Cinler insanları Nasıl Etkiler? Psikolojik ve Fiziksel Etkileri

cinler insanları nasıl etkiler, cinler insanları nasıl rahatsız eder

Cinler insanları Nasıl Etkiler?

Cinler insanları nasıl etkiler, nasıl rahatsız eder? Cinler insanlara zarar verebilir mi?

Cinlerin tanımlanmasında bilimsel ve dini görüşler farklı yaklaşımlar sergilemektedir. Dini kaynaklarda yaratılış kaynağı olarak İnsanların toprak elementi, Cinlerin ise ateş elementi ile bağlantılı oldukları belirtilir. Bilimsel literatürde ise Cinlerin kaynağı tanımlarken; metafiziksel ya da enerjiden bir varlık olduğundan bahsedilir. Farklı tanımlamalar ve adlar kullanılsa da tüm görüşlere göre cinlerin insanlar gibi maddesel bir bedene sahip olmadığı ortak kanıdır.

Cinlerin insanlara etki edebilme sebebini, tek taraflı aynaya benzetebiliriz. Onlar bizi görebilirken biz onları görememekteyiz.

Cinler insanları Nasıl Etkiler?

Cinlerin insanları etkilemesinde önemli bir nokta bulunmaktadır. İnsanlar hem madde hem de ruhsal boyutu bulunan varlıklardır. İnsan hem maddeye hemde madde ötesine nüfuz edebilir ancak; insan sadece tek boyutta sıkışıp kalır, madde ötesi ile irtibat halinde olmazsa, madde ötesinden gelebilecek etkilere açık ve etkisiz kalabilir. Çünkü dış etkileri ruhsal alıcıları ile sezemez ve sadece madde boyutu ile değerlendirebilir. Cinlerin etkileri de bu noktada başlar. İki katlı bir evin sadece tek katının kullanılması gibi; kullanılmayan katta neler olup bittiğini hiçbir zaman bilemeyiz.

Cinlerin etkilerini fiziksel, psikolojik ve enerjisel boyutta ele alabiliriz. Bu tür etkileri yapabilmeleri kuşkusuz yapıları itibariyle buna müsait olmaları ve insanların da dışarıdan bu tür etkilere açık olmasından kaynaklanmaktadır. Cinler insanları, madde seviyesinden enerji seviyesine ve enerji seviyesinden madde seviyesine doğru karşılıklı etkileşimle çift yönlü etkileyebilirler. Enerji ile beslendikleri için insan bedenini besin kaynağı olarak değerlendirebilirler. Birden fazla Cin’in etkisi altında kalan insanlar halsiz ve bitkin düşebilirler. Yediğimiz besinlerin enerjilerine de ortak olup besinlerin enerjilerinden faydalanmamıza engel olabilirler.

Cinlerin Fiziksel Etkileri

Fiziksel olarak cinler insanları nasıl etkiler? Bedensel olarak cinler insanları nasıl rahatsız eder? Cinler fiziki olarak zarar verebilir mi?

İnsanın sinir sistemi dahil fiziksel bedenine sınırlı da olsa müdahalelerde bulunup işleyişini bozabilirler. Etkiler daha çok insanın etkilenerek mekanizmaların tetiklenmesi şeklinde gerçekleşir. Etkileri enerji boyutu ile ilgili olduğu için sinir sistemimiz üzerinde etki edip, baş ağrısı başta olmak üzere, vücudun belli yerlerinde ağrı, titreme, uyuşma, kasılma, halsizlik gibi semptomlara neden olabilirler. İbn-i Sina, El-Kanun Fi’t-Tıbb adlı eserinde bazı insanlardaki sara hastalığının sebebinin cinler olduğundan bahsetmektedir.

Fiziksel anlamda cinler, Sinir sistemimiz üzerinde yaptıkları etki ile hipnozdaki etkilere benzer; bedende yanma, tahriş ve kabarmalara neden olabilirler. Materyalizasyon Demateryalizasyon konusunda anlatıldığı gibi eşyaların veya maddesel niteliği bulunan nesnelerin bir yerden başka bir yere taşınmasında, hareket ettirilmesinde, kaybolmalarında etkileri olabilir. İnsanlar üzerindeki fiziki etkileri de bu bağlamda değerlendirilebilir.

