılıklar olduğu için öncelikle herksin aynı dalga boyuna alınması, kontrollü olarak aynı dalga boyunda ilerletilmesi gerekir. Ani şoklar, korku, panik ve heyecan yaşanması herkesin benzer beyin dalgalarına ulaşmasını sağlar. Bu noktadan itibaren beyin dalgaları kontrol edilebilir. Yayınlanan dalga boyları içerisine bilinç ve telkin eklenebilir. Bu yöntemle herkes kontrol edilebilir mi? Hayır.. Daha çok kitle psikolojisine dahil olanlar ortak beyin dalgasına dahil olarak kontrol edilebilir.

Beyin Dalgalarının İletişimde Kullanımı

Beyin dalgaları telepatik iletişimde kullanıldığında telepati konusunda anlattığımız gibi hislerle birlikte iletişime duygu ve anlam da eşlik edebilir. Bu konu çift yönlü düşünülebilir.

Telepatik Mesajların İletilmesinde (Telepatik Verici Konumu)

Telepati yapabilmek için uygun dalga boyuna inerek telepatik mesaj iletiminde

Telepatik Mesajların Alınması (Telepatik Alıcı Konumu)

Telepatik mesajların alınması ve istenen tarafın farkında olmadan bulunduğu ortamda telepatik mesajları alabilmesi için uygun dalga boyuna inmesini sağlamada kullanılabilir.

Farklı bir yöntemde beyin dalgaları, teta ve delta olarak içerisine telkin eklendiğinde subliminal iletişimde gizli etkiler ortaya çıkarmak için kullanılabilir.

Beyin Dalgaları Nasıl Ölçülür?

Beyin dalgaları hangi cihaz ile ölçülür?

Beyin dalgaları, EEG (eletroensefalografi) cihazı ile ölçülür. Kafatasının belli bölgelerine bağlanan elektrotlar yardımı ile toplanan zayıf beyin dalgaları amplifikatör yardımı ile yükseltilerek dijital veri haline getirilir.

Bu veriler epilepsi, uyku bozuklukları, beynin elektriksel aktiviteleri, depresyon, uyku ve uyanıklık durumları ile bunlara bağlı rahatsızlıkların teşhis ve tesavisinde kullanılır.

Beyin Dalgalarının Kopyalanması, Kopya Beyin Dalgaları ve Kullanımı

Beyin dalgaları EEG verileri halinde kullanılarak kişisel bazda daha etkin bir şekilde kullanılabilir. Her bireyin beyin dalgaları kendisine has olduğu için yapay beyin dalgalarından daha etkilidir. Mutlu olunan anların EEG verileri mutsuz olduğumuz anlarda kullanılabilir. Zihinsel faaliyetlerimizin yüksek olduğu anlara ait beyin dalgaları zihinsel faaliyetlerimizin düşük olduğu anlarda, ruhsal faaliyetlerimizin yüksek olduğu anlardaki beyin dalgaları ruhsal faaliyetlerin düşük olduğu anlarda kullanılabilir.

Ancak bu noktada aşılması gereken önemli bir sorun ortaya çıkmaktadır ki bu kullanım sonrası herkesin bu riskleri de kabul etmesi gerekir. “Gerçeklik duygusunun yitirilmesi” O ana ait olmayan beyin dalgalarının kullanımı gerçekte var olmaması gereken durumların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Üzgün olunması gereken durumda mutlu olmak, Hasta olduğumuzda sağlıklı olduğumuz andaki dalga boyunun kullanımı sonrası ortaya çıkabilecek sorunlar gibi.

Beyin Dalgaları ve Psikotronik Bilim

Yapay zekaların geliştirilmesi, insanlar gibi düşünebilen, hissedebilen, duygulanabilen robotların yapılabilmesi ancak beyin dalgalarının kopyalanarak geliştirilmesi ile mümkün olacaktır. Zor olan beyin dalgalarının kopyalanması değil bu dalgaların ruhu olan bir canlı tarafından yayınlanması ve değerlendirilmesidir.

