Prekognisyon Gelecekte Olacak Olayları Görme

Prekognisyon Gelecekte Olacak Olayları GörmePrekognisyon Gelecekte Olacak Olayları Görme

Prekognisyon, ruhsal yapısı gereği algıladığı görüntüleri bilinç düzeyinde görüntüleme, olacak olayları önceden görme yeteneğine verilen addır. ÖngörüDurubilir veya olacakları önceden bilme, görme olarak ta ifade edilebilir.

Prekognisyon özelliği ile görülenler kesin ve mutlak değildir. Ancak Premonisyonların hislerine göre doğruluk oranları daha yüksektir. Görülenler yer, zaman ve oluş olarak değişikliğe uğrayabilir veya hiç olmayabilir. Bu görenlerin yanlış gördükleri anlamına gelmez. Hiçbir görüntü olacak son görüntü değildir. Olacakların önceden görülmesi ve görülenlerin ortaya çıkması, kişinin ruhsal hassasiyetine göre değişkenlik gösterebilir. Kahin adı verilen Prekognisyonlar ve kehanet olarak ilettikleri bu duruma örnektir.

Olacak olaylar insanın madde seviyesine iki şekilde yansır.
Prekognisyon: Olacak olaylar net bir şekilde görüntülenir. Gelecekteki olayı önceden görme şeklinde nitelenir.
Premonisyon: Sezgi hakimdir. Birşeylerin olacağı sezilir ancak net bir şekilde ifade edilemez.

Bilimsel Açıdan Prekognisyon

Prekognisyon (öngörü) ile geleceğin görülmesi sayısız olayla net bir şekilde ortaya konulmuştur. Yalnız bu noktada parapsikologlar geleceğin önceden dizayn edilmiş olamayacağını belirtirler. Neo-Spiritüalistler ise gelecekte yaşanacakların geçmişte yapılanların sonuçları olarak kısmen belirlenmiş olduğunu iddia ederler. Oysa her iki grubunda atlamış oldukları bir nokta var ki inceleme olanağı mümkün olmadığı için bilimsel olarak izaha yatkın olmadığından değinilmemiş olabilir.

Ruh için zaman ve mekan kısıtlaması yoktur ve kendi evreninde hem geleceğe hem de geçmişe gidip gelebilir ve ruhsal bağ kurduğu her noktayı görebilir. Bu gidip gelmeler sırasında gördüklerini madde düzeyine aktarabilir veya bu özelliğe sahip insanlar bu durumu bilinç düzeyinde okuyup görebilirler. Aslında bunu hemen herkes yaşar. “Ben bu olayı daha önce yaşamıştım”. “Ben buraya daha önce gelmiştim”. “Ben seni daha önce görmüş gibiyim” tarzı sözler bu olayın bir yansımasıdır.

Olaylar Yaşanmadan Nasıl Görülür?

Prekognisyon (öngörü) olaylarında görüntülerin büyük kısmı rüyalar ile aktarılır iken bir kısmı da günün herhangi bir anında görüntü şeklinde alınabilir. Dalıp gitme halleri, derin düşüncelere dalma gibi trans halinin yaşandığı alfa ritminde veya yakın evrelerinde ruhsal katların açıldığı durumlarda ani görüntüler oluşabilir. Genelde görüntüler 2-3 gün içerisinde gerçekleşebilecek olaylarla ilgili olur.

Uzun vadeli görüntüler görenlerin sayısı azdır. Görülen görüntülerin büyük kısmı ruhen bağı olan kişilerle ilgilidir. (Ruhsal temas da denilebilir) Diğer görüntülerse kişiyi dolaylı yoldan etkileyecek görüntülerdir ki bu olaylarda duyulacak, görülecek veya bir şekilde bağ kurulacak (Öğrenildiğinde etki bırakacak) olaylardır. Çok sayıda insanı etkileyecek felaketler gibi.

Prekognisyon (öngörü) büyük oranda doğuştan gelir ancak yaşanan bir olay, ağır travmalar veya kazalar bu özelliğin ortaya çıkmasına neden olabilir. Ruhsal yönden hassas olan kişilerde, parapsikoloji ile ilgili konularla ilgilenenlerde, derin transa girilen meditasyon gibi uygulamaları yapan kişilerde de Prekognisyon olayları gözlemlenebilir. Buradaki önemli nokta kişinin ruhsal katları ile ne kadar irtibatta olduğudur. Kontrol dışı ortaya çıkan veya doğuştan gelen ve denetlenemeyen, ne olduğu bilinmeyen durumlarda korkutucu olabilir ancak ruhsal özellikler araştırılıp normal karşılanmalı ve gerekirse akademik yardım alınarak araştırılmalıdır.

Herşeyi  Hissetmek veya Görmek Mümkün mü?

Prekognisyon veya Premonisyon özelliğine sahip olanların büyük kısmı sadece “bu özellik bende var, herşeyi hissediyorum ve olacakları önceden görüyorum” noktasındadırlar. Yani sadece sonuç ve bilme kısmında. Öncesi yani kontrol aşamasında bir etkinlikleri yoktur. “Şu nasıl olabilir, görmek ve önceden bilmek istiyorum” bilinci ile hareket edenlerin, kabiliyetlerini geliştirmek için çaba gösterenlerin oranı çok azdır ve gene çok azı bilinç oluşturdukları konu ile bağlantılı bilgi alabilirler.

Tümüyle bütün ayrıntılara inemezler. Bunun en büyük nedeni yaşadığımız boyutla erişilmek istenen boyut arasındaki henüz tecrübe edilmemiş farklılıklardan kaynaklanır. Bir olayı henüz olmadan bilinçli bir şekilde hissetmek veya görmek için ruhsal boyutlarda daha büyük bir faaliyet gerektirir.

Madde planından bakacak olursak bir pervanenin dönüşünü normal görüş açımızla görmemiz mümkün değildir. Zamanda ön ve arka planın görüşü için, bir pervanenin dönüş hızını yakalayıp bir önceki hareketle bir sonraki hareketi arasında kıyas yapacak bir seviyeye gelinmesi gerekir. Bu noktaya gelebilmek ruhsal yönden ne kadar mümkünse herşeyi bilinçli ve kontrollü olarak görmek, hissetmek te o kadar mümkündür.

Geleceği Görmek ve Mutlak Sıfır Noktası

Yetenek olarak prekognisyon gelecekte olacak olayları görme, doğal halinde bilinçsiz bir eylemdir ve mutlak gerçeklik içermeyebilir. Bilinç katıldığında, bilinci etkileyecek tüm geçmiş bilgi ve deneyimler görülecek tüm görüntüleri etkileyecek ve olasılıklar ortaya çıkacaktır. Tümüyle müdahelesiz bir görüş ancak mutlak sıfır noktasında olmayı yani ancak doğum öncesi, hiçbir maddesel bilginin henüz edinilmediği ana geri dönüp bakma zorunluluğunu da beraberinde getirir.

Genelde Neptün’ü 9. evde olanlarda bu özellik belirgin bir şekilde doğuştan gelen bir özellik olarak görülmektedir.

Prekognisyon Gelecekte Olacak Olayları Görme ve Neptün 9. Ev etkisi

Olacak şeyleri doğru olarak önceden hisseder. Çok rüya görülür ve rüyalar genelde çıkar. Rüyada yaşanacak şeyi görmek, yaşanacakların önceden rüyalarda görülmesi bu konumla ilgilidir. Olacaklar daha önceden rüyada görülebilir. Geleceği görebilme yeteneği vardır. Bu görüş geleceği bilme değildir. Ruhsal bir özelliktir. Ruh için zaman ve mekan kavramı 3 boyutlu yaşamla kısıtlı olmadığı için kısa veya uzun vadede görüşler yakalanabilmektedir. Görüntüler her zaman olayla birebir örtüşmeyebilir, sembolik görüşlerde olabilmektedir. Kahin adı verilen insanların anlatımları buna örnek verilebilir.

Medyumluk ve yüksek ölçüde ilham veren doğaya sahip olabilirler ve psişik olgular, din, psikoloji, felsefe, tinselcilik, yıldızlarla ilgili projeksiyon ve diğer derin konuları araştırmak için muhtemel olan potansiyeli sağlar. Sezgi gücü, altıncı hissi çok kuvvetlidir.

Prekognisyon yeteneği geliştirilebilir mi?

Prekognisyon yeteneği nasıl geliştirilir?

Eğer doğuştan alınan etkilerde uygun konumlar bulunuyorsa geliştirmek daha kolay olabilir. Özellikle balık, yengeç ve akrep burcu gibi su elementine dahil olan burçlarda bu özellikler daha yoğun görülebilir. Bu grupta yer alan burçların ruhsal hassasiyetleri daha yoğun olduğu için bu grupta yer alanlar veya doğum haritasında uygun konum bulunanlar derin trans çalışması ile başlayarak mevcut yeteneklerinin açılmalarını sağlayabilirler. Ruhsal kabiliyetlerin geliştirilmesinde ruhsal derinlik önemli olduğu için Nasıl Transa Geçilir? Derin Transa Geçiş makalesinde belirtilen çalışmayı yapmanız varolan yeteneklerinizi kontrollü bir şekilde geliştirmenizde yardımcı olacaktır.

Ancak trans çalışması tek başına yeterli değildir. Bu sadece ruhsal derinlik kazanmak için atılacak ilk adımdır. Durugörü tekniklerinin öğrenilerek geliştirilmesi ve ruhsal gelişim için yapılması gerekenlerin öğrenilmesi gerekir. Bu konuda Ruhsal Gelişim kategorisi altında bulunan konulara bakabilirsiniz.

Ayrıntılı teknik ve uygulamalar için Prekognisyon Öngörü Yeteneği Nasıl Geliştirilir? linkine bakabilirsiniz.

Prekognisyon (Öngörü) Yeteneği ve Geleceği Görmek

Geleceği görmek gaybı bilmek midir?

Görülenlerin büyük kısmı kişisel ve belli zaman dilimleri içerisindeki mutlak olmayan görüntülerdir. Değişken, kesin olmayan kader dilimindedir. Henüz olmadan gerçekleşmiş olayların görülmesi de sadece ruhun zaman ve mekan ötesine geçebilme özelliği ile ilgilidir. Bu özelliğe sahip olanların büyük kısmında görüşler kontrol dışıdır ve istemsiz bir şekilde ortaya çıkarlar.

Bu özelliği ileride olabilecek olayların ruhsal bir şekilde algılanması şeklinde de değerlendirebiliriz. Ancak olayların gidişatı farklı sebeplerle değişebilme olasılığını da barındırdığı için mutlak bir bilgi olarak değerlendirilemez. Tüm evrende meydana gelen olayların seyrine göre yaşadığımız dünyada ortaya çıkan gelişmeler ihtimalleri daraltır. Olabilecek olanlar belli tarihlere kayabilir, isimler ve yerler değişebilir.

Ruhsal özellik olarak geleceği görmek, öngörü yeteneğine sahip olmak; gelecekle ilgili kesin ve mutlak öngörü sahibi olmak demek değildir. Mutlak gelecek bilgisine sahip olabilmek geçmiş ve gelecek arasında tüm zamanlara tek bir görüşe sahip olmayı gerektirir ki bu insanın ister maddesel ister ruhsal sınırlarını aşan bir durumdur. Prekognisyon yani öngörü yeteneğine sahip olanların büyük kısmı sadece belli zaman dilimleri hakkında öngörüye sahiptirler.

Bu öngörülerde bir şekilde kendileri ile bağlantılı olabilecek olaylarla ilgilidir. Geniş zaman dilimlerinde öngörüye sahip olanlarsa sadece sembolik ifadelerle ancak net olmayan kesinliklerle gördüklerini ifade edebilirler. Bu konu hakkında aşağıda linkini verdiğim filmi izleyerek (film gereği konu abartılmış olsa da) olasılıkların değişimi hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Prekognisyon Yeteneğimizi İstediğimiz Zaman Kullanabilir miyiz?

Bunun için sıkı bir disiplinle uzun süreli çalışma gerekebilir. Bu “sıkı disiplin” konusu içerisine doğuştan gelen kabiliyetlerimize göre; uzun süre yalnızlık, az yeme, insanlardan belli bir süre uzak kalma gibi konularda girebilir.

Eğer doğuştan gelen kabiliyetler arasında prekognisyon özelliği gelişime açıksa daha hızlı ilerleme olabilir. Ancak Derin Transa Geçme gibi konularda “gözlerinizi kapattığınızdateta, delta ve ötesi dalga boylarına hızla geçebilecek seviyeye gelinmesi gerekir.

Prekognisyon Önerilen Konular

Gelecekte olabilecek kesinleşmemiş olaylarla ilgili hisler ve önsezileri konu alan Premonisyon Gelecekteki Olayları Hissetme

Doğum haritanızda hangi konumlarda Prekognisyon ve Premonisyon yeteneğiniz olabileceğini öğrenebileceğiniz bir konu Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

Prekognisyon Konusu ile ilgili film önerisiNext – Doğuştan Öngörü Yeteneğine Sahip Bir Adamın Hikayesi

 

Prekognisyon Gelecekte Olacak Olayları Görme

www.parapsikoloji.net 1 Şubat 2017

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 102 YORUM
 1. Sinan demir dedi ki:

  Iyi günler emre bey sanirim ben kafayi yedim yada olağanüstü yeteneklerim var ama bu yetenek beni çok korkutuyor ne yapmalıyım lutfen yardimci olun.Yetenekmi naletmi bilmiyorum ama ben bazen 10 15 dakkalik olayi onceden biliyorum ve bu olay sırayla gerceklesiyor örnek olarak universite en arka siraya gecip oturdum yanima 1 arkadasim geldi ve bu cocuk fazla derse gelmeyen bi tip sonra onumuze 3 kisi oturdu 2 erkek 1 kiz kizin kalemi düştü eger ben o kaleme egilseydim tavandan düşen parca kafama düşecekti ben bunu bildigim icin sabit durdum ve tavandaki parca tam önüme düştü ve ben bu olaylarin hepsini önceden biliyordum o arka siraya oturacagimi o arkadasin gelecegini ve gerisini önceden görmüyorum o an biliyorum onlarin olacagina ne olur kafayi yiyecem ne yapmam lazim bunun gibi bir suru olay yasiyorum 🙁

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   İyi günler Sinan Bey.
   Hayır kafayı yemiyorsunuz. Durumunuz formülünü bilmediğiniz bir problemle karşı karşıya kalmak gibi sadece. Sahip olduğunuz özelliği madde düzeyindeki yeteneklerle kıyaslayacak olursa, iyi bir ressamın “nasıl bu kadar iyi resim yapabiliyorum”, iyi bir sporcunun “nasıl bu kadar başarılı olabiliyorum”, iyi bir bestecinin de “ben nasıl bu kadar iyi besteler yapayabiliyorum” demeleri gerekirdi. Aradaki fark, ruhsal kabiliyetlerin bilinmemesi ve bu konuda yeterli bilginin bulunmamasıdır.

