Üçüncü Göz Nedir? Üçüncü Göz Çakrası

Üçüncü Göz Nedir? Aktiviteleriyle Üçüncü Göz

Üçüncü Göz Nedir?

Üçüncü göz, İnsanın madde ötesi alem ile dünya arasındaki geçiş kapısı gibidir. Bir yönüyle insanı tümüyle dünyaya bağlayabilecek, bir yönüyle de insanın duyu organlarıyla madde ötesinin bilinmeyen ve algılanmayan yönlerini algılamasını sağlayabilecek ruhsal algı merkezidir. 3. göz, Olanı olduğu gibi görmemizi ve algılamamızı sağlayabilecek “ajna çakra” olarak ta adlandırılan yüksek algı merkezidir. Ruh ve dünya arasındaki dengenin algısal düzeyde kurulduğu noktadır.

Fiziki Karşılığı ile Üçüncü Göz Nedir?

Fiziki karşılık olarak Üçüncü göz nedir? Üçüncü göz olarak adlandırılan nokta beynimizde epifiz bezinin hizasına yakın, alnın ortasında bulunur. Ruhsal konumu üçüncü gözün aktivitesine göre alnın üst veya alt bölgesinde bulunabilir. Hormonal desteğini epifiz ve hipofiz bezlerinden alır. Epifiz bezi salgıladığı dmt ve melatonin ile hipofiz ise serotonin hormonu ile aktivitesini destekler.

DMT ve Melatonin uyku ve ruhsal yönü; Serotonin ise psikolojik yönleri, sinir sisteminin işleyişi, insanın dünyaya bakan yönünü temsil eder. Hormonların salgısında meydana gelecek bozulmalar hem ruhsal algıyı hem de dünyaya yansıyan yönlerimizi olumsuz etkiler.

Üçüncü gözün aktivitesi hem dünya yaşamımızı hem de ruhsal yaşamımızı büyük oranda etkiler. Üçüncü gözün aktivitesini iki yönlü ele alabiliriz.

Dünya Yaşamı ve Maddesel Boyut Algısı

Algısal anlamda üçüncü göz nedir? Üçüncü göz insanın dünya ve madde ötesi arasındaki uyumunda önemli bir yere sahiptir. Üçüncü göz aktivitesi; İnsanın ruhsal edinimleri ile birlikte dünyaya nasıl baktığı, insanlarla ilişkileri, bilinç seviyesi, olayları ele alıp değerlendirmesi, dünya yaşamındaki kabullenişleri ve içsel huzuru temsil eder. Algı seviyesi ve biçimi, üçüncü göz olarak adlandırılan 6. Enerji bölgesinin ne kadar aktif olduğu ile ilgilidir.

Üçüncü göz aktivitesi yüksek olan insanlar maddesel yaşama bağlılıkları zayıf, daha çok madde ötesi bağlarla iç huzuru yakalamış insanlardır. Başkalarına yardımcı olmayı, başkalarını mutlu etmeyi seven; doyumu almaktan çok vermeye bağlayan insanlardır. Aktivitesi yüksek olan insanların önemli özelliklerinden biri de 4. Çakra olarak ta adlandırılan Kalp çakra ile 6. Çakralarının (üçüncü göz) büyük bir uyum içerisinde olmasıdır. Yaşamı, insanları ve olayları farklı boyutlarıyla ele alır ve objektif bir gözlem sergilerler. İçsel huzuru gerçek anlamda yaşayan insanlardır.

Üçüncü göz aktivitesi düşük olanlarda maddesel yaşam hırsı daha yüksektir. Mutluluk kaynakları vermek değil almak, elde etmek üzerine kuruludur. Madde seviyesine daha yakın olurlar. Yaşam dengeleri “ben” üzerine kuruludur. Doyum noktaları madde seviyesi olduğu için maddesel doyuma daha çok ihtiyaç duyarlar. Olayları tek yönlü değerlendirip “ben” süzgecinden geçirirler.

Aktivetenin değişken olduğu insanlarda her iki durumda gözlenebilir. İkisi arasındaki denge tam olarak kurulamamıştır. Davranış bozuklukları, uyumsuzluklar, anksiyete, ağrılar, depresyon ve benzer sorunlar aktivitenin düşük olduğu durumlarda gözlemlenebilir. İdeal olan aktivitenin her iki yönde dengede olmasıdır.

