Biyokinezi Nedir? Biyokinezi Yapmak İçin Bilinmesi Gerekenler

Biyokinezi Nedir? Biyokinezi Yapmak İçin Bilinmesi Gerekenler

Biyokinezi Nedir? Biyokinezi Yapmak İçin Bilinmesi Gerekenler

Biyokinezi nedir? Biyokinezi yapabilmek için bilinmesi gerekenler nelerdir? Biyokinezi ile gerçekten göz rengini, saç ve ten rengini değiştirebilir miyiz? Biyokinezi ile boy uzatılabilir mi?

Biyokinezi Nedir? Biyokinezi, bedenimizde istemli veya istemsiz meydana gelen değişimleri konu alan alandır. Değişimler daha çok renk ve şekil değişiklikleri ile ilgilidir. Biyo (bio) doğal, kinezi ise enerji ile ortaya çıkan hareket anlamlarına gelir. Biyokinezi, istemsiz durumlarda hastalık, kaza veya sebebi bilinmeyen değişimleri; İstemli durumlarda ise düşünce ve hayal gücü ile oluşturulan doğal değişimleri konu alır.

Biyokinezide istemli değişimler sadece düşünce ile gerçekleştirildiği ve başka bir dış müdahale yapılmadığı için doğal değişim olarak adlandırılabilir.

İstemsiz Biyokinezi Nedir?

Bizim irademiz dışında meydana gelen değişimlerdir. Boyumuzun uzaması, yaşlılıkla birlikte kısalması, geçirdiğimiz rahatsızlıklardan dolayı bedenimizde meydana gelen renk ve şekil değişiklikleri, saçların stres, hastalık veya yaşlılıkla birlikte beyazlaması, yaşanan ani şoklarda ortaya çıkan değişimler bu alanda yer alır.

Büyük bölümü dna ve genetik kodlarla ilgilidir.

Biyokinezide İstemsiz değişimler

 • kaza,
 • ağır hastalıklar,
 • tedavi amaçlı ilaç kullanımları,
 • şok geçirme,
 • stres,
 • depresyon,
 • travma

ve sebebi bilinmeyen nedenlerden ötürü ortaya çıkar. İstemsiz değişimlerde iç ve dış etkenler bilinç olmadan harekete geçer ve değişimlere neden olur.

Biyokinezinin asıl konusu olan istemli yani bilinçli yapılan değişimler ise telkin, imaj kurguları ve sistemli yapılan tekrarlarla mümkün olur.

İstemli Biyokinezi Nedir?

İrademizle meydana gelen gelen değişimlerdir. Bilinç ve düşünce değişimlerde etkilidir. Bu değişimlere göz, saç ve ten rengimizde meydana gelen değişimler, kemik yapımızda oluşturulan değişimler örnek gösterilebilir. Bir başkasının bedeninde görüp çok beğendiğimiz izlerin bizde de ortaya çıkması bu değişimlerin en doğal halidir.

İstekler düşüncelerimizi, düşünceler hayallerimizi ve hayallerimiz de iç mekanizmaları tetikleyerek doğal bir değişim sürecinin yaşanmasına olanak sağlar.

Biyokinezi ve Teta Dalgaları

Biyokinezi Frekansı Nedir?

Gerçekte biyokinezi frekansı diye bir frekans yoktur. Ancak subliminal mesajlar içeren biyokinezi ile ilgili telkin müziklerinde istenilen değişikliklerin yapılabilmesi için yapay alfa dalgaları ve teta beyin dalgaları kullanılabilir. Çalışmanın adından dolayı içeriğe uygun olarak kullanılan teta dalgalarının 4-8 hz aralığındaki frekansları “biyokinezi frekansı” olarak tanımlanabilir. Örnek düşük, orta ve yüksek teta sesleri için Teta Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım Alanları konusuna bakabilirsiniz.

İstemli değişimlerde isteklerin gerçek bir algıya dönüştürülebilmesi için güçlü bir telkin ve imajinasyona ihtiyaç duyulur. Buda ancak alfa dalgaları ile başlayan teta evresinde mümkün olur. Teta dalgaları ile başlayan evrede telkinler ve oluşturulan imajlar gerçek olarak algılanabilir.

Bu evrede meydana gelen değişiklikler dna değişimlerine varan etkiler meydana getirebilir.

