Kategoriler: Üçüncü Göz

Üçüncü Göz Nasıl Açılır? Nasıl Kapatılır? Dikkat Edilecek Noktalar

Üçüncü Göz Nasıl Açılır? – Ruhun maddesel engellerin ortadan kaldırılarak kazandığı görüş alanı nasıl elde edilebilir? Bunun çok sayıda yöntemi var. Bitkisel karışımlar, kimyasal içerikler, zikirler ve en güvenli yol sistemli ve programlı bir ruhsal gelişim çalışması. Maddesel engellerin aşılarak herşeyi görmek insana çok cazip gelse de ruhsal yönden hazır olunmadan yapılacak çalışmalar bir süre sonra geri adım atmayı zorunlu kılacaktır. Madde boyutunda yaşıyoruz ve orta yolun bulunması dengeli bir süreç takip edilmesi gerekir.

Üçüncü Göz Nasıl Açılır? – Yöntemler

Yöntemlere geçmeden önce önceki yazımda da belirttiğim gibi “üçüncü gözü açma” ifadesi yanlış bir ifadedir. Üçüncü göz olarak ifade edilen alan herkeste bulunur ve kapalı değildir, sadece aktiviteleri farklıdır. Mevcut durumda üçüncü göz kişinin yaşamına uygun aktivitede bulunur veya Yapılan çalışmalarla aktivitesi artırılabilir. Bunun yerine “üçüncü göz aktivitesi” konuya daha uygundur ve bu tabiri kullanmak istiyorum.

Üçüncü göz aktivitesini artırmak için çok çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Genel olarak yapılan çalışmaların amacı ruh ve madde arasındaki mesafenin düşürülmesi kısacası çocukluk evresindeki seviyeye geri döndürülmesi veya daha ileri boyutlara taşınmasını amaç edinir. Normal süreçte aktivitenin artırılması için belirli bir ruhsal gelişim süreci takip edilir. Meditasyon, Derin Trans çalışmaları, Tefekkür, Zikir – Dua çalışmaları ve karma şekilde farklı adlarla anılarak yapılan uygulamalar bu sınıfta yer alır. Konuyu daha kolay bir şekilde irdeleyebilmek amacıyla farklı başlıklar altında ele alalım.

İstemli Aktivite Artırımları

Sizi buraya getiren, bu satırları okumanıza neden olan istekleriniz ve bilinçli tercihlerinizdir. Bu konuda oluşan isteklerle yöntemler belirlenir ve çalışmalar yapılır. İstemli ve bilinçli üçüncü göz nasıl açılır? Aktivite nasıl artar?

İstemli aktivite artırımlarını iki ana başlıkta ele alabiliriz.

1- Kısa Süreli Aktivite Artırımları:

Günümüz imkanları ile her aklına geleni hemen elde etmek isteyen günümüz insan yapısı hemen herşeyi önce deneyimleyip sonra devam edip etmemeye karar vermek ister. İmkanlar ve bilgiye erişimin kolaylaşması kısa süreli aktivitelere imkân tanıdığı için öncelik bu yöndedir. Merak ve istekleri tatmin etmek önceliklidir.

Adlarını burada anmak istemediğim farklı maddeler, bitkisel yöntemler, bitkisel ve kimyasal terkipler ile zikir ve dua (amaca göre) çalışmaları bu başlık altında değerlendirilir. Elde edilen sonuçlar uygulanan yönteme göre belirli bir süre üçüncü göz aktivitesini artırır. Ruhsal yönden belirli bir aşama katetmeden yapılan bu uygulamaların büyük kısmı olumsuz sonuçlanır ve geri dönüş istenmek zorunda kalınır. Ancak geri dönüşler tümünde sanıldığı gibi hemen gerçekleşmez ve uzun bir süre sorunlar yaşanabilir.