Psikotronik bilim ile bir şekilde ruhsal mekanizmanın bir benzeri yazılımsal olarak geliştirilecektir. Terminatör filmi gibi filmlere konu olan tehlike, bu yapının yazılımsal bir irade ile desteklendiğinde kendisini nasıl geliştireceği ve beyin dalgalarını diğer robotları ve insanları etkilemek için nasıl kullanacağıdır.

Bizler bilinçaltımızda depoladığımız verilerle hareket ederken yapay zeka sadece hedefe odaklanırsa hangi birikimi değerlendirebilir? Bir insanın anne karnından itibaren tüm hayatı boyunca yaydığı tüm beyin dalgaları kaydedildiğinde bunlar yapay zekalarda ve robotlarda nasıl kullanılabilir?

Doğum Haritasına Göre Burçların Beyin Dalgaları ve Frekans Yapıları

Burçların genel yapıları gözönüne alındığında,

Ateş grubu burçları: Beta-Gama (koç, aslan ve yay burcu)
Toprak grubu burçları: Alfa-Beta (boğa, başak ve oğlak burcu)
Su grubu burçları: Alfa-Teta (akrep, balık ve yengeç burcu)
Hava grubu burçları: Beta (ikizler, kova ve terazi burcu)

olarak değerlendirilebilir. Gurup içerisindeki burçların frekansları da kendi içlerinde farklılıklar gösterir.

Yapay Beyin Dalgaları Hakkında Uyarı

Yapay beyin dalgalarının zararları hakkında

Bir çok kişi malesef sonuçlarını bilmeden youtube üzerinden fayda sağlamak için yapay beyin dalgaları dinlemekte. İçerisinde telkin bulunmayan ve amaca uygun hazırlanmamış yapay beyin dalgalarının hiçbir faydası olmayacağı gibi zararları da bulunmaktadır. Yapay beyin dalgaları aşağıda belirttiğim noktalarda dikkatli kullanılmalı veya hiç kullanılmamalıdır.

 Epilepsi rahatsızlığı bulunanlar yapay beyin dalgaları dinlememelidir. Hazırlanmış bazı yapay beyin dalgaları nöbetleri tetikleyebilir.
 Kalp ritm bozukluğu bulunanlar ya uygun yapay beyin dalgası dinlemeli veya hiç dinlememelidir.
 Uyarıcı, psikoaktif ilaç veya sakinleştirici kullananlar yapay beyin dalgası dinlememelidir.

Beyin Dalgalarımız kopyalanabilir mi? Mutlu olduğumuz anların beyin dalgaları mutsuz olduğumuz anlarda kullanılabilir mi? Ruhsal gücümüzü artırmak için beyin dalgalarından yararlanabilir miyiz?

Yapay beyin dalgaları ve örnekleri… Astral Seyahat, Telepati, Telekinezi, Pozitif Enerji Yüklemesi, Aura Güçlendirme, Derin ve Dinlendirici Uyku, Derin Transa Geçiş ve diğer çalışmalar için kullanılabilecek yapay beyin dalgaları ile temellendirilmiş doğal müzik ve telkinler.. Bu konumuzla birlikte yazı dizisi halinde işlenecektir.

 

İlgili Konular

Gama Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım Alanları

Beta Dalgaları, Özellikleri, Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Alfa Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım Alanları

Teta Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım Alanları

Delta Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım Alanları

Telkin Müzikleri

Beyin Dalgaları Gama, Beta, Alfa, Teta, Delta İşlev ve Kullanımları

27 Kasım 2018

www.parapsikoloji.net

Son Güncelleme 1 Kasım 2023 Emr

Emr
“İnsan ruhunu yitirmediği sürece yapamayacağı şeyler sınırlıdır AMA sınıra ulaşmak için vazgeçmesi gerekenleri terkedemeyecek kadar da bencil, tembel ve egoisttir”
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 46 YORUM
 1. blank gamzenur ... dedi ki:

  emre bey merhabalar gece uykuya dalacağım sıralarda cogunlukla gözümü kapattıgım sıralarda açıkken de oluyor ama bazen renkli anlamlandıramadıgım şekiller görmekteyim bunun sebebi nedir sizce ?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Gamze Hanım merhaba.