Biyokinezi ile Göz Rengi Değişir mi?

Biyokinezi ile Göz Rengi Değiştirme

Evet biyokinezi ile göz rengi değişebilir. Ancak değişim meydana gelmesi için sebepler gerekir. Gerçekçi sebepler yoksa isteklerin “gerçek” olarak algılanması sağlanmalıdır. Bu durum hipnoz altında verilen telkinlerle, Teta evresinde yapılan telkin ve imajinasyon çalışmaları ile mümkün olabilir.

Doğal değişimler bilinçli bir çaba ile de gerçekleştirilebilir. Bunun için değişim isteyenin alfa dalgası ile başlayıp bilinç açık olduğu halde teta evresine girerek bu evrede kalması gerekir. Teta evresinde verilen telkinler ve kurgulanan imajlar, beta ve alfa evrelerinde yapılan çalışmalardan daha etkilidir.

İstemsiz değişimlerde göz bebeğindeki renk değişimi daha çok hastalık, stres, ani şoklar, kullanılan ilaçlar, tüketilen besinler, sıkıntı ve stresten dolayı pigmentlerin etkilenmesi ile ortaya çıkar. Değişimler kalıcı veya geçici olabilir.

Biyokinezi ile göz renginin nasıl değiştirilebileceğini ve neler yapılması gerektiğini ….. linkinden öğrenebilirsiniz.

Biyokinezi ile Saç ve Ten Rengi Değiştirilebilir mi?

Biyokinezi ile Saç ve Ten Rengi Değiştirme

Biyokinezi ile saç ve ten rengi istemsiz olarak stres, ani şoklar, güneş ışığına maruz kalınması veya uzun süre güneş görülmemesi, tüketilen besinler, bedenin yaşlanması ve bazı hastalıklarla birlikte doğal süreçte gerçekleşmektedir. Varolan bir mekanizma dışarıdan alınan maddeler (hastalıklar nedeni ile alınan ilaçlar vb.) veya biyokinezi teknikleri ile de gerçekleştirilebilir.

Hipnoz altındaki bir insana “eline kızgın bir demir bırakıldı ve yüksek ısıdan elin kızardı” denilerek sadece bir kalem bıraktığınızda bilinçaltı bunu gerçek olarak algılayarak acı çekecek ve kalemin bırakıldığı yer kızararak su toplamaya başlayacaktır. Gerçekte eline soğuk bir kalem bırakıldığı halde teninin kızarmasını, renk değiştirmesini ve su toplamasını sağlayan düşünce ve hayalleri gerçeğe dönüştürme mekanizması biyokinezide saç ve ten rengi değiştirilmesinde de kullanılabilmektedir.

Ancak saç rengi değişimi, ten rengine göre daha uzun bir süreçte meydana geleceği için uygulanan teknikler, verilecek telkinler ve imajinasyon çalışmaları buna uygun hazırlanmalı, özel beslenme programları ile desteklenmelidir.

Biyokinezi ile Boy Uzatılabilir mi?

Biyokinezi ile Boy Uzatma

Biyokinezi ile boy uzatma, kemik yapısındaki değişimler, pigmentlerde meydana gelen değişimlerden daha farklıdır. Kemik yapısındaki değişimler zaman ayarlıdır, belli bir yaşa kadar devam eder ve sonrasında en az seviyeye iner veya tümüyle durur.

Biyokinezi ile boy uzatma konusunda ek olarak telkin ve imaj kurguları ile birlikte fiziksel çaba ve uygun beslenmede gereklidir. Kemik dokusunda meydana gelen değişimler teta evresinde genetik yapı ile dna’ların telkin ve imajinasyonla yeniden programlanması ile mümkün olabilir. Ancak kemik dokusundaki değişimler özellikle boy uzaması ile ilgili yapılan egzersizler veya masajlarla da desteklenmediğinde sürdürülebilir süreden daha uzun bir süreçte gerçekleşebilir.

Biyokinezi çalışmaları ile boy uzatmak, kemik yapısındaki gelişimin genetik yapıda belli bir zaman dilimi ile sınırlı olmasından dolayı teta evresinde kemik gelişiminin devam ettiği evreye geri dönülmesi veya verilecek telkinlerin zaman sınırını ortadan kaldıracak nitelikte olması gerekir. Bu durumda da başarılı olunsa dahi birbirine bağlı olan genetik yapıda dengenin bozulma ihtimalinden dolayı, telkin ve imajinasyon çalışmaları, kontrolsüz bir gelişim veya farklı sorunların ortaya çıkma ihtimali gözönüne alınarak yapılmalıdır.