2- Uzun süreli Aktivite Artırımları:

Filmlerde sıkça gördüğümüz yüksek yerlerde inşa edilmiş manastırlarda kendisini dış dünya ile izole etmiş bir şekilde yaşam sürmek veya bizdeki tasavvuf ehlinin uzun riyazat¹ dönemleri ile ruhsal gelişimin sağlanması bu kategoride yer alır. Temel hedef maddi istekleri aşıp ruhsal yönden gelişerek gerçeklere vakıf olabilmektir. Konu temelden alınır ve asıl hedef üçüncü göz aktivitesinin artırılması değildir. Ruhsal gelişim amaçlandığı için üçüncü göz aktivitesi istenmese de doğal bir süreç olarak ortaya çıkar ve sadece olması gerektiği gibi olur. Aktivite ruhsal gelişimle birlikte dengeli bir seyir izler. Böylece olan hiçbir şey olağandışı karlışanmaz. Kişi süreç içerisinde ve sonrasında sürekli gerçek hedefine ulaşmak için çalıştığından bu tür aktivitelere takılmaz. Bilir ki takıldığında asıl amacından uzaklaşmış olur. Ruhun yüksek makamlarına ulaşmak gibi bir hedefte sadece üçüncü göz aktivitesi ile ilgilenmek çok abes ve gereksiz görülür.

Bununla birlikte sürekli meditasyon, derin trans çalışması yapanlarda; hangi dine mensup olunursa olunsun samimi bir şekilde ibadetlerine devam edenlerde de doğal bir aktivite artışı meydana gelir. Aktive artışı doğal bir gelişimle ve direnç noktalarının uzun sürede adım adım aşılmasıyla meydana geldiği için kişi bunun farkında olmayabilir. Bakış açısı değişir; olaylara, insanlara ve yaşama olan yaklaşımı değişir. Yaşadıkları, gördükleri aslında kendisine özeldir ancak bunun farkında olmayabilir.

Önceki yazıda da belirttiğim gibi Üçüncü göz aktivitesinin artırılmasındaki önemli nokta istemsiz oluş ve Üçüncü gözün aktif edilmesi konusunda ısrarlı olmamaktır. Konu ruhsal gelişimin bir parçası haline getirildiğinde; bencilce yaklaşımlar, güç ve hırs olmadan yapıldığında yaşamımıza olumlu bir katkı sağlayacaktır.

İstemsiz Aktivite Artırımları

Önceki başlık altında değindiğim bazı uzun süreli aktivite artışları bu başlık altında sıralanabilir. İstemsiz üçüncü göz nasıl açılır? Üçüncü göz aktivitesi, gelişimin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkar. Herhangi bir etken madde kullanılmaz. Değişim hormonal ve ruhsal gelişimle birlikte meydana geldiği için hem insanlara hem de yaşama bakış açısı genel olarak olumlu yönde gelişir.

Bunların dışında yaşanan ağır travmalar, ruhsal yapıyı derinden etkileyen olaylar, uzun süreli açlık ve sıkıntılar, madde ötesi müdahaleler, telepatik müdahaleler ve özel bazı çalışmalar üçüncü göz aktivitesini etkileyebilir. Tüm aktivite artışları bizim irademizle ortaya çıkmazlar. Anlık korkular, İnsanı madde boyutundan uzaklaştıracak yoğunluktaki ruhsal sıkıntılar, hatta belirsizlikler, endişeler ve aşk acıları insanı bir anda ruhsal yönden yükseltebilir. Tüm ruhsal enerji noktaları bir anda aktif hale gelebilir.

Üçüncü Göz Nasıl Açılır? Üçüncü Göz Aktivitesi Nasıl Artırılabilir?

Belirlenecek yöntemle üçüncü göz nasıl açılır? Kısaca neler yapılabileceğine maddeler halinde değinelim.

Yöntem Belirleme

Kısa süreli aktivite artırımları olumsuz sonuçlanacağı için uzun süreli artırımlar yani ruhsal gelişimin bir parçası olarak hangi yöntemler kullanılabilir onlara bakalım.

Her insan özeldir seçeceğiniz yöntemde size özel olmalıdır. İnançlarınız, yaşantınız, bakış açınız, bilgi birikiminiz ve ruhsal yapınız seçeceğiniz yöntemleri belirleyebilir. Her insan seçtiği yöntemle, kendi gerçeklerini kendi ruh dünyasında bulacaktır.

Meditasyon, Derin Trans Çalışmaları ve Benzerleri

Adları ne olursa olsun ruhsal derinleşmede etkili bir yöntem olarak kullanılan meditasyon ve benzer uygulamalar insanın madde ötesine uzanan yolculuğunda kullanılabilecek yöntemler arasındadır. Dikkat edilmesi gereken meditasyonun teknik kısmında inancınıza uygun olmayan kısımlarını kendinize göre uyarlamanızdır. Tüm teknikleri tüm detayları ile yapmak zorunda değilsiniz. Düşünce ve inanç yapınıza göre teknikleri kendinize göre düzenleyebilir; Sizi ruh dünyanızla bütünleştirecek, hızlandıracak size özel düzenlemeleri yapabilirsiniz. Meditasyonu bir nefes egzersizi olarak kendinize göre geliştirebilirsiniz. Düzenli çalıştığınızda kendinizdeki değişimi ve gelişimi göreceksiniz.

