Üçüncü Göz Nasıl Açılır? Dikkat Edilecek Noktalar

Üçüncü Göz Nasıl Açılır? Dikkat Edilecek NoktalarÜçüncü Göz Nasıl Açılır?

Üçüncü göz nasıl açılır? 3. göz Aktivitesi nasıl artırılır? Ruhun maddesel engellerin ortadan kaldırılarak kazandığı görüş alanı nasıl elde edilebilir? Bunun çok sayıda yöntemi var. Bitkisel karışımlar, kimyasal içerikler, zikirler ve en güvenli yol sistemli ve programlı bir ruhsal gelişim çalışması. Maddesel engellerin aşılarak herşeyin görülmesi, insana çok cazip gelse de ruhsal yönden hazır olunmadan yapılacak çalışmalar bir süre sonra geri adım atmayı zorunlu kılacaktır. Madde boyutunda yaşıyoruz ve orta yolun bulunması dengeli bir süreç takip edilmesi gerekir.

Üçüncü Göz Nasıl Açılır? – Yöntemler

Yöntemlere geçmeden önce önceki yazımda da belirttiğim gibi “üçüncü gözü açma” ifadesi yanlış bir ifadedir. Üçüncü göz (3 . göz) olarak ifade edilen alan herkeste bulunur ve kapalı değildir, sadece aktiviteleri farklıdır. Mevcut durumda üçüncü göz kişinin yaşamına uygun aktivitede bulunur veya Yapılan çalışmalarla aktivitesi artırılabilir. Bunun yerine “üçüncü göz aktivitesi” konuya daha uygundur ve bu tabiri kullanmak istiyorum.

Üçüncü göz (3. göz) aktivitesini artırmak için çok çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Genel olarak yapılan çalışmaların amacı ruh ve madde arasındaki mesafenin düşürülmesi kısacası çocukluk evresindeki seviyeye geri döndürülmesi veya daha ileri boyutlara taşınmasını amaç edinir. Normal süreçte aktivitenin artırılması için belirli bir ruhsal gelişim süreci takip edilir. Meditasyon, Derin Trans çalışmaları, Tefekkür, Zikir – Dua çalışmaları ve karma şekilde farklı adlarla anılarak yapılan uygulamalar bu sınıfta yer alır. Konuyu daha kolay bir şekilde irdeleyebilmek amacıyla farklı başlıklar altında ele alalım.

İstemli Aktivite Artırımları

Sizi buraya getiren, bu satırları okumanıza neden olan istekleriniz ve bilinçli tercihlerinizdir. Bu konuda oluşan isteklerle yöntemler belirlenir ve çalışmalar yapılır. İstemli ve bilinçli üçüncü göz nasıl açılır? Aktivite nasıl artar?

İstemli aktivite artırımlarını iki ana başlıkta ele alabiliriz.

1- Kısa Süreli Aktivite Artırımları:

Günümüz imkanları ile her aklına geleni hemen elde etmek isteyen günümüz insan yapısı hemen herşeyi önce deneyimleyip sonra devam edip etmemeye karar vermek ister. İmkanlar ve bilgiye erişimin kolaylaşması kısa süreli aktivitelere imkân tanıdığı için öncelik bu yöndedir. Merak ve istekleri tatmin etmek önceliklidir.

Adlarını burada anmak istemediğim farklı maddeler, bitkisel yöntemler, bitkisel ve kimyasal terkipler ile zikir ve dua (amaca göre) çalışmaları bu başlık altında değerlendirilir. Elde edilen sonuçlar uygulanan yönteme göre belirli bir süre üçüncü göz (3. göz) aktivitesini artırır. Ruhsal yönden belirli bir aşama katetmeden yapılan bu uygulamaların büyük kısmı olumsuz sonuçlanır ve geri dönüş istenmek zorunda kalınır. Ancak geri dönüşler tümünde sanıldığı gibi hemen gerçekleşmez ve uzun bir süre sorunlar yaşanabilir.