Boy Kaç Yaşına Kadar Uzamaya Devam Eder?

Doğal boy uzamasının 20-21 yaşlarında durmasından dolayı, Boy uzaması ile ilgili çalışmalar ne kadar erken yaşta başlarsa sonuçlarda o kadar erken ve hızlı alınabilir. Boy uzaması durduğunda sürecin tersine çevrilmesi ve sonuç alınması daha zor olacaktır.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri …… linkinden edinebilirsiniz.

Biyokinezi Yapmak Kolay mıdır?

Değişim için yola çıkanların büyük kısmının beklentileri kısa sürede ve kolay sonuç almaya odaklı olduğu için başarılı olamaz.

 • Sadece denemek için çaba sarfedenler,
 • yeterli motivasyona sahip olmayanlar,
 • motivasyonlarını sürdüremeyenler ve

sabredemeyenler için biyokinezi yapmak zordur.

Eskiden tek bir bilgi için ülke ülke dolaşan insanlar, günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve hayatın akışındaki hızlanma nedeniyle kısa sürede sonuca odaklı hale geldi. Her istenilenin, tek bir tuşa basılması kadar kısa sürede gerçekleşmesine alışmış bir zihnin, uzun süre bir konuya odaklanarak sonuç almak için sabredebilmesi özellikle günümüzde çok zordur.

Bu durum ancak ihtiyaç ve motivasyon şiddetinin mevcut bakış açısını değiştirebilecek seviyeye çıkması ile aşılabilir.

Biyokinezi Gerçekten Etkili mi? Değişimin Belirtileri Nelerdir?

Biyokinezi yapanlar, belirtileri bir şekilde deneyimlemişlerdir. Daha önce telekinezi, telepati veya biyoenerji yapanlar da o çalışmalar sırasında benzer deneyimler yaşamış olabilirler. Değişim olan bölgelerde karıncalanma, uyuşma, seyirme, kaşıntı ve farklı oranlarda titreşimler oluşabilir. Bu belirtiler değişimin yoğunluğuna ve ne tür bir değişim yaşandığına bağlı olarak değişecektir.

Biyokinezi yapanlar, göz rengi, saç rengi ve ten rengi değiştirmek veya boy uzatmak isteyenler belirtilerle ilgili bölümü okuduktan sonra belli bir beklenti içerisine gireceklerdir. Herhangi bir belirti oluşmasını beklemeyin, beklentilere takılıp kalmayın. “Belirtiler oldu ancak değişim olmadı” şeklinde bir düşünceye girmek sadece kendinizi ikna çabası olacaktır.

Biyokinezi Yapmanın Zararı Var mı? Biyokinezi Zararlı mı?

Biyokinezi zararlı mı? Biyokinezi ile değişiklik yapmak uygun mudur?

Doğuştan burun eğriliği olan biri nefes almakta zorlanır ve ameliyat edilerek daha rahat nefes alması sağlanır. Bu değişiklik zararlı diyebilir miyiz? Yeni dünyaya gelen bir bebeğin kemiklerindeki eğrilik yapılan operasyonlarla düzeltilerek sağlıklı bir şekilde gelişmesi sağlanabilir. Bu ve benzeri durumlarda dış müdahaleler insanın yaşamını daha sağlıklı bir şekilde sürdürmesi için faydalı müdahalelerdir.

Biyokinezi ile yapılan benzer müdahaleler de aynı şekilde değerlendirilebilir. Bunun dışında yer alan değişiklikler kişinin keyfiyetine bağlı egosal değişimlerdir ve kişinin iradesiyle alacağı kararlardır. Mutsuz bir insanın yaşamındaki verim ile mutlu bir insanın yaşamındaki verim arasında büyük farklar vardır.

Atılacak adımlar Özgüven sorunu, kompleksler, egosunu tatmin edilmesi ve uyum sorunu yaşayanların bireysel kararları ile ilgili bir durumdur. Ancak yeterli bilgiye sahip olunmadan teta evresinde yapılacak çalışmalar dna yapısını ve iç mekanizmaları da etkileyeceği için sonuçları iyi düşünülerek yapılmalıdır.