Ruhsal Yaşam ve Madde Ötesi Algılar

Madde ötesi anlamda üçüncü göz nedir? Üçüncü göz aktivitesinin (Melatonin DMT ve Seratonin dengesi) yüksek olduğu insanlar ruhsal derinliklerinin gelişmiş olmasından dolayı algısal yönleri duyu organları ile sınırlı değildir. Madde boyutundaki algıyı; kirlenmiş bir pencere olarak düşünürsek, görüş ışığın ve maddenin izin verdiği sınırlarda mümkün olabilir, görüş sadece pencerenin yüzeyi ile sınırlıdır. Oysa Üçüncü göz aktivitesi yüksek olanların görüşü temizlenmiş bir pencere gibidir. Hem pencerenin yüzeyini hem de arkasını görebilirler.

Algılarda Maddesel sınırlar ortadan kalktığı için yaşamı çift yönlü algılayıp çok boyutlu bir şekilde yorumlayabilirler. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için şu örneği verebiliriz. Üçüncü göz aktivitesi düşük olanlar camı olmayan bir araçta seyahat ederler, görüş ve algıları sadece aracın içi ile sınırlıdır. Üçüncü göz aktivitesi yüksek olanlar ise camdan bir araçta seyahat ederler. Algıları araç dışını da görebilecek seviyededir.

Yaygın olarak kullanılan yanlış tabirle ifade edecek olursak (3. gözü açık olan insanlar) Üçüncü Gözü açık olanlar için algıda maddesel sınırlar yoktur. Hem madde ötesini hem de madde seviyesini tüm yönleriyle algılayabilirler. Bilinçsiz yapılan aktivite artırımı ile ortaya çıkan algıları kaldıramayanların durumunu da, camı olmayan araçta zorla delik açanların durumuna benzetebiliriz.

Üçüncü Göz Nedir? Aktiviteleriyle Üçüncü Göz, 3. güzün yeri

Üçüncü Göz (3. göz) Olarak bilinen, 6. Çakra “Ajna Çakra”

Üçüncü Göz Aktivetesinin Artması ile Ortaya Çıkan Durumlar

Paranormal Kabiliyetler Noktasında

Aktivetesi artmış olanlarda telepati, durugörü, premonisyon, prekognisyon ve diğer özellikler olağan şekilde ortaya çıkabilir. Madde seviyesinde duyu organları ile algılanamayan kokular, sesler, ısılar, tatlar ve diğer unsurlar algılanabilir. Madde ötesi varlıklar farklı şekillerde görülebilir, telepatik iletişim kurulabilir. Rüyalar normal bilinçle izlenebilir.

Maddesel Boyut Noktasında

İnsanlar ruhsal yönleriyle görülebilir. “insanların içini okumak, iç yüzlerini görmek” gibi tabirlerin ortaya çıkması sezgisel boyutunu; İnsanların ruhsal yönleriyle farklı şekillerde görülmesi görsel yönünü teşkil eder.

Maddesel sınırlar ortadan kalktığı için insanlar ve diğer herşey ve madde ötesi varlıklar enerji seviyesinde ve farklı frekanslarda algılanabilir. Gerçeklik karmaşası yaşanabilir. Bilinçsiz aktivite artırılması sonrası ortaya çıkan bu gibi durumlar büyük sorunlara neden olabilmektedir.

Üçüncü Göz Aktivitelerinde İstemsiz Oluş ve Doğal Gelişim

Üçüncü göz aktivitesi bir süreçtir. Kısa sürede aktivitenin artırılması olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına neden olur. İstemek, “Ben” le bütünleştirmek, hırsla yola çıkmak üçüncü göz noktasının madde boyutuna bakan yönü ile nagatif süreçleri beraberinde getirir. Bu durum 12 voltla çalışan bir aletin 250 voltla çalıştırılmasına benzer.

Üçüncü göz aktivitesi ruhsal gelişimin sonunda ortaya çıkması gereken bir süreç veya bütünsel bir gelişimin parçası olarak ele alınmalıdır. Dengenin bozularak tek bir enerji alanının kısa sürede yükseltilmesi diğer enerji alanları ile uyumu bozacağı için yaşam dengesini yıkıma uğratacaktır.

Aktivitenin artırılması düşünsel ve ruhsal yönüyle ele alınmalıdır. Ruhsal derinliğin artırılmasında, üçüncü göz (3. göz) aktivitesinin yükseltilmesinde harici bir gıda takviyesine gidilmemelidir. Üzerlik tohumu aşılamayan noktalarda katalizör olarak değerlendirilebilir ancak gelişimin tümüyle benzer alımlara yönlendirilmesi, hiçbir altyapı olmadan gelişimin hızlandırılması olumsuz sonuçların ortaya çıkması ile son bulacaktır.

Üçüncü Göz ve Kalbin Savaş Alanı

Tasavvufta üçüncü gözün bulunduğu alan nefsi temsil eder. Aktivitenin artırılması hırs, benlik ve isteklerle ilgili olursa negatif ilerleme meydana gelir. Nefsin yani maddesel isteklerin baskın hale gelmesi insanın 4. Çakrasını yani kalbin mana alemi ile olan alışverişini kesintiye uğratır. Daha önce kalp aktivitesi olan biri üçüncü göze maddesel boyut yönüyle ağırlık verirse ikisi arasında bir mücadelenin ortaya çıktığını farkedecektir.