Cinlerin Psikolojik Etkileri

Psikolojik anlamda cinler, depresyon ve agresif davranışlara (sürekli sinirli ve öfkeli olma) neden olabilirler. Bilimsel olarak da bileniyor ki fizyolojik pek çok rahatsızlık psikolojik hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Yaptıkları telepatik etkiler nedeni ile (vesvese) insanları ruhsal bunalıma sürükleyebilirler. Hastalıklar, psikolojik ve sinirsel etkilerin tetiklenmesi ile ortaya çıkabilir. Kolay etkilenen insanlar aldıkları telkin ve vesveselere kendilerini inandırarak hasta olabilirler.

Büyü ve kendilerine zarar verilmesi dışında enerji kaynağı olarak gördükleri insanları ölüme götürecek bir rahatsızlığa sürüklemek istemezler ancak iradelerini kırarak istedikleri şekilde yönlendirip pasif hale getirmeye çalışabilirler. Böylece insanın kendisinde varolan anormal değişimlerin farkına varılmasının önüne geçmiş olurlar.

Cinlerin Enerjisel Etkileri

Enerjisel anlamda cinler, aura ve insanın yaşam enerjisine varıncaya kadar bir çok noktada müdahalede bulunabilir. Nöron hücreleri enerji santrallerimiz gibi görev yaptıkları için Enerji ve psikolojik davranışlar birbiri ile bağlantılıdır diyebiliriz. Birinin sebebi diğerinin sonucu olabilir. Uyku ile uyanıklık evrelerinde, trans halinde ve rüya görüldüğü anda veya doğrudan imajinatif rüyalarla insanları rahatsız edebilirler.

Cinlerin İnsanlar Üzerindeki Telepatik Etkileri

Cinlerin insan bedenine girdiğini, sinir sistemi üzerinde dolaştığını biliyoruz. Bu dolaşma esnasında beyne ve oradaki epifiz bezine de müdahalede bulunabilirler. Epifiz, Ruh ve Beden Arasında Köprü olarak bilinmektedir. Epifiz üzerinden yaptıkları müdahaleler ile “üçüncü göz ile görme” mekanizmasını kullanarak bazı insanların kendilerini farklı şekillerde görmelerine zemin hazırlayabilirler.

İnsan beyninde oluşan bir takım düşünceler ya da bu düşüncelerin oluşmasına sebebiyet veren dış etmenler, cinlerin vesveseleri ve insanlar arasında oluşan istemli veya istemsiz telepatik alışverişlere konu olabilir. İnsanlar arasında oluşan telepatik iletişime cinler doğru frekansa bağlanarak pozitif veya negatif bir etki de bulunabilirler.

Aynı şekilde cinler “vesvese” adını verdiğimiz telepatik fısıldamalarla, kısmen de olsa insanın düşünce sistemine kendi düşüncesiymiş gibi bir takım düşünceler empoze edebilirler.

Telepatik iletişim kanalı ile cinler insanları nasıl etkiler? Telepati alıcı ve verici olmak üzere iki kısımdan oluşur. Kişinin hangi kanalı temsil ettiği fark etmez. Eğer ortada bir verici varsa alıcıda var demektir. Alıcının vericiden aldığı telepatik mesajları etkileyerek, gerçekten telepatik bir mesaj olduğunu hissettirebilir. Mesajları manipüle ederek değiştirebilirler. Telepatik iletişim hissel boyutta olduğu için ne alıcı ne de verici bu durumu madde boyutunda anlayamayabilir.

Cinlerin Etkilerinden Nasıl Korunabiliriz?

Cinler, insanları fizyolojik, psikolojik, nörotik ve metafizik boyutta olumlu ya da olumsuz etkilerde bulunup manipüle edebilir.. Bu etkilerden korunmanın tek yolu insanın madde boyutu dışında ruhsal irtibatlarını da güçlendirip; etkilerin sebep sonuç ilişkilerini değerlendirebilecek; bu etkilere müdahale edebilecek seviyeye gelmesidir.

Bilim, madde temelli olduğu için duyu organları ile algılanamayan etkileri gözlemleyip, teşhis ve müdahale noktasında etkisiz kalmaktadır. Bilimsel bir müdahale yapılamadığı için kişisel bazda ruhsal enerjinin yükseltilmesi ve bu yönde tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Bu konuda Psişik kategorisi altında yayınlanmış olan konulara bakabilirsiniz.

