Prekognisyon ve Premonisyon

Premonisyon Önsezi Gelecekteki Olayları Hissetme

Premonisyon Önsezi Gelecekteki Olayları Hissetme

Premonisyon Önsezi yeteneği ile olacak bir olay henüz olmadan nasıl hissedilir? Önsezi yeteneği nasıl geliştirilebilir?

Premonisyon (Önsezi) Nedir? Olacak, yaşanacak ve olma ihtimali olan olayların önceden hissedilmesi olarak tarif edilir. Önsezi veya Durusezi olarak ta ifade edilebilir. Ruhsal hassasiyetleri yüksek olan insanlarda görülen özelliklerden biridir. Doğuştan gelen bir özellik olabileceği gibi sonradan da ortaya çıkabilir. İnsanın iç dünyasını zorlayan bir özelliktir. Prekognisyon gibi netlik yoktur, hisler hakimdir. Günlük yaşamda olan olaylar ve duygular, iç aleme dolan hislerle karıştığında iç özgürlüğünü elde edememiş olanlarda büyük bir karmaşaya neden olabilir.

Premonisyon Önsezi, Gelecekteki Olayları Hissetme

Prekognisyon olayları rüyada ve gün içerisinde alıcı konumunda iken doğrudan film izler gibi görürken, Premonisyon (önsezi) içine doğan hislerle birşeylerin olabileceğini hisseder. Algılar herkeste net olmaz. Hisler telepatik algı ile içe doğar tanımlanamayabilir. Daha önce hiç algılanmayan bir koku gibidir. Sadece benzerliklerle, Bilinen duygularla tarif edilebilir. Her his birbirinden farklılıklar gösterebilir. Görüntüsü ve sesi olmayan, hissederek yaşadığınız bir film gibidir.

Kötü, güzel ve şaşırtıcı birşeyler olacağı şeklinde yorumlanabilir. Kişide Premonisyon (Önsezi) özelliği gerçekten varsa bir süre sonra hissedilenler ortaya çıkar. Bu özelliğin tam olarak olmadığı insanlar algıladıkları her hissi, duygularını ve mantıklarını da karıştırarak yorumlamaya çalışırlar. Bu durumda ilk içlerine doğanın doğru, yorumlama anından itibaren de yanlış olma ihtimali ortaya çıkar.

Bu durumda olanlar hislerini yorumlayarak başkalarına anlatmamaya çalışmalıdırlar. İnsanlar olabilme ihtimalini göz önünde bulundurarak karar almaya başlayabilirler, olanlardan sizin sorumlu olmanıza ortam hazırlanır. Doğuştan premonisyon yani önsezi yeteneğinizin ne kadar yoğun olduğunu öğrenmek için Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları linkine bakabilirsiniz.

Mutlak ve Mutlak Olmayan Olaylar Bilgisi

Algıları net alabilenler, kendilerini geliştirenler aldıkları hislere yoğunlaşarak doğru bilgilere ulaşabilirler. Ancak olacak olayların her zaman gerçekleşmesi söz konusu olmayabilir. Olayların olması mutlak ve muğlaklık taşır. Kesin ve mutlak olanlar açık değildir. Olma ihtimali yüksek veya az olabilir, olaylar erken veya geç olabileceği gibi hiç olmayabilirde.

Dahil olmadığınız bir akıntı içerisinde akıntının varlığını ve olabilecekleri; olasılıkları değerlendirerek öngörebilirsiniz ama akıntının nerede nasıl sona ereceğini bilmek mümkün değildir. Bunu bilebilmek için akıntının başladığı yerden bittiği yere kadar tüm güzergahı bilmeniz gerekir. Bir olaylı tam doğrulukla bilebilmeniz için sizinle ilgili herşey hakkında bilgi sahibi olmanız ve sayısız tüm olasılıkları değerlendirebilmeniz gerekir.

