Biyokinezi Nedir? Biyokinezi Yapmak İçin Bilinmesi Gerekenler

Biyokinezi Nedir? Biyokinezi İçin Bilinmesi Gerekenler

Biyokinezi Nedir? Biyokinezi Yapmak İçin Bilinmesi Gerekenler

Biyokinezi nedir? Biyokinezi yapabilmek için bilinmesi gerekenler nelerdir? Biyokinezi ile gerçekten göz rengini, saç ve ten rengini değiştirebilir miyiz? Biyokinezi ile boy uzatılabilir mi?

Biyokinezi Nedir? Biyokinezi, bedenimizde istemli veya istemsiz meydana gelen değişimleri konu alan alandır. Değişimler daha çok renk ve şekil değişiklikleri ile ilgilidir. Biyo (bio) doğal, kinezi ise enerji ile ortaya çıkan hareket anlamlarına gelir. Biyokinezi, istemsiz durumlarda hastalık, kaza veya sebebi bilinmeyen değişimleri; İstemli durumlarda ise düşünce ve hayal gücü ile oluşturulan doğal değişimleri konu alır.

Biyokinezide istemli değişimler sadece düşünce ile gerçekleştirildiği ve başka bir dış müdahale yapılmadığı için doğal değişim olarak adlandırılabilir.

İstemsiz Biyokinezi Nedir?

Bizim irademiz dışında meydana gelen değişimlerdir. Boyumuzun uzaması, yaşlılıkla birlikte kısalması, geçirdiğimiz rahatsızlıklardan dolayı bedenimizde meydana gelen renk ve şekil değişiklikleri, saçların stres, hastalık veya yaşlılıkla birlikte beyazlaması, yaşanan ani şoklarda ortaya çıkan değişimler bu alanda yer alır.

Büyük bölümü dna ve genetik kodlarla ilgilidir.

Biyokinezide İstemsiz değişimler

 • kaza,
 • ağır hastalıklar,
 • tedavi amaçlı ilaç kullanımları,
 • şok geçirme,
 • stres,
 • depresyon,
 • travma

ve sebebi bilinmeyen nedenlerden ötürü ortaya çıkar. İstemsiz değişimlerde iç ve dış etkenler bilinç olmadan harekete geçer ve değişimlere neden olur.

Biyokinezinin asıl konusu olan istemli yani bilinçli yapılan değişimler ise telkin, imaj kurguları ve sistemli yapılan tekrarlarla mümkün olur.

İstemli Biyokinezi Nedir?

İrademizle meydana gelen gelen değişimlerdir. Bilinç ve düşünce değişimlerde etkilidir. Bu değişimlere göz, saç ve ten rengimizde meydana gelen değişimler, kemik yapımızda oluşturulan değişimler örnek gösterilebilir. Bir başkasının bedeninde görüp çok beğendiğimiz izlerin bizde de ortaya çıkması bu değişimlerin en doğal halidir.

İstekler düşüncelerimizi, düşünceler hayallerimizi ve hayallerimiz de iç mekanizmaları tetikleyerek doğal bir değişim sürecinin yaşanmasına olanak sağlar.

Biyokinezi ve Teta Dalgaları

Biyokinezi Frekansı Nedir?

Gerçekte biyokinezi frekansı diye bir frekans yoktur. Ancak subliminal mesajlar içeren biyokinezi ile ilgili telkin müziklerinde istenilen değişikliklerin yapılabilmesi için yapay alfa dalgaları ve teta beyin dalgaları kullanılabilir. Çalışmanın adından dolayı içeriğe uygun olarak kullanılan teta dalgalarının 4-8 hz aralığındaki frekansları “biyokinezi frekansı” olarak tanımlanabilir. Örnek düşük, orta ve yüksek teta sesleri için Teta Dalgaları, Özellikleri ve Kullanım Alanları konusuna bakabilirsiniz.

İstemli değişimlerde isteklerin gerçek bir algıya dönüştürülebilmesi için güçlü bir telkin ve imajinasyona ihtiyaç duyulur. Buda ancak alfa dalgaları ile başlayan teta evresinde mümkün olur. Teta dalgaları ile başlayan evrede telkinler ve oluşturulan imajlar gerçek olarak algılanabilir.

Bu evrede meydana gelen değişiklikler dna değişimlerine varan etkiler meydana getirebilir.

Biyokinezi ile Göz Rengi Değişir mi?

Biyokinezi ile Göz Rengi Değiştirme

Evet biyokinezi ile göz rengi değişebilir. Ancak değişim meydana gelmesi için sebepler gerekir. Gerçekçi sebepler yoksa isteklerin “gerçek” olarak algılanması sağlanmalıdır. Bu durum hipnoz altında verilen telkinlerle, Teta evresinde yapılan telkin ve imajinasyon çalışmaları ile mümkün olabilir.