Normal yaşam için her ikisinin; bilinçli ve kabullenilmiş bir uyumda olması gerekir. İlerleme her ikisi arasında pozitif bir denge ile meydana gelmediğinde biri diğerine negatif üstünlük sağlayıp tüm enerji alanlarına hükmetmeye başlayabilir. Kalp duygusal aşırılıklar, Nefis ise maddesel istekleri ile tüm yaşam dengesini altüst edebilir. “Ben” mücadelesinden uzak, ruhsal gelişim sürecinde iki merkezin uyumlu bir gelişime dahil edilmesi ideal olanıdır.

Hormonal Denge ve Üçüncü Göz Aktivitesi

Enerji merkezlerinin işleyişi fiziksel bedenimizdeki hormonlarla da ilgilidir. Hormonal denge Enerji kanallarının sağlık çalışmasını; Enerji kanallarının sağlıklı işleyişi de hormonal dengeyi destekler. Konu hormonlarla da ilgili olduğu için sağlıklı beslenme büyük bir öneme sahiptir.

Hormon aktivitesini olumsuz etkilemeyecek beslenme alışkanlıkları ruhsal gelişimi destekler. Temel esas; ihtiyaç olanı gerektiği oranda, doğal yolla almaktır. Değiştirilmiş, değişime uğramış, katkılı, doğal olanı taklit etmiş tüm gıdalar hormon dengesini ve enerji merkezlerinin işleyişini bozmaktadır. Üçüncü göz aktivitesi ile ilgili olan gıdalar doğal yolla üretilmiş gıdalardır. Sindirimi zor olmayan gıdalar, ağırlıklı olarak ta mevsiminde üretilmiş taze sebze ve meyveler tercih edilebilir.

 

İlgili Konular

Üçüncü Göz Nasıl Açılır? Dikkat Edilecek Noktalar

Çakra Açma ve Meditasyonun Olumsuz Etkileri

Durugörü Nedir? Nasıl Gerçekleşir?

DMT Nedir? DMT Molekülü ve Ruhsal Boyutu

İmajinasyon ve Çakra Açma Çalışmaları

Üçüncü Göz Nedir? Aktiviteleriyle Üçüncü Göz

www.parapsikoloji.net

25 Mart 2018

Üçüncü Göz Nedir?” konusunda geçen tanımlamalar; Parapsikoloji ile ilgili konuların bilimsel yönden ispatlanmasının zorluğu nedeniyle kişisel edinim ve deneyimlerimle ilgilidir, genel geçer bir nitelik taşımayabilir.

Son Güncelleme 14 Eylül 2021 Bukra Tarık Dora

Bukra Tarık Dora
Uyanmak için dar bir dehlizden geçiyoruz. Biz yaşayan ölüler, ölülerin uyandıklarını anladığımızda dünyanın, gerçeğin sadece küçük bir parçası olduğunu anlarız. Anladığımızda uyanmış oluruz.
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 46 YORUM
 1. blank D. M dedi ki:

  Geceleri uyuyamıyorum garip rüyalar görüyorum odada birileri olduğunu hissediyorum biseyin tenimi oksadigini ya da eski bir izin sizladigini insanların etrafında beyaz ve ya siyah bir ışık görüyorum bazen etrafta uçuşan siyah küçük toplar var eskiden korkmuyordum bı anda korkmaya başladım ne oluyor lütfen yardım edin ayrıca müslüman degilim

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Bu konuda uzman biri ile görüşmenizi tavsiye ederim. Bir dine mensupsanız o dinin yetkilileri ile görüşebilirsiniz. inancınız yoksa insanları rahatsız eden diğer varlıklar konusunda para talep etmeden yardımcı olan birileri bulmaya çalışın.
   Her ihtimale karşı öncelikle psikolojik bir sorun olup olmadığından emin olmak için madde ötesi konularda da bilgili ve alanında uzman bir psikologla da mutlaka görüşün.

   Korkudan sizi uzak tutan bir şeyler mutlaka vardır. Güvendiğiniz birileri, emin olduğunuz insanlar, enerjisinin size iyi geldiği insanlar ve ortamlar. Onları tespit edip güçlü kalmaya çalışın. Enerjinizi daima yüksek tutun. Güveninizi neler artırır? Bunları düşünün ve yapın. Bu durum ortadan kayboluncaya kadar yalnız kalmamaya çalışın. Sosyal ortamlarda ve sevdiğiniz insanlarla birlikte olmaya çalışın.

