Kategoriler: Astroloji

Parapsikoloji Astroloji ilişkisi ve Paranormal Kabiliyetler

Parapsikoloji Astroloji ilişkisi ve Paranormal Kabiliyetlerin Belirlenmesi

Parapsikoloji ve Astroloji iki ayrı alan gibi görülse de, bu iki alanın merkezinde insanın olması, Parapsikolojiyi ve Astrolojiyi ortak noktalarda bir araya getirir. Parapsikoloji, insanın ruhsal kabiliyetleri, bu kabiliyetlerin mekanizmaları ve etkileri ile ilgilenirken; Astroloji, insanın maruz kaldığı kozmik etkiler ve bu etkilerin sonuçları ile ilgilenir. Astroloji ile sonuca giden sebepleri, Parapsikoloji ile de sonuç ve etkenleri inceleyebiliriz.

Astroloji bize bir insanın kişiliği, özellikleri, nelerden hoşlandığı veya hoşlanmadığı, belirli ölçülerde nasıl bir yaşam süreceği, tavır ve tutumları, zevkleri ve yaşama bakış açısı hakkında önemli bilgiler sunar. Ancak astroloji yardımı ile edineceğimiz bilgiler bunlarla sınırlı değildir. Astrolojik veriler kullanılarak, kişinin paranormal eğilimleri hakkında da önemli bilgilere ulaşabiliriz.

Bu konuda yaptığımız çalışmayı iki makale halinde sunmak istiyorum. Bu ilk makalede konu hakkında kısa açıklamalar, diğer makalede ise paranormal kabiliyet noktaları, Burçlar, Gezegen ve Ev konumları belirtilerek sunulacak. Bu konuda yapılan çalışmalar çok yetersiz olduğu için Parapsikoloji alanında çalışmaları olan arkadaşlara, bu alana ilgi duyan ve kendisini geliştirmek isteyenlere çok yararlı olacağını ümit ediyorum.

Konuya geçmeden bir yıldan uzun süre belli dönemlerde zamanını sadece bu konuya ayıran arkadaşlarıma içten ve samimi teşekkürlerimi sunmak istiyorum. (Özellikle yaz tatilini bu konuya ayıran fedakar dostuma)

Astrolojik Verilerin Kullanımı ve Doğum Haritasının Önemi

Astroloji ve parapsikoloji ile ilgili bulgular, bilinen bilimsel verilerle desteklenemediği için açıklanması zor konularda eksik parçaların birleştirilmesinde kullanılabilir. Konu insan ve ruhsal özellikler olduğunda bilimsel veriler elde etmek güçtür. Çünkü ruh ve bağlı konular bilimsel olarak ele alınması mümkün olmayan konulardır.

Neden bazı insanlarda paranormal kabiliyetler yoğun iken bazı insanlarda hiç görülmez?
Neden ruhsal hassasiyetler belli aylarda doğan insanlarda daha yoğundur?
Neden belli astrolojik konumlardan etki alanlar paranormal olaylara daha fazla ilgi duyarlar?

Bu ve benzeri soruların cevaplarını hangi bilim metodunu kullanırsanız kullanın net olarak açıklayamazsınız. Çünkü sonuçlar sabit değildir, kişiden kişiye değişir. Zaman ve mekan farklılıkları sonuçları etkiler; duyu organları, deney ve gözlemler sabit sonuçlar vermez. Sonucu değiştiren çok fazla etken bulunur.

Astrolojik veriler bize bilimin tanımlayamadığı konularda sonuçlar elde etmemize yardımcı olur. Hangi paranormal kabiliyetlerin hangi tarihlerde doğan insanlarda daha yoğun görülebileceğini, astrolojik verileri inceleyerek ortaya çıkarabiliriz.

Astrolojik Verilerin Değerlendirilmesi

Değişkenlerin çok fazlası olması nedeni ile tüm veriler %100 doğruluk oranına ulaştırmaz ancak genel ortalama değerler kullanılarak bütünden doğru parçalara ulaşılabilir. Uzun bir çalışma sonrası elde ettiğimiz verilerde belli astrolojik konumlarda bulunan insanların ruhsal yönden daha hassas bir yapıda oldukları ve bu hassasiyetleri nedeni ile de paranormal yeteneklerin bu insanlarda görülme oranının diğerlerine göre daha yüksek olduğunu gördük. Bu konuda paranormal yatkınlığı iki ana başlık altında inceleyebiliriz,

1- Doğuştan Paranormal Kabiliyeti Olanlar (Ruhsal Hassasiyeti Yoğun Olanlar)

2- Paranormal Konulara İlgisi Olanlar (Kabiliyetleri Sonradan Geliştirenler veya Bu Eğilimde Olanlar)

Paranormal yeteneklerin ortaya çıkmasına etki unsurları da üç başlıkta ele alabiliriz,

1- Kişinin Doğum Bilgileri (Tarihi, Saati ve Yeri)

2- Kişinin Doğum Anında Aldığı Konum Etkileri (Ev ve Gezegen Konumları)

3- Kişinin Aile, Çevre ve Eğitimi ile Ortaya Çıkan Birikimler

Hangi burçlar ve konumlar daha yoğun bir etkiye sahip bunlar bir sonraki konuda ayrıntılı olarak ele alınacak.

