Morfik Rezonans Teorisi ve Ruhsal Yetenekler

Morfik Rezonans Teorisi ve Ruhsal Yetenekler

Morfik Rezonans Teorisi ve Ruhsal Yetenekler

Morfik rezonans teorisi, İngiliz biyolog Rupert Sheldrake tarafından geliştirilen bir teoridir ve doğadaki formların ve davranışların kolektif bir hafıza tarafından etkilendiğini öne sürer. Bu teori, ruhsal yeteneklerin temelinde yatan birçok soruyu cevaplayabilir ve insanların psişik deneyimleri hakkında daha iyi bir anlayış sağlayabilir.

Morfik rezonans teorisi, atalarımızdan miras aldığımız bilgiye dayanan bir kolektif hafızanın var olduğunu öne sürer. Bu hafıza, organizmaların davranışlarını ve formlarını etkiler ve gelişim sürecinde biriktirilen deneyimleri depolar. Bu teoriye göre, bu kolektif hafıza, morfik rezonans alanları adı verilen bir enerji alanı aracılığıyla bireyler arasında iletişim kurar.

Ruhsal yetenekler ise, insanların normal algılama sınırlarının ötesinde olan yeteneklerdir. Örneğin,

 • telepati,
 • telekinezi,
 • önseziler,
 • psişik görüntüler

gibi yetenekler ruhsal yetenekler olarak adlandırılır. Morfik rezonans teorisi, bu ruhsal yeteneklerin morfik rezonans alanları aracılığıyla aktarıldığını öne sürer. Yani, bir insanın ruhsal bir deneyim yaşaması durumunda, bu deneyim morfik rezonans alanlarında kaydedilir ve diğer insanlar tarafından da algılanabilir.

Bu teori, ruhsal yeteneklerin evrimsel bir süreç sonucunda ortaya çıktığını savunur. İnsanlar, atalarından miras aldıkları bilgiye dayanarak, ruhsal yeteneklerini geliştirebilir ve daha fazla bilinç seviyesine ulaşabilirler. Morfik rezonans teorisi, insanların psişik deneyimlerinin sadece rastlantısal olaylar olmadığını, aksine bir kolektif hafızanın bir ifadesi olduğunu öne sürer.

Morfik rezonans teorisi ve ruhsal yetenekler arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Bu teori, insanların psişik deneyimlerini ve ruhsal yeteneklerini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Morfik rezonans alanları ve kolektif hafıza kavramları, insanların evrenle ve birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamamıza yardımcı olan önemli kavramlardır.

Morfik Rezonans Alanları

Morfik Rezonans Alanları, İnsan Bedeni ve Enerji Etkileşimi

Morfik rezonans alanları, son yıllarda alternatif tıp ve enerji çalışmaları alanında büyük ilgi gören bir konudur. İnsan bedeninin enerji alanlarıyla etkileşimi, sağlık ve iyilik halinin anahtarını oluşturur.Morfik rezonans alanları, nasıl çalıştığı ve insan bedeni üzerindeki etkilerine değinelim.

Morfik rezonans alanları, Rupert Sheldrake tarafından ortaya atılan bir kavramdır. Sheldrake’e göre, tüm canlılar ve nesneler, kendilerine özgü bir enerji alanına sahiptir. Bu enerji alanları, morfik rezonans alanları olarak adlandırılır. Morfik rezonans alanları,

 • bedenimizdeki hücreler,
 • organlar
 • diğer enerji kaynakları
 • ruhsal yansımalar

ve sistemler arasındaki iletişimi sağlar. Ayrıca, bedenimizdeki enerji akışını dengelemeye yardımcı olur sağlık ve iyilik halini destekler.

Morfik rezonans alanları, çevremizdeki diğer enerji alanlarıyla da etkileşim halindedir. Örneğin,

 • doğadaki bitkiler,
 • hayvanlar ve
 • doğal elementler

de kendi enerji alanlarına sahiptir. Morfik rezonans alanları, bu enerji alanlarıyla etkileşim kurar ve bedenimize enerji sağlar. Aynı zamanda, morfik rezonans alanları, düşüncelerimiz, duygularımız ve inançlarımızla da etkileşim halindedir.

Pozitif düşünceler ve duygular, morfik rezonans alanlarını dengeleyerek sağlığımızı desteklerken, negatif düşünceler ve duygular ise enerji akışını bozarak sağlık sorunlarına neden olabilir.