Cinlerle Nasıl İrtibat Kurulur?

Bazı insanların ruhsal yapıları Cinlerle irtibat kurmak için doğuştan gelen bir yatkınlığa sahiptir. (Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları) Medyum olarak ifade edilen bu insanlar kolayca onlarla iletişime geçebilirler. Bunların dışında el verme olarak ifade edilen yöntemle kuşaktan kuşağa aktarılan teknikleri kullanarak Cinlerin sebep olduğu rahatsızlıkları teşhis ve tedavi eden insanlar da bulunur.

Bazı kelimelerin, isimlerin, rakamların ve cümlelerin belli oranlarda tekrar edilerek boyutlar arası iletişimin açılması ile yapılan yöntemler, bu alanda etkin olmayan insanlar için son derece risklidir. Cinlerden faydalanmak, haber almak, bilgi toplamak ve başkalarına gösteri yapmak için yapılan “ruh çağırma ve cin çağırma” seansları sonrası ruhsal seviyede yeterliliği bulunmayan insanlar kolayca onların etkisi altına girebilmektedirler.

Bu gibi etkinlikler ruhsal enerjilerin yoğunluğu ve kontrolü tam olarak sağlanmadan yapıldığında, ruhsal enerjinin cinlerin enerji yoğunluğundan düşük olması durumunda; bir enerjinin diğerinin denetimine girmesi şeklinde yorumlanabilir. Özetleyecek olursak, bu tür faaliyetler uçmayı bilmeyen bir insanın kartallarla yarışmaya kalkışmasına benzetilebilir.

Doğrudan veya dolaylı olarak irtibat noktasında cinler insanları nasıl etkiler?

 • Kendileri ile irtibat kurulması yönünde istek telkin edebilirler.
 • Doğa üstü konulara ilgi ve yanlış yönlendirme ile etki altına alabilirler.
 • Fal, gelecekle ilgili haber alma, büyü, korku, endişe, kaygı, stres gibi konular üzerinden bağlantı kurarak etkileyebilirler.
 • Kendileri etkisiz kaldıklarında veya bundan haberdar olunduğunda etki altına aldıkları insanlar üzerinden yönlendirme yapabilirler.

Parapsikoloji ve Cinlere Bakışı

Bu konuda netlik bulunmamaktadır. Daha çok etki eden enerjiler veya ruhları dünyada kalmış varlıklar olarak ele alınmaktadır. Resmi bir dil olarak literatürde yer almamasının temel nedeni bilimin mevcut yeterliliğinin Cin olgusunu kanıtlamakta yetersiz kalması olabilir. Ancak bir varlık veya enerji olarak istihbarat alanlarında kullanılma düşüncesinin var olduğu bilinmektedir. Bu konuda Cinlerin ne olarak ele alındıkları veya ne olarak kabul edildiği net değildir.

Cinlerle ilgili Filmler ve Bakış Açısı

Cinlerle ilgili filmlerin temel çıkış noktası yaşanmış olaylardır. Bazı filmlerde konu bilimsel olarak ele alınsa da konuya bakış açısı ağırlıklı olarak dinsel ve kültürel öğeler içermektedir. Temel nedeni konunun dünya genelinde bilimsel olarak kabul edilemez oluşudur. Yaşanmış olaylar ve etkilenen insanlar olmasına karşın mevcut bilimler cinler konusunu ele alabilecek seviyeye henüz ulaşamamıştır. Konu daha çok ruhsal algıları açık bireyler tarafından ele alınabilmektedir.

Filmler Üzerinden Cinler insanları Nasıl Etkiler?

Cinlerin etki mekanizmalarından biri “korku” dur. Bilinçaltına yerleşen sahneler, imajlar ve sözler telepatik fısıltılarla tetiklendiğinde insanın dış müdahaleleri engellemek için kendisini koruyan mekanizmalarının bozulmasına ve kolayca etkiye açık hale gelmelerine neden olur.

Film yapımcıları korku ve gerilim sahnelerini uzun süren analiz sürecinden sonra hazırladıkları için, insan algılarının hangi söz ve görüntü karşısında etkilenebileceğini iyi bilirler. Özellikle izledikleri filmler sonrası yalnız kaldıklarında korkan ve ruhsal direnci zayıf olanların, izledikleri filmlere dikkat etmelerinde yarar vardır.