2- Uzun süreli Aktivite Artırımları:

Filmlerde sıkça gördüğümüz yüksek yerlerde inşa edilmiş manastırlarda kendisini dış dünya ile izole etmiş bir şekilde yaşam sürmek veya bizdeki tasavvuf ehlinin uzun riyazet¹ dönemleri ile ruhsal gelişimin sağlanması bu kategoride yer alır. Temel hedef maddi istekleri aşıp ruhsal yönden gelişerek gerçeklere vakıf olabilmektir. Konu temelden alınır ve asıl hedef üçüncü göz aktivitesinin artırılması değildir. Ruhsal gelişim amaçlandığı için üçüncü göz aktivitesi istenmese de doğal bir süreç olarak ortaya çıkar ve sadece olması gerektiği gibi olur. Aktivite ruhsal gelişimle birlikte dengeli bir seyir izler. Böylece olan hiçbir şey olağandışı karlışanmaz. Kişi süreç içerisinde ve sonrasında sürekli gerçek hedefine ulaşmak için çalıştığından bu tür aktivitelere takılmaz. Bilir ki takıldığında asıl amacından uzaklaşmış olur. Ruhun yüksek makamlarına ulaşmak gibi bir hedefte sadece üçüncü göz aktivitesi ile ilgilenmek çok abes ve gereksiz görülür.

Bununla birlikte sürekli meditasyon, derin trans çalışması yapanlarda; hangi dine mensup olunursa olunsun samimi bir şekilde ibadetlerine devam edenlerde de doğal bir aktivite artışı meydana gelir. Aktive artışı doğal bir gelişimle ve direnç noktalarının uzun sürede adım adım aşılmasıyla meydana geldiği için kişi bunun farkında olmayabilir. Bakış açısı değişir; olaylara, insanlara ve yaşama olan yaklaşımı değişir. Yaşadıkları, gördükleri aslında kendisine özeldir ancak bunun farkında olmayabilir.

Önceki yazıda da belirttiğim gibi Üçüncü göz aktivitesinin artırılmasındaki önemli nokta istemsiz oluş ve Üçüncü gözün aktif edilmesi konusunda ısrarlı olmamaktır. Konu ruhsal gelişimin bir parçası haline getirildiğinde; bencilce yaklaşımlar, güç ve hırs olmadan yapıldığında yaşamımıza olumlu bir katkı sağlayacaktır.

İstemsiz Aktivite Artırımları

Önceki başlık altında değindiğim bazı uzun süreli aktivite artışları bu başlık altında sıralanabilir. İstemsiz üçüncü göz nasıl açılır? Üçüncü göz aktivitesi, gelişimin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkar. Herhangi bir etken madde kullanılmaz. Değişim hormonal ve ruhsal gelişimle birlikte meydana geldiği için hem insanlara hem de yaşama bakış açısı genel olarak olumlu yönde gelişir.

Bunların dışında yaşanan ağır travmalar, ruhsal yapıyı derinden etkileyen olaylar, uzun süreli açlık ve sıkıntılar, madde ötesi müdahaleler, telepatik müdahaleler ve özel bazı çalışmalar üçüncü göz (3. göz) aktivitesini etkileyebilir. Tüm aktivite artışları bizim irademizle ortaya çıkmazlar. Anlık korkular, İnsanı madde boyutundan uzaklaştıracak yoğunluktaki ruhsal sıkıntılar, hatta belirsizlikler, endişeler ve aşk acıları insanı bir anda ruhsal yönden yükseltebilir. Tüm ruhsal enerji noktaları bir anda aktif hale gelebilir.

Üçüncü Göz Nasıl Açılır? Üçüncü Göz Aktivitesi Nasıl Artırılabilir?

Belirlenecek yöntemle üçüncü göz nasıl açılır? Kısaca neler yapılabileceğine maddeler halinde değinelim.

Yöntem Belirleme

Üçünçü göz (3. göz) nasıl açılır? Yöntem belirlemenin önemi

Kısa süreli aktivite artırımları olumsuz sonuçlanacağı için uzun süreli artırımlar yani ruhsal gelişimin bir parçası olarak hangi yöntemler kullanılabilir onlara bakalım.

Her insan özeldir seçeceğiniz yöntemde size özel olmalıdır. İnançlarınız, yaşantınız, bakış açınız, bilgi birikiminiz ve ruhsal yapınız seçeceğiniz yöntemleri belirleyebilir. Her insan seçtiği yöntemle, kendi gerçeklerini kendi ruh dünyasında bulacaktır.