Bir arkadaşınızla ilgili olan olay hakkında mutlak bilgi sahibi olmak için sadece arkadaşınızı tanımanız yeterli değildir. Onun hayatını, hayat içindeki gidişatını değiştirebilecek tüm nesneleri ve canlıları da tam olarak bilmelisiniz. Yanınıza gelirken, önüne çıkan bir kedi korkmasına neden olup yere düşebilir, bir sinek rahatsız ettiği için elini sineğe doğru sallar o sırada orada bulunan bir başkası bu hareketi kendisine karşı bir hareket olarak algılar ve kavga çıkar.

Ayrıntılar ve Olasılıklar

Yere düşeceğini bilebilmeniz için arkadaşınızın nelere nasıl tepki verdiğini bilmeniz gerekir. Neler olduğunda düşer veya düşmez? Nelerden korkar, hangi korkuda tepkisi ne olur? Bunu net olarak bilebilmeniz için doğduğu andan itibaren tüm hayatını bilmelisiniz. Hangi korkuya neler sebep oldu? Etrafında kimler onu nasıl etkiledi? Hangi cümleler, hangi sesler, hangi müzikler, hangi filmler, hangi arkadaşları, akrabaları nasıl etkiledi? Tüm bunları bilmelisiniz ki tüm olasılıkları net olarak değerlendirme imkanınız olabilsin.

Kedinin oradan geçme zamanını bilebilmeniz, el hareketini yanlış anlayan ve kavgaya sebep olan kişinin orada, o hareketi o anda görme ihtimalini bilmeniz, iki örnekteki tüm nesneleri ve canlıları tanımanız, hava olaylarını hesaba katmanız, o an bir göktaşı düşüp düşmeyeceğini bilmeniz gerekir. Eğer biraz daha ayrıntıya girerseniz tüm insanlar birbirleri ile bağlantılı olduğu için tümü hakkında bilgi sahibi olmanız yani insanın kaynağına kadar inmeniz gerekir. Bu durum tüm maddeler ve canlılar içinde geçerlidir. Isı maddeyi nasıl etkiler, hangi etki hangi sonuçları ortaya çıkartır!…

Ayrıntılar abartılı! biliyorum, konunun ne kadar hassas bir konu olduğunu anlatmaya çalıştım. Sadece basit bir konu üzerine oluşturulan bir teorinin ne kadar ayrıntıya indiğini görüyorsunuz. Premonisyonların net olmayan sezgiler üzerine yapacakları yorumların tutarlılığı da bu ayrıntılarla ilgili.

Premonisyon (Önsezi) ve Prekognisyon (Öngörü)

Premonisyon (Önsezi) özelliği yani olacakları önceden hissetme özelliği, prekognisyon özelliğine göre yanılma ihtimali daha yüksek bir özelliktir. Prekognisyon olayı izlediği için zamanını bilemeyebilir, olay gerçekleşmeyebilir, değişim olabilir ama yanılma ihtimali daha düşüktür. Yanılma ihtimali bir üst paragraftaki olasılıkların çokluğuna ve olaya müdahil olanların seyrine göre değişiklik gösterir.

Premonisyonlar hassas bir yapıya sahip oldukları için başkalarından etki almaya açık olabilirler. Gelen bir hissi değerlendirirken yalnız olmaları önemlidir. Hisse yoğunlaşarak aynı hissi yakalayıp içinde yer almaları ayrıntılara ulaşmalarında yardımcı olabilir. Astrolojik etkiler bu özelliğin doğuştan ortaya çıkmasında ilgilidir.

Premonisyon Önsezi Yeteneği Nasıl Geliştirilebilir?

Olacakları önceden sezme özelliği özellikle balık burcu etkisinin yoğun olduğu konumlarda görülür. Bu etki yapısı itibari ile ruhsal etkileşimi artırdığı için tüm insanlardan olumlu veya olumsuz etkilenmeye açıktır. Girilen ortamlardan, birlikte olunan insanlardan, hakkında konuşulanlarda ve hemen her türlü enerjilerden etki almaya müsait bir yapıları vardır. Bu konuda neler yapmaları gerektiği Psişik İnsanların Özellikleri ve Ruh Halleri konusunda ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. O konuyu dikkat bir şekilde okumalarını öneririm.