Transa geçiş çalışmaları da nefes egzersizleri ile birleştirilerek yapılabilir. Madde seviyesinden uzaklaşıp alfa ve teta seviyelerine inmemizi sağlayan trans çalışmaları da ruhsal gelişim ve üçüncü göz aktivitelerinde kullanılabilir.

Her iki çalışmada da genel gelişime ek olarak üçüncü göz noktasına yani ajna adı verilen 6. Çakraya (enerji alanı) dikkat etmeniz bu yönde gelişiminizi tetikleyecektir.

Üçüncü Göz Dualar ve Zikirler

Dua ve zikir çalışmaları ibadetlerle birlikte yapıldığında gelişimi hızlandırır. Ancak sadece belirlenen kelimelerin tekrarı şeklinde yapılması kısa süreli aktivite grubuna gireceği için genelde olumsuz sonuçlanır. Özellikle dmt seviyesinin arttığı gece 2-3 arasında loş ışık altında sessiz bir ortamda devam eden ibadetlerle birlikte Allah’ın adını anmak etkisinin geniş ve kapsayıcı olması nedeniyle tercih edilebilir.

Bu konuda sadece üçüncü göz aktivitesinin artırılmasına yönelik dua ve uygulamalar mevcut ancak tek yönlü bir ilerleme sonrası sonuçları kişinin kaldıramayacağı boyutlarda olabileceği için sadece “istemek”, “talep etmek” ve bu konuda samimi davranmak gelişimin kapılarını aralamak için yeterli olacaktır.

Genel Olarak Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

# Bir bütün olarak yapılacak çalışmalarda tekrarlanan kelimeler üçüncü göz noktasına dikkat edilerek tekrar edilir ve tekrarlanan kelimelerin titreşimleri o noktaya yönlendirilir.

# Alınıp verilen nefes üçüncü göz noktasından alınıp verilir (Ruhsal)

# Yapılan eylemlere bilinç katılır. Ezbere ve ne yaptığının farkında olmayacak şekilde yapılmaz. Nefes alışverişler, derin düşünceler, tefekkür, transa geçiş ve diğer çalışmaların tümü ne yaptığının farkında olunarak yapılır.

# Çalışmalar aksatılmamalı, belirli bir zamana hapsedilmemeli tüm yaşamı kapsayacak bir şekilde hayatımızın bir parçası olarak görülmeli.

# Zor gelen konular memnuniyetle karşılanıp öfke ile değil sabırla aşılmalı.

# Ayahuasca ve benzeri karışımlar ilerlemenin bütünselliğini bozacağı için kullanılmamalı. Üzerlik ve benzeri bitkiler gelişimin süreklilik gösterecek bir parçası haline getirilmemeli. DMT doğal olarak gerektiğinde gerektiği oranda artacaktır.

# Gelişimde inançlar sadece yöntemleri değiştirebilir ancak insan için gelişim kendisine özeldir ve evrensel niteliklerle bütün halindedir. Bu konuda inançsal, düşünsel farklılıklara girilmemeli. Mümkün olduğunca gelişim bilimsel yaklaşımla ele alınmalı ve gelişimin mekanizmaları doğal bir süreçle gözlemlenmelidir.

# Beslenmeye dikkat edilmeli mümkün olduğunca az yemeli ve az uyumalıdır. Doğal olmayan besinler tercih edilmemelidir. Zihni meşgul edecek konulardan uzak durulmalıdır.

Gelişimde Farklılıkların Doğru Değerlendirilmesi

Bazı insanların ruhsal yapıları hızlı gelişime müsaittir veya doğuştan aldıkları etkilerle bu yöndeki gelişime hazırdırlar. Bu yöntem ve teknikleri daha iyi yapma ile ilgili bir durum değildir. “Daha iyi, daha becerikli, daha iyi yaptı, daha iyi çalıştı” şeklinde değerlendirilmez; gelişime daha uygun olduğu için daha hızlı yol alırlar. Bazı insanlar daha yavaş ilerleme kaydederler bu da onların bir şeyleri daha kötü yapması ile ilgili değildir. Açılım ve gelişimin olabilmesi için geçilmesi gereken ruhsal direnç noktalarının onlarda daha fazla olması ile ilgilidir.