Meditasyon, Derin Trans Çalışmaları ve Benzerleri

Adları ne olursa olsun ruhsal derinleşmede etkili bir yöntem olarak kullanılan meditasyon ve benzer uygulamalar insanın madde ötesine uzanan yolculuğunda kullanılabilecek yöntemler arasındadır. Dikkat edilmesi gereken meditasyonun teknik kısmında inancınıza uygun olmayan kısımlarını kendinize göre uyarlamanızdır. Tüm teknikleri tüm detayları ile yapmak zorunda değilsiniz. Düşünce ve inanç yapınıza göre teknikleri kendinize göre düzenleyebilir; Sizi ruh dünyanızla bütünleştirecek, hızlandıracak size özel düzenlemeleri yapabilirsiniz. Meditasyonu bir nefes egzersizi olarak kendinize göre geliştirebilirsiniz. Düzenli çalıştığınızda kendinizdeki değişimi ve gelişimi göreceksiniz.

Transa geçiş çalışmaları da nefes egzersizleri ile birleştirilerek yapılabilir. Madde seviyesinden uzaklaşıp alfa ve teta seviyelerine inmemizi sağlayan trans çalışmaları da ruhsal gelişim ve üçüncü göz aktivitelerinde kullanılabilir.

Her iki çalışmada da genel gelişime ek olarak üçüncü göz noktasına yani ajna adı verilen üçüncü göz çakrası olarak ta bilinen 6. Çakraya (enerji alanı) dikkat etmeniz (O bölgeye odaklanma) bu yönde gelişiminizi tetikleyecektir.

Üçüncü Göz Dualar ve Zikirler

Dua ve Zikirle Üçüncü Göz Nasıl Açılır?

Dua ve zikir çalışmaları ibadetlerle birlikte yapıldığında gelişimi hızlandırır. Ancak sadece belirlenen kelimelerin tekrarı şeklinde yapılması kısa süreli aktivite grubuna gireceği için genelde olumsuz sonuçlanır. Özellikle dmt seviyesinin arttığı gece 2-3 arasında loş ışık altında sessiz bir ortamda devam eden ibadetlerle birlikte Allah’ın adını anmak etkisinin geniş ve kapsayıcı olması nedeniyle tercih edilebilir.

Sadece ruhsal hassasiyetin arıtılması ve üçüncü gözün açılması için belli zamanlarda ve sayılarda esmalar okunabilir ancak Allah’ın isimlerinin Allah’ın rızasını kazanma dışında okunması uygun değildir. Esmalar sadece yeterliliği görülenlere önerilir ve gelişimleri takip edilir. Belli bir süre boyunca belli esmaların okunması sonrası ortaya çıkan açılımlar hazır olmayanlar için ağır gelebilmektedir.

Bu konuda sadece üçüncü göz (3. göz) aktivitesinin artırılmasına yönelik dua ve uygulamalar mevcut ancak tek yönlü bir ilerleme sonrası sonuçları kişinin kaldıramayacağı boyutlarda olabileceği için sadece “istemek”, “talep etmek” ve bu konuda samimi davranmak gelişimin kapılarını aralamak için yeterli olacaktır.

Genel Olarak Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

# Bir bütün olarak yapılacak çalışmalarda tekrarlanan kelimeler üçüncü göz noktasına dikkat edilerek tekrar edilir ve tekrarlanan kelimelerin titreşimleri o noktaya yönlendirilir.

# Alınıp verilen nefes üçüncü göz noktasından alınıp verilir (Ruhsal)

# Yapılan eylemlere bilinç katılır. Ezbere ve ne yaptığının farkında olmayacak şekilde yapılmaz. Nefes alışverişler, derin düşünceler, tefekkür, transa geçiş ve diğer çalışmaların tümü ne yaptığının farkında olunarak yapılır.

# Çalışmalar aksatılmamalı, belirli bir zamana hapsedilmemeli tüm yaşamı kapsayacak bir şekilde hayatımızın bir parçası olarak görülmeli.

# Zor gelen konular memnuniyetle karşılanıp öfke ile değil sabırla aşılmalı.

# Ayahuasca ve benzeri karışımlar ilerlemenin bütünselliğini bozacağı için kullanılmamalı. Üzerlik ve benzeri bitkiler gelişimin süreklilik gösterecek bir parçası haline getirilmemeli. DMT doğal olarak gerektiğinde gerektiği oranda artacaktır.