Doğal değişimler bilinçli bir çaba ile de gerçekleştirilebilir. Bunun için değişim isteyenin alfa dalgası ile başlayıp bilinç açık olduğu halde teta evresine girerek bu evrede kalması gerekir. Teta evresinde verilen telkinler ve kurgulanan imajlar, beta ve alfa evrelerinde yapılan çalışmalardan daha etkilidir.

İstemsiz değişimlerde göz bebeğindeki renk değişimi daha çok hastalık, stres, ani şoklar, kullanılan ilaçlar, tüketilen besinler, sıkıntı ve stresten dolayı pigmentlerin etkilenmesi ile ortaya çıkar. Değişimler kalıcı veya geçici olabilir.

Biyokinezi ile göz renginin nasıl değiştirilebileceğini ve neler yapılması gerektiğini ….. linkinden öğrenebilirsiniz.

Biyokinezi ile Saç ve Ten Rengi Değiştirilebilir mi?

Biyokinezi ile Saç ve Ten Rengi Değiştirme

Biyokinezi ile saç ve ten rengi istemsiz olarak stres, ani şoklar, güneş ışığına maruz kalınması veya uzun süre güneş görülmemesi, tüketilen besinler, bedenin yaşlanması ve bazı hastalıklarla birlikte doğal süreçte gerçekleşmektedir. Varolan bir mekanizma dışarıdan alınan maddeler (hastalıklar nedeni ile alınan ilaçlar vb.) veya biyokinezi teknikleri ile de gerçekleştirilebilir.

Hipnoz altındaki bir insana “eline kızgın bir demir bırakıldı ve yüksek ısıdan elin kızardı” denilerek sadece bir kalem bıraktığınızda bilinçaltı bunu gerçek olarak algılayarak acı çekecek ve kalemin bırakıldığı yer kızararak su toplamaya başlayacaktır. Gerçekte eline soğuk bir kalem bırakıldığı halde teninin kızarmasını, renk değiştirmesini ve su toplamasını sağlayan düşünce ve hayalleri gerçeğe dönüştürme mekanizması biyokinezide saç ve ten rengi değiştirilmesinde de kullanılabilmektedir.

Ancak saç rengi değişimi, ten rengine göre daha uzun bir süreçte meydana geleceği için uygulanan teknikler, verilecek telkinler ve imajinasyon çalışmaları buna uygun hazırlanmalı, özel beslenme programları ile desteklenmelidir.

Biyokinezi ile Boy Uzatılabilir mi?

Biyokinezi ile Boy Uzatma

Biyokinezi ile boy uzatma, kemik yapısındaki değişimler, pigmentlerde meydana gelen değişimlerden daha farklıdır. Kemik yapısındaki değişimler zaman ayarlıdır, belli bir yaşa kadar devam eder ve sonrasında en az seviyeye iner veya tümüyle durur.

Biyokinezi ile boy uzatma konusunda ek olarak telkin ve imaj kurguları ile birlikte fiziksel çaba ve uygun beslenmede gereklidir. Kemik dokusunda meydana gelen değişimler teta evresinde genetik yapı ile dna’ların telkin ve imajinasyonla yeniden programlanması ile mümkün olabilir. Ancak kemik dokusundaki değişimler özellikle boy uzaması ile ilgili yapılan egzersizler veya masajlarla da desteklenmediğinde sürdürülebilir süreden daha uzun bir süreçte gerçekleşebilir.

Biyokinezi çalışmaları ile boy uzatmak, kemik yapısındaki gelişimin genetik yapıda belli bir zaman dilimi ile sınırlı olmasından dolayı teta evresinde kemik gelişiminin devam ettiği evreye geri dönülmesi veya verilecek telkinlerin zaman sınırını ortadan kaldıracak nitelikte olması gerekir. Bu durumda da başarılı olunsa dahi birbirine bağlı olan genetik yapıda dengenin bozulma ihtimalinden dolayı, telkin ve imajinasyon çalışmaları, kontrolsüz bir gelişim veya farklı sorunların ortaya çıkma ihtimali gözönüne alınarak yapılmalıdır.

Boy Kaç Yaşına Kadar Uzamaya Devam Eder?

Doğal boy uzamasının 20-21 yaşlarında durmasından dolayı, Boy uzaması ile ilgili çalışmalar ne kadar erken yaşta başlarsa sonuçlarda o kadar erken ve hızlı alınabilir. Boy uzaması durduğunda sürecin tersine çevrilmesi ve sonuç alınması daha zor olacaktır.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri …… linkinden edinebilirsiniz.

Biyokinezi Yapmak Kolay mıdır?