   Ruhsal yeteneklerde tıpkı diğer yetenekler gibidir. Doğal karşılayın ve bilgi edinmeye çalışın. Öncelikle Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları linkinde yer alan konuyu dikkatlice inceleyin. Yaşadıklarınız doğuştan aldığınız etkilerle ilgilidir. Doğum haritanızda prokognisyon (öngörü) özelliğinin olduğunu göreceksiniz.

   Parapsikoloji Eğitimi
   Ruhsal Gelişim
   ve
   Psişik

   Kategorileri altındaki konuları inceleyin.

   Dilerseniz Prekognisyon Öngörü Yeteneği Nasıl Geliştirilir? konusunda yeteneğinizi geliştirmek için bazı örnek uygulamalar var. Onları deneyebilirsiniz. Bu çalışmalar aynı zamanda yeteneğinizi kontrol altına almanız için de faydalı olacaktır.

 2. Simge dedi ki:

  Merhaba, ben yıllardır kendimde önsezilerimin kuvvetli olduğunu düşünürüm. Gerek rüyamda gördüklerim gerekse hissettiklerim olsun bir çok şey gerçekleşti çevremdekilerde. Bayadır yoktu bende bu etkiler yeni yeni kabuslar görmeye başladım ve farklı uykularda rüyanın devamını getiriyordum elimde olmayarak. Mesela yaşantımdaki en ufak örnek, önemli bir vizeye çalışıyorum hesap makinesi şart olan bir sınav. Gece aklımdan “Sınavda hesap makinesi bozulur mu acaba” diye geçirmemle beraber ertesi gün sınava girmemle 5 dk sonrasında çalışan hesap makinemi kullanamadım. Bir başka son zamanlardaki örnekse, erkek arkadaşımla Evde oturuyorduk yiyecek şeyler hazırlıyordum odaya girdim ablasının akşam geleceğini söyledi ama ben şarjını almadığını görünce dedim ki, bence ablan birazdan gelecek biliyorsun ona belli olmuyor dedim, normalde haber verip gelen hani bir şey lazım mı diye soran kız hiçbir şey demeden eve geldi ve erkek arkadaşım bana korkarak baktı sen biliyormuydun bakışlarıydı. Bunlar ufak şeyler ama sezgilerim aşırı kuvvetli başkasına anlattığımda ne yazık ki anlamıyorlar. Ben bunu yetenekse eğ
  er geliştirmek istiyorum.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, Aşağıdaki konularda neler yapmanız gerektiği ile ilgili ayrıntıları bulabilirsiniz.

   Ruhsal Güçleri Geliştirme Yöntem ve Teknikleri
   Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları
   Prekognisyon Öngörü Yeteneği Nasıl Geliştirilir?

   Yeterli bilgi edindiğinize emin olmadan çalışmalara başlamayın lütfen. Konular içerisinde ilgili bölümlere ek linklerden ulaşabilirsiniz.

 3. Batu dedi ki:

  aMerhaba bu aralar kafama takilan birkac olaydan bahsedicem sonuc olarak kendimi burda buldum ama ne kadar gercekci bilemem.
  Böyle bir olayla karsilasmam daha once araliklarla oluyordu ama fazla takmiyordum aklima bile gelmiyordu ama son 2 3 haftada iyice kafama takildi.
  Bir ortamda hakkında konustugumuz bir kişi veya kişiler 2 3 saat sonra karsima cikiyor.
  Gecem ruyamda bir sey gordum uyandigim gunun aksamina beni o gordugum seyin çekilişine instagramdan hic tanimadigim takiplesmedigim biri etiketlemis.
  Bugunde otobus beklerken yaklasık 2012 de olan bi reklam repligi aklima geldi oyle soyluyodum bi arkadasimin yaninda sonra okula gittim ve ayni repligi baska bi arkadasim soyledi.
  Aynı gunde biz idda uzerine konusuyoduk ve o gun o konularla alakasiz olam ailemdem biri sen biliyor musun diye bana sordu.
  Ve o gun arkadasimin yaptigi mac kuponundan 10 mactan garanti görünen tekine “birde bu mactan yatiyormussun” deyip güldüm ve o mactan yatti.
  Acaba ön görüm mü yüksek kafam karisti internetre nasil arastircagimida bulamadim.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Premonisyon yani önsezi ile birlikte prekognisyon yani öngörü var gibi. Anlattıklarından yola çıkarak önsezi daha yoğun gibi. Premonisyon Gelecekteki Olayları Hissetme

   Doğum haritana bakarak aşağıdaki linkten hangi ruhsal kabiliyetlere sahip olduğunu veya hangilerinin daha yoğun olduğunu öğrenebilirsin.

   Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

 4. tuna444 dedi ki:

  Merhaba, ben lise yıllarımda bir olay yaşadım. Okul kantininde yalnız oturuyordum. Bana o zaman aşık olan bir çocuk yanıma geldi. Ve el falıma baktı. O zaman tabi hiç inanmamiştim. Ama söyledikleri yıllar sonra bir bir gerçekleşti. Sonradan bu durumu ona sorduğumda inkar etti. Ve yıllar sonra onunla görüştüm bu olayı hiç hatırlamadığını söyledi. Bu konu hala esrarını koruyor. Siz bir açıklama yapabilirmisiniz.

 5. Ruzgar dedi ki:

  Ben ruyalarimda bire bir gelecegi goruyorum bu durum genellikle 1-2 gun icinde olacak seylwr olsada bazen 1-2 ay icinde olacak seylerde cikabiliyor. Fakat cocuklugumdan bu yana hep dev dalgalarin sehri yuttugunu goruyorum. Ve bu bu ruyayi gordugum zaman ya bir yerde deprem olup tsunami geliyor yada ileriki zamanlarda. Ama degismeyen coxouklugumdan belli hep ayni ruyam bu. Bir ara notlar almaya basladim gorsugum ruyalarla ilgili.. Tanidigim insanlarin nasil oleceklerini ya da olmeden once onlari ruyamda gorup altin verip gittiklerini goruyorum..

 6. Exp dedi ki:

  İyi günler Emre Bey
  Prekognisyon yöntemiyle borsada yükselecek hisseleri öncede görmek mümkün olabilir mi? Cevaplamanız dileğiyle..

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   İyi günler. Bu mümkün ancak konuda da belirttiğim gibi imkansıza yakın noktalardadır. Nedeni çok basit. Beklentiler her türlü eylemi etkiler. Henüz olmamış görüntüler bilinçli olarak elde edilmek istendiğinde “istek” ve “talepler” yorumlara, yorumlarda yanılmalara sebep olur. Doğal şartlarda “hiçbir beklenti olmadığında” doğuştan veya sonradan kazanılmış yetenekle yapılabilir. Bu belli bir konuya veya noktaya odaklanıldığında algı serbest bırakıldığında gerçekleşebilir. Ancak bu durumda da bunu yapan “doğru mu”, “bildim mi” gibi en küçük bir merak dahi taşımamalı.

   Tam doğruluk imkansız değil ancak bunu yapabileceklerin sayısı çok azdır. Bilinç ve istekler, beklentiler, madde planına bağlanan herşey ruhsal algıları bozar. “Başarma, beğenilme ve ego” madde planına aittir.

 7. İhsan dedi ki:

  Arkadaşlar önemli bir konu için birkaç saat veya bir gün sonrasını gerçekten görebilen bir kişiye çok ihtiyacım var. Yardımcı olursanız çok sevinirim.

 8. İzel dedi ki:

  Çok teşekkurler?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Rica ederim. Azeri kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimi iletirem.

 9. İzel dedi ki:

  Meraba benim adim izel. 16 yawindayim Ben size azeribaycandan yaziyorum. Bana da boyle weyler cok oluyor en cokta ruyamda goruyorum. Bir keresinde ruyamda annemin intihar edeceyini gormuwdum 1 gun sonra gercekten gerceklewmiwdi . bir keresindede evimize hirsiz giriyordu oda 1 kac gun icinde gerceklewdi ve ne goruyosam cikiyor bu olanlari yakinlarima anlatiyorum benimle dalga geciyorlar waka yapdigimi duwunuyorlar. Sizce bu allahdan gelen bur lutufmu? Allahin bir hediyesimi?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba İzel Hanım.
   Öncelikle yaşadığınız şeyleri, anlattıklarınızı anlamayacak insanlara anlatmamaya çalışın. Anlattıklarınız çıksa felaket tellalı ve olanların sorumlusu olur; anlattıklarınız çıkmasa yalancı olursunuz. Bir kısmı sizi kıskanır diğer bir kısmı alay eder. Sorumlu bulunması gerektiğinde de bir kısmı sizi sorumlu tutabilir.

   Ruhsal kabiliyetler de tıpkı diğer kabiliyetlerimiz gibidir. Nasıl ki resim, müzik, el sanatları, spor gibi kabiliyetler bulunur. Ruhsal kabiliyetlerde sizin yaşadığınız türden kabiliyetlerdir. Üstünlük veya anormal bir durum değildir. Herkes kabiliyetlerinden sorumludur. Kabiliyetlerin bir kısmı (resim, müzik, spor gibi) yaşamın madde boyutuna bakarken diğer kısmı ise (prekognisyon, premonisyon, telepati, durugörü gibi) madde ötesi boyutuna bakar.

   Yaşamı, Madde yaşam ve madde bedenimiz ile Madde ötesi yaşam ve ruh bedenimiz olarak ikiye ayırdığımızda ruhsal kabiliyetlerde olması gereken doğal özelliklerdir.

   Ruhsal kabiliyetler lütuf mudur? Bu konu sizin bu kabiliyetleri nasıl değerlendireceğinizle ilgilidir. Resme kabiliyeti olan bir insan resim yapmak zorunda değil ama yaparsa mutlu olur çünkü kabiliyeti sayesinde içindekileri dışarı yansıtacaktır. Sahip olduğunuz özellikleri değerlendirmek isterseniz psikoloji veya parapsikoloji alanında eğitim alabilirsiniz. Gelecekle ilgili gördüklerinizi not almaya çalışın. Ne kadarına etki edebiliyorsunuz bunları analiz edin. Tarihe geçmiş kahin adı verilen prekognisyon yeteneği olanlar daha geniş ve uzun vadeli görüşe sahip insanlardır. Olayların gidişatına olumlu yönde etki yapabiliyorsanız bu yönde değerlendirmeye çalışabilirsiniz. Ruhsal Güçleri Geliştirme Yöntem ve Teknikleri Linkinde neler yapmanız gerektiği ana hatları ile anlatılmaktadır.

 10. Mustafa abana dedi ki:

  İyi günler. Ben rüyamda yada bazen gün içinde etrafımdaki insanları tanıdık olsun olmasın bir anlık kişiler aklıma takılıyor ama yaşafıklatı olaylar ı görmüyorum sadece o kişileri görüuorum ve yakın zamanda o kişilerin hayatında belirgin değişimler oluyor( mesela. Ölüm, kaza, evlilik, zenğinlik veya fakirlik ) sadece kişiler i görüyorum yaşadıkları olayları görmüyorum

 11. Burcu kıykaç dedi ki:

  Rica ediyorum bana sosyal hesaplardan ulaşır mısınız, yeteneğimin konusunu derinliğini öğrenmek istiyorum yoğun şekilde değişime uğramadan çıkan rüyalarım var 16 yaşından beri ve dünya ile ilgili olacak seyleri görüyorum cok insani etkileyecek kötü şeyleri iyi yok his olarak da vardi azaldı rüyada yoğunlaştı irtibata geçebilir miyiz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Sosyal medya hesaplarını anlık cevap verme gerekliliği ve aşırı yoğunluk gerektirdiği için sadece yeni bir konu girildiğinde duyuru amaçlı kullanıyoruz. Yorumunuz alıntı yapılarak mail adresinize mail gönderilecek oradan yazabilirsiniz Burcu Hanım.

 12. Muhammed dedi ki:

  Iyi geceler emre bey 2004 de ankarada asker dim sabah bir telofon geldi arayan validem biraz konuştuktan sonra bugün ne oldu biliyormusun diye sorunca .bende cvp vererek arabamı çalındi diye karşılık verdim .Ama kimseden bir haberim yoktu o an öyle geldi içinden ve araba çalınmıştı. Diğer yaşadığım olay ise 2 hafta önce mutfak ta yemek yiyordum oğlum ve kizim oyun oynuyordu o.an kızımın kolu kırılacak diye icimden geçti .ve birses kolum kirildi .bu yaşananlar rastlantımi

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   İyi geceler sizlere de.
   Tabiki rastlantı değil. Bu gibi durumların yaşanması ruhsal hassasiyetlerle ilgili. Bazı insanların ruhsal algıları olacak olanları “sezme ve görme” konusunda daha açıktır. Büyük oranda (ciddi rahatsızlıklar, büyük şoklar, travmalar vs. dışında) doğuştan aldığımız etkilerle ilgilidir. Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları konusunu incelediğinizde doğum haritanızda mutlaka bu yaşadıklarınızla ilgili bir konum olduğunu göreceksiniz.