   Net bir şey söylemek zor ama bunlar sizin enerji alanınız, auranız, çakra ışınımlarınız olabilir. Her ruh hali bizi farklı frekanslarda titreştirir. Ruhsal hassasiyetiniz yüksekse veya bir çalışma yapmışsanız bedeninizden yayılan enerjileri görebilirsiniz. Bu görüntüler ruh halimize ve yapılan çalışmalara göre farklılıklar gösterebilir. Görüntüler ortaya çıktığında sadece izleyin herhangi bir müdahalede bulunmayın veya anlam yüklemeye çalışmayın. Ne olduğunu bilemeyecek insanlara anlatmayın. Objektif bir şekilde gözlemleyin ve notlar alın varsa bilmeniz gerekecek şeyler zamanla ortaya çıkacaktır.

 2. blank merve dedi ki:

  bende dikkat daginikligi var bunun icin bir ses dinlemeli miyim acaba dinliyiceksem bana onerir misiniz ve bu konularda bilgim 0 aciklarsaniz da cok iyi olur simdiden tesekkurler

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Öncelikle şu çalışmayı yapmaya çalışın. Odaklanmanız, ruhsal derinlik yaşayıp bir noktaya odaklanmanızda faydası olacaktır. Daha sonra dilerseniz Alfa ve Teta frekanslarını deneyin. Ancak sürekli dinlemeyin. Bu dalfaları doğal yolla deneyimlemeye çalışın.

   Nasıl Transa Geçilir? Derin Transa Geçiş, Alfa Teta Evresi

 3. blank alpella dedi ki:

  daha hızlı öğrenmek için hangi frekansı dinlemem gerekli yorgunum anskiyete depresyondayım bu durumdan kurtulmam icin hangi frekanslar

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Hızlı öğrenmek için öğreneceğiniz konuları kaydedin. Öncesinde Beta, Alfa ve Teta yolunu izleyin. Öğrenmeniz gereken konuyu Teta sonrasına ekleyin. Bunu uygulamayı yatarken kulaklıklarınızı takarak gece 2-3 gibi otomatik oynatma ile dinlerseniz daha başarılır olur. Uyku sırasında dinleyecekseniz teta – delta sonrasına veya alfa – teta sonrasına ekleyerek yapabilirsiniz.

   Anksiyete ve depresyon konusu kişiye özel olduğu için beyin dalgalarınızın uzmanlar tarafından analiz edilerek öneri yapılması daha uygun olur. Alternatif olarak istediğiniz tam olarak ne ise imajinasyon tekniklerini de ekleyerek telkin yöntemlerini kullanabilirsiniz. https://www.parapsikoloji.net/category/telkin/ linki altında bilgi bulabilirsiniz.

  2. blank Ohayo dedi ki:

   Ben bir insanı ilk gördüğümde nasıl birisi olduğunu anlayabiliyorum ve daha çok tanıdığımda hepsi doğru çıkıyor ya da bir oyun oynadığında hangisinde daha çok ödül var vs hissedebiliyorum bu 6. Hissimin olduğunu mu gösteriyor

   1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

    Sezgilerinizin ve 6. hissinizin güçlü olduğunu söyleyebiliriz evet. Bazı insanlar diğer insanların yaydıkları düşünce frekanslarını kolayca algılayabilirler. Özellikle su grubu burçları ve bazı konumlar bu etkiyi güçlendirir.