Eğer tarif edemediğiniz hislerle ne yapacağınızı bilemez bir durumda iseniz ilk yapmanız gereken bir süre yalnız kalıp ruhsal bütünlüğünüzü sağlamak olmalıdır. Ruhsal Gelişimde Yalnızlık Etkisi ve Yapılması Gerekenler konusunda anlatılanlar daha çok ruhsal sezgileri gelişmiş ancak bunları kontrol edemedikleri için yaşamları sis bulutunun arkasında kaybolmaya başlamış olanlar içindir.

Önsezi yeteneği nasıl geliştirilir?

Önsezi Yeteneğinizi Geliştirmek için

Bir süre yalnız kalın

Altta linki verilen transa geçiş çalışmasını uygulayın

Hislerinize ve bu hislerin kaynağına odaklanmaya çalışın.

Hislerinizle ilgili “bilinç” oluşturmaya çalışın. Kelimeler, isimler, günler ve aylar gibi belirleyeceğiniz kavramlar üzerine yoğunlaşarak “serbest çağrışım” (müdahale etmeden izleme) yoluyla müdahale etmeden gelen hisleri algılamaya çalışın.

Net olan hislerinizi not alın. Hangi zamanlarda ve durumlarda içinize doğan hisler daha doğru ve kesin bunlar üzerine odaklanmaya çalışın.

Hislerinizi yapacağınız planlı çalışmalarla denetim altına almaya çalışın.

Sahip olduğunuz özellikleri genişletmek ve geliştirmek için Transa Nasıl Geçilir ve İmajinasyon kategorisi altındaki konularda yer alan teknikleri gözden geçirebilirsiniz.

Akıldan Geçenlerin ve Düşünülenlerin Gerçekleşmesi

Akıldan geçen herşey gerçekleşir mi? Bir olay gerçekleşmeden önce hissedilebilir mi? Premonisyonların yani önsezi yeteneği olanların sıklıkla yaşadıkları durumlardan biri de “bir olay gerçekleşmeden önce o olayın olacağı ile ilgili hislerin içlerine doğmasıdır” eğer bu yeteneğe sahip olanlar önsezilerine yeterince güvenmiyorlar veya aldıkları etki fazla güçlü değilse bu hisler kısa bir an içlerine doğar ve sonra kaybolur.

Önsezi yeteneği güçlü olanlar ise duygusal anlamda etkilenecekleri, şaşıracakları, sevinecekleri ve üzülecekleri olayları önceden hissederler ve çoğu zaman da bunu “hissediyorum bir şey olacak“, “neler olacağını önceden hissedebiliyorum“, “başıma gelecekleri önceden hissedebiliyorum, anlayabiliyorum“, “başkalarının ne söyleyeceğini önceden biliyorum, hissedebiliyorum” şeklinde ifade ederler.

Bazıları yaşayacakları olayların nasıl olacağını, neler olabileceğini, kimlerin nasıl etkileneceğini de önceden hissederek bilebilirler. Bu kategoride yer alanlar, arkadaşlarının veya iletişim halinde oldukları insanların “bir şey söylemeden önce ne söyleyeceğini de hissedebilirler“. Bu hissediş eğer kendilerinde telepati yeteneği de varsa doğrudan zihinden geçen cümlenin algılanması şeklinde, telepati yeteneği yoksa sadece “bir şeyler söyleyeceğini hissetme” şeklinde yansıyabilir. Hissedişler kelime veya cümle şeklinde değil sadece ruhsal hissediş şeklinde gerçekleşir.