 13. İzel dedi ki:

  Merhabalar. Rüyamda hiç gitmediğim yerleri görüyorum ve daha sonra o yerlerde bulunuyorum ve atmosfer rüyamda gördüğüm ile aynı oluyor. Sizce bu nedir ?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Aradığınız cevabın bulunduğu konunun altına yazmışsınız. Konuyu tekrar okur musunuz.

 14. Berk uslu dedi ki:

  Merhaba bu olaylar bana çok oluyor 1 hafta içinde gerçekleşiyor gelecek ile şu an bildiğim cok şey var ve ben bunları engelleyemez miyim çok kötüyüm başkasına anlatmaya korkuyorum şu an en korktuğum ve yarin olabilecek olay kaçırılmak yada evime hırsız girmesi. İyj günler

  1. “Bunun olmasını istemiyorum” deyin. Bunu söylerken arkasına bakarak kaçan biri gibi değil sakin ve ne istediğini bilen biri gibi yapın. İstekler gece 2-3 arası, sabah güneş doğmadan az önce ve her aklınıza geldiğinde dile getirilebilir. Bu yapmanız gereken şeyin diğer adı “dua” dır.

 15. Berk uslu dedi ki:

  Sürekli görüyorum gelecegi çıldırmış gibiyim şu an ne gördüysem hepsi 1 hafta içinde gerçekleşiyor en son rüyamda evime 3 hırsız giriyordu ve bunun gerçekleşmesini istemiyorum artık gelecek ile ilgili bir şey görmek istemiyorum rüyamda kuşum kaçıyordu ve eve geliyordu 1 hafta sonra o olayın aynısı oldu inanılmaz ben ne yapacağımı şaşırdım of acaba bu gece gelecek ile ne görecem gördüğüm şeyleri yazıcam. İyi günler evimin kapısına dikkat edecem.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Doğuştan gelen bir özellikse bir şey yapmanıza gerek yok. Bu durumda korku, panik ve endişe herşeyi daha kötü hale getirebilir. Pasif kalın. İzleyin ve gördüklerinizi not alarak ne kadar ayrıntıya inebildiğinizi inceleyin. Müdahaleci olmayın. Herkese anlatmayın.

 16. Osman dedi ki:

  Merhabalar hocam bende böyle bir yetenek yok genelde telepati olduğunu düşünüyorum..
  Ancak sitenize yeni girdim.. Ölmüş insanlarla nasıl konuşabiliriz? onu okudum.. baya iyiydi.
  hocam benim demek istediğim uykuya dalarken kulağıma bir parmak şıklatma sesi geliyor.
  çoğu kez konuyla ilgili bir kitap okudum.
  meleklerden yardım istendiğini söylüyor… Bir çok baş meleğinde adını biliyor…
  bende meleklerden yardım istedim…
  bazen vücudum yanıyor. bazende kulağıma sesler geliyor bu nedir? tam anlayamadım
  hocam bilen biri yorum yaparsa mutlu olurum… sevgiler saygılar..

 17. Aysel dedi ki:

  Merhaba ben Aysel bir gün okuldaydım ve kendi kendimi arkadaşım benim telinden annesini ariyicak deyə gecdi və o günüdür annesini aradı
  2 arkadaşlarım okulda masa tenisi oynuyorlardı ben içimde söyledim ki top kırılacak denemeden 5 dakika gecdi top çoxunu ayağının altında kaldı kırıldı bende de böyle

 18. Serhat dedi ki:

  Çocukluğumdan bu yana gordugum butun ongoru veya gelecekten olan bılgılerın hesı gerceklestı. İnsanlara bu durumumu kucukken anlattıgım ıcın 1 sene erenkoy ruh ve sınır hastalıkları hastanesınde yatırıldım.Durduguna ınandıkları ıcın benı bırakmıslardı ama aksıne daha cok ılerledı benım gordugum goruntuler uzun zamanlı oluyor yakın zamana yanı 2 3 gun gıbı kısa sureclerı gormuyorum bundan 3 yıl once gordugum goruntuler 1 hafta oncesınde onume cıkıyor tanıyorum ne olacagını ne bıtecegını bılıyorum ama kımseye anlatamıyorum etrafımda benım gıbı olan başka insan da yok bu ozellıgım yuzunden yanlız kalıyorum en yakın arkadaslarım benden korkar oldu onlara soyledıgım hersey cıktı kendı hayatım olsun onların hayatı olsun gelecekten bılgı vermek onları korkuttu ama bende korkuyorum,bu durum hem benım acımdan hemdeonlar acısından rahatsız edıcı bır durum halıne geldı ama ben bu durumumu dahada ılerletmek ıstıyorum cunku sanrılar duygu yogunlugumun ust safhada oldugu zamanlar gelıyor uyumadan once bır konuya odaklanıyorsam o konu uzerınden devam edıyor benım gozlerımden goruyorum nesne ve objeler aklımda kalıyor sesler gıdıyor kısılerı hatırlıyorum ama bu durumu gelıstırmek ıstıyorum bu konuda bana yardımcı olacak tanıdık veya bırılerı varsa lutfen bıldırın cunku kendı basıma olmaktan sıkıldım

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Artık yalnız olmadığınızı biliyorsunuz. Sizden çok daha ileri seviyede olan, daha yoğun sıkıntılar yaşayan insanlar var.

   Atacağınız ilk adım kendinizi tanımak olmalı. Doğum anında aldığınız etkileri öğrenin. Nedenleri bilirseniz sonuçlara ulaşmanız kolay olacaktır. Astroloji linki altındaki konuları dikkatle inceleyin. Doğum haritanızdan ruhsal yetenek konumlarınızı belirleyiniz.

   Ruhsal Gelişim kategorisi altındaki konuları ön hazırlık olması açısından okuyun. Konular içerisinde uygulama yapmanız gerektiğinde ilgili linkleri ve teknikleri bulacaksınız.

   Sorun yaşarsanız veya takıldığınız konular olursa, konu altından her zaman yazabilirsiniz. Müsait olan arkadaşlar yardımcı olacaktır.

   Gördüklerinizi not almaya çalışın. Bir önceki arkadaşa yazdıklarım sizinle de ilgilidir. Lütfen onları uygulamaya çalışın.

 19. Yalnız biri dedi ki:

  Bu tarz rüyaları çok fazla görmeye başladım ve bu artık beni resmen çıldırtıyor ne görsem 2-3 gün sonra gerçek oluyor en azından bilgi aldım sağolun?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Rica ederim. Belirsizlik ve olayların nedenini bilmemek insanı kaosa sürükleyebilir. Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları konusunu incelediğinizde doğum haritanızda Prekognisyon (yaşanacak olayların önceden görülmesi) ile ilgili konumlar olduğunu göreceksiniz.

   Konunun üstüne gider sorun haline getirirseniz sıkıntı yaşarsınız, doğal karşılayıp müdahale etmezseniz bir süre sonra herşey doğal hale gelir. Bazı enerjilerin kaynağı “gerilim” dir. Pasif kalmak denge sağlar. Yaşadıklarınızı herkese, özellikle sizi anlamayacak insanlara anlatmayın, “ben” ile başlayan ve “biliyorum” ile biten cümleler kullanmamaya özen gösterin.

   Mümkünse gördüklerinizi bir deftere not alın. Yazdıkça normalde hatırlamadığınız ayrıntılar ortaya çıkmaya başlayacaktır. İleride yaşadıklarınızın büyük kısmını rüyalarınızda önceden gördüğünüzü farkedeceksiniz.

 20. İrem dedi ki:

  Merhaba ben bazı olayları yaşadığım an bu olayı rüyamda görmüştüm diye düşünüyorum ve birkaç saniye boyunca çok tanıdık geliyor her şey.Ondan sonra da sanki her şeyi unutuyormuş gibi oluyorum,acaba rüyamda gördüm mü diye şüpheye düşüyorum.Mesela bugün tam kapıyı açacakken her şey tanıdık geldi ve kapının önündeki kişinin benim hatırladığım şekilde kapıya çarpacağını düşündüm ki kapının önündeki kişi başka bir şekilde çarptı kapıya.Şu an nasıl düşündüğümü hatırlayamıyorum bile.Ama sonra bu olay çok anlamsız gelmeye başladı sanki hiç görmemişim rüyamda veya tanıdık gelmemiş gibi.Olayları yaşadıktan sonra gerçekten rüyamda gördüğümden emin olamıyorum.Bunu nasıl anlayabilirim?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Yaşadığınızı benzer ruhsal yeteneklere sahip herkes yaşamakta. Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları adlı yazıda Premonisyon, Prekognisyon ve Ruhsal hassasiyet ile ilgili konumlarınız varsa bu olayları sıklıkla yaşarsınız. Yeteneğin etkinliği aldığınız etkilerin yoğunluğu ile ilgili.

   Prekognisyon Gelecekte Olacak Olayları Görme konusunda sizin yaşadıklarınızı film şeklinde gören yetenekler var. O konuda biraz daha detaylı açıklandı. Uyku sırasında ruh için zaman ve mekan kısıtlaması yoktur. Geçmiş ve gelecekte gidip gelebilir. Gördükleri ve hissettikleri bize önsezi ve öngörü olarak yansır. Doğum anında aldığımız etkilere göre yoğun veya az olabilir. Geliştirmek için yapılan çalışmalarla yoğunluk değişebilir.

 21. Ceren dedi ki:

  Rüyamda bir kadın bana hep gelecekten haber veriyor sürekli dediği şeyler çıkıyor bana rüyamda kaza yapacağımı söyledi ben ona inanmadım kendim motor tamircisiyim rüyamda o benim ölü halimi gösterip ölüceksin bedenin bu hale gelecek sen bana inanmıyorsun ama sana yarın sabah bir çocuk gelecek arka lastiği patlak olacak dedi çocuğun adını söyledi sabah uyandım bizim çırak beni çağırdı lastik patladı diye kimin dedim o çocuğun adını verdi o günden sonra ona inanmaya başladım benim sürekli rüyama giriyor sizce bu nedir o kadını görmeye başladığımdan beri fal bakmaya başladım sizce Bu olay nedir

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Tam olarak kim ve ne olduğunu söylemek zor. Bu gibi durumlar olumlu da olabilir olumsuz da. Ruhsal yeteneği olanların bu yeteneklerini kullanan cinlerde olabilir. Her insanın bir zayıf yönü vardır. Sonucun nereye bağlanacağını kestiremezsiniz. Sadece şunları tavsiye edebilirim.

   * Eğer başkalarına yardım etmeniz için sebepler ortaya çıkıyorsa “bunu yapmasan iyi olur” şeklinde yardımcı olmaya çalışın.
   * Yaşadıklarınızı ve bu durumu herkese anlatmayın.
   * Fal konusuna asla yaklaşmayın. Çünkü cinler bu alanı çok fazla kullanırlar. Sizdeki kabiliyetleri değerlendirerek kendi istekleri doğrultusunda yönlendirmeler yapabilirler.

   Gelecek bilinçle şekillenmeye açıktır. Ölüm anı değişmez belki ama şekli değişebilir! Düşünceler ve kararlar yaşamınıza yön verebilir. Yönlendirme ve telkinlere kapılmamaya çalışın. Bazı olaylar özel olarak hazırlanmış kurgular olabilir. Çocuklar ve kadınlar telkine çok yatkındırlar. Bir çocuğu telkinle size yönlendirmek için günler öncesinden hazırlamaya başlayabilirler. İsim verilmesi veya daha önceden size kimin geleceğinin söylenmesi sizi yanıltmasın. İyiye kullanabileceğiniz bir şeyler varsa değerlendirin, aksi durumları dikkate almayın. Bu durumları yaşayıp sonları iyi olmayan çok insan var.

   Şu an için size tavsiyem Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları konusunu inceleyip ruhsal yeteneklerinizi tespit etmeniz. Tespit edebileceğiniz ruhsal yetenek konumları size önemli ipuçları verecektir.

 22. Büşra Tapı dedi ki:

  Merhaba ben rüyalarımda gördüğüm insanları o gün içersinde veya bi kaç gün içersinde görüyorum bazen tanışmadığım kişileri bile rüyamda görüyorum ama gördüğüm olayların tersi oluyor genelde ve rüyamda bişey istediğimde o hemen gerçekleşiyor.Ben böyle gelecekle ilgili rüya görürken bi gün beni korkutan bisey oldu bi bey gördüm rüyamda normalde onu tanıyorum ama rüyamda içindeki ruh başkasına aitti bundan eminim yaşadıkları farklıydı sonra birden kendimi merdivenlerden koşarken rastladım tam evin kapısını kapatırken bi anda siyah bi el çıktı beni tutacakken kapıyı ittirip üstten kilitledim ve o an uyandım uyandığımda kapının karşısında kilidi cevirmiştim annem kapıya giderken büşra diye seslendi ama hiç bir tepki veremedim bilinçsizce oldu bu olaydan sonra uzun bi müddet rüya görmedim görmekte istemiyorum.Kötü bisey hissettim çünkü orda başka bi gün gerçekte bunu hissettim babam ise gitmişti bütün odalara baktım yok ama biri var gibi hissediyordum bende lavobaya girdim çıktığımda kapı arkasına kadar açıktı şaşırdım bi anda bunun gibi tuhaf olaylar geçti başımdan. Bilinç dışı olarak arkadaşımın evindeki büyüyü buldum olduğu yerde, birisinin ölüp ölmediğini sordum öldüğü haberini aldım bi kaç gün sonra bunun gibi olaylar var. Bi medyuma baktırdım rüyalarımı bildi ve yaşadığım bu tuhaf olayları anlatmadım ama kendisi karışık olaylar içinde olduğumu ve shamballa yapmamı önerdi. Siz shamballa konusunda ne düşünüyorsunuz?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Büşra Hanım, önceliğiniz her zaman öğrenmek ve bilgilenmek olsun. Sizde ne tür ruhsal kabiliyetlerin olduğunu öğrenmek için Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları konusuna bakabilirsiniz. Ruhsal hassasiyetleriniz yoğunsa bu gibi olayları yaşamanız doğaldır. Bilincinizi bu gibi olayların tekrarlanmaması yönünde kullanabilmeniz çok iyi. Araştırıp öğrendikçe bir çok konuda “dur” diyebileceğinizi, bu olayların doğuştan gelen ruhsal hassasiyetlerle ilgili olduğunu kavrayacaksınız. Bu size güven ve güç verecektir.