 4. blank İsra dedi ki:

  Merhaba. Uzun süreli cep telefonu kullanımı ya da radyasyon hangi beyin dalgasını tetikler? Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz ya da beni bir kaynakçaya yönlendirebilir misiniz?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba.
   Bu konuda bilimsel bir veri olmadan net bir şey söylemek zor. Konu hakkında bir çalışma var mı bilgim yok.

 5. blank tommy37 dedi ki:

  ben insanların olumlu olumsuz duygu düşüncülerini anlayabiliyorum bu telepatimidir suan depresyondayım oyuzden fazla zorlanıyorum bir işe odaklanmakta zorlanıyorum nasıl bundan kurtulabilirim hangi frekansları dinlemem gerek

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Bu durum ruhsal hassasiyetinizle ilgili bir durum. Psişik İnsanların Özellikleri ve Ruh Halleri konusunu inceleyebilirsiniz.
   Ayrıca doğum haritanızda Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları konusunda belirtilen özel konumlar bulunursa ruhsal yapınız gereği diğer insanların düşünce ve enerjilerinden etkilenmeniz doğaldır. Bu etki belirli dönemlerde daha da yoğunlaşabilir.
   Yapay beyin dalgaları geçici süre etki etse de bilinçli yapılan faaliyetlerle desteklenmediği sürece etkiler geçici olacaktır. Bu konuda öncelikle Telkin Kategorisi altındaki konulara bakmanızı öneririm.

   Bir ruh halinden çıkmak için sabit frekans dinlemek doğru değildir. Alfa ile başlayıp beta ile devam etmeniz gerekir. Etkinin kalıcı olması için hem bilinç seviyesinde hem de gün içerisinde yapılan faaliyetlerle bunu desteklemeniz gerekir. Bir arkadaşınızla konuşmak, resim yapmak, şiir yazmak, farklı bir yemek tarifini uygulamak, sizi olumlu yönde etkileyecek bir film izlemek, etkinliklere katılmak, günlük tutmak, gelişim evrelerinizi yazmak vb. gibi.

   1. blank tommy37 dedi ki:

    yalnız ben obsesyondayım bazı olumsuz insanların zihnine girdimsanırım cok kötü düsüncülere sahipler nasıl kurtulabilirim bu durumdan cok rahatsız oluyorum olumsuz düşüncülerden nasıl kurtulurum bazı kelimeler beni cok rahatsız ediyor duydukca sinir oluyorum bir terapiste gitmem gerekıyormu hafıza sildirme işlemi vb

    1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

     Yaşadığınız durum ruhsal hassasiyetinizden kaynaklanıyorsa bu durumu kontrol altına almak için uzun süre çalışma yapmanız gerekebilir. Bu süreç oldukça zorlu bir süreçtir. Destek almanız her zaman daha iyidir. Şu durumda size düşen kendinizi tanımaya ve hangi durumun neden ortaya çıktığını anlamaya çalışmak. Sonuçların hangi nedenlerden ortaya çıktığını bilmeniz karanlıkta yol aramaktan daha iyidir.

     İçinde bulunduğunuz durumda madde-madde ötesi dengesini sağlamak için madde boyutuna yakın etkinliklerinizi artırmanız iyi sonuçlar verir ancak virüs salgını nedeniyle herkesin birbirinden uzaklaştığı dönemde bunu yapmak zor olabilir. Sitede size uygun konularda araştırma yapın, bilgi edinmeye çalışın, üzerinize düşenleri yapın mümkünse iyi bir psikolog ve hipnoterapistten yardım alın.
     Hafıza sildirme konusu tekrar edecek durumlarda elde ettiğiniz tecrübeleri de ortadan kaldıracağı için her defasında başa dönmenize neden olur. Hipnoterapist sadece sorun olan konularda müdahale ederek size yardımcı olacaktır.