Önsezi, Premonisyon Yeteneği Olanların Özellikleri

Aşağıdaki özelliklerden bir kısmı sizde varsa önsezi yeteneğiniz var demektir

 • Bir kişinin bir yerde olacağını hissetmek
 • Bir şeyler olacağını önceden hissetmek
 • Telefonun çalacağını veya kapının çalınacağını hissetmek
 • Elektriklerin kesileceğini veya bir aletin bozulacağını önceden hissetmek
 • Olayın sonuçlarını önceden hissetmek
 • Gününüzün nasıl geçeceğini hissetmek
 • Gördüğünüz insanlarını size ne söyleyeceğini önceden hissetmek
 • İyi veya kötü bir olay gerçekleşmeden önce kendinizi iyi veya kötü hissetmek
 • Kaza olacağını önceden hissetmek

Premonisyon ile İlgili İlginizi Çekebilecek Konular:

Gelecekte olabilecek kesinleşmemiş olaylarla ilgili görüşleri, öngörüleri konu alan: Prekognisyon Olacakları Görme
Doğum haritanızda hangi konumlarda Premonisyon ve Prekognisyon yeteneğiniz olabileceğini öğrenebileceğiniz: Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

 

Premonisyon Önsezi Gelecekteki Olayları Hissetme

www.parapsikoloji.net

16 Eylül 2017

Bu yayın en son güncelleştirildi 20 Ekim 2020 17:00

Elif Sude

Yorumları Göster

 • Son bir kaç yıldır cok net bir sekilde (cogu zaman) olacak seyleri birinin nerde oldugunu biriyle ilerde aramda nolucagını insanların da ne hissettiklerini kapıyı kimin caldıgını yada telefonun caldıgında bazen kimin aradıgımı onceden hissediyorum olacak olayları oncedek gorucegim kisileri nerde gorucegime kadar hissediyorum ne kadar zaman ıcinde gorucegime kadar ve ozellikle hissettifim kisiler aramda baglar kurdugum insanların dusunceleri vb hissediyorum bazen bag kurmadıgım insanların bile gorcegimi biliyorum ve goruyorum daha bir kez bile yanılmadım ve bunu gelistirmwk icim birsey yapmadım ama son zamanlarda eskisi kadar cogu seyi hissetmiyorum sanırım bi aralar kendimden bu özellik yuzunden nefret etmistim herseyi hissettifim icim özellikle kötü seyleri surekli mide bulantısı bile yasadım bu yuzden ve hissetmemek istiyordum birini görcegimi hissetcegimdw moralim bozuluyordu asla yanılmıyordum ve sanırım hislerimi kendime kapadım bu yuzden artık eskisi kadar hissetmiyorum peki yine hislerimi kendime acsam bu konuda kendimle barıssam eski haline döner miyim yardımcı olun lutfen

  • Bu konuda kendinize bir hedef belirleyebilirsiniz. "kendim ve diğer insanlar için yararlı olacak konularda kullanmak istiyorum" gibi. Niyet ne olursa sonuçta o olacaktır. Bilinmeyen bir şey insana sıkıntı verir. Yeteneğinizin farkında olmanız güzel bir şey bundan sonraki aşama bu yeteneği faydalı bir şekilde kullanabilmek olabilir. Ancak bu noktada niyette nefsiniz adına kullanmak "bende bu özellik var, herkes bilsin, bana saygı duysun, taktir etsin, alkışlasın" tarzı düşünceler olmamalı. Aksi taktirde bir süre sonra tekrar aynı şeyleri yaşamaya başlarsınız. İyi yönde kullanabileceğinize inanıyorsanız yaşamınızı, beslenmenizi ve düşünceleriniz buna göre programlayın. Düşünce hangi yönde ilerlerse yaşamımız da o yönde değişime uğrayacaktır.