   Yeterli bilgi sahibi olduktan sonra ne yapmanız gerektiğine kendiniz karar verirseniz daha uygun olur. Shamballa bir nevi enerji ve bilinç transferi diyebiliriz. Kendim yapmadığım için “yapın” demem doğru olmaz.

 23. Pofuduk dedi ki:

  Ben rüyalarımı hatirlayan biri değilim ama uzun süreli hatırladığım rüyalar genelde gelecekteki küçük görüntüler veya bağlantılı şeyler oluyor. Ufak fotoğraf kesitleri goruyorum.Mesela yeni okula geçerken yaz tatilinde kitaplığimi duzenledigimi ve o düzendeki halini gördüm ve bu ruyadan bi haber kitapligimi duzenledigimde tipki ruyadaki hali gibi olduğunu farkettim,
  Yeni eve taşınınca yaptığım bi aktiviteyi de ruyamda fotograf kesiti gibi görmüştum.Bunun gibi pek cok örnek var ama beni en cok heyecanlandıran su olmuştu:Bi tanıdığımız(uzun zamandir görüşmeyiz) onlarin evinin yakınlarında geziyor oluyordum rüyamda sonra o geliyordu biraz üzgün ve dalgin gibiydi ne oldu diyordum universite sinavin 20bininci oldum diyordu.Bu rüyayı daha sinav olmadan görmüştüm.Sinavlar açıklanınca çocuk gercekten 20bininci olmuştu.
  Keza yine aynı sekilde abim Tus sinavina girecekti rüyamda abime dalgın oluyordu ne uzgun ne sevinçli,ne oldu nasildi sinav diyordum iyi ya iyi diyordu ama bi burukluk vardi.Abim sinava girdi anlattı sonradan sinavdan önceki gece uyuyamamis ve yapmasi gereken seyleri yapamamis sinavda yine iyi yaptim ama bekledigim gibi değil diyordu.Daha bir çok sey var ama aklima gelenler bunlar.Olacak diye düşündüğüm şeylerin olmasi olaylari da var.Bu konu hakkinda bi açıklama yapar misiniz.Ben geleceğin görüldüğüne inanmak istemiyorum ama su yaşadıklarımin bi açıklaması yok.Lütfen bu konu hakkinda daha sağlam kaynaklar söyler misiniz bana nereden araştırabilirim.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Anlattıklarınla ilgili açıklamalar konuda, konu içerisindeki linklerde ve diğer yorumlarda yapılan açıklamalarda fazlasıyla mevcut. Aradığın somut değerlendirme ve açıklamalarsa; yaşadıkların ve konu bu kapsamda değil.

   Bu ve diğer konular dışında, İstediğin anlamda bilimsel bir kaynak ne yazık ki bulamazsın. Çünkü, mevcut bilim sadece duyu organlarımızla algıladıklarımıza göre yöntem belirleyip sonuca ulaşır. Duyu dışı algılar bilimsel kabul edilmemektedir.

   Parapsikoloji Nedir? Neden Bilim Dalı Olarak Kabul Edilmez

 24. Ece dedi ki:

  Rüyalarımda gördüğüm şeylerin aynısını yaşıyormuşum gibi hissediyorum ve genellikle bir olayı tekrar yaşıyormuşum gibi oluyor. Hele ki kendimi kötü hissettiğim bir zaman vardı. 1 hafta boyunca öyle hissettim ve başıma Ardı arkası kesilmeyen belalar açıldı. Ve bazen rüyalarımda neler olacağını kesin olmasamd a tarihli bir şekilde görebiliyorum. Örneğin yaşanan bazı büyük felaketleri dahi rüyamda görmüştüm bu beni şaşırtıyor.

  Örneğin rüyamda evleneceğim tarihi, gelinlik modelini ve bazı önemli gelişmelerin sonuçlarını görebiliyorum. Ne olacağını tahmin edebiliyorum ve kokular sayesinde geçmişe gidiyorum.

 25. Çilek dedi ki:

  Gördüğüm rüyalarda sınav notumu gördüğümde o notu almış oluyorum . Daha önce aynı olayları yaşamışım gibi hissediyorum ve bu sürekli oluyor . Rüyamda gördüğüm şeyler çıkıyor ve içimde kötü bir his olduğu anda felaket olaylar yaşanıyor . Ve bazen ( her zaman olmasa da ) dalgınlığımda ne dediğimi bilmeden konuşuyorum ve konuştuğum şeylerin , “ sen demiştin “ şeklinde cevaplarını alıyorum ve bazen o ortamdan soyutlanıyor gibi oluyorum . Ne olduğunu anlayamıyorum ve her şey çok değişik bir şekilde geliyor

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Doğuştan prekognisyon yani öngörü ve premonisyon yani öncesi olarak tanımlanan yeteneklere sahipsiniz diyebiliriz. Premonisyon gelecekteki olayları hissetme konusunda premonisyon kabiliyeti hakkında bilgi bulunuyor anlattığınız kadarı ile bu özellikle sizde daha yoğun.

   Doğal karşılayın sizin durumunuzda olan çok sayıda insan var. Ruhsal mekanizmaları tek bir konuda anlatmak mümkün olmadığı için sitedeki diğer konuları da okuyarak neler olduğunu anlamaya çalışın. Bunun doğuştan aldığınız etkilerle bağlantılı olduğunu unutmayın. Yapacağınız en büyük hata bu durumdan endişe ve kaygı duymak olabilir. Öncelikle araştırın, öğrenin ve ne yapmak istediğinize karar verin.

 26. Nilay dedi ki:

  Merhaba gördüğüm rüyalar prekognisyon tanımına uyuyor. Bu rüyaları gördüğüm anda hissiyatı çok farklı oluyor ve uyandığımda bende farklı bir etki bırakıyor. Bazı rüyalarımda da rüyada olduğumun farkında oluyorum ve rüyamı yönlendirebiliyorum. Bir de hayatımda 3 kere yaşadığım bir durum oldu. Rüyada varlığını hissettiğim bir şey var ve bu beni çok rahatsız ediyorum ne olduğunu görmüyorum sadece orda olduğunu hissediyorum. İlk hissettiğimde bacağımı tuttu sıktı uyandığımda bacağımı sıktığı yerde izi vardı. İkincisinde beni ısırdı uyandığımda ısırdığı yerde dış izleri vardı. Üçüncüsünü de bu sabah yaşadım bacağımı cimcirdi onun acısına uyandım. cimcirdiği nokta da kızarıklık vardı gün boyu acıdı ve şimdi hafif morluğa doğru dönüyor. Bunun bir açıklaması var mı ? Toplumsal olaylarla ilgili gördüğüm rüyalarda ya tek bir rüya ya da farklı rüyaların birleşiminde oluşan rüyalar şeklinde oluyor. Zaman mekan kavramı yok sadece bir şey olacağını hissediyorum gördüğüm rüyalarda olay yaşandıktan sonra parçalar birleşiyor. Örnek vermek gerekirse rüyamda tren garında toplu intihar girişimi var vagonları görüyorum. Bu rüyayı gördükten 2 3 gün sonra toplu kurban kesimi yapılıyor bir sürü kurbanlık var her yer kan 9 yaşında bir çocuk var onun da kuzusu var. Kuzuyu kesmelerini engellemeye çalışsamda kuzuyu kesiyorlar. Bu rüyayı gördükten 2 hafta sonra kızılay meydanında patlama gerçekleşti tren garına yakın ve o patlamada 9 yaşında bir çocuk öldü.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Nilay Hanım,

   Bu tür kabiliyetlerin üzücü yanı ne yazık ki olaylarla ruhsal bir bağ halinde olup yaşananları içerisindeymiş gibi daha yoğun hissetmeleri. Negatif unsurlar daha kalıcı olduğu için genelde bu gibi olaylar ön planda oluyor. Hayatı boyunca iyilik yapıp yapılan bir hatayla hatırlanmak gibi. Mümkün olduğunca hatırladığınız rüyaları kaydedip gerçekleşme zamanlarını ve olayların analizi yapmaya çalışın. Bu şekilde daha fazla ayrıntıya inebilirsiniz. Hem premonisyonlar hem de prekognisyonlarda “hatırlama anı” kısa bir an “daha önce görmüştüm, yaşamıştım” şeklinde olabilir. O anlarda gözlerinizi kapatıp sadece hislere ve görüntülere yoğunlaşmaya çalışın.

   Doğuştan ruhsal kabiliyetleri belirgin olanlarda girişte anlattığınız benzer olaylar sıklıkla yaşanıyor. Bu yaşananların bir çok nedeni var ancak genelde yaşananları bilimsel açıklamayla açıklamaya çalışayım. Hipnoz altında birisine “şu an elini kesiyorlar, kanıyor” derseniz hipnoz altında olan kişi kendi dünyasında bu olayı yaşar ve beyin bunu gerçek kılmak için o bölgedeki sinirleri uyarır. Metabolizmada bu gerçeklik duygusuna tepki vererek o bölgede kızarıklık hatta kanama dahi olabilir. Rüyamızda da elimizi kestiğimizde acıyı hissederiz ancak beyin rüyaların çoğunu ayırt ettiği için hipnoz altındaki tepkiyi vermez. Ayrım noktası kişinin gördüğü, duyduğu ve hissettiklerini ne kadar gerçek kabul ettiği ile ilgili. Eğer bu olanlar bilincin tümüyle devre dışı kaldığı evrede olursa beden de bunların izlerini görmemiz mümkün olabilir.

   Yaşanan herşeyi “diğer varlıklar” olarak adlanlandırmak doğru değil çünkü bilinçaltı yapılan açıklamaya göre de etkilenip ona göre de tepkilerin şekillenmesine neden olabilir. Ama her ihtimale karşı olumlu bir etki oluşturmak için dini yaşantınız varsa buna uygun tedbirler alabilirsiniz. Abdest alıp yatmak gibi, 7 ayetel kürsi okuyup yatacağınız yerin etrafını işaretlemek gibi. Eğer dini yaşamınız yoksa ilk yaptığım açıklamadan yola çıkarak auranızı güçlendirici çalışmalar yapabilirsiniz. Derin trans halinde kendinizi güçlendirecek telkinler ve yaptığım açıklamaya göre yaşadıklarınızı etkisiz kılacak telkinler verebilirsiniz. Bu konuda Psişik Saldırılardan Korunma Yolları linkine de bakabilirsiniz.

 27. Canan dedi ki:

  Merhaba telepati ile ilgili yazıları okudum ben istediğim zaman birinin rüyasına kendimi sokabiliyorum yada birilerini kavga ettirebiliyorum.. yada bi arkadaşımı yanıma getirebiliyorum.. sadece odaklanıp düşünmem yeterli oluyo.. ve bu yazıda okuduğum sezgisel olan bölüm bana çok oluyo bişeyler olcak hissediyorum ama hiç bi şekilde bunu tarif edemiyorum.. ve mutlaka bişeyler ters gidiyo bu his olduğu zaman.. arkasından mutlaka ya biriyle tartışıyorum yada benzer şeyler duyuyorum.. bunlar psikolojik mi yoksa gerçekten özellik mi.. çocukluğumdan beri olan şeyler bunlar.. bu arada 04.05.94 doğumluyum..

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Canan Hanım,

   Telepati yeteneğinize bağlı olarak bahsettiğiniz özellikler Premonisyon Gelecekteki Olayları Hissetme başlıklı konuda anlatılan bir özellik. Telepati ile birlikte olması sizde karmaşaya sebep olabilir. Özellik itibari ile hislerde belirsizlik hakimdir. Negatif hisler çoğunlukla mekanizmayı harekete geçirmede daha etkindir. Bu durum sürekli görülüyorsa, Psikolojik değil doğuştan gelen veya sonradan edinilebilen ruhsal bir özelliktir.

   1. Canan dedi ki:

    Evet bu durum sürekli olan bişey ve bazen o kadar yoğun oluyo ki odada duramıyorum nefes alamıyorum.. bu garip hisler 12 senedir olan ve kendiliğinden gelişen bi durum önceden bu kadar yoğun hissetmiyodum.. telepati konusu ise 7 sene önce başlayan bi durum.. hiç öyle bi düşüncem yoktu hatta telepati ne bilmiyodum.. aklımdan geçti ve yaptım sonra olunca hoşuma gitti ve devam ettim..

    Bazen garip rüyalar görüyorum ürkütücü ve bu rüyalar sonrasında da mutlaka arkasından ters giden olaylar oluyo birileriyle tartışıyorum yada farklı ters durum haberler alıyorum.. ama bu hisler ve rüyalar hep terslikler olacağı zamanlar oluyo.. sanki kendimi uyariliyo gibi hissediyorum..