Morfik rezonans alanlarıyla çalışan birçok alternatif tıp yöntemi bulunmaktadır. Örneğin,

 • akupunktur,
 • reiki ve
 • qi gong (enerji uyumunu sağlayan pratikler)

gibi yöntemler, bedenimizdeki enerji akışını dengelemek ve morfik rezonans alanlarını optimize etmek için kullanılır. Bu yöntemler, bedenimizdeki enerji meridyenlerini açar, enerji akışını düzenler ve sağlık sorunlarıyla başa çıkmamıza yardımcı olur.

Morfik rezonans alanları üzerine yapılan araştırmalar, enerji çalışmalarının sağlık ve iyilik halini destekleyebileceğini göstermektedir. Özellikle stres, kaygı ve depresyon gibi psikolojik sorunlar üzerinde olumlu etkileri olduğu tespit edilmiştir. Morfik rezonans alanlarıyla çalışan terapistler, bedenin enerji dengesini sağlamak için çeşitli teknikler kullanır ve böylece sağlık sorunlarının nedenlerini ortadan kaldırır.

Rupert Sheldrake ve Morfik Rezonans Teorisi

Teori Rupert Sheldrake tarafından 1981 yılında öne sürülmüştür ve geleneksel bilimsel görüşlerden farklı bir bakış açısını yansıtmaktadır. Morfik rezonans, Sheldrake’in “morfik alanlar” olarak adlandırdığı bir kavramın bir parçasıdır.

İşte Morfik Rezonans Teorisi’nin temel kavramları:

 1. Morfik Alanlar: Sheldrake, her tür organizmanın, bir “morfik alan” olarak adlandırdığı bir alanla ilişkilendirildiğini öne sürer. Bu alanlar, organizmaların davranışlarını, yapılarını ve özelliklerini yönlendiren kalıpları içerir.
 2. Morfik Rezonans: Sheldrake’e göre, benzer organizmalar veya türler, aynı morfik alana sahiptir ve bu nedenle bir tür morfik rezonans oluşturur. Bu rezonans, organizmaların benzer davranışları sergilemelerine, benzer yapıları geliştirmelerine veya benzer özellikleri paylaşmalarına yardımcı olabilir. Bu, yeni üyelerin benzer davranışları veya özellikleri daha kolay öğrenmesini sağlar.
 3. Morfik Alanların Gelişimi: Sheldrake, morfik alanların zaman içinde geliştiğini ve değişebileceğini savunur. Bir türün davranışları veya özellikleri, zamanla morfik alanda birikir ve bu alan, yeni bireylerin bu davranışları veya özellikleri daha kolay geliştirmesine olanak tanır.
 4. Sınırsız Zaman ve Mekan: Morfik alanlar, zaman ve mekanla sınırlı olmayan bir şekilde çalışır. Yani, bir organizmanın morfik alanı, organizma öldüğünde yok olmaz, bu alanlar genişler ve yeni organizmalara etki eder.
 5. Bilimsel Açıklamaları Genişletme: Morfik Rezonans Teorisi, geleneksel bilimsel açıklamaların ötesine geçmeye çalışır. Bu teori, bazı fenomenleri, geleneksel bilimsel paradigmalarda açıklanamayan veya sınırlı bir şekilde açıklanan durumları ele alır.
 6. Sosyal ve Kültürel Etkileşimi Açıklama: Morfik Rezonans Teorisi, insanların kültürel ve toplumsal etkileşimlerini, bu alanların oluşturduğu morfik alanlarla açıklamaya çalışır. Bu, kültürel normların ve davranışların nasıl oluştuğunu anlamaya yönelik bir yaklaşım sunar.
 7. Psişik ve Parapsikolojik Fenomenleri İnceme: Morfik Rezonans Teorisi, psişik ve parapsikolojik fenomenleri açıklamaya çalışır. Sheldrake, telepati, telekinezi gibi psişik fenomenlerin morfik alanlar aracılığıyla gerçekleşebileceğini öne sürer.
 8. Bilincin Doğasını Anlamaya Yönelik Yaklaşım: Teori, insan bilincinin nasıl çalıştığını ve bireylerin bilinçaltı deneyimlerini nasıl paylaşabileceğini anlamaya çalışır.
 9. Fiziksel Olmayan Sınırsız: Sheldrake’in teorisine göre, morfik alanlar elektromanyetik alanlarla karıştırılmamalıdır. Morfik alanlar, zaman ve mekanla sınırlı olmayan, fiziksel olmayan varlıklardır.

Morfik Rezonans Teorisi, bilimsel toplum içinde genellikle tartışmalıdır ve pek çok eleştiriye tabi tutulmuştur. Bilimsel açıdan, bu teorinin kanıtlanması veya çürütülmesi zordur ve çoğu bilim insanı, bu teorinin geleneksel bilim yöntemlerine ve bilimsel anlayışa uygun olmadığını savunur.

