Premonisyon Önsezi Gelecekteki Olayları Hissetme

Premonisyon Önsezi Gelecekteki Olayları Hissetme

Premonisyon Önsezi yeteneği ile olacak bir olay henüz olmadan nasıl hissedilir? Önsezi yeteneği nasıl geliştirilebilir?

Premonisyon (Önsezi) Nedir? Olacak, yaşanacak ve olma ihtimali olan olayların önceden hissedilmesi olarak tarif edilir. Önsezi veya Durusezi olarak ta ifade edilebilir. Ruhsal hassasiyetleri yüksek olan insanlarda görülen özelliklerden biridir. Doğuştan gelen bir özellik olabileceği gibi sonradan da ortaya çıkabilir. İnsanın iç dünyasını zorlayan bir özelliktir. Prekognisyon gibi netlik yoktur, hisler hakimdir. Günlük yaşamda olan olaylar ve duygular, iç aleme dolan hislerle karıştığında iç özgürlüğünü elde edememiş olanlarda büyük bir karmaşaya neden olabilir.

Premonisyon Önsezi, Gelecekteki Olayları Hissetme

Prekognisyon olayları rüyada ve gün içerisinde alıcı konumunda iken doğrudan film izler gibi görürken, Premonisyon (önsezi) içine doğan hislerle birşeylerin olabileceğini hisseder. Algılar herkeste net olmaz. Hisler telepatik algı ile içe doğar tanımlanamayabilir. Daha önce hiç algılanmayan bir koku gibidir. Sadece benzerliklerle, Bilinen duygularla tarif edilebilir. Her his birbirinden farklılıklar gösterebilir. Görüntüsü ve sesi olmayan, hissederek yaşadığınız bir film gibidir.

Kötü, güzel ve şaşırtıcı birşeyler olacağı şeklinde yorumlanabilir. Kişide Premonisyon (Önsezi) özelliği gerçekten varsa bir süre sonra hissedilenler ortaya çıkar. Bu özelliğin tam olarak olmadığı insanlar algıladıkları her hissi, duygularını ve mantıklarını da karıştırarak yorumlamaya çalışırlar. Bu durumda ilk içlerine doğanın doğru, yorumlama anından itibaren de yanlış olma ihtimali ortaya çıkar.

Bu durumda olanlar hislerini yorumlayarak başkalarına anlatmamaya çalışmalıdırlar. İnsanlar olabilme ihtimalini göz önünde bulundurarak karar almaya başlayabilirler, olanlardan sizin sorumlu olmanıza ortam hazırlanır. Doğuştan premonisyon yani önsezi yeteneğinizin ne kadar yoğun olduğunu öğrenmek için Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları linkine bakabilirsiniz.

Mutlak ve Mutlak Olmayan Olaylar Bilgisi

Algıları net alabilenler, kendilerini geliştirenler aldıkları hislere yoğunlaşarak doğru bilgilere ulaşabilirler. Ancak olacak olayların her zaman gerçekleşmesi söz konusu olmayabilir. Olayların olması mutlak ve muğlaklık taşır. Kesin ve mutlak olanlar açık değildir. Olma ihtimali yüksek veya az olabilir, olaylar erken veya geç olabileceği gibi hiç olmayabilirde.

Dahil olmadığınız bir akıntı içerisinde akıntının varlığını ve olabilecekleri; olasılıkları değerlendirerek öngörebilirsiniz ama akıntının nerede nasıl sona ereceğini bilmek mümkün değildir. Bunu bilebilmek için akıntının başladığı yerden bittiği yere kadar tüm güzergahı bilmeniz gerekir. Bir olaylı tam doğrulukla bilebilmeniz için sizinle ilgili herşey hakkında bilgi sahibi olmanız ve sayısız tüm olasılıkları değerlendirebilmeniz gerekir.

Bir arkadaşınızla ilgili olan olay hakkında mutlak bilgi sahibi olmak için sadece arkadaşınızı tanımanız yeterli değildir. Onun hayatını, hayat içindeki gidişatını değiştirebilecek tüm nesneleri ve canlıları da tam olarak bilmelisiniz. Yanınıza gelirken, önüne çıkan bir kedi korkmasına neden olup yere düşebilir, bir sinek rahatsız ettiği için elini sineğe doğru sallar o sırada orada bulunan bir başkası bu hareketi kendisine karşı bir hareket olarak algılar ve kavga çıkar.