 28. Nisa dedi ki:

  Baş dönmesi ve göz kararması yaşadığım bir anda gözmün önünde daha önce yaşanmamış bir olay yaşandı fakat bilincim yerine gelince ne gördüğümün çoğunluğunu unuttum ileride yaşanacakmış gibi bir hisse kapıldım

 29. Evin dedi ki:

  Mrb adım evün 1997 05 26 doğumluyum. Çocukluğumdan beri olacak olayları önceden rüyamda görürdüm ama son kaç aydır olacak olan şey sürekli gözümün önünde oşur mutfakta bardak yıkarken ders çaılışırken o olay olana kadar bn o olayı görürüm. Ve kaç aydır derin uyuyamıyorum uyanıklık ile uyku halündeyim sabah uyandığımda sanki tüm şehri gezmiş gibi yorgun ve uykusuz uyanıyorum. Rüya gördüm ama hatırlamam biri o gün kilit bir şey söyler mesela anahtar ben aa rüyamda anahtarcı vardı şöyle oldu böyle oldu hepsini hatırlıyorum. Artık delirdiğimi düşünüyorum. Çok kötü ya önceden olacak olan şeyleri görmek ve be hep kötü şeyker görürüm iyi şeyler göremezmiyim?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Evin Hanım,

   Eğer son dönemlerde yoğunlaşma varsa yaşamınızdaki değişimler, stres veya astrolojik etkilerle de ilgili olabilir. Doğum haritanızda bu yönünüzü yoğunlaştıran gezegen veya burçlarla da ilgili olabilir. Neyin neden olduğunu bilirseniz normal karşılarsınız. Doğum haritanızı çıkararak Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları linkindeki konudan karşılaştırma yapabilirsiniz.

   Olumlu yönde ele almaya çalışın. Gördüğünüz herşeyi not alın. Gördüklerinizle gerçekleşenler arasındaki benzerlikleri karşılaştırın. Gerçekleşme sürelerinin ortalamalarını bulmaya çalışın. Bu olayları bilinçli bir şekilde kontrol altına almak için öncelikle Derin Trans linkinde anlatılan uygulama ile belli bir derinliğe ulaşmaya çalışın, İmajinasyon linkindeki konularda anlatıldığı gibi imajinasyon uygulamaları yapın.

   İlerleme kaydettiğinizde bardağın kırıldığını görüyorsanız yapacağınız imajinasyon çalışmaları ile bu görüntülerdeki sonucun sizin istediğiniz şekilde olduğunu görüntüleyin. Gerçekleşmemiş her olay birebir olmayabilir, sizin iradenizle müdahale edebildiğinizde sonucu değiştirme oranınızı sürekli not edin.

   Yapacağınız Derin Trans çalışması aynı zamanda uyku düzeninizi de sağlayacaktır. Yatmadan önce uygulamanız yeterli.

 30. Melike dedi ki:

  Merhaba yardımcı olursanız sevinirim.
  Benim şöyle bı olayım var ben dün akşam teyzeme baktığımda bı anda teyzeme daldım ve teyzemin ölümünü gördüm herkesin ağladığını tabutun içinde olduğunu sonra kendime geldiğimde gözümden bir yaş akmıştı bile bunun cevabini çok merak ediyorum…?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Melike Hanım,

   Yaşadığınız olay (Gerçek olmasını dilemeyiz) tıpkı gördüğünüz gibi gerçekleşirse “Prekognisyon” yeteneğinizin olduğunu gösterir. Eğer gördükleriniz yaşanmazsa anlık bir trans haliyle bilinçaltı veya farklı etkilerle ortaya çıkmış olabilir.

 31. Hürrem dedi ki:

  Merhaba ismimden bahsetmek istemedigim icin nick kullandim bi kac olay anlatmak istiyorum. 🙂
  1) saat gece 1 gibi falan teyzemiin yanındayım annem gece devriyesinde teyzemin telefonu caldi icimden annemin aramasını beni istemesini ve benimde gelmek isteyip istemeyeceğini sormasini istedim ve oldu o gun birlikte devriyedeydik ?
  2) matematik dersindeydik arkadaşımla sıkıldık kagittan mesajlasiyoruz icimden ya yakalanirsak diye gecirdim ama cok icten değildi ve yakalandik.
  3) okul cikisinda sinifta iki arkadasim sakasina kavga ediyolar ama ciddi gibi yapmayin birinizden birinize bi sey olucak dedim ama icimden insallah suna bi sey olur diye geçirdim (ona oyle dememin sebebi beni onceden hem sözlü hem de dokunarak taciz etmesiydi) ve o cocuk dustu kaşının ustundeki yara tekrar açıldı.
  4) arkadasim bi cocugu seviyordu biz 5. siniftaydik ben dedim ki sen sakin ol ben halledicem siz sevgili olacaksınız. Surekli meditasyon yapiyodum ve surekli bunu düşünüyordum cocuk arkadaşımı sevmeye baslamis yaklasik 5 aydir birlikteler yada daha fazla.
  5) bi arkadasimin sevgilisi vardi geceleri evden cikip bulusuyodu surekli bak kardesim yakalanicaksiniz ve basina iyi seyler gelmicek dedim yakalandilar ve abisi surekli dovdu kizi…
  Iste böyle daha 5 6 tane var ama hatırlamıyorum yardimci olursanız sevinirim 🙂

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Eğer sadece hisse anlatılanlardan premonisyon ve telepati özelliğinin var olduğunu söyleyebiliriz.
   2. madde de anlattığına benzer durumlarda düşüncelerini kontrol etmelisin çünkü telepatik etki ile olayların gidişatını etkiliyor olabilirsin. Düşünce odaklanırsa odaklanan insanda eyleme dönüşebilir.

   Bazı insanlarda olacak değil olma ihtimali olan olayları hissedip bunları etkileme özellikleri görülebilir. Bu durumda bir düşüncenin kilidi açan anahtar gibi etki yaptığını söyleyebiliriz.

 32. Frrknk dedi ki:

  Şimdi ben de olan şey de aşırı sezgi durumu hic alakam yokken birsey düşünmezken yolda gidiyorum ve 3 adım öncesin de ayağımın yerdeki bi çıkıntıya takılacağı aklima geliyo ve gozumun onunden geciyo hemen ona göre adımımı düzeltiyorum ve çıkıntının oldugunu goruyorum sonracıma arkadaşımla gidiyorum yine onun başın a kotu bisey gelecegi aklima geliyo birden beynime düşüyo ama tam uyaracakken olay oluyo ve tam da diyecektim demeyle kalabiliyorum bunun gibi bi suru sey yasiyoruyasiyorum gunluk hayatimda hatta şans oyunu oynuyo arkdaslarim okey vb olsun ben hesap kime kalcak dedimse 5-6 kere hesap kaldı
  Hatta bikere 2 saat içinde 2 kere hesap kalacağını soyledigim icin ve gerceklestigi icin artik şom agzini açma diye kiziyolar bile bir de eski konustugum kizların veya baska bir bana yazacagini 5-6 gun oncesinden hissediyorum sanki kizin yaninda olup ona yazmasini soyluyomusum gibi hissediyorum kendimi o anda ama en gec 1 haftaya kalmadan yazıyolar he bide aklima gelip olmamasini istedigim olaylar da pat diye oluyo icimden hissettim desem de dışardaki insanlara kanitlayamiyosun

 33. Cansel dedi ki:

  Merhaba ben cansel. 18 yasindayim. Hislerim cok kuvettli sanirim. Size bir kac olayimi anlatayim .

  1) iki yil once lise 2 deyken siniftaydik ama ders bostu. Bende kolumu koydum masaya elimi cenemin altina koydum ve koyar koymaz birden daldim mi ne oldu anlamadim ama kendimi elim cenemin altinda olarak degil de normal otururken gordum. Sonra hoca beni cagirdi herkes guluyodu bende ne oldugunu anlamadan gittim yanina bana tahta kalemini verdi ve arkadasin ahmetin yuzunu boya dedi . Bende anlamadim tabi guldum ahmetin yanina gittim niye boyicam dedim. Oda sen boyarsan hica performansima 20 puan daha verecek dedi . Ahmet sadece sinif arkadasimdi . Boyadim baya. Gulmekten boyayamiyofum . Sonra birden kolum kaydi masadan kendime geldim megersem hepsi gozumun onune gelmis sadece . Ben kendime geldikten sonra hoca ayni sekil beni cagirdi ve ayni olaylar oldu birebir. Kimseye anlatamadim deli derler diye.

  2) Ilk okuldayken de bi arkadasim bana som agizli deyip duruyodu cok seviyorum kendisini. O sira teknoloji tasarim dersiydi. Pet bardaklardan top yapmisti. Bende dedimki bu top bozulacak paramparca olucak. Ama hic icten soylemedim az biraz hisettim gibi.kotu niyetli dusunmedim. Herneyse sonra hoca yaninda kucuk kizini getirmisti o gun sansa. Kucuk kiz iceri girer girmez top icin agladi . Arkadasim da verdi . Ve topa vura vura paramparca etti kiz. Şok olmustuk o gun.

  3) 2-3 yil once bi arkadasimi gordum ruyamda annesini falan. Kucuk kiz kardesi bisikletle geziyodu carsinin ortasinda. Benim de elimde kurabiye vardi bi paket. Annesi gelip bana dediki o kurabiyeyi bana verirmisin cocuklarima vereyim diye. Bende gulumseyerek tabi dedim. Ama cok ta acidim. Sonra ambulans sesi falan geldi. Kadin bagirdi kucuk kizinin adini soyleyerek. Ama ben ruyada nedense babasina bisi olmus gibi hissettim asiri bi sekilde. Sabah annemin aglamasiyla uyandim. Ne oldugunu sordugumda ise o arkadasimin babasinin kaza gecirdigini ve durumunun agir oldugunu soyledi baya sasirmistim.

  4) Gecen yil ekim ayinda kuzenim kanserdi artik olecekti az bi zamani kalmisti. Ben okula gidip geldigim icin ayda bir falan yanina gidiyordum gormeye . Zaten pek izin vermiyorlardi. Ama olmesine bir hafta kala benim icimde şoyle bi his olustu ” esra ablam beni bekliyor. Beni gormek istiyor . Ben gittigim gun olecek.” Aynen bu sekil. Ama cok kuvvetli bisekilde artmaya basladi . Sonra gidip gormeliyim dedin ve gittim. Gittigim gun odasina girer girmez gozlerimin icine bakti ve öldü.

  5) Yine gecen yil ekim ayinda sevgilimle ayrildik daha uc gun falan olmustu cok uzuluyodum agliyodum tutamiyodum kendimi cok seviyodum hala da swviyorum . Bi tane arkadasim vardi . Yemek yemeye gittik . Benim istahim yoktu yemicem dedim. Yemegini ye konusucam seninle dedi. Yemek yedik konusmaya basladik bana moral verdi. Sonra kendi kendime dedim ki acaba desem mi “sen dogukanla ayrilirsan ne olur . Kendini benim yerime koyarak dusun “. Sonra korktum dedim sormicam. Soylersem gercek olur som agizliyim dedim. Biraz daha dusundukten sonra dedim ki bisi olmaz heralde ya. Neyse sonra sordum arkadasima siz ayrilirsaniz ne olur diye. Baya konustuk. Ertesi gun ayrildilar kiz mahfoldu. Ben de vicdan azabi cekiyorum.

  son bi tane daha anlatayim.

  6) Gecenlerde sehir disina ciktim kuzenlerimle beraber takilacaktik bana balkona cik biz de gelicez dediler. Bende tamam dedim balkona ciktim. Koy yeriydi ama iki katliydi ev. Balkona cikinca sandalyeye tam oturacaktim birden gozumun kocaman bocek geldi . Oturacakken geri kalktim cekildim sandalyenin uzerine bi baktim o gordugum bocek vardi .

  lutfen okuyup yorumlarmisiniz ♥

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Cansu hanım,

   Hem Prekognisyon hem de Premonisyon yani hem önsezi hem de öngörü yeteneği, ağırlıkı olarak ta anlattıklarına göre öncesi yeteneği mevcut. Genelde her iki yetenek bu kadar ön planda bulunmaz. Ayrıcalıklı bir konum.
   Eğer olayların olmasında söylediklerinin de etkisi bulunuyorsa düşüncelerinin dile getirilmesi olayların oluşunu tetikliyor olabilir. Bu etkinin varlığından eminsen her düşünceni dillendirmemeye özen göstermelisin.

 34. Adem Çelik dedi ki:

  Ben bir ortamda oturdugum zaman, aniden ben bu ortami daha once olduğumu ve gördüğümü hatırlıyorum, ama ruyamda ama normal hayatta. Daha once cocukken musallat olayi olmuştu. Onun etkisi kalmismidir.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Bu konuda “kesin ve net” konuşmak doğru olmayacaktır çünkü bir sonucun çıkmasında çok fazla etken olabilmekte. Ancak yaşadığım, şahit olduğum benzer durumlardan yola çıkarak “olabilir” diyebilirim. Olabilme ihtimali olmama ihtimalinden daha mantıklı. Psişik Kategorisi Linkindeki bazı konularda bu tür etkilere dolaylı değinilmişti.

   Ama tümü bu nedenlerle ilgili değil. Büyük kısmı doğuştan alınan etkilerle de ilgili olabilir. Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

 35. pp dedi ki:

  Merhaba. *** Bu ve buna benzer pek cok ruya goruyorum. nasil gelistirmem gerekiyor? yardim rica ediyorum. tesekkurler

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, yanlış anlaşılmaması amacıyla ilgili kısımları çıkarttım.

   Bu konuda aşağıda linkini vereceğim konuları incelemenizi öneririm. Buna ek olarak gördüğünüz tüm rüyaları alacağınız özel bir deftere kaydetmeniz yararlı olacaktır.