     1. blank tommy37 dedi ki:

      hangi alfa frekanslarını dinlemem gerek youtubeden tavsiye verebilirmisin bu sayfadaki alfa frekanslarını kac kez dinlemem gerek yüksek alfa frekansdan basladım 2 kere dinledim az bir rahatlama var

     2. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

      Alfa Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım Alanları linkinde yer alan örnek alfa seslerini dinleyin. Hangi frekans aralığı sizin için daha iyi gelirse onları dinleyebilirsiniz. İyi gelen alfa frekans aralığını iletirseniz uzun versiyonunu yükleyebiliriz. Veya benzer frekansları youtubede bulup dinleyebilirsiniz.

 6. blank Halime dedi ki:

  Merhaba benim şöyle sıkıntılarım var Rem e geçemeden uyuyorum 3 saat sonra hemen herşeye uyanıyorum son zamanlarda 3.göz falan da baya açıldı şizofren seviyesine gelmek üzereyim sizce sorun hangi dalgalarda teşekkür ediyorum

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Normal uyku öncesi mi bir çalışma sonrası mı uyuyorsunuz? 3. Göz açılması doğal bir açılma mı yaptığınız bir çalışma ile mi ilgili?

  2. blank tommy37 dedi ki:

   benim anlatmak istediğim şey su olumsuz insanların zihnie girdim bundan nasıl kurtulurum ayrıca ben obesyondayım olumsuz düşüncüleri insanları bilinçaltımdan nasıl silerim bazı kelimeler beni cok rahatsız edıyor s ancak telepatik olarak gerimi yansıdı bazı kelimeleri hipnozla aklımdan silebilirmiyim bilinçaltımdan kaybolurmu

   1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

    İlk cevapta belirtmiştim. Hipnoz ile müdahale edilebilir. Uzman bir hipnoterapist yaşadığınız olumsuzlukları gidermek için gerekli müdahaleleri yapacaktır. Gerekirse size öğreteceği otohipnoz yöntemi ile sizin müdahale etmenizi de sağlayabilir.
    Ruhsal hassasiyetleriniz sizi telepatik alıcı yapıyorsa telepatik etkilenme de mümkün olabilir. Bunu anlamak için doğum haritanızı çıkararak ikinci cevapta linkini verdiğim Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları veya Doğum Haritasında Telepati Yeteneği Konumları konusundan kontrol edebilirsiniz.

 7. blank BAKİ dedi ki:

  Merhaba Emre bey
  Öncelikle bu bilgilendirme için size teşekkür ederim.
  Ben sizin makalenizi okuduktan sonra kendi telefonumdan yapay beyin dalgaları yapmak istiyorum.Size sorum şu olacak
  Yapay beyin dalgası yaparken 2 titreşim kullanılıyor.İlki Gamma Beta gibi saniyedeki titreşim sayısını ayarlarken arkadaki hz aralığı sesin şiddetini artıyor 1000 hz kadar frekans yükseltilebilir. Acaba bu ikinci frekans düzeyinin şiddeti önemlimi
  Atıyorum 4 hz Delta dalgası titreşirken sesin şiddetini ayarlayan arkadaki frekans 600 hz. Herhangi bir sorun olabilirmi veya en uygun Hz aralığı kaç olmalı ?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba rica ederim.
   Yapay beyin dalgaları kendi aralıklarında, diğer sesler de rahatsız etmeyecek seviyede olursa iyi olur. Ses seviyeleri ve hz değerleri amaca ve içeriğe uygun olmalı. 0.5-4 hz delta için buna uygun arka plan sesleri seçilebilir. Gama değerlerine yakın hz değerlerine çıkmak pek mantıklı olmayacaktır.
   Eğer kastedilen sesin şiddetini belirten DB ise sadece ses şiddetini belirttiği için sorun olmaz, kulağı rahatsız etmeyecek seviyelerde olması yeterli.