  2. blank Elvan dedi ki:

   Merhabalar bugün yaşadığım bir durumu size anlatmak ve sormak istiyorum. Sitenize yıllardır girip çıkan birisiyim fakat bu soruna henüz bir çözüm bulamadım.
   Üçüncü göz için yıllarımı vermiştim . Fakat sabırsız biri olduğumu fark edip akışına bırakmaya karar verdim. Bazen gece yattığımda bir rüya görüp kendi bedenime dönebiliyorum ( görebiliyorumda) yatağa yattığımda ne zaman üçüncü gözüme ve kalp çakrasına odaklansam birileri boğazımı sıkıyormuş gibi oluyor artık. eskiden başımda sanki bir el var gibi hissederdim . Konuya gelirsek bugün benim için artık son nokta oldu . Sabaha karşı rüyamdayken o an uyanmak istedim. sırt üstü yatmış vazziyetteydim ( ellerim karnımın ortasında üst üsteydi). fakat başımda tam üçüncü gözün olduğu yerde bir baskı vardı ( sanki biri orayı parmağıyla kapatıyormuş gibi) sonra rüyaya geri döndüm tekrar çıkmak istedim. bu sefer geri döndüğümde ellerimin üstünde bir el hissettim. Sıkmıyordu ama o elin hareket ettiğini hissetmiştim . Sonra rüyama tekrar döndüm asansörde kalmıştim ve çıkmak için en sonunda bağırdım , beni kurtardılar böylelikle bitmiş oldu. Normalde rüyamda rüya olduğunu ne zaman zor duruma düşersem o zaman fark ederim ve kendimi ikna ederek uyandırırım. Ama başıma uyurken hiç böyle birşey gelmemişti. Belkide psikolojiktir bilmiyorum. Yinede size anlatmak, ve sormak istedim bunun nedeni nedir sizce?

 2. blank Adnan dedi ki:

  Size özelden soru sormak için eposta adresinizi paylaşırmısınız? veya nasıl ulaşabilirim?

 3. blank Ahmet Yaşar dedi ki:

  Kalp gözü ve üçüncü göz aynı şeyler mi? üçüncü gözde iki kaşın ortasından alınan görüntü kalp gözü mü? Kalp gözü içinde bir konu yapar mısınız?

  1. Kalp gözü ile üçüncü göz kavramları farklıdır. Enerji kanalı olarak bulundukları noktalar da farklıdır. Kalp gözünü daha çok ilahi katlarla ruhsal bağlantı, sevgi ve duygusal yönlerimiz olarak düşünebiliriz. Kalp çakrası veya kalp kanalı 4., üçüncü göz 6. çakraya karşılık gelir (Konudaki resimde bulunuyor). İşlev ve özellikleri de farklıdır.

   1. blank Ahmet Yaşar dedi ki:

    peki kalp gözünün görüntüsü nerede oluyor? kalp gözü dediğim emir alemi misal alemi

    1. Aradığınız cevaplar Tasavvuf ile ilgili ise bir tasavvuh ehli ile görüşmeniz daha uygun olur. Çünkü konu oldukça uzun ve ayrıntılı bir konu.

     “Görüntüsü nerede oluyor” ile kastınızı tam olarak anlamadım ancak kısaca anladığım kadarı ile anlatmaya çalışayım. İnsanın mana ile olan bağı kalp gözü dediğimiz 4. çakra üzerinden olur. Ruh gıdasını ve ilhamlarını bu kanal üzerinden alır. Bu kanalın tıkalı olması insanın mana yönünün körelmesine tümüyle maddeye yönelip, sevgisiz ve tatminsiz bir hayat sürmesine neden olur.

 4. blank Görkem dedi ki:

  Hocam merhaba ben 3. gözümü açmayı çok istiyorum daha önce astral seyahat ve lucid rüya ile uğraştım ama 3. göz en çok merak ettiğim şey zaten astral seyahat ve lucid rüyanın temelinde de 3.göz varmış sanırım hocam nefes tekniği ile ortalama ne kadar zamanda açılır.

  1. Merhaba. Lucid rüya veya astral seyahat için 3. gözün açılmasına gerek yok. 3. göz daha çok hissediş ve görüşlerle ilgili. Yaşamı algılayış tarzımızla ilgilidir.
   Çok fazla değişken olduğu için sabit bir süre vermek mümkün olmaz. Süre herkeste değişecektir. Algılar, doğuştan gelen özellikler, bilgi birikimi, tecrübeler süreyi etkiler.