   Doğum anında aldığınız ruhsal kabiliyetleri öğrenmek için: https://www.parapsikoloji.net/dogum-haritasinda-ruhsal-yetenek-konumlari/
   Özet olarak yapmanız gerekenler: https://www.parapsikoloji.net/ruhsal-gucleri-gelistirme-yontem-ve-teknikleri/
   Ruhsal derinlik kazanmak için: https://www.parapsikoloji.net/nasil-transa-gecilir/

   Yeterli derinliğe eriştiğinizde bilinçli rüya evresi ile rüya anında yönlendirme yapma imkanı bularak ilerleyebilirsiniz https://www.parapsikoloji.net/astral-seyahatin-ilk-evresi-bilincli-lucid-ruyalar/

 36. Esra dedi ki:

  Merhaba,Araştırdığım halde sonucunu bulamadığım bi durumdan bahsetmek istiyorum.İlk olarak önceki rüyamdan behsedicem yanımda bi bayan vardı ve bana yapmam gereken duruşu gösteyordu yerde oturup duvara karşı ellerimi uzatıp her iki yana doğru kıvırarak belli şeyler daha vardı ve söylicek olduğum sözleri söylüyordu bende onları tekrar ediyodum ve öğrenmek istediğin şeyi düşünüyorsun ve o ana gidip öğreniyosun önceki rüyamda bunu yapmıştım ve öğrenmiştim ama rüyadan uyanınca unuttum cevabını bugün tekrar rüyamda gördüm bu durumu 1.denememde öğrenemedim ama 2.de giderken uyandım ve ben bu tür şeyler araştıran bi insan değilim ama rüyamda bunu 2.kez görmem aynı şekilde aynı konumda aynı kişiyle çok garip geldi.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, Sorduğunuz sorunun bir benzeri bilimsel olarak ele alınmış ve bu konuda bir çalışma yapılmış. Telepati ve Telepatik Çalışmalar Konusunda “Rüyalar ve Telepatik Etkiler” başlığına bakar mısınız. Aradığınız cevap orada sanırım.

 37. Sude dedi ki:

  Merhaba,
  Son zamanlarda parapsikoloji ile ilgili konuları araştırmaya başladım. Ben bi rüya görmüştüm (lucid rüya) ve bu rüyadan sonra bu olayı tekrar yaşamak istedim çünkü çok hoşuma gitti araştırdım araştırdım ama bi daha görmedim bu olayın üzerine astral seyahat olsun üçüncü göz olsun trans olsun böyle şeyleri araştırmaya başladım ve araştırdıkça ilgimi çekti ben müslümanım ve Allaha çok büyük inancım var dualar bile ettim daha fazla güce sahip olmak için hatta önceden bilmediğim ikinci, üçüncü evren paralel evrenler gölge insanlar (her ne kadar alakasız olda da) ruh hayvanları gibi şeyleri de bu araştırmalar sayesinde öğrenmiş oldum ben lucid rüya görmeyi arttırmak istiyordum ama arttıramadım yani bir daha göremedim daha sonra acaba astrali mi denesem diye düşündüm astrali denedim yine yapamadım (büyük ihtimalla astral evrende görmeye korktuğum varlıklar olduğu için) sonra dedim ki üçüncü gözümü mü açmaya çalışsam ama üçüncü gözle ilgili o kadar kötü yorum görüyorum ki açmaya da korkuyorum siz bana olabilecek kötü şeylerden birazcık bahsetseniz bana neden açmam ya da açmamam gerektiğini biraz anlatsanız bende sizin yardımınızla Bir karar versem vallahi üstümdeki yük kalkacak..

  Ve benim hislerim de kuvvetli ayrıca mesela kötü birşey olmadan önce kalbime oturur o olacak kötü his ya da bugün güzel geçecek gibi hisler..

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba,

   Öncelikle kendini tanımakla başlamalısın. Özelliklerini, yeteneklerini; hangi alanda çalışırsan daha fazla verim alabilirsin? Görsel, duyuşsal, dokunsal ve hissel özelliklerinden hangileri daha aktif bunları öğrenmen gerekir. Kendini tanımadan çıkacağın yolda ne öğrenirsen öğren ne yapacağını bilmediğin için tüm çabaların boşa çıkacaktır.

   Öncelikle kendini tanımak adına şu iki konudan başlayabilirsin.

   1- Parapsikoloji Astroloji ilişkisi ve Paranormal Kabiliyetlerin Belirlenmesi
   2- Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

   Korkularınla ilgili olarak

   1- Karabasan Nedir Nasıl Oluşur? (Korkunun ruhsal mekanizmasını kavramak için)
   2- Astral Seyahat Riskler ve Önlemleri

   Astral seyahate kolay çıkış ve bilinçli rüya (lucide) ile ilgili

   1- Astral Seyahate Çıkışta Uykuya Dalış Anı
   2- Astral Seyahatin ilk Evresi Bilinçli Lucid Rüyalar

   Üçüncü Göz ile İlgili Ayrıntılar için

   1- Üçüncü Göz Konuları

 38. Edanur dedi ki:

  merhabalar nasil ifade edicegimi bilmiyorum ama yasadigim olaylarin bazilarini onceden ruyamda görmüş gibi hissediyorum sanki yaşayacaklarımi ruyamda goruyorum o an gelincede ben bunu hatirliyorum diyorum kendi kendime anlam veremiyorum sonucu iyi veya kotu olsun ben bunu yasamamismiydim dusuncesi veriyor bana . goruslerinizi merak ediyorum . sanki onceden yasicaklarimi goruyormusum gibi

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Edanur Hanım,
   Ruh için zaman ve mekan sınırları bizim bildiğimiz anlamda olmadığı için, uyku sırasında veya trans halinde iken bilincimiz kapandığında geçmiş ve gelecek arasında (bize göre) gidip gelebilir. Bu gidiş gelişi yolda araba ile giden birisini uçakla takip eden arkadaşının ondan önce gittiği yerleri görmesi gibi algılayabiliriz. Ruhsal hassasiyeti fazla olanlar bu durumu daha yoğun yaşayabilirler. Bu konuda size önerim, bu ve benzer durumları rüyalarınızla birlikte not edin. Daha fazla ayrıntı hatırlamaya başlayacaksınız. Bir dönem her gün gördüğüm tüm rüyaları not aldım. İki kalın defter tümüyle doldu. Yaptığım bazı pratiklerle birlikte sonraki zamanlarda yaşadığım hayatın büyük bölümünün daha önce kaydettiğim rüyalarla bağlantılı olduğunu farketmeye başladım. Zaman zaman açıp o defterlerdeki notları karıştırdığımda, anlamlandıramadığım bazı görüşlerin oradaki rüyalarla bağlantılı olduğunu görüyorum. Siz de deneyebilirsiniz.

 39. Meho Can dedi ki:

  Merhaba
  Bu konuda tecrubeli bu kadar insanı gördüğüme sevindim
  Belki araştırma yapanlara veya benzer olayları tecrübe eden arkadaşlara faydası olur diye yazmak istedim
  Bir zamanlar bende biraz sonra olacak olayları insanlara söylerdim ve gerçekleştiğinde herkeste bir şaşkınlık
  Olayları sanki görmekten ziyade yaşıyordum betimlemeyeceğim çünkü zor.
  Nasıl başladığına gelirsek
  Işığı gördüm önce kara basan sandım besmele çektim gitmiyor bildiğim sure ve duaları tekrar tekrar okudum ama gecmedi sonra ses geldi ikiside durmadan artıyor elimden bişey gelmiyor kurtulamıyordum sonra hayatım geçti gözümün önünden
  Tamam dedim hersey bitti genç yaşta ölüm geldi bu olsa olsa ölümdür dedim. Yânimdakileri göremiyor yardim isteyemiyordum belki de bana yardim etmeye calisiyorlardi ama ben farketmiyorum diye dusundum.
  Ailemin haberi yok helallesemedim sevdiklerim geride kaldı hayatı degerlendiremedim dedim. İnançlı bir insanım muazzam dizaynın hayraniyim Allah’tan korkarım. Durumu kabul ettim yapacak bir şey yok. Bekliyorum sanki fişimi ceksinler diye daha önce tecrübe etmediğim bir durum anlatmaya çalıştım. Kısa keseyim bir türlü ölmedim bu daha suruyorda sürüyor bir türlü bitmiyor. Sonra birtakim konuşmalar olaylar değişik şeyler bitti ve kurtuldum.
  Ondan sonra da başladı bu olacaklar meselesi. Korktum üzülürüm elimden birşey de gelmez diye. Dua ettim sığındım bir daha istemiyorum diye çok şükür kurtuldum.
  Bence boylesi daha güzel çünkü ne geregi var. Sizde durumu kimseye caktirmayin farklı gözle bakarlar sizede bir faydalari olmaz. Herşeyde dengeli olun. İyilik üzere yaratıldınız.
  Sevgiler…

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, Teşekkürler bu hassas ve önemli noktaya dikkat çektiğiniz için.

 40. Çağla dedi ki:

  Merhaba, benimle ilgilenirseniz çok sevinirim. Ben rüyalarımda geleceği görüyorum, gördüklerim çıkıyo. Eski sevgilimin şu an konuştuğu kızı rüyamda görmüştüm ve o kızı daha önce hiç görmedim hiç tanımıyorum. Bu rüya tamamen gerçekleşti. Yani rüyamda tanımadığım insanı gördüm ve tip olarak da tıpa tıp aynısı çıktı. Dün gece rüyamda ismi akın olan birisini gördüm. Böyle birisinin benden hoşlandığını gördüm ve ben böyle birisini hiç tanımıyorum. Sizce isimlere ve tipe kadar tanımadığınız insanları görmek normal mi? Hislerim kuvvetli, arkadaşlarım bana sürekli ne hissediyorsun diye soruyolar kendileriyle ilgili konularda.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Çağla Hanım,
   Bazı insanlardaki ruhsal hassasiyet o kadar yoğundur ki kısa veya uzun bir süreci kapsayan görüşler elde edebilirler. Ancak bu görülen herşeyin birebir yaşanacağı anlamına gelmez. Çünkü görülenler genelde olması muhtemel olanlar ile telepatik etki ile bağ kurulan insanlarla ilgilidir. Daha önce hiç tanımadığınız birisini görmeniz sadece maddesel yaşam boyutu ile değil madde ötesi yaşamla da ilgili olabilir.
   Bu gibi durumlar anormal olaylar değildir. Yani sizin karşılaşacağınız veya yaşayacağınız olayları daha önceden görmeniz sadece sizin ruhsal hassasiyetiniz ve ruhsal algılarınızla ilgili normal bir durum. https://www.parapsikoloji.net/dogum-haritasinda-ruhsal-yetenek-konumlari/ linkindeki makaleyi dikkatli bir şekilde inceleyin genelde bu özelliklere sahip insanların doğrum haritasında bu konuyla ilgili önemli ipuçları bulunur. Yengeç, balık ve akrep burcu konumları ile mars, jüpiter, neptün ve pluton konumları bu etkilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

 41. merve dedi ki:

  Merhaba ben arkadaşlarımla ya da tekken bir yere gideceğim yada birşey yapacağım zaman birşey hissediyorum ve gittiğim zaman bu oluyor arkadaşlarıma size demiştim diyorum veya bazen hiç arkadaşlarıma söylemiyorum o hissettiğim şey çıkıyor genelde olumsuz olan şeyleri hissediyorum. bu arada 1 haftadır farklı farklı rüyalar görüyorum bazen rüyamda inlediğimi duyuyorum hemde uzun zamandan beri hiç beklemediğim anda hep birşeyler kırılıyor. gerçekten artık korkuyorum kendimden lütfen bir bilginiz varsa bana yardımcı olursanız çok sevinirim çok teşekkürler.

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Merve Hanım,

   Eğer olağandışı bir durum yoksa Premonisyon ve Prekognisyon özelliklerine sahip olabilirsiniz. Bunun dışında madde ötesi müdahaleler de söz konusu olmuş olabilir.
   Premonisyon Gelecekteki Olayları Hissetme Adlı konu, olacakları önceden hissetmeyi konu alıyor. Premonisyon ve Prekognisyon özelliklerinin hangisinin daha ağırlıklı olduğunu öğrenmek için o konuya da bakabilirsiniz.

   Doğuştan hangi yeteneklerin sizde daha yoğun olduğunu öğrenmek için Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları adlı konuya bakarak doğumunuzda aldığınız bir etki var mı yok mu öğrenebilirsiniz. Eğer doğuştan gelen bu iki özellik sizde yoğun değilse farklı bir durum olabilir.

   Psişik Konulu Yazılar arama linkinde çıkan; Psişik Nedir, Psişik Saldırı Nedir, Psişik Saldırı Türleri ve Etkileri ve Psişik Saldırılardan Korunma Yolları adlı yazıları okursanız bir sonuca varabilirsiniz. Cevap olarak yazılması gerekenler o yazılarda mevcut.