Ayrıntılar ve Olasılıklar

Yere düşeceğini bilebilmeniz için arkadaşınızın nelere nasıl tepki verdiğini bilmeniz gerekir. Neler olduğunda düşer veya düşmez? Nelerden korkar, hangi korkuda tepkisi ne olur? Bunu net olarak bilebilmeniz için doğduğu andan itibaren tüm hayatını bilmelisiniz. Hangi korkuya neler sebep oldu? Etrafında kimler onu nasıl etkiledi? Hangi cümleler, hangi sesler, hangi müzikler, hangi filmler, hangi arkadaşları, akrabaları nasıl etkiledi? Tüm bunları bilmelisiniz ki tüm olasılıkları net olarak değerlendirme imkanınız olabilsin.

Kedinin oradan geçme zamanını bilebilmeniz, el hareketini yanlış anlayan ve kavgaya sebep olan kişinin orada, o hareketi o anda görme ihtimalini bilmeniz, iki örnekteki tüm nesneleri ve canlıları tanımanız, hava olaylarını hesaba katmanız, o an bir göktaşı düşüp düşmeyeceğini bilmeniz gerekir. Eğer biraz daha ayrıntıya girerseniz tüm insanlar birbirleri ile bağlantılı olduğu için tümü hakkında bilgi sahibi olmanız yani insanın kaynağına kadar inmeniz gerekir. Bu durum tüm maddeler ve canlılar içinde geçerlidir. Isı maddeyi nasıl etkiler, hangi etki hangi sonuçları ortaya çıkartır!…

Ayrıntılar abartılı! biliyorum, konunun ne kadar hassas bir konu olduğunu anlatmaya çalıştım. Sadece basit bir konu üzerine oluşturulan bir teorinin ne kadar ayrıntıya indiğini görüyorsunuz. Premonisyonların net olmayan sezgiler üzerine yapacakları yorumların tutarlılığı da bu ayrıntılarla ilgili.

Premonisyon (Önsezi) ve Prekognisyon (Öngörü)

Premonisyon (Önsezi) özelliği yani olacakları önceden hissetme özelliği, prekognisyon özelliğine göre yanılma ihtimali daha yüksek bir özelliktir. Prekognisyon olayı izlediği için zamanını bilemeyebilir, olay gerçekleşmeyebilir, değişim olabilir ama yanılma ihtimali daha düşüktür. Yanılma ihtimali bir üst paragraftaki olasılıkların çokluğuna ve olaya müdahil olanların seyrine göre değişiklik gösterir.

Premonisyonlar hassas bir yapıya sahip oldukları için başkalarından etki almaya açık olabilirler. Gelen bir hissi değerlendirirken yalnız olmaları önemlidir. Hisse yoğunlaşarak aynı hissi yakalayıp içinde yer almaları ayrıntılara ulaşmalarında yardımcı olabilir. Astrolojik etkiler bu özelliğin doğuştan ortaya çıkmasında ilgilidir.

Premonisyon Önsezi Yeteneği Nasıl Geliştirilebilir?

Olacakları önceden sezme özelliği özellikle balık burcu etkisinin yoğun olduğu konumlarda görülür. Bu etki yapısı itibari ile ruhsal etkileşimi artırdığı için tüm insanlardan olumlu veya olumsuz etkilenmeye açıktır. Girilen ortamlardan, birlikte olunan insanlardan, hakkında konuşulanlarda ve hemen her türlü enerjilerden etki almaya müsait bir yapıları vardır. Bu konuda neler yapmaları gerektiği Psişik İnsanların Özellikleri ve Ruh Halleri konusunda ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. O konuyu dikkat bir şekilde okumalarını öneririm.

Eğer tarif edemediğiniz hislerle ne yapacağınızı bilemez bir durumda iseniz ilk yapmanız gereken bir süre yalnız kalıp ruhsal bütünlüğünüzü sağlamak olmalıdır. Ruhsal Gelişimde Yalnızlık Etkisi ve Yapılması Gerekenler konusunda anlatılanlar daha çok ruhsal sezgileri gelişmiş ancak bunları kontrol edemedikleri için yaşamları sis bulutunun arkasında kaybolmaya başlamış olanlar içindir.

Önsezi yeteneği nasıl geliştirilir?

Önsezi Yeteneğinizi Geliştirmek için

Bir süre yalnız kalın

Altta linki verilen transa geçiş çalışmasını uygulayın

Hislerinize ve bu hislerin kaynağına odaklanmaya çalışın.