Sheldrake’in Morfik Rezonans Teorisi, bilimsel toplum içinde sıkça eleştirilmesine rağmen, alternatif bir bakış açısı sunar ve bazıları tarafından ilgiyle incelenir. Ancak, şu ana kadar bu teoriyi destekleyecek sağlam deneysel kanıtlar sunulmamıştır ve bilimsel birçok çevre tarafından kabul görmemektedir.

Parapsikoloji Nedir? Parapsikoloji Neden Bilim Dalı Olarak Kabul Edilmez?

Morfik Rezonans Teorisi ve Psişik Yetenekler

Rupert Sheldrake’in Morfik Rezonans Teorisi ile psişik yetenekler arasında bir bağlantı önerilmeye çalışılmıştır, ancak bu bağlantı bilimsel olarak kabul görmemiştir ve bu iki konu arasındaki ilişki bilimsel toplum içinde tartışmalıdır.

Morfik Rezonans Teorisi, organizmaların ve türlerin benzer davranışları, özellikleri ve deneyimleri morfik alanlar aracılığıyla paylaştığını öne sürer. Bu teori, türler arasında ve organizmalar arasında bir tür morfik rezonans veya etkileşim olduğunu savunur. Bu bağlamda, bazı teorisyenler ve psişik araştırmacılar, psişik yeteneklerin (örneğin telepati, telekinezi, görüş uzaktan algılama) de Morfik Rezonans Teorisi aracılığıyla açıklanabileceğini önermişlerdir.

Örneğin, telepati gibi bir psişik yetenek, Morfik Rezonans Teorisi çerçevesinde, düşünce veya bilgi transferinin morfik alanlar aracılığıyla gerçekleşebileceğini savunabilir. İki kişi benzer bir deneyimi paylaştıklarında, bu deneyim morfik bir alan oluşturabilir ve bu alan içindeki bilgi iletimi telepati olarak açıklanabilir düşünülmüştür.

Ancak Morfik Rezonans Teorisi ve psişik yeteneklerin bu şekilde ilişkilendirilmesi, bilimsel toplum içinde büyük ölçüde kabul görmemiştir. Bilimsel yöntemlerle doğrulanmamış ve deneysel kanıt sunamamıştır. Bilimsel toplum, psişik yeteneklerin varlığını veya işleyişini açıklamak için daha fazla bilimsel kanıt gerektiğini savunur.

Morfik Rezonans Teorisi ile psişik yetenekler arasındaki bağlantı bilimsel açıdan tartışmalıdır ve bu iki konu arasındaki ilişkiyi açıklayacak güçlü bir bilimsel temel sağlanmamıştır.

Morfik Rezonans Teorisini Savunan Bilim İnsanları ve Görüşleri

Rupert Sheldrake’in Morfik Rezonans Teorisi, bilimsel toplum içinde büyük ölçüde tartışmalıdır ve kabul görmemiştir. Bu teoriye karşı çıkan çok sayıda bilim insanı ve eleştirmen bulunmaktadır. Ancak, bazı bilim insanları ve düşünürler, Morfik Rezonans Teorisi’ni ilginç ve düşünmeye değer bir alternatif olarak görmüşlerdir. Bu teoriyi savunan veya destekleyen bazı bilim insanları ve görüşleri,

 1. Rupert Sheldrake: Elbette, Morfik Rezonans Teorisi’nin başlıca savunucusu Rupert Sheldrake’dir. Sheldrake, bu teoriyi oluşturmuş ve geliştirmiştir. Morfik Rezonans Teorisi’ne göre, organizmaların ve türlerin benzer davranışları ve özellikleri morfik alanlar aracılığıyla paylaştığını öne sürer.
 2. David Bohm: Ünlü fizikçi David Bohm, bilinç ve evren arasındaki bağlantıları incelediği çalışmalarında Sheldrake’in Morfik Rezonans Teorisi’ni destekleyen görüşler dile getirmiştir. Bohm, evrenin daha büyük bir bilinçle bağlantılı olduğu fikrini savunmuştur.
 3. Rupert Sheldrake’in Destekçileri: Bazı bilim insanları ve düşünürler, Sheldrake’in morfik alanlar ve telepati gibi psişik yeteneklerin açıklamalarına olan ilgisini desteklemişlerdir. Bu destekçiler, geleneksel bilimsel paradigmanın dışına çıkma gerekliliğini vurgulamışlardır.
 4. Alternatif Bilim Dergileri ve Topluluklar: Bazı alternatif bilim dergileri ve topluluklar, Sheldrake’in teorilerini ve çalışmalarını desteklemişler ve bu konularda makaleler ve çalışmalar yayınlamışlardır.