Bu maddeler artırılabilir veya azaltılabilir ancak genel hatları ile bir insanda henüz doğmadan hangi paranormal kabiliyetlerin ortaya çıkabileceğini veya hangi paranormal kabiliyetlere sahip olduğunu, ilgisinin hangi düzeyde olabileceğini sadece doğum tarihi, saati ve doğum yerine bakarak ortalama olarak söyleyebiliriz.

Bu Bilgilerin Sonuçları Neden Önemli?

Daha önce sitede bu konunun önemine vurgu yapan iki makale yayınlanmıştı. Paranormal Kişilikler ve Sosyal Normlara Uymayan Yaşamlar ve Parapsikolojik Hassasiyetler ve Yasanan Sorunlar Günümüz yaşamı, kabiliyetler değerlendirilmediği sürece insanın sağlıklı ve verimli bir şekilde yaşam sürmesini zorlaştırmaktadır. Büyük oranda madde temelli bir yaşam içerisinde ruhsal hassasiyetleri yoğun olan insanların yaşamları, kalabalıklar içerisindeki büyük ve anlaşılamaz yalnızlıklar gibidir. Sebepler bilinmediği için tüm sonuçlara sembolik anlamlar yüklenerek kabullenilmiş yaşamlar sürdürülmeye çalışılmaktadır.

Matematiksel verilere dayalı bir sistem içerisinde IQ testleri Ruhsal verileri ölçemediği için arka planda kalan bu insanların büyük kısmı, kavrayamadıkları ve kendilerine anlamsız gelen bir yaşamla başbaşa kalmaktadır. Sistem duyu organları ile algılamayı temel aldığı için ruhsal hassasiyeti yüksek olan bu insanlar içlerindeki potansiyeli ortaya çıkaramadıkları için kendilerini sisteme adapte etme zorunluluğu ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

Ruhsal hassasiyeti yoğun olan insanların gelecek vizyonları daha geniş ve alışılmışın dışında olduğu için değerlendirildiklerinde sinemadan yazarlığa ve sanata, teknolojiden üretime ve tıbba, geniş bir alanda farklı bakış açıları ile alternatifler sunabilmektedirler. Ruhsal plandan bakış, maddesel plan gibi dar kapsamlı ve sınırlı olmadığı için daha özgün ve özgür bakış açıları yakalayabilmektedirler.

Elon Musk’un kurduğu iddia edilen gizli ve gizemli okul, büyük ihtimalle bahsettiğimiz madde ve madde ötesi açılımı yüksek olan insanların değerlendirilmesine yönelik geliştirilmiş sistemlerden sadece bize yansıyan yönü.

Astrolojik Veriler Ne Kadar Tutarlı?

Paranormal kabiliyetlerin belirlenmesinde astrolojik veriler önemli ipuçları sunsa da tümüyle güvenilir değil. Değişkenlerin fazla olması sonuçları büyük oranda değiştirebilmekte. Bedensel özelliklerin gen yoluyla gelecek kuşaklara taşınması gibi ruhsal özelliklerde, ruhsal etki ile gelecek kuşaklara taşınabilmekte.

Hastalıklar, ağır travmalar, çevresel etkenler, eğitimin niteliği, aile içi eğitim, hesaplamalarda kullanılan yöntemler ve eklenebilecek diğer etkenler sonuçları etkilemekte. Elde edilecek veriler kesin ve net olmasa da, genel hatların ortaya konmasında yardımcı olmaktadır.

Kabiliyetler, tüm devreleri hazırlanmış elektronik bir alet gibidir. Keşfetmek, Bataryasını şarj etmek ve çalışır hale getirmek o devreyi taşıyan insana aittir. Çalışmaması olmadığı anlamına gelmez.

Ev, Gezegen ve Burç Konumları: Doğum Haritasında Ruhsal Yetenek Konumları

Veri Çalışma Alanı: Doğum Haritasında Evler, Gezegenler, Burçlar, Konumları ve Açıklamaları

Değerlendirme ve Derleme Alanı: Veri Değerlendirmeleri

Astroloji, Kökeni ve Dini Boyutu

Batı dünyasında Hermes olarak bilinen isim aslında kendisine Astroloji ilmi de verilen Hz. İdris Peygamberdir. Hermes öğretilerinin kökeni de yine Hz. İdris a.s.’ın insanlara ulaştırdığı bilgilerdir. Kaynağı bir peygamber olan Astroloji’nin “fal” olarak yaygınlaşıp bu şekilde algılanmasını anlamak güç. Astroloji, insanı tanıma ve kendisinde meydana gelen ve gelebilecek sonuçların hangi sebeplerle ortaya çıktığını anlamamızı sağlayan önemli bir ilimdir.