Hislerinizle ilgili “bilinç” oluşturmaya çalışın. Kelimeler, isimler, günler ve aylar gibi belirleyeceğiniz kavramlar üzerine yoğunlaşarak “serbest çağrışım” (müdahale etmeden izleme) yoluyla müdahale etmeden gelen hisleri algılamaya çalışın.

Net olan hislerinizi not alın. Hangi zamanlarda ve durumlarda içinize doğan hisler daha doğru ve kesin bunlar üzerine odaklanmaya çalışın.

Hislerinizi yapacağınız planlı çalışmalarla denetim altına almaya çalışın.

Sahip olduğunuz özellikleri genişletmek ve geliştirmek için Transa Nasıl Geçilir ve İmajinasyon kategorisi altındaki konularda yer alan teknikleri gözden geçirebilirsiniz.

Akıldan Geçenlerin ve Düşünülenlerin Gerçekleşmesi

Akıldan geçen herşey gerçekleşir mi? Bir olay gerçekleşmeden önce hissedilebilir mi? Premonisyonların yani önsezi yeteneği olanların sıklıkla yaşadıkları durumlardan biri de “bir olay gerçekleşmeden önce o olayın olacağı ile ilgili hislerin içlerine doğmasıdır” eğer bu yeteneğe sahip olanlar önsezilerine yeterince güvenmiyorlar veya aldıkları etki fazla güçlü değilse bu hisler kısa bir an içlerine doğar ve sonra kaybolur.

Önsezi yeteneği güçlü olanlar ise duygusal anlamda etkilenecekleri, şaşıracakları, sevinecekleri ve üzülecekleri olayları önceden hissederler ve çoğu zaman da bunu “hissediyorum bir şey olacak“, “neler olacağını önceden hissedebiliyorum“, “başıma gelecekleri önceden hissedebiliyorum, anlayabiliyorum“, “başkalarının ne söyleyeceğini önceden biliyorum, hissedebiliyorum” şeklinde ifade ederler.

Bazıları yaşayacakları olayların nasıl olacağını, neler olabileceğini, kimlerin nasıl etkileneceğini de önceden hissederek bilebilirler. Bu kategoride yer alanlar, arkadaşlarının veya iletişim halinde oldukları insanların “bir şey söylemeden önce ne söyleyeceğini de hissedebilirler“. Bu hissediş eğer kendilerinde telepati yeteneği de varsa doğrudan zihinden geçen cümlenin algılanması şeklinde, telepati yeteneği yoksa sadece “bir şeyler söyleyeceğini hissetme” şeklinde yansıyabilir. Hissedişler kelime veya cümle şeklinde değil sadece ruhsal hissediş şeklinde gerçekleşir.

Önsezi, Premonisyon Yeteneği Olanların Özellikleri

Aşağıdaki özelliklerden bir kısmı sizde varsa önsezi yeteneğiniz var demektir

 • Bir kişinin bir yerde olacağını hissetmek
 • Bir şeyler olacağını önceden hissetmek
 • Telefonun çalacağını veya kapının çalınacağını hissetmek
 • Elektriklerin kesileceğini veya bir aletin bozulacağını önceden hissetmek
 • Olayın sonuçlarını önceden hissetmek
 • Gününüzün nasıl geçeceğini hissetmek
 • Gördüğünüz insanlarını size ne söyleyeceğini önceden hissetmek
 • İyi veya kötü bir olay gerçekleşmeden önce kendinizi iyi veya kötü hissetmek
 • Kaza olacağını önceden hissetmek

Premonisyon ile İlgili İlginizi Çekebilecek Konular:

Gelecekte olabilecek kesinleşmemiş olaylarla ilgili görüşleri, öngörüleri konu alan: Prekognisyon Olacakları Görme
Doğum haritanızda hangi konumlarda Premonisyon ve Prekognisyon yeteneğiniz olabileceğini öğrenebileceğiniz: Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

 

Premonisyon Önsezi Gelecekteki Olayları Hissetme

www.parapsikoloji.net

16 Eylül 2017

Bu yayın en son güncelleştirildi 20 Ekim 2020 17:00

Elif Sude

Yorumları Göster

 • Ve önceden başarılı telepatiler yapar imgeleme yi bildiğiniz film gibi izleyebilirdim. Uzun süredir yapmayın ca koptum galiba. Şimdi imgeleme de ve odaklanmada zorlanıyorum. Yeniden o enerjiyı nasıl yakalarim?