 • Benim sanırım böyle bir yeteneğim var bir olay olmadan önce içime bir şeylerin olacağı doğuyor ve sonra oluyor ama çok kısa bir an bazen de bir şeyi tahmin ediyorum ama bilerek değil içimden geliyor ve tahmin ediyorum sonra doğru çıkıyor fakat bilerek bir şeyleri tahmin edince yanlış çıkıyor

 • Merhaba ben bu hissetme duygusundan kurtulmak istiyorum. Kötü bir şey olacağı zaman hissediyorum ve içime sıkıntı giriyor nefes almakta zorlanıyorum. Hissettiğim her şey çıkıyor. Çok kötü bir duygu bu hisleri nasıl engelleyebilirim. İstemiyorum bundan kurtulmam lazım lütfen yardımcı olun.

  • Merhaba.
   Doğuştan gelen özelliklerin etkilerini ortadan kaldırmak güç olsa da imkansız değildir. Bu özelliği istemediğinizi zihnen içinizden geçirin. Bu özellikle ilgili hiçbir sonucu dikkate almayın. Sıradan sebep sonuç ilişkisi olarak karşılayın. Dikkatiniz o noktada kaldığı sürece güçlenecek ve sizi etkileyecektir. Dikkatinizi o noktaya yöneltmeyin. Pencereden bakın ama gördüklerinize, hissettiklerinize takılıp kalmayın.

 • ben gerçekten böyle bi şey olduğunu bilmiyordum şimdi bir araştırayım dedim ve inanılmaz garip, çok uzun zamandır her şeyi hissedebiliyorum ölcek olanlar bir hafta önce kadar aklıma düşüyor veya birini aklımdan geçirdiysem o kişiyi mutlaka bir saate görüyorum ya da düşündüğüm kişinin örneğin hangi kafede oturduğunu hissediyorum.Fal baktım bir kaç kez ve olacakları görmüyorum ama olacakları bi şekilde hissediyorum aklımdan geçiyor çok garip şeyler ne düşündüysem oluyor ve kafayı yicek gibi oluyorum bunu nasıl kontrol edebilirim

 • Önsezilerim bir çok olayı önceden algılamamı sağlıyor ancak o kadar uzak ve etkisiz ki adeta km'lerce uzaktan geçip gidiyorlar. Bir çok olayda, evet önceden hissetmiştim diyorum. ama hep geç oluyor. Geliştirmek için neler yapabilirim?

  • Büyük ihtimalle ruhsal hassasiyetinizden dolayı başkalarının etkisi altında kalıyor olabilirsiniz. Sizi olumsuz etkileyen insanlardan uzak durun. Bir konu hakkında ilk hissettiklerinizi not alın. Bu durumu bir beceri olarak değil de size bu hayattaki zayıf yönlerinizden dolayı zor durumda kalmamanız için verilmiş bir araç olarak görün.

   Bir olay veya durum karşısında çevrenizin ve diğer insanların görüş ve önerilerinden önce kendi iç dünyanıza yönelin. Diğerlerinin etkisini devre dışı bırakmaya çalışın. Ruhsal hassasiyeti fazla olan insanlar diğer insanları kırmamak için kendilerini kırarlar. İnsanları kırmamak ile kendi yaşamınıza yön vermeyi lütfen birbirine karıştırmamaya çalışın. İnsanlar için yararlı olmak istiyorsanız öncelikle kendinize yararlı olmayı öğrenmeniz gerekir.

   Nasıl Transa Geçilir? Derin Transa Geçiş, Alfa Teta Evresi konusunda anlatılan uygulamayı yaparak zihninizde olması gereken sizi hayal edin. Kendinize değer verdiğinizde ve başkalarından önce kendi iç sesinize kulak vermeye başladığınızda sezgilerinizi daha güçlü hissetmeye başlayacaksınız.