Telkinler kısa sürede etkisiz gibi görünebilir ancak uzun süre kullanılacak telkinler hem bilinçaltını hem de iç mekanizmaları etkileyecektir.

Biyokinezi çalışmalarına geçmeden önce bilinmesi gereken konular

Telkin Nedir? Telkin Nasıl Hazırlanır?

İmajinasyon Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Beyin Dalgaları ve Özellikleri

Bir sonraki konuda, Biyokinezi nasıl yapılır? Kısa Biyokinezi Teknikleri.

Biyokinezi ile ilgili ayrıntılar için Biyokinezi (Forum Sayfaları)

 

Biyokinezi Nedir? Biyokinezi Yapmak İçin Bilinmesi Gerekenler

16 Temmuz 2019

www.parapsikoloji.net

Son Güncelleme 1 Kasım 2023 Emr

Emr
“İnsan ruhunu yitirmediği sürece yapamayacağı şeyler sınırlıdır AMA sınıra ulaşmak için vazgeçmesi gerekenleri terkedemeyecek kadar da bencil, tembel ve egoisttir”
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 37 YORUM
 1. blank onur dedi ki:

  merhabalar benim kollarımda yara izi var 3 4 ay önce gerçekleşti şuan beyaz yaralar, tıbbi olarak çoğu yara izinin geçmediğini biliyorum biyokinezi ile bunun oluşumu mümkün mü? yani kolumdaki yara izlerini iradeli bir biçimde biyokinezi kullanarak geçirebilir miyim? teşekkür ederim

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba,

   Başka bir soruda bir arkadaşa cevap olarak yazmıştım. Orada yazdıklarım mümkün olduğunda bu yapılabilir. Kolay değil bunu başarabilmek ama imkansız demek te yanlış olur.

   Sizin için çok değerli olan bir yakınınızın belki aşık olduğunuz insanın acil yardıma ihtiyacı olsa ve o an sizden başka yardımcı olacak kimse olmasa, hayatı size bağlı olsa nasıl bir ruh haline ve enerji formuna bürünürsünüz? Siz de ne gibi değişimler meydana gelir? Metabolizmanız nasıl çalışır? Belki onu kurtarmak için normalde kaldıramayacağınız bir ağırlığı kaldırmanız gerekse veya suya dalıp onu çıkarmanız gerekse mevcut enerjinizi sonuna kadar kullanmaz mısınız? Enerji, bedeninizden taşmaz mı?

   Bu gibi durumlarda enerji boyutunda büyük değişimler yaşarız. O an zaman durur ve tek odağımız sevdiğimiz insanı kurtarmak olur. Bu o kadar büyük bir odaklanmadır ki enerjimizin kat kat üzerinde bir enerji ile mücadele ederiz. Normalde yapmayacağımız/yapamacağımız şeyleri yapabiliriz.

   İşte bu enerji akışını normal yaşamımızda da her istediğimizde yapabilirsek, biyokinezi ile de istediğimiz değişiklikleri yapabilecek potansiyele sahip olabiliriz.

   Farklı bir bakış açısı sunmak adına şu örneği de verebiliriz.

   Hipnoz altında bir insana “eline kızgın demir dokundurdum” deyip parmağınızı eline dokundursanız, dokundurduğunuz yer kızarıp su toplamaya başlar. Bu örneği hipnozla derin transa girmeden de yaşayabilirseniz istediğiniz an istediğiniz değişimi yapabilecek potansiyeli de yakalamış olursunuz.

 2. blank Ali Mustafazade dedi ki:

  Öncelikle merhaba,ben 1 haftadır biyokinezi yapıyorum.gözlerim kahverengi,ben mavi yapmak istiyorum. Yaptığım çalışmalarda ne kadar mavi göz hayal etsemde amacım o olsada gözlerimde yeşil noktalar ortaya çıktı bunun sebebi nedir? Gözlerimde mavi renk hiç oluşmadı

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. İmajinasyon aşamasında bir sorun yoksa zamanla maviye dönebilir. Ancak farklı bir sorun da olabilir. Kullandığınız teknikler, pigmentler, genetik faktörler… bir çok neden sayılabilir. Çalışmanızı biyokinezi bilgisi olan bir göz doktoruna danışarak veya bilgi vererek sürdürmeniz daha sağlıklı olabilir.