Her insanın gelişim alanı farklıdır, değerlendirirken bu açıdan bakılmalıdır. Ruhsal gelişimi hızlı olan bir insan da maddesel düzeyde başarılı olamayabilir. İyi bir yazar, iyi bir satıcı olamayabilir; İyi bir ressam iyi bir müzisyen olamayabilir. Ancak daha uzun süre çalışırlarsa belli mesafeler katedebilirler. Ruhsal gelişim konusu da bu yönde ele alınmalı ve herkes aynı zamanda aynı düzeyde gelişim beklememeli, bu yönde gelişimi olumsuz etkileyebilecek beklentilere girilmemelidir.

Üçüncü Göz Aktivitesi için Kısa Bir Teknik

# Derin Transa Girin

# Alfa Teta dalga boyunda iken tüm dikkatinizi üçüncü göz bölgesine verin.

# O bölgeden nefes alıp verin, belirlediğiniz kelimelerin titreşimlerini o bölgeye yönlendirin.

# Üçüncü göz bölgesinde titreşimler yoğunlaştığında kendinizi serbest bırakın ve gelişmeleri izleyin. Müdahaleci olmayın.

# Bir süre sonra dikkatinizi sadece o noktaya yönlendirmek aktiviteyi başlatmak için yeterli hale gelecektir.

Üçüncü Göz Nasıl Kullanılır?

Eğer bir amacınız yoksa büyük bir ihtimalle üçüncü gözünüzü kotrollü bir şekilde kullanamayacaksınız. Ancak bilinçli olarak uzun süren çalışmalar sonrası sadece istediğiniz oranda aktivite artışı yapmışsanız, imajinasyon ve düşünce kontrolü ile tetikleme yapabilirsiniz. Genel olarak üçüncü gözün aktivitesi sağlıklı bir şekilde artırılmışsa düşünce bazında bir genişleme meydana gelir ancak ruhsal bir kabiliyet olarak kullanılabilmesi için başlangıçta ruhsal tetikleme için trans halinde imajinasyon yapılması yeterlidir.

Başlangıçta uygulaması kolay “üçüncü göz nasıl açılır” ifadesine uygun gelecek bir imajinasyon tekniği vermek istiyorum. İleri ki aşamalarda geçişleri geliştirebilirsiniz. Önemli olan gelişimin, açılımın ve aktivite artırımın sizin kontrolünüzde olmasıdır.

# Trans halinde yeterince derinleştiğinizde yukarıda bahsettiğim tekniği uygulayarak üçüncü göz bölgesini uyarın.
# Titreşimler yoğunlaştığında alnınızın ortasından veya üçüncü göz hizasından ileride sislerin dağılarak daire şeklinde uzaklara bir geçit açıldığını düşünün.
# Ellerinizle kendinizi o dairenin içine çekin ve gördüklerinizi sadece izleyin.

Bir Önceki Yazımız: Üçüncü Göz Nedir?

Üçüncü Göz Açılması ile ilgili Yararlanabileceğiniz Konular

İmajinasyon Konuları

Nasıl Transa Geçilir?

Meditasyon Nasıl Yapılır?

¹ Manevi ve Ruhsal gelişim için nefsin isteklerinden uzaklaşma. Aşırılıklardan kaçınma. İbadet ve manevi gelişimle meşgul olma.

Üçüncü Göz Nasıl Açılır? Dikkat Edilecek Noktalar – www.parapsikoloji.net

31 Mart 2018

“Üçüncü Göz Nasıl Açılır? Dikkat Edilecek Noktalar” konusunda geçen tanımlamalar; Parapsikoloji ile ilgili konuların bilimsel yönden ispatlanmasının zorluğu nedeniyle kişisel edinim ve deneyimlerimle ilgilidir, içerikteki tanımlar ve bilgiler, genel geçer bir nitelik taşımayabilir.