Ben neden böyleyim“, “Neden hep ben“, “Neden değişemiyorum“, “Bugün neden böyleyim“, “İstediklerimi neden yapamıyorum“, “Neden mutlu olamıyorum” ve benzeri soruların madde ötesine uzanan yönlerini bulmamıza olanak tanır.

Konuyu dini yönüyle ayrıntılı araştırmak isteyenler arkadaşlar aşağıdaki kaynaklardan yararlanabilirler.

*Fütuhat-ı Mekkiye – Muhyiddin-i Arabi
*Marifetname – Erzurumlu İbrahim Hakkı
*Mesnevi – Mevlana

Diğer kaynaklar ve derlemeler için: Burçlar ve Eserleriyle Din Alimlerinin Konuya Bakışı

Parapsikoloji Astroloji ilişkisi

www.parapsikoloji.net

23 Şubat 2018

Bu yayın en son güncelleştirildi 2 Ağustos 2019 11:08

E. Emre Sönmez @ParapsikolojiTR

“İnsan ruhunu yitirmediği sürece yapamayacağı şeyler sınırlıdır AMA sınıra ulaşmak için vazgeçmesi gerekenleri terkedemeyecek kadar da bencil, tembel ve egoisttir”

Yorumları Göster

  • merhaba yaşımın biraz küçük olmasına rağmen bu konulara biraz ilgiliyim. her şey telapati yapmak istemem ile başladı. kendimi daha iyi tanımak istiyorum, rica etsem benimde doğum haritama bakar mısınız?

    • İlgili konu başlığına yazınız. Eğer başlık yoruma kapalı ise lütfen açılmasını bekleyiniz.

  • Internetten horoskobunuzu bulmak kolay ama yorumlamak veya yorumlatmak zor. Yardımcı olabilecek bir site linki verebilir misiniz?

    • Sadece ruhsal yeteneklerinizi belirlemek isterseniz doğum haritanızın ayrıntılı bir yorumuna gerek yok. Doğum haritası çıktısı aldığınızda çıktı içerisindeki ev ve gezegen konumlarını Doğum Haritasında Yetenek Konumları linkinden belirtilen başlıklarla karşılaştırmanız yeterli.

      Doğum Haritası Yorumu Linkinde sizin için yeterli olacak bilgileri alabilirsiniz.

Paylaşım
Tarafından yayınlandı
E. Emre Sönmez @ParapsikolojiTR

Son Konular

Düşünce ve Sözler Oluşları ve Geleceği Nasıl Etkiler?

Düşünce ve Sözler Oluşları ve Geleceği Nasıl Etkiler? Düşünceler ve bu düşüncelerin sözle ifade edilmesi olacak olayları ve geleceği nasıl…

14 Ağustos 2019 22:55

Biyokinezi ile Göz ve Saç Rengi Değiştirilebilir mi? Boy Uzatılabilir mi?

Biyokinezi ile Göz ve Saç Rengi Değiştirilebilir mi? Boy Uzatılabilir mi? Biyokinezi ile göz rengi, saç ve ten rengi değiştirilebilir…

6 Ağustos 2019 18:48

Bilincin Katmanlarına Yolculuk Deneyimi

Bilincin Katmanlarına Bir Yolculuk Deneyimi Herşey parça parça, rüyalar gibi, hiçbirşeyi tutamıyorum, herşey çok hızlı ilerliyor. Kelimelere dökmesi zor ama…

1 Ağustos 2019 16:55

Biyokinezi Nedir? Biyokinezi Yapmak İçin Bilinmesi Gerekenler

Biyokinezi Nedir? Biyokinezi Yapmak İçin Bilinmesi Gerekenler Biyokinezi nedir? Biyokinezi yapabilmek için bilinmesi gerekenler nelerdir? Biyokinezi ile gerçekten göz rengini,…

16 Temmuz 2019 00:15

Doğum Haritasında Öngörü Yeteneği Kazandıran Konumlar

Doğum Haritasında Öngörü Yeteneği Kazandıran Konumlar Doğum haritasında öngörü yeteneği kazandıran konumlar hangileridir? Bir olay olmadan önce, olacakları gören prekognisyonlar…

19 Mayıs 2019 21:44

Doğum Haritasında Önsezi Yeteneği Kazandıran Konumlar

Doğum Haritasında Önsezi Yeteneği Kazandıran Konumlar Doğum haritasında önsezi yeteneği kazandıran konumlar hangileridir? Bir olay olmadan önce, olacakları hisseden Premonisyonlar…

16 Mayıs 2019 22:55