Ancak, bu destekçilerin sayısı, Morfik Rezonans Teorisi’ni savunanlar açısından sınırlıdır ve bu teorinin bilimsel toplum içinde kabul görmesi veya bilimsel olarak kanıtlanması hala büyük bir zorluk olarak kabul edilir. Bilimsel toplum, bu tür teorilerin daha fazla bilimsel kanıt sunması gerektiğini savunur ve geleneksel bilimsel yöntemlerin dışına çıkmanın bilimsel düşünceyi nasıl etkileyebileceği konusunda dikkatli yaklaşır.

Morfik Rezonans Teorisi ve Telepati

Morfik rezonans teorisi ve telepati, modern bilimin sınırlarını zorlayan ilgi çekici konulardan biridir. Morfik rezonans teorisini geliştiren, İngiliz biyolog Rupert Sheldrake tarafından geliştirilmiş  doğadaki tüm varlıkların birbirleriyle bağlantılı olduğunu savunur. Telepati ise düşüncelerin doğrudan iletişim kurabileceği bir yetenektir.

Morfik rezonans teorisi, her türlü canlının birbirleriyle telepatik bir bağlantıya sahip olduğunu öne sürer. Bu bağlantı, morfik alan adı verilen bir enerji alanı aracılığıyla gerçekleşir. Morfik alan, her canlının geçmiş deneyimlerini, bilgi ve davranışlarını depolayan bir kaynaktır. Bu alan, canlıların benzer deneyimler yaşadığında birbirlerine etki edebileceğini ve iletişim kurabileceğini iddia eder.

Telepati ise morfik alan aracılığıyla gerçekleşen bir iletişim şeklidir. Telepati, düşüncelerin doğrudan birbirlerine transfer edilebileceği bir yetenektir. İnsanlar arasında telepatik iletişim kurabilmek, morfik rezonans teorisiyle açıklanmaktadır. Bu yetenek, meditasyon, yoğun konsantrasyon ve zihin egzersizleriyle geliştirilebilir.

Morfik rezonans teorisi ve telepati konusu, bilim dünyasında hala tartışmalı konular arasında yer almaktadır. Bazı bilim insanları, bu konuların tamamen psikolojik etkilerden ibaret olduğunu savunurken, bazıları ise morfik alanın ve telepatinin gerçek olduğunu iddia etmektedir.

Telepatiyle ilgili yapılan deneyler, bazı ilginç sonuçlar ortaya koymuştur. Örneğin, ikizler arasında telepatik iletişim kurabildikleri gözlemlenmiştir. Ayrıca, telepati yeteneği olan insanların, uzaktaki bir kişinin düşüncelerini tahmin edebildikleri ve iletişim kurabildikleri görülmüştür.

Morfik rezonans teorisi ve telepati tekniğiyle ilgili daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Bu konular, insanların potansiyel yeteneklerini ve doğanın sırlarını anlamamıza yardımcı olabilir. Bilim dünyasının bu konulara açık olması ve araştırmalar yapması önemlidir.

Morfik Rezonans Teorisi ve Dayanaklar

Teorinin mevcut bilimsel kurallarla ispatlanabilmesi doğal olarak mümkün değildir ancak işlerliğini şu şekilde açıklayabiliriz.

Sabah kalkıp dışarı çıktığınızda morali bozuk ve psikolojisi altüst olmuş bir arkadaşınızı gördüğünüzde onu çevreleyen enerji alanına dahil olursunuz. Ona moral vermeye çalışırsınız ancak ne kadar çaba sarfederseniz sarfedin gününüzün kalan kısmı bu enerjinin etkisi ile geçer.

Başka bir gün moraliniz bozuk evden çıktığınızda son derece neşeli bir arkadaşınızı gördüğünüzde ve onun enerji alanına dahil olduğunuzda olumlu yönde etkilenir ve günün kalan kısmını da bu enerjinin etkisi ile geçirirsiniz.

Bazı örnekler psikolojik etkenler ve bilinçaltı ile açıklanabilir ancak ayrıntılara girildiğinde her canlının enerji alanının diğer canlıları etkilediğine mutlaka şahit olmuşsunuzdur.

Konuyla ilgili aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz.

Nesneler Üzerinden Telepatik Aktarımlar

Telepatide Fısıltı Derinliği ve Fısıltı Etkisi

Telepatik Fısıltılar ve Telepatik Gelişim

 

Son Güncelleme 13 Eylül 2023 Turhan Doğan

Turhan Doğan
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

error: Korumalı İçerik!

Parapsikoloji.Net sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et