Değişim için yola çıkanların büyük kısmının beklentileri kısa sürede ve kolay sonuç almaya odaklı olduğu için başarılı olamaz.

 • Sadece denemek için çaba sarfedenler,
 • yeterli motivasyona sahip olmayanlar,
 • motivasyonlarını sürdüremeyenler ve

sabredemeyenler için biyokinezi yapmak zordur.

Eskiden tek bir bilgi için ülke ülke dolaşan insanlar, günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve hayatın akışındaki hızlanma nedeniyle kısa sürede sonuca odaklı hale geldi. Her istenilenin, tek bir tuşa basılması kadar kısa sürede gerçekleşmesine alışmış bir zihnin, uzun süre bir konuya odaklanarak sonuç almak için sabredebilmesi özellikle günümüzde çok zordur.

Bu durum ancak ihtiyaç ve motivasyon şiddetinin mevcut bakış açısını değiştirebilecek seviyeye çıkması ile aşılabilir.

Biyokinezi Gerçekten Etkili mi? Değişimin Belirtileri Nelerdir?

Biyokinezi yapanlar, belirtileri bir şekilde deneyimlemişlerdir. Daha önce telekinezi, telepati veya biyoenerji yapanlar da o çalışmalar sırasında benzer deneyimler yaşamış olabilirler. Değişim olan bölgelerde karıncalanma, uyuşma, seyirme, kaşıntı ve farklı oranlarda titreşimler oluşabilir. Bu belirtiler değişimin yoğunluğuna ve ne tür bir değişim yaşandığına bağlı olarak değişecektir.

Biyokinezi yapanlar, göz rengi, saç rengi ve ten rengi değiştirmek veya boy uzatmak isteyenler belirtilerle ilgili bölümü okuduktan sonra belli bir beklenti içerisine gireceklerdir. Herhangi bir belirti oluşmasını beklemeyin, beklentilere takılıp kalmayın. “Belirtiler oldu ancak değişim olmadı” şeklinde bir düşünceye girmek sadece kendinizi ikna çabası olacaktır.

Biyokinezi Yapmanın Zararı Var mı? Biyokinezi Zararlı mı?

Biyokinezi zararlı mı? Biyokinezi ile değişiklik yapmak uygun mudur?

Doğuştan burun eğriliği olan biri nefes almakta zorlanır ve ameliyat edilerek daha rahat nefes alması sağlanır. Bu değişiklik zararlı diyebilir miyiz? Yeni dünyaya gelen bir bebeğin kemiklerindeki eğrilik yapılan operasyonlarla düzeltilerek sağlıklı bir şekilde gelişmesi sağlanabilir. Bu ve benzeri durumlarda dış müdahaleler insanın yaşamını daha sağlıklı bir şekilde sürdürmesi için faydalı müdahalelerdir.

Biyokinezi ile yapılan benzer müdahaleler de aynı şekilde değerlendirilebilir. Bunun dışında yer alan değişiklikler kişinin keyfiyetine bağlı egosal değişimlerdir ve kişinin iradesiyle alacağı kararlardır. Mutsuz bir insanın yaşamındaki verim ile mutlu bir insanın yaşamındaki verim arasında büyük farklar vardır.

Atılacak adımlar Özgüven sorunu, kompleksler, egosunu tatmin edilmesi ve uyum sorunu yaşayanların bireysel kararları ile ilgili bir durumdur. Ancak yeterli bilgiye sahip olunmadan teta evresinde yapılacak çalışmalar dna yapısını ve iç mekanizmaları da etkileyeceği için sonuçları iyi düşünülerek yapılmalıdır.

Telkinler kısa sürede etkisiz gibi görünebilir ancak uzun süre kullanılacak telkinler hem bilinçaltını hem de iç mekanizmaları etkileyecektir.

Biyokinezi çalışmalarına geçmeden önce bilinmesi gereken konular

Telkin Nedir? Telkin Nasıl Hazırlanır?

İmajinasyon Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Beyin Dalgaları ve Özellikleri

Bir sonraki konuda, Biyokinezi nasıl yapılır? Kısa Biyokinezi Teknikleri.

Biyokinezi ile ilgili ayrıntılar için Biyokinezi (Forum Sayfaları)

 

Biyokinezi Nedir? Biyokinezi Yapmak İçin Bilinmesi Gerekenler

16 Temmuz 2019

www.parapsikoloji.net

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 8 YORUM
 1. Tumana dedi ki:

  Merhaba. Omurga kaburga bacak kol yamukluk ve eğrilik var. Dizlerimde de sıkıntı var. Ne yapabilirim lütfen

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba. Bu konuda tıbbi tüm yolları araştırın. Onlara destek olacak şekilde konuda anlattıklarımı da yapabilirsiniz. Teta ve Delta aşamalarında derinlemesine yapılabilecek çalışmalarla bir çok şey mümkün ancak önemli olan o derinliğe inerek etki ve değişim mekanizmasını çalıştırabilmektir. Yeterince sabır gösterip o seviyelere (bilinç açık olduğu halde ağır trans evresi) inebilirseniz etki etmeye başlayabilirsiniz. Etkinin karşılığını almak zaman alabilir ancak süreyi tıbbi destekle kısaltmaya çalışabilirsiniz.