 8. blank Gökay dedi ki:

  Ben bu arada meditasyon yapmaya başladım daha yeni 20 gün falan oldu. Henüz senaryo yazmaya başlamadım ama hayatımda ki gerginlik anı tepki verme sinirlilik hali azaldı. Bunuda belirtmek isterim. Bide transa geçme konusunu akudum çok anlamadim. Meditasyon esnasında işi bitirdiğim ile alakalı kelimelermi soyliyicem kendi kendime örneğin yarim kalan bir iş için.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Derin trans çalışması meditasyonun farklı bir ileri versiyonu diyebiliriz. Meditasyon yapıyorsanız çok gerekli değil.
   Diğer soruda bir örnek vermiştim. Meditasyon sırasında verilen telkinler beta evresine göre daha etkili olacaktır. Kendinizi ne için programlamak istiyorsanız ona yönelik telkinler verebilirsiniz. Meditasyon sırasında ilham istediğiniz konuyu da düşünebilirsiniz.

 9. blank Gökay dedi ki:

  Emre bey tekrardan merhaba. Şimdi benim aklımda oturmayan bi şey var. Yarim bırakılmış işler de gamanin çalışması gerek demissiniz
  Düşük beta da dikkat dağınıklığı,konsantrasyon eksikliği olur yazmissiniz metinde. Mesajınız da tam tersi alana yonlenin diye tavsiyeniz var alfaya hatta tetaya. Isin bu kısmını anlayamadim. Saygilar

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Gökay Bey.
   Kısaca şu şekilde özetlemeye çalışayım.
   Yaptığınız işle ilgili ilhama ihtiyacınız var fakat siz beta seviyesindesiniz. Bu durumda alfa-teta evresine geçmeniz gerekir.
   Yorgunda olsanız bitirmeniz gereken bir iş var, yorgunluğunda etkisi ile alfa seviyesindesiniz. Bu durumda işi tamamlayabilmek için beta ve gama evresine ihtiyacınız olur.

   Bu geçişleri sadece düşünce ile de tetikleyebilirsiniz (5’e kadar sayıyorum. 5 dediğimde kalkıp tüm enerjimle işi tamamlıyorum. 5 kez derin nefes alıp verilir. 5’e kadar sayılıp kalkılır) Alfa teta içinde tersini kullanabilirsiniz. Alfa-Teta evresi için geçiş oluşturmak için Meditasyonda derinleştiğiniz anda şu telkini verin “şu an bulunduğum evreye her istediğimde …….. yaptığımda kolayca girebiliyorum” yapacağınız şey içinizden saymak, zihninizden görsel canlandırmak, derin nefes alıp verdikten sonra parmak hareketleri olabilir. Bu tür tetiklemeler oto hipnoz içinde kullanılır.

   1. blank Abdülkadir dedi ki:

    Merhaba bir sorum olacaktı takıntı hastalarının yapay beyin dalgası dinlemesinde bir sakınca var mıdır . Saygılarımla..

    1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

     Merhaba. Bu konuda bir bilgim yok ne yazık ki. Kastettiğiniz takıntıdan kurtulmak için telkinle birlikte dinlenmesi ise o konu epilepsi’den ayrı değerlendirilebilir.

 10. blank Gökay dedi ki:

  Öncelikle emre bey elinize sağlık. Tam aradığım şeyi buldum. Çok güzel benim de bi sorun olucak. Dikkat dağınıklığım var. Okudum bu arada orta ve yüksek betaya geçilmediği içinmiş. Kendi kendime ders çalışıyorken oluyor sadece eğer bi topluluk işi ise biraz zorlanarak yapabiliyorum ama tekil islerde( senaryo yazmak) gibi hala bitmedi yillardir. Tavsiyeniz olursa sevinirim. Saygilar.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Rica ederim. Dilerim yararlı olur.

   Eğer tıbbi yardım gerektirecek bir durumunuz yoksa ruhsal durumunuzda yapacağınız değişikliklerle konsantrasyonunuzu artırabilirsiniz. Bunu yaparken telkinlerde yararlanmanız süreci hızlandırabilir.

   1- Nasıl Transa Geçilir? Derin Transa Geçiş, Alfa Teta Evresi
   2- Telkin Nedir, Nasıl Hazırlanır?