 5. blank Hasan dedi ki:

  Geçmişimde bir çok psikiyatrik bozukluğu tek başıma atlatmıştım lise yıllarında şiddetli okb ben vardı ve kimseye anlata mıyordum sabrattim ta ki kendi kendime iyileşen kadar sonra 2015 yılında şiddetli anksiyete ye yakalandım onu da sportif aktiviteyle ve bazı bitkisel t ilaçlarla kontrol ede bilmeyi başarmıştım zaman zaman ciddi olamayan anksiyete atakları geçiriyordum bende onlarında geçmesi için Arada olumlama yapardım ama pek bir işe yaramadı ve bırakırdım sonra birgün yine anksiyete yaşadım bende o an gözlerimi kapattım ve zihnimimde ondan yardım ister gibi onunla temas kurar gbi yaratıcıyı canlandırdım ve “Bedenen zihnen ve ruhen çok sağlıklıyım cümlesini kurdum” VE ÇAKRAM açıldı iş işten geçtikten sonrada anksiyete için en zararlı olan çakra nın aktive olduğu nu anladım. İlk başlarda anlıyamamıştım bilemiyordum.

  1. “Bedenen zihnen ve ruhen çok sağlıklıyım cümlesini kurdum” cümlesi ile ilgili olduğunu sanmıyorum. farklı bir şeyler olmalı.

   Şu çalışmayı dener misiniz

   – 7 Ayetel kürsi
   – 7 Fatiha
   – 7 Nas
   – 7 Felak
   – 7 İnşirah
   – 11 İhlas

   Okunarak yanınızda bulunan suya ve üzerinize her okumada üflenir ve okuma sonunda içilir. Yetersiz gelirse 7 rakamı 11’e çıkarılır. Sabah ve yatmadan önce okunur. Her gün yatmadan önce Bakara suresi okunur veya sesli dinlenir.

   Eviniz, odanız veya yatağınızın etrafı elinize bir çubuk alınarak (herhangi bir ahşap cisim) 7 Ayetel kürsi ile birlikte çizilir. Okumaya ve çizmeye aynı andan başlarsınız.

   1. blank Hasan dedi ki:

    Hocam öncelikle şunu belirtmek istiyorum inanın verdiğim rahatsızlık için çok çmahcup hissediyorum kendimi lütfen kusura bakmayın yardıma gerçekten çok ihtiyacım var. Bir kere karşıma çıktı ve cahillik edip yanlış uygulamalar yaptım çakramın üzerinde. Hocam yaratıcı inancım vardır ama ama söyleme gereği duydum. Müslüman değilim. uzun yıllar oldu her hangi bir dini ritüelin yerine getirmediğim ama yinede etkili ola birli mi bahs ettiğiniz ritüelin yerine getirirse eyer Müslüman olmayışım bir problem yaratmıyacaksa yinede ritüeli seve seve yerine getiririm yinede ritüeli yerine getirmem önerirsiniz bahs ettiğiniz sürelerin Türkçe meallerini okursam problem olurmu? bide “Eviniz, odanız veya yatağınızın etrafı elinize bir çubuk alınarak (herhangi bir ahşap cisim), yedi ayet kürsi ile birlikte çizilir. Derken tam olarak ne dediğiniz anlayamadım 7 ayetel kürsiyi ahşap çubukla odamda halının üzerine mi çizip okuyayım?

    1. Rahatsız etmiyorsunuz. Bu düşünceyi zihninizden çıkarın. Varolan ve denenmiş bilgilerin paylaşılması güzel bir şeydir.

     Dini inancınızın ne olduğu önemli değil. Hayata hepimiz ayrı pencerelerden bakıyoruz. Kendimizi keşfetmeye çalışıyoruz. Kendimizi keşfettikçe de farklı pencereler açılıyor. Müslüman olmasanız da yararı olacaktır. Bazı harflerin, rakamların ve düşüncelerin tekrar edilmesi ile ortaya çıkan titreşim ve frekanslar nörolojik sistemimizi ve enerji yapımızı etkiler. Konuya bu açıdan bakabilirsiniz. Bazı dillerin özel yapısı nedeniyle etkileri daha güçlüdür. Bu konuda Sanskritçe, ibranice ve Arapça dillerinin özel bir yapısı vardır. Anlamlarını tabiki okuyun ama orijinallerini okumanın etkisini vermez. En güzeli anlamını bilerek okumaktır.

     Yaşamımın bir çok noktasında çoğu insanın inanmayacağı şekilde faydalarını gördüm. “işe yarar mı?” düşüncesine zihninizde yer vermeden yoğunlaşarak uygulayın. Aura güçlendirme tekniklerini de eklerseniz büyük faydasını görürsünüz. Ek olarak her gün yattığınızda gözlerinizi kapayıp ertesi gün kendinizi nasıl görmek istiyorsanız o şekilde hayal edin. Motivasyonunuza göre 1 veya 2 hafta içerisinde etkisini gösterecektir.