 42. İzzet dedi ki:

  Gördüğüm rüyalar bir kaç ay sonra gerçek oluyor bunların içinde olacağı zaman çok yakın hissediyorum sonrasında bir boşlukta oluyorum tekrardan rüyalarımda gelecekle ilgili rüyalar tekrar görüyorum ben bile inanamıyorum en enterasan bir rüyam süper lotodan 1 hafta önce rüya görsüm aynı numaraları sabah uyandığımda yazdım olan haftada o numaralar çıkmadı 2.haftada çıktı

 43. cengiz demirbilek dedi ki:

  meraba ben çocukluğumdan beri geleceğe dair hem vizyon hem rüyalarımda gelecekte olan bazı şeyleri gördüm.bunun sonucunda kendimi geliştirdim ve gözümü kapatıp görüntü vizyon görmeye çalıştım. Ve gördüm gelecekten bir görüntüydü. Gözümü kapattığımda gördüğüm görüntü ilerki zamanda karşıma çıktı bu sayede kendi kendime geleceği azda olsa görebiliyorum

 44. Esra Topcu dedi ki:

  merhaba benim normal bir hayatım var.İki üç ay öncesine kadar daha önce başıma gelmeyen durumları yaşadım. Geceleri ders calısıyorum uyanık oluyorum haliyle annem babam da uyuyor oluyorlar evde gündüzleri de tek başımayım yalnızlığa o kadar alılştım ki huzurlu hissediyorum . bebekliğimden beri de kalabalığı sevmiyormuşum ama annem öyle anlatıyor. kalabalık ortamlara girdiğimizde ağlamaya başlıyormuşum. Neyse başıma gelenleri anlatayım yorumlamanızı rica ediyorum.Bir gün öğleden sonra evimin içinde ayaktayken gözümün önüne bir görüntü geldi bir tanıdığımız ölmüş ve kızı ile karısı üzgün bir halde oturuyorlar rüya görmüşüm gibi oldu ama uyanığım bilincim yerinde bir kaç dakika sonra dalgınlığım geçti ve kendime geldim tabi bi anlam veremedim bu da nerden çıktı allah allah deyip geçtim akşam babam eve gelince o gördüğüm kişinin gün içinde öldüğünü söyledi,şaşkına uğradım. Daha sonra geceleri ders çalışıyorum ya kalbimin tam ortasına bir sıkıntı girdi öyle bir his ki anlam veremiyorum ama yorumlamaya calısıyorum kendimce dedim ki sevdiğim birine bir zarar gelicek ama ne gelicek başına kim acaba diye düşünüyorum aklıma 2 isim geliyo ve sonra uyudum rüyamda en yakın arkadasımın evine gökyüzünden bi ateş düşüyordu. uyandım telefonuma bir baktım mesaj atmış besin zehirlenmesi geçirmiş aklıma gelen 2 isimden biriydi ayrıca. ondan sonra bir kere daha bu hissi yaşadım ama öyle bir hiski dayanılır gibi değil bir şe yolacak diyorum ama ne tanıdığım herkesi dikkatli olması için aramak istiyorum. bu da çıkıcak diyorum bi yandan kendme bi yandan hayır saçmalıyosun panik atak mı oldum nedir diyorum anlam veremiyorum tabi. ertesi günü yakın arkadaslarımdan biri motor kazası geçirdi. . öyle kötü birhis ki kalbimin tam ortasına birbıçak gibi saplanıyor. Bir daha böyle bir şey yaşamak istemedim ve dua ettim Allahım bir daha yaşatma diye ondan sonra da hissetmedim bir daha .ama öncesinde ufak tefekşeylerde yaşadım mesela uyanıyorum ve aklıma 2-3 yıl önce aldığım botlar geliyo birden kimbilir hangi köşeye atmışım sonra annem çıkarıp geliyo önüme bunları kullanıcak mısın diye. bir süredir hissetmiyordum bir şey sonra 2 gün önce dışarı çıkıcam dolaşmaya evden çıkmadan önce bugün yaşlı bir teyze görüp ona yardım edicem dedim kendi kendimeöyle bi şey doğdu içime ve yolda çok yaşlı bi teyze çıktı karşıma benden yardım istedi karşıdan karşıya geçmek için. ben de yardımcı oldum tabii. acaba tekrar bir şeyleri hissedebilir miyim bilmiyorum. Sezgileri kuvvetli biri mi sayılıyorum yani. 20 yaşındayım . cevaplarsanız çok sevinirim . bu yaşadıklarıma bir anlam veremiyorum

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Anlattıklarınıza göre evet sezgileriniz güçlü. Olacakları önceden görüyorsanız yazıda okuduğunuz Prekognisyon, sadece hissediyorsanız https://www.parapsikoloji.net/premonisyon-gelecekt… yazısında belirtilen Premonisyon özelliği var demektir. Bu özellikler çoğunlukla doğuştan gelen ruhi hassasiyetle ilgili olmakla birlikte sonradan da çalışılarak elde edilebiliyor. Veya bu özellikleri yaşanan bazı ruhsal olaylar tetikleyebiliyor.

   1. Esra Topcu dedi ki:

    Cevapladığınız için çok teşekkür ederim.Peki bu özelliklerimi geliştirebilir miyim ve bana zararı olur mu etrafımdaki insanlara da her hissettiğimi anlatmıyorum bel bağlamalarını istemediğimden.

    1. E. Emre Sönmez dedi ki:

     Rica ederim. Evet geliştirmek mümkün. Derin trans halinde üçüngü göz olarak adlandırılan alnın ortasına yoğunlaşarak kendinizi serbest bırakın. Nasıl Transa Geçilir? Bu noktada hiçbir şeye müdahale edilmemeli. Sadece pasif bir şekilde izleme yapılmalı. Bu en basit uygulamalardan biridir. Ancak gelişim sonrası ortaya çıkacak tablo yaşantınızı olumsuz etkileyebilir. İstenmeyen çok sayıda istemsiz görüntü ortaya çıkabilir. Öncelikle bu özelliği geliştirmeye ihtiyacınız var mı? Geliştiğinde nasıl değerlendireceksiniz? Nasıl yararlı hale getireceksiniz? gibi sorulara cevap bulmalısınız. Neden-Sonuç ilişkisi çok önemlidir.

     Anlatmamanız daha doğru. Belki çok kritik durumlarda farklı şekilde müdahaleler olabilir ama her hissedilenin anlatılması beklenti doğuracağı için farklı sonuçlara neden olabilir. Her hissedilen ve her görülen mutlaka olacak diye bir netlikte yoktur. Kesin ve kesin olmayan kader çizgisinde bizim ulaşabileceklerimiz sadece kesinleşmemiş olanlardır.

 45. Defne dedi ki:

  Merhabalar.. ben çocukluktan berri olacakları görebiliyor,sezebiliyorum örneğin bir ara hiç unutmam 7,8 yaşlarında televizyonda çizgi f.izlerken aniden aklıma hatta gözümün önüne babamın araba ile kaza yaptığı geldi bunu çok net bir şekilde gördüm ve o akşam babam eve geldiğinde bize kaza yaptığını söyledi… başka var mesala birilerinin ne söyliyeceğini,ne yapıcağını seziyorum,görüyorum bir olay olmadan onu görüyor zaman geçtikten sonrada (1,2,3,4,5gün/saat) aynısını yaşıyorum yani görüyorum hemde çok fazla mesala arkadaşımın sınavdan kaç alıcağını direkt söylüyorum ona yani bilemiyorum ama ister istemez insan rahatsız oluyor çünkü iyi/kötü her şeyi görmek,sezmek bir süre sonra rahatsız ediyor.. Teşekkürler.

 46. Leya dedi ki:

  Bana bir getirisi olurmu bilmiyorum ben insanlara anlatmam genelde böyle şeyleri ve onlar hakkında hissettiklerimi ve düşünceleri mi da onlarla paylaşmam falda bakmam baktırmam da fal ortamlarında üzerim e çok fazla ağırlık cokuyor yani bunu kullanmak gibi bir düşüncem yok önemsediğim ve ucu bana dayanan şeyleri hissediyorum zaten ben aslında başka şeylerde yaşıyorum kaçıyorum bu durumdan gerçekliğe yönelme ye zorluyorum kendimi kaybolmak istemiyorum yaşadığım şeyleri araştırıyorum ama hiçbirşekilde tam anlamıyla istediğimi bulamıyorum bio-enerji uzmanlarına da gittim ama hiçbirinin söyledikleri beni tatmin etmedi bana yardımcı olabilirmisiniz gercekten beni anlayabilirseniz özelden bana yazabilirmisiniz

 47. Leya dedi ki:

  Merhaba ben kendimi bildim bileli mantık dışı olağan üstü şeyler yaşıyorum hepsini anlatmak çok çok uzun zaman alır ama ben merak ettiğim birseyi sormak istiyorum size benim rüyalarımı yorumlayacak tek bir insan olmadi şu zamana kadar çok garip rüyalarım vardır hep bir şeyler anlatılmaya çalışır da ben bir türlü anlayamıyorum gibi birsuru boyle ruyam vardir birde ruyalarimda testler den sinavlardan cok gecirildim çok çok eski tarihlere giderim o zamanlar bana okadar tanıdık gelirki aynı zamanda başka gezegenlere de sık sık giderim hayatımda görmediğim duymadigim bi atmosferler hisseler ilk defa sadece rüyamda gördüğüm şeyler ruhlar alemine bile gittim rüyalarımda hiçbirşey insanların anlattığı gibi değil sik sik farkli boyutlara giderim bütün rüyalarımda farkında olduğum ama sadece rüyalarımda olan bir yeteneğim vardır uzay boşluğunda gibi uçabilmek ama çok hızlı da ucabiliyorum isteyince bu yeteneğin rüyalarımda hep bilincindeyim uyanık olduğum zamanlarda ruhumu çok yorgun hissediyor um ve hep bir yanım rüyalarımda kalıyor gibi bazen ruhumu kaybedeceğimi düşünür korkarım birde ben insanların 6. Hissim kuvvetlidir demelerinden onlarda benim gibi sanıyordum ama değilmiş ben günümün iyi yada kötü yada sorunlu olacağını çok net hissedebiliyorum planladığım birseyinde iyi yada kötü sonuçlanacağına emin oluyorum belirsiz bir durum varken herkes o merak içindeyken bile ben sonucuni biliyorum kafam okadar karışıkki yaşadığım hiçbirşey normal değil bu yetenegimi ı bunun da üstüne taşıyıp gelistirebilirmiyim hiç denemedim istemsizce olacakları biliyorum ama daha ötesi de olabilir mi peki yada yaşadığım bu durum nedir anlatamadığım okadar çok şey varki ve ben bazen çıldıracak gibi oluyorum beni aydinlatabilirmisiz

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba,
   Premonisyon Gelecekteki Olayları Hissetme yazısını da okumuşsanız her iki yeteneğinde sizde belli oranlarda olduğunu görmüşsünüzdür. Yetenekler geliştirilebilir evet ancak bu uzun bir süreç gerektirebilir. Herşeyden önce alacağınız ve uygulayacağınız karar öncesinde ne yapmak istediğini net olarak bilmelisiniz. Geliştirmeyi neden istiyorsunuz? Bunun size bir getirisi olacak mı? Eğer bu soruların sizde bir cevabı yoksa büyük ihtimalle bir süre sonra sıkılıp bırakırsınız.

   Doğuştan gelen yetenekler çoğunlukla kontrolsüz ortaya çıkıyorsa bunlar kontrol altına alınabilir ancak geliştirme çabaları durumu içinden çıkılmaz bir hale de sokabilir. Gerçeklik duygusunu yitirmenize neden olabilir. Rüyalar, hayaller, gerçekler birbirine karışabilir. Eğer gerçekten geliştirmek istiyorsanız öncelikle Prekognisyon ve premonisyon konularında detaylı araştırmalar yapın. Doğum haritanızda bu tür yeteneklerin ortaya çıktığı konumlar var mı bakın Paranormal Kabiliyet Konumları Parapsikoloji, meditasyon, imajinasyon, aura, durugörü, astral seyahat, nefes egzersizleri ve diğer benzer konuları araştırın ve yeterli düzeyde bilgi sahibi olun. Sonra gelişim için uygulamanız gereken teknikleri belirleyin. Çükün ama emin adımlarla ilerleyin.

 48. Nimesay dedi ki:

  Merhaba ben Nimesay

  Ben arkadaşlarımla sohbet ederken eğlencesine gözlerimi kapatıp onların yaşıyacakları olayları hissederek tahmin etmiştim ve bunu 6 kişi üzerinde yaptım ne dediysem çıktı aslında ilk olarak bi arkadaşımın ilişkisi üzerinde yorum yapmıştım hatta ayrılacaklarını ve birkaç bişey daha söylemiştim söylediğimde küsmüştük ama ne dediysem yaşamışlar iki ay sonra geldi ve benden özür diledi bu olaylara ne denir bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba Nimesay, Hoşgeldiniz.

   Bahsettiğin özellik daha çok Premonisyon ile ilgili. Hislere bilinç, mantık ve duygu katılmadığı sürece olacaklar his olarak algılanabiliyor. Premonisyon Gelecekteki Olayları Hissetme Linkinde konu hakkında bilgi edinebilirsin. başak sude'nin mesajına yazdığım yoruma da bakabilirsin.

 49. başak sude dedi ki:

  Yaşadıklarım konusunda bir uzman görüşüne ihtiyacım var. Aslında tam olarak ne olduğunu ben de bilmiyorum bazen rüyalarımda gerçekleşecek olan çok önemli hadiseleri görürken bazense oldukça gereksiz şeyleri görüyorum ve gerçekleşiyorlar .Aslında bir keresinde gerçekleşecek olan bir kaza zihnimde canlanmıştı yaklaşık 10 saniye sonra da oldu.İlk rüya dışı deneyimim buydu.Bunlar tamamen isteğim dışı gerçekleşiyor. Odaklanıp bir şeyler hissetmeye çalışınca koca bir boşluk hissediyorum.Yani eğer bir yeteneğim varsa bunu geliştirmek istiyorum çünkü rüyalarım küçük çaplı da olsa gerçekleşiyor.Hiç tanımadığım birinin evinde kaldığım gece o kişinin daha bebekken ölen abisini görmem 1 hafta öncesinde rüyada bayılıp gerçek hayatta da aynı şekilde bayılmam sevgilimin beni aldattığını görmem ve doğru çıkması bunun gibi artık hatırlamadığım unutulmuş bir çok rüya. Aslında o kadar çok rüya görüyorum ki rüyalarımın sadece %10 u filan gerçekleşiyor ve ben tamamını bu şekilde inceleyemeyeceğimi biliyorum belki bir püf noktası vardır.Umarım bana yardımcı olursunuz…

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Prekognisyon ve Premonisyon -> https://www.parapsikoloji.net/premonisyon-gelecekt… özellikleri herkeste farklı oranlarda ortaya çıkmış olabilir. Doğum anında alınan etkiler, aile ve çevre eğitimi, ağır travmalar, kişinin özel çabası ve kendisini geliştirmesi bu oranları etkiler. Eğer sadece doğuştan gelen kabiliyetler bulunuyorsa genelde paranormal özellikler kontrolsüz bir şekilde ortaya çıkıyor. Geliştirmek için çaba sarfedilebilir veya müdahale edilmeden istemsiz kalınabilir.

   Paranormal kabiliyetlerin doğuştan gelen etki konumlarını araştırmak için bir çalışmamız var dilerseniz tamamlanmamış haline bakabilirsiniz Paranormal Kabiliyetlerin Astrolojik Konumları Bu konumları belirlemek için doğum haritası çıkarmanız gerekir. İnternet üzerinden ücretsiz alacağınız haritalara bakarak belirleyebilirsiniz. Bazı konumlarda ağır etkiler söz konusu iken bazılarında yüzeyseldir.