# Gelişimde inançlar sadece yöntemleri değiştirebilir ancak insan için gelişim kendisine özeldir ve evrensel niteliklerle bütün halindedir. Bu konuda inançsal, düşünsel farklılıklara girilmemeli. Mümkün olduğunca gelişim bilimsel yaklaşımla ele alınmalı ve gelişimin mekanizmaları doğal bir süreçle gözlemlenmelidir.

# Beslenmeye dikkat edilmeli mümkün olduğunca az yemeli ve az uyumalıdır. Doğal olmayan besinler tercih edilmemelidir. Zihni meşgul edecek konulardan uzak durulmalıdır.

Gelişimde Farklılıkların Doğru Değerlendirilmesi

Bazı insanların ruhsal yapıları hızlı gelişime müsaittir veya doğuştan aldıkları etkilerle bu yöndeki gelişime hazırdırlar. Bu yöntem ve teknikleri daha iyi yapma ile ilgili bir durum değildir. “Daha iyi, daha becerikli, daha iyi yaptı, daha iyi çalıştı” şeklinde değerlendirilmez; gelişime daha uygun olduğu için daha hızlı yol alırlar. Bazı insanlar daha yavaş ilerleme kaydederler bu da onların bir şeyleri daha kötü yapması ile ilgili değildir. Açılım ve gelişimin olabilmesi için geçilmesi gereken ruhsal direnç noktalarının onlarda daha fazla olması ile ilgilidir.

Her insanın gelişim alanı farklıdır, değerlendirirken bu açıdan bakılmalıdır. Ruhsal gelişimi hızlı olan bir insan da maddesel düzeyde başarılı olamayabilir. İyi bir yazar, iyi bir satıcı olamayabilir; İyi bir ressam iyi bir müzisyen olamayabilir. Ancak daha uzun süre çalışırlarsa belli mesafeler katedebilirler. Ruhsal gelişim konusu da bu yönde ele alınmalı ve herkes aynı zamanda aynı düzeyde gelişim beklememeli, bu yönde gelişimi olumsuz etkileyebilecek beklentilere girilmemelidir.

Üçüncü Göz Aktivitesi için Kısa Bir Teknik

3. Göz Alıştırma Çalışması

Üçüncü gözün açılması için çok sayıda alıştırma çalışmaları vardır ancak çoğunluğu aşağıdaki tekniğin farklı türevleri olduğu için ilk etapta üçüncü gözün açılması için aşağıdaki çalışma yeterli olacaktır.

Üçüncü gözün açılması için teknik (ilk aşama açılımı)

# Derin Transa Girin (Nasıl Transa Geçilir)

# Alfa Teta dalga boyunda iken tüm dikkatinizi üçüncü göz bölgesine verin.

# O bölgeden nefes alıp verin, belirlediğiniz kelimelerin titreşimlerini o bölgeye yönlendirin.

# Üçüncü göz bölgesinde titreşimler yoğunlaştığında kendinizi serbest bırakın ve gelişmeleri izleyin. Müdahaleci olmayın.

# Bir süre sonra dikkatinizi sadece o noktaya yönlendirmek aktiviteyi başlatmak için yeterli hale gelecektir.

Üçüncü Göz Nasıl Kullanılır?

Eğer bir amacınız yoksa büyük bir ihtimalle üçüncü gözünüzü kotrollü bir şekilde kullanamayacaksınız. Ancak bilinçli olarak uzun süren çalışmalar sonrası sadece istediğiniz oranda aktivite artışı yapmışsanız, imajinasyon ve düşünce kontrolü ile tetikleme yapabilirsiniz. Genel olarak üçüncü gözün aktivitesi sağlıklı bir şekilde artırılmışsa düşünce bazında bir genişleme meydana gelir ancak ruhsal bir kabiliyet olarak kullanılabilmesi için başlangıçta ruhsal tetikleme için trans halinde imajinasyon yapılması yeterlidir.