     Evet ahşap herhangi bir çubukla (tahta kalemin tersi ile de olur, çizginin fiziki olması şart değil) yaşam alanınızı, yattığınız yatağın etrafını hatta odanızın içten duvarlarını tabandan çizgilerini takip ederek te yapabilirsiniz. Dualar ezberinizde değilse ezberleyinceye kadar odanızda duyacağınız miktarda bu duaları ve bakara suresini dinleyin.

     1. blank Hasan dedi ki:

      Çok teşekür ederim çok sağ olun.

     2. blank Hasan dedi ki:

      Hocam çalışmayı kaç gün uygulamam ı önerirsiniz ? Normale dönene kadar uygulayayım mı yoksa sadece bir süre zarfında uygulayalım?

     3. 1 Haftada etkiyi görürsünüz. Tam etki için 21 gün uygulamanız daha iyi olur. Sonrasında devamlı yaptığınız sürece etkisi de devam edecektir. Sürekli yapmanızın bir sakıncası olmaz. 21 gün sonunda devamlı yapmasanızda haftada bir kaç kez tekrar edin. Yaşamınız normale döndüğünde sorun yaşama belirtisi gördüğünüzde tekrarlarsınız.

   2. blank Hasan dedi ki:

    Hocam tekrardan çok özür dileyerekten soruyorum uzun zamandır çakram aktiv olduğu için biraz sersemleştirmiş beni sorular kopuk kopuk aklıma geliyor duaları yüksek sesle veyahutta içimden okumam far ederim?

    1. Kendiniz duyacağınız kadar sesli okumanız yararlıdır. Ses frekanslarının etrafa dağılması, suya etmesi önemli. Hatta suyu ağzınıza yakın tutmanız daha iyi olur. Su etkileri daha hızlı iletir.

   3. blank hasan dedi ki:

    hocam internetten duaları araştırıp yanıma yazdım bazı ayetlerin abdest alınmadan okunulmaması gerektiği yazıyor.
    Ben uygylamayı yaparken abest(gusul ve diğeri) almalımıyım ? Abedst almadığım yıllar oldu ama almam gerekiyorsa alırım.

    1. Gusül abdestini mutlaka yapın. Gusül abdesti almanızı gerektirecek durumlar olmadığı sürece sürekli gusül abdesti almanız gerek yok. Eğer inancınız gereği uygulamak istemezseniz uygun şekilde niyet edip (temizlenmek, tazelenmek ve enerjimi dengeleyip güçlendirmek için banyo yapıyorum gibi) bedeninizin her yanını mutlaka yıkayın. Bu enerjimizin dengelenmesi ve sağlıklı bir akış kazanması açısından çok önemli.

     Kur’anı kitap olarak elinize alıp okuyacaksanız enerji ile ilgili sebeplerden dolayı abdestli olmanız daha iyi olur. Onun dışında abdestli okumak zorunda değilsiniz (uzmanı değilim bilgim dahilinde) ancak abdestli okumak daha faydalıdır. Bunu kendinizde test edebilirsiniz. Sürekli abdestli olduğunuzda sahip olduğunuz enerjiye dikkat edin enerji alanımızı yenileyen bir etkiye sahiptir.

 6. Olumlamayı tersten kullanın. Bazı insanlar (kolay hipnoz olanlar gibi) telkine çok yatkın olurlar. Eğer sadece olumlamalar etkili olmuşsa kullandığınız olumlamayı kapatma yönünde kullanın. Kelimeleri ve cümleleri ters çevirin.

  1. blank Hasan dedi ki:

   Hocam mesela ilk açıldığında hafif yüksek sesle şu cümleyi kurmuştum “Bedenen zihnen ve ruhen çok sağlıklıyım demiştim” ve çakram açıldı ben ilk zamanlarda başıma gelen şeyin ne olduğundan pek emin değildim sonra başka konularda da yapmaya devam ettim ta ki o acayip düşleeri görüp kendimi kötü hissetmeye başlayana kadar yeni ne olduğunu anladım bu cümleyi nasıl terse çevire bilirim yardımcı olurmusunuz? Bide ters olumlama yaparak ta aktivite artma riski olmaz MI?

   1. Yaşadıklarınızın bu cümle ile ilgili olduğunu sanmıyorum. Şu cümleleri kendinize göre düzenleyin “Ruhsal dengem yerinde, İstemediğim tüm açılımları kapatıyorum. Gün ve gün normale dönüyorum. Beni mutsuz ve rahatsız eden tüm açıkları kapatıyorum. Dengeli ve huzurluyum. Ruhen, zihnen ve bedenen dengeli ve huzurluyum”

    Tam olarak ne istediğinizi zihninizde de canlandırmaya çalışın. Nasıl bir Hasan istiyorsun? Bunu hem cümlelerine hem de hayallerine yansıtmalısın.