   Sahip olduğunuz kabiliyetleri geliştirmek için sabırlı ve uzun süreli çalışmanız gerekebilir. Ayrıca her edinimin hayatınızı farklı şekilde etkileyebileceğini de unutmamanız gerekir. Madde boyutu ile madde ötesi boyutun dengeli olması yaşamınızı düzenli bir şekilde sürdürebilmeniz için gereklidir. Dengenin kurulamaması sizi olumsuz yönde etkileyebilir.

   Uzun süreli bilgi edinme ve çalışma süreci gerekebilir. Hepsinden önemlisi önemli bir amacınız olmalı. Neyi neden istediğinizi net olarak bilmeniz gerekir.

   1. Betül Balıbey dedi ki:

    Merhaba bende bi şey danışmak istiyorum. Bende de söyle şeyler oluyor. Mesela bi olayın başındayken sonunu tahmin edebiliyorum. Mesela bi film izlemeden başındayken sonunu hemen tahmin edebiliyorum ya da ikk tanıştığım biriyle samimi ya da bana olan hislerini hemen tahmin edebiliyorum. En basidi dün ölü bulunan leyla nur içinde yatsın hepimizi çok üzdü ben öldüğünü ilk gün tahmin ettim hatta olay müge aliya intikal edince de içimden dedim şimdi kaçıranlar korkudan serbestte bırakamaz öldürüp defalarca bakılan bi yere bırakırlar dedim. Ya da evde otururken diyorum ki bugün misafir gelecek bize o gün gelmese de o hafta içinde mutlaka geliyorlar ya da evden çıkarken aklımdan biri geçiyor onu yolda görüyorum. Bazen de okuldan eve gelmeden diyorum ki keşke anneannem bana şu yemeği yapmış olsa gidiyorum evde istediğim yemek. Ne bileyim biraz ilginç oluyorum. Daha çok böyle şeyler oluyor ama aklıma gelmiyor şu an bi de en çokta mesela ben bi iş yapmaya kalktığım zaman bu is ne olursa olsun icim huzurs olunca o is ya olmuyor olsa bile istedgim netice olmuyor mesela doktora gideceğim zaman diyorum ki acaba gitmesem mi gitmek istemiyorum gidince de doktor yerinde olmuyor ya da ameliyatta oluyor. Arkadaşlarım içinde öyle onlarla beraber bi şey yapınca da huzursuz olunca ya yaptığımız şey olmuyor ya da kötü sonuçlanıyor sizce abartıyor muyum yani herkesin başına gelebilir mi ?

    1. E. Emre Sönmez dedi ki:

     Merhaba Betül Hanım,

     Prekognisyonlar (Öngörü) ve Premonisyonlar (Önsezi) için hayat çoğu zaman ilginç bir hal alır. Bu hayatta tek olmadığınızı bilmenizi isterim. Premonisyon linkinde bahsedilen önsezi özelliğine sahip olmanız olağandışı bir durum değil. Sadece yaşantımız ve öğretilenler bu tür konulara uzak olduğu için bize sıradışı gelmekte.

     Konu hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için Astroloji ve Ruhsal Kabiliyetler linki altındaki konularla
     Paranormal Kişilikler ve Sosyal Normlara Uymayan Yaşamlar
     Parapsikolojik Hassasiyetler ve Yaşanan Sorunlar

     Adlı konulara bakabilirsiniz.

 50. Müberra dedi ki:

  Merhaba benim yaşadığım şey aslında tam olarak ne bende bilmiyorum. Birgün durakta dolmuş beklerken arkaşımla sohbet ediyorduk sonra karşımdan bi adam geçti adam tam karşimdayken kafasını bana çevirip baktı biz gözgöze geldik ve ben o an arkadaşımın anlattığı şeyleri duyduğumu ama algilayamadigimi fark ettim kendini boşlukta gibi hissettim sanki o an orada değildim. Çünkü gördüğüm kisi benim sevdiğim çocuğun daha büyük belki bi 15-20 yil sonraki hali falandı. Bu şoku atlatmam kolay olmadi ki hala atlatabilmis değilim. Yürüyüşü, tipi her şeyiyle resmen oydu. Bu olaya bi anlam verememistim ama bu yazıyı okuduktan sonra bu konuyla bi alakası olabileceğini düşünmeye başladım .

 51. simeranya dedi ki:

  Merhaba çocukluğumdan beri çok ağır rüyalar görür ve çoğunda bağırarak uyanırım bazen ise hiç bağırdığımı hatırlamam o gün evde duyan birileri söylerse bilrim. Rüyalarımın bir kısmını geleceğime dair gördüm 4 ayrı şehirde yaşadım ve hepsi plansız gerçekleşti rüyalarımdan belli kesitler hatırlıyorum Örnek veriyorum bir köprü üzerindeki demirler ya da etrafındaki evler o zaman anlam veremediğim şeyi o şehre gittiğimde evet işte burasıydı diyebiliyorum. Rüyam sıkıntılı ise gerçekten yıllar sonra aynı yerde aynı sıkıntılı durumda oluyorum. Diğer gördüğüm rüyalar ise yakınlarımdan ölecek kişileri görmemle ilgili bazen direkt ölecek kişileri gördüğüm gibi bazen de ölecek kişiyi görmeyerek sadece birinin öleceğini hissediyorum. Genel olarak mezarlık ve mezarların üzerinde yürüdüğüm bir köy görüyorum. kısa süre sonra etrafımdan birinin ölüm haberini alıyorum. Önceleri hiç umursamazken bu rüyalar çıktıkça çok önemsemeye başladım. Genel olarak hisleri kuvvetli biriyim fakat bu rüyalar beni rahatsız ediyor artık. Ertesi güne çok yorgun uyanıyorum ve mutsuz bir gün geçirmeme sebep oluyor.

 52. zehra dedi ki:

  Merhaba orta okuldan beri çok sık rüya görüyorum ve bu rüyaların bazıları gerçek çıkıyor bazen bire bir olmasa da çıkabiliyorlar orta okuldayken sınıfımda bir kızı bir oğlanla gezerken gördüm ve kıza anlattığımda tanımadığını ve böyle birşeyin mümkün olmayacağını söyledi ve birkaç hafta sonra gördüğüm oğlanla aynı şeklide yürüdüklerini gördüm bu olay olduğunda ikimizde çok şaşırmıştık çünkü rüyamın neredeyse aynısı gerçekleşmişti liseye başladığımda ise bu tarz birkaç şey daha oldu ve bazen rüyada olduğumu farkına varıp rüyamı kolayca bitirebiliyorum ve bazı rüyalarım sürekli görüyorum her gördüğümde ise yeni birşeyler ekleniyor sanki bir diziyi her yeni bölümü çıktığından baştan başlayıp yeni çıkan bölümü izlemek gibi bazı geceler uyanıyorum ve rüya gördüğümü bildiğm halde hatırlayamıyorum aslında rüya görmüş gibi de değil istemeden birşeyler yapmışım gibi hissediyorum aynı zamanda hissettiklerim genelde doğru çıkıyor bu durum beni biraz korkutmaya başladı

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Korkuyu bu özelliğinize yaklaştırmayın. Her insanda ayrı bir özellik ve ruhuna açılan kapı var. Bu gibi olayları doğal karşılayın.

   Rüyalarınızın gerçekleşme oranını kontrol ettiniz mi? Her rüyanız çıkıyor mu? Hangi durumlarda gördüğünüz rüyalar gerçekleşiyor? Rüyalarınızı düzenli olarak kaydeder misiniz?

   1. zehra dedi ki:

    her rüyam çıkmıyor fakat bazen yaşanmış bazı şeyleri de görüyorum yani yaşandığını daha sonradan öğreniyorum bir gün içinde üç dört rüya görüyorum ve sürekli gece aynı saat aralığında uyanıyorum

    1. E. Emre Sönmez dedi ki:

     İki ay süreyle gördüğünüz tüm rüyalarını kaydeder misiniz. (Hatta mümkünse sürekli kaydedin) Bir konuya odaklanarak o konu hakkında gerçekçi rüyalar görebiliyor musunuz? Mesela bir eşyanız kaybolduğunda o eşyanızı bulmaya çalıştığınızda eşyanızın nerede olduğunu, merak ettiğiniz birinin ne durumda olduğunu? Yani bilinçli bir şekilde görmek istediklerinize odaklanabiliyor musunuz?

     1. zehra dedi ki:

      evet tabi ki kaydederim rüyamda kimi veya ne görmek istiyorsam yatmadan önce o şeyi düşünüyorum ve rüyamda görebiliyorum ve sevdiklerimin nasıl olduğuna odaklanmaya çalışıyorum kötülerse zaten genellikle hissediyorum

     2. E. Emre Sönmez dedi ki:

      Ve tabiki bir karar da vermeniz gerekir. Dikkatinizi üzerine/ilgili alanlara yoğunlaştırınız özellikler daha da belirginleşir. Yani rüyalarınızı kaydettiğinizde büyük ihtimalle yaşadığınız olayların büyük kısmını daha önce doğrudan veya dolaylı olarak rüyanızda gördüğünüzü hatırlamaya başlarsınız. "Bu anı daha önce yaşamıştım" dediğiniz anlar artacaktır. Eğer parapsikolojiye ilginiz varsa, kendinizi ve kabiliyetlerinizi geliştirmekten hoşlanıyorsanız dikkatinizi yoğunlaştırın. Eğer bu durum size sıkıntı veriyorsa üzerine hiç düşmeyin, dikkate almayın. Zamanla sönecektir (Bazı durumlarda uzun sürebilir)

      Eğer geliştirmek isterseniz araştırın, bilgi edinin, her önemli gelişmeyi ve rüyalarınızı not edin. Aradan yıllar geçtikçe zamanı algılama biçiminiz ve hayata bakış açınız değişmeye başlayacaktır. Şu an ülkemizde yok ama yurtdışında parapsikoloji (klinik psikoloji) eğitimi alabilirsiniz. Psikolojiye ilginiz varsa yan alan olarak mesleki yaşantınızda da değerlendirebilirsiniz.

 53. E. Emre Sönmez dedi ki:

  Merhaba Ramile. Hüzünlü bir birikim olmuş seninkisi.

  Aslında doğru konu başlığı altına yazdığın için neler olup bittiğini, ne tür bir kabiliyete veya özelliğe sahip olduğunu da anlamış olmalısın. Bu durum müneccimlikle ilgili değil. Nasıl ki resim yapmak, bir sanatı icra etmek bir kabiliyettir ve doğuştan gelen (Veya sonradan geliştirilen-edinilen) özelliklerle ilgilidir, Senin sahip olduklarına da aynı şekilde bakabilirsin.

  Öncelikle bazı konuların netleşebilmesi için Senden birkaç makale okumanı istiyorum.

  https://www.parapsikoloji.net/premonisyon-gelecekt

  https://www.parapsikoloji.net/parapsikolojik-hassahttps://www.parapsikoloji.net/paranormal-kisilikle

  Ve belli bir konuya odaklanıp o konu ile ilgili zaman ötesinde edinimlerin oluyor mu? Bunu denedin mi?

  (Bu soruyu istersen mail adresime cevap olarak ta yazabilirsin)

 54. Ramile dedi ki:

  Merheba. Ben Azerbaycanda yaşıyorum. Bende çocukluğumdan bazı tuhaf olaylar olmuşdur. Doğuştan belimin sağ tarafında bulut şekline benzer buyuk ben mevcut ve bunu gören her kes ben doğduğumda peygamber soyu olduğumuzdan dolayı olduğunu iddia etmiştir. Ben 07.03.1993-de doğdum. Çocukken bazen duymazdım yanımda bağırarak beni çağırırlarmış duymazmışım fakat ne duşunduyumu bilmiyordum. 1998-de anneme "benim içim sıkılıyor ve ağlamak istiyorum" demişim annem baykuşmusun falan diye bana kızmış, babamsa -"hayır bir bildiyi var" demiş..1998-de nerdeyse bir hafta suresinde devamlı böyle olmuş ve babam vefat etti. Ogünden bana evde kardeşlerim de annem de senin suçun gibi sözler söylerdi. Sonralar çok fikirli gezerdim kardeşlerim Ramile kalk yerinden oturcam derken kalkıb ayakta durarmışım bir de kimse otur deyince oturmak aklıma gelmezdi, o kadar fkirliydim. Universiteyi kazandığımda bir kaç gun öncesinde rüyamda gördum olayı ve kazandım. Çocukluğumdan beri ne ruya söylersem gerçekte olurdu. Fakat daha gerçekleşmemiş ruyalar da var. Bu yüzden de benim ruyalarıma evde çok inanırlar. İşimle ilgli bir görüşmüm vardı aslında her şeyin iyi gideceyinden emindik ki işe kabul edileceğime de onceki görüşlerimde de emindik, sonuncu aşamada gece ruyamda gördum ki, adam bana hayır geçmedin dedi ve sabah olunca son kez neticeği oyrenmek için gittiyimde aynı adamı orda gördum şaşırdım ve herşey iyi gidiyordu ya işte ruyaymış falan dedim çıkarken bana yeniden bakıp hayır olmadı üzgünüz dediler, nerdeyse hayatımın şokunu yaşadım. Bu olay iki hafta önce yaşandı. Böyle bir olay sevgilimle ilgili de oldu ruyamda gördum ayrılıyor benden . Sabah oldu herşey iyiyken bana ruyamdakı gibi annem istemedi dedi ve …. işte boyle . Amma ben neyinse nasıl olacağını istediyim halde bilemiyorum , yani müneccim deyilim sadece yaşanmışlardan bir kaç olayı yazdım. Bana bunlarla , yani yaşadıklarımla ilgili bir izahda bulunursanız çok sevinirim. Sağolun.

error: Korumalı İçerik!