Başlangıçta uygulaması kolay “üçüncü göz nasıl açılır” ifadesine uygun gelecek bir imajinasyon tekniği vermek istiyorum. İleri ki aşamalarda geçişleri geliştirebilirsiniz. Önemli olan gelişimin, açılımın ve aktivite artırımın sizin kontrolünüzde olmasıdır.

# Trans halinde yeterince derinleştiğinizde yukarıda bahsettiğim tekniği uygulayarak üçüncü göz bölgesini uyarın.
# Titreşimler yoğunlaştığında alnınızın ortasından veya üçüncü göz hizasından ileride sislerin dağılarak daire şeklinde uzaklara bir geçit açıldığını düşünün.
# Ellerinizle kendinizi o dairenin içine çekin ve gördüklerinizi sadece izleyin.

Üçüncü Göz Açıldığında Neler Olur?

Üçüncü göz açılırsa neler olur? Herkesin bildiği manada üçüncü göz açılması sonrası beynin görsel sistemleri x dalgası yayan ruhsal bir röntgen gibi çalışmaya başlar. Daha önce etrafınızda görmediğiniz varlıkları görmeye başlarsınız. 

Teknik olarak üçüncü göz nasıl açılır ve bu sistem nasıl çalışır? Beynimiz 4 farklı frekansta çalışmaktadır. Bunlar beta, alfa, teta ve delta frekanslarıdır. Bunların dışında yakın zamanda keşfedilen ve insanın madde boyutu dışına, diğer tabirle 5. boyuta uzanan frekansı olarak ta tabir edebileceğimiz Gamma frekansı bulunmaktadır. Gamma dalgaları hipotalamustan ² çıkarak x ışınları gibi etrafa yayılırlar. 3. gözü doğuştan açık veya sonradan açılanlar bu ışınlar sayesinde duvarın arkasını ve maddesel bedene sahip olmayan diğer varlıkları da görmekle kalmazlar; ruhsal bir görüş kazandıkları için canlıları enerjisel olarak ta görebilirler. Bu görüş insanların sahip oldukları enerjilere göre farklı şekillerde görülmesine de neden olabilir.

Üçüncü Gözün Açılma Belirtileri

Üçüncü gözün açılma belirtileri aktivasyon artışına, kullanılan yönteme ve kişiye göre farklılıklar gösterebilir. Herkeste benzer durumlar yaşanmayabilir. Ancak genel olarak gözlemlenen ortak üçüncü göz açılma belirtileri şunlardır.

Geçiş Aşamasında Açılma Belirtileri

# Olayları ve çevreyi kavramada yüksek algı

# Algılanabilen herşeyle bütünleşme hissi, birlik hissi

# Hislerde artış ve yoğunluk

# Yakın zamanda olacak olayların

# Olayların yaşanmadan önce hissedilmesi, duyulması, görülmesi ve rüyada semboller ile algılama

# İnsanların hislerini algılayabilme, düşüncelerini belli belirsiz yakalama vb.

İleri Aşamalarda Açılma Belirtileri

# Maddesel görüş engelleri kalkar. Görüş beyin aracılığı ile değil ruhsal görüşle gerçekleşir. 

# İnsanlar ruhsal enerjileri ile görülebilir. Görüntülerden dolayı insanlardan kaçış yaşanabilir. Kimse ile görüşülmek istenmeyebilir.

# Madde ile madde ötesi arasındaki görüş engeli ortadan kalktığı için diğer varlıklarda görülebilir. Bu çoğu insan için katlanılması zor bir sürecin yaşanmasına neden olabilir.

# Nereden geldiği belirsiz patlamalar ve sesler duyulabilir. Hem geçiş aşamasında hem de ileri aşamalarda beyinde patlama sesleri ve farklı sesler duyulabilir.

# Eğer kontrolsüz ve ani bir gelişim yaşanmışsa yaşanan olaylar kontrol edilemeyebilir, diğer insanların görmedikleri görüleceği için normal hayatta diğer insanlara anormal gelen davranışlar sergilenebilir. vb.

Bulunduğumuz boyutta yaşam, sahip olduğumuz özelliklerin dengede tutulmasını gerekli kılmaktadır. Dengede meydana gelebilecek bozulmalar insanı geri dönüşü zor bir sürecin içerisine sürükleyebilir.

Beyin dalgaları hakkında bilmeniz gerekenler için Beyin Dalgaları | Gama, Beta, Alfa, Teta, Delta işlev ve Kullanımları konusuna bakabilirsiniz.