 3. blank sena dedi ki:

  merhaba ben youtube dan yeşil göz subliminalleri dinliyorum türkçe kanallardan gün içerisinde iki üç kez falan, dinlerken imajinasyon ve telkinde de bulunuyorum göz rengimde açılma oldu şu ana kadar bir yan etki görmedim devam edersem bir zararı olur mu?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Şu ana kadar “zararı oldu” yazan bir içeriğe denk gelmedim. Dinlediğiniz subliminalin içeriği ile de ilgili. İçeriğinde neler olduğunu bilmediğim için net bir şey söyleyemem.

   1. blank Asya Kahraman dedi ki:

    Merhaba sizinle prekognisyon hakkında konuşmam gerek nereden ulaşabilirim bu konu yüzünden erkek arkadaşım aklımın yerinde olmadığını tesadüf olacağını iddia ediyor

 4. blank Ayse dedi ki:

  Merhaba 24 yasindayim 4 cm kısalmak istiyorum 15 gündür aksamlari biyokinezi ile cok istekli sekilde devam ediyorum bir kac subliminal dinliyorum acaba bir verim alabilir miyim bilgi verirseniz cok sevinirim yani bu mümkün mü

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Boy uzatmak için yapılan çalışmaları tersine yürütün. Biyokinezi ile boyun uzaması ne kadar mümkünse boyun kısalması da o kadar mümkündür. Ancak kısalma farklı bir bilinç ve bakış açısı gerektirdiği için daha zor diyebiliriz. Çünkü yaşadığımız boyuta giriş yapan her canlı az veya çok uzar. Sizin öncelikle bu fonkyisonu yavaşlatıp durdurmanız gerekir. Sonraki sorun ise kısalma işlemi için nasıl bir yöntem kullanacağınızla ilgilidir. Yaşlılıkta ortaya çıkan doğal kısalma mı, varolanların geriye alınarak veya tahrip edilerek elde edilecek bir kısalma mı? Bu açıdan düşündüğümüzde kısalma işlemi için çok dikkatli ve ayrıntılı bir düşünce sürecine girmeniz gerekir.

 5. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

  Merhaba. Yapay beyin frekansları ne dinlenildiği bilinmeden dinlendiğinde doğal olarak yan etkiler gösterecektir. Telkin ve imajinasyon ile çok iyi uyarlanmış yapay beyin dalgaları (çok gerekli değil, doğal daha etkilidir) eklenerek etkin kullanım sağlanabilir.

  Düşüncemiz, yaşadığımız ortam, birlikte olduğumuz insanlar, okuduklarımız, ilgi alanlarımız ve bunlar gibi çok sayıda etken yaşamımızı etkiler. Bunu tersine çevirdiğimizde veya kendimizi tekrar programladığımızda değişim olacaktır.

 6. blank Elmas dedi ki:

  Merhabalar, çoğu kişi fiziksel bir değişim için sormuş ama benim sormak istediğim şey şu, yorumlarda biyokinezi ve dileği frekanslardan beyni uyuşmuş hissedenler varmış bu uygulama kendimizi psikolojik olarak tedavi etmek için kullanamaz mıyız depresyon, anksiyete, özgüvensizlik, enerji düşüklüğü gibi konularda uygulasak işe yarar mı yani beyin uyuşukluğu halsizlik VS yapar mı

 7. blank Mira dedi ki:

  Merhaba ben kulak mememi küçültmek istiyorum biyokineziyle olabilir mi sizce ??

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Sınırlar madde planındadır. İsteklerinizin bedene yansıyabilmesi için doğru yöntemler ve yeterince güçlü bir istek oluşturulmalı. Genetik yapı ile ilgili konular bu ne kadar başarılı olabilir bunu denemek gerekir. Ama şu örneği verebilirim. Normalde genetik kodlarında yüzünde bir ben olmayan insan bir başkasındaki beni çok beğenip aynı benin kendi yüzünde de çıkması için zemin hazırlayabiliyor. Bu oluyorsa bedenimizdeki bir parçanın küçülmesi için neler gerekir onun üzerine odaklanmak gerekir.