   2. blank Mert dedi ki:

    3.gözün açıldığını nasıl anladın? Neler oldu?

 7. blank Hasan dedi ki:

  Hocam valla saçma gelecek belki ama ben olumlama yaptım ve açıldı ama belki kendiliğinden açıldı ben o anda olumlama yaptım ve zihnim olumlamaya da bağlamış ola bilir ve dha vazla yaptım aşırı aktive oldu. Ama olumlama da ola bilir tam tam emin değilim açılma nedeninden. Olum lamayla açıldığını zan ettiğim için sonradan olumlama yapmaya devam ettim.

 8. blank Hasan dedi ki:

  Hocam benim madde ötesi mudahaleyle açılmış olma ihtimali VARMI başıma bu gelmeden önce acayip şeyler yaşıyordum örneğin bir arkadaşım babası tarafından öldürüldü bu olay olmadan önce benim içime o günlerde kötü bireyin olağacı duygusu doğmuştu kendi kendime yüksek sesle sanki bu gönlerde kötü bişeyler olacak dediğimi iyi hatırlıyorum sonra o arkadaşım a baktım üç defa üst üste bu adam bu gönlerde ölecek gibi bir hisse kapıldım sonra Allah korusun dedim kendi kendime gencecik adam sonra aradan 10 gün filan geçti arkadaşım öldürüldü. Ben ne şaşırdım nede böbürlendim yaşadığım şeyi hiç kimseyle paylaşmadım normal herkesin yaşaya bileceği şeyler olarak karşılanmıştım. Sonra başka Bi olay daha sezmiştim ve çakram açıldı
  Tesadüfi oldu yada ben öyle zan ettim işin doğrusu daha önce sinden başka varlıkların ola bileceği inancında fazla yoktu içimde. Sonra bende saçma sapan konularda aktivite artışı yapıyordum sonra aktivite çok arttı ve düşünme bir adam gelmeye başladı bana bazen artık dur diyordu bazen gülüyordu dalga geçiyordu bende yinede aktivite artışı yapmaya devam ettim. En son artık kendimi Bi anda çok kötü hissettim ve kuruntular yapmaya başladım ben yüksek sesle kendi kendime kuruntu yapıp uyudum en son o gece yine aynı adam düşüne geldi bana hasan biz sana yardım etmek istiyorduk ama sen bırakmadın ki biz sana yardım edelim hadi kendine iyi bak deyip gitti. Bi daha da gelmesi o günden sonr a
  Hayatım alt üst oldu.

  1. Aktivite artışını nasıl yaptınız? Hangi yöntemi kullandınız?

 9. blank Hasan dedi ki:

  Teşekkürler saolun.

 10. blank Hasan dedi ki:

  Selam un aleykum hocam size geçen sene de yazmıştım benim ajna çakra halen bile normale dönmedi. Hocam bunun normale dönmesinin yıllar alma hatta ömür boyü bu şekilde kalma ihtimali VARMI. Lütfen gerçeği bilmek istiyorum yanlışlıkla açılmıştı benim bende aşırı aktive etmiştim kusura bakmayın rada sizi rahatsız ediyorum. İnan çok zorlanıyorum.

  1. Aleyküm selam. Ne kadar süre açık kalacağı nasıl ve hangi yöntemle açıldığı ile de ilgili. Bu durumu normal karşılayıp barışık olmaya çalışın. Dikkatinizi o noktaya yoğunlaştırmayın. Bu biraz ağrıyan bir yerimize dikkatimizi yoğunlaştırdığımızda ağrıyı daha çok hissetmemiz gibidir. Oysa arkadaşlarımızla birlikte olduğumuzda veya sevdiğimiz bir şeyle zaman geçirdiğimizde ağrı hafifler veya hissetmeyiz.

   Eğer üstesinden gelemeyeceğiniz bir durum olduğuna inanıyorsanız, tümüyle kontrol dışı bir gelişme ise bir bioenerji uzmanı ile görüşebilirsiniz.

 11. blank Deniz dedi ki:

  Merhabalar meditasyon sonrası 3.gözüme odaklandım fakat 2 haftadır ben istemesemde otomatik olarak odaklanıyor ve sızlamaya neden oluyor bu yüzden uyuyamıyorum.

  1. İstediğiniz 3. göz çakrasını aktif hale getirmek değil miydi?