Ruhsal Güçleri Geliştirme Yöntem ve Teknikleri konusunda belirtilen konuların uygulanması sağlıklı açılımlar için süreci hızlandıracaktır. Ruhsal Gelişimde Bilinmesi ve Yapılması Gerekenler bölümünde ihtiyacınız olan bilgilere ulaşabilirsiniz.

Eğer Psişik İnsanların Özellikleri konusunda belirtilen özeliklere sahipseniz üçüncü gözünüz doğal bir açılıma sahip olabilir. Geliştirmek için çaba sarfedebilirsiniz.

Bir Önceki Yazımız: Üçüncü Göz Nedir?

 

Faydalanabileceğiniz İlgili Konular

İmajinasyon Çalışmaları

Nasıl Transa Geçilir?

Meditasyon Nasıl Yapılır?

 

¹ Riyazet (Riyazat): Manevi ve Ruhsal gelişim için nefsin isteklerinden uzaklaşma. Aşırılıklardan kaçınma. İbadet ve manevi gelişimle meşgul olma.

² Gamma dalgalarının oluşumu ve çıkış noktası ile ilgili bilgi Aidin Salih’in “Gerçek Tıp” adlı eserinde yaptığı tanımlama baz alınarak yapılmıştır.

 

Üçüncü Göz Nasıl Açılır? Dikkat Edilecek Noktalar

www.parapsikoloji.net

31 Mart 2018

“Üçüncü Göz Nasıl Açılır? (3. göz nasıl açılır?) Dikkat Edilecek Noktalar” konusunda geçen tanımlamalar; Parapsikoloji ile ilgili konuların bilimsel yönden ispatlanmasının zorluğu nedeniyle kişisel edinim ve deneyimlerimle ilgilidir, içerikteki tanımlar ve bilgiler, genel geçer bir nitelik taşımayabilir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 8 YORUM
 1. Merhaba, youtube üzerinden dinleyeceğiniz yapay beyin dalgalarının büyük kısmı sadece hit amaçlı çalışmalar ve faydadan çok zarar da verebilir. Konu hakkında Beyin Dalgaları | Gama, Beta, Alfa, Teta, Delta işlev ve Kullanımları linkinden detaylı bilgi edinebilirsiniz.

  Yapay beyin dalgaları doğal olmayan dalgalardır çok sayıda riski de beraberinde getirebilirler. Epilepsi, ritim bozuklukları ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar için riskli olabilir. Daha önce deneyimlemediğiniz dalga boylarını kontrol edip yönlendiremeyeceğiniz için en iyi ihtimalle uyku ile sonuçlanabilir. Hangi yapay beyin dalgasının hangi kapıları aralayabileceğini, çakralarınızı (enerji kanallarınızı) nasıl etkileyeceğini bilmiyorsanız dinlemeyin.

  3. Gözün açılmasına yardımcı olacak faktörler çok geniş kapsamlı bir konu.
  Ruhsal Gelişim kategorisi altındaki konuları sondan başlayarak..
  Üçüncü Göz kategorisi altındaki konuları
  Psişik Kategorisi altındaki konuları..
  – Doğuştan gelişime açık ruhsal yeteneklerinizi öğrenmek ve buna göre hareket etmek için Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları konusunu
  ve
  Parapsikoloji Eğitimi Kategorisi altındaki Parapsikolojik hassasiyetlerle ilgili konuları okursanız aradığınızdan fazlasını bulabilirsiniz.

  Diğer varlıklardan korunmak için tüm yaşamınızı düzenlemeniz ve kendinizi sıkı bir disiplin altına almanız gerekir. İlerledikçe vereceğiniz en küçük tavizler sorun yaşamınıza neden olabilir. (Mail adresinize bir dua gönderiyorum onu okuyabilirsiniz)

 2. berfin sevinç dedi ki:

  merhabalar ben bu işlem sırasında veya sonrasında boş zamanlarımda sakinleşmek istediğim anlarda youtube dan hz frekanslar dinlesem bana bi etkisi faydası olurmu acaba birde nefes alıp vermekten başka 3. göz ün açılmasına yardımcı olabilecek faktörler nelerdir son sorumda kötü varlıklardan korunmak için verebileceğiniz dua varmıdır ? Teşekkür Ederim şimdiden.