  • Düşünce enerjiyi çeker, kapalı kanalları açar. Düşünmek ve çaba göstermek sahip olduğunuz özelliklerin tekrar ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Ancak astrolojik olarak daha önce aldığınız etkiler şu an yoksa mesela sizde önsezi yeteneğinin ortaya çıkmasını sağlayan gezegen konumları etkisini azaltmışsa veya madde-mânâ dengesi madde yönünde değişmişse (çok kazanma, sahip olma, biriktirme, hırs yapma) bir süre çaba göstermeniz gerekir.

   Sizin durumunuz yıllardır araç kullanmayan birinin tekrar şoför koltuğuna oturması gibidir. Aradan geçen zamanda bedeninizde, zihninizde ve ruh dünyanızda çok değişiklikler olmuştur. Oturduğunuz araç yeni nesil bir araçsa ister istemez bir bocalamaya ve ne yapacağınızı bilememenize neden olabilir. Ama neticede bir süre sonra aracı kullanırsınız.

   Prekognisyon Öngörü Yeteneği Nasıl Geliştirilir? konusunda geçen uygulamayı hemöngörü hem de önsezi için uygulayabilirsiniz.

   Transa Nasıl Geçilir? konusundaki uygulamayı yaparak ruhsal derinleşme sağlayabilirsiniz. Çok faydasını göreceğinize emin olabilirsiniz.

 • Yıllardır yaşadığım durumların ne olduğunu anlayamamistim. Hislerim kuvvetli diyordum sadece. Siz bugün dogum haritamı yorumlaya na kadar. Artık neden olduğunu biliyorum. Ve bu bazen benim için çok zor oluyor. Kuzenimin vefat edeceği 1 gece önce rüyamda gösterildi. Annemin vefatı yine aynı gece hissettim hatta dillendirdim. Kavga edip kuş olduğum arkadaşım eğer o gün bana yazacaksa konuşmaya çalışacak sa (en Son bu oldu ) bir gece önce rüyamda o kişiyi görüyor konuşuyorum kustugumuz konu üzerine. Sabah uyandığımda biliyorum artık yazacak yada arayacak. En çok dua ederken garip birsey oluyor bir konuda kalben dua ederken sanki biri kalbime konuşuyor. Ya diyor ki kabul oldu. Yada vazgeç. En Son Annemin vefatından sonra dua etmiştim. Hissetmek istemiyorum reddediyorum diye. Uzun bir süre gerçekten hicbirsey hissetmedim. Taki bu karantina sürecinde yeniden meditasyon yapıncaya kadar. Sanırım meditasyon lar ile yeniden aktif oldu.

  • Merhabalar bana ölecek kişilerin hissiyatı düşüyor içime sizinki gibi fakat ölenler benim tanıdığım değil de benim tanıdıklarımın çevresindekiler oluyor. Ölümden önce o bahsettiğim yakınında ölüm olacak kişinin ismi durduk yere aklıma düşüyor. Hiç şaşmadı. Son iki yıldır sadece ölümün enerjisi geliyor artık rahatsız oluyorum, sonucunun ölüm olacağını bildiğimden artık insanlara bahsetmek istiyorum çevrene dikkat et demek istiyorum ama yapamıyorum unutuyorum zaman geçiyor bir şekilde sonra ölüm haberimi alıyorum. Lütfen meditasyon rehberinizi benle de paylaşın bende kendimi geliştirmek istiyorum. Umarım mesajımı görebilirsiniz

 • iyi akşamlar bende öngörü ve önsezi özelliği var biliyorum ben .....!Burcum ve yükselenim balık zaman zaman ben bile farkında olmadan sanki ilham gelir gibi hissederim hissettiklerim çıkar ; çevremdekilere söylediğim zaman hadi canım öyle şey olurmu diye ukalalık yapanlar belli bir süre sonra sen haklısın derler...;artık vazgeçtim ve bunu kimseye söylemiyorum içimde yaşıyorum sadece kendi bildiğim doğrular...! Çünkü insanlar işine geleni sever işine gelmeyeni reddeder......

 • Akrep burcuyum ve bir insana baktığımda onun nasıl bir insan olduğunu hemen anlayabiliyorum. Veya bir ortama girdiğimde oranın benim için iyi mi yoksa kötü mü olduğunu anlayabiliyorum. Atacağım adımlarda eğer bir başkasının beni etkilemesine izin vermemişsem benim için iyi imi kötü olduğunu anlayabiliyorum.