 2. Nalan dedi ki:

  Merhaba, yıllar önce beynimde çıkan nöroepitelyal tümör nedeniyle ameliyat geçirmiştim. Epilepsiye sebebiyet veren bir tümördü ve beynin sağ temporal lobunu işgal ediyordu. Şuan tümörün yerinde koca bir boşluk var ve hasar görmüş sinirler var. Hasar gören bu sinirleri herhangi bir frekansla düzeltmek mümkün mü? Bir de epilepsi nöbetim olmadığı için biyokinezi dinleyebilir miyim?

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Merhaba geçmiş olsun.
   Hasar görmüş sinirlerle ilgili tıbbi olarak yapılacak bir şey yoksa yapay frekans dinlemek yerine farklı dalga boylarına bilinçli olarak inmenizin daha yararlı olacağına inanıyorum. Belki durumunuza özel frekans hazırlanabilir ancak bunun için profesyonel bir çalışma gerekecektir.

   İmajinasyon ile birlikte alfa, teta ve başarabilirseniz delta seviyesinde bilinciniz açık olarak dna seviyesinde çalışmalar yapabilirsiniz. Bu sizin için çok daha yararlı olacaktır.

   Bunun için https://www.parapsikoloji.net/category/beyin-dalgalari/ linki altındaki konuları dikkatli bir şekilde inceleyerek notlar almaya çalışın.

   İhtiyacınız olan ruhsal derinliği https://www.parapsikoloji.net/nasil-transa-gecilir/ konusundaki alışma ile sağlayabilirsiniz.

   İmajinasyon örneklerine de https://www.parapsikoloji.net/category/imajinasyon/ konusunda ulaşabilirsiniz.

   Çok gerekmedikçe yapay beyin dalgaları (frekans olarak adlandırılırlar) dinlemeyin. Bunun yerine kendi telkinlerinizi oluşturup kullanın. Yukarıda yazdığım derinliğe ulaşabilirseniz buna da gerek kalmayacaktır.

 3. Mehmet dedi ki:

  Hocam selamlar sizce bu biyokinezi telkinlerini ve frekanslarını nerekerden temin edebiliriz bide hocam ben biriyle konuştum 2 senede 174 cm den 191 cm ye gelmiş bunun zaman sınırlaması nedir ?teşekkürler..

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Telkin bölümünde telkinleri nasıl hazırlayabileceğinizle ilgili ayrıntılara ulaşabilirsiniz. Kullanışlı frekans üreticileri mobil storlarda aratarak bulabilirsiniz. Sınır konusu konuda da bahsettiğim kişinin yaşı ve nasıl bir uygulama yaptığı ile de ilgili.

 4. Murat dedi ki:

  Diş kayıpları olan hastalarda kök hücre tedavisiyle tekrar diş oluşturulabiliyor. Acaba diyorum bu mekanizmayı biokineziyle direk vücutta tetiklemeye çalışarak, çekilen dişlerin yerine yenileri getirilebilir mi? (20’li yaşlar..)

  1. E. Emre Sönmez dedi ki:

   Konu genetik kodlarla ilgili olduğu için dna ve genetik yapı üzerine ağırlık vermek gerekir. Daha önce bilinçli yapılan örneğini görmedim ama yeniden programlama ile denenebilir. (Benim görmemem olmadığı anlamına gelmez, belki yapanlar olmuştur) Bunun için ne kadar zaman gerekir, sonuç almak için gerekli yoğunluğa ulaşılabilir mi ayrı bir konu.

   Normalde iki set diş takımı var. İlk dişler döküldüğünde yerine kalıcı dişler çıkar. Bu dişlerde döküldükten sonra dişleri çıkanlar var. Hiçbir müdahalede bulunmadan bu duruma neden olan ve iç mekanizmaları etkileyen nedir? Beslenmeleri mi, düşünce yapıları mı, genetik mi? Sebepler ne olursa olsun doğal örnekler varsa denenebilir.

   Eğer yanlış hatırlamıyorsam yıllar önce bir yerde 20’lik dişlerden (ilk diş setleri dahil) kök hücre elde edilebildiği ile ilgili bir yazı okumuştum. Bu konu üzerinden çalışma yapılabilir.

error: Korumalı İçerik!