 8. blank Derin dedi ki:

  Tekrar merhabalar,ben 14 yaşındayım.Benim gözlerim koyu kahverengi,hatta siyah gibi bile diye bilirm.Biyokineziyle gözlerim maviye mi daha çabuk dönüşür yoksa yeşile mi?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Genetik yapınızı bilmeden kimse buna net bir cevap veremez. Geriye dönük aile bireylerinin göz renklerine bakabilirsiniz.

 9. blank Mine dedi ki:

  Merhaba ben bu konuda bi sıkıntı yasadim google da arattim fakat hicbir sayfa biyokinezinin bu etkisinden bahsetmemis. Gerci bu benimlede alakali olabilir ama neyse sorunuma geceyim. Ben gecen sene ilk defa kesfetmistim biyokineziyi ve gozlerim ela iken yesil goz biyokinezisine sıkı sıkıya sarilmistim. Yalniz hatirlamiyorsam 1 ay gibi bir sure full motivasyon devam ettim. Gercekten gozlerimin kenarlari baya baya yesile donmeye baslamisti gercekten gozle gorulur sonuclar almistim fakat okul basladigi icin birakmak zorunda kalmistim. Bu sene tekrar basladim. (Bu arada 1 yil once yaptigim biyokinezinin sonuclari kalici olmustu hic gitmedi.) Kaldigim yerden devam etmek istedim ve 1 ay hatta belki 2 ay duzenli bir sekilde birkac farkli kanaldan her gece uyumadan once biyokinezi frekanslari dinledim imajinasyonla beraber. Fakat bir yerden sonra geceleri aklim surekli gelip gitmeye basladi, uykusuzluk yapti, beynim uyusuyo gibiydi, bazenleri mantikli dusunemiyordum veyahut bunun gibi sorunlar. Tabii sabahlari kendime geliyordum ama geceleri benim icin cok zor gecmeye basladi. Sizce bu uyumadan once yaptigim icin veya cok guclu bir sekilde yaptigim ve beynimi fazla yordugum icin olabilir mi ? Devam etmeli miyim ?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Yapay beyin dalgalarını uzun süre dinlemek doğru değil. Neticede beynin o anki olması gereken frekansını değiştirmeye zorluyorsunuz. Çalışma yapmaya devam etseniz dahi yapay beyin dalgaları (frekans) dinlememenizi öneririm. Hiçbir şey sağlığımızdan daha önemli değildir.

 10. blank Efe dedi ki:

  Merhaba hocam ben 14 yaşındayım 3 ay sonra 15’ile gireceğım ben 172 boyundayım tekniklerini doğru bir şekilde kullanırsam yaklaşık 1 yıl gibi bir sürede boyum tahmini olarak ne kadar uzayabilir? Birde hocam diyelim ki ben bu biyokinezi tekniklerini tam olarak uygulayamadım bende nasıl sıkıntılar çıkar mesela bi ayağım bi ayağımdan uzun olurmu yani hocam dengesiz uzar mıyım? Biyokineziyi sırf bana kotu yan etkisi olur diye kullanmıyorum hocam bana güzel bi cvp verirseniz harbi çok sevinirim harbi harbi harbi😊

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Zihninde boyunun normal ve sağlıklı bir şekilde uzadığını canlandır. Olumsuz düşüncelere değil olumlu düşüncelere odaklan. Zihnine olumsuz düşünceler geldiğinde onlara sadece gül ve “ban benim düşüncem bu seni kabul etmiyorum” tarzı cümleler kur ve üzerinde durma.

   Bu çalışması sağlıklı beslenme, düzenli uyku, spor ve fiziksel aktivitelerle de desteklemeyi unutma. Düzenli aralıklarla vitamin değerlerini kontrol ettir ve eksik varsa öncelikle doğal yollarla mümkün değilse vitamin takviyesi ile tamamlamaya çalış.

  2. blank Derin dedi ki:

   Merhaba efendim,size bir soru sormak istiyorum.Benim gözlerim koyu kahverengi,hatta siyah bile diyebilirim.Biyokineziyle gözlerim maviye mi daha çabuk dönüşür,yoksa yeşile mi?