  Sitenizdeki doğum haritasında ruhsal yetenekler konusunu inceledim önsezi yeteneğimi destekleyen konumlar var. Size çok teşekkür ederim bunun ne olduğunu anlamakta zorlanıyordum. Henüz tam olarak kontrol edemiyorum ama yaşadıkça ve öğrendikçe bir şeyler değişiyor.

 • Bugün işten geldim ve direk odaya geçtim çok yorulmustum odaya kimseyi almadım gözlerim bi anda doldu ağlamaya başladım arkadaşım gelmiş annesigille içeride yemek yiyordu güle güle tabi benimde annem olmayınca moralim çok bozuldu durduk yere bi ağlama geldi agladikca ağlıyorum ama hiç durmuyor gözümden yaşlar arkadaşıma mesaj attim içimde çok kötü bi his var diye babannemi özledim bisey mi oldu içim çok daralıyor dedim oda pozitif yasa hayatı takma kafana dedi ve bi iki saate kardesimden haber geldi babannem yoğun bakıma yattı ölme riski var dedi

 • Geçtiğimiz günlerde hiçbir sebep yokken birden içimi bir sıkıntı kapladı kalbim sıkışmaya başladı ve nefes darlığı çekmeye başladım, daha önce de aynı şeyleri yaşadığımdan birşey olacağını biliyordum ama bu sefer sanki ne olacağı da içime doğmuştu. Arkadaşıma mesaj attım, mesaj şöyleydi, "içimde bir sıkıntı var ,ya sevgili yaptı ya da flörtü var " . Arkadaşım ise abartmam gerektiğini söyledi, lâkin ben daha önce de yaşadığım bu his nedeniyle emindim birşey olacağından ve ertesi gün başka bir arkadaşımla yaptığım muhabbette gerçekten de sevgili yaptığını öğrendim. Şimdi ise yine aynı şeyi hissediyorum. Içimde tarif edilemez bir sıkıntı mevcut. Nefes darlığı çekiyorum ve birşeyler olacağını hissediyorum. Bu özelliği geliştirmek, ondan önce de er yönüyle öğrenmeyi istiyorum. Bu özellik hakkında daha çok bilgi varsa benimle paylaşabilmenizi umut ediyorum.

 • Merhaba bende de hatırlayabildiğim iki şey oldu ama yazınızı okudum anlatılanla aynı olay mı bilemiyorum
  Annemin kuşları var sabah hava alsınlar diye terasa koymuştu normalde bende kuşları sevmediğimden hiç aklıma gelmez naptıkları o gün acaba üşüdüler mi diye düşündüm terasa bir çıktım kuşlar kafeslerinden çıkmış hemen birisini çağırdım yardıma hiçbiri kaçmadan yakalayabildik.
  Diğer olay ise bugün oldu. Benimde bir kedim var o salondaydı, bende odamda film izliyordum daha bitmeden salona gidip kedimi görmek istedim filmi bırakıp gittim yatıyordu biraz sevdim sonra severken eline baktım baya yara olmuştu çok üzüldüm tabii hemen bir şeyler yaptık.
  Bu hatırladığım yaşadığım olaylar normal mi yoksa sizin yazdıklarınızamı girer. Kuşları sevmediğim halde o an onlara bakmak istemem yada film daha bitmemişken kedinin yanına gidip kimse fark etmemişken benim etmem
  Birde ne kadar alakası var bilemem ama bu şans oyunlarındada genelde kazanıyorum arkadaşlarımla ailemle oynarken

  • Merhaba. Anlattıklarınızda konuyla ilgili evet. Bu gibi durumları bir çoğumuz yaşarız ama çok azımız dikkat ederiz.

 • Benimde icime babamın bağiracağinı gözlerim bağlı iken birinin bana varacağını hissttim arkadaşima düseceksin dedim düştü ve birinin bana ne diyecegi icimden gecti ve onu soledi

  • Ben iki kere rüyamda bazı şeyler gördüm ikiside gerçekleşti.Bir kere kardeşim arkadaşlarıyla oynuyordu bende onlara katılıyım dedim elimi toprağa koydum aklımda bazı şeyler belirdi .1 hafta sonra deprem olacak dedim ve oldu.Bi ara arkadaşımın notları içime doğmaya başladı sınav sonrası aklımda bir sayı beliriyodu ve doğru çıkıyodu 5 veya 6 gün sonra kesildi. Bazen içime kötü bi his doğuyo nefes alamıycak gibi oluyorum gözlerimden yaşlar geliyo bazen anlık bazen uzun sürüyo ve bi arkadaşım aklıma geliyo ona bişey olacakmış gibi hissediyorum. fiziksel olmasa da zihinsel açıdan zarar görüyo.Kendimi kötü
   Hissediyorum.Sizce normal mi bunlar ?