Bu yayın en son güncelleştirildi 29 Ağustos 2019 11:22

Bukra Tarık Dora @https://twitter.com/ParapsikolojiTR/

Madde ötesinin kapılarını zorlayan kelimeler peşinde

Yorumları Göster

 • Hocam ben ya habir esmasını okuyarak uyuyorum gün içinde de okuyorum dün gece uyanık olduğum halde bir vizyon diye tabir edebileceğim bir şey gördüm biri bir bebeğe kaşıkla mama veriyordu evet kulağa saçma geliyor ama bunun ne olduğunu merak ettim

  • Görülenler kişiye özel olduğu için bu konuda bir şey söylemek doğru olmaz. Gördükleriniz bilinçaltınızla ilgili de olabilir. Beklentileriz, bilmek istedikleriniz ve öğrenmek istediklerinizle gördükleriniz bağdaşabilir.

 • Merhaba çalışma yapmayı brakalı bir ay oldu bazen üçüncü göz aktivitem ha normale döndü ha dönecek gibi oluyor sonra tekrar titreşim kendiliğinden çoğalıyor spor yapiyorum titreşim artıyor dağa tırmanıyorum titreşim artıyor sigara içiyorum duman çekip verdiğimde titreşim artıyor geceleri uyurken dikatim alın tarafımda oluyor(herzamanki uyuma şeklim) istemeden titresim artiyor bunlar normal mi 2 gündür titreşim biraz iyiydi ama bugün yine artmış gece uyutmadı bunlar normal mi nornale dönmesi nekadar zaman ala bilir veya normale dönmesi için nasıl davranmaliyim gercekten yardıma ihtiyacım var.

  • Merhaba. Normale dönmesi çalışma yaptığınız süre kadar devam edebilir. Ancak bu durum sizin bakış açınız ve bilincinizi hangi yönde etkinleştirdiğinizle ilgilidir. Bu durumun doğal olduğunu bilerek hareket etmeniz süreci etkileyecektir. Elinizde açılan bir yara nasıl ki hemen ortadan kaybolmaz çakralarla ilgili açılımlarda aynı şekilde zaman alır. Süreci doğal karşılayın. Normale dönecektir. Konu içerisinde yer alan "Üçüncü Göz Nasıl Kapatılır?" başlığını tekrar okuyun.

   • çocukluktan beri fazla sosyal biri değilimdir pek sosyalleşe bileceğim a arkadaş çevrem yok çok yalnız kalıyorum bu aktivitenin normalleşmesinde sorun olurmu?Geçmişte anksiyete sorunum olmuştu atlatmıştım iyi gidiyordu sadece ufak tefek ataklar oluyordu zaman zaman bende sihinsel sağlık konusunda samimi ve inanarak olumlama yapa bilirsem dileklerimin tutacağını okumuştum bazı yerlerde bende tamamen iyileşmek için olumlama yapmaya başladım sonra alnımdaki titreşimi hissedince inancım dahada pekişti olumlama yaptığımda ilk bir ay kendimi çok iyi hissediyordum çok huzurlu sonra başka bir konuda daha olumlama yapmaya başladım sanırım biraz fazla yaptım hem süre olarak çok yoğunlaştım hemde gün olarak sadece alın çakram aktifti bazen başımın tepesinden de aşırı titreşimler hissediyordum 2. aya kadar da duygularım fena deildi çok etkilendiğim düşler görüyordum sanırım ben aktiviteyi biraz abarttım. 3 ay sorunlar yaşamaya başladım tuhaf hissediyodum.anksiyete yaşadım hiç kafama takmadığım bir konuyu biraz taktım.ben şuan bilemiyorum geçmişte zaten anksiyete sorunum olduğu için mi yine yaşadım yoksa 3. göz çakramdaki enerji dengesizliğinden mi yaşadım.bazı sayfalarda Alın çakrasında enerji dengesizliği olursa anksiyete uykusuzluk gibi sorunlar yaşaya bilirsiniz diye okudum bunlar doğrumu?

    • Olumlamaları nasıl yaptınız bilmiyorum ama yanlış çakra üzerine yoğunlaşmışsınız. Anksiyete için aşağıdaki çakralara yoğunlaşmalısınız.

     1. çakra yani kök çakra,
     3. çakra yani solar çakra,
     4. çakra yani kalp çakrası.

     3. göz adı verilen 6. çakra sizin uzak durmanız gereken bir çakra. Aktivite arttığında dış algılara karşı daha hassas olursunuz. Bu da 1., 3. ve 4. çakralarınız normal aktiviteye kavuşmadan sorun yaşamanıza neden olabilir. En sağlıklı olan tüm çakraların normal aktivitede olmasıdır ancak siz belirttiğim çakraları öncelikli olarak ele almaya çalışın. Aşağıdaki konular size yardımcı olacaktır.