   Eğer sorun yaşıyorsanız çaba gösterdiğiniz süre kadar dikkatinizi o bölgeye vermeyin. Bir süre sonra normale dönecektir. Dikkatiniz o bölge üzerinde olduğu sürece aktif kalmaya devam eder. Dikkatinizi farklı konulara yoğunlaştırmaya çalışın. Bedeninizi yoracak sportif faaliyetler yapın. Her gün belirli aralıklarla “3. göz çakrasındaki aktivitenin normale dönmesini istiyorum, şu an yüksek aktiviteye ihtiyacım yok, beni rahatsız etmesini istemiyorum, sadece istediğimde aktif olmasını istiyorum” gibi telkin cümleleri oluşturarak hafif sizin duyacağınız şekilde söyleyin. Ancak bunu bedeninizin kontrolünün size ait olduğu bilinci ile söyleyin. Bu cümleleri söylediğinizde “işe yaradı mı?” şeklinde merak edip sürekli o noktaya dikkatinizi vermeyin. Cümleyi kurun ve gelişmeleri seyrine bırakın.

   Yaklaşımınız şu şekilde olmalı. O bölgede titreşim olduğunda “olabilir, benim yaptığım çalışmanın bir sonucu, artık istemediğim için yakında normale dönecek, demek ki istediğimde çakralarımdaki aktiviteyi artırabiliyormuşum” Tanıdığınız bir insanın yakınınızdan geçtiğini farzedin. Ama ona bakmıyorsunuz, görmezden gelip yürümeye devam ediyorsunuz.

   1. blank Deniz dedi ki:

    Aktif olmasını bende istiyorum Sadece uyku sorunlarım cıktı uyumak için iyi bir taktik varmi

    1. Nasıl Transa Geçilir? Derin Transa Geçiş, Alfa Teta Evresi konusunda anlatılan uygulama derin bir uykuya dalmanızı sağlayacaktır. Uyku için yaptığınızda kaslarınızı sıkarken ciğerlerinizi fazla havayla doldurmayın veya derin nefes almadan yapın. Aksi taktirde bilinciniz uzun süre açık kalabilir. Uykuya eş değer rahatlama sağladığı için daha az ama derin uyursunuz.

 12. blank Nergis dedi ki:

  Alnımızın ortasına üzerlik tohumu yağı sürmenin faydası olur mu?

  1. Belirli bir süre uygularsanız faydası olacaktır.

 13. blank Nilay dedi ki:

  Telkin müzikleri ve frekanslarla 3. Göz açılır mı?

  1. Doğru frekansa ayarlanabilirse olabilir. Frekans kişiye özel ayarlanacağı için sonuç herkeste aynı olmayacaktır. Nette’ki frekansların büyük kısmı sonuç vermez, sadece frekansa uyumlu olanlarda etkisi olabilir.
   Telkin çalışması ile yapılan çalışmalar hızlandırılır, bilinçli hareket edildiğinde sonuç almak kolaylaşır.

 14. blank mert dedi ki:

  merhabalar. ben 24 yasındayım bugün sabah uyurken bir kaç kez üçüncü gözüm aktif oldu ve çok farklı neredeyse kendi benliğim de yolculuk yaptım. kendi ruhuma, özüme. ve sabahtan beri de bir baş ağrısı tuttu gidiyor. ışığa bakamıyacak derecedeyim. bu kadar ayrıntılı ilk kez başıma geldi sizce ne önerirsiniz?

  1. Merhaba. Dinlenin ve çalışmalara ara verin. Psişik Saldırılardan Korunma Yolları Konusuna bakabilirsiniz.

   1. blank Umut dedi ki:

    Merhaba, ilk kez oldu. İlk başında bir sarılık oldu. Daha sonra sağ ve solda motivler gibi birşeyler vardı. Orta merkezde Arapça yazılar yazılıp silinip tekrar yazılıyordu. Sanki ayetler herşey çok netti. Tek tanıdığım yazı Allah dı.

 15. blank Eda dedi ki:

  Merhabalar öğrendiğime göre epifiz bezini bazı yiyecekler aletler v.b kireçlendiriyormuş.
  Peki epifiz bezininin kirecini çıkaran yiyecekler varmı ?

  1. Merhaba Eda Hanım.

   Basitçe genelleme yapacak olursak taklit edilmiş yapay tüm besinler (doğal olmayan, doğala özdeş) bu guruba dahil edilebilir. Bu konuda özellikle florür (Fluoride) üzerinde durulur.
   Doğal beslenmek, bedenin ihtiyacı kadar gıda almak, yeteri kadar hareket etmek, ruhsal derinleşme çalışmalarında bulunmak (Derin Transa Geçiş Çalışması epifiz bezinin dolayısı ile ruhsal irtibatın artmasını sağlar.

   Üzerlik tohumu gibi tohumlarda bu aşamada etkilidir (Ruhsal Gelişimde Üzerlik Nasıl Kullanılır? ve Üzerlik Tohumu, Kullanımı, DMT Etkisi, Faydaları, Zararları ve Diyeti)

error: Korumalı İçerik!