 11. blank İsimsiz dedi ki:

  Hocam bi soru soruncam. Lütfen yardımcı olurmusunuz. Yutupta karşıma bir video çıktı. Araştırdım subliminal olumlamalarla gözü büyütmek ve burun küçültmek gibi şeylere rastladım. Eyer ben gözümü buyutursem bunun benim dna’ma ve ya genetik bağlarima bir zararı olurmu?? Yani genetik bağlarim değiştiği için mesela gelecekteki dogucak çocuklarıma bi yan etkisi olurmu ?😅😳

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Genetik miras kuşaktan kuşağa aktarıldığında bir önceki nesilden gelenler sonrasına aktarılır. Genetik yapımız bizlerin bilgi deposu gibi olduğu için aktarım mutlaka olacaktır. Nasıl etkileyeceği konusunda bir şey söylemek güç. Değişimleri “aktarımsız” olarak kodlamayı deneyin.

  2. blank Emir dedi ki:

   Merhaba ben burnumu düzeltmek istiyorum biraz küçük bir kemik var ve burnumu yukarı doğru yapmak istiyorum nasıl yapacam hangi subminali dinlicem ?

   1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

    Merhaba. Lütfen Biyokinezi kategorisindeki konuları dikkatli bir şekilde okuyun. Gerekirse notlar alın. Bu konuda bir subliminal önerebilmek için onun nasıl hazırlandığını görmek ve bilmek gerekir. Ancak kendi hazırladıklarıma güvenerek “bunu dinleyin” diyebilirim.

 12. blank Dogan Kaya dedi ki:

  Hocam parapsikolojiyle ilgili hiçbir şeyin gerçekliğini kabul etmiyorum. Bana bilimsel olmayan ortaya kanıtlanmış şekilde konulmayan bir duruma inanıyor olmak mantıksız geliyor. Sonuçta varlığı kanıtlanabilen şeyler için inanmak değil bilmek gerektiğini düşünüyorum. Tıpkı uzaylılarda olduğu gibi. Yani uzaylılara inanıyorum veya inanmıyorum demiyorum. Şu an benim için yoklar çünkü geldikleri net olarak ortaya konulmuş değil. Bu sebeple biyokinezi telekinezi astral seyahat gibi bütün konular bana mantıksız geliyor. Bu konuda beni ikna etmenizi istiyorum. Mümkün müdür? Belki bunları yazdığım için bu yazıyı yayınlamayacaksınız bile. Hayırlı günler dilerim.

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   İkna olmak için araştırmak, öğrenmek ve kuşku ile yaklaşmak erdemdir. Ancak madde ötesi ile ilgili alanlarda ikna başkası tarafından değil kendi keşiflerinle mümkün olabilir. Bu konulardaki görüşümü konusunda bulabilirsin Parapsikoloji Nedir? Neden Bilim Dalı Değil?

   Bu alanda elde edeceğin bilgilere gerçekten ihtiyacın ve doğuştan ilgin varsa araştır. Bir ihtiyacını karşılamayacaksa gerek yok.

 13. blank Tumana dedi ki:

  Merhaba. Omurga kaburga bacak kol yamukluk ve eğrilik var. Dizlerimde de sıkıntı var. Ne yapabilirim lütfen

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Bu konuda tıbbi tüm yolları araştırın. Onlara destek olacak şekilde konuda anlattıklarımı da yapabilirsiniz. Teta ve Delta aşamalarında derinlemesine yapılabilecek çalışmalarla bir çok şey mümkün ancak önemli olan o derinliğe inerek etki ve değişim mekanizmasını çalıştırabilmektir. Yeterince sabır gösterip o seviyelere (bilinç açık olduğu halde ağır trans evresi) inebilirseniz etki etmeye başlayabilirsiniz. Etkinin karşılığını almak zaman alabilir ancak süreyi tıbbi destekle kısaltmaya çalışabilirsiniz.

 14. blank Nalan dedi ki:

  Merhaba, yıllar önce beynimde çıkan nöroepitelyal tümör nedeniyle ameliyat geçirmiştim. Epilepsiye sebebiyet veren bir tümördü ve beynin sağ temporal lobunu işgal ediyordu. Şuan tümörün yerinde koca bir boşluk var ve hasar görmüş sinirler var. Hasar gören bu sinirleri herhangi bir frekansla düzeltmek mümkün mü? Bir de epilepsi nöbetim olmadığı için biyokinezi dinleyebilir miyim?

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba geçmiş olsun.
   Hasar görmüş sinirlerle ilgili tıbbi olarak yapılacak bir şey yoksa yapay frekans dinlemek yerine farklı dalga boylarına bilinçli olarak inmenizin daha yararlı olacağına inanıyorum. Belki durumunuza özel frekans hazırlanabilir ancak bunun için profesyonel bir çalışma gerekecektir.