     Çakra Nedir? Çakralar Nasıl Açılır? Yöntem ve Faydaları
     Çakra Açma ve Meditasyonun Olumsuz Etkileri

 • Merhabalar 4-5 ay önce bazı konularda olumlamarlar yaparken anlımın iç kısmından dışarıya doğru dalga halinden enerji akışı olduğunu hissettim alımın iç kısmında kaşıntı benzeri bir his oluştu. İlk 2 ay çok net ve ilginç rüyalar görüyordum o aralar 3. Gözün ne olduğunu biliyordum ama kesinlikle amacım 3. Gözü aktive etmek değildi nasıl aktive edeceğimide bilmiyordum. Yaşadığım bu belirtiler 3. Gözün aktive olmasını yoksa sadece olumlama sonucu yayılan beyin dalgaları mı onu bilemiyorum sizce ne olabilir? 20 güne yakındır olumlama yapmıyorum ama anlımda hissettiklerim aynen devam ediyor ik aylarda kulaklarım aşırı çınlıyordu şuan biraz hafiflemiş

  • Merhaba. Titreşim hissediliyorsa o bölgede bulunan çakranın aktivitesi yükselmiş demektir. Aktivite yükseldiğinde yaptığınız olumlamalara göre etkiler görürsünüz. Yaptığınız çalışmaya ara verdiğinizde veya aktivasyonu tersine çevirecek şekilde çalışma yaptığınızda normale dönecektir.

   • Alnımdaki aktivasyonu normale döndürebileceğim çalışmalar nasıl olur bilmiyorum. Bu konuda yeteri kadar bilgi sahibi değilim artık alnımı normal hissetmek istiyorum aylar oldu bu şekilde sanırım geceleri uykudayken bilinçsizce olumlama yapıyor ola bilirim. Alnımı nasıl normale döndündürebilirim bilgi verirseniz size minnettar olurum

    • İstediklerinizi olmasını veya olmamasını istediğiniz şeyleri bir kağıda yazın. Sizde karşılığı olabilecek cümleler olması önemli. Bu nedenle cümleleri sizin oluşturmanız daha etkili olacaktır.
     Hiçbir çalışma yapmadığınızda da zamanla normale dönecektir. Sadece "bunu istemiyorum" cümlesi ve düşüncesi de aktiviteyi yavaşlatır. Ancak olumlamanın nasıl yapıldığına göre tersine işleme zaman alabilir.

 • Benimde bu tarz konulara ilgim oldukça yüksek.6.hislerim kuvvetli.Kendimi bu anlamda ruhsal anlamda geliştirmek istiyorum ve çok araştırmalar yapıyorum.Mesela 3.göz aktivitesini geliştirmek icin neler yapmaliyim.okuyorum bu sayfayı ama kafam karışıyor 🙄

 • Gece ve sabaha karşı uyku sırasında gözümüzü açtığımızda karşımıza çıkan üçüncü gözle ne yapabiliriz Telepati mi yapılmalı ne yapılmalı Bazen sürekli görüyorum ve ne yapacağımı bilemiyorum Nasıl faydalanabilirim?

 • Merhabalar ben bu aralar depresyon halindeydim normalde de hisleri kuvvetli olan bir insanımdır fakat gece yatarken gökyüzüne bakıp içimden çok konuştum ve sabaha karşı rüyamda üçüncü gözü gördüm avuç içinde alında ve tam anlamı ile gözü gördüm bana birşeyler anlatmak istediğini de hissettim ve farklı uyandım bugün bana bu konuda yardımcı olur musunuz ne demek oluyor bu ?

  • Merhaba. Yaşadığınız olay size özel bir durum olabilir. Bilinçaltının etkileri gibi ayrıntıları geçiyorum. Bazı insanlar zor durumda kaldıklarında özelliklerine göre sizin yaşadığınız gibi durumlar yaşayabiliyor. Benzer durumda astral seyahate çıkarılanları da duymuştum. Hatta bunlardan biri çok yakın bir arkadaşım. Yaşadığı olaydan sonra çok rahatladığını ve kendisini çok iyi hissettiğini söylemişti. Bu olayı yaşadığı dönemde astral seyahatle ilgili bir çalışmasının olmaması konuyu sadece bilinçaltı ile açıklamamıza engel.