 3. Biri dedi ki:

  3.gözü açılarak farklı boyuta geçen biri tekrar eskiye dönebilir ve eskisi gibi yaşayabilir mi?cevap Evet ise neler yapmak gerekir?

  1. Konunun bir kısmı konusu ile ilgili.

   Üçüncü gözün açılması ile geçmişe gitmek farklı konular. 3. Göz madde ötesi görüşle ilgili ve daha çok anlıktır.

   Zihinsel boyutta mümkün olabilir. Geliştirmek için gün sonunda yaptığınız herşeyi uyandığınız ana kadar geriye doğru zihnen tekrarlayın. Bunu düzenli olarak yapmaya devam edin. Nasıl Transa Geçilir? linkindeki uygulama ile birlikte yaparsanız ilerleme daha hızlı olur.

 4. enes dedi ki:

  Merhaba 3.göz açmayı denediğim sırada, alnımın ortasında bir baskı hissediyorum ve gözlerim yukarı doğru dönüyor ayrıca göz kapaklarım sürekli kıprışmaya başlıyor kapalı tutamıyorum açmak zorunda kalıyorum. Bu normal mi yoksa bir şeyleri yanlış mı yapıyorum. Teşekkürler

  1. Bu gibi durumlar bedenimizin enerji akışındaki değişimlere ve daha önce yaşamadığımız deneyimlere karşı verdiği refleksle ilgili. Eğer herhangi bir sağlık sorununuz yoksa karşılaşılan bir durum. Herhangi bir tepki vermeyin, panik yapmayın. Herşeyi akışına bırakarak sadece gözlemleyin. Bedenimiz tepki veriyorsa yolunda gitmeyen bir şeyler var demektir. Bu durum yapılan çalışmaların sıradışı olmasından dolayı bir noktaya kadar normal kabul edilebilir. Bunu anlamaya çalışmak gerekir. Kökeni sağlıkla olmayan durumlar ruhsal ve enerjisel değişimlerde olağan karşılanmalı.

   Eğer bu durum sürekli tekrarlanıyorsa, tepkisiz kaldığınız halde artarak devam ediyorsa, çalışma dışında da benzer durumlar yaşıyorsanız bir süre çalışma yapmayın ve mutlaka bir doktora görünün. Ortaya çıkmamış bir sağlık sorunu bu durumda tetiklenmiş olabilir. Ruhsal çalışmalar sırasında bedenimiz çok farklı tepkiler verebilir bu tepkiler normal karşılanır ancak her ihtimali düşünerek doktor kontrolünde olmak şüphe içerisinde çalışmaktan daha iyidir.

 5. Tayfun Terzi dedi ki:

  yaklasık 3 aydır medıtasyon yapıyorum Bugün akşam meditasyonunun ilerleyen dakıkalarında kulağımın içinden sanki kıvılcımdan çıkan çat sesi gibi bir ses geldi daha once de sızın bu yazıda okumustum boyle bır ses duyulabılecegını olumlu gelişme işaretimidir bu.Bir de gündüz meditasyonu ne kadar loş bir odaya da gecsem aksam meditasyonu kadar verımlı olmuyor hatta gözlerimi de bir şeyle kapatıyorum iyice karanlık olsun diye ama hipofiz bezinı kandıramıyorum gündüz oldugunu bılıyor 🙂

  1. Seslerin duyulmasını olumlu veya olumsuz olarak nitelemek doğru bir yaklaşım olmayabilir. Sesin tam olarak neden ortaya çıktığını anlamak gerekir. Eğer ruhsal gelişimle ilgili ise bu tür seslerin duyulması ilerlediğinizi gösterir.

   Doğal saatimiz yanılmadığı için loş bir ortam sağlansa da farkındalığımız “gündüz” yapılan çalışmaya göre olacaktır. Uygun telkinlerle yapılan düzenli çalışmalar bir süre sonra etkisini gösterir. Temel etken gözlerimizle algıladığımız ışığın gece algıladığımız miktara düşürülmesidir. Bunu başarabilirseniz bir süre sonra sorun ortadan kalkacaktır.

error: Korumalı İçerik!