 

Cinler insanları Nasıl Etkiler?

www.parapsikoloji.net

Uchiha Sasuke

2 Ağustos 2018

Son Güncelleme 7 Nisan 2022 Emr

Uchiha Sasuke
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 8 YORUM
 1. blank Sanem dedi ki:

  Merhaba. 22.11.1989 14.30 İzmir Urla doğumluyum.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba, gecikme için kusura bakmayın. Mesajı Ruhsal Doğum Haritası başlığı altına yazar mısınız lütfen.

 2. blank ahmet dedi ki:

  hocam ben normal insanım bunlar bana durduk yere bulaşırmı yada dua edersem ne olur

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Aurası zayıf insanlar ve onları çekecek yaşama sahip insanlar doğal olarak onları da yanlarında bulurlar. Farklı boyutlarda yaşıyoruz, hiç bir sebep yokken kimseye bulaşmazlar. Sadece basit bir örnek vereyim, birisi gelse sizin ailenize zarar verse siz sessiz kalabilir misiniz? Onlar da onun gibidir. Onların yaşadıkları yerlerde bulunurken onlara zarar verecek şeyler yapılırsa onlar da sizin yapacağınız şeyi yapar.

   Yaşamımız nasıl olursa karşılığı da o olacaktır. Sebep yoksa sonuçta olmaz.
   Ayetel kürsi sürekli okunursa auramızda bizi onlara karşı koruyan bir enerji alanı oluşur. Eğer şüpheli bir durum varsa okuyabilirsiniz. Veya Güvenli Telepati ve Koruma Kalkanı Oluşturma konusunda anlatılanlara bakabilirsiniz.

 3. blank Bir kişi dedi ki:

  Merhaba, birkaç sorum var:
  Bu varlıkları görmek illa onlardan bir zarar geleceğini mi gösterir?
  Biz onları görmeden önce de zaten vardılar ve etrafımızda dolaşmıyorlar mıydı?
  Bir de kurgularda bir medyum olur, etrafta sürekli ruhları vb. görür, bazıları onun peşine takılır, bazıları rahatsız eder… Hayatta böyle bir şey var mı?
  Teşekkürler 🙂

  1. Merhaba. Hayır onları görmemiz mutlaka zarar verecekleri anlamına gelmez.
   Evet biz onları görmesek te etrafımızda dolaşırlar. Ancak boyutlar arası müdahale etmeleri kolay değildir. En bilindik etkileri vesvese denilen telepatik fısıltılardır.
   Evet ruhsal hassasiteyi yüksek medyumlar diğer varlıkları (cinleri) görebilir, işitebilir veya hissedebilirler. Bu durum onların doğuştan gelen hassasiyetleri ile ilgilidir.

 4. blank mehtap dedi ki:

  şimdiye kadar onlarla ilgili bir sürü rüya gördüm çoğunda çok korktum bazen uyuyamadım ama dün gece gördüğüm tuhaftı çünkü birisi bana hiç bilmediğim bir dilde bir kelime tellafuz etti ve bana insanları cinlerden korumakla görevlendirildiğimi söyledi bana bir kitap verdi resimler gösterdi fakat yazanları net hatırlayamıyorum sonrasında kendimi bir sokağın ortasına buldum bir kadınla göz göze geldim kadınn normal duruyordu ama aslında çok acı çekiyordu kadın yanımdan gectı arkasından baktım ve hayatımda daha önce hiç görmediğim kadar parlak bir varlık vardı o kadar parlaktı ki bir süre sonra bakamadım ama anlamadığım o seyi gördükten sonra bende kadının içinde ki acıyı hissedip sokakta çığlık atmaya basladım hemde deli gibi sonrada uyandım zaten
  ruyadan sonra bana soylenen kelimeyi arastırdımsabahtan beri bakıyorum ancak bulamadım hangi dilde en ufak bir fikrim yok bir de önce ki rüyamda çizilibir isaret görmüştüm onuda bulamadım lütfen bu yorumu okuyan olursa ve bilgisi varsa bana yardımcı olsun çünkü hep böyle seyler görüyorum ve ne yapmam lazım lütfen bana yardımcı olun tesekkurler

error: Korumalı İçerik!

Parapsikoloji.Net sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et