   Belki biriken enerjinin her insandaki özel çıkış yolları ile çıkması diyebiliriz. Farklı varlıkların kişilerdeki özel yeteneklerle bu olayı tetiklemesi de olabilir. Size gösterilen noktaya yönelmeniz gerektiği de anlatılmış olabilir.

 • 3. gözümü aktive etmeyi çok istiyorum ve bazen galiba aktive oluyor diye düşünüyorum zamanla ilerleme kaydetmek için neler yapmalıyım

 • Merhaba, üçüncü göz ile ilgili bilgişer araştırma sürecindeyim. İlk önceleri gözler kapatıldıgında görülen bir ışıkla başlanıp bu ışık zamanla görüntüler halini aldıgından bahsediyordu. Benim merak ettiğim şey bi kaç aydır uykuya dalmaya yakınlaştıgım vakitler gözümü kapadıgımda çok hızlı bir şekilde geçip giden görüntülerin bu 3.göz ile ilgili bir şeyi olup olmadıgı. Her zaman olmayan fakat oldugunda ise çok hızlı bir şekilde hareket halindeyim ve gezinti içerisindeymişcesine bir patikadan veyatta denizlerden geçtiğimi görüyorum. Bu yaşanırken uçuyormuşcasına bir his içerisine giriyorum. Florürü kullanmamak ve vejetaryan beslenmek dısında 3. Gözü açmak için bir şeyler yapmıyorum. Ve denilenin aksine cevreyi net bir şekilde algılamaktan ziyada normal hayatımda bir fanusun içerisindeymiş veyatta uyananamış gibi bir his içerisinde yaşıyorum.

  • Merhaba. Ruhsal açılım başladığında algılar normalin ötesine geçmeye başlar. Sadece duyu organlarınızla algılmazsınız. Ruhsal algılarınız da açılmaya başlar. Adına 3. gözde diyebilirsiniz durugörü de. Madde sınırları aşıldığında normalde görmediklerinizi görmeye, hissetmediklerinizi hissetmeye ve duymadıklarınızı duymaya başlarsınız.

 • Merhaba istemsiz aktive olmuş üçüncü göz çakrası nasıl eski haline getirilirilir yaşanan bir tramvay sonrası sürekli rüya görüyorum bundan kurtulmak istiyorum yardımcı olur musunuz bu süreçte lavanta buğusınyapmıştım uyumak için bunun üçüncü gözü aktivite etme gibi bir etkisi olmuş olabilir mi

  • Merhaba, Büyük ihtimalle yaşadığınız travma ile ilgili olabilir. Lavanta ile ilgili yazdığınız net olmadığı için anlayamadım tam olarak ne demek istediğinizi.

   Bu konuda öncelikle doktorla görüşmeniz yararlı olur. Tıbbi olarak yapılacak birşey yoksa,

   Öncelikle yaşadıklarınızı normalleştirmeye çalışın. Düşünce seviyesinde panik ve olumsuzluklar yaşamaya devam ettiğiniz sürece sorunu aşmanız mümkün olmaz, süreç sürekli tekrarlanıp durur.
   Şu an içinde bulunduğunuz durumu yaşadıklarınız sonrası ortaya çıkan ruhsal bir durum olarak görün. Zamana ihtiyacınız var. Mümkün olduğunca yaşamınız sosyalleştirmeye çalışın. Hobiler edinin, sahilde yürüyüş yapın. Ayaklarınızı suya sokun. Zevk aldığınız etkinliklerle meşgul olmaya çalışın.

   Kendinizi korku ve paniğe teslim etmemeye çalışın. Gördüğünüz rüyaları not alın. Rüya anında bilincinizi açmaya çalışarak süreci kontrol altına almaya çalışın.

   Aşağıdaki konularda ek bilgiler bulabilirsiniz.

   Lüsid Rüya Nedir, Neden Deneyimlemeliyiz?
   Nasıl Transa Geçilir? Derin Transa Geçiş, Alfa Teta Evresi
   Prekognisyon Öngörü Yeteneği Nasıl Geliştirilir?