   İmajinasyon ile birlikte alfa, teta ve başarabilirseniz delta seviyesinde bilinciniz açık olarak dna seviyesinde çalışmalar yapabilirsiniz. Bu sizin için çok daha yararlı olacaktır.

   Bunun için https://www.parapsikoloji.net/category/beyin-dalgalari/ linki altındaki konuları dikkatli bir şekilde inceleyerek notlar almaya çalışın.

   İhtiyacınız olan ruhsal derinliği https://www.parapsikoloji.net/nasil-transa-gecilir/ konusundaki alışma ile sağlayabilirsiniz.

   İmajinasyon örneklerine de https://www.parapsikoloji.net/category/imajinasyon/ konusunda ulaşabilirsiniz.

   Çok gerekmedikçe yapay beyin dalgaları (frekans olarak adlandırılırlar) dinlemeyin. Bunun yerine kendi telkinlerinizi oluşturup kullanın. Yukarıda yazdığım derinliğe ulaşabilirseniz buna da gerek kalmayacaktır.

 15. blank Mehmet dedi ki:

  Hocam selamlar sizce bu biyokinezi telkinlerini ve frekanslarını nerekerden temin edebiliriz bide hocam ben biriyle konuştum 2 senede 174 cm den 191 cm ye gelmiş bunun zaman sınırlaması nedir ?teşekkürler..

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Telkin bölümünde telkinleri nasıl hazırlayabileceğinizle ilgili ayrıntılara ulaşabilirsiniz. Kullanışlı frekans üreticileri mobil storlarda aratarak bulabilirsiniz. Sınır konusu konuda da bahsettiğim kişinin yaşı ve nasıl bir uygulama yaptığı ile de ilgili.

 16. blank Murat dedi ki:

  Diş kayıpları olan hastalarda kök hücre tedavisiyle tekrar diş oluşturulabiliyor. Acaba diyorum bu mekanizmayı biokineziyle direk vücutta tetiklemeye çalışarak, çekilen dişlerin yerine yenileri getirilebilir mi? (20’li yaşlar..)

  1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

   Konu genetik kodlarla ilgili olduğu için dna ve genetik yapı üzerine ağırlık vermek gerekir. Daha önce bilinçli yapılan örneğini görmedim ama yeniden programlama ile denenebilir. (Benim görmemem olmadığı anlamına gelmez, belki yapanlar olmuştur) Bunun için ne kadar zaman gerekir, sonuç almak için gerekli yoğunluğa ulaşılabilir mi ayrı bir konu.

   Normalde iki set diş takımı var. İlk dişler döküldüğünde yerine kalıcı dişler çıkar. Bu dişlerde döküldükten sonra dişleri çıkanlar var. Hiçbir müdahalede bulunmadan bu duruma neden olan ve iç mekanizmaları etkileyen nedir? Beslenmeleri mi, düşünce yapıları mı, genetik mi? Sebepler ne olursa olsun doğal örnekler varsa denenebilir.

   Eğer yanlış hatırlamıyorsam yıllar önce bir yerde 20’lik dişlerden (ilk diş setleri dahil) kök hücre elde edilebildiği ile ilgili bir yazı okumuştum. Bu konu üzerinden çalışma yapılabilir.

   1. blank Sinem dedi ki:

    Merhaba hocam ben 16 yaşındayım burnum yamuk kemikli ve uzun bi yapıya sahip biyokinize ya da süblimibal müzikler dinleyerek düzele bilir mi? Bazı sayfalar yanlış frekans veriyorlar doğru frekansı nerden anlıcaz yardımcı olur musunuz?

    1. blank E. Emre Sönmez dedi ki:

     Merhaba. Bunu başarmak için çok yüksek bir konsantrasyon gerekir. Yaşadığınız ortam, çevre ve yaşam bu konsantrasyonu sağlamanızı engeller. Müzik veya frekans denilen alt katmanlarında ne olduğu bilinmeyen yapay beyin dalgalarını dinleyerek sağlığınızı riske atmayın lütfen.

     Biyokinezi Kategorisi linki altındaki konuları dikkatli bir şekilde okuyun. Gerekirse notlar alın. Ayrıntıları orada anlatmıştım.

error: Korumalı İçerik!