 • Merhabalar
  Benim şöyle bir sorunum var:
  Mesela bazı günler içime bir anda birşey düşüyor sanki etrafta bu gün başıma birşey gelicek hissettim diye dolanıyorum ve o gün içerisinde olmasa bile mutlaka ertesi gün başıma bir olay gelmiş olarak buluyorum kendimi.İyi olaylar için de aynı şekilde. Mesela bir sevdiğim aklıma gelsin o kişiden mesaj almış ya da o kişi aramış oluyor.Sanki içimde biri daha yaşıyor ve bana hissettiriyor gibi.Bu durum be korkutuyor biraz da.
  Bir de birşeyi çok beğendiğim zaman mutlaka o şeye bir zarar geliyor ya da bir insanla mutlu olup mutluluğumu dillendirdiğim zaman mutluluğum mutlaka bozuluyor.Bunun sebebi sizce ne olabilir ?

 • Merhaba :) hatırladıgım ilk hissetme olayı bayagı kucuk çocukken olmuştu annemden buzdolabının üstündeki çay makinesini istemiştim annem daha sandalyeye cıkıp ona doğru uzanırken aklımda kırılışını gördüm/düşündüm ve alırken elinden düşürüp kırmıştı. Bu bayagı kısa ve sıradan biliyorum ama bundan sonra bu yaşıma kadar (20) böyle küçük kücük pek çok şey hissettim bazıları gerçekten önemliydi ve düşük ihtimalli şeylerdi. Ara ara rüyalarım da çıktı ve klasik rüyalar değildi hatta bir tanesi hırsızlıktı. Neyse en son geçen haftalarda yemekhanede tek başıma otururken birden aklıma sadece 10sn lik bi senaryo geldi ben de olmaz bir şey diye önemsememiştim çünkü bayagı az ihtimalliydi bu da ama yaklaşık 10 dk sonra kapıdan o kişi girdi ve hissettiğim şeyler oldu
  Benim soracağım acaba ben hissetmiyorum da sadece böyle istediğim için o kişinin öyle yapmasını bilinçsizce etkilemiş olabilir miyim böyle bir şey mümkün mü

Son Konular

Cinler Telepatik İletişimi Nasıl Etkiler?

Cinler Telepatik İletişimi Nasıl Etkiler? Cinler telepatik iletişimi etkileyebilir mi? Cinler telepatik iletişime nasıl müdahale…

10 Aralık 2020

Okült Astroloji Hakkında Nazan Gönültaş ile Röportaj (3. Bölüm)

Okült Astroloji Hakkında Nazan Gönültaş ile Röportaj (3. Bölüm) Sayın Nazan Gönültaş ile Okült Astroloji…

28 Kasım 2020

Okült Astroloji Hakkında Nazan Gönültaş ile Röportaj (2. Bölüm)

Okült Astroloji Hakkında Nazan Gönültaş ile Röportaj (2. Bölüm) Sayın Nazan Gönültaş ile Okült Astroloji…

23 Kasım 2020

Okült Astroloji Hakkında Nazan Gönültaş ile Röportaj (1. Bölüm)

Okült Astroloji ve Esma Çalışmaları Hakkında Nazan Gönültaş ile Röportaj 1. Bölüm Konuya Giriş. Okült…

18 Kasım 2020

Doğum Haritasında Dikkat Edilmesi Gereken Konumlar

Doğum Haritasında Dikkat Edilmesi Gereken Konumlar Ruhsal yeteneklerimizi geliştirmeden önce veya paranormal çalışmalarda bulunmadan önce…

15 Kasım 2020

Doğum Haritasında Medyum Özelliği Kazandıran Konumlar

Doğum Haritasında Medyum Özelliği Kazandıran Konumlar Doğum haritasında medyum özelliği ve yeteneği kazandıran konumlar hangileridir?…

28 Ocak 2020