 • Bu sabah ilk defa yaşadım bu üçüncü göz olayını Sabah saat 8 civarlarıydı uykumdan bir anda kalp çakramda çok kuvvetli bir güçle ve mesajla uyandım ya da hala uyuyordum O mesaj ...im seni çok özledimdi Bunu söyledim deli divane olmuş bir şekilde Ve hemen akabinde alın çakrası kısmımdan şimşek çakar gibi büyük bir ses ve bahsedilen o ışık çıktı Muhteşem kudretli bir enerjiydi Ve bir göz belirdi Çok fazla netti her şey Bunları yapan ben bilinçli değildim vücudum kendiliğinden oluşturmuştu Işığın gittiği göze mesaj iletmem gerektiği telapati evresinde olduğumu anladım ve hemen birkaç mesaj söyledim Ama yan yana birkaçtane daha göz geçti sabit bir göz yoktu Sanki başka birilerinin gözleriydi kahverengi ve mavi sırasıyla 3 4 göz geçti Ama ben sadece onun gözünü görmek istedim Tek bir göz oldu yine Hiç korkmadan baktım Mesajımı ilettim ve yeterli olduğunu düşünüp Kendimi ayetel kürsü okuyarak uyanma aşamasına geçirdim O göz normal hayatta gördüğüm gibi netti ve bana bakıyordu Sorum şu ki Ben başkası tarafından yapılan bir telepatiye mi maruz kaldım Yoksa ben mi bir telepati uyguladım Bu göz onun gözümüdür

  • Karşı taraf ilettiğiniz mesajları almışsa mesajı ileteceğiniz bir evreye geçmişsiniz demektir. Ruhsal aktiviteler tümüyle kontolünüzde gerçekleşmeye başlayıncaya kadar neler olduğu hakkında net bir şey söylemek güçtür. Alıcı da olabilirsiniz verici de olabilirsiniz. Çünkü eylemleri kendiniz belirlemezsiniz. Herşey kendiliğinden meydana gelir. Bu aşama ruhsal mekanizmaların ortaya çıkmaya başladığı evredir. Tümüyle imaj dünyanızda yaşanan bilinçdışı görsellerde olabilir.
   Emin olmak için çalışmayı bir arkadaşınızla yapıp sonuçları kontrol etmeniz sağlıklı sonuçlar almanızda yararlı olacaktır. Telepati Aşamaları ve Telepati Deneyi linkindeki çalışmaları yapabilirsiniz.

Paylaşım
Tarafından yayınlandı

Son Konular

Ölüme Yakın Deneyimler Araştırması

Ölüme Yakın Deneyimler Araştırması Parapsikoloji Derneği, dünyadaki çok disiplinli araştırmacıların araştırmalarını destekleyerek ölüme yakın deneyimler hakkında bilimsel çalışmasını desteklemektedir. Parapsikoloji…

13 Eylül 2019

Düşünce ve Sözler Oluşları ve Geleceği Nasıl Etkiler?

Düşünce ve Sözler Oluşları ve Geleceği Nasıl Etkiler? Düşünceler ve bu düşüncelerin sözle ifade edilmesi olacak olayları ve geleceği nasıl…

14 Ağustos 2019

Biyokinezi ile Göz ve Saç Rengi Değiştirilebilir mi? Boy Uzatılabilir mi?

Biyokinezi ile Göz ve Saç Rengi Değiştirilebilir mi? Boy Uzatılabilir mi? Biyokinezi ile göz rengi, saç ve ten rengi değiştirilebilir…

6 Ağustos 2019

Bilincin Katmanlarına Yolculuk Deneyimi

Bilincin Katmanlarına Bir Yolculuk Deneyimi Herşey parça parça, rüyalar gibi, hiçbirşeyi tutamıyorum, herşey çok hızlı ilerliyor. Kelimelere dökmesi zor ama…

1 Ağustos 2019

Biyokinezi Nedir? Biyokinezi Yapmak İçin Bilinmesi Gerekenler

Biyokinezi Nedir? Biyokinezi Yapmak İçin Bilinmesi Gerekenler Biyokinezi nedir? Biyokinezi yapabilmek için bilinmesi gerekenler nelerdir? Biyokinezi ile gerçekten göz rengini,…

16 Temmuz 2019

Doğum Haritasında Öngörü Yeteneği Kazandıran Konumlar

Doğum Haritasında Öngörü Yeteneği Kazandıran Konumlar Doğum haritasında öngörü yeteneği kazandıran konumlar hangileridir? Bir olay olmadan önce, olacakları gören prekognisyonlar…

19 Mayıs 2019