 • Son günlerde olacak olanları yoğun hissetmeye başladım, rüyamda da görüyorum ayrıca…. Benim kadar yoğun deneyimleri olan sadece iki kişi ile tanıştım Türkiye’de, onlar da artık delirme noktasına yaklaşmışlardı ama kendileri ile konuştuğumda bazı noktalarda benden ileride bazılarında ise benden geride olaylarda rahatladılar.. çünkü bu öyle bir lanet ki kimseye anlatamazsın çünkü anlamazlar…. Ama sen onların beyinlerini okursun… şimdi olga ile anna’ yı bekliyorum… dün rüyamda gördüm bugün tanıştım..bakalım ileri aşamaları ne olacak .. şaka gibi…ama alıştık artık..

 • Ve önceden başarılı telepatiler yapar imgeleme yi bildiğiniz film gibi izleyebilirdim. Uzun süredir yapmayın ca koptum galiba. Şimdi imgeleme de ve odaklanmada zorlanıyorum. Yeniden o enerjiyı nasıl yakalarim?

  • Düşünce enerjiyi çeker, kapalı kanalları açar. Düşünmek ve çaba göstermek sahip olduğunuz özelliklerin tekrar ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Ancak astrolojik olarak daha önce aldığınız etkiler şu an yoksa mesela sizde önsezi yeteneğinin ortaya çıkmasını sağlayan gezegen konumları etkisini azaltmışsa veya madde-mânâ dengesi madde yönünde değişmişse (çok kazanma, sahip olma, biriktirme, hırs yapma) bir süre çaba göstermeniz gerekir.

   Sizin durumunuz yıllardır araç kullanmayan birinin tekrar şoför koltuğuna oturması gibidir. Aradan geçen zamanda bedeninizde, zihninizde ve ruh dünyanızda çok değişiklikler olmuştur. Oturduğunuz araç yeni nesil bir araçsa ister istemez bir bocalamaya ve ne yapacağınızı bilememenize neden olabilir. Ama neticede bir süre sonra aracı kullanırsınız.

   Prekognisyon Öngörü Yeteneği Nasıl Geliştirilir? konusunda geçen uygulamayı hemöngörü hem de önsezi için uygulayabilirsiniz.

   Transa Nasıl Geçilir? konusundaki uygulamayı yaparak ruhsal derinleşme sağlayabilirsiniz. Çok faydasını göreceğinize emin olabilirsiniz.

 • Yıllardır yaşadığım durumların ne olduğunu anlayamamistim. Hislerim kuvvetli diyordum sadece. Siz bugün dogum haritamı yorumlaya na kadar. Artık neden olduğunu biliyorum. Ve bu bazen benim için çok zor oluyor. Kuzenimin vefat edeceği 1 gece önce rüyamda gösterildi. Annemin vefatı yine aynı gece hissettim hatta dillendirdim. Kavga edip kuş olduğum arkadaşım eğer o gün bana yazacaksa konuşmaya çalışacak sa (en Son bu oldu ) bir gece önce rüyamda o kişiyi görüyor konuşuyorum kustugumuz konu üzerine. Sabah uyandığımda biliyorum artık yazacak yada arayacak. En çok dua ederken garip birsey oluyor bir konuda kalben dua ederken sanki biri kalbime konuşuyor. Ya diyor ki kabul oldu. Yada vazgeç. En Son Annemin vefatından sonra dua etmiştim. Hissetmek istemiyorum reddediyorum diye. Uzun bir süre gerçekten hicbirsey hissetmedim. Taki bu karantina sürecinde yeniden meditasyon yapıncaya kadar. Sanırım meditasyon lar ile yeniden aktif oldu.

  • Nuriye Hanım, şanslısınız 1 günden bahsediyorsunuz.. ben ölecek olanı 6 ay öncesinden biliyorum… bunu yüzlerinde görüyorum.. şimdilerde rahmetli olan büyüklerim ile başladı, yaklaşık 20 yıldır devam ediyor . yüzlerinde ölümü görüyorum.. daha doğrusu öleceklerini…görmemek için de elimden geleni yapıyorum bazılarına.. çok sevdiğiniz insanların yüzüne bakamamak nasıl bir şey bilir misiniz?… şanslısınız, şükredin..