   Yöntemleri kendinize göre uyarlamaya çalışın. Sorunlar doğuştan aldığınız etkilerle ilgili ise uzun süre çalışma yapmanız ve telkinleri buna göre hazırlamanız gerekir. Senaryo için Teta evresini tercih edin. Bu evrede tüm etkiler yok siz var olursunuz.

 11. blank Eray akbaş dedi ki:

  Emre bey merhaba yüksek deltadan düşük delta dalgasıyla sevdiğim bir müziğe yerleştirdim beyin dalgalarını gizledim hacimlerini azalttım müzik çalıyor ancak benim anlamadığım şekilde arkada delta çalıyor bunun faydası olurmu ?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Eğer müzik parçasına yerleştirdiğiniz yapay delta dalgasının sesini yeterince kısmamışsanız duyuyor olabilirsiniz. Dalgaların sesini duymak sizin için sorunsa, Yapay dalgaların sesini duyulabilir en yüksek oranda iken kısın. Böylece ses oranının arttığı seviyelerde de duymazsınız.

   Faydalı olması sizin hangi amaçla kullandığınıza bağlı. Amacınıza hizmet ediyorsa faydalı olabilir.

   1. blank Eray akbaş dedi ki:

    Yapay beyin dalgalarının sesini duymasam bile etkisi olurmu Emre bey ?

    1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

     Müzik içerisine eklemişseniz dikkatinizi verdiğinizde duyabileceğiniz kadar olması yeterli. Müzikle birlikte aynı ses seviyesinde olmasına gerek yok.

 12. blank Melik dedi ki:

  Beyin dalgalarını kullanarak kendimiz için nasıl subliminal müzikler oluşturabiliriz?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Gerekli bilgileri “telkin” kategorosi altındaki konularda bulabilirsiniz Telkin Nedir Nasıl Hazırlanır?

 13. blank Neslihan dedi ki:

  Uyku güçlüğü için bu konuda bir öneriniz var mı? Beyin dalgalarını uyku sorununda nasıl kullanabiliriz? Yapay beyin dalgalarının bir zararı olur mu?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Yapay beyin dalgaları doğal olanın yerini asla tutmaz ancak mutlaka kullanılacaksa epilepsi ve benzeri rahatsızlıkların olmadığından emin olunmalıdır. Bazı frekanslar bu gibi rahatsızlıkları tetikleyebilmektedir.

   Düşük ve orta frekanslarda alfa ile başlayıp, teta ve delta ile biten dalgalar kullanılabilir. Yatmadan bir saat önce dinlenmeye başlanabilir.

 14. blank Mustafa dedi ki:

  Emre bey merhaba bir sorum var.
  Uyumadan önce transa girmek için beyin dalgaları dinlemek istiyorum herhangi bir sağlık sorunum yok bildiğim kadarıyla. Yapay beyin dalgalarını dinlememin bana sorun çıkarmayacağını sanıyorum.Sorum beyin dalgaları dinlerken telefonuma sırasıyla Gama,Alfa,Beta,Teta,Delta dalgalarını indirip Gama frekansıyla başlayıp Deltaya kadar hepsini teker teker mi dinlemeliyim?
  Yoksa sadece Teta dalgasını dinlesem yeter mi?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, Eğer uykuya hazır bir durumda iseniz yatmadan önce gama ve betadan başlamanıza gerek yok. Belki alfaya yakın düşük betadan başlanabilir. Bunu beyin aktivitenize göre ayarlamanız gerekir. Zaten alfa evresinde iseniz betaya da gerek yok doğrudan alfadan başlayabilirsiniz.
   Gün içerisinde o anki durumunuza göre yaptığınız sıralama uygun. Transa geçmeye hazır olduğunuzda gama’dan başlamanıza gerek yok. Bu mevcut durumunuzu da bozabilir. Eğer çok gergin ve öfkeli iseniz betaya yakın gama’dan başlanabilir.