  • Merhabalar bana ölecek kişilerin hissiyatı düşüyor içime sizinki gibi fakat ölenler benim tanıdığım değil de benim tanıdıklarımın çevresindekiler oluyor. Ölümden önce o bahsettiğim yakınında ölüm olacak kişinin ismi durduk yere aklıma düşüyor. Hiç şaşmadı. Son iki yıldır sadece ölümün enerjisi geliyor artık rahatsız oluyorum, sonucunun ölüm olacağını bildiğimden artık insanlara bahsetmek istiyorum çevrene dikkat et demek istiyorum ama yapamıyorum unutuyorum zaman geçiyor bir şekilde sonra ölüm haberimi alıyorum. Lütfen meditasyon rehberinizi benle de paylaşın bende kendimi geliştirmek istiyorum. Umarım mesajımı görebilirsiniz

 • iyi akşamlar bende öngörü ve önsezi özelliği var biliyorum ben .....!Burcum ve yükselenim balık zaman zaman ben bile farkında olmadan sanki ilham gelir gibi hissederim hissettiklerim çıkar ; çevremdekilere söylediğim zaman hadi canım öyle şey olurmu diye ukalalık yapanlar belli bir süre sonra sen haklısın derler...;artık vazgeçtim ve bunu kimseye söylemiyorum içimde yaşıyorum sadece kendi bildiğim doğrular...! Çünkü insanlar işine geleni sever işine gelmeyeni reddeder......

 • Akrep burcuyum ve bir insana baktığımda onun nasıl bir insan olduğunu hemen anlayabiliyorum. Veya bir ortama girdiğimde oranın benim için iyi mi yoksa kötü mü olduğunu anlayabiliyorum. Atacağım adımlarda eğer bir başkasının beni etkilemesine izin vermemişsem benim için iyi imi kötü olduğunu anlayabiliyorum.

  Sitenizdeki doğum haritasında ruhsal yetenekler konusunu inceledim önsezi yeteneğimi destekleyen konumlar var. Size çok teşekkür ederim bunun ne olduğunu anlamakta zorlanıyordum. Henüz tam olarak kontrol edemiyorum ama yaşadıkça ve öğrendikçe bir şeyler değişiyor.

Son Konular

Telepati ile Bir Başkası Etkilenebilir mi?

Telepati ile Bir Başkası Etkilenebilir mi? Telepati ile bir başkası etkilenebilir mi? Telepati, diğer insanları…

24 Eylül 2021

Bir Başkasının Bize Telepati Yaptığını Nasıl Anlayabilirsiniz?

Bir Başkasının Bize Telepati Yaptığını Nasıl Anlayabilirsiniz? Bir başkasının bize telepati yaptığını nasıl anlayabiliriz? Bizim…

14 Eylül 2021

Güvenli Telepati ve Koruma Kalkanı Oluşturma

Güvenli Telepati ve Koruma Kalkanı Oluşturma Güvenli bir telepati nasıl yapılır? Telepati verilerini dış etkenlerden…

29 Ağustos 2021

Cinler Telepatik İletişimi Nasıl Etkiler?

Cinler Telepatik İletişimi Nasıl Etkiler? Cinler telepatik iletişimi etkileyebilir mi? Cinler telepatik iletişime nasıl müdahale…

10 Aralık 2020

Okült Astroloji Hakkında Nazan Gönültaş ile Röportaj (3. Bölüm)

Okült Astroloji Hakkında Nazan Gönültaş ile Röportaj (3. Bölüm) Sayın Nazan Gönültaş ile Okült Astroloji…

28 Kasım 2020

Okült Astroloji Hakkında Nazan Gönültaş ile Röportaj (2. Bölüm)

Okült Astroloji Hakkında Nazan Gönültaş ile Röportaj (2. Bölüm) Sayın Nazan Gönültaş ile Okült Astroloji…

23 Kasım 2020

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.

Devamını Oku