 15. blank Esin dedi ki:

  Herkes yapay beyin dalgası dinlememeli demişsiniz youtubede ki yüksek frekanslı ses videoları zararlımı

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Doğal olmayan hiçbir şey yararlı değildir. Sadece doğala yakın hale getirilebilirse fayda sağlanabilir. Bilinçli olarak kullanılmadığında özellikle uzun süreli kullanımlarda ne gibi zararlar doğuracağı kişiden kişiye değişir. Bu tür yapay beyin dalgaları dinlediği için epilepsi nöbeti geçirenler olduğunu biliyorum. Uzun süre dinlendiğinde baş ağrısına ve denge kayıplarına da neden olacaktır. Fayda zarar oranı dinleyene ve ne dinlediğine göre değişir.

 16. blank Teta dedi ki:

  Bir kaç sorum var
  Bağışıklık sistemi zayıflamış insanlara bağışıklık sistemi güçlü insanların beyin dalgaları dinletilse faydalı olur mu.

  Teta dalgası eşliğinde ders çalışmak verimi artırır mı

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Konuda bahsettiğim “mutlu olan insanların bulunduğu ortamda bulunmak olumlu etkiler” bölümünde, etkiye neden olan faktörlerden biri de etrafa yayılan beyin dalgalarıdır. Herkes aynı ölçüde etkilenmeyecektir ama bu hepimizin yaşadığı bir durumdur ve etki bir şekilde hepimizde ortaya çıkar. Mutlu olan insanların beyin dalgaları incelenerek benzer dalga boyları oluşturulduğunda etki olacaktır. Doğal olanın yerini tutmayacaktır ama etkiler ihtiyacın şiddetine göre kendisini gösterir.

   Teta dalga boyunda bilinçli faaliyet göstermek uzun bir çalışma gerektirebilir. Yazılımla oluşturulan yapay teta dalgaları uyurken alfa dalgasından başlanarak öğrenilmesi gereken bilgilerle birlikte dinlenirse (ezer olabilir) daha etkili olacaktır. (Deneme yaptığım dönemde çok faydasını görmüştüm)

 17. blank Beta dedi ki:

  Beyin dalgalarını yazılımla oluşturup kullanabilir miyiz. Beta dalgasından tetaya geçiş istediğimiz her an ve her yerde mümkün olur mu.?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Evet özel programlarla yapay beyin dalgaları oluşturulup kullanılabilmektedir. Sonraki konularda beyin dalgalarını örnek seslerle birlikte aktarmayı düşünüyorum.
   Yazılımlarla oluşturulmuş beyin dalgaları sanıldığı kadar yüksek etkiye sahip değildir. Nedeni konuda da bahsettim gibi bireysel farklılıklar, o anki ruh halimiz ve daha önce deneyimlenmemiş bilinçli beyin dalgalarına geçiş, yazılımlarla oluşturulmuş beyin dalgalarında her zaman istenilen sonuçları veremez. Değişim olur fakat bu değişimler daha önce deneyimlenmemişse kontrol edilip istenilen etkiler elde edilemez. Daha önce alfa ve teta’yı deneyimlememiş birisi ne olduğunu ve ne yapması gerektiğini anlamayacaktır.

   Konu sonuna da ekledim yazılımlarla oluşturulmuş yapay dalgalar dinlenirken riskler bulunmaktadır.

   〉〉 Epilepsi rahatsızlığı bulunanlar yapay beyin dalgaları dinlememelidir. Hazırlanmış bazı yapay beyin dalgaları nöbetleri tetikleyebilir.
   〉〉 Kalp ritm bozukluğu bulunanlar ya uygun yapay beyin dalgası dinlemeli veya hiç dinlememelidir.
   〉〉 Uyarıcı, psikoaktif ilaç veya sakinleştirici kullananlar yapay beyin dalgası dinlememelidir.

error: Korumalı İçerik!

Parapsikoloji.Net sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et